Historický kalendár na 24. marca

Svetový deň tuberkulózy - vyhlásila WHO a Medzinárodná únia proti

tuberkulóze a pľúcnym chorobám, oslavuje sa od roku 1982:

referoval Robert Koch roku 1882 o svojom objave bacila tuberkulózy Deň horskej služby v ČR Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) - vstúpil Ježiš Kristus do Jeruzalema

oslavovaný izraelským ľudom a vítaný palmovými ratolesťami (šiesta

pôstna nedeľa)

Veľký týždeň (respektíve Svätý týždeň, posledná fáza pôstu) sa

začína 6. pôstnou nedeľou (Nedeľa utrpenia Pána) - posledný

kresťanský liturgický týždeň v čase umučenia pred Veľkou nocou,

ktorý sa končí Bielou sobotou a vtedy sa zvyčajne v katolíckych a

evanjelických kostoloch čítajú alebo spievajú pašie - história

utrpenia a smrti Ježiša Krista od jeho vstupu do Jeruzalema až po

ukrižovanie na Golgote a pochovanie 1787 - narodil sa v Jasenici filológ, katolícky kňaz, vedecký spisovateľ ANDREJ MATUŠÍK, osnovateľ univerzálnej ortografie pre všetky jazyky. Zomrel 21.2.1839 1847 - narodil sa v Banskej Bystrici-Kremničke pedagóg na ev. a. v. ľudových školách, publicista, autor slovenských učebníc zemepisu, prírodopisu a počtov pre národné školy JÁN KOŽEHUBA. Zomrel 20.4.1918 1887 - narodil sa v Rajci právnik a trenčiansky župan VOJTECH KÁLLAY. Zomrel 4.2.1956 1897 - narodil sa v Kovačici (JZR) generál a legionár JÁN IMRO, spolupracovník a zástupca Jána Goliana v čase príprav SNP 1902 - narodil sa v Krompachoch politický pracovník, organizátor štrajku a príslušník Červenej armády JOZEF BARČOVSKÝ. Padol v rokoch 1941-45 - zomrel vo Viedni (Rakúsko) fotograf a vydavateľ JOZEF LÖWY. Narodil sa 16.8.1834 1907 - narodil sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi hudobný skladateľ JÁN EBRINGER. Zomrel 7.2.1948 1912 - narodil sa psychiater a univerzitný profesor ERNEST GUENSBERGER. Zomrel 10.3.1987 - narodil sa knižničná pracovníčka ANNA KRÁĽOVÁ 1917 - narodil sa v Serkute (bývalý ZSSR) výskumný pracovník, krmovinársky odborník, poľnohospodársky učiteľ a prekladateľ VLADIMÍR MACHAŇKOV, autor prác z krmovinárstva a chovu hydiny. Zomrel 13.11.1982 1922 - narodil sa verejný činiteľ JÚLIUS PAVLIS, bývalý námestník ministra výstavby a techniky SSR 1927 - vznikol Dobrovoľný hasičský zbor vo Vrbovke 1932 - narodil sa v Turčianskych Tepliciach publicista JURAJ VEREŠ, člen Slovenského syndikátu novinárov 1937 - narodila sa v Trnave architektka ĽUBICA GALIKOVÁ - narodil sa EDUARD IVANČÍK, člen Slovenského syndikátu novinárov 1942 - narodil sa v Košiciach MIHÁLY MÁCZA, člen Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku 1962 - otvorili Malú scénu SND v Bratislave scénickým predstavením Ľudia a hviezdy, ktorá mala podľa pôvodných zámerov ideovo dopĺňať repertoár hlavnej scény (DPOH), poskytovať priestor pre dramaturgický a inscenačný experiment

1967 - zomrel v Trenčíne maliar JOZEF HOLOUBEK. Narodil sa 4.3.1892 1972 - dohodli sa podľa oznámenia ČSSR a Pakistan na obnovení diplomatických stykov *1987 - začala sa štvrtá spoločná schôdza poslancov Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR, na ktorej zvolili za podpredsedu Federálneho zhromaždenia Jána Janíka, pričom v popredí pozornosti bola príprava prestavby hospodárskeho mechanizmu, kvalita práce a úroveň riadenia 1997 - začala sa pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu štvordňová prezentácia Slovenska v spore o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros -------------------------------------------------------------- 1267 - vyzval francúzsky kráľ Ľudovít IX. svojich rytierov, aby sa pripravili na jeho druhú križiacku výpravu do Svätej zeme (Palestíny) 1782 - narodil sa ruský maliar a grafik OREST ADAMOVIČ KIPRENSKIJ. Zomrel roku 1936 1802 - získal britský vynálezca a konštruktér prvých vysokotlakých parných strojov svoj prvý patent na parný voz, ktorý zostrojil roku 1801 1817 - narodil sa francúzsky hudobný skladateľ LOUIS MAILLART. Zomrel roku 1871 1872 - narodil sa azerbajdžanský spisovateľ MAMED SAID ORDUBADY (vlastným menom Mamed Gadži-aga ogly). Zomrel roku 1950 1877 - narodil sa ruský prozaik ALEXEJ SILYČ NOVIKOV-PRIBOJ. Zomrel roku 1944 - skončili sa svetoznáme preteky osemveslíc medzi družstvami Oxfordskej a Cambridgskej univerzity po prvý raz v histórii bez víťaza, keď obe lode doplávali do cieľa v rovnakom čase 1882 - zomrel americký klasický básnik, prekladateľ a prozaik HENRY WADSWORTH LONGFELLOW. Narodil sa roku 1807 - podal v Berlíne na rokovaní Berlínskej fyziologickej spoločnosti nemecký lekár a bakteriológ Robert Koch správu o svojom objave bacila tuberkulózy - narodil sa sovietsky lekár a terapeut VLADIMIR NIKITIČ VINOGRADOV, jeden zo skupiny lekárov obvinených a zatknutých roku 1953. Zomrel roku 1964 1887 - uzavreli Rakúsko-Uhorsko, Taliansko a Veľká Británia Stredomorskú dohodu 1897 - narodil sa americký psychoanalytik rakúsko-maďarského pôvodu WILHELM REICH. Zomrel roku 1957 1902 - narodil sa fínsky predstaviteľ robotníckeho a komunistického hnutia VILLE PESSI. Zomrel roku 1983 1907 - narodil sa americký generál letectva a veliteľ NATO v Európe počas berlínskej krízy LAURIS NORSTAD. Zomrel roku 1988 1917 - narodil sa britský biochemik JOHN COWDERY KENDREW, laureát Nobelovej ceny (1962) za práce o štruktúre bielkovín hemoglobínu a myoglobínu stanovené rtg. difrakciou - schválil petrohradský soviet rezolúciu o zavedení osemhodinovej pracovnej doby, avšak dočasná vláda uznesenie neuzákonila 1922 - narodil sa český komunistický politický pracovník a novinár OLDŘICH ŠVESTKA. Zomrel roku 1983 - narodil sa francúzsky spisovateľ JOSÉ CABANIS 1927 - narodil sa nemecký spisovateľ MARTIN JOHANNES WALSER - narodil sa český herec a režisér VÁCLAV BERÁNEK 1932 - narodil sa český spevák a sólista opery (barytón) VÁCLAV ZÍTEK - konala sa v Berlíne premiéra nemeckého filmu Modré svetlo s Leni Riefenstahlovou v hlavnej úlohe 1937 - narodil sa český herec MIROSLAV ČÁSTEK 1947 - narodil sa český filmový a divadelný herec JIŘÍ BARTOŠKA 1957 - zomrel český hudobný skladateľ a pedagóg JOSEF GREGOR. Narodil sa roku 1892 - zomrel jeden z vodcov alžírskeho národnooslobodzovacieho hnutia a mierový pracovník ALÍ BUMENDŽEL 1967 - odhlasoval belgický parlament vláde plné moci v hospodárskej a finančnej oblasti - zomrel český profesor, maliar, ilustrátor a karikaturista ANTONÍN PELC. Narodil sa roku 1895 - uskutočnil sa v Sierra Leone vojenský prevrat, keď vojenská skupina (tzv. Národná reformačná rada) na čele s majorom Charlesom Blakom zvrhla generála Davida Lansana, ktorý sa zatknutím generálneho guvernéra a predsedu opozičnej strany APC povereného zostavením nového kabinetu pokúsil zabrániť zmene, pričom zrušili ústavu, rozpustili politické strany, zakázali všetku politickú činnosť a za ministerského predsedu označili plukovníka Ambrosa Patricka Gendu - zaznamenali v Taškente podzemný otras (6.-7. stupňa Richterovej stupnice), pričom nasledovalo šesť slabších a 25.3. séria menších otrasov pokračovala 1972 - zrušila britská vláda dovtedajšiu formu vlády v Severnom Írsku zavedenú roku 1920, zbavila právomoci dovtedajšiu provinčnú vládu a prevzala všetku moc, pričom správou provincie poverila Williama Whitelawa (vymenovaný za ministra pre záležitosti Severného Írska) - vydal prezident Richard Nixon príkaz americkej delegácii na parížskej konferencii o Vietname prerušiť rokovania s delegáciami vlád Vietnamskej demokratickej republiky a južného Vietnamu

1977 - zložil po porážke Indického národného kongresu prísahu nový indický premiér Mórárdží Raňčhóddží Désáí, čím nahradil Indíru Gándhíovú - zomrel nemecký maliar CONRAD FELIXMÜLLER. Narodil sa roku 1897. 1982 - vyhlásil sa generálporučík Husajn Muhammad Aršád po vojenskom prevrate za hlavného administrátora výnimočného stavu, pričom rozpustil vládu a parlament - vyhlásil na verejnom zhromaždení v Taškente generálny tajomník ÚV Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR Leonid Iľjič Brežnev, že zo sovietskej strany nič nestojí v ceste obnovenia dobrých susedských vzťahov medzi Čínou a ZSSR 1987 - začala sa štvordňová návšteva saudskoarabského kráľa Fahda vo Veľkej Británii, pričom rokoval o rope, zbraniach, obchode a Blízkom východe - začalo sa v Moskve dvojdňové zasadnutie výboru ministrov zahraničných vecí členských štátov Varšavskej zmluvy, pričom prijali výzvu Za rozvoj celoeurópskeho procesu a úspešné skončenie viedenskej schôdzky a vydali komuniké 1992 - vypustili do vesmíru americký raketoplán Atlantis 11 (STS-45) so sedemčlennou posádkou, ktorá skúmala zemskú atmosféru (najmä ozónovú vrstvu), ktorá sa podľa názoru posádky znovu zhoršila, pričom raketoplán pristál 2.4. - zomrel vo veku 82 rokov novinár a priekopník francúzskej televízie CLAUDE DARGET - zatvorili v Sosnovom Bore neďaleko Petrohradu jadrovú elektráreň černobyľského typu, keď do atmosféry unikol rádioaktívny jód a inertné plyny, avšak radiácia sa v okolitých krajinách nezvýšila - zomrel vo veku 86 rokov taliansky kardinál SERGIO GUERRI splnomocnil maďarský parlament vládu vypovedať medzištátnu zmluvu s ČSFR o výstavbe vodného diela Gabčíkovo v prípade, že ČSFR neskončí do 30.4. práce, ktoré neboli uvedené v zmluve z roku 1977 - oznámil turecký predseda vlády Süleyman Demirel zosilnenie akcií proti kurdskému povstaniu na juhovýchode krajiny, pričom 30.3. vylúčil autonómiu pre Kurdov - začalo sa v Helsinkách trojdňové stretnutie ministrov zahraničných vecí KBSE na úvod štvrtej následnej schôdzky KBSE, pričom prijatím Gruzínska, Chorvátska a Slovinska sa počet členských krajín zvýšil na 51, 24 krajín (členovia NATO a bývalej Varšavskej zmluvy) podpísalo zmluvu o tzv. otvorenom nebi a Arménsko s Azerbajdžanom súhlasili s usporiadaním mierovej konferencie o Náhornom Karabachu v Minsku pod záštitou KBSE - rokoval zmocnenec OSN Benon Sevan s afganským vedením o pláne OSN na skončenie 13-ročnej občianskej vojny - uskutočnili sa v Južnej Kórei parlamentné voľby, pričom vládna Demokratická liberálna strana si neudržala absolútnu väčšinu v parlamente a získala 149 z 299 kresiel - schválil taiwanský parlament predbežne zásady stykov s Čínou

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 052
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 311
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 741
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 373
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 718
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 646
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 354
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 974
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 968
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 821

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

SVET

Silné zemetrasenie v centrálnej časti Mexika má už 149 obetí

Tisíce ľudí utekali ulicami, padali aj budovy.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

EKONOMIKA

Obchvat Bratislavy mešká. Érsek sa chce stretnúť s investorom

Približne 60 kilometrov ciest v okolí hlavného mesta stavia súkromník.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.