Historický kalendár na 12. mája

Bratislava 11. mája (TASR) -

- Medzinárodný deň ošetrovateliek - vyhlásila Svetová organizácia sestier (IGN)

- narodenie britskej zdravotnej sestry Florence Nightingalovej (1820), ktorá bola priekopníčkou starostlivosti o chorých a nemocničnej hygieny

- Medzinárodný deň ME/CFS (myalgická encefalomyelitída/chronický únavový syndróm) - pripomína si narodenie Florence Nightingalovej, ktorá bola desaťročia pripútaná na lôžko záhadnou chorobou, pričom sa predpokladá, že išlo práve o chronický únavový syndróm

- Pankrác, Nerej a Achilej, mučeníci (spomienka)


1386
- dostal kráľ Žigmund mesto Trenčín do daru od manželky Márie

1736
- zomrel v Nitre cirkevný a krajinský hodnostár LADISLAV ADAM ERDÖDY,
popredný rekatolizátor a predstaviteľ záujmov habsburského
absolutizmu. Narodil sa 20.9.1677

1761
- vymenovali za ostrihomského arcibiskupa spišského prepošta
Františka Barkóciho

1791
- zomrel v Budapešti-Budíne (Maďarsko) lekár, univerzitný profesor
a odborný spisovateľ VÁCLAV TRNKA, ktorý sa zaslúžil o založenie
a zveľadenie lekárskej fakulty trnavskej univerzity. Narodil sa
21.10.1737

1831
- narodil sa v Svederníku katolícky kňaz, rozširovateľ tlače,
veršovník a prekladateľ JÁN HORECKÝ, zakladajúci člen Matice
slovenskej, ktorý bol patrónom znievského gymnázia. Zomrel 17.3.1904

1846
- narodil sa v Trnave poľnohospodár a pomológ JÚLIUS JABLÁNCI, ktorý
významne ovplyvnil rozvoj poľnohospodárstva v Rakúsko-Uhorsku. Zomrel
4.9.1919

1891
- založil Štefan Furdek časopis Jednota, orgán prvej slovenskej
katolíckej jednoty v USA a zároveň prvý časopis slovenských
vysťahovalcov

1901
- narodil sa v Košiciach herec EUGEN SENAJ. Zomrel 4.11.1981

1906
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik ANDREJ GUOTH, ktorého prvá
básnická zbierka vyšla posmrtne. Zomrel 9.8.1929

1926
- uskutočnila sa veľká demonštrácia bratislavských robotníkov, na
ktorej sa uzniesli, že jednohodinovú mzdu venujú pre rodiny
štrajkujúcich britských baníkov
- narodil sa ZDENO SVRČEK, člen Slovenského syndikátu novinárov

1931
- narodila sa v Kokave nad Rimavicou spisovateľka, prekladateľka
a redaktorka VIERA HANDZOVÁ-MIHÁLIKOVÁ. Zomrela 15.6.1997

1936
- narodil sa urbanista JURAJ SILVAN, člen Spolku architektov Slovenska

1961
- zomrel v Bratislave evanjelický farár, prekladateľ a cirkevný
historik ŠTEFAN ADAMOVIČ. Narodil sa 13.11.1903

1971
- zomrel v Skalici herec VOJTECH KOVARÍK, ktorý sa presadil ako
výrazný realistický modelujúci figúrkár. Narodil sa 30.10.1901
- podpísali v Prahe čs.-sovietsku dohodu o zriadení a činnosti Domu
sovietskej vedy a kultúry

1976
- zomrel v Trnave hudobný pedagóg, hudobník, redaktor a zbormajster
VIKTOR BRÓS, ktorý viedol Bradlan a Okresný učiteľský spevokol
v Trnave. Narodil sa 19.5.1922

1991
- začala sa osemdňová návšteva premiéra Mariána Čalfu v Thajsku,
Indonézii, Malajzii a Bruneji, pričom rokoval o rozšírení
hospodárskych vzťahov

1496
- narodil sa (alebo 5.5.1497) švédsky kráľ GUSTAV I. VASA. Zomrel
roku 1560

1536
- postavili v Anglicku pred súd za zradu Francisa Westona, Marka
Smeatona a iných údajných milencov kráľovnej Anny Boleynovej

1641
- popravili v Londýne poradcu kráľa Karola I. a bývalého britského
miestodržiteľa v Írsku THOMASA WENTWORTHA, GRÓFA STAFFORDA. Narodil
sa roku 1593

1796
- zomrel nemecký básnik JOHANN PETER UZ. Narodil sa roku 1720

1806
- narodil sa filozof, vysokoškolský pedagóg a politik JUHANN VILHELM
VON SNELLMAN, tvorca programu fínskeho národného hnutia v 40. rokoch
19. storočia. Zomrel roku 1881

