Slobodné fórum č. 11

Čo sa dialo v SF Odchod do opozície

FOTO

Čo sa dialo v SF Odchod do opozície

Pri zrode SF stál poslanec SDKÚ Ivan Šimko. Najskôr nepodporil odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, premiér Dzurinda ho preto odvolal z funkcie ministra obrany. Šimko založil v SDKÚ frakciu, k nej sa pripojila skupina poslancov vrátane poslankyne Zuzany Martinákovej. Oznámili, že odchádzajú z SDKÚ a založia novú stranu. SF sa odmietlo pripojiť ku koalícii vedenej Dzurindom. Nepodporili ani snahu uzatvoriť koalično-opozičnú zmluvu.

Šimko kontra Martináková

V roku 2004 sa uskutočnil ustanovujúci snem. Priniesol nečakaný výsledok. Napriek očakávaniu, že sa šéfom strany stane Šimko, za predsedníčku po tesnom výsledku hlasovania zvolili Martinákovú. Tá vyzvala Šimka, aby sa stal prvým podpredsedom SF, čo najprv odmietol. Šimko však v SF dlho nevydržal. Opustil stranu a po odchode povedal, že v strane ide iba o moc. Októbrový snem odsúhlasil, že SF bude jednoznačne opozičnou stranou vyznávajúcou stredovo-pravé hodnoty.

Nie Dzurindovi

Vlani na aprílovom sneme strana vyhlásila, že chce zastávať hlavne záujmy strednej vrstvy. Vedenie strany vyhlásilo, že po voľbách nechce ísť do vlády, v ktorej by bol premiérom Dzurinda a členom Mečiar a strany KSS a SNS.

Otvorená kandidátka

Strana otvorila kandidátku aj nečlenom - dostali sa na ňu napríklad herec Marek Ťapák, exminister Milan Janičina, "zelený" Martin Jóna, občianske aktivistky Oľga Pietruchová a Ľubica Trubíniová. Bývalý šéf Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Milan Šútovec. Ján Budaj je na 149. mieste.

Vyškrtnutie Opaterného

Krátko pred voľbami sa objavili informácie o rozporoch v strane. Malo ísť o konflikty medzi Martinákovou a ľuďmi okolo Branislava Opaterného a Ľubice Navrátilovej a dokonca o podplácanie na sneme. Vedenie strany však takéto praktiky poprelo a odmietlo, že by v SF panovali rozpory. Predsedníctvo Opaterného vyškrtlo z kandidátky.

Čo sľubuje SF v programe Vzdelanie

Financovanie školstva na európskej úrovni 5,5 až 6 % z HDP, zvýšenie výdavkov na vedu a vysoké školy. Povinný posledný ročník predškolskej výchovy a vrátenie predškolských zariadení do systému prenesených kompetencií. Postupné zavedenie povinného vyučovania angličtiny. Odborné školy chcú prepojiť s trhom práce a zamestnávateľmi a reformovať ho. Zvýšenie spoločenskej prestíže učiteľov, príprava a realizácia nového modelu kariérneho rastu učiteľa.

Rodina

Presadiť, aby rodičovský príspevok dosiahol úroveň minimálnej mzdy. Uľahčiť čerpanie pôžičiek a úverov tak, aby samostatné bývanie bolo pre mladé rodiny rýchlejšie a dostupnejšie. Pokračovanie v štátnej podpore bytovej výstavby a bývania; základnými nástrojmi budú Štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie, vládny program výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny a ľudí migrujúcich za prácou.

Právo a spravodlivosť

Prioritou má byť zlepšenie dôveryhodnosti súdneho systému fungujúceho bez prieťahov. Urýchlenie a dokončenie rekodifikácie súkromného práva. Boj proti korupcii a klientelizmu prostredníctvom zásady "čím menej pečiatok, tým menej korupcie" a zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Zvýšenie bezpečnosti podnikania, postihovanie výpalníctva.

Zdravotníctvo

Chce presadiť informatizáciu zdravotníctva (predovšetkým elektronickú zdravotnú dokumentáciu). Úpravu vyrovnania výšky odvodov štátu za jeho poistencov v rovnakej výške ako odvody ostatných poistencov. Rozdeliť poistenia na základné a doplnkové, ktoré sa zmení na dobrovoľné. Chce zjednotenie výberu prostriedkov na zdravotné poistenia spolu s ostatnými odvodmi občanov prostredníctvom daňových úradov alebo iných špeciálnych úradov. Zrušenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dôchodky

Valorizácia dôchodkov, ktoré sa dnes valorizujú v závislosti od inflácie a rastu miezd, aby po zavedení eura nebola ohrozená kúpna sila dôchodkov. Odstránenie problémov dôchodkovej reformy v oblasti predčasných odchodov do dôchodku, invalidity, pozostalostných dôchodkov a garancií dôchodkového systému štátom.

