Historický kalendár na 1. apríla

Bratislava 31. marca (TASR) - Medzinárodný deň vtáctva - podpísali Medzinárodnú konvenciu o ochrane

užitočného vtáctva (1906) a odvtedy sa aj oslavuje Štátny sviatok Cyperskej republiky - Deň začatia

národnooslobodzovacieho boja proti britskej koloniálnej nadvláde

(1955) Štátny sviatok Iránskej islamskej republiky - Deň vyhlásenia štátu

(1979) Prvý apríl Piata pôstna nedeľa - Smrtná alebo čierna (Dominica passionis) *1816 - zriadili Privilegovanú rakúsku národnú banku vo Viedni, ktorá bola poverená správou rakúskej meny, pričom svoju prvú filiálku na Slovensku otvorila roku 1854 v Košiciach 1841 - narodil sa v Bodorovej včelársky odborník a propagátor moderného včelárstva SAMUEL CHORVÁT. Zomrel 22.2.1923 1846 - narodil sa vo Vrbovom pedagóg, publicista, prekladateľ, prírodovedec a osvetový pracovník JÁN ZIGMUNDÍK, propagátor vodoliečby. Zomrel 26.2.1938 1851 - narodil sa v Oravskom Bielom Potoku katolícky kňaz, osvetový pracovník a náboženský spisovateľ JOZEF HOBLÍK. Zomrel 14.1.1901 1876 - narodil sa v Banskej Bystrici-Radvani učiteľ, knihovník meštianskeho kasína a osvetový pracovník JOZEF KOPA. Zomrel 14.1.1961 1891 - vyšiel v Uhorsku zákon o nemocenskom poistení robotníkov 1906 - narodil sa v Červenom Kostelci maliar, grafik a karikaturista VILIAM WEISSKOPF. Zomrel 7.12.1964 1916 - narodil sa vo Zvolenskej Slatine univerzitný pedagóg, odborný publicista, politik, akademik a bývalý predseda SAV ONDREJ PAVLÍK, ktorý budoval školstvo na Slovensku. Zomrel 19.12.1996 - narodil sa v Brezne lekár-chirurg JÚLIUS SLABEYCIUS. Zomrel 31.1.1988 1921 - narodil sa v Lúčnici nad Žitavou výtvarný teoretik, redaktor a publicista ĽUDOVÍT HLAVÁČ, ktorý sa zameral na oblasť fotografie 1926 - narodil sa v Továrniach spisovateľ, dramatik a publicista JOZEF BUCHANEC. Zomrel 30.3.1980 - vznikla akciová spoločnosť s povahou verejného ústavu Národná banka československá ako emisná banka ČSR, pričom v jej najvyšších orgánoch bol zo Slovákov Ľudovít Medvecký a od roku 1930 Metod Bella *- narodil sa v Jaslovských Bohuniciach-Paderovciach geodet, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VILIAM MAGULA, ktorého vedeckovýskumná činnosť sa orientovala na štúdium vplyvu prostredia na presnosť výsledkov geodetických meraní *1931 - narodil sa v Lučenci vysokoškolský učiteľ, tréner a futbalista LADISLAV KAČÁNI, odborný publicista a spoluautor vysokoškolských učebníc 1936 - narodil sa člen korešpondent SAV a zootechnik MICHAL KOVÁČ *1951 - prešli Katolícke noviny znova do vlastníctva a vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha *1956 - založili výrobné družstvo invalidov Služba

1966 - zriadili Ústav pre racionalizáciu výroby ložísk v Žiline 1976 - zomrel v Bratislave akademik SAV ruského pôvodu, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a geologických máp DIMITRIJ ANDRUSOV, vnuk Heinricha Schliemanna a spoluzakladateľ modernej slovenskej geológie. Narodil sa 7.11.1897 - začal sa Festival čs. televíznej tvorby ako nesúťažná prehliadka najúspešnejších diel všetkých žánrov

