Historický kalendár na 23. marca

Svetový meteorologický deň - vznikla Svetová meteorologická organizácia (WMO, 1950) pričom 30. štát podpísal konvenciu a ČSR už v 1947: oslavuje sa od 1961 (iný podklad: založili ju 22.3.1950 ako pridruženú odbornú organizáciu OSN, pričom 23.3.1961 sa organizácia zrekonštruovala a výročie tohto dňa vyhlásili za SMD)

Štátny sviatok Pakistanskej islamskej republiky - Deň republiky

(1956)
Turibius de Mongrovejo, biskup

1802
- zomrel v Sučanoch osvietenský spisovateľ, učiteľ a evanjelický
kazateľ AUGUSTÍN DOLEŽAL. Narodil sa 27.3.1737

1827
- narodil sa v Slovenskej Ľupči kultúrny pracovník a učiteľ GABRIEL
BALKOVIČ. Zomrel 7.9.1878

1862
- narodil sa v Báčskom Petrovci (JZR) spisovateľ, redaktor
a krajanský pracovník GUSTÁV MARŠALL-PETROVSKÝ, ktorého v Uhorsku
prenasledovali pre národné cítenie, pričom bol spoluzakladateľom
Matice slovenskej v Amerike. Zomrel 15.6.1916

1897
- narodil sa v Detve astronóm a geofyzik KAROL LASSOVSZKY (Lašovský),
pracovník seizmografického a astronomického ústavu v Budapešti, ktorý
sa zaoberal meraním hviezdneho jasu, teóriou optických prístrojov
a výskumom zemskej kôry, pričom roku 1956 emigroval do USA. Zomrel
20.12.1961

1902
- narodil sa v Dobrej Vode pri Hořiciach (ČR) poľnohospodársky
inžinier, zootechnik a pedagóg BOHUMIL DUŠEK. Zomrel 6.7.1981
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) maďarský laický hodnostár
reformovanej cirkvi, politik a štátnik KOLOMAN TISZA, ktorý
vystupoval proti národno-emancipačným snahám nemaďarských národností
v Uhorsku, pričom prispel k zatvoreniu Matice slovenskej, slovenských
gymnázií a zhabaniu ich majetku. Narodil sa 16.12.1830

1912
- narodil sa vo Zvolene vodohospodár, autor odborných prác, expertíz
a štúdií JURAJ FURDÍK
- narodil sa v Milwaukee (USA) žurnalista, redaktor krajanských
časopisov a prekladateľ IVAN KRAMORIŠ

1922
- narodila sa v Levoči operná speváčka (soprán) ELENA GMUCOVÁ, bývalá
sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach
- narodila sa v Prahe (Česko) česká slovakistka, poetka
a prekladateľka JIŘINA KINTNEROVÁ-REISOVÁ

1927
- narodil sa právnik IVAN LUBINA
- uviedlo SND premiéru inscenácie Magdaléna od Štefana Letza

1937
- narodil sa v Čačíne matematik a odborný publicista TIBOR KATRIŇÁK

1942
- zahynul v Mauthausene (Rakúsko) český fyzik a vysokoškolský pedagóg
JOSEF SAHÁNEK. Narodil sa 18.2.1896
- narodil sa v Trnave publicista a hospodársky pracovník JÁN KOCIAN,
ktorý pôsobil v Čs. televízii v Bratislave
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) moreplavec, kontraadmirál, geograf
a cestovateľ ĽUDOVÍT HÖHNEL, ktorý objavil, opísal a zmapoval
Rudolfovo a Štefániino jazero. Narodil sa 6.8.1857

1947
- narodila sa SILVIA SMIDOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa v Malackách režisér MARIÁN LAJCHA

1952
- zomrel v Bratislave hudobný vedec a odborný publicista KONŠTANTÍN
HUDEC, autor prvých syntetických dejín hudobnej kultúry na Slovensku.
Narodil sa 11.3.1901

1967
- začal ÚV KSČ dvojdňové prerokúvanie opatrení zabezpečujúcich ďalší
rozvoj a jednotné riadenie poľnohospodárstva a odvetví
zabezpečujúcich výživu ľudu, pričom sa uzniesol zrušiť ministerstvo
poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, Ústrednú správu nákupu
poľnohospodárskych výrokov a zriadiť nové ministerstvo
poľnohospodárstva a výživy


1977
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) literárny historik, redaktor
a prekladateľ RUDOLF SZALATNAI-RÁCHEL, ktorý podporoval rozvoj
čs.-maďarských vzťahov, pričom prekladal slovenskú literatúru do
maďarčiny. Narodil sa 23.10.1904

1987
- uvoľnili Dalibora Hanesa z funkcie predsedu Snemovne národov,
pričom novým predsedom sa stal Ján Janík
- zomrel reprezentant slovenskej exilovej vedy, právnik, politik
a univerzitný profesor ŠTEFAN GLEJDURA. Narodil sa 14.12.1925

