Historický kalendár na 1. apríla

Medzinárodný deň vtáctva - podpísali Medzinárodnú konvenciu o ochrane užitočného vtáctva (1906) a odvtedy sa aj oslavuje

Štátny sviatok Cyperskej republiky - Deň začatianárodnooslobodzovacieho boja proti britskej koloniálnej nadvláde

(1955)
Štátny sviatok Iránskej islamskej republiky - Deň vyhlásenia štátu

(1979)
Prvý apríl
Veľkonočný pondelok - posledný deň sviatkov Veľkej noci (deň pracovného pokoja)

1812
- narodil sa v Banskej Bystrici publicista, veľkostatkár, mecén,
verejný a kultúrny činiteľ GABRIEL PRÓNAI, ktorý patril k popredným
predstaviteľom maďarského kultúrneho a spoločenského života, pričom
založil Krajinskú záhradnícku spoločnosť a bol predsedom Spoločnosti
pre vybudovanie detskej nemocnice. Zomrel 1.4.1875

1822
- narodil sa v Revúcej pedagóg, autor učebníc a evanjelický kaplán
RUDOLF HOMOLA, ktorý sa zaslúžil o založenie prvého slovenského
patronátneho gymnázia v Revúcej, bol jeho profesorom a správcom.
Zomrel 6.12.1898

1832
- narodil sa v Rajci katolícky kňaz, mecén, jazykovedec, etnograf,
národný a ľudovýchovný pracovník FRANTIŠEK ŠUJANSKÝ, popredná
osobnosť slovenského národnokultúrneho a politického života v druhej
polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Zomrel 20.5.1907

1852
- zomrel v Prievidzi vynikajúci pedagóg, dramatický spisovateľ
a piarista JOZEF IGNÁC SAKÁLOŠ. Narodil sa 11.6.1780

1877
- narodil sa v Trnave učiteľ, organizátor protipožiarnej ochrany
a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, vynikajúca osobnosť Zemskej
hasičskej jednoty. Zomrel 4.5.1961

1887
- zomrela v Banskej Bystrici majiteľka tlačiarne a vydavateľka
ALOJZIA MACHOLDOVÁ, pričom tlačiareň modernizovala postavením prvého
rýchlolisu. Narodila sa 18.6.1817

1892
- narodil sa v Českej Třebovej (Česko) chemický inžinier,
vysokoškolský pedagóg, autor priekopníckych noriem stavebných
a chemických vápencov JOZEF MATĚJKA, organizátor a odborný poradca
čs. tehliarskeho, vápenníckeho a keramického priemyslu, ktorý sa
zaslúžil o výchovu odborníkov pre priemysel stavebných hmôt
a začiatok výskumu silikátov v rámci SAV. Zomrel 18.4.1960

1907

- narodil sa v Zavare hudobný skladateľ GEJZA DUSÍK, ktorý patril
medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby, pričom bol autorom
asi 250 tanečných piesní a viacerých hudobných komédií a operiet.
Zomrel 6.5.1988

1922
- narodil sa v Miklušovciach pedagóg a právnik JÁN TOMKO. Zomrel
24.10.1991
- narodil sa v Hnúšti spisovateľ žijúci v USA PAVEL LIHÁNI
- zomrel na ostrove Madeira posledný rakúsko-uhorský cisár a kráľ
KAROL IV. HABSBURSKÝ. Narodil sa 27.8.1887

1937
- narodil sa filmový pracovník MARIAN FRIDRICHOVSKÝ
- narodil sa zvukový majster ALEXANDER HODINA
- narodil sa v Trhovišti maliar a grafik ALEXANDER SALONTAY, ktorý
tvorí v oblasti komornej maľby a grafiky, pričom pôsobil na
Pedagogickej fakulte UK v Trnave na katedre výtvarnej výchovy

1942
- narodila sa v Habure herečka MÁRIA SISÁKOVÁ

1947
- narodila sa JANINA BALUŠÍKOVÁ, členka Spolku architektov Slovenska
- prijalo Ústavodarné Národné zhromaždenie zákon o pomoci
poľnohospodárom pri plnení dvojročného plánu
- narodila sa HELGA DINGOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1957
- začala pôsobiť oblastná škola Čs. zväzu požiarnej ochrany
v Handlovej (od júna 1958 v Martine), ktorá je v súčasnosti Ústrednou
školou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
- previedli kiná do správy národných výborov
- začalo pôsobiť Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej
Lomnici

1982
- zomrel v Prešove herec MIKULÁŠ SIMKO. Narodil sa 7.6.1921

1992
- podpísali prezidenti Václav Havel s Borisom Jeľcinom zmluvu
o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi ČSFR a Ruskom, dohodu
o vyrovnaní majetkových a finančných otázok spojených s odsunom
sovietskych vojsk z územia ČSFR, pričom Havel dostal dokumenty
z archívu politbyra ÚV KSSZ o vojenskej invázii do ČSSR v auguste 1968
- založili akciovú spoločnosť Merina v Trenčíne
- predložil predseda SNR František Mikloško na 23. schôdzi SNR
záverečnú správu o procese štátoprávneho usporiadania, pričom Viliam
Oberhauser (SKDH) navrhol vyhlásenie zvrchovanosti SR, avšak Mikloško
uzavrel rozpravu s tým, že návrh na vyhlásenie zvrchovanosti považuje
za krok, ktorý nepovedie k zjednoteniu slovenskej politickej scény
a schválili zákon o volebnom období SNR a riadení vo volených
záležitostiach

1997
- vymenoval minister obrany Ján Sitek do hodnosti poručíka vo
výslužbe jedného z dvoch žijúcich slovenských legionárov - storočného
desiatnika vo výslužbe Jozefa Muránskeho
- začala sa štvordňová návšteva sudcov Medzinárodného súdneho dvora
v Haagu zaoberajúcich sa kauzou Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros v SR a Maďarsku, pričom si pozreli lokality
a objekty súvisiace so sporom - bolo to po prvý raz v 51-ročnej
histórii MSD, keď jeho sudcovia obhliadli miesto, na ktoré sa viazal
spor

--------------------------------------------------------------------

1307
- vykonali v írskom Mertone prvú popravu padnutím sekery, ktorá sa
neskôr stala známa pod názvom gilotína

1572
- začal sa holandský boj proti za nezávislosť dobytím mesta Brielle
námornými geusmi nizozemská vojna za nezávislosť

1697
- narodil sa francúzsky románopisec a abbé ANTOINE-FRANCOIS PRÉVOST
D'EXILES. Zomrel roku 1763

1767
- zakázal španielsky kráľ Karol III. jezuitský rád


1777
- konala sa v Lipsku premiéra hry Sturm und Drang (Búrka a vzdor)
nemeckého dramatika Friedricha Maximiliana Klingera, pričom podľa
neho nazvali literárne hnutie mladej generácie

1867
- mohli černosi hlasovať v komunálnych voľbách v Tuscumbii
v americkom štáte Alabama

1872
- zomrel nemecký cytológ, biológ, botanik a pedagóg HUGO VON MOHL,
jeden zo zakladateľov bunkovej teórie. Narodil sa roku 1805

1882
- narodil sa ruský básnik, prekladateľ, literárny historik
a spisovateľ píšuci pre deti KORNEJ IVANOVIČ ČUKOVSKIJ. Zomrel roku
1969

1897
- narodila sa americká džezová a blues speváčka ALBERTA HUNTEROVÁ.
Zomrela v roku 1984
- narodil sa český lekár, anatóm a vysokoškolský pedagóg LADISLAV
BOROVANSKÝ, ktorý sa zaslúžil o moderné poňatie morfológie v ČSSR.
Zomrel roku 1971

1902
- narodil sa český akademik, priekopník ložiskovej geológie a geológ
JAROMÍR KOUTEK. Zomrel roku 1983

1912
- osvietili Londýn prvé sklenené pouličné lampy

1917
- zomrel americký hudobný skladateľ a klavirista SCOTT JOPLIN, jeden
z tvorcov ragtimu. Narodil sa roku 1868
- začala racionalizácia prídelov potravín v Nemecku, pričom na
jedného obyvateľa pripadalo denne 170 gramov chleba a 2500 gramov
zemiakov za týždeň
- narodil sa český sólista opery a fotograf JAROMÍR SVOBODA


1922
- narodila sa scénická výtvarníčka JINDŘIŠKA HIRSCHOVÁ
- narodil sa nemecký dirigent WOLFGANG RENNERT

1932
- narodila sa americká herečka DEBBIE REYNOLDSOVÁ

1937
- vyčlenili Barmu z britskej Indie, ktorá sa stala samostatnou
kolóniou s obmedzenou autonómiou
- narodil sa dizajnér svetového významu JACK TELNACK, ktorý je
slovenského pôvodu


1942
- uskutočnili Briti nálet na francúzske mestá Poissy a Le Havre
- predložili minister vojny USA Henry Lewis Simson a náčelník
generálneho štábu amerických pozemných vojsk generál George Marshall
plán vylodenia v Severnom Francúzsku vypracovaný generálom Dwightom
Eisnhowerom (malo sa začať 1.4.1943)
- pokúsilo sa z Göteborgu uniknúť do Veľkej Británie 11 nórskych
lodí, šesť z nich potopilo nemecké loďstvo a letectvo, tri lode
donútili vrátiť sa naspäť a dve dosiahli 5.4. svoj cieľ
- narodila sa britská filmová režisérka CAROL WHITEOVÁ. Zomrela roku
1991
- potopila britská ponorka Urge pri Sicílii taliansky ľahký krížnik
Giovanni della Bande Nere
- útočili Japonci na filipínsky Bataansky polostrov
- ustúpili britské vojská z priestoru Prome v severnej časti, čínske
jednotky opustili Taunngu
- zrušili v Mexiku jednu časovú zónu

1947
- narodil sa český hudobný skladateľ VÁCLAV RIEDLBAUCH
- zomrel grécky kráľ JURAJ II. Narodil sa roku 1890

1952
- zomrel (niekde 2.4.) maďarský dramatik FERENC MOLNÁR. Narodil sa
roku 1878
- zomrel belgický prozaik a dramatik MICHAEL DE GHELDERODE. Narodil
sa roku 1898

1967
- odmietla východonigérijská vláda odvádzať príjmy do federálnej
pokladne

1972
- zasiahlo tornádo Bangladéš, pričom zahynulo 35 osôb, 250 bolo
zranených a 30 000 zostalo bez prístrešia
- nastúpili hráči americkej bejzbalovej ligy na prvý kolektívny štrajk
- vybuchol kotol v Šáhpúre (severozápadný Irán), pričom zahynulo 15
osôb a 150 bolo zranených

1977
- zasiahol cyklón Bangladéš, pričom zahynulo 748 osôb, 7000 bolo
zranených, tisícky zostali bez prístrešia a bolo spustošené územie
s rozlohou 1300 kilometrov štvorcových


1982
- schválil rakúsky parlament zákon proti korupcii
- zaviedla francúzska letecká spoločnosť Air France pravidelné
letecké spojenie medzi Parížom a Rio de Janeirom nadzvukovým
dopravným lietadlom Concorde
- oznámil kanadský minister zahraničných vecí Mark MacGuigan
vypovedanie člena sovietskej obchodnej misie Michaila Abramova
z krajiny pre priemyselnú špionáž
- schválil imám Chomejní amnestiu pre 12 000 osôb odsúdených
islamskými revolučnými súdmi, pričom 5000 mali prepustiť a 7000
osobám mali zmierniť trest
- použilo thajské delostrelectvo pri ostreľovaní kambodžského územia
v oblasti Sodar náboje s jedovatými chemickými látkami
- bola podľa konštatovania poľskej Rady ministrov väčšina obmedzení
výnimočného stavu podstatne zmiernená alebo zrušená
- schválila britská vláda plán, ktorý mal byť krokom k riešeniu
problému Severného Írska, pričom predpokladal vytvorenie 78-členného
provinčného parlamentu s konzultatívnou právomocou a ustanovenie
orgánu výkonnej moci


1987
- začalo sa deväťdňové zasadnutie ÚV Komunistickej strany Vietnamu,
pričom prijalo opatrenia na zlepšenie distribúcie a obehu tovaru
- začala sa 12-dňová návšteva pápeža Jána Pavla II. v Uruguaji, Čile
a Argentíne

1992
- predložil prezident George Bush rozsiahly plán americkej pomoci SNŠ
vo výške niekoľko miliárd dolárov
- otvorili po 13 rokoch znovu hraničný prechod v Hu Nghi v provincii
Lan Son medzi Čínou a Vietnamom
- zabili izraelskí vojaci v meste Rafá (pásmo Gazy) pri potýčkach
štyroch Palestínčanov a stovku zranili
- uskutočnila sa v Bruseli prvá schôdzka ministrov obrany NATO
a bývalého sovietskeho bloku, pričom v záverečnom vyhlásení sa
dohodli na súčinnosti pri rokovaniach o plánovaní obrany,
reštrukturalizácii vojenských síl a konverzii a prijali pracovný
zoznam konkrétnych oblastí spolupráce vo vojenských záležitostiach
- zomrel ruský sólista baletu, choreograf a režisér KONSTANTIN
MICHAJLOVIČ SERGEJEV. Narodil sa v roku 1910
- skončilo sa zasadnutie expertov z Moldavska, Ruska, Rumunska
a Ukrajiny o mierovom urovnaní konfliktu v Podnestersku, pričom
podpísali komuniké obsahujúce požiadavku rešpektovania územnej
celistvosti, avšak vyskytli sa rozpory medzi Moldavskom a Ruskom
o účasti zástupcov Podnesterska

1997
- zrútilo sa dopravné lietadlo americkej armády Hercules C-130
a začalo horieť počas pristávacieho manévru na honduraskom letisku
v Tegucigalpe, pričom zahynuli traja americkí vojaci
- schválil pakistanský Senát, horná komora parlamentu, zmeny
v dodatku ústavy, ktorých cieľom bolo obmedzenie právomocí prezidenta
dovoľujúce hlave štátu rozpustiť vládu, parlament a vymenovať
veliteľov ozbrojených síl a guvernérov provincií
- zomrel pravdepodobne najznámejší spravodajca Českého rozhlasu
a publicista KAREL KYNCL, ktorý pôsobil v New Yorku a Londýne
a preslávil sa už začiatkom 60. rokov reportážami zo zavraždenia
prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, pričom v rokoch 1968-1969 sa
ako novinár angažoval v Pražskej jari a neskôr bol signatárom Charty
'77. Narodil sa roku 1927

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Alarica – new business project in the market of shoes
 5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 532
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 163
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 358
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 118
 5. Kam do tepla v januári? 1 784
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 516
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 406
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 306
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 859

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kto zarába na slovenských lesoch

Ako u nás funguje biznis s drevom.

Kde je mafián Nigut? Zatykač má vyše štyri roky

Špekuluje sa, že už je po smrti. Okoličány spomína na posledné stretnutie.

Konkurz na šéfarchitekta Raši zrušil. Jeden uchádzač bol málo

Jediná nevylúčená záujemkyňa vraví, že chápe, čo to pre ňu znamená.

Sľubujú dôchodcom výhru za nákup. Peniaze nedorazia

Dôverčivý 97-ročný dôchodca minul na produkty už vyše 250 eur.