AKTUALIZOVANÉ 19:38

Najviac sa zvýšia výdavky na armádu

Podľa návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu sa najviac uberie poľnohospodárom a ministerstvu práce, viac peňazí pôjde na životné prostredie, armádu a políciu.

Najviac si polepšia vojaci(Zdroj: ČTK)

Ministerstvo financií navrhlo, aby štátny rozpočet v budúcom roku hospodáril so schodkom 24,22 miliardy korún. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom by to znamenalo zníženie deficitu o 14,17 miliardy Sk. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo. Prilepšiť by si mali napríklad ministerstvá vnútra a obrany, výraznejšie naopak majú klesnúť dotácie farmárom.

Ministerstvo v materiáli potvrdilo májové rozhodnutie vlády, podľa ktorého deficit verejných financií nesmie v roku 2008 prekročiť 2,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko by tak malo plniť rozpočtové kritérium pre zavedenie eura, ktoré chce krajina prevziať od roku 2009. Verejný deficit, ktorý je ovplyvnený predovšetkým hospodárením štátneho rozpočtu, by v tomto roku mal dosiahnuť 2,7 percenta výkonu ekonomiky.

Návrh štátneho rozpočtu počíta pre budúci rok s rastom príjmov o 35,48 miliardy Sk na 345,95 miliardy korún. Výdavky rozpočtu by mali stúpnuť o 21,31 miliardy na 370,17 miliardy korún.

Zlepšenie kondície rozpočtu predpokladá ministerstvo financií okrem iného pre pokračujúci rýchly rast ekonomiky a vytváranie nových pracovných miest. Pre rok 2008 úrad očakáva spomalenie tempa rastu HDP na 6,8 percenta z tohtoročných 8,8 percenta a priemernej inflácie na dve percentá z 2,4 percenta, očakávaných v tomto roku.

V kapitolách jednotlivých ministerstiev však nie sú zahrnuté peniaze na spolufinancovanie projektov, ktoré finančne podporí aj Európska únia z programového obdobia rokov 2007 až 2013.

Poľnohospodárom uberú

Ministerstvo pôdohospodárstva by si s rozpočtovanými výdavkami 14,547 mld. Sk malo v porovnaní s tohtoročným rozpočtom na budúci rok pohoršiť o takmer 3,6 mld. Sk, čo by znamenalo medziročné zníženie zdrojov až o 19,8 %.

Návrh štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2008 počíta s priamymi platbami pre rezort pôdohospodárstva vo výške 6,7 mld. Sk, čo predstavuje 50,54 % úrovne pôvodných pätnástich členských krajín Európskej únie (EÚ). V tomto roku sú pritom tieto priame platby v porovnaní s krajinami EÚ-15 na úrovni až 70 %.

Ministerstvo pôdohospodárstva s návrhom rozpočtu nesúhlasí a bude žiadať, aby priame platby predstavovali minimálne vlaňajší objem, a to 70 % úrovne štátov EÚ-15, pričom zvyšných 30 % by mali pokryť prostriedky zo štátnej pomoci. "Ministerstvo trvá na tom, aby v čo najkratšom čase boli priame platby dorovnané na úroveň 100 % priemeru EÚ," doplnila Králová.

Menej aj na sociálne veci, zvýšia prídavok na deti

O viac ako 1,5 mld. Sk by si mal pohoršiť aj rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, pri celoročnom rozpočte 50,289 mld. Sk to však predstavuje pokles iba o 2,9 %. Podobne o vyše miliardu má nižšie rozpočtované výdavky aj rezort dopravy, pre ktorý to s rozpočtom 26,24 mld. Sk predstavuje medziročný pokles o 3,7 %.

Takmer polovicu výdavkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) by na budúci rok mali tvoriť výdavky na podporu rodiny.

Príspevok pri narodení prvého dieťaťa by sa od roku 2008 mal zvýšiť zo súčasnej úrovne 11 tis. Sk na 20 440 Sk. Pri očakávanom počte 26 tis. narodených detí to predstavuje ročné výdavky v objeme 245 mil. Sk. Príplatky k prídavku na dieťa by si mali pri výške 300 Sk a odhadovanom počte 34 tis. detí vyžiadať ročnú sumu 121 mil. Sk.

Od januára by sa súčasne mali zvýšiť platy vojakov, policajtov a hasičov o štyri percentá, o tri percentá by si mali polepšiť štátni úradníci. Ministerstvo počíta so zachovaním štátnej podpory hypotekárnych úverov pre mladých ľudí.

Ministerstvo vnútra chce na pokutách vybrať viac

Ministerstvo vnútra očakáva, že v roku 2008 vyberie na pokutách 612 miliónov korún. V tomto roku plánoval rezort vnútra na pokutách vybrať 578 mil. Sk.

Celkové príjmy rezortu by mali byť dve mld. korún. Okrem príjmov z pokút chce ministerstvo predať pozemky za 477 mil. korún, príjmy za ochranu objektov majú byť 425 mil. korún, príjmy z predaja kapitálových aktív majú dosiahnuť 330 mil. korún a 166 mil. chce ministerstvo získať prenájmom pozemkov a budov.

Rezort vnútra má mať na budúci rok výdavky 25,5 mld. korún. Z toho rozpočtové výdavky majú byť 24,7 mld. korún. Na ochranu verejného poriadku sa má minúť 20,1 mld. korún, najviac peňazí pôjde na činnosť poriadkovej polície, justičnej a kriminálnej polície, dopravnej polície, inšpekčnej služby Policajného zboru SR, útvaru kriminalisticko-expertíznych činností PZ, cudzineckej a hraničnej polície, špecializovaných útvarov polície a migračného úradu ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra plánuje v roku 2008 nakúpiť autá za 325 mil. korún. Z toho 100 mil. korún sa má použiť na nákup špeciálnych automobilov pre políciu.

Výdavky na verejnú správu majú na budúci rok dosiahnuť 2,1 mld. korún. Z toho sú pre krajské úrady rozpočtové výdavky stanovené na 1,5 mld. korún

V roku 2008 by v rozpočtových organizáciách rezortu malo pôsobiť 35 241 zamestnancov. Z toho má byť 21 325 príslušníkov PZ, 4 102 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 4 514 zamestnancov v štátnej službe a 5 300 zamestnancov vo verejnom záujme.

Ministerstvo spravodlivosti chce 7 a pol miliárd

Ministerstvo spravodlivosti (MS) počíta v roku 2008 s výdavkami 7,5 miliardy korún.

Pre súdnictvo plánuje MS vyčleniť 3,6 mld., výdavky pre Zbor väzenskej a justičnej stráže predstavujú 3,6 mld. a na administratívu je v kapitole MS rozpočtovaná suma 275 miliónov korún.

Príjmy kapitoly sú pre rok 2008 rozpočtované v sume 408 miliónov. Záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly predstavuje 238 miliónov. Suma na agendu odškodňovania predstavuje 27,8 miliónov korún.

Najviac zvýšili životnému prostrediu a armáde

Na obranné výdavky sa v budúcom roku plánuje v návrhu štátneho rozpočtu vyčleniť 31,7 miliardy korún, čo predstavuje 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom tak dochádza v absolútnom vyjadrení k zvýšeniu celkových obranných výdavkov o 2,7 miliardy korún. Ako ďalej vyplýva z návrhu, ktorý dnes zverejnil rezort financií, najväčšiu časť výdavkov tvorí rozpočet kapitoly ministerstva obrany, a to 31,2 miliardy korún.

V budúcom roku by malo byť v rezorte zamestnaných 18 044 profesionálnych vojakov a 6 780 civilných zamestnancov. Priemerný mzdový výdavok na profesionálneho vojaka sa rozpočtuje v sume 30 757 Sk a na občianskeho zamestnanca 17 302 Sk. Do prijatia novej koncepcie Dlhodobého plánu rozvoja rezortu do roku 2020 by sa mala obmedziť regrutácia nových príslušníkov. Vytvoria sa tým podmienky na zvýšenie disponibilných zdrojov mzdových prostriedkov.

Podľa materiálu budú ozbrojené sily pripravené pôsobiť v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Slovensko bude v roku 2008 udržiavať v operáciách medzinárodného krízového manažmentu do 660 osôb. Príspevok do síl rýchlej reakcie NATO (NRF) by mal byť 907 osôb na šesť mesiacov.

Na zabezpečenie investičnej výstavby sa rozpočtujú prostriedky v celkovej sume 1,3 mld. Sk, z toho v rámci bežných výdavkov 335 miliónov korún a v rámci kapitálových výdavkov 926 miliónov Sk. Rozpočtované prostriedky umožnia pokračovať najmä v modernizácii letiska Sliač a leteckej techniky, umožnia dobudovanie Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť, výstavbu vojenského archívu v Trnave a začatie rekonštrukcie a prístavby objektov Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.

V percentuálnom vyjadrení by si podľa návrhu najvýraznejšie v porovnaní s tohtoročným rozpočtom polepšil rezort životného prostredia, ktorého zdroje navrhuje ministerstvo financií navýšiť o 37,2 % alebo o takmer 1,3 mld. Sk na 4,778 mld. Sk.

Na výdavky environmentálneho fondu by malo ísť 1,1 miliardy a zdroje Recyklačného fondu sú odhadnuté na 450 miliónov korún. Do životného prostredia navyše pôjdu výdavky Európskej únie rozpočtované na druhé programovacie obdobie 2007 - 2013.

