SME
Utorok, 7. december, 2021 | Meniny má AmbrózKrížovkyKrížovky

Zodpovednosť za údržbu chodníka sa so zimou nekončí

Údržba chodníka nie je len sezónnou záležitosťou. Ak dôjde k úrazu pri prerábke alebo v dôsledku znečistenia, stále je za to niekto zodpovedný.

Podľa nového cestného zákona musí po zaparkovaní auta na chodníku zostať voľného ešte aspoň jeden a pol metra pre chodcov. Ak to vodič nedodrží, vozidlo môže polícia odtiahnuť.Podľa nového cestného zákona musí po zaparkovaní auta na chodníku zostať voľného ešte aspoň jeden a pol metra pre chodcov. Ak to vodič nedodrží, vozidlo môže polícia odtiahnuť. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

BRATISLAVA. Zvyšky snehu, voda, odpadky a rozbité chodníky komplikujú život ľuďom na chodníkoch. Odmäk ukázal všetko, čo zanedbali správcovia a vlastníci ešte pred zimou aj počas nej. Rovnako ako to, čo na chodníkoch nechali ležať niektorí majitelia psov. To, čo bežný chodec v produktívnom veku obíde, môže znamenať vážnu prekážku pre seniora so zníženou pohyblivosťou a nedostatočnou stabilitou. Nehovoriac o ľuďoch s postihnutím, či už telesným, alebo zrakovým.
Úrazy u seniorov vzhľadom na ich zdravotný stav môžu mať veľmi vážne dôsledky.

Ťarcha zodpovednosti

„Za údržbu chodníka by mal vždy niekto zodpovedať," hovorí Dávid Štefanka z advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka. Otázka zodpovednosti je kľúčová pri vymáhaní odškodného v prípade úrazu. K zodpovedným môžu patriť obce, magistráty a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií alebo vlastníci nehnuteľností.

V prvom prípade ide zväčša o chodníky napríklad pri cestách, ktoré nespájajú dom, respektíve inú budovu s cestou. „V takomto prípade je povinný správca miestnej komunikácie odstrániť všetky nedostatky v schodnosti na chodníku, nielen sneh, ľad a znečistenie, ale aj výtlky, jamy či diery," vysvetľuje Štefanka. Výnimkou sú prípady, keď chybu nie je možné odstrániť (napríklad jamu dočasne pre poveternostné podmienky). Vtedy má však správca povinnosť na nedostatok upozorniť a miesto označiť. Údržba, ktorú by mal zabezpečovať správca, sa podľa právneho stanoviska netýka len chodníkov, ale aj verejných schodov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zodpovedajú zvyčajne za chodníky spájajúce ich nehnuteľnosť s miestnou komunikáciou, napríklad chodníkom naprieč sídliskom. Pri rodinných domoch je zodpovedný majiteľ. Pri obytnom dome to môže byť správcovská spoločnosť, bytové družstvo, ale aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zodpovedajú len za znečistenie, poľadovicu či sneh.
Podrobnosti o zodpovednosti môže upravovať aj všeobecne záväzné nariadenia obce či mestskej časti - napríklad pri nástupných ostrovčekoch na zastávkach to môže byť dopravný podnik.

Pohodlnejšia poisťovňa

Ak si človek, ktorý utrpel úraz, ktorý zapríčinil stav chodníka, platí poistku, je to ten menej komplikovaný prípad.
Poisťovňa by mala škodu na zdraví uhradiť. Od správcu či vlastníka si potom peniaze vymôže sama.
Úrazová poistka by mala zahŕňať všetky zo spomenutých situácií - či už ide o úraz spôsobený pokĺznutím sa na zvyšku snehu, alebo nečistote, alebo úraz vzniknutý pri obchádzaní chodníka na ktorom je po odmäku alebo daždi nahromadená voda, ktorá nemá kam odtekať.

Okamžite k lekárovi

Podľa Zuzany Wagnerovej z poisťovne Kooperatíva je dôležité bez zbytočného odkladu vyhľadať lekára a liečiť sa podľa jeho pokynov.
„V prípade, že nastane poistná udalosť, klient, ako aj ošetrujúci lekár vypĺňajú príslušný formulár s opisom, ako k úrazu došlo. Ten následne odošlú na obchodné zastúpenie alebo na centrálu poisťovne," hovorí Dana Macková z poisťovne Wüstenrot.

Výška poistného plnenia je rôzna a závisí od poistnej sumy. Odškodné sa pri úrazoch môže rátať na tisícky eur.
Mesačné náklady na poistku závisia od výšky poistnej sumy, ako aj od toho, čo všetko si klient zaplatil a či ide len o pripoistenie, alebo samostatný produkt. V podstate môže ísť o pár centov, ale aj o desiatky eur.

Ak poškodený človek nemá poistku a chce odškodnenie, nezostáva mu nič iné ako zodpovedného správcu či vlastníka na náhradu škody vyzvať.

Pády môžu zabíjať

Pády vo vyššom veku sú veľmi nebezpečné. Prognózu niektorých úrazov môže zlepšiť operácia.

BRATISLAVA. Následky pádov sú u starších ľudí veľmi závažné. Podľa gerontológa Štefana Krajčíka až 40 percent všetkých úrazov starých ľudí je spôsobených pádmi. „Najčastejšími dôsledkami sú pomliaždeniny mäkkých tkanív a tržné poranenia kože. Časté sú i zlomeniny najmä končatín," hovorí.

U mladších ľudí so zachovaným obranným reflexom sú najčastejšie zlomeniny predlaktia. Vo vyššom veku pribúda zlomenín hornej časti stehnovej kosti. Vzhľadom na anatomické pomery a riziká dlhodobého ležania je podľa Krajčíka v týchto prípadoch potrebná operácia, ktorá značne zlepšuje prognózu. „Napriek tomu štrnásť až 36 percent pacientov s touto zlomeninou zomrie do jedného roka. Asi iba polovica prežívajúcich získa rovnakú pohyblivosť ako pred úrazom a asi desať percent prežívajúcich musí odísť do domova dôchodcov," pripomína smutné štatistiky gerontológ.

Inými zlomeninami sú zlomeniny panvy a chrbtice, ktorých liečenie si vyžaduje niekoľkotýždňový pobyt v posteli.

Nebezpečným dôsledkom pádov na hlavu u seniorov je krvácanie do obalov mozgu. „Krvácanie z tepien sa prejaví rýchlo, no krvácanie zo žíl sa môže prejaviť aj po niekoľkých týž〜dňoch, keď už postihnutý a jeho okolie na pád zabudli," vysvetľuje Krajčík.

(ht)
Ak ste padli a utrpeli úraz

Nešťastnú udalosť podľa možnosti zdokumentujte. Zabezpečte si svedkov, fotografie z mobilu na mieste, kde ste spadli, pomôžu preukázať stav chodníka. Privolať môžete aj políciu.

Ak si platíte zdravotnú poistku, choďte hneď k lekárovi. Jeho správu budete potrebovať pre poisťovňu.

Pokiaľ poistku nemáte a chcete, aby vás za úraz odškodnili, zistite si, kto je za miesto zodpovedný. Môže to byť obec, vlastníci nehnuteľnosti, správcovská firma, ale napríklad aj dopravný podnik. Podrobnosti niekedy upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce alebo mesta. Informujte sa na úrade.

O mimosúdnu dohodu vo veci odškodnenia sa môžete pokúsiť sami, alebo zaplaťte za službu mediátorovi.

Ak sa rozhodnete podať žalobu na súd, je vhodné spolupracovať s právnikom. Výsledok môže byť istejší
a upozorní vás na prípadné riziká.

(ht)
Rozkopávky musia byť označené


BRATISLAVA. Opravy chodníka alebo výkopové práce napríklad pri pokladaní káblov alebo prípojok vodovodného či kanalizačného vedenia musia byť zo zákona označené. Označenie musí byť natoľko výrazné, aby nemohlo dôjsť k úrazu.
V praxi sa na to využívajú napríklad výstražné pásky.

Ak prekážka nie je dostatočne označená a v dôsledku nej niekto utrpí úraz, podľa stanoviska advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka sa môže poškodený domáhať náhrady škody.

