Profily kandidujúcich politických strán,SMER,HZDS, SDKÚ,KDH,SMK,SNS,SF,KSS

Bratislava 17. júna (TASR) - TASR vydáva krátke profily politických strán pod číslami, v ktorých kandidujú v parlamentných voľbách. 1. Ľavicový blok

Profil: Ľavicový blok (ĽB) vznikol integráciou štyroch okrajových ľavicových subjektov (Strana práce a rozvoja, Strana robotníkov Slovenska, Jednota slovenskej ľavice, Slovenské hnutie obnovy. Presadzuje posilnenie štátnej administratívy a vznik nového rezortu - ministerstva športu. Reformou školstva chce skvalitniť dištančné stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie, ktoré by malo zvýšiť úroveň vzdelania na Slovensku. Rozdiely medzi regiónmi má podľa ĽB riešiť štát svojimi zásahmi. Ustanovujúci kongres Ľavicového bloku bol 18. mája 2002 s výzvou integrácii ľavice na Slovensku.

Predsedom je Jozef Kalman. 2. Strana občianskej solidarity

Profil: Profiluje sa ako regionálna ľavicová strana so sídlom v Košiciach. Vznikla v roku 2005. Jej program je orientovaný predovšetkým na školstvo, kde strana navrhuje zrušenie krajských školských úradov. Základné a stredné školstvo navrhuje dať do úplnej kompetencie samospráve, vrátane miezd. Presadzuje nasmerovanie dotácií z eurofondov do najchudobnejších oblastí SR v pomere 80 percenta pre stredné a východné Slovensko, 20 percent pre zvyšok SR.

Predsedom je Tibor Mayer, volebným lídrom je starosta košickej mestskej časti Ťahanovce Cyril Betuš. 3. Misia 21 - Nová kresťanská demokracia

Profil: Misia 21 - Nová kresťanská demokracia sa deklaruje ako moderná proeurópska a neokonzervatívna strana, ktorá sa hlási k novej kresťanskej demokracii. Strana chce bojovať proti priveľkému vplyvu politiky na občiansku spoločnosť. Žiada rozšíriť demokratickú občiansku kontrolu nad zástupcami ľudu a vytvoriť priamu väzbu medzi voličom a jeho poslancom zmenou volebného systému - priamou voľbou. Ustanovujúci konvent sa uskutočnil 21 - 25. júna 2005.

Predsedom je Ivan Šimko. 4. Strana demokratickej ľavice

Profil: Strana demokratickej ľavice (SDĽ) sa deklaruje ako moderná ľavicová strana, ktorá chce zabezpečiť občanom Slovenskej republiky práva, ktoré im vyplývajú z ústavy. Vznikla z časti členov bývalej vládnej strany, ktorá sa po neúspechu v parlamentných voľbách v roku 2002 zlúčila so stranou SMER-SD. V jej programe dominuje zvýšenie životnej úrovne. Je za delegovanie ešte väčších právomocí na regióny. Navrhuje zvýšiť platy pedagogickým pracovníkom o sto percent, zrušiť Ministerstvo obrany a včleniť ho do rezortu vnútra.

Predsedom je Ladislav Kozmon. 5. Združenie robotníkov Slovenska

Profil: Strana vznikla odštiepením od SDĽ v roku 1994. Definovala sa ako ľavicová strana "so záujmom o robotníkov, roľníkov, inteligenciu, ako i záujmom o ostatné sociálne skupiny obyvateľstva". V parlamentných voľbách v roku 1994 získalo ZRS 7,34 percenta hlasov. Stalo sa parlamentnou stranou a spolu s HZDS a SNS tvorilo do roku 1998 vládnu koalíciu.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získalo ZRS 0,54 percenta hlasov voličov.

Predsedom je Ján Ľupták. 6. Kresťanskodemokratické hnutie

Profil: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je politický subjekt, ktorý sa usiluje o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva. Kresťanskí demokrati presadzujú, aby si SR aj po vstupe do EÚ zachovalo zvrchovanosť v oblasti priamych daní, bezpečnosti i zahraničnej politiky. Rovnako chce KDH uchovať samostatnosť Slovenska pri rozhodovaní v oblasti trestného práva, v systéme dôchodkového zabezpečenia, vo vzdelávaní, v kultúrnych a etických otázkach. Ustanovujúci zjazd - snem KDH sa uskutočnil 17. februára 1990. Za predsedu zvolili Jána Čarnogurského. Od roku 2000 je predsedom Pavol Hrušovský.

V parlamentných voľbách v roku 1990 získalo KDH 19,20 percenta hlasov a 31 poslaneckých mandátov v SNR.

V parlamentných voľbách v roku 1992 získalo KDH 8,89 percenta hlasov a 18 poslaneckých kresiel v SNR.

V parlamentných voľbách v roku 1994 získalo KDH 10,08 percenta hlasov a 17 poslaneckých kresiel. Nestalo sa vládnou stranou.

V parlamentných voľbách v roku 1998 bolo KDH súčasťou Slovenskej demokratickej koalície (SDK), ktorá vtedy získala 26,33 percenta hlasov. Stalo sa jednou z vládnych strán.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získalo KDH 8,25 percenta hlasov voličov a 15 poslaneckých kresiel v NR SR. Spolu s SDKÚ, SMK a ANO vytvorilo vládnu koalíciu, z ktorej vo februári tohoto roka vystúpilo.

V programe pre parlamentné voľby 2006 chce KDH realizovať svoju predstavu o slušnej krajine, slušnej politike a slušnom Slovensku. Za rozhodujúcu prioritu považuje rodinu ako základ každej usporiadanej spoločnosti.

Predsedom je Pavol Hrušovský. 7. Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť

Profil: Slovenská národná koalícia SLNKO zjednotila päť národných strán - Pravú SNS, Zjednotenú SNS, Slovenskú národnú jednotu, Kresťanskú ľudovú stranu a Slovenskú ľudovú stranu. Jej program vyžaduje právo, spravodlivosť a bezpečnosť pre všetkých, podporu domácich, a nie zahraničných podnikateľov, nulovú DPH pre lieky, základné potraviny a knihy, menej úradníkov na všetkých stupňoch štátnej správy, podporu vzdelaniu, kultúre a športu, sociálne istoty pre občanov v solidárnom štáte, zrušenie registračných pokladní pre živnostníkov, štátny príspevok na cestovanie za prácou a vzdelaním, zákonnú pomoc štátu mladým ľuďom v prvom zamestnaní a rozpustenie parlamentu, ak prestane odrážať výsledky volieb. Ustanovujúce zhromaždenie bolo 21. januára 2006.

Predsedom je Víťazoslav Moric. 8. Aliancia nového občana

Profil: Alianciu nového občana (ANO) založil v roku 2001 bývalý generálny riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. V čase svojho vzniku si aliancia dala za cieľ mať miesto v strede politického spektra s orientáciou doprava a na liberálne hodnoty. Programovo chcela znížiť vplyv štátu na ekonomiku, podporovať súkromný sektor, decentralizovať štátnu správu a zabezpečovať rovnosť pred zákonom pre všetkých občanov. Ustanovujúci kongres sa uskutočnil 26. mája 2001.

V parlamentných voľbách 2002 získala ANO 8,01 percenta hlasov a 15 mandátov v NR SR. Strana sa stala spolu s SDKÚ, SMK a KDH vládnou stranou.

Predsedom je Pavol Rusko, volebnou líderkou Eva Černá.

9. Hnutie za demokraciu

Profil: Hnutie za demokraciu (HZD) je hnutím stredu, politicky a ideologicky sa orientujúcim naľavo od stredu. Politický subjekt založil v polovici júla 2002 bývalý predseda NRSR a člen HZDS Ivan Gašparovič. Medzi prioritami HZD dominuje myšlienka zlepšenia medziľudských vzťahov a zvýšenia miery tolerancie v spoločnosti. Ustanovujúci kongres HZD bol 15. júla 2002, predsedom sa stal Ivan Gašparovič.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získalo HZD 3,28 percenta hlasov voličov.

Predsedom je Jozef Grapa, volebným lídrom Miroslav Maxon. 10. Strana maďarskej koalície

Profil: Strana maďarskej koalície (SMK) vznikla transformáciou troch maďarských strán na Slovensku: Maďarského kresťanskodemokratického hnutia, Spolužitia a Maďarskej občianskej strany. Zlúčili sa pred parlamentnými voľbami v roku 1998 a SMK sa stala ich právnym nástupcom. SMK sa považuje za politickú stranou pravého stredu, ktorá sa vo svojej politike zameriava na liberálne, kresťansko-sociálne a konzervatívne hodnoty. Pretrvávajúcimi prioritami zostáva rozvíjanie ústavných práv príslušníkov národnostných menšín. Ustanovujúci kongres SMK bol 21. 6. 1998 a za predsedu bol zvolený Béla Bugár.