1992
- začala sa 23. schôdza SNR, ktorá prijala uznesenie k správe
o výsledkoch posúdenia činnosti ministerstva vnútra SR od 17.11.1989,
potvrdila dôveru ministrovi Ivanovi Miklošovi (jeho odvolanie žiadalo
37 poslancov), zamietla žiadosť predsedu SNS doplniť program
rokovania o návrh na vyhlásenie zvrchovanosti SR, prijala uznesenie
k správe o stave životného prostredia a správe o energetickej
koncepcii SR do roku 2005, schválila zákon o zmenách v sociálnom
zabezpečení, registrácií cirkví a náboženských spoločností

------------------------------------------------------------

1752
- začali vychádzať prvé kanadské noviny The Halifax Gazette

1837
- narodil sa britsko-americký astronóm RICHARD ANTONY PROCTOR. Zomrel
roku 1888
- narodil sa britský herec CHARLES WYNDHAM (vlastným menom
Culverwell). Zomrel roku 1919

1842
- zomrel (niekde 24.3.) francúzsky predstaviteľ kritického realizmu
a majster psychologického románu STENDHAL (vlastným menom Henri
Beyle). Narodil sa roku 1783

1862
- narodila sa česká prozaička a dramatička GABRIELA PREISSOVÁ.
Zomrela roku 1946

1877
- zaviedlo Švajčiarsko dohľad nad remeslami


1882
- narodila sa nemecká matematička EMMY NOETHEROVÁ, ktorá sa zaoberala
algebrickou geometriou, pričom jej základné práce sú z oblasti teórie
modulov, ideálnych čísiel, pričom prispela k teórii invariantov
a aritmetickej teórii algebrických funkcií. Zomrela roku 1935

1887
- narodil sa český maliar, grafik, scénograf, výtvarný kritik
a spisovateľ JOSEF ČAPEK. Zahynul roku 1945
- zomrel český filozof a historik ALOIS VOJTĚCH ŠEMBERA. Narodil sa
roku 1807
- narodil sa španielsky maliar, grafik a scénický výtvarník JUAN GRIS
(vlastným menom José Victoriano Gonzáles). Zomrel roku 1927
- narodil sa holandský muzikológ a bibliograf ANTHONY VAN HOBOKEN.
Zomrel roku 1983

1897
- vydalo viedenské ministerstvo školstva a kultúry nariadenie, podľa
ktorého mohli prijímať ženy po prvý raz ako poslucháčky na štúdium
filozofických fakúlt rakúskych univerzít

1907
- narodil sa taliansky lekár švajčiarskeho pôvodu, spoluobjaviteľ
sulfónamidov, farmakológ a priekopník chemoterapie DANIEL BOVET,
laureát Nobelovej ceny (1957) za objavy syntetických zlúčenín, ktoré
pôsobia na určité telesné orgány (najmä cievnu sústavu a kostrové
svalstvo). Zomrel roku 1992

1912
- narodil sa americký raketový technik nemeckého pôvodu,
spolupracovník na mesačnom projekte Apollo a autor viacerých prác
z oblasti raketovej techniky WERNHER VON BRAUN, konštruktér V-2.
Zomrel roku 1977

1917
- potopila nemecká ponorka americký osobný parník Healdton
- založili Kórejskú národnú ligu

1922
- narodil sa taliansky filmový herec a komik UGO TOGNAZZI. Zomrel
roku 1990

1927
- narodil sa český estetik, výtvarný historik a teoretik DUŠAN
ŠINDELÁŘ

1932
- začal sa mostecký štrajk baníkov v severočeskom uhoľnom revíre
- konala sa v Berlíne premiéra nemeckého filmu Peter Voss a miliónová
krádež v titulnej úlohe s Willi Forstom

1937
- narodil sa americký mikrobiológ a jeden z objaviteľov vírusu HIV
ROBERT GALLO
- narodila sa česká herečka EMMA ČERNÁ
- zomrel litovský hudobný skladateľ a dirigent MIKAS IONOVIČ
PETRAUSKAS. Narodil sa roku 1873

1942
- narodil sa český bicyklebalista JINDŘICH POSPÍŠIL
- začal sa program sťahovania Američanov japonského pôvodu z domov na
západnom pobreží USA do vnútrozemských internačných táborov
- obsadili Japonci súostrovie Andamany v Indickom oceáne

1947
- narodila sa írska bojovníčka za ľudské práva BERNADETTE DEVLINOVÁ
- začal sa prvý povojnový viedenský jarný veľtrh
- narodil sa lotyšský džezový trubkár, aranžér, skladateľ a líder
GUNAR ROZENBERG (niekde Gunars Rozenbergs)

1967
- zbavili laoského generála Kong Lea funkcie veliteľa
neutralistických vojsk, pričom na jeho menovali plukovníka Sompheta
- vypustili USA novú spojovú družicu Intelsat 2 F-3 Medzinárodnej
spoločnosti spojových družíc, pričom mala zaisťovať stále spojenie
medzi Európou, Afrikou, Severnou a Južnou Amerikou
- vydal pápež Pavol VI. encykliku Populorum progressio (Rozvoj
národov) pod vplyvom neutešenej situácie v Latinskej Amerike, Indii
a Afrike, pričom chcel pomôcť rozvojovým krajinám k prekonaniu
hospodárskeho zaostávania, úplnému a slobodnému rozvoju ľudskej
osobnosti či národa


1972
- oznámil rakúsky minister školstva Fred Sinowatz, že žiaci budú od
budúceho školského roku dostávať bezplatne učebnice
- obnovil Pakistan diplomatické styky s Juhosláviou, Maďarskom
a Poľskom, ktoré prerušil pre ich uznanie Bangladéšu
- reorganizovali sýrsku vládu

1977
- nadobudol platnosť nový španielsky volebný zákon

1982
- vyslovila polovica poslancov Knesetu nedôveru Menachemovi Beginovi
v súvislosti s posledným vývojom situácie na okupovaných Golanských
výšinách a západnom brehu Jordánu, avšak Begin zostal vo funkcii
- oznámili tlačové agentúry zostrenie bojov v iránsko-irackom
konflikte vyvolanom iránskymi vojskami, pričom podľa agentúry IRNA
v provincii Chúzestán zabili a zranili 10 000 irackých vojakov, 3000
zajali a Irán späť 1200 kilometrov štvorcových iránskeho územia
- zahynul tragicky viceprezident AV ZSSR a geológ ALEXANDR VASILIEVIČ
SIDORENKO. Narodil sa roku 1917
- začalo sa v Colorado Springs dvojdňové zasadnutie skupiny NATO pre
jadrové plánovanie, pričom potvrdili plán rozmiestenia 600 nových
amerických jadrových rakiet stredného doletu v západnej Európe
a odmietli poslednú mierovú iniciatívu ZSSR
- prevzala po vojenskom prevrate v Guatemale moc trojčlenná vojenská
junta na čele s extrémnym pravicovým generálom Efrainom Ríosom
Monttom, ktorá rozpustila parlament, pozastavila platnosť ústavy
a vyhlásila neplatnosť volieb z 7.3., pričom 9.6. juntu rozpustili
a Montta vyhlásili za nového prezidenta
- zomrelo podľa oficiálneho oznámenia od septembra 1980 v tureckých
žalároch na následky mučenia 15 osôb a ďalších 15 osôb zomrelo údajne
pre iné príčiny, avšak podľa francúzskej Ligy pre ľudské práva bolo
od septembra 1980 v Turecku pre politické dôvody uväznených asi 180
000 osôb, 374 zabitých počas policajných zásahov a 70 umučených na
smrť vo väzniciach

1987
- nastal výbuch v štábe britskej armády na Rýne v nemeckom
Rheindahlene, pričom bolo zranených 31 osôb, budova štábu bola dosť
poškodená a k akcii sa prihlásila Írska republikánska armáda
- začal sa šesťdňový 3. zjazd Jednotnej socialistickej strany Mexika
- prehnala sa víchrica nad argentínskym Buenos Aires, pričom zahynuli
tri osoby, 20 bolo zranených a poškodila energetickú a dopravnú
infraštruktúru
- začala sa v Ženeve konferencia Valného zhromaždenia OSN na podporu
medzinárodnej spolupráce
- odstúpil Willy Brandt z funkcie Sociálnodemokratickej strany
Nemecka, pričom na funkciu nominovali Hansa-Jochena Vogela
- nevydaril sa v Sierra Leone pokus o štátny prevrat
- začal sa v Berlíne päťdňový medzinárodný mierový festival mládeže

1992
- zomrel britský ekonóm a politológ rakúskeho pôvodu FRIEDRICH VON
HAYEK, laureát Nobelovej ceny (1974) a priekopník kapitalizmu voľného
trhu. Narodil sa roku 1899

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 782
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 610
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 320
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 125
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 576
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 598
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 247
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 009
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 804
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 724

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

Exministri SNS z nástenkového tendra sa postavia pred súd

Termín pojednávania vytýčili na budúci týždeň.

Zvýšenú radiáciu vo vzduchu nemáme, hovoria meteorológovia i hygienici

Namerané hodnoty v niektorých európskych krajinách boli nízke, na hranici detekčného limitu.

Slovensko každoročne navýši výdavky na rozvojovú pomoc, hovorí Lajčák

Udržateľnosť projektov je podľa šéfa diplomacie v Južnom Sudáne veľmi nízka pre našu neprítomnosť.

Šéfku bytovej mafie Znamenákovú poslali za mreže na 25 rokov

Najvyšší súd rozhodoval v prípade úkladnej vraždy majiteľa domu v bratislavskom Prievoze Viliama Andrášika.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop