Slovenská demokratická a kresťanská únia č. 18

Dzurinda: Nevracajme sa dozadu, dokončime začaté

FOTO

Na otázky odpovedal predseda SDKÚ MIKULÁŠ DZURINDA.

Chodíte teraz veľa po Slovensku, aké problémy majú ľudia najčastejšie?

"Najviac pozorujem, že situácia sa upokojila. Ľudia za mnou chodia s rôznymi otázkami, ale najčastejšie sa opakujú práca, lepšie platená práca a vymožiteľnosť práva. V otázke zamestnanosti sme vytvorili reformami predpoklady, aby bolo stále viac a lepšie platených pracovných miest. Vidím, ako sa v tomto Slovensko rozvíja. Uvedomujem si, že v oblasti vymožiteľnosti práva ľudia ešte zmeny nepocítili ani na úradoch, ani na súdoch. Často počúvam o prieťahoch v súdnych konaniach trvajúcich neraz osem, dvanásť rokov. Bohužiaľ, súdy nefungujú efektívne. V našom programe ponúkame konkrétne riešenia."

Čo bude podľa vás potrebné riešiť po voľbách ako prvé?

"Chceme dokončiť reformy, urobiť druhý polčas napríklad v reforme zdravotníctva. Nestihli sme schváliť novelu vysokoškolského zákona. Vzdelanie je prioritou. Doteraz sme nesiahli na reformu športu alebo kultúry. A treba sa zamerať aj na už spomínané súdnictvo."

Bude pre vás kreslo ministra školstva, v prípade, ak sa budete podieľať na zostavovaní vlády, prioritou?

"Hovorme k veci, o programoch, nehovorme o postoch."

Práve rezorty školstva a zdravotníctva akoby zostali z hľadiska občanov najproblémovejšie. Nepociťujete dnes ako výhodu, že ich v tomto volebnom období neobsadili vaši ministri?

"Nikdy nám nenapadlo pozerať sa na to takto. Nemáme o to najmenší záujem. Nechcem politikárčiť ani sa zbavovať zodpovednosti."

Trúfa si vaša strana aj na rezort zdravotníctva?

"Znova by som rád poprosil, aby sme hovorili k veci, o vecných programových riešeniach. V oblasti zdravotníctva sme stihli len makroekonomickú stabilizáciu, transformáciu zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti. Treba dokončiť transformáciu zdravotnej starostlivosti a riešiť vzťahy medzi poisťovňami a nemocnicami. A najdôležitejší je pacient. Výsledky reformy zdravotníctva musí v prvom rade pocítiť on, lebo pre neho sme túto reformu robili a zatiaľ to necíti."

Viaceré politické strany hovoria o transformácii SIS a zmene jej kontroly. Myslíte si, že je to potrebné a akú zmenu by ste urobili?

"V programe hovoríme o zefektívnení kontroly týchto služieb tak, aby boli v praxi uplatnené princípy jasnej definície a deľby úloh, koordinácie, integrácie, vyváženia otvorených a utajených zdrojov, dôrazu na ľudský faktor. Je potrebné podporovať rozvoj profesionality spravodajských služieb a brániť ich zneužitiu na politické účely."

Ku koncu volebného obdobia vznikli Špeciálny súd a špeciálna prokuratúra. Splnilo ich doterajšie fungovanie vaše očakávania?

"Považujem za správne, že tieto orgány vznikli a že prispievajú k vymožiteľnosti práva na Slovensku. Fungujú len krátky čas na to, aby sme mohli robiť závery ako v prípade ostatných súdov, ktoré nefungujú tak, ako by mali."

Aký výsledok vo voľbách bude SDKÚ považovať za úspech?

"Netipujem, ani som nikdy netipoval. Rozhodnú voliči. Viem, čo by bol neúspech: keby výsledkom volieb bola vláda, ktorá premárni reformné úsilie, zruší rovnú daň, vráti Zákonník práce do niekdajšej podoby, rozloží dôchodkovú reformu. Preto v tomto čase považujem za najdôležitejšie hovoriť s ľuďmi o tom, aby sme sa nevracali dozadu, ale aby sme dokončili začaté."

Čo SDKÚ sľubovala vo voľbách pred štyrmi rokmi a čo teraz

Vzdelanie

2002 - Umožniť študovať každému, kto chce a spĺňa formálne kritériá, zrovnoprávnenie štátneho, súkromného a cirkevného školstva, výrazná úprava platov učiteľov, do roku 2006 dostať úroveň financovania školstva na 1 % HDP.

2006 - Financovanie škôl výraznejšie viazať na ich kvalitu, nový školský zákon, povinná školská dochádzka posledného roka škôlky; možnosť nie povinnosť škôl zaviesť školné.

Rodina

2002 - Presadzovanie zákona o rodine, aby nediskriminoval neúplné rodiny, zrušenie systému odpočítateľnej položky na dieťa a nahradenie ho jednotnou sumou, jednoduchší a adresnejší daňový kredit, podpora vyplácaniu príspevku na každé dieťa, prijatie samostatného zákona na ochranu práv detí.

2006 - Zavedenie rodinných účtov, dve formy zdaňovania rodiny - individuálna a spoločná, zjednodušenie možnosti osvojenia si detí.

Právo a spravodlivosť

2002 - Zmena trestných kódexov, viac policajtov v uliciach; prísnejší režim držby zbraní, režim vyšetrovacej väzby; reforma spravodajskej komunity v oblasti vojenských a civilných zložiek; vytvorenie Národného úradu pre vyšetrovanie.

2006 - Platobné rozkazy sa budú vydávať do 30 dní, zverejňovanie súdnych rozhodnutí na internete, jednotné riadenie Policajného zboru, nanovo zadefinovať vzťahy medzi policajným prezídiom a útvarmi ministerstva vnútra; rozvoj profesionality spravodajských služieb a zabránenie ich zneužitiu na politické účely.

Zdravotníctvo

2002 - Reforma postavená na zadefinovaní obmedzeného rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej povinným poistným, tvrdom rozpočtovom obmedzení, komerčnom pripoistení; lieková politika so spoluúčasťou pacienta; základné lacnejšie lieky dostupné každému.

2006 - Zjednotenie výpočtov vymeriavacích základov pre odvody poistného, obmedzenie výšky správneho fondu v zdravotných poisťovniach; zvýšenie platby štátu za svojich poistencov o 0,25 % ročne; odvody štátu za svojich poistencov na úrovni 5 % z priemernej mzdy; v každej kategórii liekov jeden liek bez príplatku.

Dôchodky

2002 - S ohľadom na demografický vývoj Slovenska odštartuje reformu dôchodkového systému. Zavedie kapitalizačný pilier. Za súčasť reformy považuje aj zvýšenie veku odchodu do penzie.

2006 - Predložiť návrh ústavného zákona na ochranu vkladov v druhom pilieri, ktorý určí, že príjmy z privatizácie sa budú môcť použiť iba na krytie nákladov spojených s dôchodkovou reformou. Zákon bude garantovať nezníženie príspevkov do druhého piliera.

Dane a odvody

2002 - Uskutočnenie daňovej reformy, ktorá podporí vznik silnej strednej vrstvy. Podávanie daňových priznaní cez internet. Zjednodušenie daňového systému. Odpočítateľnú položku na dieťa nahradiť daňovým kreditom. Podporuje zavedenie rovnej dane 14 až 15 % po dôslednej príprave. Návrhy na jej okamžité zavedenie považuje za nezodpovedný populizmus.

2006 - Prioritou strany je udržať efektívny, jednoduchý a neutrálny daňový systém. Slovensko musí zvýšiť napríklad spotrebnú daň z tabaku, zaviesť nové dane - energetické. SDKÚ ich chce použiť na znižovanie iných daní a odvodov. Presadzuje znižovanie rovnej dane o 1 % ročne, na 15 % v roku 2010.

Regionálne rozdiely

2002 - Zdedený rozdiel v sile jednotlivých regiónov zmierňovať mechanizmom vyrovnávania na princípe solidarity.

2006 - Investičné stimuly len pre investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta v najmenej rozvinutých regiónoch. Zvyšovanie dostupnosti územia.

Euro

2006 - Prijatie spoločnej európskej meny k 1. januára 2009.

Čo sa dialo v SDKÚ Odchod poslancov

SDKÚ najviac oslabila kauza "skupinka", keď zo strany odišli siedmi poslanci na čele so Zuzanou Martinákovou a Ivanom Šimkom a založili SF. V auguste 2003 predseda SDKÚ a premiér Dzurinda povedal, že existuje skupinka, ktorá škandalizuje SDKÚ. Jej hlavným predstaviteľom mal byť šéf NBÚ Ján Mojžiš. Vláda ho napokon odvolala z funkcie, Dzurinda však žiadny dôkaz o existencii skupinky nepovedal. Aj z jeho neskorších vyjadrení vyplynulo, že hlavný problém bol v tom, že ho Mojžiš ohováral u koaličných partnerov. Podľa analytikov sa premiér zapojil do boja podnikateľských skupín. Vtedajší minister obrany Šimko za Mojžišovo odvolanie nezahlasoval a Dzurinda ho odvolal. On na protest s ďalšími poslancami opustil stranu.

Darcovia SDKÚ

a dlh 22 miliónov

Viaceré osoby zo zoznamu darcov SDKÚ potvrdili, že strane nikdy peniaze nedarovali. Jednou z nich bola napríklad dôchodkyňa z Trenčianskych Teplíc Mária Dominová. Polícia začala vyšetrovanie, ktoré napokon prokurátor zastavil s tým, že nejde o trestný čin. Polícia vyšetrovala prípad len zľahka - nevypočula všetkých darcov, ale len tých, ktorých mená sa objavili v médiách. Dominová, inak svokra šéfa volebnej kampane SDKÚ, zmenila výpoveď a po dvoch rokoch tvrdila, že strane peniaze dala. SDKÚ tvrdí, že je všetko v poriadku, lebo polícia nič nenašla. Strana na základe celého škandálu zmenila a sprísnila systém prijímania darov.

Rovnako dôveryhodne strana dodnes nevysvetlila, kto za ňu prevzal 22-miliónový dlh.

Zlúčenie s DS

Strana sa zlúčila s Demokratickou stranou a začala používať novú značku SDKÚ-DS. Líder DS Ľudovít Kaník sa však na kandidátke neobjavil. Mikuláš Dzurinda ho na ňu nenavrhol, Kaníka to sklamalo.

Zlomená noha

V marci si predseda strany na lyžovačke zlomil nohu. Ovplyvnilo to aj jeho predvolebnú kampaň, kde sa musí pohybovať pomocou bariel.

KANDIDÁTKA 1. Mikuláš DZURINDA, Ing., CSc., 51, predseda vlády

2. Ivan MIKLOŠ, Ing., 46, podpredseda vlády a minister financií

3. Iveta RADIČOVÁ, Prof., 49, sociologička, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

4. Eduard KUKAN, JUDr., 66, minister zahraničných vecí

5. Milan HORT, Ing., 53, poslanec

6. Juraj LIŠKA, Ing., 41, poslanec

7. Pavol KUBOVIČ, Ing., 46, starosta, poslanec

8. Ivan ŠTEFANEC, Ing., MBA, PhD., 44, splnomocnenec vlády

9. Martin PADO, Ing., 47, minister vnútra

10. Pavol PROKOPOVIČ, Ing., 50, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

11. Ľuboš MICHEĽ, Mgr., 38, futbalový rozhodca

12. Lucia ŽITŇANSKÁ, doc., JUDr., PhD., 42, ministerka spravodlivosti

13. Jozef MIKUŠ, Ing., 46, poslanec

14. Magdaléna Vášáryová, 57, štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí

15. Alexander SLAFKOVSKÝ, MUDr., 55, primátor

16. Tatiana ROSOVÁ, PhDr., 44, sociologička, poradkyňa predsedu vlády

17. Martin FEDOR, Mgr., MEconSc, 32, minister obrany

18. Stanislav JANIŠ, Ing., 47, poslanec

19. Katarína CIBULKOVÁ, JUDr., 44, advokátka

20. Peter MIŠŠÍK, JUDr., 48, poslanec

21. Tomáš GALBAVÝ, 48, poslanec

22. Štefan KUŽMA, Ing., 48, štátny tajomník ministerstva výstavby

23. Jarmila TKÁČOVÁ, Ing., 45, poslankyňa

24. Ferdinand DEVÍNSKY, Dr.h.c.Prof.Ing., DrSc., 58, poslanec

25. Peter MARKOVIČ, Mgr., 27, štátny zamestnanec kancelárie predsedu vlády

26. Viliam NOVOTNÝ, MUDr., 33, lekár

27. Pavol FREŠO, Ing. Bc., 37, informatik-ekonóm

28. Ján PATAKY, JUDr., 51, poslanec

29. Martin KURUC, Ing., 32, prednosta obvodného úradu

30. Zoltán HORVÁTH, PhDr., 37, poslanec

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 039
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 727
 3. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 278
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 352
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 684
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 527
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 196
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 800
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 532
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 697

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Veľký objav astronómov, ďaleké planéty môžu mať vodu aj život

V systéme Trappist-1 je sedem Zemi podobných planét. Tri z nich môžu mať oceány z tekutej vody.

KOMENTÁRE

Každý astronóm a tvorca nových liekov im pripomína, aké sú nuly

Namiesto cesty ľudstva na Mars, rozprávajú blázni o malom človeku.

Neprehliadnite tiež

Poliaci vyšetrujú Štrougala. Na Slovensku sú zločiny premlčané

Poľsko rieši štyri prípady usmrtenia ľudí elektrinou na hranici s ČSSR. Na slovenskej časti hranice s Rakúskom ich zomrelo vyše štyridsať.

Poliaci a Švédi čistia Európu od slovenských zbraní

Poliaci rozbili gang pašujúci slovenské zbrane, Švédi na prípade stále pracujú.

Amerických vrtuľníkov privezú na Slovensko viac

Do trenčianskych opravovní zatiaľ dorazili štyri stroje. Podnik najnovšie vyhral aj zákazku pre armádu v Litve.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop