AKTUALIZOVANÉ 16:13

Prezident Gašparovič: Nový rok by mal byť rokom vnútroeurópskej solidarity

Rok 2008 je minulosťou. Každý z nás sa ho snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel. Z môjho pohľadu to bol rok úspešný.

Prezident Ivan Gašparovič počas novoročného prejavu.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Otvorili sme sa svetu a svet sa otvoril nám. Bol to čas zmeny.

Povedal to v novoročnom prejave prezident Slovenska Ivan Gašparovič.

“Otvorili sme sa svetu a svet sa otvoril nám. Našli sme potrebnú odvahu na zmeny, ale aj na korekcie ich dopadov," povedal.

Slovensko sa zaradilo medzi ekonomicky vyspelé krajiny. Sme členmi eurozóny, aj to považujem za úspech. Som pyšný na to, že Slovensko sa nepodriaďuje väčším, len preto, že je malé. Aj vo veľkej Európe je dôležité, aby malé krajiny nezabudli na svoju identitu.

Rok 2009 by sme podľa prezidenta mali vnímať ako rok vnútroeurópskej solidarity, "a to aj z toho dôvodu, že spoločne sa podieľame a sme zodpovední za pokoj vo svete, bezpečnosť a blahobyt".

Prezident republiky v príhovore neobišiel ani celosvetovú ekonomickú krízu. “Voľným rukám trhu možno dôverovať, ale ako ukazuje život, treba jeho spoľahlivosť overovať,“ uviedol. Podľa Ivana Gašparoviča sa “už ani Slovensko nemôže spoliehať na to, čo hovoria súkromné agentúry, preto musíme zvýšiť nekompromisnosť a angažovanosť štátu. Politika sa už nemôže opierať o domnienky“.

Podľa prezidenta je potrebné oveľa prezieravejšie ako v minulosti zvažovať, akú zadlženosť si môžeme dovoliť a ako ju korigovať. V tejto súvislosti vyzdvihol opatrenia, ktoré prijala vláda, “aby zabránila dramatickému prieniku krízy na Slovensku“. Podľa prezidenta však netreba podliehať panike, “ktorú vytvárajú predovšetkým tí, ktorí chcú na súčasnej kríze zarobiť“. Vyzval preto na obozretnosť a dôslednosť.

Pochválil kabinet premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý sa podľa neho snaží zabrániť negatívnym vplyvom krízy na Slovensko. "Som rád, že sa naša vláda tomuto problému zodpovedné venuje a prijala opatrenia, aby zabránila dramatickému prieniku krízy na Slovensku," poznamenala hlava štátu, ktorej práve Smer, ale i koaličná SNS prisľúbili podporu v tohtoročných prezidentských voľbách.

Naše rodiny však podľa prezidenta musia pocítiť význam solidarity a uplatňovanie skutočnej rovnosti príležitostí, starostlivosť o ľudsky dôstojné podmienky pre tvorivý, plnohodnotný život. "Potom aj nastupujúce generácie pochopia, prečo sa treba celý život vzdelávať, čím sa presadzovať v práci, za čo požadovať primeranú odmenu, čo prináša podpora rodinám s deťmi, s čím sa spája dôstojná staroba. Iba vzdelanie prinesie šancu deťom zo sociálne slabších vrstiev vykročiť z kruhu, v ktorom sa desaťročia nachádzajú ich rodičia." Práve v orientácii na vzdelanie vidí totiž Ivan Gašparovič "naše možnosti boja za sociálnu spravodlivosť proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe".

HZDS: Príhovor je plný vznešených fráz

Ľudová strana-HZDS hodnotí novoročný príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča ako príhovor plný vznešených fráz, ktorý obsahoval nekonkrétne výzvy a všeobecné odkazy na solidaritu. Stanovisko strany agentúre SITA poskytol predseda Republikovej rady ĽS-HZDS Marián Klenko. "Pán prezident sa dotkol viacerých tém, no okrem zmierlivého tónu z jeho prejavu nevyplynulo žiadne výraznejšie posolstvo. Nič, čo by malo schopnosť vyvolať diskusiu o zásadných politických, spoločenských alebo ekonomických procesoch," pokračuje stanovisko.

Podľa ĽS-HZDS sa Gašparovič snažil naznačiť, že pred Slovenskom stoja určité výzvy, no v príhovore chýbalo jasné zhodnotenie toho, ako k predstave spravodlivej, úspešnej a solidárnej spoločnosti prispela, alebo chce prispieť hlava štátu. Novoročné vystúpenie Ivana Gašparoviča pôsobilo napriek emotívne štylizovaným myšlienkam umelo, konštatuje sa okrem iného v stanovisku ĽS-HZDS.

Fico chváli za slová o solidarite

Predseda vlády Robert Fico víta, že prezident republiky Ivan Gašparovič označil za kľúčovú hodnotu vo svojom novoročnom prejave solidaritu. Solidaritu medzi generáciami, solidaritu medzi regiónmi, ale aj solidaritu medzi členskými krajinami Európskej únie. Stanovisko predsedu vlády poskytla agentúre SITA premiérova hovorkyňa Silvia Glendová. "Solidarita je kľúčovou hodnotou aj pre politiku súčasnej slovenskej vlády," povedal Fico.

Predseda vlády SR tiež víta, že sa prezident SR v prejave významne venoval aj hroziacej ekonomickej kríze a ocenil doterajší prístup vlády, ktorá na túto hrozbu reaguje už niekoľko mesiacov. "Novoročný prejav prezidenta SR Ivana Gašparoviča je prísľubom, že najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky dokážu aj v tomto roku aktívne spolupracovať pri reagovaní na podstatné negatívne dopady ekonomického vývoja," dodal premiér.

SMK: Bol to priemerný sloh, potrebujeme lepšieho prezidenta

Strana maďarskej koalície (SMK) označila novoročný príhovor prezidenta Slovenskej republiky za "priemernú slohovú prácu". SMK v stanovisku, ktoré poskytla agentúre SITA, uviedla, že novoročný príhovor neobsahoval ani nový inovatívny prvok, ani štátnický odkaz pre občanov SR, len súhrn fráz a všeobecných konštatovaní. "Pán Ivan Gašparovič dnes potvrdil, že Slovenská republika potrebuje nového, schopnejšieho prezidenta," konštatuje SMK vo svojom stanovisku.

Novoročný prejav prezidenta republiky

Vážení a milí spoluobčania.

Stalo sa tradíciou, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie. To má pre každého inú príchuť, každý ho vníma po svojom. Objektívne je šťastie poslom spokojnosti, dobrej mysle a tolerancie. Popri šťastí si prajeme i zdravie - čo je tým najcennejším a najpotrebnejším v ľudskom bytí. A obyčajne si želáme úspechy, pracovné i osobné. Aby sa nám tieto želania naplnili, nesmieme podľahnúť bezmocnosti, musíme veriť vo vlastné sily a schopnosti.

V čase tých najkrajších sviatkov roka, sviatkov, kedy každý o niečo viac a intenzívnejšie vníma pokoj domova, teplo rodinného kozuba, spolupatričnosť, sme si priali lásku. Lásku a úctu človeka k človeku. To všetko Vám v Novom roku 2009 želám aj ja.

Vážení spoluobčania,

rok 2008, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i starostiach, je minulosťou, zostane už len v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Z môjho pohľadu, pre Slovenskú republiku a jej obyvateľov to bol rok úspešný.

Otvorili sme sa svetu a svet sa otvoril nám. Našli sme potrebnú odvahu na zmeny, ale aj na korekcie ich dopadov.

Som hrdý na to, že Slovensko sa stalo plnohodnotným a akceptovaným členom európskych i svetových zoskupení.

Slovensko sa vďaka poctivej práci našich občanov zaradilo medzi ekonomicky vyspelé krajiny, vyspelé krajiny sveta, uznanie si získalo aj svojou uváženou a principiálnou medzinárodnou politikou. Od dnes sme členmi eurozóny - aj to považujem za úspech.

Som nemenej pyšný na to, že Slovensko sa neľutuje a nepodriaďuje sa silnejším len preto, že je rozlohou malé. Záleží mi na tom, aby občania našej republiky boli hrdí na to, čím sú, kde žijú či odkiaľ pochádzajú. Aj vo veľkej Európe je dôležité, aby jednotlivé národy nezabúdali na svoju identitu. Iba vtedy - pri úprimnom vedomí a úsilí - môžu priniesť medzi ostatné národy to svoje, jedinečné - nezabúdať na seba, svoje korene a rešpektovať osobitosť toho druhého. V tom je sila a podstata každého kvalitného vzťahu a spolunažívania. Či už medzi súrodencami, rodinami, priateľmi, národmi, národnosťami alebo kontinentmi.

Vážení spoluobčania.

Udalosti z jesene minulého roka, ktorými Spojené štáty vstúpili do dlhého a bolestivého hospodárskeho úpadku, poznačili celý svet. Aj my sa pýtame, aký to bude mať vplyv na našu ekonomiku, na sociálny rozvoj, na náš život.

Na prahu Nového roka pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky a realite dnešných dní by sme v Európskej únii mali rok 2009 vnímať ako rok vnútroeurópskej solidarity. A to aj z toho dôvodu, že spoločne sa podieľame a sme zodpovední za pokoj vo svete, bezpečnosť a blahobyt.

Vedomá solidarita a pomoc je nielen postojom, ale aj mravným základom toho, ako sa spoločne brániť, pomáhať si v nepriazni a ohrození. To je výzva pre nás politikov, politickú reprezentáciu Slovenska, aby konala v záujme našej mladej republiky - v záujme všetkých občanov, a to bez ohľadu na národnostnú a stranícku príslušnosť, vierovyznanie, sociálne postavenie či vzdelanie. Usilujme sa o našu občiansku zrelosť, ktorej základy sú zakotvené aj v našej ústave. Som presvedčený o tom, že tento cieľ dokážeme dosiahnuť, ak spoločne prijmeme výzvy prosperity budúcnosti.

Ako iste viete, finančná kríza zasiahla aj európske podielové a dôchodkové fondy. Áno, trh je dobrý sluha, ale nie vždy dobrý pán. Voľným rukám trhu možno dôverovať, ale ako ukazuje život, treba jeho spoľahlivosť overovať.

V tomto smere sa už ani Slovensko nemôže spoliehať na to, čo hovoria súkromné agentúry, preto musíme zvýšiť nekompromisnosť a angažovanosť štátu. Politika sa už nemôže opierať o domnienky. Takémuto postoju sa nebránime, ani Európska únia, ani európske finančné inštitúcie. Musíme prezieravejšie než v minulosti zvažovať, akú zadĺženosť si môžeme dovoliť, či ako ju korigovať. Aj náš štát aj naše rodiny.

Som rád, že sa naša vláda tomuto problému zodpovedne venuje a prijala opatrenia, aby zabránila dramatickému prieniku krízy na Slovensku.

Naše rodiny však musia pocítiť význam solidarity a uplatňovanie skutočnej rovnosti príležitostí, starostlivosť o ľudsky dôstojné podmienky pre tvorivý, plnohodnotný život. Potom aj nastupujúce generácie pochopia, prečo sa treba celý život vzdelávať, čím sa presadzovať v práci, za čo požadovať primeranú odmenu, čo prináša podpora rodinám s deťmi, s čím sa spája dôstojná staroba. Iba vzdelanie prinesie šancu deťom zo sociálne slabších vrstiev vykročiť z kruhu, v ktorom sa desaťročia nachádzajú ich rodičia. Aj v tejto orientácii vidím naše možnosti boja za sociálnu spravodlivosť proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe.

Považoval som to za potrebné zdôrazniť, najmä preto, že narastajú sociálne nároky, no aj problémy i neistota. Ale ako zvykli hovorievať naši otcovia, "peňazí na to, čo potrebujeme, nebýva nikdy dosť". Dôležité je teda, aby sme nepodľahli panike, ktorú vytvárajú predovšetkým tí, ktorí chcú na kríze zarobiť. Čestné to určite nie je. A nepatrí medzi nich ani náš štát. Preto musíme byť obozretní a dôslední.

Viac ako doteraz musíme prejaviť aj naše sociálne cítenie. Pomáhajme tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. Všímajme si ich, podajme im pomocnú ruku. Aj tým, ktorí ju nečakajú, lebo v ňu prestali veriť. Venujme sa osamelým, starým a chorým. Vážme si tých, ktorí sa dokážu obetovať pre iných. Moje poďakovanie patrím im, tak ako vám všetkým, čo dorábate chlieb náš každodenný, i duchovný, ale i vám, čo tvoríte materiálne i mravné bohatstvo nášho národa.

Žiada sa mi povedať, aby sme aj v roku 2009 potvrdili - v duchu našich tradícií - že Slováci majú dobré srdce. Že sa budeme usilovať o dobré medziľudské vzťahy. Že neprestaneme myslieť na náš spoločný domov, budúcnosť našich detí. Na rodnú zem, vlasť, Slovensko. Venujme sa mu v našom zamýšľaní, v našom počínaní, i v modlitbách.

Drahí spoluobčania,

Ešte mám pred očami deti, ktoré aj do prezidentského paláca priniesli svoju detskú radosť, svoje pesničky, básničky, vinšovačky. Priniesli aj betlehemské svetlo, ľudské teplo, nehu. I vzácnu iskru v očiach, akú majú len tí, čo chcú dokázať niečo dobré a pekné, podeliť sa o to.

Na prahu Nového roku si preto želám, aby nás obklopovali šťastné deti. Múdri, šľachetní a žičliví ľudia. Aby vám prialo zdravie, aby sme sa takto o rok stretli a mali dobrý pocit z toho, čo sme urobili. Pre každého z nás, pre naše rodiny a domov, pre našu vlasť.

Boh daj šťastia tejto zemi. Žehnaj Slovensku -žehnaj mu múdrosť, mravnosť, trpezlivosť a spolupatričnosť.

Šťastlivý nový rok, drahí spoluobčania!

čtk

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 2. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 4. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 5. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 6. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 7. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 8. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 9. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 10. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 202
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 604
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 553
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 446
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 263
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 845
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 337
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 703
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 948
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 564

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Milan Kňažko: Fico klame, keď tvrdí, že nevedel, kam sa sťahuje

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne, tvrdí MILAN KŇAŽKO.

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Preverovanie zásielok robí aj pošta. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

Neprehliadnite tiež

Kiska: Rakúsko je našim silným partnerom a jedným z najdôležitejších investorov

Prezident pripomenul, že rakúske banky príchodom na Slovensko prispeli k tomu, že náš bankový sektor je stabilný.

Špeciálny prokurátor s Gorilou stále nepohol, hoci predpovedal inak

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš pred odchodom obvinil dvoch ľudí, obžalovaní zatiaľ nie sú.

Propaganda a hoaxy majú rozdeliť ľudí, lži už začali pokutovať (debata SME)

Slovensko je náchylnejšie uveriť proruskej propagande, podľa odborníkov na dezinformácie tu prevláda sentiment aj časť ruskej identity v histórii.

Pohotovosti majú byť otvorené len do jedenástej večer

Pohotovosti majú byť v každom okresnom meste. Tých je 79. Oproti súčasnému stavu sa tak ich počet veľmi nezníži, ako chcel pôvodne Drucker.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop