Školy majú problémy s ubytovaním

Ubytovacia kapacita v študentských domovoch je nedostatočná. Ceny za lôžko budú v niektorých internátoch vyššie.

Ilustračné foto(Zdroj: TASR)

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) a Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre študuje spolu asi 23 tisíc študentov, z nich zhruba 14 tisíc v dennej forme štúdia. Väčšina denných poslucháčov univerzít pochádza z rôznych regiónov Slovenska a v Nitre potrebujú ubytovanie. Kapacita študentských domovov oboch univerzít však v súčasnosti predstavuje približne iba 4100 miest.

"Na UKF študuje vyše sedemtisíc poslucháčov v dennej forme štúdia, pričom jej internáty môžu ubytovať asi 1300 záujemcov. Záujem o ubytovanie je však viac ako dvojnásobný. Vo vlastných zariadeniach ubytuje univerzita asi 20 percent poslucháčov, ďalších 6 percent získa ubytovanie v zmluvných zariadeniach univerzity, prevažne v stredoškolských internátoch," informovala tlačová hovorkyňa UKF v Nitre Jana Krajčovičová. Z technických príčin nie je možné zvyšovať počty ubytovaných študentov v existujúcich študentských domovoch. Univerzita chce preto investovať do výstavby nových zariadení. "Vedenie UKF má pripravenú štúdiu na výstavbu nových ubytovacích priestorov s kapacitou 600 miest. Po tom, ako architekti navrhnú technické riešenie nového internátu, začneme s prípravou projektovej dokumentácie," informoval rektor UKF v Nitre Libor Vozár.

Podobné problémy s ubytovaním svojich študentov má aj Slovenská poľnohospodárska univerzita. Kapacita jej študentských domovov je takmer 2900 lôžok, pričom v minulom roku bolo asi 53 percent žiadostí o ubytovanie nevybavených.

"Situácia oproti minulému roku sa čiastočne zlepšila po tom, ako SPU otvorila v minulých dňoch nový študentský domov s názvom Poľnohospodár na sídlisku Chrenová. Škola kúpila bývalé hotelové zariadenie od Agrokomplexu Nitra za 13,2 milióna Sk a kompletne ho zrekonštruovala," informovala TASR Katarína Potoková z mediálneho odboru univerzity.

Za ubytovanie na internátoch v Košiciach sa platí 900 až 1800 Sk

Vysokoškolské internáty v Košiciach praskajú vo švíkoch. Študenti okrem privátov môžu využiť ponuku súkromných poskytovateľov ubytovacích služieb, s ktorými na tento akademický rok uzavrela zmluvy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Spoločnú kapacitu 1570 lôžok má pre blížiaci sa nový akademický rok táto univerzita na dvoch vlastných vysokoškolských internátoch na Medickej a Popradskej ulici.

Aj keď dopyt po ubytovaní stúpol, pretože pribudli dve nové fakulty, situácia je podľa riaditeľa študentských domovov (ŠD) Jána Pitlaniča relatívne dobrá. Aby sa mohli ubytovať všetci prváci, uzavrela univerzita zmluvy so súkromnými poskytovateľmi ubytovacích služieb, ktorí poskytli na košickom Luniku I a na Pražskej ulici spolu 900 lôžok. Rozdiel je len v cene. Kým na vlastných internátoch stojí dvojlôžková izba 1000 korún a trojlôžková 900 korún mesačne, v súkromných ubytovniach je to od 1600 do 1800 korún. Z vyšších ročníkov zatiaľ neuspokojili požiadavku približne 300 študentov. Šancu ubytovať sa ešte majú po začiatku akademického roka, kedy sa zvyčajne dejú rôzne "pohyby", súvisiace s prerušením štúdia alebo jeho predčasným ukončením.

V tomto roku sa zvýšil štandard ubytovania na Medickej ulici výmenou starých okien za plastové, nové sú elektrické rozvody v jednej zo sekcií a kompletne zaviedli internet. Rekonštrukciu financovali z vlastných prostriedkov.

Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL) v Košiciach má v ŠD 760 postelí pre domácich a 73 izieb pre zahraničných študentov. "Vzhľadom na rozšírenie študijných odborov kapacity nepostačujú", uviedol riaditeľ Štefan Jakabovič. Škola sprísnila kritériá na ubytovanie a v budúcnosti ho chce riešiť. Cena za dvojposteľovú izbu je v priemere 1310 korún a za trojposteľovú 1150 korún. Ministerstvo školstva SR dotuje každého študenta sumou 400 korún mesačne. Poplatky do konca kalendárneho roka zvyšovať škola nebude. Výhodou na UVL je, že veľa študentov je z Košíc a okolia. Bez ubytovania v ŠD je zatiaľ približne 100 poslucháčov, ktorí zrejme pôjdu na privát. Túto alternatívu využívajú najmä zahraniční študenti.

Študentský domov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na Bellovej ulici v Košiciach s kapacitou 200 lôžok má pred začiatkom akademického roka 100-percentnú obsadenosť. "Odmietnuť sme museli 71 žiadostí. Rozširovanie ubytovacích kapacít fakulty zatiaľ nie je možné. Budova internátu sa nachádza v husto zastavanej časti," informoval riaditeľ ŠD Jaroslav Mihók. Za ubytovanie študent zaplatí podľa druhu izby od 1100 do 1550 korún za lôžko na mesiac.

Bezmála päť tisíc lôžok v ôsmich internátoch je pripravených pre študentov košickej Technickej univerzity (TU). Vysokoškolské ubytovne sú vyťažené na viac ako 100 percent, keďže študenti môžu využiť možnosť ubytovania aj na prístelkách. "V budúcnosti uvažujeme o rekonštrukcii starších typov internátov, kde sú ešte spoločné sociálne zariadenia. Je to však otázka investičných dotácií z Ministerstva školstva SR a priorít univerzity. V rámci Slovenska je stav našich internátov považovaný za lepší priemer," skonštatoval riaditeľ internátov TU Kamil Podolan. Mesačne sa ubytovanie na TU pohybuje od 1300 do 1500 korún.

Základným kritériom pre pridelenie miesta v internáte je vzdialenosť, potom sú to študijné výsledky, angažovanosť študenta v mimoškolskej činnosti, sociálne podmienky v rodine a podobne. Miesta v internáte rozdeľuje študentská samospráva.

Obsadenosť internátov TU vo Zvolene bude stopercentná

Technická univerzita (TU) vo Zvolene spravuje tri samostatné študentské domovy (ŠD) s celkovou kapacitou 1524 miest. Podľa zástupkyne riaditeľa ŠD Zuzany Zelemovej obsadenosť internátov v akademickom roku 2007/2008 bude 100-percentná. Ubytovanie študentom poskytujú na základe vylučovacieho kritéria, ktorým je 80 km vzdialenosť do miesta trvalého bydliska a na základe dosiahnutých študijných výsledkov.

Spracúvanie žiadostí o ubytovanie z dôvodu neukončenia prijímacích konaní na jednotlivých fakultách TU v súčasnosti stále ešte prebieha, predpoklad je, že uspokoja minimálne 85 percent všetkých žiadateľov. V letnom období zabezpečuje ubytovanie pre turistov a hostí ŠD Bariny, ŠD Záhonok poskytuje letné ubytovanie pre študentov TU vo Zvolene (prax a skúšky).

Na ŠD Ľ. Štúra (starý internát) prebieha plánovaná rekonštrukcia jednotlivých blokov. V tomto roku bol zrekonštruovaný blok B, stavebné úpravy izieb, rekonštrukcia sanitárnych zariadení, výmeny podlahových krytín, maliarske a natieračské práce. Celkovo bolo zrekonštruovaných 61 izieb s ubytovacou kapacitou 164 lôžok. Do rekonštrukcií sa investovalo 1,27 milióna Sk.

Súčasne bola vykonaná čiastočná inovácia nábytku na uvedených izbách v celkovej hodnote 600 tisíc Sk. Na bloku A bola tiež čiastočná výmena okien za plastové v celkovej hodnote 750 tisíc Sk. Rekonštrukčné práce budú prebiehať na bloku A aj v budúcom roku.

Ceny za ubytovanie vzrastú oproti minulému akademickému roku v priemere o 60 korún za lôžko s prihliadnutím na kvalitu a kategóriu ubytovania, čo bude predstavovať rozpätie cien za lôžko v ŠD od 1020 Sk do 1500 Sk.

Štyri internátne budovy Prešovskej univerzity sú obsadené

Štyri internátne budovy Prešovskej univerzity s kapacitou 1942 miest sú už plne obsadené. Počet žiadostí študentov o ubytovanie prevyšuje možnosti jeho poskytnutia o zhruba 20 percent.

"Plná obsadenosť je v septembri a októbri, ale v novembri, kedy po dekanskom termíne vypadne časť prvákov, nám padne na 85 až 90 percent. Pre prvákov máme pripravených 511 miest," uviedol pre TASR riaditeľ prešovského študentského domova Ivan Benko.

Ako povedal Benko, stav jednotlivých objektov je rôzny. Internát na ulici 17. novembra má trojročný nábytok. Vedenie domova mieni spomínanú budovu pre veľký únik tepla zatepliť. O financie sa bude uchádzať z fondov Európskej únie. "Najkritickejšia situácia je v pavilóne A, kde nám už opadáva omietka. Budova má 55 rokov a nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu, ktorá si vyžiada 25 až 30 miliónov korún," konštatoval Benko.

Časť finančných prostriedkov bude študentský domov žiadať z fondu opráv a časť z ministerstva školstva. Momentálne pripravuje štúdiu, so samotnou rekonštrukciou by sa malo začať v letnom semestri. Zvyšné dve internátne budovy s kapacitou 170 miest sú tzv. rodinného typu. V jednej z nich sú však ešte poschodové postele a nábytok z 90. rokov minulého storočia.

