Patkaň: Na problémy sa treba dívať ľudsky

Silný muž, napadne vám pri stretnutí s JOZEFOM PATKAŇOM. Miestni berú ako samozrejmé, že firme, ktorá patrí v Bardejove k najväčším zamestnávateľom, šéfuje Róm.

Jozef Patkaň (1950). Narodil sa v Bardejove. V roku 1979 ukončil externé štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 1987 absolvoval postgraduálne štúdium právnického smeru. Do roku 1991 pracoval na Mestskom úrade v Bardejove. Podnikať zača

Silný muž, napadne vám pri stretnutí s JOZEFOM PATKAŇOM. Miestni berú ako samozrejmé, že firme, ktorá patrí v Bardejove k najväčším zamestnávateľom, šéfuje Róm. Jeho vystupovanie vzbudzuje prirodzený rešpekt. V kancelárii visí obraz jeho otca, kováča, rómskej osady, v ktorej jeho rodina kedysi žila i prvého rómskeho blahorečeného Zefirína Jiméneza Mallu.

Aký máte vzťah k svojim rómskym zamestnancom? Dá sa na nich spoľahnúť?

Za obdobie, počas ktorého podnikám, prešlo našou firmou okolo dvadsaťtisíc ľudí, z toho asi päťtisíc Rómov. Určite im rozumieme viac. Možno cítia, že sme prísnejší, podstatná je u nás disciplína. Ak ju porušujú, nemajú u nás žiadnu šancu. Berieme do úvahy ich prístup k rodinám, k deťom a spôsob života, ktorý vedú.

Stretávate sa pri konkurzoch na zákazky s predsudkami?

Doslova s nimi rátame. Spoločnosť ešte nie je pripravená na rómske firmy. Musíme každú svoju ponuku dôkladne podložiť, aby nás vnímali ako rovnocenných. Stalo sa nám v Čechách, že nám chceli vrátiť z fabriky zamestnancov len preto, že sú to Rómovia. Ale nakoniec ich presvedčili svojou prácou. A o to práve ide. Snažím sa svojim rómskym zamestnancom vštepovať, aby sa snažili byť práve pre tieto predsudky čo najlepší.

V akých podmienkach ste vyrastali?

Najprv sme žili v osade, ale potom sme sa presťahovali do mesta. Bolo nás jedenásť detí, dve zomreli, no aj napriek podmienkam, v akých sme žili, siedmi z nás vyštudovali vysokú školu. Dnes sú už aj z detí mojich súrodencov vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Mali vaši rodičia nejaké vzdelanie?

Otec síce mal len základné vzdelanie, no bol kováčom. Remeslo mu zachránilo život, keď bol deportovaný do koncentračného tábora ako Róm a partizán. Vyrábal tam tyče do pásov na tanky. Všeličo prežil, bol skúsený, vedel, čo je zlé i dobré. Doteraz je mojou obľúbenou pesničkou tá o vlaku, ktorý odchádza do tábora. Smutná. Mamka nemala vzdelanie, zato bola úžasným človekom s výbornou pamäťou.

Často sa v rôznych internetových diskusiách možno stretnúť s názorom, že Rómovia by nemali mať viac ako tri deti. Vy ste ale dôkazom, že sa dá dobre vychovať aj početná rodina.

Nehovorme o obmedzovaní počtu detí, to je aj z kresťanského hľadiska nesprávne. Hovorme o rodičoch, ako ich prevychovať. Je to začarovaný kruh.

Poniektorí dnes prichádzajú s myšlienkou internátnych škôl pre Rómov. Bolo by to riešenie?

Ja veľmi podporujem internátny spôsob výchovy. Od nového školského roka už budeme voziť naším autobusom až 27 najlepších rómskych detí z Bardejova do kremnického súkromného gymnázia, ktoré vedie Ján Hero a kde žiaci majú výborný prospech. Všetci sa vplyvom prostredia meníme a určite to týmto deťom pomôže. Naučia sa správnym návykom, v osadách je to doslova nemožné.

Rómovia málo športujú. Prečo?

Nešportujú, ale dnes všetky deti málo športujú. Ja som v mladosti hádzal guľou, urobil mi ju môj otec - kováč. Bol som druhý na majstrovstvách Slovenska. V našej firme máme zriadenú posilňovňu, kde trénujú štyria majstri Slovenska v armwrestlingu. To je typický rómsky šport, ale máme napríklad aj basketbalistov. Veľa vecí by sa dalo urobiť, ale niet peňazí.

Čo si sľubujete od práve vymenovaného splnomocnenca pre rómsku otázku Ľudovít Galbavého?

Nepoznám ho. Čas ukáže. Držíme mu palce a určite mu budeme nápomocní v jeho naozaj ťažkej práci.

Podpredseda vlády Dušan Čaplovič prišiel s nápadom, že by sa mali sociálne dávky dávať Rómom aj v naturáliách. Čo si o tom myslíte?

Myslím, že to nie je vhodné riešenie. Každá osada má rozmanité problémy, preto je vhodný individuálny prístup . Podporiť treba školstvo, dať Rómom prácu, zapojiť do toho aj občianske združenia.

Ako Rómov ovplyvňuje kríza?

Na nás podnikateľov kríza prišla. Pred krízou som zamestnával o sedemdesiat percent viac pracovníkov. No v rámci možností sa snažíme držať stále na trhu práce. Ale väčšina Rómov je na tom vždy rovnako. Nie sú nároční, žijú skromne. Robotu nemali ani pred krízou.

Vidíte nejaké možnosti politickej angažovanosti Rómov?

Ja som kedysi bol spoluzakladateľom prvej rómskej strany ROI, ale odišiel som z nej, neuberalo sa to k správnym smerom. Rómske strany nemajú šancu, kým sa nezjednotia.

Akú váhu má Svetový kongres Rómov?

Aj tam sú obrovské rozpory.

Je postavenie Rómov niekde v zahraničí výrazne lepšie?

Celá Európa rómsku otázku nezvláda.

Do akej miery je práca terénnych pracovníkov efektívna?

Rómske asistentky predstavujú veľkú pomoc, tých ďalších veľmi nevidím. Určite je ale správne monitorovať problémy zvnútra prostredia.

Aký je vplyv cirkvi na Rómov?

Rómovia dnes chodia menej do kostola. Ale to, čo napríklad robia saleziáni, je veľkou výzvou a pomocou pre Rómov, v Bardejovskom okrese je aj preto oveľa menej problémov v porovnaní s inými regiónmi. Na Slovensku je osem rómskych kňazov, bolo by ale treba na bohosloveckej fakulte pripraviť budúcich kňazov na rómsky problém. Sú totiž aj takí, ktorí Rómom nerozumejú.

Ako prebieha taký rómsky odpust?

Omše slúžia rómski kňazi a ich kázne sú prispôsobené rómskej duši. Rómska sestrička Atanázia napomáha usmerňovať a viesť rómske deti k bohoslužbám. Odpustom znejú rómske piesne a temperament Rómov sa nedá priehliadnuť ani pri bohoslužbách.

Bolo by lepšie vzdelávať deti v rómskom jazyku?

Asi nie. Náš jazyk treba najprv stabilizovať. Pokusy o rómske čítanky či kodifikáciu sú pekné, ale ak prídete do inej krajiny, s rómčinou sa už neviete dorozumieť.

Ako hovoríte vo vašej rodine?

V našej rodine sa hovorí aj po slovensky, aj po rómsky.

Kto má u Rómov najväčšiu autoritu, vajdovia, rómski králi?

My neuznávame rómskych kráľov, nemá to vplyv na našich Rómov, medzi Rómami existujú isté kasty. U nás sú autoritami skôr vzdelané osobnosti. Každá osada má svoju osobnosť, ktorá je pre ňu prirodzenou autoritou.

Do akej miery pomáhajú kultúrne aktivity - divadlo Romathan či programy ako Divé maky na podporu nadaných rómskych detí?

Rómske divadlo má vplyv na rómsku dušu, ale to je len kvapka v mori. Talent treba podporovať, pretože pre Rómov predstavuje komunikačný a sebaidentifikačný prvok. Hudba je aj univerzálnym jazykom ľudí celého sveta, preto je ideálnym prostriedkom na podporu tolerancie a prekonávanie predsudkov. Ale kým nie som profesionálny muzikant, tak je pre mňa prvá robota, nie spievanie. Konkurencieschopný som len vtedy, ak som vyučený.

Prečo sa pri sčítaní ľudu, ale nielen pri ňom, tak málo Rómov hlási k rómskej národnosti?

Môžu za to aj predsudky. Sú rómske rodiny, ktoré sa snažia byť plnohodnotnými členmi spoločnosti, no napriek svojej snahe sa stretávajú s odmietavým postojom majoritnej spoločnosti - pre jedincov, ktorí robia rómskemu etniku zlé meno. Pred časom sa istý hudobník vyjadril k predsudkom veľmi výstižne: „Po revolúcii, keď začali Slováci cestovať do zahraničia, boli takmer na všetkých obchodoch nápisy: Slováci, nekradnite! Bolo to pre „špecialistov", ktorí reprezentovali našu krajinu veľmi nevhodne. To však ale neznamená, že Slováci sú zlodeji.

Ako je to s rómskou identitou u vás doma?

Sme hrdí nato, že sme Rómovia, ale kladieme dôraz na vzdelávanie, pracovitosť, snaživosť.

Súhlasíte s tým, že Rómovia boli zmenou režimu najviac postihnutou skupinou?

Myslím si, že áno. Bývalý režim rómsky problém riešil inak.

Rómovia museli pracovať, mali väčšie možnosti bývania medzi majoritou. Dnes staviame pre Rómov osady. Treba nájsť niečo medzi tým bývalým a súčasným prístupom.

Nešlo však vtedy o pokusy o asimiláciu Rómov?

Oni nechceli Rómov asimilovať, len prevychovať „na svoj obraz."

Až 47 percent, podľa niektorých štatistík dokonca 82 percent, Slovákov sa vyjadrilo, že by nechcelo mať v susedstve Róma.

To som už spomínal, zasa predsudky. Načo sú osožné takéto štatistiky? Množstvo rómskych rodín žije slušným, usporiadaným životom. Aj v majoritnej spoločnosti sa nájdu jedinci, ktorých nechcú mať za susedov, ale o tom sa už štatistiky nerobia.

Čo si myslíte o návrhu poslanca Vladimíra Palka, aby sa zverejňovali štatistiky kriminality Rómov.

Nemyslím, že je vhodné takéto štatistiky zverejňovať, nech to majú policajti a kompetentní. Len by to zhoršilo situáciu. Chápem, že je ťažké pochopiť Róma, ak napadne moju dcéru či starenku. Tieto veci totálne odsudzujem, ale som presvedčený, že jediná cesta je snažiť sa kriminalite predchádzať.

Ako vnímate úžerníctvo?

Ja týmto veciam nerozumiem, ani sa k tomu neviem vyjadriť. Nestretol som sa s tým.

Dá sa hovoriť medzi Rómami o solidarite?

Rodiny si pomáhajú, ale inak solidaritu Rómov nejako nevidím. Horšie je, že sa ani nedajú zjednotiť.

Existuje u Rómov rasizmus voči gadžom?

To je príliš tvrdé slovo. Nezáleží, či ide o Róma, alebo gadža, ide o to, aký je človek, o jeho vnútro a o vzájomnú úctu. Všetci sme ľudia.

V súčasnej napätejšej situácii sa akoby vracalo pomenovanie Cigán. Je to len slovo či niečo viac?

Nemalo by sa to používať, keď sa už aj medzinárodne zaužívalo Róm. Je to trochu urážlivé. Ale je pravda, že „cigánska hudba" znie lepšie ako „rómska hudba".

Ako by mali médiá písať o rómskom probléme?

To, čo televízie teraz predvádzajú, situáciu len zhoršuje. Nedá sa v súvislosti s Rómami stále hovoriť len o negatívnych veciach. K Rómom treba pristupovať špecificky, ale dôsledne. Nieže ich síce vyškolím, ale nedám im prácu. Samé školenia a školenia, kultúrne vystupovania, ale nikam to nevedie. Mojím cieľom je napísať knihu o spolunažívaní rómskeho etnika s majoritou a jeho postavení v spoločnosti. Treba sa pozerať na problémy ľudsky.

Mohli by ste súhlasiť s názorom, že Rómovia nie sú zrelí na demokraciu a slobodu?

S týmto nesúhlasím, oni sú vždy slobodní a voľní, sú to deti vetra.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 149
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 811
 3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 145
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 103
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 6 000
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 538
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 339
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 814
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 558
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 966

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

BLOG INEKO

Diktatúru či vystúpenie z EÚ už chce menej ľudí

Ľudí odmietajúcich demokraciu či EÚ je stále značná menšina.

Neprehliadnite tiež

Psychologička: Dieťa môže mať pocit, že obťažujúce správy sú normálne

Deti vo veku okolo dvanásť rokov dajú najmä na názor vrstovníkov a sociálnej skupiny, s ktorou sú v kontakte.

Polícia preveruje obťažovanie detí na pokeci

Profily s nevhodnými ponukami pre deti, na ktoré upozornilo SME, administrátori zablokovali. V pondelok pribudli na vymyslený profil nové obťažujúce správy

V utorok na severnom a východnom Slovensku hrozí vietor a poľadovica

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou vydal pre Prešovský a Žilinský kraj.

Model z katalógu: Rasistické komentáre neriešim

Dennis Johansen sa narodil v Keni, od dvoch rokov žije v Nórsku. S firmou Nebbia bude napriek rasistickým poznámkam spolupracovať ďalej.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop