Tatry sa spamätávajú tretí rok

Štát a ochranári sa sporia o lykožrúta, podnikatelia sú nespokojní s pomalou obnovou. Od veternej smršte uplynuli tri roky.

(Zdroj: SME)

Vysoké Tatry 14. novembra (ČTK) - Po veternej smršti, ktorá polámala rozsiahle lesy pod Vysokými Tatrami, ničí teraz stromy lykožrút. Situácia sa podľa riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u Petra Lišku vymkla spod kontroly. Tri roky po kalamite sa však obraz zdevastovaných Tatier zmenil, polámané lesy sa premenili na podhorské lúky, turisti aj napriek katastrofe do Tatier neprestali chodiť.

"Je možné, že lykožrútová kalamita zasiahne celý Tatranský národný park," povedal novinárom Liška. Lykožrút napadol podľa lesníkov tento rok už vyše pol milióna stromov a takmer rovnakú plochu lesa ako vlani. Práve pre obavy pred drevokazným hmyzom chceli lesníci čo najrýchlejšie po kalamite popadané stromy spracovať. Lykožrút sa rozmnožil práve v dreve, ktoré ostalo ležať na zemi.

Opačný názor ako lesníci mali ochrancovia prírody, ktorí chceli ponechať na prírode, aby sa následkami víchrice vysporiadala sama. Spory sa vyostrili najmä tento rok, keď ochranári blokovali práce lesníkov v Tichej a Kôprovej doline. Na mieste opakovane zasahovala polícia, postupom lesníkov sa teraz zaoberá aj Európska komisia.

Smršť v novembri 2004 polámala stromy na ploche vyše 12.600 hektárov. Len Štátne lesy TANAP-u prišli o viac ako dva milióny kubíkov dreva.

S obnovou Tatier po ničivom vetre však nie sú úplne spokojní podnikatelia v oblasti turistického ruchu. "Opravy a rekonštrukcie poškodených budov postupujú pomaly," povedal ČTK predseda Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Peter Chudý. Opravy niektorých hotelov pri Štrbskom plese dokončia až na budúci rok.

Turisti na Tatry podľa Chudého nezanevreli. "Naše obavy z konca turistického ruchu u nás sa nepotvrdili," uviedol Chudý. Na kalamite dokonca Chudý našiel aj pozitíva. Na miestach zdevastovaných lesov sú totiž podľa Chudého v lete zakvitnuté podhorské lúky, vzniklo množstvo nových výhľadov na Tatranské štíty a doliny, ktoré turisti obdivujú.

Návštevnosť Tatier rok po kalamite podľa Chudého neklesla, v ďalších dvoch rokoch začala opäť rásť. Tento rok by malo Tatry podľa odhadov združenia navštíviť o osem percent turistov viac ako v predchádzajúcej sezóne.

Chronológia udalostí, ktoré s kalamitou bezprostredne súvisia

21. novembra 2004 - Vo Vysokých Tatrách došlo 19. novembra k ekologickej katastrofe s ďalekosiahlymi následkami do budúcnosti, konštatoval minister životného prostredia László Miklós po skončení zasadnutia krízového štábu na Úrade vlády SR. Víchrica zničila 2,5 milióna kubíkov ihličnatého dreva, pričom podľa Miklósa sa ho ročne vyťaží približne 6 miliónov.

12. januára 2005 - Celkovú škodu, ktorú v novembri v Tatrách a ďalších slovenských regiónoch spôsobila ničivá víchrica, vláda vyčíslila na 7,8 miliardy korún.

14. januára 2005 - Slovenská pobočka Greenpeace avizovala, že bude apelovať na predstaviteľov Európskej únie, aby sa prípadná pomoc postihnutým oblastiam Vysokých Tatier realizovala iba v rámci projektov, ktoré budú rešpektovať ochranu prírody a zásady trvalo udržateľného rozvoja regiónu s dôrazom na ochranu životného prostredia.

4. júna 2005 - Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) začali ťažiť drevo v prísne chránenej Tichej doline, a to bez informovania správy národného parku. Hovorca Štátnych lesov Marián Šturcel aj minister pôdohospodárstva Zsolt Simon sa odvolali na rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade, ktoré nariadilo uvoľňovanie ciest v celkovej šírke minimálne 20 metrov kvôli ochrane proti prípadnému požiaru.

8. júna 2005 - Minister životného prostredia Lázsló Miklós konštatoval, že ŠL TANAP-u porušili zákon, keď začali ťažbu v Tichej a Kôprovej doline bez udelenia výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny.