Pri povoľovaní rozkopávky chodníka je zároveň podmienkou, aby chodec nemusel ísť po vozovke.
Ak sa rekonštruuje celý chodník, musí mať k dispozícii náhradnú lávku alebo miesto rozkopávky musí byť označené značkou pre chodcov, aby prešli na druhú stranu.

V prípade, že rozkopávka nie je riadne označená a zabezpečená a v dôsledku neobídenia prekážky alebo chôdze cez ňu dôjde ku škode, mohol by poškodený s náhradou škody uspieť.
To však neplatí vtedy, ak sa chodec napriek riadnemu označeniu a zabezpečeniu obchádzky vyberie cez rozkopávku a dôjde k úrazu.

(ht)
Súd je posledným krokom

Pri mimosúdnej dohode pomôže certifikovaný mediátor. Ak sa rozhodnete pre súd, nájdite si radšej advokáta.

BRATISLAVA. Ak sa vám stal úraz na znečistenom či poškodenom chodníku a nemáte poistku, aby ste získali odškodnenie, budete sa oň musieť uchádzať sami.

Urobiť to môžete tak, že napíšete upomienku alebo výzvu s tým, že ak škoda nebude uhradená dobrovoľne, tak budete riešiť vec podaním žaloby na súd.

Podľa právnika Dávida Štefanku škoda môže pozostávať z ušlého zisku (napríklad ak pracujete alebo podnikáte), bolestného, zo sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady vzniknutej škody (poškodenie odevu a podobne). Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vyčísľujú podľa bodového ohodnotenia z lekárskeho posudku po skončení práceneschopnosti.

Na dohodu musia byť dvaja

Pokiaľ na výzvu nikto nezareaguje, nemusíte hneď na súd. Ak je druhá strana ochotná, dá sa uspieť pri mimosúdnej dohode. O tú sa môžete pokúsiť sami, no môže vám ju dojednať mediátor - osoba, ktorá má na takúto činnosť certifikát od ministerstva spravodlivosti. „V súčasnosti je na Slovensku takmer tristo mediátorov," hovorí František Kutlík, ktorý pôsobí v Bratislave.

Podmienkou mediácie je dobrovoľnosť obidvoch strán. To znamená, že poškodený by mal zistiť za chodník zodpovedného vlastníka alebo správcu (s tým môže pomôcť aj mediátor) a ten s dohodou musí súhlasiť. Dojednané odškodné bude zrejme nižšie, než aké by stanovil súd.

Mediátor je navyše len odborníkom na proces a nie na obsah sporu. „Hľadá možnosti riešenia," hovorí Kutlík. Nevynáša teda rozhodnutie ako súd. Výsledkom dobre odvedenej práce mediátora však bude akceptovateľný kompromis - obojstranne výhodná dohoda zúčastnených strán.

Výhodou mediácie je, že poškodený nemusí absolvovať dlhé súdne konanie. To sa môže vliecť aj niekoľko rokov. Hoci sa za mediáciu platí (každý mediátor má svoj cenník), podľa Kutlíka je zhruba o dve tretiny lacnejšia oproti súdnemu konaniu, v ktorom sú zahrnuté súdne poplatky a trovy právneho zastúpenia.
Ak sa dohoda nedosiahne, ešte vždy zostáva možnosť obrátiť sa na súd.

Dobre sa pripravte

Pre úspech žaloby na súde sa odporúča vyhľadať advokáta a nechať si vo všetkých krokoch poradiť.
Dobrý advokát vie správne naformulovať návrh žaloby, zastupovať klienta počas celého konania a tiež upozorniť poškodeného na niektoré riziká.

Podmienkou úspechu na súde (no to platí aj pre medzisúdnu dohodu či uplatnenie si nároku u poisťovne) je dobre zdokumentovať nešťastnú udalosť.
To v praxi znamená zabezpečiť si napríklad fotodokumentáciu, svedkov alebo hneď privolať mestskú, alebo štátnu políciu.

Halka Tytykalová
Aj za ošpliechanie sa platí

V cestnom zákone je pokuta aj za rozstreknutie vody v mláke.

BRATISLAVA. Hoci ošpliechanie človeka na chodníku okoloidúcim autom spravidla nemáva vážne dôsledky, je nepríjemné a môže spôsobiť zničenie zimného kabáta. Ak máte svedka, pamätáte si ešpézetku a ste pripravení domáhať sa svojich práv, je to možné.

„Podľa nového cestného zákona je vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode zakázané," tvrdí Dávid Štefanka z advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka.

Napríklad rozstrekovanie kaluže môže byť potrestané pokutou až 60 eur. Pri takejto udalosti právnik odporúča zavolať mestskú políciu a spísať hlásenie. „Škodu treba nahlásiť v poisťovni vodiča. Poistka by mala pokryť jej náhradu ," hovorí Štefanka.

(ht)
Vlastníci môžu poveriť správcu

BRATISLAVA. Upratanie časti chodníka, za ktorú sú zodpovední vlastníci v bytovom dome, si možno dojednať. Ak je v dome spoločenstvo, službu môže na základe objednávky vykonávať firma. V dome, kde nie je spoločenstvo, upratovanie chodníka môže byť zanesené priamo v zmluve o výkone správy.

„Vlastníci by mali zvážiť možnosť sa pripoistiť pre prípady, že by sa na znečistenom chodníku stal úraz," povedala Jaroslava Zapletalová z Inštitútu bývania.

(ht)
O úpravu chodníka požiadajte obec

Chodníky majú mať predpísaný sklon, šírku, nemali by na nich chýbať odpočívadlá. Tieto aj iné pravidlá predpisuje vyhláška.

BRATISLAVA. Ako majú vyzerať všetky nové alebo zrekonštruované chodníky, určuje legislatíva. Pravidlá, ktorými sa má zabezpečiť prístupnosť verejných stavieb občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, stanovuje vyhláška ministerstva životného prostredia o technických požiadavkách na výstavbu a stavby (č. 532/2002 Z. z.).

Podľa nej okrem iného môžu mať chodníky len predpísaný pozdĺžny aj priečny sklon, široké musia byť najmenej 1,3 metra, a napríklad na úseku dlhšom ako dvesto metrov musí byť vybudované odpočívadlo, kde by mohol človek odkázaný na vozík zastaviť a oddýchnuť si.

Ak je na takomto mieste lavička, ľudia odkázaní na vozík vedľa nej potrebujú tiež priestor na oddych.
Každá prekážka trvalého aj dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa ďalej musí vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu, pričom vyhláška presne určuje, ako to má byť.

Žiaľ, ako hovorí Ľudmila Gričová z Centra samostatného života, vyhláška sa v praxi nedodržiava. A to aj napriek tomu, že platí s obmenami od roku 1985. Kontrola zo zákona v tejto veci leží na pleciach stavebných úradov a stavebnej inšpekcie.

Zo zákona tiež platí, že ľudia odkázaní na vozík môžu požiadať obec, aby upravila pre nich nepriechodný chodník.
„Ak podali podnet, najlepšie písomný, obec je povinná sa ním zaoberať na zasadnutí a prijať k tomu uznesenie," vysvetľuje Gričová.

(ht)
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 2. Získaj náskok pred štartom
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 4. Pomáhajú firmám zarábať viac. Polepšili si aj živnostníci
 5. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 6. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás
 7. Vytvor si svoju budúcnosť podľa vlastných predstáv!
 8. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 9. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 10. Budúcnosť je v komplexnej ponuke financovania a v digitalizácii.
 1. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 4. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 5. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 6. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 7. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 8. Budúcnosť je v komplexnej ponuke financovania a v digitalizácii.
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 10. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 292
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 852
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 333
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 216
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 838
 6. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 4 162
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 179
 8. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 2 816
 9. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 2 456
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 2 197
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kníhkupectvo Panta Rhei v Bratislave.

Robí nám vrásky, že stále nepoznáme kompenzácie, vraví Michal Rajter.


15 h
Pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali, sa otvoria všetky obchody už v piatok 10. decembra.

Od pondelka ostane doma druhý stupeň a stredné školy.


7 h
Ukrajinskí vojaci na fronte v Doneckej oblasti.

Biden volal v utorok s Putinom.


6 h

Neprehliadnite tiež

Jozef Golonka.

Daniel Pastirčák si peniaze nevezme.


a 3 ďalší 11m
Skryť Zatvoriť reklamu