Rezort životného prostredia by mal na budúci rok na ochranu a racionálne využitie vôd použiť 2,4 mld. Sk, a na ochranu ovzdušia 180 miliónov korún. Administratíva rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2008 by mala stáť takmer dve miliardy Sk. Z toho by sa malo zaplatiť približne 3 400 úradníkov, ktorých priemerná mesačná mzda by mala dosiahnuť takmer 21 tisíc Sk.

Na cirkvi pôjde miliarda

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) by malo na budúci rok dostať zo štátneho rozpočtu 4,6 miliardy korún.

Z celkovej sumy by na cirkvi mala ísť necelá miliarda. Ako sa ďalej uvádza v návrhu Ministerstva financií SR, na podporu rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti kultúry je určených 2,8 miliardy korún a na grantový systém je na rok 2008 vyčlenených 606 miliónov Sk.

Návrh rozpočtu rezortu kultúry na budúci rok počíta aj s rekonštrukciou bratislavskej Reduty, na ktorú je v roku 2008 vyčlenených vyše 103,2 milióna Sk a na rekonštrukciu areálu Slovenskej národnej galérie (SNG) viac ako 154 miliónov Sk. Štátnu operu v Banskej Bystrici plánujú zrekonštruovať za takmer 190 miliónov. Rezort kultúry nevyčlenil žiadne prostriedky na rekonštrukciu historickej budovy SND. Na projekt informatizácie kultúry by malo ísť 120 miliónov, na podporu kultúrnych aktivít Matice slovenskej 22 miliónov korún.

Školstvo dostane vyše 53 miliárd korún

Ministerstvo školstva by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 53,2 miliardy korún, čo je zhruba o 1,7 miliardy viac ako v tomto roku. V príjmovej kapitole sa najviac spolieha na vyše 400 miliónové dotácie z európskych fondov.

Najvyššia suma z celkových výdavkov rezortu - 36,6 miliardy korún smeruje do regionálneho školstva a mládeže.

"Prioritou v tejto oblasti je zabezpečiť priemerný plat zamestnancov v školstve tak, aby sa do roku 2010 vyrovnal priemernému platu zamestnancov v národnom hospodárstve a zabezpečiť plánovanú bezplatnú predškolskú výchovu detí od päť rokov v materských školách, vrátane špeciálnych materských škôl v zmysle legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Viera Trpišová.

Druhou najdôležitejšou oblasťou sú dotácie pre verejné vysoké školy, na ktorý rezort navrhuje vyčleniť 12,8 miliardy korún. Na vedu, výskum a vývoj je zatiaľ vyčlenených dokopy 10,1 miliardy korún.

Najslabšie by malo v roku 2008 financované celoživotné vzdelávanie, kde ministerstvo plánuje nasmerovať len 574 miliónov korún a šport s plánovanou miliardovou investíciou. Ten je však podporovaný aj z iných rezortov.

Za zdravotné poistenie nedáme viac

Štát by mal na budúci rok na zdravotné poistenie zaplatiť za svojich poistencov vo výške 27,1 mld. Sk. Naďalej sa počíta so sadzbou 4 % z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Oproti tomuto roku tak štát na svojich poistencov vynaloží menej, keďže od januára do apríla 2007 sa sadzba poistného pre štát dočasne zvýšila na 5 %.

Ministerstvo zdravotníctva - 29 miliárd

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 29,5 miliardy Sk, čo je približne o pol miliardy menej ako v tomto roku. Na uvedenom poklese sa podieľajú najmä prostriedky úveru svetovej banky pre Projekt modernizácie sektoru zdravotníctva SECAL a výška sadzby poistného plateného štátom, ktorá bude počas celého roka 2008 predstavovať štyri percentá.

Na chod samotného ministerstva bude treba 133,3 mil. korún. Na mzdy ministerstvo minie 91,3 milióna korún pri predpokladanej priemernej mzde 22 375 korún.

Vedu a výskum by malo v budúcom roku MZ SR dotovať sumou 200,1 mil. korún, rozpočet pre Štátny ústav kontroly liečiv je určený vo výške 134,9 mil., Slovenská zdravotnícka univerzita získa 200,4 mil., Národné centrum zdravotníckych informácií 77,6 milióna a Slovenský Červený kríž 37,4 mil. korún.

Financovanie záchrannej zdravotnej služby budú zákonným príspevkom zabezpečovať zdravotné poisťovne sumou 262,5 mil. korún. Objem celkových kapitálových výdavkov by mal byť na úrovni 198,6 mil.

Celkový objem disponibilných zdrojov v zdravotníctve sa oproti minulému roku zvýši o 9,6 mld., t. j. na 95,5 mld. korún.

Zahraničie nás bude stáť tri a pol miliardy

Ministerstvo zahraničných vecí SR (MZV) by malo na budúci rok dostať zo štátneho rozpočtu na svoje výdavky 3,5 miliardy korún, čo je približne rovnako ako tento rok, vyplýva to z návrhu Ministerstva financií SR.

