Historický kalendár na 1. apríla

Bratislava 31. marca (TASR) - Medzinárodný deň vtáctva - podpísali Medzinárodnú konvenciu o ochrane

užitočného vtáctva (1906) a odvtedy sa aj oslavuje Štátny sviatok Cyperskej republiky - Deň začatia

národnooslobodzovacieho boja proti britskej koloniálnej nadvláde

(1955) Štátny sviatok Iránskej islamskej republiky - Deň vyhlásenia štátu

(1979) Prvý apríl Piata pôstna nedeľa - Smrtná alebo čierna (Dominica passionis) *1816 - zriadili Privilegovanú rakúsku národnú banku vo Viedni, ktorá bola poverená správou rakúskej meny, pričom svoju prvú filiálku na Slovensku otvorila roku 1854 v Košiciach 1841 - narodil sa v Bodorovej včelársky odborník a propagátor moderného včelárstva SAMUEL CHORVÁT. Zomrel 22.2.1923 1846 - narodil sa vo Vrbovom pedagóg, publicista, prekladateľ, prírodovedec a osvetový pracovník JÁN ZIGMUNDÍK, propagátor vodoliečby. Zomrel 26.2.1938 1851 - narodil sa v Oravskom Bielom Potoku katolícky kňaz, osvetový pracovník a náboženský spisovateľ JOZEF HOBLÍK. Zomrel 14.1.1901 1876 - narodil sa v Banskej Bystrici-Radvani učiteľ, knihovník meštianskeho kasína a osvetový pracovník JOZEF KOPA. Zomrel 14.1.1961 1891 - vyšiel v Uhorsku zákon o nemocenskom poistení robotníkov 1906 - narodil sa v Červenom Kostelci maliar, grafik a karikaturista VILIAM WEISSKOPF. Zomrel 7.12.1964 1916 - narodil sa vo Zvolenskej Slatine univerzitný pedagóg, odborný publicista, politik, akademik a bývalý predseda SAV ONDREJ PAVLÍK, ktorý budoval školstvo na Slovensku. Zomrel 19.12.1996 - narodil sa v Brezne lekár-chirurg JÚLIUS SLABEYCIUS. Zomrel 31.1.1988 1921 - narodil sa v Lúčnici nad Žitavou výtvarný teoretik, redaktor a publicista ĽUDOVÍT HLAVÁČ, ktorý sa zameral na oblasť fotografie 1926 - narodil sa v Továrniach spisovateľ, dramatik a publicista JOZEF BUCHANEC. Zomrel 30.3.1980 - vznikla akciová spoločnosť s povahou verejného ústavu Národná banka československá ako emisná banka ČSR, pričom v jej najvyšších orgánoch bol zo Slovákov Ľudovít Medvecký a od roku 1930 Metod Bella *- narodil sa v Jaslovských Bohuniciach-Paderovciach geodet, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VILIAM MAGULA, ktorého vedeckovýskumná činnosť sa orientovala na štúdium vplyvu prostredia na presnosť výsledkov geodetických meraní *1931 - narodil sa v Lučenci vysokoškolský učiteľ, tréner a futbalista LADISLAV KAČÁNI, odborný publicista a spoluautor vysokoškolských učebníc 1936 - narodil sa člen korešpondent SAV a zootechnik MICHAL KOVÁČ *1951 - prešli Katolícke noviny znova do vlastníctva a vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha *1956 - založili výrobné družstvo invalidov Služba

1966 - zriadili Ústav pre racionalizáciu výroby ložísk v Žiline 1976 - zomrel v Bratislave akademik SAV ruského pôvodu, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a geologických máp DIMITRIJ ANDRUSOV, vnuk Heinricha Schliemanna a spoluzakladateľ modernej slovenskej geológie. Narodil sa 7.11.1897 - začal sa Festival čs. televíznej tvorby ako nesúťažná prehliadka najúspešnejších diel všetkých žánrov

*1981 - odovzdali do prevádzky novopostavenú bratislavskú Stanicu technickej kontroly na Poliankach v Dúbravke ------------------------------------------------------------- 1621 - podpísali v Strawberry Hill (Massachusetts) otcovia pútnici (britskí usadlíci) pod vedením Milesa Standisha v mene kráľa Jakuba I. prvú dohodu s náčelníkom Indiánov-Wampanoagov Massasoitom, ktorý sa vyhlásil za najmocnejšieho indiánskeho náčelníka celého okolia - vzťahy medzi usadlíkmi a Indiánmi boli veľmi priateľské, Indiáni im pomáhali v poľnohospodárstve, výmenný obchod bol veľmi čulý 1766 - narodil sa zakladateľ českého vedeckého veterinárneho lekárstva JOSEF IGNÁC PEŠINA. Zomrel roku 1808 1866 - narodil sa taliansky klavírny virtuóz, hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent FERRUCCIO BUSONI. Zomrel roku 1924 1881 - narodil sa rumunský básnik, dramatik a esejista OCTAVIAN GOGA. Zomrel roku 1938 1891 - zaviedli telefonické spojenie medzi Londýnom a Parížom 1896 - narodila sa poľská prozaička POLA GOJAWICZYăSKÁ. Zomrela roku 1963 1901 - narodil sa český sochár FRANTIŠEK BARTÁK. Zomrel roku 1965 1906 - zomrel osetinský básnik, revolučný demokrat a verejný činiteľ KOSTA CHETAGUROV. Narodil sa roku 1859 - narodil sa letecký konštruktér ALEXANDR SERGEJEVIČ JAKOVLEV, ktorý navrhol prvé sovietske prúdové lietadlo a raketovú stíhačku. Zomrel roku 1989 1916 - zrušilo Bulharsko juliánsky (ruský) kalendár a zaviedlo gregoriánsky - začali sa ťažké boje medzi rakúsko-uhorským a talianskym vojskom pri Isonze a v Dolomitoch 1921 - narodil sa francúzsky prozaik, kritik, novinár a publicista ANDRÉ STIL 1926 - narodil sa český chemik a technológ MIROSLAV DĚDEK 1931 - stala sa Jackie Mitchellová prvou profesionálnou bejzbalistkou v USA - narodil sa nemecký dramatik a esejista ROLF HOCHHUTH 1936 - schválil rakúsky spolkový snem zákon o všeobecnej brannej povinnosti 1941 - obsadili Briti hlavné mesto Eritrey Asmaru - pricestoval japonský minister zahraničných vecí Jósuke Macuoka do Ríma

1946 - nadobudla v Malajsku platnosť reorganizácia správy na základe tzv. MacMichelovho návrhu z októbra 1945: deväť sultanátov pod britským protektorátom s kolóniami Penang a Malakka spojili do Malajského zväzu, pričom Singapúr zostal oddelenou kolóniou a v novom celku zaviedli jednotné občianstvo a podobne ako v Singapúre poradnú radu guvernéra, avšak ľavicových predstaviteľov čínskej menšiny z krajiny vypovedali a naopak Zjednotená malajská národná organizácia žiadala ďalšie privilégia pre Malajcov 1951 - zomrel český lekár-gynekológ a profesor JOSEF JERIE. Narodil sa roku 1871 *- vymenoval Ben Gurion za prvého riaditeľa reorganizovaných výzvedných zložiek Reuvena Šiloa, čo sa považuje za dátum zrodenia Mossadu (celý názov Ústav pre rozviedku a zvláštne úlohy)

1956 - založili Výskumný ústav úžitkového skla a bižutérie v Jablonci nad Nisou 1966 - zomrel bulharský spisovateľ a dramaturg DIMITAR TODOROV DIMOV. Narodil sa roku 1909 1971 *- začala v USA veľká mierová ofenzíva všetkých pacifistických organizácií so zameraním proti vojne v Indočíne, rasizmu a biede - zomrel český hudobný vedec, kritik a libretista JOSEF BACHTÍK. Narodil sa roku 1901 *- vypukli na juhu Madagaskaru nepokoje, pričom polícia počas štyroch dní zabila 30 osôb a 230 zatkla *- povolili v Argentíne činnosť politických strán *- vypukol 24-hodinový generálny štrajk v Uruguaji proti zvyšovaniu životných nákladov a obmedzovaniu osobných slobôd *- prepustili na základe rozhodnutia amerického prezidenta Nixona do domáceho väzenia poručíka Calleyho až do výsledku odvolacieho konania, pričom bol odsúdený za zločiny vo Vietname *- havaroval vojenský vrtuľník v Alžírsku, pričom zahynulo šesť osôb *- obnovil egyptský prezident Sadat ponuku na znovuotvorenie Suezského prieplavu a čiastočné stiahnutie izraelských vojsk zo Sinaja

1976 - zomrel nemecký maliar, sochár a grafik MAX ERNST, spoluzakladateľ dadaizmu a predstaviteľ surrealizmu. Narodil sa roku 1891 *- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu odsudzujúcu agresiu Juhoafrickej republiky proti Angole - zomrel český hudobný skladateľ a dirigent MIROSLAV PONC. Narodil sa roku 1902 1981 - zaviedli v Poľsku lístkový systém predaja mäsa a mäsových výrobkov - zomrela ruská poetka AGNIJA LVOVNA BARTOVÁ. Narodila sa roku 1906 - uskutočnila skupina vysokých dôstojníkov pokus o štátny prevrat v Thajsku, ktorý 3.4. definitívne zlikvidovali - rozhodli sa USA podľa agentúry UPI zastaviť všetku finančnú pomoc nikaragujskej vláde národnej jednoty

1986 - začala sa štvordňová návšteva izraelského ministerského predsedu Šimona Peresa v USA, pričom rokoval o riešení krízy na Blízkom východe - obvinila medzinárodná organizácia Amnesty International bulharskú vládu z utláčania tureckej menšiny *- stiahlo Francúzsko po sérii teroristických útokov z hlavného mesta Libanonu Bejrútu svojich 45 vojenských poradcov, ktorí od marca 1984 dohliadal na vojenský vývoj na tzv. zelenej čiare, pričom tri hlavné stanovištia odovzdali ozbrojeným zložkám tamojších organizácií - zomrel dánsky tanečník a baletný majster ERIK BRUHN. Narodil sa roku 1928 - začali sa 12-dňové sudánske parlamentné voľby, pričom prvý raz s účasťou viacerých strán po 18 rokoch a najviac mandátov získali Ľudová strana a Unionistická demokratická strana 1991 *- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí ZSSR Alexandra Bessmertnycha v Číne, pričom rokoval o bilaterálnych a medzinárodných otázkach a demilitarizácii 7300-kilometrovej spoločnej hranice - zvýšili v Rumunsku ceny základných potravín o 250 percent - zomrela americká tanečnica a choreografka MARTHA GRAHAMOVÁ. Narodila sa roku 1894 - zatvorili v Moskve mnohé obchody potravín, aby zabránili panickým nákupom v predvečer drastického zvýšenia cien potravín (o 200 až 1000 percent) *- zastrelili ozbrojení muži čílského pravicového senátora a bývalého poradcu Pinocheta JAIME GUZMANA ERRAZURIZA, vedúcu osobnosť parlamentnej opozície voči vláde *- vyslovil sa juhokórejský rezident Ro Tche-u pre vstup oboch kórejských štátov do OSN ako zásadnú podmienku nastolenia mieru na Kórejskom polostrove - zomrel politik a štátnik PAULO MUWANGA, spoluzakladateľ Ugandského národnooslobodzovacieho frontu. Narodil sa roku 1924 - začala Kuba sťahovať jednotky z Konga, ktoré tam vyslala v roku 1977 na ochranu revolučnej orientácie - rozhodla výkonná rada parlamentu Srbskej autonómnej oblasti Krajina o jej pripojení k Srbsku, avšak srbský parlament návrh odmietol - zabili sudánske vládne jednotky v bojoch v blízkosti miest Džuba a Maridi stovky povstalcov - začalo sa v Madride rokovanie politikov 34 krajín účastníckych štátov KBSE, pričom ustanovili Parlamentné zhromaždenie KBSE ako poradný orgán 1996 *- zverejnili vo Vatikáne postsynodiálny dokument poslednej biskupskej synody o živote zasvätenom Bohu - Vita consecrata - zomrel tzv. otec českej televízie a odborník v odbore televíznej techniky VLASTISLAV SVOBODA. Narodil sa roku 1927 - vznikla v Tokiu zlúčením dvoch bánk najväčšia banka na svete (Bank of Tokyo - Mitsubishi) so základným imaním 679 miliárd USD - zomrel bývalý portugalský premiér ALFREDO NOBRE DA COSTA. Narodil sa roku 1923 - prišli kambodžské noviny Cambodia Daily na vskutku novátorské riešenie problému: čo s nechcenými stádami britskými kráv - britské kravy treba dopraviť do Kambodže a vypustiť do voľnej prírody, míny, ktorými bola po vojne posiata celá krajina, problém likvidácie kráv mali vyriešiť a vláda podľa denníka ušetriť za expertov na odmínovanie

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 1. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
 2. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. Od septembra opäť po starom
 5. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 6. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 7. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 8. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 9. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 10. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 832
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 131
 3. Od septembra opäť po starom 3 720
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 1 913
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 825
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 686
 7. Ako sme jazdili v socializme 1 510
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 275
 9. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 136
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 110

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

O 13. a 14. plate už nahlas hovorí aj Smer. Kto, kedy a ako ho dostane

Koaličné strany sa zrejme dohodnú na úľavách pre firmy, ktoré vyplácajú ľuďom trináste a štrnáste platy.

KULTÚRA

Rytmus bude nadávať, orchester hrať

Ľahší primitivizmus a ukáznenosť vraj idú dokopy

Neprehliadnite tiež

Domov

Posun pri Plavčanovom odchode je podozrivý, tvrdí SaS

Doteraz všetci ministri odišli z funkcií dňom doručenia svojej abdikácie.

Domov

Komisia potvrdila Richterovi odobratie akreditácie pre Čistý deň

Komisia zohľadnila aj vysokú útekovosť zo zariadenia a medializáciu zo strany vedenia Čistého dňa.

Domov

Na Slovensku zvýšili stupeň teroristického ohrozenia

Druhý stupeň podľa prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara nie je ničím výnimočným.

Domov

Odkazy v médiách považuje Most-Híd za nezrelý politický marketing

Strana Most-Híd vyzvala na korektnú koaličnú spoluprácu.