Historický kalendár na 23. marca

Svetový meteorologický deň - vznikla Svetová meteorologická organizácia (WMO, 1950) pričom 30. štát podpísal konvenciu a ČSR už v 1947: oslavuje sa od 1961 (iný podklad: založili ju 22.3.1950 ako pridruženú odbornú organizáciu OSN, pričom 23.3.1961 sa organizácia zrekonštruovala a výročie tohto dňa vyhlásili za SMD)

Štátny sviatok Pakistanskej islamskej republiky - Deň republiky

(1956)
Turibius de Mongrovejo, biskup

1802
- zomrel v Sučanoch osvietenský spisovateľ, učiteľ a evanjelický
kazateľ AUGUSTÍN DOLEŽAL. Narodil sa 27.3.1737

1827
- narodil sa v Slovenskej Ľupči kultúrny pracovník a učiteľ GABRIEL
BALKOVIČ. Zomrel 7.9.1878

1862
- narodil sa v Báčskom Petrovci (JZR) spisovateľ, redaktor
a krajanský pracovník GUSTÁV MARŠALL-PETROVSKÝ, ktorého v Uhorsku
prenasledovali pre národné cítenie, pričom bol spoluzakladateľom
Matice slovenskej v Amerike. Zomrel 15.6.1916

1897
- narodil sa v Detve astronóm a geofyzik KAROL LASSOVSZKY (Lašovský),
pracovník seizmografického a astronomického ústavu v Budapešti, ktorý
sa zaoberal meraním hviezdneho jasu, teóriou optických prístrojov
a výskumom zemskej kôry, pričom roku 1956 emigroval do USA. Zomrel
20.12.1961

1902
- narodil sa v Dobrej Vode pri Hořiciach (ČR) poľnohospodársky
inžinier, zootechnik a pedagóg BOHUMIL DUŠEK. Zomrel 6.7.1981
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) maďarský laický hodnostár
reformovanej cirkvi, politik a štátnik KOLOMAN TISZA, ktorý
vystupoval proti národno-emancipačným snahám nemaďarských národností
v Uhorsku, pričom prispel k zatvoreniu Matice slovenskej, slovenských
gymnázií a zhabaniu ich majetku. Narodil sa 16.12.1830

1912
- narodil sa vo Zvolene vodohospodár, autor odborných prác, expertíz
a štúdií JURAJ FURDÍK
- narodil sa v Milwaukee (USA) žurnalista, redaktor krajanských
časopisov a prekladateľ IVAN KRAMORIŠ

1922
- narodila sa v Levoči operná speváčka (soprán) ELENA GMUCOVÁ, bývalá
sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach
- narodila sa v Prahe (Česko) česká slovakistka, poetka
a prekladateľka JIŘINA KINTNEROVÁ-REISOVÁ

1927
- narodil sa právnik IVAN LUBINA
- uviedlo SND premiéru inscenácie Magdaléna od Štefana Letza

1937
- narodil sa v Čačíne matematik a odborný publicista TIBOR KATRIŇÁK

1942
- zahynul v Mauthausene (Rakúsko) český fyzik a vysokoškolský pedagóg
JOSEF SAHÁNEK. Narodil sa 18.2.1896
- narodil sa v Trnave publicista a hospodársky pracovník JÁN KOCIAN,
ktorý pôsobil v Čs. televízii v Bratislave
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) moreplavec, kontraadmirál, geograf
a cestovateľ ĽUDOVÍT HÖHNEL, ktorý objavil, opísal a zmapoval
Rudolfovo a Štefániino jazero. Narodil sa 6.8.1857

1947
- narodila sa SILVIA SMIDOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa v Malackách režisér MARIÁN LAJCHA

1952
- zomrel v Bratislave hudobný vedec a odborný publicista KONŠTANTÍN
HUDEC, autor prvých syntetických dejín hudobnej kultúry na Slovensku.
Narodil sa 11.3.1901

1967
- začal ÚV KSČ dvojdňové prerokúvanie opatrení zabezpečujúcich ďalší
rozvoj a jednotné riadenie poľnohospodárstva a odvetví
zabezpečujúcich výživu ľudu, pričom sa uzniesol zrušiť ministerstvo
poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, Ústrednú správu nákupu
poľnohospodárskych výrokov a zriadiť nové ministerstvo
poľnohospodárstva a výživy


1977
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) literárny historik, redaktor
a prekladateľ RUDOLF SZALATNAI-RÁCHEL, ktorý podporoval rozvoj
čs.-maďarských vzťahov, pričom prekladal slovenskú literatúru do
maďarčiny. Narodil sa 23.10.1904

1987
- uvoľnili Dalibora Hanesa z funkcie predsedu Snemovne národov,
pričom novým predsedom sa stal Ján Janík
- zomrel reprezentant slovenskej exilovej vedy, právnik, politik
a univerzitný profesor ŠTEFAN GLEJDURA. Narodil sa 14.12.1925

1992
- začala sa 23. schôdza SNR, ktorá prijala uznesenie k správe
o výsledkoch posúdenia činnosti ministerstva vnútra SR od 17.11.1989,
potvrdila dôveru ministrovi Ivanovi Miklošovi (jeho odvolanie žiadalo
37 poslancov), zamietla žiadosť predsedu SNS doplniť program
rokovania o návrh na vyhlásenie zvrchovanosti SR, prijala uznesenie
k správe o stave životného prostredia a správe o energetickej
koncepcii SR do roku 2005, schválila zákon o zmenách v sociálnom
zabezpečení, registrácií cirkví a náboženských spoločností

------------------------------------------------------------

1752
- začali vychádzať prvé kanadské noviny The Halifax Gazette

1837
- narodil sa britsko-americký astronóm RICHARD ANTONY PROCTOR. Zomrel
roku 1888
- narodil sa britský herec CHARLES WYNDHAM (vlastným menom
Culverwell). Zomrel roku 1919

1842
- zomrel (niekde 24.3.) francúzsky predstaviteľ kritického realizmu
a majster psychologického románu STENDHAL (vlastným menom Henri
Beyle). Narodil sa roku 1783

1862
- narodila sa česká prozaička a dramatička GABRIELA PREISSOVÁ.
Zomrela roku 1946

1877
- zaviedlo Švajčiarsko dohľad nad remeslami


1882
- narodila sa nemecká matematička EMMY NOETHEROVÁ, ktorá sa zaoberala
algebrickou geometriou, pričom jej základné práce sú z oblasti teórie
modulov, ideálnych čísiel, pričom prispela k teórii invariantov
a aritmetickej teórii algebrických funkcií. Zomrela roku 1935

1887
- narodil sa český maliar, grafik, scénograf, výtvarný kritik
a spisovateľ JOSEF ČAPEK. Zahynul roku 1945
- zomrel český filozof a historik ALOIS VOJTĚCH ŠEMBERA. Narodil sa
roku 1807
- narodil sa španielsky maliar, grafik a scénický výtvarník JUAN GRIS
(vlastným menom José Victoriano Gonzáles). Zomrel roku 1927
- narodil sa holandský muzikológ a bibliograf ANTHONY VAN HOBOKEN.
Zomrel roku 1983

1897
- vydalo viedenské ministerstvo školstva a kultúry nariadenie, podľa
ktorého mohli prijímať ženy po prvý raz ako poslucháčky na štúdium
filozofických fakúlt rakúskych univerzít

1907
- narodil sa taliansky lekár švajčiarskeho pôvodu, spoluobjaviteľ
sulfónamidov, farmakológ a priekopník chemoterapie DANIEL BOVET,
laureát Nobelovej ceny (1957) za objavy syntetických zlúčenín, ktoré
pôsobia na určité telesné orgány (najmä cievnu sústavu a kostrové
svalstvo). Zomrel roku 1992

1912
- narodil sa americký raketový technik nemeckého pôvodu,
spolupracovník na mesačnom projekte Apollo a autor viacerých prác
z oblasti raketovej techniky WERNHER VON BRAUN, konštruktér V-2.
Zomrel roku 1977

1917
- potopila nemecká ponorka americký osobný parník Healdton
- založili Kórejskú národnú ligu

1922
- narodil sa taliansky filmový herec a komik UGO TOGNAZZI. Zomrel
roku 1990

1927
- narodil sa český estetik, výtvarný historik a teoretik DUŠAN
ŠINDELÁŘ

1932
- začal sa mostecký štrajk baníkov v severočeskom uhoľnom revíre
- konala sa v Berlíne premiéra nemeckého filmu Peter Voss a miliónová
krádež v titulnej úlohe s Willi Forstom

1937
- narodil sa americký mikrobiológ a jeden z objaviteľov vírusu HIV
ROBERT GALLO
- narodila sa česká herečka EMMA ČERNÁ
- zomrel litovský hudobný skladateľ a dirigent MIKAS IONOVIČ
PETRAUSKAS. Narodil sa roku 1873

1942
- narodil sa český bicyklebalista JINDŘICH POSPÍŠIL
- začal sa program sťahovania Američanov japonského pôvodu z domov na
západnom pobreží USA do vnútrozemských internačných táborov
- obsadili Japonci súostrovie Andamany v Indickom oceáne

1947
- narodila sa írska bojovníčka za ľudské práva BERNADETTE DEVLINOVÁ
- začal sa prvý povojnový viedenský jarný veľtrh
- narodil sa lotyšský džezový trubkár, aranžér, skladateľ a líder
GUNAR ROZENBERG (niekde Gunars Rozenbergs)

1967
- zbavili laoského generála Kong Lea funkcie veliteľa
neutralistických vojsk, pričom na jeho menovali plukovníka Sompheta
- vypustili USA novú spojovú družicu Intelsat 2 F-3 Medzinárodnej
spoločnosti spojových družíc, pričom mala zaisťovať stále spojenie
medzi Európou, Afrikou, Severnou a Južnou Amerikou
- vydal pápež Pavol VI. encykliku Populorum progressio (Rozvoj
národov) pod vplyvom neutešenej situácie v Latinskej Amerike, Indii
a Afrike, pričom chcel pomôcť rozvojovým krajinám k prekonaniu
hospodárskeho zaostávania, úplnému a slobodnému rozvoju ľudskej
osobnosti či národa


1972
- oznámil rakúsky minister školstva Fred Sinowatz, že žiaci budú od
budúceho školského roku dostávať bezplatne učebnice
- obnovil Pakistan diplomatické styky s Juhosláviou, Maďarskom
a Poľskom, ktoré prerušil pre ich uznanie Bangladéšu
- reorganizovali sýrsku vládu

1977
- nadobudol platnosť nový španielsky volebný zákon

1982
- vyslovila polovica poslancov Knesetu nedôveru Menachemovi Beginovi
v súvislosti s posledným vývojom situácie na okupovaných Golanských
výšinách a západnom brehu Jordánu, avšak Begin zostal vo funkcii
- oznámili tlačové agentúry zostrenie bojov v iránsko-irackom
konflikte vyvolanom iránskymi vojskami, pričom podľa agentúry IRNA
v provincii Chúzestán zabili a zranili 10 000 irackých vojakov, 3000
zajali a Irán späť 1200 kilometrov štvorcových iránskeho územia
- zahynul tragicky viceprezident AV ZSSR a geológ ALEXANDR VASILIEVIČ
SIDORENKO. Narodil sa roku 1917
- začalo sa v Colorado Springs dvojdňové zasadnutie skupiny NATO pre
jadrové plánovanie, pričom potvrdili plán rozmiestenia 600 nových
amerických jadrových rakiet stredného doletu v západnej Európe
a odmietli poslednú mierovú iniciatívu ZSSR
- prevzala po vojenskom prevrate v Guatemale moc trojčlenná vojenská
junta na čele s extrémnym pravicovým generálom Efrainom Ríosom
Monttom, ktorá rozpustila parlament, pozastavila platnosť ústavy
a vyhlásila neplatnosť volieb z 7.3., pričom 9.6. juntu rozpustili
a Montta vyhlásili za nového prezidenta
- zomrelo podľa oficiálneho oznámenia od septembra 1980 v tureckých
žalároch na následky mučenia 15 osôb a ďalších 15 osôb zomrelo údajne
pre iné príčiny, avšak podľa francúzskej Ligy pre ľudské práva bolo
od septembra 1980 v Turecku pre politické dôvody uväznených asi 180
000 osôb, 374 zabitých počas policajných zásahov a 70 umučených na
smrť vo väzniciach

1987
- nastal výbuch v štábe britskej armády na Rýne v nemeckom
Rheindahlene, pričom bolo zranených 31 osôb, budova štábu bola dosť
poškodená a k akcii sa prihlásila Írska republikánska armáda
- začal sa šesťdňový 3. zjazd Jednotnej socialistickej strany Mexika
- prehnala sa víchrica nad argentínskym Buenos Aires, pričom zahynuli
tri osoby, 20 bolo zranených a poškodila energetickú a dopravnú
infraštruktúru
- začala sa v Ženeve konferencia Valného zhromaždenia OSN na podporu
medzinárodnej spolupráce
- odstúpil Willy Brandt z funkcie Sociálnodemokratickej strany
Nemecka, pričom na funkciu nominovali Hansa-Jochena Vogela
- nevydaril sa v Sierra Leone pokus o štátny prevrat
- začal sa v Berlíne päťdňový medzinárodný mierový festival mládeže

1992
- zomrel britský ekonóm a politológ rakúskeho pôvodu FRIEDRICH VON
HAYEK, laureát Nobelovej ceny (1974) a priekopník kapitalizmu voľného
trhu. Narodil sa roku 1899

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 811
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 442
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 995
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 498
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 541
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 363
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 352
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 126
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 968
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 844

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Muž žijúci so ženským srdcom. Najťažšia bola rekonvalescencia

Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

BRATISLAVA

Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kaliňák musí pre chyby vrátiť milióny z eurofondov

Kontrola Úradu vlády zistila chyby v projektoch za desiatky miliónov eur. Ministerstvo vnútra peniaze na pokutu nemá. Dohodlo sa na splátkach.

Domov

Hlávkovej prípad stojí, Ficove kroky proti korupcii by jej nepomohli

Polícia korupčné prípady podľa prokuratúry nezvláda riešiť a ľudia jej neveria.

Domov

Smeru ubudli členovia. Je za tým skôr vymieranie než nespokojnosť

Bývalí členovia v poslednom období upozorňujú na odchody aj pre nespokojnosť s politikou Smeru. Niekde sa potvrdili, niekde nie.

Domov

Slovenskí občania nebudú podľa Fica po brexite poškodení

Fico zdôraznil, že britská vláda bude strážiť záujmy Slovákov v Británii.