Bežné výdavky rezortu v roku 2008 by mali byť 3,2 mld. korún. Predpokladané príjmy MZV v roku 2008 by mali podľa rezortu financií dosiahnuť 313 miliónov korún, z toho najviac - 200 mil. korún má plynúť z predaja kapitálových aktív. Z prenajatých objektov a strojov by malo MZV získať 40 mil. korún.

Na činnosť diplomatických misií by MZV malo minúť 2,3 mld. korún, z toho 1,2 mld. korún pôjde na mzdy pre 619 zamestnancov misií. Na výdavky na prenájom bytov, administratívnych budov, rezidencií, cestovné, lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby či na podporu Národného vízového informačného systému a na ďalšie služby by na budúci rok malo MZV použiť 814 mil. korún. Kapitálové výdavky diplomatických misií SR v zahraničí by v roku 2008 mali dosiahnuť 217 mil. korún a sú určené na stavby, rekonštrukcie, nákup budov, dopravných prostriedkov a techniky pre zastupiteľské úrady. Z toho najviac - zhodne po 40 miliónov korún je určených na rekonštrukciu a prístavbu zastupiteľského úradu v Prahe a na rekonštrukciu zastupiteľského úradu v Londýne.

Slovenské inštitúty v zahraničí by mali disponovať sumou 87,3 mil. Sk, z ktorej sa bude financovať najmä propagácia a reprezentácia Slovenska v zahraničí.

Chod administratívy MZV bude podľa navrhovaného rozpočtu stáť 604 mil. korún, z čoho 200 mil. Sk pôjde na mzdové výdavky pre 419 zamestnancov ústredia MZV. Na tovary a služby spotrebuje 167 mil. korún .

Poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách, ktorých gestorom je MZV, budú rezort stáť 210 mil. Sk. Za členstvo v OSN v roku 2008 zaplatí takmer 32,7 mil. Sk. NATO nás bude stáť takmer 27 mil. Sk, do Medzinárodného visegrádskeho fondu dáme 42,5 mil. Sk a do Rady Európy viac ako 30 mil. Sk.

Na plnenie záväzkov SR v oblasti vízovej politiky by MZV malo na budúci rok dať 200 mil. Sk. Táto suma sa použije na Schengenský informačný systém, ktorého súčasťou je elektronické prepojenie "on-line" konzulárnych úradov v zahraničí s ministerstvami zahraničných vecí a vnútra a Úradom hraničnej a cudzineckej polície. Systém je prepojený na Schengenský informačný systém Európskej únie.

Na oficiálnu rozvojovú pomoc dá rezort diplomacie v roku 2008 166 mil. Sk. Slovensko vynaloží v budúcom roku na oficiálnu rozvojovú pomoc približne 1,2 mld. Sk, čo predstavuje 0,06% HDP.

Ďalšie kapitoly

Celkové príjmy štátneho rozpočtu by mali byť v budúcom roku podľa návrhu rozpočtu medziročne vyššie o vyše 11,4 %. Väčšinu z nich by mali tradične tvoriť daňové príjmy, ktoré sú na celý budúci rok rozpočtované vo výške 269,432 mld. Sk.

Návrh štátneho rozpočtu pritom počíta aj v budúcom roku s podporou hypoték pre mladých vo forme príspevku vo výške 1,5 % ročne. Platové tarify v štátnej službe by sa podľa návrhu mali od 1. januára 2008 zvýšiť o 3 %, platy v hasičskom a záchrannom zbore, policajných zložkách a platy profesionálnych vojakov by mali stúpnuť zhodne o 4 %.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 547
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 489
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 11 285
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 587
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 171
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 455
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 393
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 380
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 619
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 156

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Šmejdi sa úplne nevytratili. Sedem krokov, ako sa vyhnúť problémom

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

KULTÚRA

Ukrajinský režisér ukázal aroganciu ruských policajtov, vybučali ho

Nasadili Rusi svojich ľudí do hľadiska?

KOMENTÁRE

V kanadskom raji sa s ostatnými delí čoraz menej ľudí

Je Vancouver jedným z najlepších miest pre život?

Neprehliadnite tiež

Cez Slovensko sa budú najbližšie dni presúvať zahraniční vojaci

Namierené majú na medzinárodné cvičenia do Lotyšska a Rumunska.

Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podceňovať

Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý.

Šebej: Technika je staršia než vojaci, investície netreba kritizovať

Vybavenosť armády podľa neho predstavuje základný inštinkt sebazáchovy krajiny.

Koaliční poslanci žiadajú zmeny v ÚPN, tým by skončil aj predseda Správnej rady

Ak poslanci novelu schvália, účinná by mala byť v októbri.