Dane a odvody

SF sa zasadí sa o zachovanie princípu rovnej dane s cieľom postupne znižovať celkové daňové a odvodové zaťaženie s dôrazom na znižovanie priamych daní. Cieľom je znížiť rovnú daň na 15 percent. Strana chce vytvoriť predpoklady na zjednotenie výberu prostriedkov verejného zdravotného poistenia spolu s ostatnými odvodmi občanov (dane, sociálne poistenie) prostredníctvom daňových úradov alebo osobitného úradu. Odvodové povinnosti chce viazať na dosiahnutý zisk.

Regionálne rozdiely

Chce podporiť ukončenie decentralizácie a rozvojových programov regiónov vedúcich k zmierňovaniu rozdielov. Postupne znižovať dotácie do osobnej prepravy na štátnej úrovni. Dotácie, ktoré majú sociálny charakter, treba prideľovať adresne v nadväznosti na sociálny systém. Je za dobudovanie diaľnice z Bratislavy do Košíc, pričom treba analyzovať možnosť "južnej trasy" a preferovať lacnejšie a rýchlejšie riešenie.

Euro

Načasovať vstup do eurozóny tak, aby bol čo najvýhodnejší pre Slovensko.

Martináková: Úspechom bude vstup do parlamentu

Na otázky odpovedala predsedníčka SF ZUZANA MARTINÁKOVÁ.

Prečo by vás mali ľudia voliť?

"Chceme obhajovať záujmy strednej vrstvy. V motte máme: Bohatstvo krajiny závisí od bohatstva strednej vrstvy. Sme presvedčení, že takto svoju politiku nezamerala ani jedna strana. Program sme definovali v troch pilieroch - zdravotníctvo a sociálna oblasť, školstvo a vzdelávanie a podpora živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Silným pilierom programu bude nastoľovanie priateľského štátu. Zahŕňame sem aj to, čo sme kritizovali, a to sú politické reformy. Keď si prečítate programové vyhlásenie Dzurindovej vlády práve v kapitolách politických zmien, zistíte, že sa nesplnilo nič."

Práve zúženie imunity a nový volebný systém narážali v parlamente na problémy. Nebude to rovnaké aj po ďalších voľbách?

"Zmeny by sa mali urobiť hneď na začiatku volebného obdobia. Poslaneckú imunitu považujeme za prežitok. Aj za výroky v parlamente by sa mal poslanec vedieť zodpovedať. Volebný systém dlhodobo kritizujeme. Po voľbách budeme trvať na viacerých volebných obvodoch. Uvedomujeme si však, že zmena volebného systému by bola zásadná a strany by si mali hneď po voľbách povedať, do akej miery ho zmenia."

Ak budete vo vláde, na čo prvé bude treba reagovať?

"Na situáciu v zdravotníctve. Vládne tam obrovský chaos, nekontrolovateľné pomery a budú musieť nastúpiť zásadnejšie opatrenia na stabilizovanie situácie. Máme pripravené konkrétne kroky."

Budete mať záujem o ministerstvo zdravotníctva?

"Nezaoberáme sa diskusiou, ktoré ministerstvá by sme obsadili. Máme svoje priority, ale to neznamená, že budeme ultimatívne požadovať, aby sme ich pokryli ministerstvami. Zotrváme však na postoji, že ak by boli kompromisy také veľké, že by sme z priorít nič nezrealizovali, potom nemá veľký význam sedieť v takej vládnej koalícii. Na priority budujeme aj odborné tímy. Na rokovania prídeme pripravení."

Na kandidátke sú rôzne mená, ktoré sa nemusia zniesť - národniar Milan Janičina, bývalý predseda Snemovne národov FZ Milan Šútovec, ktorý chcel spoločný štát. Neobávate sa rozpadu, detskej choroby, ktorou prešla každá strana?

"Keby sme sa toho obávali, nezostovovali by sme takúto kandidátku. Veľmi budeme dbať na to, ako budeme profilovať SF - ako otvorenú občiansku stranu. To je naša silná stránka, nie slabá. Odlišujeme sa tým od ostatných strán. SDKÚ sa uzavrela sama do seba. Politické strany na Slovensku sa nerozpadajú preto, že v nich jestvuje rôznosť názorov, ale naopak, pre vyžadovanie prísnej straníckej disciplíny. Takmer vždy sa strana rozpadla vtedy, keď predseda začal ukladať stranícke tresty. Diskusia nespôsobuje rozpad strán, to je omyl."

Čo bude úspechom SF vo voľbách?

"Úspechom SF bude, keď sa stane parlamentnou stranou. Z východiska krátkej dvojročnej histórie to bude veľký úspech."

Čo keď sa nedostanete do parlamentu?

"Nepredpokladáme to. Vyhliadky máme dobré."

Ani jeden líder nepovedal, čo by bolo preňho neúspechom a či by ponúkol funkciu. Odstúpili by ste, ak nebude SF v parlamente?

"Keby sme sa nedostali do parlamentu, nenaplnilo by sa naše predsavzatie. Nemám to premyslené, ale určite by som túto otázku na predsedníctve otvorila, lebo funkcie sú dočasné."

KANDIDÁTKA1. Zuzana MARTINÁKOVÁ, 45 r., poslankyňa NR SR,

2. Marek ŤAPÁK, 46 r., herec,

3. Ľubica NAVRÁTILOVÁ, 60 r., poslankyňa NR SR,

4. Jozef Miloslav HURBAN, Ing., 50 r., poslanec NR SR,

5. Eva HLAVÁČOVÁ, JUDr., 57 r., advokátka,

6. Peter BÓDY, 50 r., poslanec NR SR,

7. Branislav OPATERNÝ, RNDr., 43 r., poslanec NR SR,

8. Ondrej ŠKODLER, JUDr., 52 r., advokát,

9. Radomír SZABÓ, Ing., 35 r., riaditeľ,

10. Milan JANIČINA, JUDr., 57 r., právnik,

11. Martin JÓNA, 33 r., informatik,

12. František ZIKA, Ing., 45 r., živnostník,

13. Anton ŽELEZNÍK, Ing., 31 r., riadiaci pracovník,

14. Miroslav GABRIŠ, PaedDr., 47 r., učiteľ,

15. Oľga PIETRUCHOVÁ, Ing., 43 r., predsedníčka OZ,

16. Milan KEPEŇA, Ing., 54 r., ekonóm,

17. Branislav HOCHEL, doc., PhDr., CSc., 54 r., vysokoškolský učiteľ,

18. Vladimír SIROTKA, Ing., CSc., 59 r., ekonomický poradca,

19. Rudolf LACHKOVIČ, Ing., 54 r., analytik,

20. Róbert KOTIAN, PhDr., 47 r., novinár,

21. Ľubomír PAJTINKA, PhDr., 51 r., vedúci odboru školstva,

22. Zuzana OLEXOVÁ, JUDr., 30 r., advokátka,

23. Pavel TITL, Ing., 50 r., projektant,

24. Ľudmila FARKAŠOVSKÁ, PhDr., 43 r., slobodné povolanie,

25. Henrieta MLYNARČÍKOVÁ, MVDr., PhD., 41 r., manažérka,

26. Julián LUKÁČEK, Ing., 52 r., súkromný podnikateľ,

27. Jana LAJOŠOVÁ, Mgr., 29 r., poradkyňa pre ekológiu,

28. Dušan CHLEBAN, Ing., 58 r., dôchodca,

29. Vladimír ONDRUŠ, Ing., 64 r., stavebný inžinier,

30. Peter HURTÍK, Ing., 36 r., riadiaci pracovník,

Pozn. Branislava Opaterného strana stiahla z kandidátky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 2. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 5. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 8. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 9. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 10. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 541
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 025
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 902
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 947
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 883
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 205
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 070
 8. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 689
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 605
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 489

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner hokejovej reprezentácie a šéf zväzu diskutovali spolu v mimoriadnej relácii TV Markíza.

KOMENTÁRE

Vydrží to ešte Most alebo padne?

Trpezlivosť voličov nemožno skúšať donekonečna.

Neprehliadnite tiež

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

Akreditačná komisia riešila Čistý deň, ministerstvu práce dala odporúčania

Podnet na odobratie akreditácie zatiaľ komisia nemá.