Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Do Rakúska cez zelenú hranicu zo SR opäť smerovali ilegálni utečenci

Gänserndorf 2. mája (TASR) - Cez zelenú hranicu zo Slovenska na územie Rakúska sa v noci nadnes opäť pokúšali dostať ilegálni utečenci.

Skupinu siedmich ilegálnych prisťahovalcov však zadržali v lokalite obce Marchegg v okrese Gänserndorf asistenční vojaci rakúskej armády Bundesheeru.

Všetci utečenci sú pôvodom z Rumunska a na územie Rakúska sa dostali skrytí v nákladom vagóne zo SR. Prevádzača sa ako vo väčšine prípadov nepodarilo zadržať.

L.Székely: Návrh medzivládnej dohody možno vypracovať za niekoľko mesiacov

Budapešť 2. mája (TASR) - Ďalšie kolo slovensko-maďarských rokovaní na expertnej úrovni o realizácii záverov Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v kauze SVD Gabčíkovo-Nagymaros sa uskutoční 5. júna v Bratislave. Vyplýva to zo slov splnomocnenca maďarskej vlády pre dunajskú problematiku Lászlóa Székelya na dnešnom zasadaní zahraničného výboru parlamentu MR v Budapešti.

Podľa jeho slov je teoreticky možné vypracovať za niekoľko mesiacov návrh pre obe strany akceptovateľnej medzivládnej dohody o predmetnej problematike. Predmetom rokovaní v slovenskom hlavnom meste budú zriadenie expertných skupín, ako aj rámce medzivládnej dohody, ktorá by poslúžila ako základ novej medzištátnej zmluvy.

Za pokrok označil László Székely, že už ani Bratislava kategoricky neodmieta dohodu bez VD Nagymaros a nezavrhuje ani zlepšenie plavebných podmienok na dunajskom úseku medzi Rajkou a Budapešťou bez zvýšenia vodnej hladiny.

Za výsledok doterajších rokovaní považuje maďarský vládny splnomocnenec, že slovenská strana je pripravená konzultovať množstvo vody, ktoré sa dostane do starého dunajského koryta, aj keď pripúšťa, že v tejto otázke sa názory oboch strán značne rozchádzajú.

Kým Maďarsko považuje doterajší prietok vody za prinízky pre zlepšenie ekologických pomerov v oblasti, SR považuje súčasných 17 percent v celoročnom priemere za dostatočné množstvo vody.

"Maďarská strana preto navrhla, aby Slováci poskytli vodu navyše do Starého Dunaja výmenou za príslušný podiel na vyrobenej elektrickej energii. Slovensko to neodmietlo, avšak podiel na energii viaže k podielu na nákladoch, ktorého výšku stanovilo na veľmi nízkej úrovni 14 percent," cituje agentúra MTI Lászlóa Székelya.

Podľa jeho slov Maďarsko je v záujme urýchleného zlepšenia ekologickej situácie pripravené dočasne sa dohovoriť o odovzdávaní vody navyše, zodpovedajúcej 14-percentnému podielu na elektrickej energii. Pri stanovení definitívneho množstva vody navrhuje však iný prepočet.

"Jeho podstatou je, že pri stanovovaní množstva elektrickej energie by sa nezohľadňoval iba podiel na nákladoch, ale aj rovnako dôležitý prvok, maďarský podiel na nevyhnutnom prírodnom zdroji - vode," uviedol maďarský splnomocnenec.

László Székely pripustil, že obe strany majú rozdielny názor na to, výstavbu ktorých objektov treba zohľadniť pri vyčíslení podielu na nákladoch. Maďarsko považuje za reálny minimálne 25-percentný podiel na elektrickej energii a odovzdanie adekvátneho množstva vody, poznamenal a dodal, že na zachovanie jedinečnej fauny a flóry na Malom Žitnom ostrove by bolo potrebných 50 percent prietoku Dunaja.

V reakcii na jednu z poslaneckých otázok László Székely potvrdil, že slovenská strana nespochybňuje riešenie otázky odškodného prostredníctvom nulového salda, aj keď sformulovalo rôzne požiadavky na odškodnenie.

Podľa Székelyovych slov požaduje Bratislava odškodnenie za absenciu výstavby VD Nagymaros, pričom škody spôsobené maďarskej strane nezákonne vybudovaným objektom v Čuňove sú ako formuloval - rádovo vyššie.

Návrh spoločného regionálneho protipovodňového programu má už konkrétnu podobu

Budapešť 2. mája (TASR) - Návrh vyhlásenia o spoločnom protipovodňovom programe, ktorý vypracovali splnomocnenci maďarskej a ukrajinskej vlády, by okrem iného mali posúdiť účastníci päťstrannej schôdzky na ministerskej úrovni, na ktorej by 25. mája v Budapešti nemali chýbať kompetentní zástupcovia vlád SR, ako aj Juhoslovanskej zväzovej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Ako je známe, maďarský a ukrajinský premiér sa pri schôdzke v Užhorode 9. apríla vzhľadom na opakované katastrofálne povodne v regióne rozhodli vypracovať spoločný program protipovodňovej ochrany.

Súčasne sa dohodli, že prizvú k účasti na ňom aj predstaviteľov ďalších troch zainteresovaných štátov regiónu, vrátane Slovenska.

Praha podpísala memorandum o spolupráci s Medzinárodnou rómskou úniou

Praha 2. mája (TASR) - K riešeniu rómskej problematiky v ČR by malo prispieť Memorandum o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí ČR a Medzinárodnou rómskou úniou (IRU), ktoré obe strany podpísali 4. apríla v Prahe. Prezident IRU Emil Ščuka dnes v tejto súvislosti vyjadril nádej, že české memorandum nezostane ojedinelé a bude inšpiráciou aj pre iné krajiny. Predstavitelia IRU chcú o podobnej iniciatíve rokovať v najbližších mesiacoch aj v Bratislave.

K podpisu dokumentu o spolupráci by podľa Ščuku v krátkej dobe mohlo dôjsť v Bulharsku, kde sa už vytvorila pracovná skupina na jeho prípravu. Približne o dva mesiace memorandum o spolupráci podpíše IRU s vládou v Indii. IRU zatiaľ svoje iniciatívy neprezentovala verejne, informovali o tom však napríklad vlády vo Švédsku, Taliansku, Juhoslávii.

V posledných troch až štyroch mesiacoch podľa Ščuku došlo ku konsolidácii rómskeho hnutia na Slovensku. S predstaviteľmi vlády v Bratislave by chcela IRU nadviazať kontakty v priebehu mája alebo júna.

Dokument v Prahe podpísal námestník ministra zahraničných vecí ČR pre medzinárodné mnohostranné vzťahy Martin Palouš a prezident IRU Ščuka. Palouš na dnešnej tlačovej konferencii zdôraznil, že memorandum má prispieť k riešeniu citlivej otázky predovšetkým formou dialógu. Cieľom spolupráce má byť zlepšovanie postavenia a životných podmienok Rómov, ktoré je na prospech občianskych spoločností. K uznaniu Rómov ako národa, čo je ústredná téma politickej vízie IRU, sa deklarácia stavia pozitívne. IRU uznanie Rómov za národ nespája s požiadavkou na vlastný štát, dodal Palouš.

Memorandum predpokladá spoluprácu pri vytváraní koncepcie zahraničnej politiky MZV vo vzťahu k rómskej problematike, dialóg na úrovni vedenia MZV a IRU, výmenu informácií, spoluprácu pri budovaní špecializovaných databáz informácií a ich vyhodnocovaní a ďalšie body kooperácie. Podľa Palouša by do konca júna malo vzniknúť pracovisko koordinátora rómskej problematiky a rómskeho poradcu na MZV ČR. Praktický prínos dokumentu o spolupráci bude podľa Palouša možné vyhodnotiť približne o polroka.

Na zbrojárskom veľtrhu v Brne bude mať najväčšiu národnú expozíciu Slovensko

Brno 2. mája (TASR) - Na najväčšom európskom veľtrhu obranných technológií IDET 2001, ktorý sa uskutoční v areáli brnianskeho výstaviska od 9. do 11. mája, bude mať najrozsiahlejšiu národnú expozíciu Slovensko na 600 metrov štvorcových sa bude prezentovať dovedna 19 kľúčových podnikov slovenského obranného priemyslu.

Expozícia Armády SR (ASR) bude zameraná na propagáciu a integráciu SR do NATO. V rámci sprievodného programu sa uskutoční seminár Kroky Slovenska do NATO, kde vystúpia ministri zahraničných vecí, obrany a hospodárstva SR, náčelník Generálneho štábu ASR a prezident Združenia obranného priemyslu SR. Podľa nepotvrdených informácií na veľtrh zrejme zavíta aj prezident SR Rudolf Schuster.

Na 6. medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky a špeciálnych informačných systémov IDET v Brne sa na ploche 26.000 m2 predstaví asi 330 firiem z 23 krajín. Z toho sedem formou oficiálnych expozícií okrem SR to bude Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Nórsko a Rusko. Medzi vystavovateľov sa opäť vracia Grécko, Turecko a Maďarsko, ktoré sa na veľtrhu zúčastnili naposledy v roku 1994.

"Zo všetkých akcií usporiadaných spoločnosťou sa darí najviac internacionalizovať práve IDET. Podiel zahraničných vystavovateľov toho roku tvorí vyše 50 percent z celkového počtu zúčastnených firiem," povedal dnes na tlačovej konferencii v Brne manažér projektu Karel Torn.

Veľtrh sa koná na území jedného z najnovších členov NATO a v blízkosti priestoru ďalšieho potenciálneho rozširovania NATO práve v tomto teritóriu jednotlivé krajiny investujú alebo budú investovať do modernizácie svojich armád. Medziročný nárast vojenských výdavkov predstavoval v roku 2000 v ČR 8,3 percenta, v Maďarsku 6,7 a v Poľsku 2,1 percenta.

Belgické predsedníctvo zrejme dátum rozšírenia EÚ neprinesie

Brusel 2. mája (TASR) - Rozšírenie bude jednou z priorít belgického predsedníctva v Európskej únii (EÚ), ale konkrétnych dátumov vstupu sa kandidátske krajiny zrejme nedočkajú ani na decembrovom summite pätnástky v bruselskom Laekene. Vyplynulo to z dnešného vyhlásenia belgického premiéra Guy Verhofstadta, ktorý v Bruseli predstavil program predsedníctva svojej krajiny v EÚ.

"Nie je najdôležitejšie hľadať cieľové dátumy, ale riešenia problémov, ktoré existujú v rokovaniach s kandidátmi," vyhlásil na tlačovej konferencii Verhofstadt. Belgické predsedníctvo v EÚ sa začne 1. júla a potrvá do 31. decembra 2001.

Belgicko mieni podľa Verhofstadta dodržať "cestovnú mapu" prístupových rokovaní, ktorú vlani v decembri predložila Európska komisia (EK). Za najdôležitejšie v tejto etape považuje predseda belgickej vlády schopnosť pätnástky dohodnúť sa na spoločných rokovacích pozíciách v kľúčových oblastiach celého procesu, ktorými sú okrem iných voľný pohyb osôb či poľnohospodárstvo.

Ani belgický minister zahraničných vecí Louis Michel si nemyslí, že je vhodné určovať termíny vstupu či ukončenia rokovaní. "Všetko závisí od kandidátskych krajín a ich schopností preberať legislatívu," vyhlásil Michel. Zdôraznil, že Brusel bude počas svojho predsedníctva striktne uplatňovať zásadu diferenciácie a individuálneho posudzovania kandidátov podľa dosiahnutých výsledkov.

Celkovo si belgické predsedníctvo vytýčilo až 16 priorít. Okrem rozšírenia ide najmä o prípravu na zavedenie spoločnej meny euro od 1. januára 2002, pokrok v sociálnej oblasti, spoločnej azylovej a imigračnej politike, zlepšovanie kvality života, posilnenie vzťahov s tretími krajinami ako USA a Rusko a najmä diskusiu o budúcnosti Európy.

Decembrový summit EÚ by mal priniesť ambicióznu Laekenskú deklaráciu, ktorá vytýči agendu, časový rámec a spôsob ďalšej diskusie o budúcnosti Európy. Podľa Verhofstadta musí ísť o globálny európsky projekt, ktorý dá odpoveď na otázku, "ako usporiadať politický život v rozšírenej únii".

Ministri kultúry krajín V4 sa stretnú v Českom Krumlove

Praha 2. mája (TASR) - Ministri kultúry krajín Visegrádskej štvorky (V4) sa stretnú v dňoch 10. a 11. mája v Českom Krumlove na v poradí už šiestom stretnutí. Témou rokovania bude ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva a mediálna politika z hľadiska integračného procesu. Slovenskú republiku bude na stretnutí zastupovať minister kultúry SR Milan Kňažko.

Ministri, ktorí sa zídu na pozvanie českého partnera Pavla Dostála, budú rokovať hlavne o nehmotnom kultúrnom dedičstve a jeho ochrane v modernej dobe. Vymenia si skúsenosti z oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, legislatívu a dôležité projekty. Ďalším bodom bude podpora lokálnych kultúrnych tradícií, kde môžu krajiny V4 spolupracovať v oblasti významných výročí, udalostí a umeleckých osobností.

Ďalšou časťou rokovania bude diskusia o mediálnej politike z hľadiska integračného procesu, kde si krajiny V4 môžu vymeniť informácie o postupujúcom integračnom procese v oblasti audiovízie a možnostiach spolupráce. Ministri kultúry na záver stretnutia prijmú záverečné komuniké.

Posledné stretnutie šéfov rezortu kultúry krajín V4 sa konalo v októbri minulého roku v Bratislave.

Vo Viedni otvorili výstavu obrazov El Greca

Viedeň 2. mája (TASR) - V Umelecko-historickom múzeu vo Viedni dnes slávnostne otvorili výstavu diel španielskeho maliara gréckeho pôvodu Domenikosa Theotokopulosa, známejšieho ako El Greco (1541 - 1614). Na otvorenie pozvala rakúska ministerka pre vzdelávanie, vedu a kultúru Elizabeth Gehrerová i ministra kultúry SR Milana Kňažka.

Súčasťou vernisáže bolo vystúpenie Gréckeho byzantského chóru a koncert španielskej polyfónnej hudby zo 16. storočia. Výstava sa koná za podpory kultúrnych predstaviteľov Grécka a Španielska v Rakúsku.

Rozsahom ide o prvú výstavu diel El Greca svojho druhu v strednej Európe. Zahŕňa 40 obrazov, dve sochy a dva unikátne grafické listy. Všetky exponáty sú poistené na šesť miliárd šilingov. Zaujímavosťou je, že Umelecko-historické múzeum vo Viedni nevlastní ani jeden obraz od El Greca.

El Greco odišiel v roku 1568 do Talianska, kde ho ovplyvnilo benátske maliarstvo vrcholnej renesancie. Od roku 1577 až do svojej smrti v roku 1614 žil v španielskom meste Toledo, kde si vytvoril expresívny štýl charakterizovaný pretiahnutými proporciami a vizionárskymi krajinami. Nepodarilo sa mu stať dvorným maliarom španielskeho kráľa Filipa II. a jeho predĺžené tvary postáv mnohí chápali ako znak jeho šialenstva. Až na prelome 19. a 20. storočia sa stal El Greco hrdinom symbolistov, vzorom expresionistov a predvojom moderny.

Výstava obrazov El Greca je pre verejnosť otvorená denne od 5. mája do 2. septembra od 10. do 18. hodiny, vo štvrtok až do 22. hodiny. Vstupné je 120 šilingov, 240-stranový katalóg stojí 490 šilingov. Výstava má vlastnú internetovú adresu www.khm.at/elgreco.

Budapeštianska ekonomická univerzita zriadi detašované pracovisko v Komárne

Budapešť 2. mája (TASR) - Detašované pracovisko Budapeštianskej ekonomickej univerzity, ktoré zriadia od nového školského roku v Komárne, bude vôbec prvým na území SR, kde bude možné získať univerzitné ekonomické vzdelanie v maďarskom jazyku.

Očakáva sa, že finančníctvo, hospodársku informatiku a komunikáciu začne študovať asi 300 poslucháčov. Záujemcovia môžu prihlášky zasielať do 16. júla.

Na výučbe, ktorú už schválila Maďarská akreditačná komisia a ktorej akreditačný proces na Slovensku by sa mal začať čo najskôr, by sa v čo najväčšom množstve mali podieľať aj slovenskí pedagógovia.

Aj keď bude vyučovanie zväčša v maďarskom jazyku, niektoré odborné predmety, napríklad právo alebo daňové otázky, sa budú vyučovať v slovenčine. Veľký dôraz sa bude klásť aj na výučbu angličtiny, uviedol prorektor budapeštianskej univerzity Gyula Bakacsi na tlačovej konferencii. Okrem zástupcov univerzity sa na nej zúčastnili aj predstavitelia nadácie, ktorá prispeje na tento projekt.

Aliancii v Bratislave pripomenú sľub nechať do NATO otvorené dvere

Washington 2. mája (TASR) - V čase, keď si Európa a Spojené štáty už zvykali na hádky o menej dôležitých sporoch, vedúci predstavitelia 13 stredo- a východoeurópskych krajín plánujú oživiť pamäť Západu v súvislosti s určitými nedokončenými morálnymi a historickými povinnosťami, napísal dnes americký denník Wall Street Journal.

Títo trinásti, ktorí sa stretnú 9. mája v Bratislave, plánujú pripomenúť členským krajinám NATO ich sľuby držať na summite na budúci rok v Prahe dvere otvorené pre nových členov. Desať z nich zastupuje kandidátov zo strednej Európy, Balkánu a Pobaltia. Zostávajúci traja - Poľsko, Česko a Maďarsko - sa stali členmi v roku 1999, ale pociťujú zodpovednosť nezabúdať na tých ostatných.

Ich de facto zástupca - český prezident Václav Havel - si už pripravil jeden z jeho zápalistých prejavov, vrátane požiadavky na adresu severoatlantického spoločenstva, aby prijalo aj tri baltické republiky - napriek námietkam Ruskej federácie. Táto bratislavská skupina potom podpíše jednohlasné komuniké, ktoré Západ nebude môcť nechať bez odpovede. Skupina si dala názov Vilniuska desiatka - ako narážku na takéto spoločné komuniké vydané v máji minulého roka.

Ich hlavný cieľ sa skladá z niekoľkých častí: prvá a hlavná časť je zameraná na Washington. Má to byť akýsi budíček pre administratívu nového prezidenta Georgea W. Busha pred ministerským rokovaním v máji a prvým summitom európskych prezidentov v júni.

Bratislavskí organizátori tvrdia, že rozširovanie NATO dáva prezidentovi Bushovi možnosť získať hneď zo začiatku potrebné zvýšenie vplyvu v zahraničnej politike.

Vilniuska desiatka je presvedčená, že ponúka prezidentovi Bushovi najlepšiu možnosť zmeniť predstavu o sebe v Európe kde doteraz nie je práve najlepšia. Zároveň by mal možnosť položiť bodku za úpravou Európy po skončení studenej vojny vytvorením jednotnej a slobodnej Európy.

Druhým cieľom bratislavského stretnutia - a náročnejším - bude okamžitá podpora nového kola rozširovania NATO zo strany západných Európanov. Títo sa doteraz zameriavajú v prvom rade na rozširovanie Európskej únie, píše autor článku a pokračuje, že tretím cieľom je udržiavať čo najväčšiu solidárnosť v rámci skupiny kandidátov pre nadchádzajúci ťažký rok lobovania.

Pozoruhodné je najmä to, že Slovensko a Slovinsko lobujú za iných: za Bulharsko, Rumunsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Albánsko, Chorvátsko a Macedónsko. Západoeurópski diplomati radili Slovensku a Slovinsku, aby sa dištancovali od problematických baltických otázok, ale tieto dva štáty sú si vedomé, že väčšia skupina môže vyvolať na Západe viac pozornosti a že Pobaltie nakoniec dosiahne väčšiu podporu od Washingtonu.

Podľa článku denníka voľba prezidenta Busha bude nakoniec jasná treba sa rozhodnúť medzi opatrnosťou pri rozširovaní a odvážnym a predvídavým krokom. Opatrníckym prístupom by bolo prijatie Slovenska a Slovinska a potvrdenie, že pre iných zostávajú dvere otvorené. Tento kurz by vyvolal najmenší odpor Ruska a Západnej Európy.

Odvážny a predvídavý kurz by vyžadoval prijatie všetkých troch pobaltských štátov a prípadne aj Bulharska - teda rozšírenie o šesť krajín, ktoré by sa stali členmi aliancie krajiny, ktoré prešli najdramatickejšími pozitívnymi zmenami.

Ťažké bude riešiť problém s Ruskom, ale zaručiť Moskve v skutočnosti právo veta v súvislosti s členstvom pobaltských republík by bolo krátkozrakosťou, pokrytectvom a posilnením anachronických ruských ideí o sférach vplyvu.

Zatiaľ čo členstvo pobaltských štátov by vyvolalo krátkodobé politické spory s Moskvou, na druhej strane by bolo dlhodobým prínosom pre každého. Ich členstvo v NATO so zmyslom pre bezpečnosť a záruky bude mať za následok zlepšenie ich vzťahov s Ruskom tak ako sa zlepšili jeho vzťahy s krajinami prijatými v poslednom kole rozširovania aliancie.

Autor komentára v denníku končí konštatovaním, že nové demokratické krajiny zaujmú v Bratislave vysokomorálne stanovisko s nádejou, že ich západní partneri majú dostatočnú predstavivosť na to, aby sa k nim pripojili.

EK: Slovenská vláda urobila pri riešení aféry všetky potrebné kroky

Brusel 2. mája (TASR) - Vláda SR urobila pri riešení aféry okolo možného zneužívania prostriedkov z predvstupových fondov Európskej únie (EÚ) všetky potrebné kroky, a preto bolo možné zrušiť opatrenia, ktorými boli pozastavené výberové konania a podpisovanie kontraktov na jednotlivé projekty. Povedal to dnes v Bruseli šéf Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre rozšírenie Eneko Landaburu.

"Vláda prijala všetky kroky, ktoré sme požadovali, a po ubezpečeniach a informáciách o predbežných výsledkoch vyšetrovania, podľa ktorých neboli zasiahnuté peniaze z fondov EÚ, sme mohli tendre a kontraktovanie obnoviť," uviedol v rozhovore pre TASR Landaburu.

Pripomenul, že 6. apríla zaslal vicepremiérovi Pavlovi Hamžíkovi list, v ktorom ho požiadal o podrobnejšie informácie k prípadu možného zneužitia peňazí z programu PHARE bývalým pracovníkom Úradu vlády SR. "Odpoveď slovenskej strany a poskytnuté záruky boli dostatočné, preto som v piatok (27. apríla) rozhodol o zrušení opatrení voči Slovensku," dodal šéf direktoriátu pre rozšírenie.

Landaburu sa nechcel vyjadriť k vnútropolitickej situácii na Slovensku a k tomu, či by z celej aféry mali byť vyvodené politické dôsledky. "Nemôžem sa miešať do vnútorných záležitostí krajiny, ale opakujem, že slovenská vláda urobila v tejto veci všetko, čo sme požadovali," konštatoval.

Zdôraznil však, že EK bude čakať na definitívne závery vyšetrovania a o ďalších krokoch rozhodne až po zistení, či skutočne došlo k zneužitiu peňazí z pokladnice EÚ. Pripomenul, že podozrenia priamo na Slovensku vyšetrujú pracovníci Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF). Landaburu zopakoval názor, že aféra okolo predvstupovej pomoci neohrozí prístupový proces Slovenska a nenaštrbí dôveru EÚ voči SR.

Kukan: Slovensko podporuje kandidatúru Annana na ďalšie funkčné obdobie

New York 3. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, ktorý je na päťdňovej diplomatickej misii v Spojených štátoch amerických, rokoval v stredu v New Yorku s generálnym tajomníkom OSN Kofim Annanom a jeho námestníčkou Louise Fréchettovou.

Hlavnou témou jeho rozhovoru s generálnym tajomníkom OSN bola otázka pôsobenia SR v OSN a situácia na Balkáne, najmä v Kosove. OSN podľa ministra Kukana v súčasnosti zvažuje, akým racionálnym spôsobom by mohla ďalej prispieť k riešeniu problémov, ktoré túto oblasť ťažia.

Ako pre TASR povedal minister, Annan vyslovil spokojnosť s aktívnym prístupom Slovenska v mnohých aktivitách OSN. Osobitne pozitívne zhodnotil participáciu SR na mierových operáciách OSN.

SR sa v súčasnosti podieľa na 12 operáciách v konfliktných oblastiach na celom svete. Ako ocenenie slovenskej činnosti Kukan označil skutočnosť, že SR dostala možnosť vyslať 280 vojakov na Cyprus, kde vystriedajú odchádzajúci kontingent rakúskych vojakov. O účasť na tejto misii prejavili záujem aj viaceré iné krajiny, ale vzhľadom na dobré skúsenosti sa OSN rozhodla pre Slovensko, dodal minister. Okrem toho bude 50 slovenských vojakov pracovať v nemocnici vo Východnom Timore, kde vystriedajú tím z Nového Zélandu. Začiatok oboch misií je plánovaný na jún.

Kukan na stretnutí podporil kandidatúru Annana na ďalšie funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka OSN. Voľby sa uskutočnia na jeseň tohto roku a Slovensko Annanovu kandidatúru podporí. V tomto zmysle sa nesie aj list slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý Kukan Annanovi na stretnutí odovzdal.

Obaja predstavitelia hovorili aj o reforme OSN a situácii na Balkáne, kde Kukan pôsobí ako Annanov osobitný vyslanec. Annana zaujímal pohľad SR na možnosti riešenia zložitej situácie na juhovýchode Európy.

OSN na budúci mesiac vypracuje podrobnú analýzu situácie na Balkáne. Generálny tajomník v tejto súvislosti požiadal Kukana, aby navštívil Belehrad a Prištinu a rokoval tam o otázke návratu Srbov do provincie a ďalších otázkach.

Na otázku TASR, či jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii osobitného spravodajcu pre Balkán prinieslo nejaké konkrétne výsledky, šéf slovenskej diplomacie povedal, že svoju hlavnú úlohu vidí v pomoci pri búraní bariér, ktoré bránia v približovaniu stanovísk sporných strán a v podnecovaní dialógu medzi Srbmi a Albáncami v Kosove.

Krátko hovorili aj o situácii na Slovensku, hlavne o pokroku SR v predvstupových rokovaniach o členstve v Európskej únii (EÚ) a o príprave na členstvo v NATO.

S námestníčkou generálneho tajomníka OSN L. Fréchettovou Kukan osobitne hovoril o situácii v strednej Európe, vzťahoch Slovenska so susednými krajinami a aktivitách v rámci Visegrádskej štvorky (V4). Fréchettová tiež ocenila pôsobenie Slovenska v OSN, hlavne skutočnosť, že svoje pravidelné príspevky platí v plnej výške a včas.

Dnes odcestuje Kukan do Washingtonu, kde absolvuje celý rad rokovaní s predstaviteľmi administratívy amerického prezidenta Georgea W. Busha.

V piatok sa stretne so šéfom americkej diplomacie Colinom Powellom. Stretnutie bude prvým kontaktom Kukana s novým ministrom zahraničných vecí USA a bude zamerané na potvrdenie štruktúry vzájomnej spolupráce a vzájomných vzťahov. Podľa Kukana otázka členstva SR v NATO bude témou, o ktorej bude "hovoriť veľmi nahlas".

Vo Washingtone bude Kukan rokovať aj s poradkyňou amerického prezidenta pre otázky národnej bezpečnosti Condoleezzou Riceovou.

V sobotu sa Kukan stretne s bývalou ministerkou zahraničných vecí Madeleine Albrightovou, ktorá - napriek odchodu z aktívnej politiky - je podľa Kukana veľmi skúsenou političkou. Ako dodal, rozhovory s ňou sú vždy veľmi inšpiratívne, osobitne preto, že veľmi dobre pozná situáciu v našom regióne. Podľa ministra stretnutie s Albrightovou môže byť veľmi prospešné aj z hľadiska záujmov Slovenska.

Počas návštevy v USA Kukan absolvuje aj pracovný obed s redaktormi denníka The Washington Post.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 779
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 595
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 609
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 458
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 410
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 960
 7. Kam do tepla v januári? 2 113
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 873
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 728
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 033

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Logopedička: Nikdy nie je neskoro odnaučiť sa ráčkovať

Detí s problémami je čoraz viac.

SVET

Soros je všade. Orbánov verejný nepriateľ číslo jeden

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

Neprehliadnite tiež

Kiska si vždy do mňa rád rýpne, tvrdí Fico

Fico tvrdí, že napadnutie zákona o štátnych cenách na Ústavnom súde je krok proti vláde.

Premiér podporuje Danka pri zmene fungovania strán, Most je proti

Most s limitmi na počet členov nesúhlasí, má inú predstavu.

Fico tvrdí, že exekučná amnestia môže mať tri podoby

Pri pripravovanej exekučnej amnestii vidí vládna koalícia tri možnosti nastavenia jej parametrov.

V Pieninách nájdete malebné zákutia aj historické klenoty

Ako jeden z mála národných parkov na Slovensku už má hotovú zonáciu.