1821
- vydal kongres Svätej aliancie v Ľubľane, kde bol prizvaný aj
neapolský kráľ Ferdinand I. a Veľká Británia neposlala zástupcu, ale
iba pozorovateľa, záverečné vyhlásenie, ktoré zopakovalo rozhodnutie
veľmocí zasiahnuť kdekoľvek v Európe v záujme vtedajšieho poriadku
- z iniciatívy Rakúska vyzval kongres na intervenciu v Neapolsku
a Piemonte-Sardínii

1851
- zomrel nemecký sochár CHRISTIAN FRIEDRICH TIECK. Narodil sa roku
1776

1871
- zomrel (alebo 13.5.) hudobný skladateľ DANIEL FRANCOIS ESPRIT
AUBER, jeden z tvorcov tzv. veľkej francúzskej opery. Narodil sa roku
1782

1881
- musel tuniský bej pod hrozbou vojenského zásahu Francúzska v Bardo
podpísať nerovnoprávnu zmluvu o zriadení francúzskeho protektorátu
v Tunisku

1891
- narodil sa sovietsky herec IOSIF MOISEJEVIČ TOLČANOV. Zomrel roku
1981

1896
- narodil sa nemecký chemik a verejný činiteľ ERICH CORRENS. Zomrel
roku 1981

1901
- narodil sa český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg ZDENĚK HŮLA.
Zomrel roku 1986

1906
- narodil sa azerbajdžanský básnik a dramatik SAMÄD VURGHUN. Zomrel
roku 1956

1916
- narodil sa český herec FRANTIŠEK HANUS. Zomrel roku 1989
- popravili zastrelením írskeho robotníckeho revolucionára JAMESA
CONNOLLYHO, bojovníka za nezávislosť Írska. Narodil sa roku 1870

1921
- narodil sa nemecký objektový výtvarník, maliar a grafik JOSEPH
BEUYS. Zomrel roku 1986

- zomrela španielska poetka EMILIA PARDOVÁ-BAZÁNOVÁ. Narodila sa
roku 1852
- narodil sa arménsky hudobný skladateľ a pedagóg EDVARD MIRZOJAN

1926
- preletel objaviteľ južného pólu Roald Amudsen vzducholoďou Norge
spolu s jej talianskym konštruktérom Umbertom Nobilem a s americkým
žurnalistom Lincolnom Ellsworthom ako pozorovateľom severný pól
- začal sa trojdňový krvavý prevrat poľskej armády, pri ktorom
zahynulo vyše 900 osôb, keď maršal Józef Klemens Pilsudski zaútočil
so svojimi jednotkami na Varšavu, zvrhol vládu Wincentyho Witosa
a demokraticky zvolený prezident Stanislaw Wojciechowski
demonštratívne rezignoval - Pilsudski prevzal moc, zrušil ústavu
a nastolil vojenskú diktatúru
- skončil sa generálny štrajk vo Veľkej Británii, rokovania však
neviedli k výsledku, a preto sa baníci rozhodli štrajk čoskoro obnoviť

1931
- odohrali sa v španielskej metropole Madrid a aj v ďalších mestách
krajiny prudké proticirkevné akcie - ich účastníci zapaľovali
kostoly, kláštory a ďalšie cirkevné budovy
- zomrel belgický huslista, hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent
EUGENE YSAYE. Narodil sa roku 1858
- odsúdili v Berlíne na peňažný trest oblastného predsedu nacistickej
NSDAP a neskoršieho ríšskeho ministra propagandy Josepha Goebbelsa za
urážku vysokoškolského učiteľa židovského pôvodu

1936
- narodil sa nemecký džezový hudobník (tenorsaxofón a klarinet),
aranžér a skladateľ KLAUS DOLDINGER
- založili Smetanovo múzeum v Prahe
- narodil sa americký maliar FRANK STELLA
- narodil sa panamský politik a štátnik GUILLERMO ENDARA GALIMANY

1941
- predviedol nemecký inžinier Konrad Zuse svoj automatický číslicový
počítač Zuse Z3, pričom išlo o prvý programom riadený počítač, ktorý
pracoval úplne samočinne
- vydalo hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci smernicu
o zachádzaní so sovietskymi politickými pracovníkmi a vojakmi, ktorí
upadnú do zajatia
- stal sa Martin Bormann nástupcom Rudolfa Hessa vo funkcie vedúceho
kancelárie nacistickej NSDAP
- uskutočnili Nemci nálet na grécku Krétu
- pristáli nemecké lietadlá v sýrskom Damasku a Palmýre (Sýria bola
pod správou francúzskej vichystickej vlády)
- obrátilo sa Japonsko na USA s ponukou na uzavretie zmluvy
o neútočení

1946
- zomrel český maliar, grafik a ilustrátor VÁCLAV ŠPÁLA. Narodil sa
roku 1885

1951
- zomrel ruský herec a režisér VASILIJ VASILIEVIČ VANIN. Narodil sa
roku 1898

1956
- zomrel český hudobný skladateľ a dirigent VLADIMÍR AMBROS. Narodil
sa roku 1890
- zomrel český hudobný skladateľ BOHUSLAV LEOPOLD. Narodil sa roku
1888

1971
- získal Zlatú palmu na filmovom festivale v Cannes film amerického
režiséra Josepha Loseyho Posol a americkému hercovi Charliemu
Chaplinovi udelili francúzsky kríž Čestnej légie
- oženil sa v St. Tropez spevák populárnej britskej skupiny Rolling
Stones Mick Jagger s Biancou Perez Morena de Macias
- zomrel český klavirista, hudobný pedagóg, vedec a organizátor
hudobného života LUDVÍK KUNDERA, prvý rektor Janáčkovej akadémie
múzických umení. Narodil sa roku 1891
- začala sa v Effelsbergu (Bad Münstereifel, NSR) prevádzka
najväčšieo rádioteleskopu na svete s priemerom 100 metrom
- zasiahlo silné zemetrasenie juhozápadné Turecko, ktoré najviac
postihlo mesto Burdur, pričom zahynulo vyše 130 osôb
- zvolilo maďarské Národné zhromaždenie za svojho predsedu Antala
Apróa, predsedu Prezídia Pála Losoncziho a predsedu vlády Jenö Focka
- začalo sa v Berlíne štvordňové zasadnutie vojenskej rady spojených
ozbrojených síl a veliteľského zboru armád Varšavskej zmluvy

1981
- zomrel chorvátsky maliar a grafik MARIJAN DETONI. Narodil sa roku
1905

1986
- uskutočnil Radžív Gándhí zmeny v indickej vláde
- vypovedali z Líbye 36 diplomatov zo 7 západoeurópskych krajín
- zomrela rakúska herečka ELISABETH BERGNEROVÁ. Narodila sa roku 1897
- dohodli sa ministri zahraničných vecí 12 krajín EHS s okamžitou
platnosťou zastaviť dovoz zeleniny, mäsa a ovocia z východoeurópskych
krajín do 31.5.
- uskutočnila sa v americkom Miami schôdzka pohlavárov nikaragujskej
kontrarevolúcie

1991
- uskutočnili sa od roku 1959 prvé slobodné nepálske parlamentné
voľby, pričom absolútnu väčšinu získala liberálna Kongresová strana
Nepálu (získala z 205 mandátov 110) a novým premiérom sa stal Girija
Prasád Koirala - voľbami vyvrcholilo demokratizačné hnutie, ktoré sa
začalo krvavými nepokojmi v apríli 1990
- zneškodnili na kazašskom polygóne Kapustin Jar posledné dve
sovietske rakety SS-20, na ktoré sa vzťahovala americko-sovietska
dohoda o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu z roku 1987
- prihlásilo sa vyše 90 percent chorvátskych Srbov v referende za
pripojenie Autonómnej oblasti Krajina k Srbsku, pričom zástupca
Chorvátska v predsedníctve SFRJ Stipe Mesič vyhlásil referendum za
ilegálne
- vydal prezident George Bush vyhlásenie o zákaze použitia amerických
chemických zbraní a likvidácii všetkých amerických bojových otravných
látok

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 13 766
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 545
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 204
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 481
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 2 941
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 682
 7. Kam do tepla v januári? 1 988
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 802
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 633
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 987

Hlavné správy zo Sme.sk

Neprehliadnite tiež

Daňové podvody za štyri milióny eur už rieši NAKA

Firma Dúha odmieta akékoľvek spojenie s prípadom.

Progresívne Slovensko neprekvapilo, povedie ho Štefunko. Trúfa si na 15 percent

Nové tváre ustanovujúci snem nepriniesol. Slovo na ňom však dostalo viacero známych podporovateľov.

V kauze vraždy Čongrádyho sa očakávajú záverečné reči

Petra Čongrádyho zavraždili v septembri 2004 v bratislavskej Petržalke.

Súdna rada je nekompletná a hrozí, že opäť nezvolí kandidáta na eurosudcu

Žitňanská chce doplniť Súdnu radu ešte pred voľbou kandidáta na post eurosudcu.

Policajti strieľali po unikajúcom aute, zasiahli pneumatiky

Podozrivého zo závažnej drogovej trestnej činnosti napokon zadržali.