Zomrel husľový virtuóz a dirigent Bohdan Warchal

Bratislava 1. januára (TASR) - Vo veku nedožitých 71 rokov po ťažkej chorobe zomrel v sobotu 30. decembra v Bratislave Bohdan Warchal, dlhoročný sólista a dirigent Slovenského komorného orchestra. Jeho blízki sa s ním rozlúčia vo štvrtok 4. januára o 10.3
Bratislava 1. januára (TASR) - Vo veku nedožitých 71 rokov po ťažkej chorobe zomrel v sobotu 30. decembra v Bratislave Bohdan Warchal, dlhoročný sólista a dirigent Slovenského komorného orchestra. Jeho blízki sa s ním rozlúčia vo štvrtok 4. januára o 10.30 h v Slovenskej filharmónii. Pohreb sa uskutoční o 14.30 v Borinke, hodinu predtým odslúžia v borinskom kostole zádušnú omšu za zosnulého.

B. Warchal sa narodil 27. januára 1930 v Orlovej pri Karvinej. Študoval hru na husle na brnianskom konzervatóriu, neskôr na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne. Takmer celý svoj umelecký život prežil na Slovensku. Od roku 1961 viedol Slovenský komorný orchester, hudobné teleso interpretujúce najmä barokovú, ale aj klasickú a súčasnú hudbu. Popri činnosti aktívne hrajúceho umeleckého vedúceho a dirigenta učil Warchal na Konzervatóriu v Bratislave, JAMU v Brne a bol riadnym profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Pri príležitosti 8. výročia Dňa Ústavy SR mu prezident Rudolf Schuster 3. decembra tohto roku odovzdal štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti umenia.


Úmrtia slovenských osobností v roku 2000

Bratislava 1. januára (TASR) - Počas roku 2000 boli zaznamenamé úmrtia nasledovných osobností slovenského kultúrneho a spoločenského života:

JANUÁR

5. - zomrel dlhoročný dirigent umeleckého súboru Lúčnica, hlavný zbormajster v Slovenskej filharmónii a v SĽUK-u ŠTEFAN KLIMO, ktorého otec Ján patril k priekopníkom a nadšencom zborového hnutia na Slovensku za prvej ČSR. Narodil sa 1.11.1919

- zomrel v Bratislave jeden z popredných básnikov slovenskej nadrealistickej skupiny, prozaik a prekladateľ PAVEL BUNČÁK, ktorý bol dlhoročným redaktorom Pravdy, Kultúrneho života a pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, pričom pedagogicky pôsobil na Vysokej škole pedagogickej a neskôr ako docent slovenskej literatúry na FF UK. Narodil sa 4.3.1915

6. - zomrel akademický maliar, národný umelec a profesor LADISLAV ČEMICKÝ, ktorý bol plodným portrétistom. Narodil 24.3.1909 18. - zomrel básnik, prekladateľ, stredoškolský profesor, štátny úradník a redaktor vydavateľstva Tatran JÚLIUS LENKO, predstaviteľ generácie nadrealizmu, lyrik s výrazným vzťahom k domovu a láskou k svetu. Narodil sa 10.12.1914. 23. - zomrela bývalá sólistka Opery SND a vynikajúca mezzosopranistka DITA GABAJOVÁ, ktorá sa od začiatku uplatňovala v náročných speváckych úlohách, pričom jej azda najobľúbenejšou postavou bola Dulcinnea v Massenetovej opere Don Quijote. Narodila sa 23.6.1914 29. - zomrel prvý doktor prírodovedy promovaný na Slovensku, pedagóg, prvý predseda Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, významný slovenský meteorológ a klimatológ ŠTEFAN PETROVIČ, ktorý bol nositeľom viacerých domácich i zahraničných ocenení a dokonca aj jedna planétka medzi Marsom a Jupiterom nesie jeho meno. Narodil sa 25.10.1906

FEBRUÁR

2. - zomrel popredný slovenský operný spevák, divadelný pracovník a maliar JÁN HADRABA, ktorý stvárnil vyše 80 operných postáv v hlavnom basovom odbore, pričom za kľúčovú na svojej umeleckej dráhe považoval úlohu Svätopluka v rovnomennej opere Eugena Suchoňa. Narodil sa 17.9.1922

4. - zomrel v Luxemburgu vo veku 46 rokov jeden z najúspešnejších slovenských basketbalistov a elegantný krídelník PETER RAJNIAK, ktorý sa preslávil ako štvornásobný majster ČSSR v drese Interu Slovnaft Bratislava, pričom bol čs. reprezentantom na OH v Moskve 1980, MS v Kolumbii 1982, štartoval päťkrát na ME a na dvoch z nich získal medailu - v Prahe 1981 bronz a v Stuttgarte 1985 striebro 10.

- zomrel v Bratislave literárny historik, kritik, dramaturg, redaktor a dlhoročný riaditeľ Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied IVAN KUSÝ, erudovaný bádateľ so širokým tematickým záberom, bohatou materiálovou vybavenosťou a vyhranenou koncepciou, ktorý vnímal literárne dielo trvalo v bohatom spoločenskom a historickom kontexte, pričom patril k zakladateľským osobnostiam profesionálnej literárnej vedy na Slovensku. Narodil sa 6.4.1921 28.

- zomrel v Košiciach herec a osvetový pracovník ONDREJ (Andrej) GREGA, priekopník ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu na východnom Slovensku, pričom sa organizovaním výchovných podujatí pričinil o prienik hudobnej kultúry na vidiek. Narodil sa 16.11.1920 MAREC

7. - zomrel básnik, prekladateľ z poľštiny a vydavateľský pracovník JOZEF GERBÓC. Narodil sa 27.11.1942 31. - zomrel významný slovenský kameraman, člen Slovenského filmového zväzu, Slovenskej filmovej a televíznej akadémie ALOJZ HANÚSEK, ktorého filmárske práce sa najčastejšie spájali s tvorbou režiséra Dušana Hanáka (Obrazy starého sveta, Ja milujem, ty miluješ či Papierové hlavy), kde prejavil citlivý prístup k obrazovému videniu, avšak je tvorcom mnohých iných filmov a dokumentov ocenených na domácich aj zahraničných filmových podujatiach. Narodil sa 9.4.1939

APRÍL

12. - zomrel významný slovenský kardiochirurg, vedec, pedagóg, akademik a predseda Slovenskej akadémie vied KAROL ŠIŠKA, ktorý sa vo Vyšných Hágoch ako vedúci chirurgického centra zaslúžil o prepracovanie a zavedenie najmodernejších liečebných metód v pľúcnej a kostnej tuberkulóze, pričom uskutočnil s lekárskym tímom roku 1969 prvú transplantáciu ľudského srdca s mimotelovým obehom krvi v strednej Európe. Narodil sa 19.3.1906

18. - zomrel vo veku nedožitých 54. narodenín známy slovenský humorista, novinár a redaktor JAROSLAV SCHUT, spoluautor viacerých relácií v Slovenskom rozhlase i Slovenskej televízii, pričom v roku 1979 mu vyšla zbierka básní Fialový hrom

MÁJ

9. - zomrel vo veku 68 rokov novinár MILAN JURINA, dlhoročný šéfredaktor okresného týždenníka Trnavský hlas

- zahynul vo veku 66 rokov pri dopravnej nehode politik a bývalý poslanec NR SR FRANTIŠEK JAVORSKÝ, ktorý sa po roku 1989 intenzívne zasadzoval za odstránenie krívd spáchaných komunistickým režimom

22. - zomrel vo veku 66 rokov dlhoročný hráč, tréner, funkcionár, známa osobnosť košického, slovenského a česko-slovenského basketbalového hnutia LADISLAV ŠOSTÁK

29. - zomrela v Bôriku pri Nitrianskom Pravne vrstovníčka anglickej kráľovnej matky Alžbety - ROZÁLIA VRTÁKOVÁ. Narodila sa 4.8.1900

30. - zomrel režisér a bývalý riaditeľ Štátneho divadla Košice (ŠD) MILAN BOBULA, ktorého charakteristickým tvorivým prístupom ako režiséra pri javiskovom stvárnení diel bola snaha o aktuálne vyznenie literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. Narodil sa 10.8.1927

JÚN

23. - zahynul tragicky v Thajsku futbalista, reprezentant, hráč Slovanu Bratislava a Realu Madrid PETER DUBOVSKÝ, kráľ strelcov s rekordnými 27 gólmi, ktorého vyhlásili za najlepšieho slovenského futbalistu a mnohí odborníci ho považovali za najväčší talent v ČSFR. Narodil sa 7.5.1972 JÚL

6. - zomrel v Bratislave významný umelec, dirigent, hudobný skladateľ, vysokoškolský pedagóg, nositeľ viacerých zahraničných i domácich ocenení ĽUDOVÍT RAJTER, nestor slovenského dirigentského umenia, ktorého tvorba v oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav, pričom sa podieľal na vzniku Slovenskej filharmónie a bol jej prvým dirigentom. Narodil sa 30.7.1906 11. - zomrel hudobník, hudobný skladateľ, humorista, dramaturg, režisér a herec JAROSLAV FILIP, ktorý vo svojej tvorbe prejavil umeleckú všestrannosť ako herec a autor hudby k divadelným inscenáciám, pričom bol vášnivým používateľom počítačov, najmä internetu. Narodil sa 22.6.1949 14.

- zomrel v Bratislave jazykovedec a vysokoškolský pedagóg JOZEF MISTRÍK. Narodil sa 2.2.1921 18.

- zomrel v Trnave vo veku 76 rokov niekdajší úspešný boxer welterovej hmotnosti KAROL BLESÁK, ktorý bol trikrát majstrom ČSR, pričom päťkrát vybojoval titul majstra SR a získal aj titul majstra spojeneckých armád

23. - zomrel v noci na tento deň pretekár, tréner, prvý prezident Slovenskej kanoistickej federácie a zakladateľ vodného slalomu na Slovensku ONDREJ CIBÁK, pričom ako staviteľa vodných kanálov ho poznali vo viacerých krajinách. Narodil sa 12.12.1926 27. - zomrel vo veku 74 rokov bývalý pretekár, dlhoročný funkcionár a rozhodca motoristických športových podujatí KAROL HAJAS

AUGUST

7. - zomrela vo veku 89 rokov operná speváčka (lyrický mezzosoprán), sólistka opery Štátneho divadla (ŠD) Košice a zaslúžila umelkyňa RUŽENA PICHLEROVÁ-KUSTROVÁ, ktorá sa zaslúžila hlavne o rozvoj operety na Slovensku. Narodila sa 18.11.1910

16. - zomrel v Bratislave zakladateľ slovenskej historickej archeológie, odborný publicista, člen Prezídia Matice slovenskej a čestný predseda Historického odboru MS BELO POLLA, ktorý sa vo významnej miere zaslúžil o výskum slovenských dejín a kultúry. Narodil sa 12.4.1917

27. - zomrel v Spišskej Novej Vsi vo veku 73 rokov jeden zo zakladateľov kolkárskeho športu na Slovensku, dlhoročný hráč, tréner, funkcionár a obetavý nadšenec JÁN VALIGURA

28. - zomrel scénograf Starého divadla v Nitre IVAN HUDÁK, pričom k jeho najúspešnejším scénografiám patria produkcie na Malej scéne Slovenského národného divadla (SND), Baletu SND, Trnavského divadla, bábkových divadiel v Bratislave, Nitre a Žiline, Radošinského naivného divadla, Činoherného klubu a Divadla Na zábradlí v Prahe, Divadla A. Dvořáka v Ostrave, Slováckeho divadla v Uherskom Hradišti či divadla Teatr Lalka vo Varšave. Narodil sa 7.5.1968

SEPTEMBER

2 - zomrela vo veku rokov riaditeľka Turčianskej galérie v Martine, verejná činiteľka a podpredsedníčka tamojšej Rady národnej kultúry VIERA GALLOVÁ, ktorá sa zaslúžila o výrazné zvýšenie výstavných aktivít galérie, pričom má zásluhu najmä na dvoch projektoch, ktoré prerástli rámec regiónu - súťaž detskej výtvarnej tvorby (Bienále fantázie) a medzinárodné Bienále knižného umenia

14. - zomrel v Bratislave významný slovenský chirurg, člen medzinárodných chirurgických spoločností, autor vedeckých prác i výukových filmov JÁN ČERNÝ, emeritný vedúci katedry chirurgie a prednosta Chirurgickej kliniky Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenskej chirurgie, pričom bol uznávaným odborníkom v experimentálnej a klinickej hepatochirurgii. Narodil sa 16.2.1925

19. - zomrel známy slovenský muzikológ, redaktor, prekladateľ, dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie a pedagóg na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave LADISLAV MOKRÝ, ktorý je spoluautorom Dejín slovenskej hudby (1957), autorom mnohých štúdií a prác z oblasti starších dejín slovenskej i slovanskej hudby a hudobnej sociológie, pričom stál pri zrode medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) a bol jeho podpredsedom. Narodil sa 2.6.1932

21. - zomrel evanjelický duchovný, bibliografický pracovník, odborný publicista, predseda Združenia evanjelických duchovných a vedúci Katedry cirkevných dejín na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského DANIEL ŠTEFAN VESELÝ. Narodil sa v decembri 1929

22. - zomrel bývalý kmeňový herec divadla SNP v Martine TIBOR BOGDAN, ktorý sa v profesionálnom živote objavoval v komediálnych postavách, ale jeho hereckým kreáciám nechýbal ani tragikomický rozmer, pričom hral tiež vo viacerých slovenských filmoch. Narodil sa 15.12.1919

25. - zomrela významná slovenská maliarka a pedagogička ELENA LAZINOVSKÁ, autorka viacerých žánrových, krajinárskych a portrétnych diel, ktoré tvoria autentický základ vývinu povstaleckej témy v slovenskom výtvarnom umení, pričom ju priťahovali všetky ľudské problémy a jej maliarske dielo bolo preniknuté ideálmi ľudskosti. Narodila sa 31.12.1902

OKTÓBER

5. - zomrel mág s medzinárodnou autoritou a člen rytierskeho Rádu sv. Konštantína Veľkého IMINO POLAKOVIČ, pričom bol členom aj ďalších charitatívnych organizácií (Lyons club)a dobré kontakty mal s maltézskym rádom, najvyššími politickými, hospodárskymi a masmediálnymi kruhmi Slovenska i Európy

12. - zomrel v Bratislave jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej maľby, akademický maliar, grafik a ilustrátor ALOJZ KLIMO. Narodil sa 8.3.1922 22. - zomrel v Bratislave známy slovenský huslista a pedagóg profesor ALBÍN VRTEĽ, ktorý stál pri vzniku slávneho sláčikového Moyzesovho kvarteta a vychoval viacero generácií uznávaných slovenských huslistov. Narodil sa 6.7.1917

24. - zomrel v Bratislave telovýchovný funkcionár, rozhodca, účastník SNP a bývalý dlhoročný športový redaktor denníka Pravda GUSTÁV ARGAJ. Narodil sa 11.12.1912

26. - zomrel v Nitre vo veku nedožitých 83 rokov kňaz Spoločnosti božieho slova, páter a dlhoročný misionár v Afrike RUDOLF KRAJČÍK, ktorý počas misie v Ghane staval kostoly a vodné nádrže, pričom po návrate na Slovensko v roku 1994 sa venoval svojmu koníčku - astronómii a zostrojil dva ďalekohľady (patria k najväčším amatérskym ďalekohľadom na Slovensku)

30. - zomrel vo veku 80 rokov nestor slovenskej športovej žurnalistiky, publicista, zakladateľ slovenskej rozhlasovej športovej reportáže a športového spravodajstva v tlačovej agentúre ŠTEFAN MAŠLONKA, jeden zo zakladateľov Klubu slovenských športových redaktorov a jeho dlhoročný agilný tajomník NOVEMBER

1. - zomrel vo Vrútkach vo veku 61 rokov dlhoročný matičný pracovník, knihovník, riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej a odborný publicista CYRIL ŽUFFA, ktorý sa dlhodobo orientoval predovšetkým na výskum čitateľských pomerov v dedinách a mestách

4. - zahynul tragicky dlhoročný tanečník, pedagóg, choreograf a režisér ŠTEFAN ANTALÍK, ktorý bol známy nielen vo svete folklóru, ale aj v oblasti školstva a filmu. Narodil sa 30.6.1931

15. - zomrel v Ottawe popredný krajanský kultúrny pracovník, politik a publicista IMRICH STOLÁRIK, pričom dlhé roky pôsobil v rozličných funkciách v Kanadskej slovenskej lige, Svetovom kongrese Slovákov, spolkovom, kultúrnom, vedeckom, publicistickom a duchovnom krajanskom živote. Narodil sa 16.1.1909

27. - zomrel lesný inžinier a zakladateľ modernej slovenskej grafológie FRANTIŠEK STRITZ, ktorý v roku 1992 stál pri zrode slovenskej grafologickej spoločnosti. Narodil sa 12.4.1937

29. - zomrel v Bratislave vo veku 73 rokov novinár a publicista ANTON KURINA, ktorý bol dvakrát šéfredaktorom denníka Smena, pričom dvakrát ho zbavili tejto funkcie a dvakrát rehabilitovali

DECEMBER 13. - zomrel nestor slovenskej športovej žurnalistiky a prvý športový redaktor z povolania ŠTEFAN ŠOLTY, ktorý sa vyznamenal ako obratný funkcionár v bratislavskom Skiklube, Vysokoškolskom športe Bratislava a uplatnil sa najmä vo funkcii hokejového rozhodcu, pričom sa stal priekopníkom slovenskej športovej žurnalistiky (Slovák a Slovenská pravda) a patril medzi zakladateľov Klubu športových redaktorov novinárskej organizácie. Narodil sa 6.1.1915

30. - zomrel husľový sólista a dirigent BOHDAN WARCHAL, ktorý takmer 40 rokov stál na čele Slovenského komorného orchestra. Okrem aktívnej umeleckej činnosti pôsobil ako riadny profesor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, učil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne i brnenskom konzervatóriu. Narodil sa 27.1.1930.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 243
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 826
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 791
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 577
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 924
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 895
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 768
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 578
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 571
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 489

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.