Prehľad úmrtí niektorých slovenských osobností v roku 2006

6. januára - Vo veku 88 rokov zomrel v Sučanoch pri Martine Eugen Lazišťan, zakladateľská osobnosť slovenskej fotografie. Pôsobil v Matici slovenskej, ...

6. januára - Vo veku 88 rokov zomrel v Sučanoch pri Martine Eugen Lazišťan, zakladateľská osobnosť slovenskej fotografie. Pôsobil v Matici slovenskej, vo vydavateľstva Osveta a v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

9. januára - V Rimavskej Sobote zomrel stredoškolský profesor slovenského jazyka na gymnáziu, bývalý poslanec NR SR za SNS a bývalý kultúrny atašé na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade Igor Chamula.

9. januára - Náhle zomrel vo veku 52 rokov novinár Roman Mistrík. Pracoval ako redaktor v denníkoch Slovenská republika a Nový deň, v Slovenskej televízii pôsobil aj ako moderátor nedeľných diskusných relácií Kroky.

15. januára - Vo veku 46 rokov zomrel v Pezinku spevák, bubeník, zabávač a textár skupiny Senzus Dušan Hergott. Dlhé roky hral v rôznych kapelách v zahraničí, aby nakoniec takmer tri desaťročia pôsobil v skupine Senzus. So skupinou nahral vyše 30 albumov a štyri vlastné CD.

17. januára Zomrel v Martine evanjelický farár Ján Bohdan Hroboň. Po ukončení teologických štúdií nadviazal na tradíciu svojich predkov ako pokračovateľ piatej generácie farárov. Má významný podiel na oživení evanjelického školstva.

21. januára - Vo veku 68 rokov zomrel dlhoročný pracovník Slovenskej televízie (STV), dramaturg a scenárista Jozef Kočí. Od roku 1961 bol v STV dramaturgom divácky úspešných televíznych projektov, ako napríklad Červené víno, Louis Pasteur, Kubo, Život bez konca, Adam Šangala alebo Štúrovci.

25. januára - Vo veku nedožitých 85. narodenín zomrela novinárka a prekladateľka Tatjana Ruppeldtová. Do povedomia kultúrnej verejnosti sa zapísala predovšetkým ako prekladateľka anglickej a severoamerickej prozaickej i dramatickej literatúry (D. H. Lawrence, Arthur Miller, Mario Puzo, G. B. Shaw, Mark Twain, Oscar Wilde).

25. januára - Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel divadelný a filmový kritik Emil Lehuta. Po absolvovaní štúdií na DAMU v Prahe pracoval na teatrologickom a filmovom pracovisku Umenovedného ústavu SAV Bratislava.

30. januára V Prešove zomrel metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, arcibiskup prešovský, Nikolaj, občianskym menom Mikuláš Kocvar. Zastával funkciu špirituála na pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove a v 70. rokoch minulého storočia tam aj štyri roky prednášal systematickú teológiu.

5. februára - Vo veku 94 rokov zomrela v Bratislave operná speváčka a pedagogička Anna Hrušovská. Spievala v Ústí nad Labem, v Štátnej opere vo Viedni, v Opere v Grazi. Na Slovensku pôsobila v Slovenskom národnom divadle ako sólistka opery až do roku 1959. Hrušovská bola prvou slovenskou koloratúrnou speváčkou, vynikajúcou interpretkou diel Wolfganga Amadea Mozarta.

23. februára - Zomrel vo veku nedožitých 88 rokov v Prešove Marián Ján Potaš, člen rehole baziliánov, ktorého v 50-tych rokoch prenasledovali a väznili.

27. februára - Vo veku 84 rokov zomrel známy slovenský maliar Ferdinand Hložník, brat Vincenta Hložníka. Jeho doménou boli krajinomaľby, ilustrácie a súbor malieb s tematikou Slovenského národného povstania (SNP).

4. marca - Vo veku 55 rokov zomrel poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Peter Oremus. Bol predsedom krajskej organizácie Smeru-SD v Nitrianskom kraji a členom predsedníctva strany. V roku 2004 nastúpil do Národnej rady SR na zaniknutý mandát poslankyne Moniky Beňovej.

5. marca - Vo veku 68 rokov zomrel zakladajúci prezident Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a bývalý veľvyslanec vo Francúzsku Vladimír Valach. Založil a stál na čele niekoľkých bánk. Pôsobil vo viacerých funkciách v ČSOB v Banskej Bystrici a v Prahe, ako reprezentant ČSOB v Paríži, aj v Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.

20. marca - Vo veku nedožitých 79 rokov zomrela členka hereckého súboru Slovenského komorného divadla v Martine Jolana Hollá Mažári. Bola jednou z posledných zakladajúcich členiek divadla, herečka, ktorá stála pri vzniku slovenského profesionálneho divadelníctva. Bola manželkou režiséra Martina Hollého.

30. marca - Vo veku 60 rokov náhle zomrel bývalý generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR Dušan Kleiman. V rokoch 1989-1992 bol kancelárom Slovenského syndikátu novinárov. Generálnym riaditeľom TASR bol od augusta 1992 do apríla 1994 a potom od decembra 1994 do decembra 1998. Potom sa venoval súkromnej právnickej praxi.

20. apríla - Vo veku 81 rokov zomrel dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla Ján Kákoni. Hral na Novej scéne v Bratislave a v Činohre SND, kde vytvoril celý rad epizódnych úloh. Diváci si jeho herectvo pamätajú aj z úloh vo filme a televízii.

28. apríla - Náhle zomrel hudobník Marián Kochanský, vedúci populárnej folkovej skupiny LOJZO, ktorá vznikla v roku 1982, aby zachytávala formou jednoduchej nenáročnej hudby typickú bratislavskú atmosféru.

6. mája - Vo veku 97 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej medicíny minulého storočia, neurológ, profesor Jozef Černáček. Založil a takmer 30 rokov viedol Neurologickú kliniku Fakultnej nemocnice v Bratislave, ktorá bola prvou neurologickou klinikou na Slovensku. Bol prvým slovenským vedcom, ktorý skúmal fyziológiu a choroby mozgu.

29. mája - V Radošinej zomrela vo veku 85 rokov herečka Radošinského naivného divadla (RND) Katarína Kolníková. Svoj život zasvätila od mladosti hereckej ochotníckej činnosti a v roku 1970 sa stala členkou RND. Vytvorila viacero svojráznych postáv, v slovnom prejave sa opierajúcich o miestny dialekt. Zahrala si aj vo filme, naposledy vo filmovej verzii divadelnej hry Konečná stanica či v televíznom filme Osobná chyba.

1. júna - Výnimočný slovenský husľový interpret, sólista a koncertný majster Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Rinaldo Oláh zomrel vo veku 77 rokov. Rodák zo Zvolenskej Slatiny okrem pôsobenia v SĽUK-u bol aj spolupracovníkom Československého rozhlasu Bratislava. Za jeho jedinečné interpretačné majstrovstvo, ktorým obohatil hudobnú kultúru Slovenska, ho nazývali aj Paganini zo Slatiny.

13. júna - Pri zrážke s vlakom v obci Šelpice neďaleko Trnavy zahynul exminister kultúry František Tóth. Pôsobil ako štátny tajomník MŠ SR, bol poslancom NR SR a ministrom kultúry SR. Politicky pôsobil v ANO a strane Nádej, ktorú sám založil.

15. júna - Pri obci Drienovec pri Košiciach zahynul pri automobilovej nehode šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Od roku 1990 bol poslancom parlamentu (SĽ FZ, SNR, NR SR). Od júna 1990 do júla 1992 bol ministrom vnútra ČSFR. Patril medzi zakladateľov a hlavných predstaviteľov Stálej konferencie Občianskeho inštitútu. Pôsobil v Demokratickej strane a SDK. Vo funkcii predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa pôsobil od 25. apríla 2003.

15. júna - Zomrel významný pedagogický pracovník, uznávaný odborník a špecialista v internej medicíne profesor Dionýz Dieška. Bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorej pokračovateľom je Slovenská zdravotnícka univerzita.

15. júna - Medzinárodne uznávaný sexuológ, riaditeľ Inštitútu lekárskej sexuológie, dlhoročný predseda Slovenskej sexuologickej spoločnosti Ján Vrabec sa zastrelil v suteréne svojho domu v Bratislave. Odborníci ho vnímali ako priekopníka komunikácie vo vzťahu k intimite a vysoko hodnotili jeho odbornosť a profesionálny prístup.

6. júla - Vo veku 83 rokov zomrel slovenský akademický maliar, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby a nositeľ štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra II. triedy Jozef Baláž. Najväčšiu časť jeho tvorby zaberala voľná grafika, knižné a časopisecké ilustrácie a známková tvorba. Vytvoril aj niekoľko tapisérií a artprotisov.

8. júla - Vo veku 73 rokov zomrela po ťažkej chorobe dlhoročná dramaturgička ranných nedeľných rozhlasových rozprávok Emília Drugová. V Slovenskom rozhlase sa ako redaktorka podieľala od roku 1955 na koncepcii vysielania pre deti a mládež s dôrazom na pôvodnú tvorbu a venovala sa aj hrám pre staršiu mládež.

10. júla - Vo veku nedožitých 81 rokov zomrela spisovateľka a publicistka Libuša Mináčová, prvá manželka Vlada Mináča. Pracovala ako redaktorka v Pravde, Predvoji, Novom slove a bola najmä dlhoročnou šéfredaktorkou časopisu Slovenka. Vydala vyše desať knižiek (knihu cestopisných reportáží Pri brehoch Atlantiku, knižky poviedok Blato na ceste a Kvet v ohni, poslednými bolo Putovanie za nežnosťou a Súcit.

9. júla - Zakladateľ slovenskej geochémie a bývalý rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave profesor RNDr. Bohuslav Cambel zomrel vo veku 86 rokov. Založil a viedol Katedru nerastných surovín a geochémie Prírodovedeckej fakulty UK, bol dekanom Prírodovedeckej fakulty UK, prorektorom a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave a riaditeľom Geologického ústavu SAV. Jeho vedeckovýskumné práce majú v niektorých smeroch priekopnícky charakter a sú zamerané na výskum kryštalických hornín viacerých oblastí centrálnych častí Západných Karpát.

24. júla - Vo veku 82 rokov zomrela v Bratislave Magdaléna Robinsonová, jedna zo zakladateľských postáv slovenskej fotografie po druhej svetovej vojne. Bola prvou fotografkou Slovenskej národnej galérie.

26. júla - Vo veku 86 rokov zomrel v Prahe jeden z našich najvýznamnejších predstaviteľov literatúry faktu Vojtech Zamarovský. Spisovateľ a prekladateľ, pôvodne vyštudovaný ekonóm a právnik pôsobil v Bratislave a Prahe v bankovníctve a v ústredných štátnych inštitúciách, prevažne hospodárskeho zamerania. Najprv prekladal z oblasti ekonomiky a finančníctva, neskôr sa sústredil na vlastnú tvorbu, najmä históriu starovekých kultúr. Preslávil sa množstvom cestopisov: Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Tróje, Za tajomstvom ríše Chetitov, Na počiatku bol Sumer, Bohovia a hrdinovia antických bájí, Dejiny písané Rímom, Grécky zázrak, Ich veličenstvá pyramídy a mnoho ďalších.

1. augusta - Zomrel vodohospodár a energetik Augustín Jambor, ktorý sa pričinil o výstavbu vodných diel a elektrární, napríklad Liptovskej Mary, Čierneho Váhu, Gabčíkova alebo Jaslovských Bohuníc. Zaslúžil sa aj o plynofikáciu mnohých obcí a miest SR.

8. augusta - Vo veku nedožitých 82 rokov zomrel básnik, esejista, editor a prekladateľ Milan Kraus. Študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Milan Kraus patril k starším predstaviteľom modernej slovenskej poézie. Známe sú jeho zbierky Stromoradie ticha, Vďaka a láska, Načatá pečať, Prelietavé obrazy a iné.

10. augusta - Vo veku 60 rokov zomrel v Bratislave významný slovenský grafik, maliar a ilustrátor, profesor a akademický maliar Igor Rumanský. Vytvoril množstvo grafík, ilustrácii i poštových známok. Ilustroval vyše 150 kníh. Viac ako 30 rokov spolupracoval s liptovským rodákom básnikom Milanom Rúfusom, ktorému ilustroval 12 básnických zbierok.

11. augusta - Vo veku 86 rokov zomrel významný slovenský jazykovedec, dlhoročný pracovník SAV v Bratislave, univerzitný profesor Ján Horecký. Venoval sa výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, gramatickej stavby jazyka a všeobecnej jazykovedy. Bol priekopníkom moderného terminologického štúdia na Slovensku a uplatňovania moderných metód a postupov v jazykovednom výskume.

14. augusta - Vo veku 90 rokov zomrel v Bratislave salezián, kňaz a básnik katolíckej moderny Štefan Sandtner. Po štúdiách teológie na Gregoriánskej univerzite v Ríme ho v roku 1943 vysvätili za kňaza. Po zatknutí ŠTB v roku 1951 ho odsúdili za "velezradu" na 15 rokov väzenia. Ako literát, redaktor, prekladateľ a básnik pripravil vyše 30 prekladov z rôznych jazykov.

18. augusta - Zomrel vo veku nedožitých 81 rokov architekt a jeden zo zakladateľov slovenskej urbanistickej školy Rudolf Šteis. Svojou vedeckou, pedagogickou, vedecko-organizačnou a riadiacou prácou významne prispel k rozvoju teórie architektúry a urbanizmu.

29. augusta - Dvadsaťjedenročný útočník MsHK Žilina Štefan Blaho prišiel počas dopravnej nehody o život. Mladý hokejista mal za sebou dva mládežnícke šampionáty a v uplynulých troch sezónach pôsobil v kanadskej juniorskej OHL. V roku 2003 si Štefana Blaha vybral New York Islanders vo štvrtom kole vstupného draftu NHL.

30. augusta - Vo veku 70 rokov zomrel v Bratislave skladateľ, klavirista a pedagóg profesor Dušan Martinček. Na Pedagogickej fakulte UK v Trnave a na VŠMU v Bratislave pôsobil ako pedagóg hudobnej teórie a klavírnej hry.

15. septembra - Vo veku 70 rokov zomrel dlhoročný pracovník Slovenského rozhlasu, spisovateľ a dramatik Štefan Kasarda. Písal básne a poviedky, neskôr sa venoval najmä rozhlasovej tvorbe a písaniu hier. Hlavnou témou jeho diel sú medziľudské a rodinné vzťahy súčasníkov.

21. septembra - Zomrela vo veku 62 rokov významná propagátorka animovaného filmu a organizátorka filmového festivalu Bienále animácie Bratislava Gabriela Gavalčinová. Bola dlhoročnou pracovníčkou SFÚ so zameraním na dokumentáciu, neskôr na výskum a metodiku práce s filmom. Organizovala, neskôr samostatne viedla v rámci Bienále ilustrácií Bratislava Medzinárodnú prehliadku animovaných filmov pre deti.

8. októbra - Zomrel v obci Nové Hrady v Českej republike vo veku 85 rokov zakladateľ a predseda Asociácie laikov pápežského práva biskup Pavol Mária Hnilica. V roku 1941 vstúpil do jezuitskej rehole. Šíril posolstvo Fatimy a úctu k Panne Márii Fatimskej. V roku 1968 pomohol kalkatskej Matke Terézii založiť prvý kláštor misionárok lásky v Ríme a v roku 1991 na Slovensku.

8. októbra - Vo veku 52 rokov zomrel zakladateľ a dirigent bigbandu žilinského konzervatória Slovak Young Swing Generation Miro Belorid. Súbor založil v roku 1993.

7. októbra - Vo veku 78 rokov zomrel po krátkej a ťažkej chorobe literárny vedec a spisovateľ Rudolf Lesňák. Pracoval v Československom rozhlase, vo viacerých kultúrnych inštitúciách a v Katolíckych novinách. Medzi jeho najznámejšie diela patria Listy z podzemia, Literatúra medzi ľuďmi, Literárne dielo a čitateľ a Horizonty čitateľskej kultúry (1991).

30. októbra - zomrel vo veku 75 rokov tanečník, tanečný pedagóg a bývalý vedúci tanečného súboru SĽUK Július Antalík. Vynikol v tanečných kompozíciách Juraja Kubánku i Martina Ťapáka. Účinkoval v slovenských filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Živý bič, Červené víno, Sváko Ragan či vo filme Na baňu klopajú. Napísal scenáre k Tanečným miniatúram v slovenskej televízii.

8. decembra - Vo veku 98 rokov zomrel najstarší aktívny duchovný na Slovensku Viktor Trstenský. V čase totality bol kňazom v 24 väzeniach, kde potajomky spovedal väzňov. Aj v posledných dňoch života celebroval sväté omše vo svojom byte.

17. decembra - Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel vo veku nedožitých 82 rokov bývalý dlhoročný redaktor ČTK a ČSTK Jozef Fukatsch. Zahraničnopolitický komentátor pomáhal v roku 1946 zakladať spravodajskú agentúru Slovenska, ktorá bola predchodkyňou dnešnej TASR. V rokoch 1966 až 1969 pôsobil ako korešpondent ČTK na Kube, pracoval tiež vo viacerých slovenských aj českých denníkoch a týždenníkoch. Ako novinár vydal dve knihy literatúry faktu.

27. decembra - Vo veku 75 rokov zomrela martinská herečka Gita Mazalová zomrela. Patrila k hlavným predstaviteľkám generácie, ktorá formovala herecké umenie v martinskom divadle. Členkou jeho súboru bola v rokoch 1950-91, po odchode do dôchodku v divadle hosťovala až do roku 2004. V mladosti stvárňovala predovšetkým komické postavy, neskôr v zrelom hereckom veku aj postavy dramatické.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 172
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 170
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 841
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 587
 5. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 079
 6. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 011
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 994
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 597
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 141
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 708

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

KULTÚRA

Besson sa chytil do vlastnej pasce. Valerian nič nové nepriniesol

Najviac dostane ten, kto nič nečaká.

TECH

S partnerom nezdieľate iba posteľ, máte rovnaké baktérie

Mikroflóra z vnútra stehien odhalí vaše pohlavie.