Slobodné fórum č. 11

Čo sa dialo v SF Odchod do opozície

FOTO

Čo sa dialo v SF Odchod do opozície

Pri zrode SF stál poslanec SDKÚ Ivan Šimko. Najskôr nepodporil odvolanie šéfa NBÚ Jána Mojžiša, premiér Dzurinda ho preto odvolal z funkcie ministra obrany. Šimko založil v SDKÚ frakciu, k nej sa pripojila skupina poslancov vrátane poslankyne Zuzany Martinákovej. Oznámili, že odchádzajú z SDKÚ a založia novú stranu. SF sa odmietlo pripojiť ku koalícii vedenej Dzurindom. Nepodporili ani snahu uzatvoriť koalično-opozičnú zmluvu.

Šimko kontra Martináková

V roku 2004 sa uskutočnil ustanovujúci snem. Priniesol nečakaný výsledok. Napriek očakávaniu, že sa šéfom strany stane Šimko, za predsedníčku po tesnom výsledku hlasovania zvolili Martinákovú. Tá vyzvala Šimka, aby sa stal prvým podpredsedom SF, čo najprv odmietol. Šimko však v SF dlho nevydržal. Opustil stranu a po odchode povedal, že v strane ide iba o moc. Októbrový snem odsúhlasil, že SF bude jednoznačne opozičnou stranou vyznávajúcou stredovo-pravé hodnoty.

Nie Dzurindovi

Vlani na aprílovom sneme strana vyhlásila, že chce zastávať hlavne záujmy strednej vrstvy. Vedenie strany vyhlásilo, že po voľbách nechce ísť do vlády, v ktorej by bol premiérom Dzurinda a členom Mečiar a strany KSS a SNS.

Otvorená kandidátka

Strana otvorila kandidátku aj nečlenom - dostali sa na ňu napríklad herec Marek Ťapák, exminister Milan Janičina, "zelený" Martin Jóna, občianske aktivistky Oľga Pietruchová a Ľubica Trubíniová. Bývalý šéf Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Milan Šútovec. Ján Budaj je na 149. mieste.

Vyškrtnutie Opaterného

Krátko pred voľbami sa objavili informácie o rozporoch v strane. Malo ísť o konflikty medzi Martinákovou a ľuďmi okolo Branislava Opaterného a Ľubice Navrátilovej a dokonca o podplácanie na sneme. Vedenie strany však takéto praktiky poprelo a odmietlo, že by v SF panovali rozpory. Predsedníctvo Opaterného vyškrtlo z kandidátky.

Čo sľubuje SF v programe Vzdelanie

Financovanie školstva na európskej úrovni 5,5 až 6 % z HDP, zvýšenie výdavkov na vedu a vysoké školy. Povinný posledný ročník predškolskej výchovy a vrátenie predškolských zariadení do systému prenesených kompetencií. Postupné zavedenie povinného vyučovania angličtiny. Odborné školy chcú prepojiť s trhom práce a zamestnávateľmi a reformovať ho. Zvýšenie spoločenskej prestíže učiteľov, príprava a realizácia nového modelu kariérneho rastu učiteľa.

Rodina

Presadiť, aby rodičovský príspevok dosiahol úroveň minimálnej mzdy. Uľahčiť čerpanie pôžičiek a úverov tak, aby samostatné bývanie bolo pre mladé rodiny rýchlejšie a dostupnejšie. Pokračovanie v štátnej podpore bytovej výstavby a bývania; základnými nástrojmi budú Štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie, vládny program výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny a ľudí migrujúcich za prácou.

Právo a spravodlivosť

Prioritou má byť zlepšenie dôveryhodnosti súdneho systému fungujúceho bez prieťahov. Urýchlenie a dokončenie rekodifikácie súkromného práva. Boj proti korupcii a klientelizmu prostredníctvom zásady "čím menej pečiatok, tým menej korupcie" a zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Zvýšenie bezpečnosti podnikania, postihovanie výpalníctva.

Zdravotníctvo

Chce presadiť informatizáciu zdravotníctva (predovšetkým elektronickú zdravotnú dokumentáciu). Úpravu vyrovnania výšky odvodov štátu za jeho poistencov v rovnakej výške ako odvody ostatných poistencov. Rozdeliť poistenia na základné a doplnkové, ktoré sa zmení na dobrovoľné. Chce zjednotenie výberu prostriedkov na zdravotné poistenia spolu s ostatnými odvodmi občanov prostredníctvom daňových úradov alebo iných špeciálnych úradov. Zrušenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dôchodky

Valorizácia dôchodkov, ktoré sa dnes valorizujú v závislosti od inflácie a rastu miezd, aby po zavedení eura nebola ohrozená kúpna sila dôchodkov. Odstránenie problémov dôchodkovej reformy v oblasti predčasných odchodov do dôchodku, invalidity, pozostalostných dôchodkov a garancií dôchodkového systému štátom.

Dane a odvody

SF sa zasadí sa o zachovanie princípu rovnej dane s cieľom postupne znižovať celkové daňové a odvodové zaťaženie s dôrazom na znižovanie priamych daní. Cieľom je znížiť rovnú daň na 15 percent. Strana chce vytvoriť predpoklady na zjednotenie výberu prostriedkov verejného zdravotného poistenia spolu s ostatnými odvodmi občanov (dane, sociálne poistenie) prostredníctvom daňových úradov alebo osobitného úradu. Odvodové povinnosti chce viazať na dosiahnutý zisk.

Regionálne rozdiely

Chce podporiť ukončenie decentralizácie a rozvojových programov regiónov vedúcich k zmierňovaniu rozdielov. Postupne znižovať dotácie do osobnej prepravy na štátnej úrovni. Dotácie, ktoré majú sociálny charakter, treba prideľovať adresne v nadväznosti na sociálny systém. Je za dobudovanie diaľnice z Bratislavy do Košíc, pričom treba analyzovať možnosť "južnej trasy" a preferovať lacnejšie a rýchlejšie riešenie.

Euro

Načasovať vstup do eurozóny tak, aby bol čo najvýhodnejší pre Slovensko.

Martináková: Úspechom bude vstup do parlamentu

Na otázky odpovedala predsedníčka SF ZUZANA MARTINÁKOVÁ.

Prečo by vás mali ľudia voliť?

"Chceme obhajovať záujmy strednej vrstvy. V motte máme: Bohatstvo krajiny závisí od bohatstva strednej vrstvy. Sme presvedčení, že takto svoju politiku nezamerala ani jedna strana. Program sme definovali v troch pilieroch - zdravotníctvo a sociálna oblasť, školstvo a vzdelávanie a podpora živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Silným pilierom programu bude nastoľovanie priateľského štátu. Zahŕňame sem aj to, čo sme kritizovali, a to sú politické reformy. Keď si prečítate programové vyhlásenie Dzurindovej vlády práve v kapitolách politických zmien, zistíte, že sa nesplnilo nič."

Práve zúženie imunity a nový volebný systém narážali v parlamente na problémy. Nebude to rovnaké aj po ďalších voľbách?

"Zmeny by sa mali urobiť hneď na začiatku volebného obdobia. Poslaneckú imunitu považujeme za prežitok. Aj za výroky v parlamente by sa mal poslanec vedieť zodpovedať. Volebný systém dlhodobo kritizujeme. Po voľbách budeme trvať na viacerých volebných obvodoch. Uvedomujeme si však, že zmena volebného systému by bola zásadná a strany by si mali hneď po voľbách povedať, do akej miery ho zmenia."

Ak budete vo vláde, na čo prvé bude treba reagovať?

"Na situáciu v zdravotníctve. Vládne tam obrovský chaos, nekontrolovateľné pomery a budú musieť nastúpiť zásadnejšie opatrenia na stabilizovanie situácie. Máme pripravené konkrétne kroky."

Budete mať záujem o ministerstvo zdravotníctva?

"Nezaoberáme sa diskusiou, ktoré ministerstvá by sme obsadili. Máme svoje priority, ale to neznamená, že budeme ultimatívne požadovať, aby sme ich pokryli ministerstvami. Zotrváme však na postoji, že ak by boli kompromisy také veľké, že by sme z priorít nič nezrealizovali, potom nemá veľký význam sedieť v takej vládnej koalícii. Na priority budujeme aj odborné tímy. Na rokovania prídeme pripravení."

Na kandidátke sú rôzne mená, ktoré sa nemusia zniesť - národniar Milan Janičina, bývalý predseda Snemovne národov FZ Milan Šútovec, ktorý chcel spoločný štát. Neobávate sa rozpadu, detskej choroby, ktorou prešla každá strana?

"Keby sme sa toho obávali, nezostovovali by sme takúto kandidátku. Veľmi budeme dbať na to, ako budeme profilovať SF - ako otvorenú občiansku stranu. To je naša silná stránka, nie slabá. Odlišujeme sa tým od ostatných strán. SDKÚ sa uzavrela sama do seba. Politické strany na Slovensku sa nerozpadajú preto, že v nich jestvuje rôznosť názorov, ale naopak, pre vyžadovanie prísnej straníckej disciplíny. Takmer vždy sa strana rozpadla vtedy, keď predseda začal ukladať stranícke tresty. Diskusia nespôsobuje rozpad strán, to je omyl."

Čo bude úspechom SF vo voľbách?

"Úspechom SF bude, keď sa stane parlamentnou stranou. Z východiska krátkej dvojročnej histórie to bude veľký úspech."

Čo keď sa nedostanete do parlamentu?

"Nepredpokladáme to. Vyhliadky máme dobré."

Ani jeden líder nepovedal, čo by bolo preňho neúspechom a či by ponúkol funkciu. Odstúpili by ste, ak nebude SF v parlamente?

"Keby sme sa nedostali do parlamentu, nenaplnilo by sa naše predsavzatie. Nemám to premyslené, ale určite by som túto otázku na predsedníctve otvorila, lebo funkcie sú dočasné."

KANDIDÁTKA1. Zuzana MARTINÁKOVÁ, 45 r., poslankyňa NR SR,

2. Marek ŤAPÁK, 46 r., herec,

3. Ľubica NAVRÁTILOVÁ, 60 r., poslankyňa NR SR,

4. Jozef Miloslav HURBAN, Ing., 50 r., poslanec NR SR,

5. Eva HLAVÁČOVÁ, JUDr., 57 r., advokátka,

6. Peter BÓDY, 50 r., poslanec NR SR,

7. Branislav OPATERNÝ, RNDr., 43 r., poslanec NR SR,

8. Ondrej ŠKODLER, JUDr., 52 r., advokát,

9. Radomír SZABÓ, Ing., 35 r., riaditeľ,

10. Milan JANIČINA, JUDr., 57 r., právnik,

11. Martin JÓNA, 33 r., informatik,

12. František ZIKA, Ing., 45 r., živnostník,

13. Anton ŽELEZNÍK, Ing., 31 r., riadiaci pracovník,

14. Miroslav GABRIŠ, PaedDr., 47 r., učiteľ,

15. Oľga PIETRUCHOVÁ, Ing., 43 r., predsedníčka OZ,

16. Milan KEPEŇA, Ing., 54 r., ekonóm,

17. Branislav HOCHEL, doc., PhDr., CSc., 54 r., vysokoškolský učiteľ,

18. Vladimír SIROTKA, Ing., CSc., 59 r., ekonomický poradca,

19. Rudolf LACHKOVIČ, Ing., 54 r., analytik,

20. Róbert KOTIAN, PhDr., 47 r., novinár,

21. Ľubomír PAJTINKA, PhDr., 51 r., vedúci odboru školstva,

22. Zuzana OLEXOVÁ, JUDr., 30 r., advokátka,

23. Pavel TITL, Ing., 50 r., projektant,

24. Ľudmila FARKAŠOVSKÁ, PhDr., 43 r., slobodné povolanie,

25. Henrieta MLYNARČÍKOVÁ, MVDr., PhD., 41 r., manažérka,

26. Julián LUKÁČEK, Ing., 52 r., súkromný podnikateľ,

27. Jana LAJOŠOVÁ, Mgr., 29 r., poradkyňa pre ekológiu,

28. Dušan CHLEBAN, Ing., 58 r., dôchodca,

29. Vladimír ONDRUŠ, Ing., 64 r., stavebný inžinier,

30. Peter HURTÍK, Ing., 36 r., riadiaci pracovník,

Pozn. Branislava Opaterného strana stiahla z kandidátky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 677
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 340
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 412
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 596
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 048
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 998
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 675
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 515
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 257
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 241

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.