V parlamentných voľbách v roku 1998 získala SMK 9,12 percent hlasov voličov a 15 poslaneckých mandátov v NR SR. Stala sa vládnou stranou spolu s SDK, SDĽ a SOP.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získala SMK 11,16 percent voličských hlasov a 20 poslaneckých mandátov v NR SR. Stala sa vládnou stranou spolu s SDKÚ, KDH a ANO.

Pre parlamentné voľby 2006 si SMK určilo prioritnú tému zmenu rozdelenia vyšších územných celkov, prijatie zákona o menšinách a rozvoj južného regiónu Slovenska.

Predsedom je Béla Bugár. 11. Slobodné fórum

Profil: Slobodné fórum (SF) je politickým hnutím kresťanských demokratov, konzervatívcov a liberálov. Prioritou SF je dôstojný život ľudí na Slovensku a úsilie o dôstojné postavenie Slovenskej republiky v Európe a vo svete. SF vzniklo pôvodne ako politická platforma vládnej SDKÚ v septembri 2003. K platforme sa pripojili šiesti poslanci SDKÚ. Stali sa zakladateľmi subjektu, ktorý sa charakterizuje ako centristicko-pravicová strana. Zakladajúci snem 27. marca 2004 zvolil za predsedníčku Zuzanu Martinákovú.

Pre parlamentné voľby v roku 2006 si pripravilo SF program, s ktorým chce novelizovať zákony týkajúce sa správy štátu a fungovania slobodného trhu. Popri rozvoji školstva sa chce pričiniť o dôstojné podmienky v zdravotníctve, o životný štandard obyvateľov aj ich vlastnými silami pri rovnosti šancí všetkých.

Predsedníčkou je Zuzana Martináková. 12. Občianska konzervatívna strana

Profil: Strana vznikla v decembri 2001 z neformálneho názorového združenia s názvom Občianske konzervatívne spoločenstvo. To založili 19. mája 2001 v Martine bývalí členovia Demokratickej strany. Na svojom celoslovenskom zhromaždení zástupcovia spoločenstva 10. novembra 2001 vo Zvolene rozhodli o jeho transformácii na politickú stranu s názvom Občianska konzervatívna strana. V Memorande občianskych konzervatívcov sa OKS zadeklarovala ako nová pravicová strana, ktorá sa bude zasadzovať za poctivú koncepciu reforiem. OKS zdôrazňuje potrebu tradície, autority, úcty voči trvalým hodnotám, uznávanie rodiny, náboženstva a súkromného vlastníctva. Ustanovujúci snem OKS sa uskutočnil 8. decembra 2001.

V parlamentných voľbách 2002 OKS nezískalo ani jedno percento hlasov voličov a nestalo sa parlamentnou stranou.

Predsedom je Peter Tatár. 13. Prosperita Slovenska

Profil: Politický subjekt založil v máji 2005 politický emigrant z roku 1969 František Alexander Zvrškovec. Na Slovensku je v podnikateľských kruhoch od roku 1991. Strana chce zásadným spôsobom zmeniť systém vzdelávania, garantované zdravotníctvo má byť kontrolované z pohľadu použitia finančných prostriedkov štátom. Usiluje sa o zníženie dane z príjmov na 15 percent. Chcú dosiahnuť zavedenie diferencovanej dane z pridanej hodnoty.

Predsedom je František Alexander Zvrškovec. 14. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

Profil: Hnutie si dalo za cieľ plniť národný a národnostný program, dotvárať slovenskú štátnosť s rešpektovaním práv národností a etnických skupín žijúcich na Slovensku a vytvoriť modernú trhovú ekonomiku a sociálny systém, ktorý by dával istoty obyvateľstvu. Vznik subjektu je determinovaný politickou činnosťou Verejnosti proti násiliu, z ktorej sa v roku 1991 odštiepila časť členov a po vzniku platformy Za demokratické Slovensko vytvorili neskôr nový politický subjekt. Ustanovujúci snem HZDS sa uskutočnil 22. júna 1991, za predsedu bol zvolený Vladimír Mečiar. V roku 2000 sa HZDS transformovalo na ľudovú stranu a zmenilo názov na ĽS-HZDS.

V parlamentných voľbách v roku 1992 získalo HZDS 37,46 percenta hlasov a 74 mandátov v SNR.

V parlamentných voľbách v roku 1994 získalo HZDS 34,96 percenta hlasov a 61 mandátov v NR SR.

V parlamentných voľbách v roku 1998 získalo HZDS 27 percent hlasov a 43 mandátov poslancov v NR SR.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získala ĽS-HZDS 19,50 percenta hlasov a 36 mandátov poslancov v NR SR.

Pre parlamentné voľby 2006 ĽS-HZDS za prioritu pokladá odpolitizovanie represívnych orgánov štátnej moci. V ekonomickej oblasti okrem zmien odvodov chce presadiť výraznejšiu podporu malého a stredného podnikania v Slovenskej republike.

Predsedom je Vladimír Mečiar. 15. Agrárna strana vidieka

Profil: Definuje sa ako občianska aliancia, všeľudové hnutie a politická sila pre pozitívny rozvoj agrárnej sféry i celej spoločnosti Slovenska. Snahou strany je vytváranie podmienok na znižovanie vysokej nezamestnanosti, ktorá celé generácie ľudí zbavuje životnej perspektívy a mnohých núti hľadať si často podradné živobytie v cudzine. Politická strana vznikla v roku 2003.

Predsedom je Jozef Vaškeba.

16. Komunistická strana Slovenska

Profil: Komunistická strana Slovenska sa po roku 1989 transformovala do Strany demokratickej ľavice, na princípoch marxizmu a leninizmu vznikli však ďalšie dva subjekty - Komunistická strana Slovenska ď91 a Zväz komunistov Slovenska. Tieto dve strany sa spojili na zlučovacom zjazde 29. augusta 1992 v Banskej Bystrici a vytvorili politickú stranu s názvom Komunistická strana Slovenska (KSS). Komunistická strana Slovenska je proti sústavnému drancovaniu slovenskej ekonomiky. Prvým predsedom zlúčenej KSS bol Vladimír Ďaďo.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získala KSS 6,32 percenta voličov, čo znamenalo zisk 11 poslaneckých mandátov v NR SR.

Pre parlamentné voľby 2006 si pripravila KSS program, v ktorom žiada zabezpečiť bezplatné vzdelanie a zdravotnú starostlivosť, znížovanie daňového a odvodového zaťažovania občanov, možnosť pracovať a dosiahnúť cieľ - sociálne spravodlivú spoločnosť.

Predsedom je Jozef Ševc. 17. Slovenská ľudová strana

Profil: Považuje sa za pokračovateľku politickej strany založenej v roku 1905 Andrejom Hlinkom. Pod heslom Za boha - za národ sa usiluje o duchovnú obnovu Slovenska na kresťanských základoch, zaručenie bezplatného vzdelania, zdravotníctva, o 1 percentné kvórum pre vstup do parlamentu a zníženie jeho poslancov na 80. Žiada 10 percentnú rovnú priamu daň, 10 percentnú DPH, zrušenie dvojkoľajnosti v štátnej a verejnej správe, ponechanie župných, mestských a obecných úradov.

Predsedom je Jozef Sásik. 18. Slovenská demokratická a kresťanská únia

Profil: Slovenská demokratickí a kresťanská únia (SDKÚ) vznikla s ambíciou stať sa pilierom politickej stability Slovenska, založenej na fungujúcom politickom systéme. Je kresťansko-liberálnou úniou, ktorá rešpektuje integritu svojich členov, ich právo na názorové platformy a vznikla s myšlienkou trvalého partnerstva neľavicových reformných demokratov. Ustanovujúci kongres bol 17.-18. novembra 2000, na ktorom zvolili za predsedu Mikuláša Dzurindu.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získala SDKÚ 15,9 percenta hlasov - druhé miesto v poradí za ĽS-HZDS a 28 poslaneckých kresiel. 8. októbra 2002 vytvorila SDKÚ koaličnú vládu s SMK, KDH a ANO.

Pre parlamentné voľby 2006 je volebný program SDKÚ zostavený na snahe pokračovať kontinuálne v reformách s prioritou podpory vzdelávania, motivačnej sociálnej politiky a stierania regionálnych rozdielov.

Predsedom je Mikuláš Dzurinda. 19. SMER - Sociálna demokracia

Profil: Smer-SD považuje nastolenie poriadku, spravodlivosti a stability na Slovensku za svoj prvoradý cieľ. Za podpory silného právneho štátu chce združovať ľudí oceňujúcich profesionálnosť a vecnosť. Vo februári 2002 začala strana Smer používať prívlastok Tretia cesta, čím sa zadefinovala ako strana moderného progresívneho stredoľavého politického prúdu typu britskej Labour Party alebo nemeckej SPD. V decembri 2004 nastalo zlúčenie s SDĽ, SDA a SDSS a zmenu názvu na Smer - sociálna demokracia. Ustanovujúci snem sa uskutočnil 11. decembra 1999 v Stupave, za predsedu bol zvolený Robert Fico.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získal SMER 13,46 percenta hlasov - tretie miesto za HZDS a SDKÚ - a 25 poslaneckých kresiel.

Pre parlamentné voľby 2006 si SMER-SD kladie za cieľ reformovať reformy pravicovej vlády na prospech občanov a predpokladá úpravu daňového systému a odvodov do verejných zdrojov.

Predsedom je Robert Fico. 20. Slovenská národná strana

Profil: Slovenská národná strana (SNS) vznikla oficiálne na konferencii predstaviteľov slovenského národného hnutia v Martine, ktorá sa uskutočnila z podnetu Viliama Paulínyho-Tótha pri príležitosti 10. výročia prijatia Memoranda národa slovenského v roku 1871. SNS obnovila svoje pôsobenie 5. decembra 1989. Postavenie SNS je výnimočné presadzovaním absolútnej programovej priority zvrchovanej, suverénnej Slovenskej republiky s hľadaním všeobecného dobra pre príslušníkov štátotvorného slovenského národa vo svojom vlastnom štáte, vrátane plnohodnotného uplatnenia všetkých jej obyvateľov bez rozdielu národnosti a vyznania. Presadzuje politické, hospodárske, kultúrne a spoločenské formovanie Slovenska ako suverénneho národného štátu. Ustanovujúci kongres SNS sa uskutočnil 19. mája 1990, prvým predsedom bol Víťazoslav Moric. Predsedami SNS boli aj Jozef Prokeš, Ľudovít Černák, Marián Andel, Anna Malíková, Peter Súlovský a od 31. mája 2003 definitívne Ján Slota.

V parlamentných voľbách v roku 1990 získala SNS 14,7 percenta hlasov a získala mandát 22 poslancov v SNR.

V parlamentných voľbách v roku 1992 získala SNS 5,4 percenta hlasov a získala mandát 15 poslancov. Stala sa súčasťou vládnej koalície s HZDS a ZRS.

V parlamentných voľbách v roku 1998 získala 9,7 percenta platných hlasov a bola opozičnou stranou.

V parlamentných voľbách v roku 2002 získala 3,32 percenta voličských hlasov, čo jej nestačilo na vstup do NR SR.

Pre parlamentné voľby v roku 2006 si SNS kladie za cieľ presadzovať zachovanie potravinovej a energetickej sebestačnosti, rýchle dobudovanie diaľnic, vyrovnanie regionálnych rozdielov, podpora bytovej výstavby nájomných a komunálnych bytov pre mladé rodiny, zvýšenie pôrodnosti a podpora rodiny, nižšia DPH na vybrané komodity.

Predsedom je Ján Slota. 21. NÁDEJ

Profil: V januári 2006 založili bývalí členovia ANO nový politický subjekt podporujúci vládnu koalíciu. Nosnými bodmi programu strany je zníženie daní na 15 percent, zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných odvodov a zavedenie záväzných termínov pre súdnictvo. Chce podporiť decentralizáciu verejnej správy, znížiť štátnu administratívu, zrušiť štátnu správu na regionálnej úrovni, zrušiť krajské školské úrady a presadzovať personálny audit na všetkých orgánoch štátnej správy. Ustanovujúci snem sa uskutočnil 11. marca 2006.

V období medzi snemami riadi stranu trojčlenné prezídium - Alexandra Novotná, Peter Jesenský, Jozef Mihál.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 987
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 779
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 660
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 262
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 762
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 669
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 432
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 885
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 883
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 840

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.