*1981 - odovzdali do prevádzky novopostavenú bratislavskú Stanicu technickej kontroly na Poliankach v Dúbravke ------------------------------------------------------------- 1621 - podpísali v Strawberry Hill (Massachusetts) otcovia pútnici (britskí usadlíci) pod vedením Milesa Standisha v mene kráľa Jakuba I. prvú dohodu s náčelníkom Indiánov-Wampanoagov Massasoitom, ktorý sa vyhlásil za najmocnejšieho indiánskeho náčelníka celého okolia - vzťahy medzi usadlíkmi a Indiánmi boli veľmi priateľské, Indiáni im pomáhali v poľnohospodárstve, výmenný obchod bol veľmi čulý 1766 - narodil sa zakladateľ českého vedeckého veterinárneho lekárstva JOSEF IGNÁC PEŠINA. Zomrel roku 1808 1866 - narodil sa taliansky klavírny virtuóz, hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent FERRUCCIO BUSONI. Zomrel roku 1924 1881 - narodil sa rumunský básnik, dramatik a esejista OCTAVIAN GOGA. Zomrel roku 1938 1891 - zaviedli telefonické spojenie medzi Londýnom a Parížom 1896 - narodila sa poľská prozaička POLA GOJAWICZYăSKÁ. Zomrela roku 1963 1901 - narodil sa český sochár FRANTIŠEK BARTÁK. Zomrel roku 1965 1906 - zomrel osetinský básnik, revolučný demokrat a verejný činiteľ KOSTA CHETAGUROV. Narodil sa roku 1859 - narodil sa letecký konštruktér ALEXANDR SERGEJEVIČ JAKOVLEV, ktorý navrhol prvé sovietske prúdové lietadlo a raketovú stíhačku. Zomrel roku 1989 1916 - zrušilo Bulharsko juliánsky (ruský) kalendár a zaviedlo gregoriánsky - začali sa ťažké boje medzi rakúsko-uhorským a talianskym vojskom pri Isonze a v Dolomitoch 1921 - narodil sa francúzsky prozaik, kritik, novinár a publicista ANDRÉ STIL 1926 - narodil sa český chemik a technológ MIROSLAV DĚDEK 1931 - stala sa Jackie Mitchellová prvou profesionálnou bejzbalistkou v USA - narodil sa nemecký dramatik a esejista ROLF HOCHHUTH 1936 - schválil rakúsky spolkový snem zákon o všeobecnej brannej povinnosti 1941 - obsadili Briti hlavné mesto Eritrey Asmaru - pricestoval japonský minister zahraničných vecí Jósuke Macuoka do Ríma

1946 - nadobudla v Malajsku platnosť reorganizácia správy na základe tzv. MacMichelovho návrhu z októbra 1945: deväť sultanátov pod britským protektorátom s kolóniami Penang a Malakka spojili do Malajského zväzu, pričom Singapúr zostal oddelenou kolóniou a v novom celku zaviedli jednotné občianstvo a podobne ako v Singapúre poradnú radu guvernéra, avšak ľavicových predstaviteľov čínskej menšiny z krajiny vypovedali a naopak Zjednotená malajská národná organizácia žiadala ďalšie privilégia pre Malajcov 1951 - zomrel český lekár-gynekológ a profesor JOSEF JERIE. Narodil sa roku 1871 *- vymenoval Ben Gurion za prvého riaditeľa reorganizovaných výzvedných zložiek Reuvena Šiloa, čo sa považuje za dátum zrodenia Mossadu (celý názov Ústav pre rozviedku a zvláštne úlohy)

1956 - založili Výskumný ústav úžitkového skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou 1966 - zomrel bulharský spisovateľ a dramaturg DIMITAR TODOROV DIMOV. Narodil sa roku 1909 1971 *- začala v USA veľká mierová ofenzíva všetkých pacifistických organizácií so zameraním proti vojne v Indočíne, rasizmu a biede - zomrel český hudobný vedec, kritik a libretista JOSEF BACHTÍK. Narodil sa roku 1901 *- vypukli na juhu Madagaskaru nepokoje, pričom polícia počas štyroch dní zabila 30 osôb a 230 zatkla *- povolili v Argentíne činnosť politických strán *- vypukol 24-hodinový generálny štrajk v Uruguaji proti zvyšovaniu životných nákladov a obmedzovaniu osobných slobôd *- prepustili na základe rozhodnutia amerického prezidenta Nixona do domáceho väzenia poručíka Calleyho až do výsledku odvolacieho konania, pričom bol odsúdený za zločiny vo Vietname *- havaroval vojenský vrtuľník v Alžírsku, pričom zahynulo šesť osôb *- obnovil egyptský prezident Sadat ponuku na znovuotvorenie Suezského prieplavu a čiastočné stiahnutie izraelských vojsk zo Sinaja

1976 - zomrel nemecký maliar, sochár a grafik MAX ERNST, spoluzakladateľ dadaizmu a predstaviteľ surrealizmu. Narodil sa roku 1891 *- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu odsudzujúcu agresiu Juhoafrickej republiky proti Angole - zomrel český hudobný skladateľ a dirigent MIROSLAV PONC. Narodil sa roku 1902 1981 - zaviedli v Poľsku lístkový systém predaja mäsa a mäsových výrobkov - zomrela ruská poetka AGNIJA LVOVNA BARTOVÁ. Narodila sa roku 1906 - uskutočnila skupina vysokých dôstojníkov pokus o štátny prevrat v Thajsku, ktorý 3.4. definitívne zlikvidovali - rozhodli sa USA podľa agentúry UPI zastaviť všetku finančnú pomoc nikaragujskej vláde národnej jednoty

1986 - začala sa štvordňová návšteva izraelského ministerského predsedu Šimona Peresa v USA, pričom rokoval o riešení krízy na Blízkom východe - obvinila medzinárodná organizácia Amnesty International bulharskú vládu z utláčania tureckej menšiny *- stiahlo Francúzsko po sérii teroristických útokov z hlavného mesta Libanonu Bejrútu svojich 45 vojenských poradcov, ktorí od marca 1984 dohliadal na vojenský vývoj na tzv. zelenej čiare, pričom tri hlavné stanovištia odovzdali ozbrojeným zložkám tamojších organizácií - zomrel dánsky tanečník a baletný majster ERIK BRUHN. Narodil sa roku 1928 - začali sa 12-dňové sudánske parlamentné voľby, pričom prvý raz s účasťou viacerých strán po 18 rokoch a najviac mandátov získali Ľudová strana a Unionistická demokratická strana 1991 *- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí ZSSR Alexandra Bessmertnycha v Číne, pričom rokoval o bilaterálnych a medzinárodných otázkach a demilitarizácii 7300-kilometrovej spoločnej hranice - zvýšili v Rumunsku ceny základných potravín o 250 percent - zomrela americká tanečnica a choreografka MARTHA GRAHAMOVÁ. Narodila sa roku 1894 - zatvorili v Moskve mnohé obchody potravín, aby zabránili panickým nákupom v predvečer drastického zvýšenia cien potravín (o 200 až 1000 percent) *- zastrelili ozbrojení muži čílského pravicového senátora a bývalého poradcu Pinocheta JAIME GUZMANA ERRAZURIZA, vedúcu osobnosť parlamentnej opozície voči vláde *- vyslovil sa juhokórejský rezident Ro Tche-u pre vstup oboch kórejských štátov do OSN ako zásadnú podmienku nastolenia mieru na Kórejskom polostrove - zomrel politik a štátnik PAULO MUWANGA, spoluzakladateľ Ugandského národnooslobodzovacieho frontu. Narodil sa roku 1924 - začala Kuba sťahovať jednotky z Konga, ktoré tam vyslala v roku 1977 na ochranu revolučnej orientácie - rozhodla výkonná rada parlamentu Srbskej autonómnej oblasti Krajina o jej pripojení k Srbsku, avšak srbský parlament návrh odmietol - zabili sudánske vládne jednotky v bojoch v blízkosti miest Džuba a Maridi stovky povstalcov - začalo sa v Madride rokovanie politikov 34 krajín účastníckych štátov KBSE, pričom ustanovili Parlamentné zhromaždenie KBSE ako poradný orgán 1996 *- zverejnili vo Vatikáne postsynodiálny dokument poslednej biskupskej synody o živote zasvätenom Bohu - Vita consecrata - zomrel tzv. otec českej televízie a odborník v odbore televíznej techniky VLASTISLAV SVOBODA. Narodil sa roku 1927 - vznikla v Tokiu zlúčením dvoch bánk najväčšia banka na svete (Bank of Tokyo - Mitsubishi) so základným imaním 679 miliárd USD - zomrel bývalý portugalský premiér ALFREDO NOBRE DA COSTA. Narodil sa roku 1923 - prišli kambodžské noviny Cambodia Daily na vskutku novátorské riešenie problému: čo s nechcenými stádami britskými kráv - britské kravy treba dopraviť do Kambodže a vypustiť do voľnej prírody, míny, ktorými bola po vojne posiata celá krajina, problém likvidácie kráv mali vyriešiť a vláda podľa denníka ušetriť za expertov na odmínovanie

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 817
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 243
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 355
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 181
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 565
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 331
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 421
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 867
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 825
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 764

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Výbuch na koncerte v Manchestri neprežilo 22 ľudí

Polícia potvrdila, že vo vstupnej hale sa odpálil samovražedný atentátnik.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

KULTÚRA

Dizajnérka zhodnotila naše značky: Kto nazve čipsy, že Slovakia?

Debbie Millmanová pracovala aj s Pepsi.

ŠPORT

Cígera odmietli aj Višňovský, Handzuš, Országh a Bača

To, že hráči z NHL neprišli na šampionát, berie ako podraz.

Neprehliadnite tiež

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

Sudcovia si vyberajú, ako má vyzerať spravodlivosť

O osem voľných miest v Súdnej rade sa uchádza sedemnásť ľudí. Rozhoduje asi 1360 sudcov z celého Slovenska.

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.