Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií od 20.4.-22.4.2001

Vo Varšave skončila konferencia o právnom systéme a právach národnostných menšín

Varšava 20. apríla (TASR) - Za účasti podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho sa dnes vo Varšave konala medzinárodná konferencia pod názvom Právny systém krajiny a práva národnostných menšín. Podujatie bolo ďalším z radu pravidelných konferencií krajín Visegrádskej štvorky (V4) o tejto problematike.

Účastníci konferencie, na ktorej sa so štatútom pozorovateľa zúčastnilo aj Rumunsko, konštatovali, že práva národnostných menšín v krajinách V4 sa neodchyľujú od noriem Rady Európy, pričom vo všetkých štátoch V4 došlo v tejto oblasti k pokroku. Za najväčší súčasný problém účastníckych krajín označili prítomní integráciu rómskej komunity, ktorú sa však doteraz nepodarilo vyriešiť ani v iných regiónoch Európy.

Csáky na fóre informoval o výsledkoch vládnej menšinovej politiky na Slovensku, ako aj o úvahách zriadiť na nitrianskej univerzite Katedru rómskej kultúry, ktorá by perspektívne mohla prispievať aj k vzdelaniu mladých Rómov zo susedných štátov.

Český vicepremiér Pavel Rychetský vo Varšave zdôraznil, že jeho krajina sa neusiluje o asimiláciu, ale o integráciu Rómov.

Predseda maďarského Úradu pre národnostné a etnické menšiny János Báthory informoval o opatreniach maďarskej vlády na riešenie rómskej otázky, vrátane zriaďovania osobitných škôl, internátov, štipendijných príležitostí, ako aj diskusiách, ktoré prebiehajú v Maďarsku v súvislosti so vzdelávaním Rómov.

Námestník poľského ministra vnútra Piotr Stachanczyk hovoril o nedávno schválenom vládnom programe na podporu juhopoľských Rómov, pri vypracovaní ktorého sa využili aj skúsenosti ďalších krajín V4.

Všetci účastníci konferencie sa zhodli na tom, že práve rozvoj vzdelanostnej úrovne rómskej komunity je najdôležitejšou úlohou a v závislosti od jej výsledkov sa môže zlepšiť aj situácia v sfére zamestnanosti Rómov. Aj keď riešenia nemožno preberať automaticky vzhľadom na niekedy veľmi rozdielne danosti jednotlivých krajín, podobné výmeny názorov a skúseností sú veľkou pomocou pri realizácii jednotlivých prvkov v praxi.

Ústrednou témou ďalšej podobnej konferencie, ktorá sa uskutoční o pol roka v Bratislave, by mal byť tzv. antidiskriminačný zákon pripravovaný vo viacerých krajinách.


Danihel rokoval v JZR o menšinách

Belehrad 20. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre riešenie problémov rómskej menšiny Vincent Danihel sa dnes v Belehrade stretol s námestníčkou juhoslovanského ministra pre otázky menšín a etnických skupín Jelenou Markovičovou.

Podľa agentúry Tanjug Markovičová Danihela informovala o opatreniach, ktoré juhoslovanská vláda podniká na zlepšenie postavenia tamojších menšín. Okrem iného oznámila, že jej ministerstvo finalizuje návrh zákona o menšinových právach, ktorý bude podporovať princíp pozitívnej diskriminácie.

Po schválení zákon výrazne zlepší postavenie minorít, hlavne Rómov, ktorí získajú štatút etnickej menšiny namiesto doterajšej etnickej skupiny.

Danihel informoval o skúsenostiach rómskej menšiny na Slovensku, pričom skonštatoval, že problémy tejto komunity sú rovnaké vo všetkých krajinách - osobitne spomenul zamestnanosť, vzdelávanie a životné podmienky.


Pri pravdepodobných možnostiach na vstup do NATO sa uvažuje aj o Slovensku

Brusel 21. apríla (TASR) - Deväť krajín uchádzajúcich sa o vstup do Severoatlantickej aliancie sa v tomto čase podrobuje výročnému hodnoteniu pripravenosti na vstup do NATO pred 19 členmi aliancie. Hodnotenie pripravenosti kandidátskych krajín sa uskutočňuje rok pred summitom NATO, naplánovaným na november 2002. Na pražskom summite sa má rozhodnúť, ktoré kandidátske krajiny sa stanú členmi aliancie, konštatuje dnes agentúra AFP.

Od začiatku apríla do mája Slovensko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Bulharsko, Macedónsko, Albánsko a Rumunsko postupne v sídle NATO v Bruseli predstavujú dosiahnutý stupeň pokroku v príprave na eventuálny vstup do NATO.

Severoatlantická aliancia sa zaviazala, že kandidátskym krajinám poskytne posudok prostredníctvom "akčného plánu na vstup". Ako pre francúzsku tlačovú agentúru povedal európsky diplomat, ktorý nechcel byť menovaný, ide o to, aby kandidátske krajiny neostali samé vo svojom úsilí v tom zmysle, aby neboli len konzumentmi bezpečnosti, ale aj prispievateľmi k nej.

Generálny tajomník NATO George Robertson konštatoval, že definitívne rozhodnutie je "zásadne politické". USA zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri výbere, priznal nedávno americký veľvyslanec v NATO Alexander Vershbow.

USA v súčasnosti konštatujú, že schopnosť kandidátskych krajín splniť ciele stanovené v akčnom pláne na vstup bude hlavná pre konečný výber.

Dva roky po prvom rozšírení Severoatlantickej aliancie na východ nemali tri nové členské krajiny - Poľsko, Česko a Maďarsko - problémy s politickou integráciou. Zaostávajú však v modernizácii armád v tom, aby ich armády prijali normy NATO.

V súčasnosti sa pre nové rozšírenie NATO ukazujú štyri možnosti. NATO neprijme ani jednu kandidátsku krajinu, čo sa zdá byť málo pravdepodobné, lebo by to vyvolalo obrovské sklamanie v strednej Európe. V ďalšej krajnej hypotéze sa predpokladá prijatie všetkých kandidátskych krajín - to je tiež málo pravdepodobné.

Oveľa pravdepodobnejšia možnosť je prijatie minimálneho počtu kandidátskych krajín, ktorými by boli Slovinsko a Slovensko. Je ešte aj "stredná" možnosť: pri nej by NATO malo prijať za členov Slovinsko, Slovensko, jednu krajinu z Balkánu (Bulharsko alebo Rumunsko) a jeden pobaltský štát.

Ruská federácia sa obáva najmä vstupu pobaltských krajín do NATO a bola už proti vstupu prvých troch krajín strednej Európy do aliancie. NATO uisťuje Rusko, je nejde o jeho "obkľúčenie", aliancia zároveň odmieta veto Moskvy. Aliancia pripomína, že krajiny majú právo vybrať si spôsob na zaistenie svojej bezpečnosti.

NATO môže čiastočne upokojiť Rusko tým, že napríklad potvrdí: na území novoprijatých členských krajín nerozmiestni jadrové zbrane ani bojové jednotky, domnieva sa Alexander Vershbow.


SR vo Washingtone rokuje o poskytnutí pôžičky od Svetovej banky

Washington 21. apríla (TASR) - Záverečné rokovania medzi odborníkmi Svetovej banky (SB) a SR o poskytnutí pôžičky v hodnote 350 miliónov dolárov, ktorú sa vláda v Bratislave usiluje získať od roku 1999, začali sa vo Washingtone. Finančné prostriedky by SB poskytla prostredníctvom Enterprice and Financial Sector Adjustment Loan (EFSAL) a SR chce finančné prostriedky využiť na ambiciózny program reforiem.

Ako uvádzajú zdroje z SB, pôžička EFSAL zohrá ústrednú úlohu v programe, ktorý ma táto SB na Slovensku. Pôžička má pomôcť vláde premiéra Mikuláša Dzurindu kryť náklady spojené s privatizáciou troch bánk, pomôcť obnoviť stabilitu vo finančnom sektore a znížiť riziko krízy v oblasti bankovníctva. Slovenská strana sa na druhej strane zaviaže okrem sprivatizovania troch bánk pokročiť v realizácii programu reštrukturalizácie finančného sektoru, vrátane vypracovania stratégie v oblasti zlých pôžičiek. Vláda musí aj vytvoriť agentúru, ktorá bude tieto úsilia koordinovať.

Povinnosti bude mať aj slovenský parlament, najmä pokiaľ ide o prijatie rôznych zákonov súvisiacich s finančným sektorom. Pôžičku v čiastke 350 miliónov dolárov by Slovensko dostalo v štyroch splátkach, ktoré by SB uvoľnila postupne, vždy po tom, ako SR splní určitú etapu svojho programu reforiem.

Podobne pôžičky už Svetová Banka poskytla Česku, Maďarsku, Poľsku a pobaltským krajinám. Tento typ pôžičky odborné kruhy považujú, za určité ocenenie zo strany SB za pokrok toho-ktorého štátu v oblasti reforiem.

V tíme vyjednávačov SR je viceguvernérka Národnej banky Slovenska Elena Kohútiková, poradkyňa podpredsedu vlády pre ekonomické otázky Katarína Mathernová a poradca ministerky financií Juraj Renčko. K vyjednávačom sa v pondelok pripojí štátny tajomník ministerstva financií SR Viliam Vaškovič. Rokovania o poskytnutí pôžičky majú trvať asi štyri dni.


V Paríži dnes otvorili virtuálny Slovenský inštitút

Paríž 21. apríla (TASR) - Virtuálny Slovenský inštitút (SI) otvorili dnes za účasti ministra kultúry SR Milana Kňažka v priestoroch Diplomatickej akadémie v centre Paríža.

Kňažko v otváracom prejave zdôraznil, že SI v Paríži vychádza z tradícií takých osobností slovensko-francúzskych vzťahov, akými boli Milan Rastislav Štefánik a diplomat Štefan Osuský. Súčasne vyslovil želanie, aby Francúzi prostredníctvom SI spoznali prírodné i kultúrno-historické hodnoty Slovenska a v záujme kultúrnej rôznorodosti rozvíjali tradične plodné slovensko-francúzske kontakty.

Reprezentantom bohatosti slovenskej kultúry bol na otvorení SI operný spevák Peter Dvorský, ktorý s klavírnym sprievodom Jána Sálaya francúzskemu publiku majstrovsky interpretoval árie Mikuláša Schneidera-Trnavského a Eugena Suchoňa, ale aj diel Giacoma Pucciniho, Piotra Iľjiča Čajkovského či Arama Chačaturiana. Súčasťou kultúrneho programu bola recitácia v podaní Milana Kňažka.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil i štátny tajomník ministerstva kultúry Francúzskej republiky Francois Duffour, prítomní boli aj zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí a školstva SR a čestným hosťom bola topmodelka Adriana Sklenaříková-Karembeu s manželom Christianom - členom francúzskeho národného futbalového tímu hrajúcim momentálne za anglický klub FC Middlesbrough.

V piatok minister Kňažko v Paríži rokoval s francúzskou rezortnou kolegyňou Catherine Tascaovou. Predmetom výmeny skúseností bola príprava Týždňa slovenskej kultúry vo Francúzsku a recipročne prezentácie francúzskej kultúry na Slovensku v roku 2002, ale aj problematika formálnych kritérií v prístupovom procese SR do Medzinárodnej organizácie frankofónnych krajín (MOFK), decentralizácia a kultúrna rôznorodosť, kinematografia a audiovizuálna komunikácia. Minister Kňažko pozval svoju francúzsku partnerku na oficiálnu návštevu SR.

V piatok večer sa v priestoroch veľvyslanectva SR v Paríži delegácia ministra kultúry SR stretla na pracovnej večeri s generálnym tajomníkom MOFK Butrusom Butrusom-Ghálím. Butrus-Ghálí vyslovil presvedčenie, že MOFK je výbornou platformou pre zviditeľňovanie sa jej členských krajín. Pre Slovensko ako kandidátsku krajinu na získanie štatútu pozorovateľa by sa tak otvorili ďalšie možnosti pre vytváranie jej pozitívneho obrazu v zahraničí, uviedol.


Mons. Sokol sa pri pastorácii nechce nechať ovplyvňovať politikmi

Vatikán 21. apríla (TASR) - V súvislosti s aktivitami podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pála Csákyho ohľadom zriadenia biskupstva a vymenovania maďarského biskupa na Slovensku arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a metropolita Mons. Ján Sokol zaslal do Vatikánu list, v ktorom vysvetlil postavenie veriacich maďarskej národnosti v SR.

Sťažnosť Pála Csákyho na to, že veriaci maďarskej národnosti na Slovensku nemajú pastiera, sa podľa Sokola nezakladá na pravde, keďže dvaja z pomocných biskupov hovoria a píšu dokonale po maďarsky a aj on sám môže správne celebrovať omše po maďarsky. "Robím to rád, ak na to príde," píše Sokol v liste Vatikánu.

Metropolita ďalej v liste uvádza, že nemôže súhlasiť s konaním niektorých maďarských kňazov na Slovensku, ktorí pozývajú do svojich farností bez jeho vedomia niektorého z biskupov z Maďarska.

Veriacim s materinským jazykom maďarským sa na Slovensku vychádza v ústrety podľa práva. V obciach s maďarským obyvateľstvom sa svätá omša slávi pravidelne v ich materinskom jazyku. V ich rodnom jazyku sa udeľuje sviatosť birmovania, pokánia i požehnania alebo posviacky nových kostolov, píše sa v Sokolovom liste, ktorý obsahuje upresnenie, že keď biskup robí vizitáciu maďarských farností, všetky liturgické slávenia sa uskutočňujú po maďarsky.

S danou situáciou sú podľa Sokola veriaci maďarskej národnosti spokojní, podobne ako aj 90 percent kňazov. Nespokojných je tých málo duchovných, ktorí sa nechali strhnúť maďarskými politickými stranami, pripomína Mons. Sokol. "Možno povedať, že problémy, ak sú, tak sú umelo vytvárané a motivované politicky," uvádza sa v liste.

Sokol v liste Vatikánu pripomína, že na Slovensku nejestvujú čisto maďarské oblasti - na rozdiel od Rumunska alebo bývalej Juhoslávie. Uvádza však, že sa objavujú prípady, keď Slovákom na Slovensku nevychádzajú v ústrety niektorí maďarskí kňazi: "stáva sa, že nie je pravidelne slávená omša po slovensky, pretože na fare je kňaz maďarskej národnosti, ktorý neslúži spravodlivo obidvom národnostiam".

Sokol v liste píše, že Csáky nepresne informoval aj o nedostatku kňazov a rehoľníkov maďarskej národnosti, čo je trend badateľný aj v Maďarsku. Csáky podľa Sokola hovoril, že kým na Slovensku sú na maďarských farnostiach starší kňazi alebo sú farnosti bez kňazov, tak viac ako 40 mladých Slovákov maďarskej národnosti študuje teológiu, alebo sa stará o duše v Maďarsku.

Okrem toho, že vicepremiér uviedol nepresný počet, išlo z veľkej časti o mladých, ktorí boli predtým v seminári v Bratislave, upresnil Sokol. Keďže na štúdium neboli zrelí, dostalo sa im v bratislavskom seminári odporučenia, aby na rok prerušili štúdiá. Po roku pastorálnej praxe a overení si povolania sa mohli vrátiť a pokračovať v štúdiách, upresnil Sokol a dodal, že rovnaký postup sa uplatňuje aj vo vzťahu k slovenským seminaristom.

Seminaristi maďarskej národnosti však odporúčanie neuposlúchli a odišli do Maďarska, kde ich prijali do seminára z dôvodu nedostatku kňazov. Ako upresnil arcibiskup Sokol, stalo sa tak "bez vyžiadania si dobrozdania a správy zo seminára v Bratislave, čo nie je korektné a nie je ani v súlade s inštrukciou Kongregácie pre katolícku výchovu, podľa ktorej v podobných prípadoch sa musí žiadať správa a posudok predstavených inštitútu alebo seminára, odkiaľ kandidát na prijatie pochádza".

Vymenovanie maďarského biskupa alebo vytvorenie maďarskej diecézy by podľa arcibiskupa Sokola nebolo riešením danej situácie. "Považujem za dôležité a nevyhnutné nenechať sa ovplyvňovať politikmi pri riešení pastorálnych problémov," dodal na záver listu.


V SR bude USA zastupovať politický nominant Bushovej administratívy

Washington 21. apríla (TASR) - Diplomatickú misiu Spojených štátov amerických na Slovensku nebude viesť kariérny diplomat, ale politický nominant vlády prezidenta Georgea W. Busha.

Meno budúceho šéfa americkej diplomatickej misie v Bratislave z procedurálnych dôvodov spolupracovník TASR vo Washingtone nemôže uviesť, ale ide o veľmi známeho amerického podnikateľa na trhu s nehnuteľnosťami, ktorý pochádza z oblasti Stredozápadu.

Pravdepodobný veľvyslanec je veľkým stúpencom a finančným darcom Republikánskej strany a podľa niektorých zdrojov by - podobne ako aj posledný americký veľvyslanec v Bratislave Carl Spielvogel - mohol SR pomôcť pri nadväzovaní kontaktov s americkými podnikateľmi.

Minister zahraničných veci SR Eduard Kukan potvrdil, že jeho rezort už dostal žiadosť o agrément pre nového veľvyslanca USA v SR. Po nastúpení administratívy prezidenta Busha preniklo medzi novinárov, že o post šéfa diplomatickej misie USA v Bratislave sa usilujú dvaja Američania slovenského pôvodu, ktorí hľadajú podporu pre svoje ambície.

Prvým bol John J. Karch, bývalý pracovník diplomatickej služby USA, ktorý sa v posledných rokoch veľmi angažoval v lobovaní v Kongrese - najmä pokiaľ ide o vstup SR do NATO. Karchove zásluhy v tomto smere Slovensko ocenilo udelením vyznamenania Radu Bieleho dvojkríža druhého stupňa.

Druhým kandidátom je údajne Vincent Obšitník, ktorého predkovia pochádzajú z východného Slovenska.

John Karch svoje ambície v rozhovore pre agentúru TASR nepoprel, ale Vincent Obšitník ich odmietol komentovať.


Najbližšia schôdzka ECOFIN sa uskutoční ešte tento rok v Belgicku

Malmö 21. apríla (TASR) - Ministri financií členských krajín Európskej únie (EÚ) a kandidátskych štátov sa opäť stretnú v decembri toho roku, aby prerokovali ekonomické aspekty rozširovania EÚ. Vo švédskom Malmö, ktoré bolo od piatku dejiskom spoločného rokovania ministrov financií EÚ a 13 kandidátskych krajín (ECOFIN), to dnes oznámil komisár EÚ pre ekonomické vzťahy Pedro Solbes.

Zo Solbesových slov vyplynulo, že zvolanie druhej spoločnej schôdzky je v podstate vyhovením žiadosti kandidátskych krajín, ktoré sa vyslovili za to, aby sa každoročne konali dva summity na úrovni ministrov financií členských a kandidátskych štátov.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová v mene kandidátskych krajín označila schôdzku v Malmö za historickú a za povzbudzujúci príklad pre uchádzačov o členstvo v EÚ.

Schôdzka v Malmö bola svojho druhu premiérou a vytýčila začiatok prehĺbeného dialógu o hospodárskej politike medzi EÚ a kandidátskymi krajinami, vyhlásil na záverečnej, spoločnej tlačovej konferencii švédsky minister financií Bosse Ringholm, ktorého vlasť v súčasnosti predsedá EÚ.

Na margo najbližšej schôdzky, ktorá sa uskutoční počas belgického predsedníctva EÚ, Solbes povedal, že na jej zvolaní sa nedávno principiálne dohodli ministri financií EÚ, pričom na ňu pozvali aj kolegov z rezortov financií zo štátov uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.

Ministri financií v Malmö potvrdili ich dôveru v schopnosť spoločnej európskej meny euro odolať poklesu americkej ekonomiky a snažili sa odstrániť špekulácie o rýchlom poklese úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky.

Hodnotenie pokroku, ktoré dosiahli kandidátske štáty v prístupovom procese, je vo výročných správach Európskej komisie (EK) relatívne vágne, konštatovali ministri financií a upresnili, že uchádzači o členstvo v EÚ musia byť v prvom rade schopní odolať konkurenčným tlakom a silám na trhu EÚ. Vlani v novembri pri poslednom hodnotení EK tomuto kritériu vyhovelo len málo štátov: Litva, Slovinsko a Cyprus.

Ministri financií EÚ dnes vyjadrili podporu ekonomickým reformám presadzovaným tureckou vládou, pričom vyslovili želanie, aby Medzinárodný menový fond Ankare v záujme prekonania finančnej krízy poskytol mimoriadnu pomoc. Turecko je síce oficiálne kandidátom na vstup do EÚ od decembra roku 1999, ale európska pätnástka s ním zatiaľ nezačala prístupové rokovania.

Účastníci schôdzky ECOFIN sa dnes zhodli na tom, že rozšírenie EÚ musí byť "ekonomicky rozumné" a k tomuto procesu musia byť pridružení aj ministri financií. V ich mene francúzsky minister Laurent Fabius vyjadril želanie, aby EÚ na základe ekonomických kritérií vykonávala pravidelne hodnotenie situácie v 12 krajinách, ktoré už začali rokovania o vstupe do EÚ. Toto hodnotenie sa nemá interpretovať ako "ďalšia podmienka" na vstup do EÚ.

Aj nemecký minister financií Hans Eichel sa pred novinármi vyjadril v tomto zmysle, keď konštatoval, že "termín vstupu nie len politickou otázkou". Ekonomické kritériá treba rozhodne splniť, vyhlásil Eichel a dodal, že krajiny, ktoré by vstúpili do únie nepripravené, by utrpeli silný šok. Ten by mohol viesť k vážnym sociálnym problémom, zdôraznil.

Španielska delegácia na rokovaniach v Malmö dala najavo znepokojenie z dôsledkov rozširovania na rozdeľovanie finančných prostriedkov z rozvojových fondov, ktorých je Madrid v súčasnosti hlavným príjemcom.

Ako jedna z dvoch hlavných rečníkov za kandidátske štáty sa ministerka Schmögnerová v príspevku pred fórom ECOFIN venovala analýze hlavných problémov tvorby hospodárskych politík v predvstupovom procese.

"Po tom, čo v rámci prístupového procesu bude liberalizovaný pohyb kapitálu, kandidátske štáty budú musieť v záujme udržania priaznivého vývoja na bežnom účte zabezpečiť primeranú rozpočtovú a menovú disciplínu," povedala ministerka, ktorá bola jedným z dvoch hlavných rečníkov za kandidátske štáty na schôdzke ECOFIN.

Podľa Schmögnerovej je nevyhnutné pokračovať v presvedčivých štrukturálnych reformách smerujúcich k zdokonaleniu fungovania finančného sektora, budovaniu stabilného inštitucionálneho rámca a reštrukturalizácii podnikovej sféry.

Hlavný tlak na rozpočtové výdavky kandidátskych štátov sa podľa Schmögnerovej sústredí do oblasti plnenia environmentálnych štandardov a dobudovania dopravnej infraštruktúry. Podľa odhadu Medzinárodného menového fondu náklady spojené so vstupom do únie môžu v priebehu nasledujúcich piatich rokov dosiahnuť 1,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Odhad Svetovej banky je vyšší a podľa neho by to mohli byť dva až štyri percentá HDP ročne.

Summit ECOFIN bol tŕňom v oku odporcov globalizácie, ktorí dnes v Malmö usporiadali pokojný protest. Demonštranti niesli transparenty proti globalizácii a červené zástavy, pričom vykrikovali slogan: "Kapitalizmus a EÚ idú ruka v ruke". Krátko po začatí protestného pochodu použila polícia obušky a zatkla približne 50 demonštrantov, ktorých hlavy zakrývali kapucne.

Polícia odmietla uviesť, či boli nejakí demonštranti zadržaní. Švédska agentúra TT citovala nemenovaných svedkov, že polícia sa rozhodla zasiahnuť, keď niektorí demonštranti použili proti jednému z policajných koní požiarne hadice.

Počas demonštrácie utrpel zranenie jeden policajt, keď spadol zo svojho koňa, ktorého zasiahli prskavky. Zraneného policajta odviezli do nemocnice a o jeho zdravotnom stave nie je nateraz nič známe.


Klaus: Proces rozdelenia Česko-Slovenska bol nevyhnutný

Praha 22. apríla (TASR) - Proces rozdelenia bývalého Česko-Slovenska bol nevyhnutný, a to vďaka vtedajšiemu stavu slovenskej politickej scény i vďaka prevládajúcim náladám a ašpiráciám slovenskej verejnosti. Uviedol to dnes pre TASR predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Václav Klaus, ktorý v týchto dňoch hodnotí svoje desaťročné pôsobenie na čele strany.

Klaus zdôraznil, že rozdelenie federácie nechcel. "Taktiež som bol jediným českým politikom, ktorý obchádzal Slovensko pred voľbami v júni 1992, snažil sa získať pre ODS maximum miest v parlamente a pôsobiť proti rozdeleniu Česko-Slovenska," dodal predseda ODS.

Na vyhlásenie referenda, v ktorom by sa občania Česko-Slovenska mohli vyjadriť k ďalšiemu osudu štátu, podľa neho nebol dôvod. "V žiadnom prípade nebol dôvod vyhlásiť referendum v Českej republike. V ČR nebolo na čo sa pýtať. V ČR bolo eventuálne možné spýtať sa: Prajete si, aby sa Slovensko dobrovoľne rozhodlo odísť z česko-slovenskej republiky, a to je otázka výlučne pre Slovensko," dodal Václav Klaus.

Predseda občianskych demokratov dnes na záver dvojdňovej III. ideovej konferencie ODS v pražskom Žofínskom paláci vyhlásil, že zásadným cieľom strany je víťazstvo vo voľbách v roku 2002. ODS prospeli tri roky v opozícii, počas nich vyzrela a podľa neho je schopná osloviť podstatne širší okruh voličov. A to "s ničím menším než zemanovským cieľom vstúpiť do Strakovej akadémie (sídla vlády) hlavným vchodom, žiadny menší cieľ si skutočne v tomto zmysle nekladieme," dodal Klaus na záverečnej tlačovej konferencii v Žofíne.

Voľby podľa neho určia smerovanie krajiny nielen na jedno volebné obdobie a v tejto súvislosti spomenul hlavne úsilie Česka o vstup do Európskej únie, kde ODS plánuje presadzovať záujmy ČR. Voľby sú podľa neho kľúčové, pretože "pootočenie charakteru štátu je možné a pravdepodobné".

Predseda ODS má za sebou na čele strany desať rokov, ktoré znamenali uťahovanie opaskov, vzostup a pád ekonomických reforiem, finančné škandály, ale predovšetkým rozdelenie bývalého Česko-Slovenska.

Klaus sa stal predsedom strany na ustanovujúcom kongrese strany 20. a 21. apríla 1991 v Olomouci. V roku 1991 mala strana asi 17.000 členov a teraz sa ich počet zvýšil asi na 19.000. V súčasnosti sa voličská podpora ODS pohybuje okolo 20 percent.


Veľvyslanec Burian lobuje vo Washingtone

Washington 22. apríla (TASR) - Slovensko musí neustále hľadať vo Washingtone spojencov, ktorí budú mať významné slovo pri rozhodovaní o ďalšom rozšírení NATO smerom na východ. To je rada amerických priateľov Slovensku, uvádzajú členovia významných amerických organizácií. Od nástupu administratívy prezidenta Georgea W. Busha ambície Slovenska prišli americkým politikom, štátnikom a zákonodarcom pripomenúť mnohí vyslanci z Bratislavy. Najnovšie je to veľvyslanec SR pri NATO Peter Burian, ktorý pricestoval na sedemdňové turné do USA spolu ďalšími členmi Euroatlantickej partnerskej rady (EAPC).

Veľvyslanci Slovenska, Českej republiky, Rumunska a Slovinska pri NATO predstavia americkej laickej a odbornej verejnosti význam a úlohu tejto inštitúcie, ktorá združuje štáty NATO a jej partnerské krajiny. Hlavnou témou prednáškového turné bude rozšírenie aliancie.

EAPC teraz tvorí 19 členských krajín NATO a 27 partnerských krajín, vrátane Slovenska. Rada vznikla pred desiatimi rokmi a je unikátnym fórom pre pravidelné politicko-bezpečnostné konzultácie a praktickú vojenskú spoluprácu.

V pondelok bude Peter Burian v rámci panelovej diskusie, ktorú spoločne pripravili Američan Enterprise a The New Atlantic Iniciative, hovoriť o ambíciách Slovenska. Pred odchodom do New Yorku sa P. Burian a veľvyslanci Karel Kovanda (ČR), Lazar Cornanescu (Rumunsko) a Matjaz Sinkovec (Slovinsko) stretnú na pôde Kongresu s niektorými vplyvnými americkými zákonodarcami.

Pred niekoľkými dnami nadstranícka skupina amerických senátorov vyzvala prezidenta George W. Busha, aby dodržal svoj predvolebný sľub o ďalšom rozšírení NATO. Senátori vyzvali v liste amerického prezidenta, aby pražský summit aliancie rozhodol o druhej vlne rozšírenia. "Rozšírenie NATO o nové demokratické krajiny v Európe je základnou stratégiou a morálnym cieľom Spojených štátov," napísala skupina senátorov, medzi ktorými boli také vplyvné osobnosti, ako Jesse Helms, predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, senátori John McCain, Joseph Lieberman, Hillary Rodham Clintonová a ďalší. Podľa zdrojov z amerického Kongresu Slovensko a Slovinsko sú najvážnejšími kandidátmi na rozšírenie NATO.


Jozef Migaš začína pobyt v Kanade

Ottawa 22. apríla - Na oficiálnu návštevu Kanady dnes pricestoval predseda Národnej rady SR Jozef Migaš s manželkou a sprievodom. Vládny špeciál na ottawskom letisku pristál krátko po 17.30 hod. miestneho času.

Oficiálny program štvordňového pobytu v druhej najrozľahlejšej krajiny sveta sa začne v pondelok rokovaní s hostiteľom, predsedom Dolnej snemovne kanadského parlamentu Petrom Millikenom. V hlavnom meste Kanady Ottawe sú pripravené aj prijatia u predsedu Senátu parlamentu Dana Haysa, s členmi poslaneckej skupiny pre NATO a Výborom zahraničných vzťahov a medzinárodného obchodu. Slovenskú parlamentnú delegáciu prijme generálna guvernérka Adrienne Clarksonová, ministerský predseda Jean Chrétien a ministri Jane Stewartová a Pierre Pettigrew.

Posledný deň pobytu strávia poslanci v Toronte, kde sú naplánované pracovné raňajky podávané Tomášom Baťom, návšteva strojárskej firmy Bombardier a rokovania s predstaviteľmi regionálneho parlamentu Ontária. Migaš sa tu stretne aj s krajanmi.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 744
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 643
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 487
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 399
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 076
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 055
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 647
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 480
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 280
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 214

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.