Historický kalendár na 15. mája

Bratislava 14.mája (TASR) -

Medzinárodný deň rodiny - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20.9.1993, oslavuje sa od roku 1994; zvýšením všeobecného záujmu a povedomia verejnosti o problematike rodiny s cieľom zlepšiť účinnosť inštitúcií v jednotlivých štátoch pri riešení závažných problémov z oblasti rodiny

Medzinárodný deň odopierania vojenskej služby - oslavuje sa od roku 1985 a jeho úlohou je poukázať na právo každého jednotlivca odoprieť vojenskú službu a podporiť väznených odopieračov

Meniny má Žofia


1656
- začala sa Prešovská synoda Piatich slobodných miest

1746
- narodil sa v Bardejove lekár, botanik a objaviteľ nových druhov
rastlín ŽIGMUND HORVATOVSKÝ, autor prvého, neúplného súpisu lokálnej
flóry v Uhorsku. Dátum úmrtia neznámy

1826
- narodil sa chorvátsky publicista a verejný činiteľ ANDRIJA TORQUATO
BRLIČ, ktorý spolupracoval so slovenským národným hnutím. Zomrel
21.5.1868

1836
- narodil sa v Kráľovciach-Krnišove pedagóg, lesný odborník
a inšpektor FERDINAND ILLÉS, autor prvej monografie o pestovaní lesa
v Uhorsku. Zomrel 2.5.1907

1881
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Bratislava-Rača
- Bratislava-Vajnory

1891
- otvorili v Prahe Jubilejnú zemskú výstavu, na ktorej sa
manifestačne zúčastnila 150-členná delegácia zo Slovenska na čele
s Pavlom Mudroňom, pričom bola bez nemeckej účasti a zmenila sa na
triumf českého nacionalizmu

1921
- narodil sa vo Varíne sochár a vysokoškolský pedagóg ALEXANDER
TRIZULJAK, ktorý sa venoval komornej plastike a monumentálnej
sochárskej tvorbe. Zomrel 15.10.1990
- narodil sa vo Zvolene technik, vynálezca a odborný publicista JURAJ
KOŠÁBEK, odborník pre vývoj a konštrukciu stavebných žeriavov
- narodil sa v Piešťanoch sochár a reštaurátor JÁN RYBÁRIK, člen
Asociácie slovenského umenia

1936
- začal sa štrajk poľnohospodárskych robotníkov vo Veľkom Ďure

1951 - 50. VÝROČIE
- narodila sa bábkarka a pedagogička MÁRIA MIKULOVÁ

1966
- zomrel v Šumperku (Česko) český zootechnik, stredoškolský učiteľ
a odborný spisovateľ JAROSLAV FERULÍK, ktorý pôsobil aj na Slovensku.
Narodil sa 11.3.1887

1971
- zvolilo plénum ÚV KSS nové predsedníctvo, sekretariát a tajomníkov,
pričom prvým tajomníkom sa znovu stal Jozef Lenárt
- zomrel vo Valparaise (USA) františkán, pápežský prelát, kazateľ,
mecén, kultúrny pracovník, publicista, básnik a spisovateľ MILOŠ
KLEMENT MLYNAROVIČ, duchovný pastier slovenských osád v Indiane.
Narodil sa 11.10.1887

1986
- schválili plenárne schôdze ČNR a SNR štátne záverečné účty republík

1991
- začala sa Všeobecná čs. výstava v Prahe, ktorá trvala do 28.10.
- rokoval prezident Václav Havel v Bratislave s členmi vlády SR

1996
- vymenili si v Budapešti predstavitelia ministerstiev zahraničných
vecí Slovenska a Maďarska ratifikačné listiny k Zmluve o dobrom
susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR, čím táto zmluva
vstúpila do platnosti na 10 rokov

1571
- vypálili Tatári na čele s krymským chánom Devletom-Girejom Moskvu

1621
- zomrel holandský staviteľ a sochár HENDRIK DE KEYSER. Narodil sa
roku 1565

1796
- vtiahla Napoleonova armáda víťazne do Milána

1816
- narodil sa nemecký maliar a kresliar ALFRED RETHEL. Zomrel roku
1859

1841
- narodil sa americký geológ, autor metód na zisťovanie rýchlosti
šírenia seizmických vĺn a zakladateľ teórie izostázie CLARENCE EDWARD
DUTTON. Zomrel 1912
- narodil sa jeden z priekopníkov českého robotníckeho hnutia JAN
BAVORSKÝ. Zomrel roku 1891

1846
- zmocnilo sa Rakúske cisárstvo so súhlasom Ruska a Pruska slobodného
poľského mesta Krakov, avšak Veľká Británia proti tomuto kroku
protestovala

1866
- narodil sa nemecký meteorológ Reinhard JOACHIM SÜRING, priekopník
vedeckých výskumných letov balónom, pričom pri jednom z nich dosiahol
rekordnú výšku 10.800 metrov. Zomrel roku 1950

1881
- zomrel nemecký divadelný pracovník FRANZ VON DINGELSTEDT. Narodil
sa roku 1814

1886
- zomrela americká poetka EMILY ELIZABETH DICKINSONOVÁ. Narodila sa
roku 1830

1891
- vydal Lev XIII. prvú pápežskú encykliku Rerum novarum (O nových
veciach), ktorá tvorila základ sociálnej politiky cirkvi
- zdôrazňovala povinnosť štátu starať sa o vykorisťovaných robotníkov
a robotníkov priznávala právo vytvárať si spolky
- narodil sa rakúsky predstaviteľ robotníckeho a komunistického
hnutia JOHANN KOPLENIG. Zomrel roku 1968
- začala sa v Prahe štvordňová Jubilejná krajinská výstava, ktorú
usporiadali na pamiatku prvej pražskej priemyslovej výstavy (1791)

1901
- narodil sa americký džezový klarinetista EDMOND HALL. Zomrel roku
1967

1911
- vyhlásili v Addis Abebe za etiópskeho kráľa Jassua, štrnásťročného
vnuka ťažko chorého cisára Menelika II.
- nariadil Najvyšší súd USA na základe antitrustových zákonov
rozpustenie koncernu Standard Oil (Rockefellerova holdingová
spoločnosť) so sídlom v New Jersey, pričom spoločnosť, ktorá
kontrolovala dve tretiny rafinérií bola rozdrobená na množstvo malých
samostatných firiem
- narodil sa švajčiarsky dramatik MAX FRISCH. Zomrel roku 1991

1916
- začala sa (do 8.6.) rakúsko-uhorská ofenzíva na talianskom fronte

1921
- prenikli fašisti vo voľbách do talianskeho parlamentu (získali 35
z 535 mandátov), pričom liberálny blok stratil dovtedajšiu väčšinu
- ich útoky proti socialistom a robotníckym organizáciám vláda
tolerovala a nepriamo podporovala

1926
- narodil sa popredný britský dramatik PETER SHAFFER
- začala pracovať vďaka aktivite niekoľkých záhrebských rádioamatérov
prvá juhoslovanská rozhlasová stanica

1931
- vydal pápež Pius XI. encykliku Quadragesimo anno o vybudovaní
sociálneho poriadku a jeho zdokonalení podľa Evanjelia, podľa ktorej
nemôže byť dobrý katolík zároveň skutočným socialistom - encyklika
bola zameraná najmä proti socialistickým učeniam a politickým smerom

1936
- otvorili Leninovo múzeum v Moskve

1941
- uskutočnil sa let prvého anglického prúdového lietadla Gloster
Whittle E. 28/29
- vydala francúzska Komunistická strana výzvu k ozbrojenému odporu
proti okupantom a vytvoreniu partizánskych oddielov
- zmocnili sa opäť britské vojská severoafrického Sollúmu
- uskutočnili Briti nálet na nemecké mesto Hannover

1946
- skončila sa v Paríži konferencia ministrov zahraničných vecí
spojeneckých veľmocí o mierových dohodách s bývalými spojencami
nacistického Nemecka (Talianskom, Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom
a Fínskom), ktorá sa začala 25.4.
- uskutočnilo sa pred viedenskou radnicou sa veľké zhromaždenie
Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), Socialistickej strany Rakúska (SPÖ)
a Komunistickej strany Rakúska (KPÖ) na podporu práva na sebaurčenia
obyvateľov Južného Tirolska

1956
- vyšla encyklika Haurietis aquas (o kulte Božského Srdca) pápeža Pia
XII.

1961
- vydal pápež Ján XXIII. sociálnu encykliku Mater et magistra (Matka
a učiteľka)

1966
- utvorili na zasadnutí politbyra Komunistickej strany Číny nové
centrum pre riadenie prevratných zásahov do života čínskej
spoločnosti, známych v oficiálnom ideologickom žargóne ako Veľká
proletárska kultúrna revolúcia, pričom vznik skupiny znamenal
víťazstvo pre predsedu KS Mao Ce-tunga a jeho prívržencov (najmä
ministra obrany Lin Pia), pričom 73-ročný Mao sa týmto spôsobom
snažil upevniť svoje pozície a zabezpečiť presadzovanie vlastných
predstáv o vývoji čínskej spoločnosti aj do budúcnosti, kultúrna
revolúcia sa skončila roku 1969

1971
- začala sa dvojdňová návšteva prvého tajomníka ÚV Poľskej
zjednotenej robotníckej strany Edwarda Giereka a predsedu vlády
Piotra Jaroszewicza v Maďarsku
- zomrel britský divadelný režisér a herec TYRONE GUTHRIE. Narodil sa
roku 1814
- poveril egyptský prezident Anvar Sadat Dakrúrího funkciou
generálneho tajomníka Arabského socialistického zväzu
- podnikli juhovietnamské jednotky ďalší ozbrojený vpád do Kambodže

1986
- začalo sa (do 3.7.) vo Viedni 39. kolo rokovaní o znížení stavu
ozbrojených síl a výzbroje v strednej Európe, pričom sa nedohodli na
obsahu dohody
- odsúdili argentínskeho generála Leopolda Fortunata Galtieriho,
ktorý bol prezidentom počas vojny o Falklandské ostrovy, na 12 rokov
väzenia
- oženil sa britský spevák Elvis Costello sa oženil so svojou
priateľkou Caitlin O'Riordanovou zo skupiny Pogues
- zomrel vo veku 72 rokov český grafik a rytec LADISLAV JIRKA
- oznámilo zloženie novej sudánskej vlády, pričom ministerským
predsedom a ministrom obrany sa stal predseda Ľudovej strany Sádik
Abdar Rahmán Mahdí
- zrútila sa pri brazílskom meste Itabirito pod náporom vody
15-metrová hrádza nádrže povrchovej bane na ťažbu železnej rudy,
pričom zahynulo sedem osôb
- schválila Snemovňa Kongresu USA návrh demokratov na štátny rozpočet
pre finančný rok 1987 vo výške 994 miliárd dolárov
- zložili podľa oznámenia zbrane a požiadali v Kostarike o politický
azyl vodca organizácie nikaragujských kontrarevolucionárov tzv.
Demokratického revolučného spojenectva Edén Pastora Gómez s 500
kontrarevolucionármi
- rozhodol Ronald Reagan obmedziť dovoz ďalších poľnohospodárskych
produktov z krajín EHS, pričom EHS mienilo odpovedať na ochranárske
opatrenia USA rovnakým spôsobom

1991
- rezignoval francúzsky predseda vlády Michel Rocard a do funkcie
vymenovali socialistku Edith Cressonovú, ktorá sa stala prvou ženou
vo funkcii francúzskeho premiéra, pričom nasledujúci deň oznámila
zloženie novej vlády
- stiahol ZSSR z Nemecka 10.000 vojenských vozidiel a zbraňových
systémov
- zvolili Egypťana Ismata Abdala Magída za generálneho tajomníka Ligy
arabských štátov
- zverejnili výnos prezidenta Michaila Gorbačova o opatreniach na
zabezpečenie stabilnej činnosti základných odvetví národného
hospodárstva, ktorý sa týkal oblasti energetiky, uhoľného, ropného
plynárenského, chemického a petrochemického priemyslu, hút a železníc
- potvrdil juhoslovanský parlament do funkcie troch nových členov
predsedníctva SFRJ, aby predsedníctvo mohlo rokovať v úplnom zložení
o voľbe predsedu predsedníctva SFRJ
- nezvolili chorvátskeho predstaviteľa Stipe Mesiča za predsedu
predsedníctva SFRJ pre odpor Srbska, pričom 20.5. sa Mesič vyhlásil
za predsedu predsedníctva SFRJ
- začala sa šesťdňová návšteva generálneho tajomníka ÚV KS Číny Ťiang
Ce-mina v ZSSR, čo bola prvá návšteva najvyššieho predstaviteľa od
roku 1957, pričom rokoval s Michailom Gorbačovom o politických
a hospodárskych vzťahoch a podpísal dohodu o vymedzení východného
úseku spoločnej hranice

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 2. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 3. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 4. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 5. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 6. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 7. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 8. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 9. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 10. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 388
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 298
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 312
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 126
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 977
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 198
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 014
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 586
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 875
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 585

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Rezník z TASR by bol v RTVS pre poslancov schodnejší než Mika

Bývalá šéfka Markízy Zuzana Ťapáková sa po kauze Evka ako kandidátka na riaditeľku RTVS už nespomína.

KULTÚRA

Tajná služba si objednala vraždu. Na film Únos bolo treba odvahu

Politické trilery u nás nevznikajú.

ŠPORT

Spieva si Marleyho, dá si pivo. Ako Sagan trénoval v horách

Sagan sa pripravoval inak ako súperi.

TECH

Akadémia vied má päť slabých ústavov, dva špičkové

Päť ústavov nestojí na pevných základoch.

Neprehliadnite tiež

Diabetická noha izoluje od spoločnosti

O živote pacienta s diabetickou nohou sa denník SME rozprával s viceprezidentkou Zväzu diabetikov Slovenska ANNOU LALIKOVOU.

Blíži sa voľba šéfa RTVS, Rezník z TASR by bol pre poslancov schodnejší než Mika

Bývalá šéfka Markízy Zuzana Ťapáková sa po kauze Evka ako kandidátka na riaditeľku RTVS už nespomína.

Kotlebov galavečer v Rimavskej Sobote nebude, vyhlásil primátor

Kotlebovci chystali podujatie v deň vzniku slovenského vojnového štátu.

Zmeny vo fungovaní zdravotnej služby môžu podľa Slovak Business Agency ušetriť milióny

Úprava legislatívy má znížiť náklady malým a stredným podnikateľom vrátane živnostníkov so zamestnancami v prvej a druhej kategórii prác.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop