Vzťahy medzi SR a Maďarskom na úrovni premiérov

Bratislava/Budapešť 15. novembra (TASR) - Premiéri SR a Maďarska Robert Fico a Ferenc Gyurcsány sa stretnú dnes v Komárne.

TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu stretnutí predsedov vlád Maďarskej republiky a Slovenskej republiky.

Od roku 2002 sa kontakty predstaviteľov oboch krajín obmedzili zväčša iba na neoficiálne príležitostné stretnutia v rámci konania rôznych medzinárodných stretnutí - Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) a Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorých sa zúčastnili zástupcovia oboch krajín.

Slovenská republika a Maďarská republika nadviazali diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev v roku 1993, teda okamžite po vzniku samostatnej SR.

24. - 25. januára 1995 - Predseda vlády SR Vladimír Mečiar absolvoval oficiálnu návštevu MR, ktorá sa uskutočnila na pozvanie jeho maďarského partnera Gyulu Horna. Premiéra v Budapešti na rokovaniach s najvyššími predstaviteľmi krajiny sprevádzali ministri jeho kabinetu - zahraničných vecí Juraj Schenk, hospodárstva Ján Ducký, dopravy, spojov a verejných prác Alexander Rezeš a životného prostredia Jozef Zlocha. Delegácia sa stretla s prezidentom Árpádom Gönczom, premiérom Gyulom Hornom a predsedom maďarského parlamentu Zoltánom Gálom.

16. marca 1995 - O základnej medzištátnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou rokovali v Bratislave premiéri oboch krajín Vladimír Mečiar a Gyula Horn. Na stretnutí sa zúčastnili aj šéfovia diplomacie a štátni tajomníci ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín Juraj Schenk a László Kovács, Jozef Šesták a Ferenc Somogyi. Prítomný bol aj veľvyslanec MR v SR Jenö Boros.

7. júla 1995 - Predseda vlády SR Vladimír Mečiar, maďarský premiér Gyula Horn a rakúsky kancelár Franz Vranitzky sa stretli v rakúskom mestečku Rust na stretnutí, ktoré inicioval rakúsky kancelár. Predmetom ich rozhovorov boli ďalšie možnosti rozvoja spolupráce medzi SR, MR a Rakúskom. Hlavnými témami rokovania boli otázky rozvoja infraštruktúry, obchodu, spoločného postupu proti organizovanému zločinu, problematika ďalších investícií a analýza možností regionálnej spolupráce.

29. - 30. augusta 1995 - Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky Vladimír Mečiar a Gyula Horn sa stretli v účelovom zariadení Kamzík v Starom Smokovci. Predmetom ich neformálnych rozhovorov boli okrem iného otázky bilaterálnych vzťahov a problematika začlenenia oboch krajín do Európskej únie.

4. novembra 1996 - Na základe pozvania predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara sa uskutočnilo v Piešťanoch stretnutie predsedov vlád Rakúskej republiky Franza Vranitzkého, Maďarskej republiky Gyulu Horna a Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara. Premiéri potvrdili význam trojstrannej spolupráce v rámci rozvíjajúceho sa procesu európskej integrácie ako nového modelu spolupráce členských a asociovaných štátov Európskej únie a v záujme posilnenia dôvery a dobrých susedských vzťahov medzi inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a občanmi troch štátov.

15. augusta 1997 - V maďarskom Györi sa stretli predsedovia vlád Slovenska a Maďarska Vladimír Mečiar a Gyula Horn. Na rokovaní boli prítomní štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jozef Šesták, veľvyslankyňa SR v MR Eva Mitrová a za maďarskú stranu poradca maďarského premiéra pre zahraničné veci Tamás Horváth a veľvyslanec Maďarskej republiky v SR Jenö Boros. Témami stretnutia premiérov bolo plnenie základnej slovensko-maďarskej medzištátnej zmluvy, vodné dielo Gabčíkovo, otázky európskej integrácie, rekonštrukcia Mosta Márie-Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom, revitalizácia regionálneho zoskupenia V4 a ďalšie otázky slovensko-maďarských vzťahov.

15. decembra 1997 - Predsedovia vlád troch stredoeurópskych krajín - rakúsky spolkový kancelár Viktor Klima, slovenský premiér Vladimír Mečiar a maďarský premiér Gyula Horn rokovali v rámci trilaterálneho stretnutia vo Viedni. Témami rokovaní boli otázky vzájomnej spolupráce.

21. novembra 1998 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v rámci svojho programu na summite Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v Záhrebe rokoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dzurinda pozval svojho maďarského partnera na návštevu SR.

25. januára 1999 - Uskutočnilo sa stretnutie premiérov Maďarska, Rakúska a Slovenska v západomaďarskom Šoprone. V hoteli Pannonia Med sa predseda slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda zišiel s premiérom hostiteľskej krajiny Viktorom Orbánom a rakúskym kancelárom Viktorom Klimom. Podujatie sa konalo na základe Spoločného vyhlásenia podpísaného na pracovnom stretnutí predsedov vlád SR, MR a Rakúska v júli 1995 v rakúskom Ruste.

12. februára 1999 - Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Slovensko. S predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom rokoval o širokej škále bilaterálnych otázok, ako aj o problematike euroatlantickej integrácie.

18. augusta 2000 - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán navštívil Košice. Počas návštevy tu spolu so slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom otvorili Generálny konzulát Maďarskej republiky. Po krátkom rokovaní s Dzurindom navštívil Orbán aj slovenského prezidenta Rudolfa Schustera zotavujúceho sa z choroby.

10. novembra 2000 - V prostredí romantického zámku v Bojniciach sa konalo piate trilaterálne stretnutie premiérov vlád Slovenska, Rakúska a Maďarska Mikuláša Dzurindu, Wolfganga Schüssela a Viktora Orbána. Rakúskeho kancelára, ktorý sa asi o hodinu oneskoril pre zlé počasie, zastupovala na rokovaní rakúska veľvyslankyňa v SR Gabriele Matznerová-Holzerová.

23. apríla 2001 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda pricestoval do Budapešti na oficiálnu návštevu Maďarska, ktorá sa uskutočnila na pozvanie premiéra Viktora Orbána. Predmetom slovensko-maďarských rokovaní bolo plnenie záverov oficiálnej návštevy maďarského premiéra v SR a problematika bilaterálnych vzťahov a možnosti ich prehĺbenia s dôrazom na obchodno-ekonomickú sféru. Obe strany prerokovali i aktuálne otázky regionálnej a cezhraničnej spolupráce v strednej a východnej Európe a vzájomnú spoluprácu pri úsilí o začlenenie sa do európskych a transatlantických štruktúr. V rámci návštevy podpísali predsedovia vlád medzivládne dohody o sprístupnení hradu Šomoška z maďarskej strany a o cezhraničnej spolupráci. Dzurinda navštívil aj budapeštianske sídlo Celoštátnej slovenskej samosprávy a stretol sa s jej predsedom Jánom Fuzikom. Bola to jeho prvá oficiálna návšteva Maďarska od prevzatia premiérskeho kresla v roku 1998.

11. júna 2001 - Prístupový proces krajín Vyšehradskej štvorky (V4) do Európskej únie a kapitoly Slobodný pohyb osôb a Spoločný pohyb kapitálu boli predmetom krátkeho neformálneho rokovania predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave.

1. septembra 2001 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v sprievode štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Jána Figeľa navštívil Maďarsko. V Békešskej Čabe spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom slávnostne otvorili generálny konzulát.

29. júna 2002 - Predseda vlády Maďarskej republiky Péter Medgyessy začal pred vrcholnou schôdzkou predsedov vlád Vyšehradskej štvorky v Ostrihome bilaterálne rokovania so svojím slovenským partnerom Mikulášom Dzurindom. Šéfovia vlád hovorili aj o krajanskom zákone.

26. novembra 2002 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda pricestoval do Budapešti, kde ho v budove parlamentu prijal maďarský premiér Péter Medgyessy. Témou bilaterálnych rokovaní bol návrh úpravy maďarského krajanského zákona.

10. októbra 2006 Stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny sa uskutočnilo v maďarskom Vyšehrade. Hostiteľ summitu - maďarský premiér Ferenc Gyurcsány na ňom oficiálne odovzdal slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi rotujúce predsedníctvo zoskupenia na nasledujúce ročné obdobie.

18. júna 2007 - Premiér SR Robert Fico sa po summite Vyšehradskej štvorky (V4) v Bratislave stretol s maďarským premiérom Ferencom Gyurcsányom a poďakoval mu za konštruktívny dialóg, ktorý viedli na bilaterálnom stretnutí po zasadnutí krajín V4. Predsedovia vlád sa sústredili na témy, ktoré sú súčasťou dokumentu pod pracovným názvom Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť v zrkadle spoločných projektov. Fico a Gyurcsány taktiež podpísali Dohodu o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici.

21. septembra 2007 - Maďarská vláda sa domnieva, že uznesenie Národnej rady SR o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov je v rozpore s princípmi Európskej únie a dobrých susedských vzťahov. Premiér Ferenc Gyurcsány to potvrdil v telefonickom rozhovore s predsedom vlády SR Robertom Ficom, ktorý iniciovala Budapešť. Gyurcsány dal v rozhovore najavo, že rozhodnutie slovenského parlamentu vyvolalo v Budapešti sklamanie a v žiadnom prípade neprispeje k prehĺbeniu dvojstranných vzťahov, na ktorom sa na ostatnej schôdzke v Bratislave dohodli predsedovia vlád oboch krajín.

13. októbra 2007 - Premiér SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico zaslal pozvanie premiérovi Maďarskej republiky Ferencovi Gyurcsányovi na oficiálnu návštevu Slovenska.

18. októbra 2007 - Premiéri Slovenska a Maďarska sa na stretnutí na okraj neoficiálneho summitu EÚ v Lisabone dohodli, že oficiálnu návštevu Ferenca Gyurcsánya na Slovensku budú pripravovať vicepremiéri oboch krajín.

20. júna 2008 - Predsedovia vlád Maďarskej republiky a Slovenska Ferenc Gyurcsány a Robert Fico sa viackrát rozprávali v Bruseli počas vrcholnej schôdzky členských krajín EÚ. Stretnutia však nemožno považovať za oficiálne dvojstranné rokovania.

1. septembra 2008 - Za veľmi konštruktívne označil slovenský premiér Robert Fico neformálne stretnutie so svojím maďarským partnerom Ferencom Gyurcsányom, ktoré sa konalo pred mimoriadnym summitom Európskej únie v Bruseli.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 957
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 705
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 235
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 806
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 771
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 554
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 461
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 896
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 646
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 871

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi. Takmer polovica dnes žijúcich ľudí zažije podnebie aké nepoznáme

Neprehliadnite tiež

Od septembra by sa mali zvýšiť platy aj pedagógom v škôlkach či kluboch

Odborári s ministrom hovorili aj o memorande, ktoré zahŕňa navýšenie platov učiteľov od januára 2018, 2019 a 2020.

Obžaloba na Filipa Rybaniča je už na petržalskom okresnom súde

SaS považuje obžalobu za dôkaz toho, že za súčasnej vlády sa prenasledujú tí, ktorí odhaľujú korupciu.

Zákon o SAV má priniesť lepšie financovanie

Zámerom zákona je vytvorenie osobitného typu právnickej osoby.

Meteorológovia varujú pred horúčavami na juhozápade

Teplota sa môže vyšplhať až na tridsaťtri stupňov.