9. júna 2005 - Zachovanie pôvodného stavu v lesných porastoch v Tichej a Kôprovej doline až do objasnenia veci nariadila Štátnym lesom TANAP-u Slovenská inšpekcia životného prostredia.

1. júla 2005 - Okresná prokuratúra v Poprade potvrdila, že naďalej pokračuje vo vyšetrovaní činnosti lesníkov v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách.

30. júla 2005 - Lesný požiar, ktorý prepukol v Tatranskej Polianke, zasiahol kalamitnú oblasť Vysokých Tatier a zachvátil takmer 230 ha územia, hasiči zlikvidovali 3. augusta.

31. augusta 2005 - Európsky parlament v Štrasburgu schválil návrh poskytnúť Slovensku 5.667.578 eur z fondu solidarity EÚ.

18. novembra 2005 - Lesoochranárske zoskupenie (LZ) Vlk so sídlom v Tulčíku v okrese Prešov poslalo do Bruselu sťažnosť na SR pre poškodenie biotopov európskeho významu na území TANAP-u.

15. februára 2006 - Polícia prerušila trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súvislosti s rozsiahlym lesným požiarom medzi Tatranskou Poliankou a Starým Smokovcom. Podľa odborných posudkov bol príčinou požiaru odhodený ohorok cigarety.

14. mája 2006 - V nižšie položenom kalamitnom území Tatier zaznamenali prvé spontánne rojenie podkôrneho hmyzu.

5. decembra 2006 - Na spoločnom postupe pri riešení následkov tatranskej kalamity a zonácie Tatier sa zhodli minister životného prostredia (MŽP) Jaroslav Izák a minister pôdohospodárstva (MP) Miroslav Jureňa.

11. apríla 2007 - Štátne lesy TANAP-u začali spracovávať kalamitnú drevnú hmotu v časti Tichej a Kôprovej doliny.

11. apríla 2007 - Zhruba 150 demonštrantov vyzvalo Ministerstvo životného prostredia SR, aby zabezpečilo zastavenie ťažby kalamitného dreva Štátnymi lesmi TANAP-u, ktoré v Tichej a Kôprovej doline ostalo po víchrici spred troch rokov.

12. apríla 2007 - Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier odoslalo na Generálnu prokuratúru SR podnet na začatie trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania a ohrozovania životného prostredia vzhľadom na neustále odďaľovanie a predlžovanie rozhodnutí, ktoré by umožnili vykonávať opatrenia nevyhnutné na zastavenie šírenia podkôrneho hmyzu a teda ďalšieho poškodzovania zdravých lesných porastov.

20. apríla 2007 - Lesoochranárske zoskupenie VLK a Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko vyjadrili rozhorčenie nad tvrdením rezortu životného prostredia o tom, že pri odstraňovaní kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline v TANAP-e sa neporušujú hniezdiská vtákov. Tvrdenie označili za klamstvo a odborný nezmysel.

22. apríla 2007 - V predvečer Dňa Zeme zasiahla polícia proti skupine občanov, ktorí chceli zabrániť poškodzovaniu cenných biotopov v Tichej a Kôprovej doline.

24. apríla 2007 - Kvôli ochrane biotopu orla skalného obmedzili Štátne lesy TANAP-u spracovávanie kalamitného dreva v Tichej doline.

25. apríla 2007 - Protest organizácie Greenpeace v Tichej doline proti ťažbe kalamitného dreva prerušil po siedmich hodinách zásah policajnej jednotky. Aktivisti od 4.30 hodiny blokovali vstup ťažobnej techniky do terénu tak, že sa reťazami priviazali k mostíku.

26. apríla 2007 - Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát v Košiciach, nariadil Štátnym lesom TANAP-u zastaviť práce v Tichej a Kôprovej doline.

26. apríla 2007 Desiatky českých ekológov pred Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Prahe protestovali proti ťažbe kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách.

28. apríla 2007 - Vyše tisíc ochranárov a priateľov prírody zo Slovenska a zahraničia sa zišlo na protestnom mítingu na parkovisku v Podbanskom. Rozhodli sa na ňom vyhlásiť tatranské doliny Tichá a Kôprová za Územie chránené občanmi (ÚCHO).

28. apríla 2007 - Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene protestovalo voči znevažovaniu práce lesníkov v Tichej a Kôprovej doline.

10. mája 2007 - Tichou demonštráciou pred budovou Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach vyjadrilo podporu tunajším inšpektorom približne 20 ekologických aktivistov. Inšpektori majú rozhodnúť o zákonnosti ťažby kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline. Podľa slov aktivistov sú na inšpektorov vyvíjané politické tlaky a s výsledkami jednotlivých kontrol sa neoprávnene manipuluje.

22. mája 2007 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) oznámilo, že list od šéfa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie Mogensa Petra Carla, v ktorom kritizoval ťažobné aktivity v Tichej a Kôprovej doline, považuje za politický a nevidí v ňom žiadnu hrozbu. V liste sa píše, že dochádza k významnému poškodzovaniu stavu ochrany lokalít Natura 2000 v rozpore s požiadavkami európskej legislatívy ochrany prírody.

15. júna 2007 - Kvôli bezpečnosti turistov začali Štátne lesy TANAPu asanovať suché, lykožrútom zničené stromy pri turistickom chodníku v Javorovej doline. Keďže ide o územie v najvyššom, 5. stupni ochrany prírody, práce sa rozbehli po dohode a v súčinnosti so Správou TANAP-u. Drevnú hmotu ponechali na mieste.

17. júna 2007 - Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo v súvislosti s ťažbou kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline sťažnosť na Ústavný súd SR.

29. júna 2007 - Európska komisia (EK) začala konanie (infrigement) voči Slovensku pre porušenie smerníc Európskej únie v navrhovaných územiach Natura 2000 vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Ministerstvo životného prostredia SR oficiálne oznámenie o infrigmente zatiaľ nemá.

13. júla 2007 - Štátne lesy TANAP-u pri odstraňovaní kalamitnej drevnej hmoty na území národných prírodných rezervácií Tichá dolina a Kôprová dolina neporušili zákon o ochrane prírody. Po prešetrení podnetu LZ VLK o tom rozhodla Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát v Žiline.

23. júla 2007 - Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo v súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline v TANAP-e podnet na Najvyšší kontrolný úrad na vykonanie kontroly nakladania s majetkom štátu v ŠL TANAP-u.

26. júla 2007 - Odborníci z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie (DG Environment) ukončili trojdňovú návštevu Slovenska, ktorá sa uskutočnila v súvislosti so začatím konania pre odstraňovanie kalamitnej drevnej hmoty z územia Tichej a Kôprovej doliny v TANAP-e.

14. septembra 2007 - Približne 100-tisíc kusov stromov napadol lykožrút v tatranských dolinách Kôprová a Tichá. Predstavuje to asi 40 000 metrov kubických dreva, upozornil predstaviteľ Štátnych lesov TANAP-u Marián Jurík. Premnoženie lykožrúta vo Vysokých Tatrách súvisí s nespracovaným drevom po veternej kalamite v roku 2004. Proti jeho odvozu boli lesoochranárske združenia. Minister poľnohospodárstva SR Miroslav Jureňa označiil premnoženie lykožrúta za kalamitný stav.

24. septembra 2007 - Sťažnosť proti ústrediu Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Bratislave a jej pobočke v Žiline podalo na Ústavnom súde SR Lesoochranárske zoskupenie VLK. Týka sa prešetrovania podnetu ochranárov v súvislosti s odstraňovaním kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline.

4. októbra 2007 - Lesoochranárske združenie VLK podalo na Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR trestné oznámenie pre marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti na ministra životného prostredia Jaroslava Izáka.

29. októbra 2007 - Sieť environmentálnych organizácií Ekofórum označilo správu Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR o zdravotnom stave lesov, ktorá je v súčasnosti predložená do pripomienkového konania, za výsledok politickej objednávky zo strany ĽS-HZDS. Podľa Ekofóra plánuje MP SR výrazné zvýšenie ťažby a predaja kalamitného smrekového dreva a súčasne žiada polmiliardové dotácie na novú výsadbu smrečín.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 254
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 624
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 14 026
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 099
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 799
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 886
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 410
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 948
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 409
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 309

Hlavné správy zo Sme.sk

PRIMÁR

Od štyridsatky po sedemdesiatku. Ako sa mení sexualita?

Kvalita závisí od psychiky milencov.

TECH

Drobné prepeličky môžu pomáhať v boji proti rakovine

Výskum na vtáčích vajciach a embryách prináša nové rozmery.

Neprehliadnite tiež

Meteorológovia očakávajú v pondelok prvý tropický deň

Od západu k nám začína prúdiť teplejší vzduch.

Prezidentka Za otvorenú justíciu ponúkla po neúspechu rezignáciu

Vo voľbách do Súdnej rady neuspel žiaden z nominantov združenia.

Premiér Fico si nemyslí, že Európska únia potrebuje záložný plán

Premiér bude v pondelok telefonovať s francúzskym prezidentom Macronom.

Fico: Pri výbere nového šéfa RTVS neexistuje žiadna dohoda

Danko vraví, že pozná štyroch kandidátov na šéfa RTVS.