Historický kalendár na 25. marca

Štátny sviatok Gréckej republiky - Deň nezávislosti (1821)
Deň obetí komunistického teroru v Lotyšsku - uskutočnili sa hromadné deportácie Lotyšov (1940)
Deň zápasu za ľudské práva - sviečková manifestácia v Bratislave (1988)- Pamätný deň SR


1297
- konala sa v Bratislave v deň slávnosti Zvestovania Pána slávnostná
vysviacka gotického františkánskeho kostola za účasti kráľa Ondreja
III., vysokých cirkevných a svetských osobností

1702
- narodil sa v Dolných Orešanoch, piarista, historik, básnik,
vynikajúci rečník, kazateľ, diplomat a pedagóg JOZEF INOCENT
DEŽERICKÝ, autor historických a prírodovedeckých prác. Zomrel
16.11.17651827
- narodil sa v Ilave-Klobušiciach advokát, politický a verejný
činiteľ, ĽUDOVÍT TURZO-NOSICKÝ, popredný politicko-ekonomický dejateľ
slovenského národného hnutia. Zomrel 23.2.1896

1862
- zomrel v Banskej Bystrici-Radvani evanjelický farár a spisovateľ
JÁN GAŠPARIDES-VLADÁR, autor básní a dramatických pokusov v duchu
klasicistickej poetiky, ktorými napodobňoval známe autority. Narodil
sa 24.5.1794
- narodil sa v Radome (Poľsko) umelecký rezbár JOZEF KRAUSE. Zomrel
20.10.1934

1867
- narodil sa v Skalici lekár, priekopník agrárneho hnutia na
Slovensku, politik, redaktor, publicista, verejný, hospodársky
a kultúrny činiteľ PAVOL BLAHO, jeden zo zakladateľov časopisu Hlas
a hlasistického hnutia. Zomrel 29.11.1927

1877
- narodil sa v Križovanoch vlastivedný pracovník a učiteľ JÁN
CSELÉNYI. Zomrel 21.6.1935

1887
- narodil sa v Holíči klerikálny verejný činiteľ, publicista a kňaz
PAVOL MACHÁČEK, predseda Ústrednej správy rímskokatolíckych
cirkevných majetkov v Bratislave. Zomrel 2.1.1969

1892
- narodil sa v Lidiciach chemik, autor učebných vysokoškolských
textov a pedagóg LADISLAV CICVÁREK, zakladateľ slovenskej
tovaroznaleckej terminológie. Zomrel 13.7.1960

1902
- zomrel v Kremnici historik, pedagóg, zakladajúci člen a funkcionár
Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti PAVOL KRIŽKO,
zakladateľská osobnosť slovenskej archivistiky. Narodil sa 30.5.1841

1907
- narodil sa v Žiline významný jazykovedec, bibliotekár, univerzitný
profesor a publicista HENRICH BARTEK. Zomrel 26.11.1974

1912
- narodil sa v Lednickom Rovnom maliar a sklársky výtvarník KAROL
HOLOŠKO. Zomrel 20.3.1978
- narodil sa v Domažliciach (Česko) operný spevák a sólista (tenor)
JOZEF HROMÁDKO

1922
- narodil sa muzikológ a rozhlasový výskumný pracovník FRANTIŠEK
BRANIŠ


1927
- začal sa v Prahe štvordňový IV. zjazd KSČ, ktorého úlohou bolo
zhodnotiť získané skúsenosti v triednych bojoch v období stabilizácie
kapitalizmu a stanoviť ďalší postup, pričom hlavný referát
o hospodárskej a politickej situácii a úlohách KSČ poukazoval na
zostrenie rozporov kapitalistickej stabilizácie a stúpajúcu
radikalizáciu más
- vysvätili v Ríme za gréckokatolíckeho kňaza Petra Pavla Gojdiča
- narodil sa kultúrny pracovník RUDOLF GJABELL

1932
- narodil sa v Bratislave vysokoškolský pedagóg IVAN ZAPLETAL

1942
- narodil sa v Niedzici (Poľsko) divadelný a filmový herec MICHAL
DOČOLOMANSKÝ, člen činohry SND
- odišiel z Popradu cez Žilinu prvý transport s tisíckou mladých
židovských žien a dievčat z východného Slovenska do nacistického
koncentračného tábora v Osvienčime
- narodila sa v Cíferi sochárka ZLATICA VANKOVIČOVÁ-DUBOVIČOVÁ, ktorá
pôsobila na Vysokej škole múzických umení v Bratislave

1947
- narodila sa v Bratislave operná speváčka a sólistka (soprán)
GABRIELA BEŇAČKOVÁ-ČÁPOVÁ, národná umelkyňa
- narodil sa MARCEL RUHING, člen Slovenského syndikátu novinárov

1967
- podpísali v Alžíri čs.-alžírsku dohodu o dodávke a inštalácii
dlhovlnového vysielacieho centra s výkonom 1000 kilowatthodín

1972
- zomrel v Banskej Bystrici divadelný ochotník, herec, režisér,
výtvarník a železničiar JÁN KOVÁČ, ktorý v Banskej Bystrici založil
a viedol Divadelný ochotnícky krúžok železničiarov, kde sa roku 1920
uskutočnilo prvé povojnové slovenské predstavenie, pričom je autorom
kroniky 50 rokov ochotníckeho divadla v Banskej Bystrici (v
rukopise). Narodil sa 10.10.1891

1977
- zomrel fotograf-reportér ŠTEFAN TAMÁŠ. Narodil sa 15.3.1917

1987
- podpísali v Plzni dohodu o vytvorení spoločného čs.-sovietskeho
podniku Škoda-Uralmaš so sídlom v Plzni

1988
- zorganizovalo katolícke hnutie verejnú sviečkovú manifestáciu na
podporu petície o náboženskú slobodu a rešpektovanie ľudských práv,
ktorá sa konala na Hviezdoslavovom námestí a zasiahla proti nej
polícia

1992
- uzniesla sa SNR na zákone číslo 266 (kataster nehnuteľností)

---------------------------------------------------------------

1252
- narodil sa posledný Štaufovec a vojvoda KONRADIN. Zomrel roku 1268

1297
- narodil sa prvý pražský arcibiskup a diplomat ARNOŠT Z PARDUBÍC.
Zomrel roku 1364

1347
- narodila sa talianska mystička a členka dominikánskeho rádu SVÄTÁ
KATARÍNA SIENSKÁ, učiteľka cirkvi. Zomrela roku 1380

1427
- začal sa (alebo 14.3.) pri dolnorakúskom meste Zwettl boj rakúskych
vojsk s husitmi počas ťaženia táboritov a sirotkov pod vedením
Prokopa Holého, pričom po počiatočnom neúspechu získali husiti veľké
víťazstvo

1677
- zomrel český grafik a rytec VÁCLAV HOLLAR. Narodil sa roku 1607


1712
- zomrel anglický lekár a botanik NEHEMIAH GREW, jeden z tvorcov
anatómie a mikroskopie rastlín. Narodil sa roku 1641

1767
- narodil sa francúzsky maršal a neapolský kráľ JOACHIM MURAT.
Zastrelili ho roku 1815

1807
- začala medzi britskými mestami Swansea a Oystermouth premávať prvá
konská železnica na svete
- zrušil britský parlament obchod s otrokmi

1842
- narodil sa taliansky prozaik, dramatik a básnik ANTONIO FOGAZZARO.
Zomrel roku 1911

1867
- narodil sa svetoznámy taliansky dirigent ARTURO TOSCANINI. Zomrel
roku 1957
- zomrel nemecký chemik, objaviteľ atropínu a kofeínu FRIEDLIEB
FERDINAND RUNGE, výskumník v odbore chemických farbív. Narodil sa
roku 1795

1872
- narodil sa japonský spisovateľ TOSON ŠIMADZAKI. Zomrel roku 1943

1887
- zomrel gruzínsky básnik JOSIF SIMONOVIČ DAVITAŠVILI. Narodil sa
roku 1850

1892
- narodila sa rumunská herečka SONIA CLUCERUOVÁ. Zomrela roku 1955

1902
- narodil sa rakúsko-nemecký herec, režisér a divadelný pracovník
PAUL HOFFMANN. Zomrel roku 1990

1912
- narodil sa významný predstaviteľ moderného francúzskeho divadla,
herec a režisér JEAN VILAR. Zomrel roku 1971

1922
- narodil sa český herec a lektor JAN KMUNÍČEK
- založili Brazílsku komunistickú stranu

1927
- narodil sa český scénický výtvarník VLADIMÍR LANDA
- narodil sa český scénograf a priemyslový výtvarník VLADIMÍR NÝVLT

1937
- podpísali juhoslovanská a talianska vláda v Belehrade zmluvu
o neútočení, ktorá znamenala odklon Juhoslávie od tradičnej
malodohodovej politiky
- vyšli po prvý raz noviny Washington Daily News s parfumovanou
stranou
- zomrel britský básnik, literárny kritik, herec a režisér JOHN
DRINKWATER. Narodil sa roku 1882

1942
- oslobodili sovietski partizáni Jelňu
- narodila sa americká soulová a rocková speváčka ARETHA FRANKLINOVÁ,
tzv. kráľovná soulu

1947
- narodil sa britský pop-spevák, klavirista a skladateľ ELTON JOHN
(vlastným menom Reginald Kenneth Dwight)
- uznalo Holandsko konvenciou z Linggadjati de facto nezávislosť
Indonézie
- zahynulo pri banskom nešťastí v uholnej bani Centralia v americkom
štáte Illinois 111 baníkov

1952
- uskutočnila sa v Mestskom divadle v Bazileji premiéra oper Rolfa
Liebermanna Leonore 40/45, ktorá sa stretla s rozporuplným prijatím

1957
- podpísali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko
a Taliansko v Ríme zmluvu o Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS
- v súčasnosti Európska únia) a Európskom spoločenstve pre atómovú
energiu (Euratom). ktoré mali nadobudnúť platnosť po ratifikácii
parlamentmi 1.1.1958
- podpísali Poľsko a ZSSR repatriačnú dohodu, podľa ktorej sa mohli
poľskí občania zavlečení do ZSSR v rokoch 1939-1945 vrátiť domov

1962
- zatkli v Alžírsku jedného z vodcov francúzskej nacionalistickej
organizácie OAS Edmonda Jouhauda
- zomrel švajčiarsky fyzik, meteorológ, skúmateľ stratosféry
a morských hlbín AUGUSTE PICCARD, vynálezca a konštruktér stratostatu
a batyskafu. Narodil sa roku 1884

1967
- začali sa trojdňové veľkonočné pochody a protestné akcie obrancov
mieru vo vyše 580 západonemeckých mestách a obciach s účasťou
približne 150 000 občanov, ktoré usporiadala mierová organizácia
Kampaň za odzbrojenie
- podpísali v Moskve turecko-sovietsku zmluvu o hospodárskej
spolupráci, pričom ZSSR sa mal významne podieľať na výstavbe siedmych
nových veľkých strojárenských závodov v Turecku
- zomrel švajčiarsky maliar a výtvarný pedagóg JOHANNES ITTEN.
Narodil sa roku 1888
- začala sa v Bejrúte päťdňová 3. konferencia afrických a ázijských
spisovateľov, pričom vydala aj záverečné vyhlásenie proti
imperializmu, kolonializmu, rasizmu a neokolonializmu
- skončilo sa v uruguajskom Montevideu zasadnutie zástupcov
prezidentov amerických krajín, ktoré schválilo aj posunutie termínu
pre dokončenie hospodárskej integrácie Latinskej Ameriky z roku 1980
na rok 1985
- vypustili telekomunikačnú družicu Atlantik 2, tzv. Kanárik (Canary
Bird), ktorá mala umožniť spojenie Ameriky s Európou cez Atlantický
oceán
- začala sa v Londýne trojdňová 6. medzinárodná konferencia mladých
labouristov, pričom odsúdili americkú agresiu vo Vietname sa podporu,
ktorú jej poskytovala Veľká Británia


1972
- pokúsila sa neúspešne posádka hlavného mesta San Salvadoru
o zvrhnutie prezidenta Fidela Sáncheza Hernándeza
- začalo sa v Moskve dvojdňové rokovanie Byra Svetovej odborovej
federácie o medzinárodných stykoch a jednote odborov

1977
- zomrel konžský prezident ALPHONSE MASSEMBA-DÉBAT. Narodil sa roku
1921
- postihlo východnú časť Turecka zemetrasenie, pričom zahynulo 20 osôb

1982
- schválil parlament NDR nový branný zákon, ktorý v prípade obrany
štátu predpokladal brannú povinnosť žien a legalizoval povely
k streľbe na hraniciach NDR
- začala Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Nikaraguy rokovať
o zhoršujúcej sa situácii v Strednej Amerike
- odsúdil veronský súd 17 príslušníkov Červených brigád k trestom
odňatia slobody od dvoch do 27 rokov za únos amerického generála
Jamesa Lee Doziera, ktorý bol jedným z veliteľov NATO v južnej
Európe, pričom ho uniesli 17.12.1981 a oslobodili 28.1.1982
- začala Bezpečnostná rada OSN rokovať o zhoršujúcej sa situácii na
arabských územiach okupovaných Izraelom
- zastrelili príslušníci IRA troch britských vojakov a zastrelili
deväť civilistov
- začalo sa dvojdňové zasadnutie poľského Sejmu, pričom schválilo
zákon o štátnom tribunáli, zmeny v ústave umožňujúce vytvoriť štátny
a ústavný tribunál a funkčné obdobie národných rád základného
a vojvodského stupňa predĺžilo dva roky do roku 1984


1987
- zúčastnili sa prvýkrát v dejinách dvoch nemeckých štátov vysokí
dôstojníci bundeswehru ako pozorovatelia vojenského cvičenia na území
NDR
- vydal pápež Ján Pavol II. svoju šiestu encykliku Redemptoris mater,
ktorá odporúča uctievanie Matky božej ako cestu k obnoveniu jednoty
kresťanov

- zomrela česká politická pracovníčka GUSTA FUČÍKOVÁ, manželka
novinára Júliusa Fučíka. Narodila sa roku 1903
- zdôraznil predseda Štátnej rady Wojciech Jaruzelski na zasadnutí
Konzultatívnej hospodárskej rady vstup Poľska do šiesteho roku
hospodárskej reformy, ktorej základy sa osvedčili, avšak naďalej
existovalo veľa nevyriešených problémov
- začalo sa v Pekingu zasadnutie Celočínskeho zhromaždenia ľudových
zástupcov

1992
- zaútočili turecké lietadlá na pozície kurdských povstalcov
v severnom Iraku
- podpísali Gruzínsko a Rumunsko dohodu o obchodných
a vedecko-technických vzťahoch, pričom obe strany si udelili doložku
najvyšších výhod
- nastala technická porucha v ruskej JE Leningrad
- utieklo dovtedy do Bangladéša podľa oficiálnych zdrojov 210 000
barmských moslimov pred prenasledovaním a represiami
- prijala ukrajinská Najvyššia rada krízový plán hospodárstva
- zničili pod dohľadom špecialistov OSN kľúčové zariadenia slúžiace
Iraku na výrobu a opravu balistických rakiet

1997
- neodsúhlasil Parlament Papuy-Novej Guiney návrh na vyslovenie
nedôvery premiérovi Juliusovi Chanovi
- zomrel bývalý portorický guvernér ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA. Narodil
sa roku 1913

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako si vybrať ten
 2. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 6. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 9. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 10. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 987
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 6 779
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 660
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 262
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 762
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 669
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 432
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 885
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 883
 10. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 840

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

TECH

Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nebude zložitejšia ako tankovanie paliva.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.