Detašované pracovisko Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Michalovciach nemá problém s ubytovaním svojich študentov. Podľa riaditeľky pracoviska Dariny Wiczmandyovej doposiaľ poslucháči ošetrovateľského smeru bakalárskeho štúdia bývali v študentskom domove michalovskej združenej strednej školy Dúha. "Magisterskí študenti sú zväčša z okolia, takže ubytovanie nepotrebujú," doplnila riaditeľka.

V Banskej Bystrici ostali bez internátu stovky vysokoškolákov

Študenti Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici majú v troch internátoch k dispozícii 2100 lôžok. Všetky sú obsadené, miesto v nich sa neušlo približne 700 žiadateľom. Za ubytovanie v jedno- až trojposteľových izbách zaplatia študenti mesačne od 1150 do 1350 korún.

"Internáty už majú 30-40 rokov a na ich rekonštrukciu - opravu striech, výmenu okien, zateplenie a na ďalšie práce by sme potrebovali niekoľko desiatok miliónov korún. Financie na to však nemáme, a tak riešime predovšetkým havarijné stavy okien a sociálnych zariadení. Peniaze nemáme ani na rozsiahlejšiu výmenu zariadenia internátov," uviedol pre TASR riaditeľ Správy účelových zariadení UMB Jozef Mrena.

Pomerne nový je študentský domov pri banskobystrickej Akadémii umení. Všetkých 152 lôžok je obsadených, miesto sa z kapacitných dôvodov neušlo 75 žiadateľom. Vedenie internátu im však poskytlo kontakty na iné ubytovacie zariadenia, v ktorých boli voľné miesta. Ubytovaný študent zaplatí za mesiac 1300 korún.

"Internát si rekonštrukciu nevyžaduje. Počas prázdnin sme viaceré miestnosti vymaľovali a do viacerých buniek sme dokúpili zariadenie a vybavenie," povedala jeho riaditeľka Katarína Stareková.

Trnavská univerzita dostavia svoj vlastný internát o rok

Pre súčasných 1124 žiadateľov o internátne ubytovanie má Trnavská univerzita (TU) k dispozícii 593 postelí v piatich ubytovacích zariadeniach. Ani jedno však nie je vlastníctvom TU, ktorá i naďalej zostáva jedinou vysokou školou na Slovensku bez vlastného vysokoškolského internátu.

Situácia by sa mala zmeniť koncom roku 2008. Vtedy by mala škola po niekoľkoročnej výstavbe s dvoma prerušeniami pre nedostatok financií dostavať ubytovacie zariadenie s 320 lôžkami v 156 izbách. Sedemposchodový internát vyrastá v tesnom susedstve objektu druhej vysokej školy v Trnave - Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) a bude v ňom i sauna a fitness.

Podľa vedúcej študijného oddelenia Anny Richnákovej má TU zakontrahované ubytovanie v Študentskom domove Miloša Uhra, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity (STU), pre 90 svojich vysokoškolákov. Tam platia v závislosti od vybavenia izby od 900 do 1400 Sk. V bývalých kasárňach, terajšej ubytovni pre 228 študentov v neďalekých Jaslovských Bohuniciach platia študenti po 1300 Sk, v internáte SOU stavebného je miesto pre 150 študentov pri cene 1000 Sk za jedno lôžko. V internáte SOU energetického v Trnave je možné ubytovať 35 vysokoškolákov za 1300 Sk mesačne. Druhý rok má TU dohodu o ubytovaní aj so Strednou poľnohospodárskou školou, kde je 90 lôžok vyhradených pre TU v cene 1300 Sk za jedného študenta. Pri výbere spomedzi žiadateľov o ubytovanie TU uprednostňuje študentov zo vzdialenejších miest, zdravotne postihnutých a chovancov detských domovov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda disponuje vlastným internátom s 224 lôžkami. V novom akademickom roku predpokladá uzatvorenie zmlúv o ubytovaní aj s inými subjektmi. Podľa kvestorky Viery Polášovej však rokovania ešte nie sú ukončené a UCM sa nateraz nevie k otázke uspokojenia žiadostí študentov vyjadriť.

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave má k dispozícii dva vlastné pavilóny študentského domova. Starší z roku 1963 má kapacitu 778 miest, novší 472 miest. Škola poskytuje lôžka študentom TU a UCM, o zostávajúcich 1100 je podľa informácií riaditeľa správy domova Rudolfa Reháka zhruba o 30 až 40 percent vyšší záujem, ako môže škola uspokojiť. Poplatky sa pohybujú v rozpätí od 1100 do 1400 Sk, v cene je zahrnutý napríklad aj prístup na internet, pretože od tohto akademického roka má prípojku každá z izieb. Správa domova renovuje postupne vždy cez prázdniny jedno poschodie staršieho pavilónu, kde za zhruba pol milióna Sk vymieňajú nábytok a inovujú sociálne zariadenia a kuchynky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 565
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 171
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 895
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 468
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 432
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 139
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 552
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 426
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 357
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 106

Téma: Voľby do VÚC Nitra (župné voľby)


Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.