Kresťansko-demokratické hnutie č. 6

Hrušovský: Prijímame zodpovednosť za vládu

FOTO

Na otázky odpovedal predseda KDH PAVOL HRUŠOVSKÝ.

Pred štyrmi rokmi ste hovorili, že Slovensko potrebuje zmierenie. Podarilo sa to?

"Či politika ľudí spája, neviem, ale to, že sa spoločnosť oproti roku 2002 posunula pozitívne, môžem povedať na základe skúseností z kampane. Ľudia dokážu odbornejšie komunikovať svoje problémy, necítim z nich nenávisť, aj keď je tam nedôvera. Ubúda agresivity. Ľudia sú pokojnejší aj slušnejší."

Nepribudlo viac apatie a odporu voči politikom?

"Áno, ale za to si politici môžu sami. Kauzy jednotlivcov robia zo všetkých politikov neslušných. Všetci sme v jednom vreci a ťažko presviedčate občana, že vy ste práve ten slušný. V tejto oblasti budeme musieť ešte s verejnosťou pracovať."

Ako sa chcete zmieriť s Vladimírom Mečiarom?

"Nestavajme sa do polohy nepriateľov. Nemožnosť spolupracovať s Mečiarom je dôsledkom jeho politiky, ktorú tu uskutočňoval, nie nejakého nepriateľstva. Ja s ním nemám problém diskutovať, aj si ruku podať, ale spolupracovať s ním v politike si neviem predstaviť nikdy."

Keď sa s ľuďmi stretávate, čo ich najviac trápi?

"Najviac sa stretávame s nespokojnosťou ľudí v dôchodkovom veku. Druhou kategóriou sú ľudia postihnutí nebankovými subjektmi a občas tí, ktorí sú častými pacientmi zdravotníckych zariadení. Ukazujú účty za lieky. Kategória dôchodcov má najväčší problém s platením základných životných potrieb. Menej nespokojná je stredná generácia. Stupňuje sa to od Bratislavy na východ a s mierou nezamestnanosti."

Cítite politickú zodpovednosť aj za situáciu v zdravotníctve ?

"KDH túto reformu podporilo a áno, hlásime sa ku všetkým zmenám, ktoré boli v parlamente prijaté vrátane zdravotníckej reformy, ale pri nej bude treba urobiť viacero dolaďujúcich krokov."

KDH ide do volieb ako opozičná strana. Myslíte si, že tak máte oproti SMK a SDKÚ výhodu?

"Nepovedal by som to tak. Síce sme z vlády odišli, ale nechceme sa dištancovať od nášho pôsobenia v koalícii, prijímame zodpovednosť za všetky rozhodnutia. Určite, že strany vo vláde majú oveľa viac výhod oproti opozícii. Majú celý ministerský, vládny servis. Všetko, čo si musíte zabezpečiť sami, ponúkajú štátne úrady."

Vo volebnom programe KDH je zmluva o výhrade vo svedomí naformulovaná veľmi opatrne. Znamená to, že pre vás nebude nevyhnutné, aby sa dostala do vládneho programu?

"Zmluvy sú pripravené, budeme ich do budúceho vládneho programu presadzovať."

Boli by ste ochotní v prípade účasti vo vláde vymeniť zmluvu o výhrade vo svedomí za zrušenie Mečiarových amnestií?

"Sú to dve neporovnateľné veci. Amnestie sú hanebné, bránia vyšetreniu jedného z najťažších politických zločinov, ktoré sa tu kedy stali. Vec výhrady vo svedomí je nad všetkým ostatným, preto špekulovať o zámene týchto dvoch vecí nie je adekvátne."

Budete po voľbách koordinovať svoj postup s SMK?

"To ukáže vývoj. Prečo s SMK? Ja hovorím o pravicových politických stranách."

Chcete tým povedať, že SMK vám nie je bližšia ako SDKÚ?

"SMK je nám blízka, bola to jedna z najstabilnejších strán, dlhodobo spolupracujeme. S SDKÚ sme si takisto blízki ako s SMK, ale je tam iný problém, a to v metódach a spôsoboch politiky tejto strany."

Čo KDH sľubovalo vo voľbách pred štyrmi rokmi a čo teraz Vzdelanie

2002 - Dosiahnuť, aby sa výchova a vzdelanie stali priority vlády. Zaviesť efektívny model financovania vysokých škôl, ktorého súčasťou bude podporný pôžičkový systém prístupný všetkým študentom.

2006 - Priemerný plat učiteľa postupne dosiahne 120 percent priemerného platu v hospodárstve. Bude za rozšírenie a skvalitnenie výučby cudzích jazykov. Zlepší dostupnosť škôl prostredníctvom školských autobusov. Podpora financovania vysokých škôl na základe kvality poskytovania študijných programov.

Rodina

2002 - Zníženie daňového zaťaženia rodín prostredníctvom zyšovania odpočítateľných položiek na daňovníka, manželku i deti na úroveň súm životného minima.

2006 - Zvýšenie daňového bonusu určeného na podporu viacdetných rodín o 100 percent na 1100 korún mesačne. Zníženie odvodového zaťaženia rodín prostredníctvom spoločného sociálneho poistenia manželov. Zvýhodní manželstvo na princípe čím dlhšie manželstvo, tým nižšie odvody.

Právo a spravodlivosť

2002 - Rekodifikácia trestného práva - zavedenie inštitútu trikrát a dosť. Pri treťom odsúdení za násilný trestný čin súd uloží trest odňatia slobody na doživotie.

2006 - Začlenenie orgánov štátnej obžaloby pod rezort justície. Presadí trestnú zodpovednosť právnických osôb. Boj proti prostitúcii, ako trest navrhuje zverejnenie identity osoby klienta. Prísnejší postih sudcov a prokurátorov. Zvýšenie platov policajtov, zvýšenie počtu policajtov v hliadkovej službe. Lepšia ochrana policajtov pred neopodstatneným trestným stíhaním a zastrašovaním mafiou.

Zdravotníctvo

2002 - Zvýšenie zdrojov do zdravotníctva zvýšením účasti štátu na platbách za ekonomicky neaktívnych poistencov, prijať zákon o zdravotnom poistení so zavedením osobných účtov.

2006 - Hladina sociálnej únosnosti finančnej spoluúčasti sa určí ako podiel z príjmu pre najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Tento podiel by nemal presiahnuť 10 percent z celkového stanoveného ročného príjmu. Suma prevyšujúca tento podiel bude vyplácaná zdravotnými poisťovňami ako vratná časť ich príjmov raz za 3 mesiace. Zníži poplatky za recept z 20 na 5 korún.

Dôchodky

2006 - KDH chce brániť úspory občanov na účtoch v druhom pilieri a zasadí sa za ochranu základných parametrov dôchodkovej reformy. KDH chce zvýšiť odpočítateľné položky z daňového základu na dôchodkové sporenie do tretieho piliera, životné poistenie alebo investovanie do podielových fondov zo súčasných 12- na 24-tisíc ročne. Chce umožniť pracujúcim, aby mohli časťou zaplatenej dane z príjmu podporiť rodičov na dôchodku.

Dane a odvody

2002 - Rovnú daň na úrovni 14 percent, zníženie základu dane pre rodičov vychovávajúcich deti, započítanie úrokov z hypotekárneho úveru, stavebného sporenia. Snaha výrazne znížiť poistné odvody z hrubej mzdy zamestnanca na 29 percent.

2006 - Trvať na zachovaní rovnej sadzby dane z príjmu aj DPH. Dlhodobo chce znižovať dane z príjmu na 14 percent. Chce rozšíriť odpočítateľné položky o zaplatené úroky z hypotekárnych úverov. Prednosť pred daňami dáva znižovaniu odvodov. Chce znížiť odvodové zaťaženie o 7 percentuálnych bodov.

Regionálne rozdiely

2002 - Preferencia budovania obchvatov miest a rýchlostných ciesť. Budovanie diaľnic v kombinácii s verejnými a súkromnými zdrojmi.

2006 - Dobudovanie diaľnice D1 do Žiliny a do Košíc - v čo najkratšom čase. Budovanie obchvatov miest, rýchlostných komunikácií na trase Nitra - Zvolen - Košice. Bude presadzovať princíp solidarity na zmiernenie prehlbujúcich sa rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.

Euro

Nespomína.

Čo sa dialo v KDH Bez Čarnogurského

V roku 2003 sa prvýkrát na sneme KDH nezúčastnil bývalý šéf Ján Čarnogurský, ospravedlnil sa.Za staronového predsedu bol jednohlasne zvolený Pavol Hrušovský. Podpredseda KDH Vladimír Palko v prejave vyzval na "kultúrnu vojnu" proti ľavicovým liberálom. Hrušovský hovoril o tom, že KDH bude presadzovať, aby si Slovensko v EÚ zachovalo zvrchovanosť v oblasti priamych daní, trestného práva, dôchodkového zabezpečenia, vzdelávania a v kultúrnych a etických otázkach.

Kauza Bielik

V roku 2004 starosta bratislavskej Rače Pavol Bielik, obvinený z korupcie, zostal šéfom krajskej rady KDH. Krajská rada mu vyjadrila podporu. Vlani kauza obžalovaného starostu traumatizovala KDH, ktoré si s ním dlho nevedelo poradiť. Záležitosť sa dostala až na snem strany, ktorý upravil stanovy. Bielik sa zúčastnil na regionálnych voľbách napriek tomu, že mu pozastavili členstvo v KDH, na kandidátke totiž zostal. Vo voľbách však nebol zvolený.

Porazený Fronc

Parlament neschválil reformu vysokého školstva z dielne ministra Martina Fronca. Poslanci koaličnej ANO hlasovali proti. KDH vyhlásilo, že vládna koalícia už nie je koalíciou poslaneckých klubov, ale len koalíciou ministrov. KDH sa podľa predsedu Hrušovského od tej chvíle cítilo slobodné voči Pavlovi Ruskovi a ANO. Český politológ Jiří Pehe povedal, že by sa nečudoval, keby taká koalícia časom padla.

Túžba KDH

Predseda Hrušovský vyhlásil, že KDH chce byť lídrom pravicových síl na Slovensku. Premiér Dzurinda povedal, že omnoho užitočnejšie je rozprávať o politickej kontinuite a ani nie tak hovoriť, ako pre ňu zo všetkých síl pracovať.

Odchod z vlády

Začiatkom februára KDH ohlásilo odchod z koalície po tom, čo premiér Mikuláš Dzurinda neakceptoval jeho výzvu, aby predložil do vlády vatikánsku zmluvu o výhrade vo svedomí.

KANDIDÁTKA1. Pavol HRUŠOVSKÝ, JUDr, 54 r., poslanec

2. Vladimír PALKO, doc. RNDr., CSc., 49, poslanec

3. Daniel LIPŠIC, JUDr, 32, poslanec

4. Július BROCKA, Ing., 49, poslanec

5. Martin FRONC, doc., Mgr.,CsC., 58, poslanec

6. Rudolf BAUER, RNDr., 48, programový manažér

7. Pavol MINÁRIK, RNDr., 48, poslanec

8. František MIKLOŠKO, RNDr., 59, poslanec

9. Jozef ŠIMKO, Ing., 49, poslanec

10. Pavol ABRHAN, Ing., 46, ústredný tajomník KDH

11. Alojz PŘIDAL, 50, poslanec

12. Peter MURÁNSKY, Ing., Mgr., 32, poslanec

13. Jozef MIKLUŠIČÁK, Mgr., 51, poslanec

14. Michal BARTOŠ, Mgr., 51, riaditeľ domova dôchodcov

15. Anna KOVÁČOVÁ, Ing., 54, prednostka obvodného úradu

16. Mária DEMETEROVÁ, Mgr., 57, poslankyňa

17. Mária MAJDOVÁ, Mgr., 32, zdravotná sestra

18. Pavol TARCALA, Ing., 40, riaditeľ úradu práce

19. Mária Sabolová, Ing., 49, poslankyňa

20. Ján Ondrejka, 48, krajský tajomník KDH

21. Ján Porubský, doc., MUDr., PhD., 58, docent lekárskej fakulty

22. Stanislav Kahanec, Ing., 51, zástupca riaditeľa obchodnej spoločnosti

23. Andrej HAJDUK, 58, poslanec

24. Anton STANKO, Ing., 45, starosta obce

25. Jaroslav IVAN, Ing., 49, technik

26. Tibor TUHÁRSKY, Ing., 55, prednosta krajského úradu životného prostredia

27. Peter Bobula Mgr., Ing., 39, živnostník

28. Ján Kapala, Mgr., 58, vedúci odboru obvodného úradu

29. Jozef HLADÍK, MVDr., 57, prednosta obvodného úradu životného prostredia

30. Pavol Gurega, Ing., 48, súkromný podnikateľ

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 4. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 5. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 6. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 7. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 2. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 5. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 6. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 7. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 8. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 10. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 8 790
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 8 718
 3. Moskva alebo Petrohrad? 4 041
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 3 643
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 026
 6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 656
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 319
 8. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 017
 9. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 1 999
 10. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 635

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Najskôr rozdal cukríky, potom nariadil zabíjanie. Balkánskeho mäsiara odsúdili

Niektorí Mladiča považujú za vojnového hrdinu, iní za kriminálnika. Rozsudok ich názor nezmení.

ARCHÍVNY ROZHOVOR

Nedžad Avdič: Chlapec, ktorý prežil vlastnú smrť v Srebrenici

Rozhovor s mužom, ktorý vraždenie v Srebrenici prežil.

KOMENTÁRE

Bezdôsledkový Smer nám zahral komédiu

Smer je len napodobenina s niekoľkými vonkajšími znakmi politickej strany.

KOŠICE KORZÁR

Bratov Paškovcov odsúdili za bitku v centre Košíc

Dvaja dostali podmienku, jeden peňažný trest.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ochranári žiadajú Sólymosa, aby riešil zlú situáciu v Štánej ochrane prírody

Situácia v Štátnej ochrane prírody je podľa ochranárov neudržateľná.

Domov

Slovensko nadviaže spoluprácu v oblasti školstva s Južnou Kóreou

Ministerka školstva podpísala v Soule memorandum o vzájomnej spolupráci.

Domov

Korčok protestuje proti ruskému prekrucovaniu dejín o okupácii Československa

Rusi článok uverejnili v čase, keď je na návšteve v Rusku aj český prezident Zeman.