Reštaurácie musia od dneška oddeliť fajčiarov stenou

Mnohé podniky sa podľa skorších ohlasov rozhodli pre úplný zákaz fajčenia.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SITA)

BRATISLAVA. Reštaurácie musia od dnešného dňa oddeliť stenou fajčiarov od nefajčiarov, alebo milovníkov tabaku úplne vykázať z podniku. V opačnom prípade im hrozí pokuta od 331 do 3319 eur (od 9972 do 99.988 Sk). Povinnosť priniesla novela zákona o ochrane nefajčiarov, ktorý poslanci schválili vo februári.

Mnohé podniky sa podľa skorších ohlasov rozhodli pre úplný zákaz fajčenia. Stavebné úpravy na ochranu pred tabakovým dymom boli pre nich príliš nákladné alebo by nezapadli do interiéru zariadenia.

Fajčenie nezatrhli kompletne

Schvaľovanie normy vyvolalo v parlamente širokú diskusiu. Časť poslancov žiadala, aby sa v baroch, kaviarňach a reštauráciách nesmelo fajčiť vôbec. Takýto zákaz platí napríklad vo Veľkej Británii či Írsku. Napokon však zákonodarcovia zmiernili pôvodnú predlohu a oslobodili od povinnosti oddeliť fajčiarov stenou krčmy a podniky, kde sa nepodáva jedlo. Majitelia pohostinstiev v minulosti namietali, že ak by ich hostia nesmeli fajčiť, ubudla im klientela.

Zákaz fajčenia sa však vzťahuje na podniky, ktoré síce nepodávajú jedlo, ale majú svoje stoly rozložené napríklad na promenádach obchodných centier. V reštauráciách, kde platí zákaz fajčenia, by mali byť prístupné kontakty na kontrolórov, aby sa zákazníci mohli na prípadné porušenie platných pravidiel sťažovať. Kontrolu dodržiavania normy majú na starosti regionálne úrady verejného zdravotníctva a Slovenská obchodná inšpekcia.

Fajčiar by mal zaplatiť pokutu 33 eur

Viaceré ustanovenia novely zákona platia už od apríla. Na rozdiel od minulých rokov sa už nesmie napríklad fajčiť nielen v budovách nemocníc, ale v celých nemocničných areáloch. Fajčenie sa zakázalo v celých úradných budovách či divadlách, zatiaľ čo do platnosti novely sa zákaz vzťahoval na verejne dostupné priestory. Cigarety sa už nesmú predávať v automatoch. Za porušenie zákona samotným fajčiarom hrozí pokuta do 33 eur (994 Sk).

Pri schvaľovaní predlohy sa otvorila aj debata o nákladoch na liečbu chorôb, ktoré holdovanie tabakovým výrobkom spôsobuje. Ide napríklad o rakovinu pľúc či hrtana. Časť zákonodarcov tvrdila, že fajčiari by si mali na liečbu prispievať, pretože si choroby sami spôsobili. Iní poslanci však poukázali na to, že milovníci tabaku prispievajú do verejných financií prostredníctvom výnosu dane z predaja tabakových výrobkov.

V roku 2008 dosiahol výnos zhruba 432 miliónov eur (asi 13 miliárd korún). Zdravotné poisťovne použili v rovnakom období na nákup liekov, úhradu nákladov všetkých nemocníc a ambulancií či prácu záchraniek približne 3,4 miliardy eur (102,6 miliárd korún).

Prehľad krajín Európy, ktoré upravili legislatívu týkajúcu sa fajčenia

BELGICKO
1. januára 2006 - začal platiť zákaz fajčenia na pracoviskách.
1. januára 2007 - začal platiť zákaz fajčenia v reštauráciách a zariadeniach rýchleho občerstvenia.

BULHARSKO
21. mája 2009 - od 1. júna 2010 bude platiť zákaz fajčenia vo verejných budovách. Zákon, na základe ktorého nebude povolené fajčiť na pracoviskách, školách alebo kultúrnych zariadeniach, schválil parlament v Sofii. Reštaurácie, hotely ako aj konferenčné miestnosti sú vyňaté z kompletného zákazu fajčenia.

ČESKÁ REPUBLIKA
1. februára 2005 - prvým nefajčiarskym mestom v ČR, aspoň pokiaľ išlo o budovy v obecnom vlastníctve, sa stala Bystřice pod Pernštejnem.
10. júna 2009 - poslanci schválili najmiernejší z troch variantov protifajčiarskeho zákona. Ten ráta s tým, že o tom, či bude podnik fajčiarsky, alebo nefajčiarsky, rozhodne jeho majiteľ. Zákon má byť účinný od júla 2010. V budúcnosti však podľa tohto zákona, ktorý schválil aj Senát 24. júla 2009, zostanú v ČR zachované aj reštaurácie, kde bude fajčiarska a nefajčiarska časť stavebne oddelená. Protifajčiarska právna úprava podľa predkladateľov reguluje predaj elektronických cigariet.

ČIERNA HORA
30. júla 2004 - parlament schválil zákon zakazujúci fajčenie na väčšine verejných miest - od kancelárií a škôl až po bary a reštaurácie.

DÁNSKO
15. augusta 2007 - rozsiahly zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, v baroch a reštauráciách.

ESTÓNSKO
5. júna 2007 - fajčiť sa nesmie v kaviarňach, reštauráciách, baroch a nočných kluboch, zakázané fajčiť je tiež na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a v podchodoch.

FÍNSKO
Od roku 1995, keď bolo vo Fínsku zakázané fajčenie na pracovisku, sa v tejto severskej krajine neustále rozširovali obmedzenia na užívanie tabakových výrobkov. Fajčenie nie je dovolené vo verejných budovách a verejnej doprave. Na viac ako 100 väčších barov, kaviarní a reštaurácií po celej krajine sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého sa v nich môže fajčiť vo vyhradených priestoroch - tie však nesmú byť väčšie než nefajčiarske priestory.
1. júna 2007 - zakázali fajčenie vo väčšine reštaurácií a barov.

FRANCÚZSKO
1. februára 2007 - vstúpil do platnosti zákon zakazujúci fajčenie na verejných priestranstvách.
1. januára 2008 - začal platiť zákon o zákaze fajčenia v baroch, kaviarňach a reštauračných zariadeniach.

GRÉCKO
1. júla 2009 - vstúpil do platnosti zákaz fajčenia v interiéroch verejných budov. Zákaz sa vzťahuje aj na kaviarne, bary a reštaurácie, ako aj diskotéky a nočné kluby.

HOLANDSKO
1. júla 2008 - zákaz fajčenia v hoteloch a kaviarňach. Zhruba 70 percent holandských hotelov, reštaurácií a kaviarní dobrovoľne implementovalo zákaz už od 1. januára 2008.

CHORVÁTSKO
17. októbra 2008 - parlament schválil vládny návrh zákona, podľa ktorého nebude fajčenie povolené v kanceláriách, baroch, reštauráciách, kaviarňach, školách či nemocniciach. Zákaz nadobudol platnosť v školách a nemocniciach ešte v priebehu mesiaca október 2008, zatiaľ čo pohostinské zariadenia dostali čas na prispôsobenie sa. S uplatňovaním zákazu fajčenia vo väčšine uzavretých priestorov sa začalo 6. mája 2009.

ÍRSKO
29. marca 2004 - začal platiť zákaz fajčenia na pracoviskách, v reštauráciách, pohostinstvách a v baroch v celej krajine. Írsko sa tak stalo prvou európskou krajinou, ktorá celoplošne zaviedla striktné protifajčiarske opatrenia.

MACEDÓNSKO
1. januára 2006 - začal platiť zákaz fajčenia vo verejných priestoroch a kanceláriách, čiastočné obmedzenie fajčenia platí v reštauráciách.

MALTA
október 2004 - zákaz fajčenia na všetkých verejných miestach presahujúcich 60 metrov štvorcových.
1. apríla 2005 - rozšíril sa na všetky verejné miesta bez ohľadu na ich veľkosť.

NEMECKO
1. augusta 2007 - Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko a Meklenbursko-Predpomoransko sa stali prvými spolkovými krajinami, ktoré zakázali fajčenie na verejných priestranstvách.
1. septembra 2007 - všeobecný zákaz fajčenia vo vlakoch a vo federálnych budovách.
1. októbra 2007 - začal platiť zákaz fajčenia v pohostinstvách v spolkovej krajine Hesensko.
1. januára 2008 - zákaz fajčenia v pohostinských zariadeniach a reštauráciách. (Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko a Šlezvicko-Holštajnsko). Vo väčšine spolkových krajín však bude možné fajčiť v oddelených miestnostiach. Plošný zákaz platí len v Bavorsku.
1. februára 2008 - fajčenie v reštauráciách zakázané, respektíve obmedzené v Sasku. Sársko a Porýnie-Falcko sa pridali 15. februára 2008.

NÓRSKO
1. júna 2004 - sa stalo druhou krajinou v Európe, ktorá celoštátne zakázala fajčenie vo všetkých verejných priestoroch - pohostinských zariadeniach, úradoch, na letiskách.

PORTUGALSKO
1. januára 2008 - zákon o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách.

RAKÚSKO
1. septembra 2007 - všeobecný zákaz fajčenia vo vlakoch.
9. júla 2008 - dolná komora parlamentu schválila zákon sprísňujúci obmedzenie fajčenia v pohostinských zariadeniach. Slobodne sa rozhodnúť, či fajčenie povolia, sa môžu už len majitelia podnikov s priestormi do 50 metrov štvorcových. Reštaurácie a bary nad 80 štvorcových metrov musia vytvoriť oddelené miestnosti pre fajčiarov. Pri podnikoch s rozlohou od 50 do 80 štvorcových metrov rozhodnú úrady, či je oddelenie priestorov - napríklad z dôvodu ochrany pamiatok - možné.

RUSKO
november 2004 - Horná komora ruskej Štátnej dumy schválila zákon obmedzujúci fajčenie na verejnosti. Vzťahuje sa na verejnú dopravu a pracoviská a zakazuje predaj tabakových výrobkov v zdravotníckych zariadeniach, športových a kultúrnych centrách či v blízkosti škôl.

SLOVENSKO
1. apríla 2009 - do platnosti vstúpila novela zákona o ochrane nefajčiarov. Dodržiavanie zákona v oblasti predaja naďalej kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie zákazu fajčenia na zastávkach hromadnej dopravy budú môcť kontrolovať aj príslušníci Policajného zboru. Novela zákona prinesie od septembra 2009 aj povinnosť stavebne oddeliť fajčiarske časti v zariadeniach spoločného stravovania, kde sa pripravuje a podáva jedlo. V podnikoch, kde sa podávajú len nápoje, ostáva na rozhodnutí majiteľa, či pôjde o fajčiarsku alebo nefajčiarsku prevádzku.

SLOVINSKO
5. augusta 2007 - začal platiť prísny zákaz fajčenia vo všetkých verejných budovách, reštauráciách a na pracoviskách.

ŠPANIELSKO
10. júla 2005 - Malorka a Baleárske ostrovy - začal platiť zákaz fajčenia na verejných miestach.
1. januára 2006 - začal platiť zákon o zákaze fajčenia v úradoch, nemocniciach, školách a nákupných strediskách. Bary a reštaurácie väčšie ako 100 metrov štvorcových musia mať oddelenú časť pre nefajčiarov. Menšie bary si však mohli vybrať, či fajčenie zakážu alebo povolia.

ŠVAJČIARSKO
11. decembra 2005 - zákaz fajčenia vo všetkých osobných vlakoch zaviedli Švajčiarske železnice.

ŠVÉDSKO
1. júna 2004 - začal platiť zákaz fajčenia v pohostinských zariadeniach tak, že ich majitelia mohli vytvoriť uzavreté fajčiarske priestory, tam sa však nepodávajú jedlá ani nápoje.
1. júna 2005 - úplný zákaz fajčenia v reštauráciách, kaviarňach a baroch.

TALIANSKO
14. decembra 1995 - vláda prijala zákaz fajčenia vo všetkých orgánoch verejnej správy, školách, univerzitách a administratívnych miestach.
10. januára 2005 - zákaz fajčenia v reštauráciách, kaviarňach a vo verejných budovách.

VEĽKÁ BRITÁNIA
1. marca 2007 - zákaz fajčenia v ozbrojených silách.
1. júla 2007 - vstúpil do platnosti zákaz fajčenia v baroch, na pracoviskách a vo verejných budovách.

Severné Írsko
30. apríla 2007 - zákaz fajčenia na verejných miestach a pracoviskách vstúpil do platnosti.

Škótsko
26. marca 2006 - začal platiť zákaz fajčenia v uzavretých verejných priestoroch. Zákaz sa netýka niektorých pracovísk, napríklad domovov starostlivosti pre dospelých, hospicov či ponoriek. Fajčenie bolo povolené i v policajnej väzbe.

TASR

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 2. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 3. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 4. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 5. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 6. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 7. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 8. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 10. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 834
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 572
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 492
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 485
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 6 218
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 994
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 201
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 657
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 021
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 573

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Bezpečnostné preverovanie zásielok robia aj Slovenská pošta či finančná správa. Obálky však neotvárajú.

KOMENTÁRE

Bez Radičovej, bez Kisku a bez obáv: v čom majú Mihál s Beblavým nevýhodu

Postačia úroveň a normálnosť na úspech v politike? Alebo budú práve naopak, hendikepom?

DOMOV

SME Naživo: Rusko, aké by Slováci chceli, nikdy neexistovalo

V diskusii SME diskutovali odborníci o propagande.

Neprehliadnite tiež

Pri kontrole pošty sa Danko môže pozrieť do zahraničia

Bezpečnostné preverovanie zásielok robia aj Slovenská pošta či finančná správa. Obálky však neotvárajú.

Konšpirátori na univerzity vstúpiť môžu, ale treba ich preveriť

Univerzita by podľa odborníkov mala dať priestor ľuďom s rôznorodými názormi. Aj tie však majú svoje hranice.

SHMÚ varuje pred dažďom a silným vetrom na horách

Výstrahu prvého stupňa pred dažďom vydali pre Košický a Prešovský kraj.

Tomanová podľa opozície deti nechráni, komisárka to odmieta

Poslanci na výbore hovorili o správe činnosti komisárky Tomanovej za minulý rok.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop