Hnutie za demokratické Slovensko č. 14

Urbáni: S reformami treba pokračovať, ale s úpravami

FOTO

Hovorili sme s podpredsedom HZDS MILANOM URBÁNIM.

Aké sú priority, od ktorých neustúpite, ak by ste zostavovali vládnu koalíciu so stranami, ktoré majú iný názor?

"Vzdelanie, podpora rodiny a zrovnoprávnenie zahraničných a domácich investorov. Tiež aj aktívna podpora malých a stredných podnikateľov."

Chcete niektoré reformy zrušiť?

"Nie, ale zmeniť. Dôležité je pokračovanie v reformách. Lenže treba systémové zmeny, najmä v zdravotníckej reforme. Napríklad v systéme zdravotného poisťovníctva ide o zavedenie nových produktov. Nutné je dokončenie sociálnej reformy a začatie reformy školstva, ktorú súčasná vláda nerobila vôbec. V rámci reformy školstva musíme zadefinovať aj otázky športu."

Čo by ste urobili ako prvé, keby ste išli do vlády?

"Nevidím akútnu vec, ktorú treba okamžite riešiť, skôr je nutné pokračovať v začatom a postupne presadzovať veci z programového vyhlásenia vlády, ktoré sa dohodne počas jej zostavovania. Zdá sa, že Slovensko nie je nasmerované zle, ale treba urobiť lepšiu cestu, lebo táto je dosť hrboľatá. Je nevyhnutné cestu vyrovnať."

Je nejaká strana, s ktorou by ste nešli do vládnej koalície, ak by ste sa podieľali na zostavovaní vlády?

"Neviem si predstaviť fungovať v jednej vládnej koalícii s Komunistickou stranou Slovenska."

Viete si to predstaviť so Slovenskou národnou stranou alebo so Stranou maďarskej koalície?

"Záleží na tom, ako by sme sa vzájomne dokázali prispôsobiť programu. Nevylučujeme ani Stranu maďarskej koalície. Slovenská národná strana v minulom volebnom období nebola v parlamente, takže záleží na tom, či v ňom bude po voľbách. Lenže tvoriť vládnu koalíciu bez poznania výsledkov volieb je trochu predčasné, nemá logiku."

Chceli by ste zmeniť smerovanie krajiny po voľbách?

"Je strašná disparita medzi regiónmi. Rozhodne chceme zmierniť tieto rozdiely. Stačí si porovnať hrubý domáci produkt na osobu v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Keď je v Bratislave na hlavu 107 percent HDP v porovnaní s Európskou úniou, tak je neprijateľné, aby v Prešovskom kraji bolo možno tridsať percent."

Čo s tými rozdielmi?

"Predovšetkým budovať infraštruktúru. Je aj také heslo - doniesť Európu na Slovensko a Slovensko do Európy. V rokoch 2004 až 2006 sme mohli vyčerpať zo štrukturálnych fondov 44 miliárd korún a zatiaľ je vyčerpaných 13 percent. Neviem, či sa podarí do konca roka vyčerpať všetko. Ak nie, bude to defraudácia. Budeme žiadať vysvetlenie zodpovedných ľudí, prečo sme nevyčerpali peniaze, ktoré sme mohli mať. V budúcom volebnom období to treba zlepšiť."

Keby ste sa dostali do vlády, máte už v strane určené prioritné ministerstvá, ktoré by ste chceli obsadiť?

"Máme pripravených ľudí do všetkých rezortov, niekde aj duplicitne. Prijali sme princíp, že by nemali byť všetky silové rezorty v rukách jednej politickej strany a toto budeme presadzovať v prípade, že sa budeme podieľať na zostavení vlády. Keby sme mali možnosť zostavovať vládu, určite by sme chceli nejaký silový rezort, hospodársky a niektorý spoločenský. Všetko však záleží na percentách po voľbách, na tom, ako a kto bude zostavovať vládu, na tom, ako sa budú vyvíjať rozhovory, aké budú mať predstavy ostatné strany koalície."

Čo HZDS sľubovalo vo voľbách pred štyrmi rokmi a čo teraz Vzdelanie

2002 - Zrušenie prijímačiek na stredné a vysoké školy, skvalitnenie vyučovania na základných školách. Základom bolo, aby každý, kto chcel, mohol študovať na vysokej škole.

2006 - Integrácia žiakov so zvláštnymi vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 11-ročné povinné školské vzdelávanie. Obmedziť najvyšší počet detí v triedach. Pri rušení škôl zaviesť školské autobusy. Koordinácia odborného vzdelávania a trhu práce. Nebude presadzovať zavedenie školného na vysokých školách. Prehodnotenie neúmerného rastu počtu študentov študujúcich v univerzitnej forme vzdelávania.

Rodina

2002 - Vznik viacerých nových príspevkov.

2006 - V prípade druhonarodeného dieťaťa zvýšenie rodičovského príspevku na úroveň minimálnej mzdy.

Právo a spravodlivosť

2002 - Skvalitniť súdnu moc, znížiť administratívu sudcov.

2006 - Zrýchlenie súdneho konania, odbremenenie sudcov od administratívy. Prehodnotenie redukcie niektorých okresných súdov, ktorá podľa HZDS nepriniesla výsledky. Prehodnotenie výšky súdnych poplatkov, pre sociálne slabších možnosť bezplatného právneho poradenstva. Osobitnú starostlivosť venovať mladistvým väzňom, aj vzhľadom na zníženie hranice trestnosti na 14 rokov.

Zdravotníctvo

2002 - Základná zdravotná starostlivosť zadarmo.

2006 - Zmena systému poistenia na viacpilierové, zrušenie poplatkov. Deti do 5 rokov a občania nad 70 rokov by nemali doplácať za lieky na predpis. Bezplatná kúpeľná starostlivosť v prípade pokračovania liečebného procesu pri deťoch do 18 rokov. Zavedenie Centrálneho ekonomického informačného systému, čipové karty.

Dôchodky

2006 - Doladenie trojpilierového dôchodkového systému tak, aby bol celý mechanizmus dlhodobo financovateľný a stabilný. Posilnenie garancií občanov, ktoré im vyplývajú z účasti v druhom kapitalizačnom pilieri. Postupné vyrovnávanie rozdielov medzi starodôchodcami a novodôchodcami.

Dane a odvody

2002 - HZDS chce zrovnoprávniť daňové zaťaženie právnických a fyzických osôb, umožniť odpočet časti investícií z daňového základu. Zlepšiť výber a správu daní. Znížiť odvodové zaťaženie. Uskutočniť reformy daňovej, odvodovej, cenovej a mzdovej sústavy. Daňové zvýhodnenie na podporu bytovej výstavby.

2006 - Chce znížiť daňové zaťaženie najnižších príjmových skupín občanov, daňovým bonusom reinvestovaného zisku podporiť rast domácich aj zahraničných

investícií. Prehodnotí fiškálnu

decentralizáciu. Strana podporí zníženie vysokého odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov.

Regionálne rozdiely

2002 - Zasadí sa za dobudovanie diaľnic, tak aby ucelené úseky Bratislava - Žilina - Košice, Žilina - Skalité a Bratislava - Banská Bystrica sa mohli ukončiť v roku 2010. Je nutné dosiahnuť finančné ozdravenie Železníc SR ich ďalšou reštrukturalizáciou a transformáciou.

2006 - Chcú viac podporovať malých a stredných podnikateľov v zaostávajúcich regiónoch. Dosiahnuť podstatné urýchlenie výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií a modernizácie Železníc SR a ich začlenenie do európskeho dopravného systému efektívnou kombináciou zdrojov Európskej únie, verejných rozpočtov a súkromného kapitálu. Plánujú zaviesť model dlhodobého spolufinancovania diaľnic prostredníctvom zdaňovania a spoplatňovania motoristov. Pristúpi k reštrukturalizácii, ekonomickej stabilizácii a dokončí transformáciu železníc.

Euro

2006 - Vytvoriť predpoklady na hladké a nešokové zavedenie eura ako menovej jednotky na Slovensku v horizonte roka 2009.

Čo sa dialo v HZDSOpäť v opozícii

HZDS muselo aj po voľbách v roku 2002 odísť do opozície. Poslanecký klub opustilo niekoľko členov HZDS.

Zmena názvu

V júni 2003 zmenila strana názov. Delegáti republikového snemu v Púchove schválili názov Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko.

Striedavé preferencie

Hnutiu sa darilo striedavo. Preferencie postupne klesali, predseda Vladimír Mečiar prehral súboj o prezidentské kreslo s bývalým straníckym kolegom a neskôr oponentom Ivanom Gašparovičom. Mečiara to sklamalo, po voľbách Gašparovičovi nepodal ruku.

Mečiar uplynulé štyri roky neohrozene vládol HZDS a prešlo vždy to, čo sám chcel.

Korupčné škandály

Hnutiu sa nevyhli korupčné škandály, jeho poslanec Gabriel Karlin sa dostal do podozrenia z korupcie. Prvostupňový súd ho aj odsúdil.

Mečiarove excesy

Predseda Mečiar niekoľkokrát zaujal netradičnými riešeniami. Ešte v predvolebnom období v roku 2002 napadol novinára TV JOJ, ktorý sa ho pýtal, odkiaľ vzal peniaze na svoju vilu Elektra. Neskôr ho novinári nachvíľu omrzeli, niekoľko mesiacov chcel poskytovať rozhovory len za honorár. Potom napadol fotografku Nového Času, ktorá ho fotila na chodbe súkromnej košickej nemocnice. Vlani tvrdil, že 41 miliónov korún, ktoré si požičal na vilu Elektra, už splatil. Odmietol ukázať dôkaz, otázky odbil, že všetko potrebné majú k dispozícii kompetentní.

Dohoda s SDKÚ?

Hnutie sa dlho snažilo pôsobiť opozične, ešte vlani na sneme vedenie hnutia hovorilo o nutnosti revízie reforiem, zavedenia druhej sadzby DPH a podobne.

Neskôr sa dostalo HZDS do podozrenia, že "pustilo" vládnej koalícii svojich dvoch poslancov, aby mohla Dzurindova koalícia dovládnuť. Vedenie HZDS obvinenia tvrdo odmietalo. Rétorika HZDS sa zmierňovala, dnes Mečiar hovorí, že garantuje kontinuitu reforiem.

KANDIDÁTKA1. Vladimír MEČIAR, JUDr., 63, poslanec NR SR, Bratislava

2. Beata SÁNIOVÁ, doc., MUDr., PhD., 58, prednostka kliniky, Martin

3. Milan REHÁK, Ing., 58, poslanec NR SR, Kostolná-Záriečie

4. Viliam VETEŠKA, JUDr., 52, podpredseda NR SR, Púchov

5. Jozef TARČÁK, PaedDr., 47, pedagóg, Námestovo

6. Jozef HALECKÝ, MUDr., 55, lekársky riaditeľ a. s., Bardejov

7. Ján KOVARČÍK, Ing., 54, poslanec NR SR, Nitra

8. Milan URBÁNI, MUDr., CSc., MPH, 61, poslanec NR SR, Banská Bystrica

9. Pavol DŽURINA, Ing., 46, živnostník, Sobrance

10. Tibor MIKUŠ, Ing., 53, poslanec NR SR, Trnava

11. Zdenka KRAMPLOVÁ, Ing., 48, ústredná tajomníčka ĽS-HZDS, Bratislava

12. Miroslav JUREŇA, Ing., 52, súkromný podnikateľ, Gbely

13. Ľudmila MUŠKOVÁ, Mgr., 57, poslankyňa NR SR, Kysucké Nové Mesto

14. Marián HAĽKO, 61, konateľ s. r. o., Prešov

15. Tibor CABAJ, Bc., 52, poslanec NR SR, Kuzmice

16. Július HÖFFER, MUDr., 51, riaditeľ NsP, Lučenec

17. Ján BODNÁR, Ing., 45, primátor mesta, Prievidza

18. Dagmar GASPEROVÁ, 51, riaditeľka DD a DSS, Ľubochňa

19. Jaroslav JADUŠ, Ing., 38, poslanec NR SR, Prešov

20. Imrich KRÁLIK, Ing., 49, starosta, Hronské Kľačany

21. Dana PODRACKÁ, PhDr., 52, poslankyňa NR SR, Bratislava

22. Alojz ENGLIŠ, Ing., 59, súkromný podnikateľ, Nováčany

23. Diana ŠTROFOVÁ, Ing., 32, poslankyňa NR SR, Bratislava

24. Anton BLAJSKO, PaedDr., 50, poslanec NR SR, Bardejov

25. Ľuboš LACKOVIČ, Ing., 48, primátor mesta, P. Bystrica

26. Vladimír PAVELKA, Ing., 46, poslanec NR SR, D. Kubín

27. Jana ŠTEFANKOVÁ, JUDr., 52, poslankyňa NR SR, Zbehy

28. Peter HUDÁK, MUDr., PhD., 62, prednosta oddelenia, Nové Zámky

29. Jozef BOŽIK, PaedDr., 30, podpredseda TSK, Partizánske

30. Katarína TÓTHOVÁ, prof., JUDr., DrSc., 66, poslankyňa NR SR, Bratislava

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 7. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 865
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 412
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 549
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 722
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 998
 6. Moskva alebo Petrohrad? 1 939
 7. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 799
 8. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 769
 9. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 552
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 1 498

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Slovensko ničí lowcostová mentalita. Kedy s tým niečo urobíme?

Atmosféra nedôstojných príjmov a života nás ničí, z nej pramenia spoločenské nedorozumenia.

KOMENTÁRE

Čo je to sloboda

Sloboda prináša ťarchu vlastnej aktivity.

EKONOMIKA

Futej predáva strojárne v Detve, keď SNS chystá výrobu transportérov

Oslovili záujemcov z Česka a Slovenska.

Neprehliadnite tiež

Domov

Najvyšší súd zrušil rozsudky v kauze vraždy podnikateľa z Polomky

Obvinenia voči Šajgalovi, ktorý je na úteku, odznova prejedná prvostupňový okresný súd.

Domov

Štát poslal do Bangladéša humanitárnu pomoc pre Rohingov

Pomoc pre Rohingov vyčlenili zo zásob ministerstva vnútra zhruba za 23-tisíc eur.

Domov

Kiska otvoril v Mexiku podnikateľské fórum. Musíme investovať do ľudí, hovorí

Slovenský prezident je na štátnej návšteve Mexika do štvrtka.

Domov

Dobré ráno: Čína kúpi Markízu, tešiť sa budú oligarchovia

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.