SME
Nedeľa, 22. máj, 2022 | Meniny má Júlia, Juliána

V čom je sila mariánskeho kultu

Do siedmich rán Márie premietal náš národ oddávna aj svoje trápenia, no za patrónku Slovenska bola vyhlásená až v roku 1927.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR/AFP)

"My, Slováci, Teba, Matka, čo patrónku vzývame, Tvoje preveliké bôle často v srdci mávame," nájdeme na stene Šaštínskej baziliky. Do siedmich rán Márie, ktoré podľa učenia katolíckej viery so svojim synom Ježišom Kristom prežívala, premietal náš národ oddávna aj svoje trápenia, no za patrónku Slovenska bola vyhlásená až v roku 1927. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý slávime 15. septembra, patrí k najväčším mariánskym sviatkom na Slovensku.

Čo znamená meno Mária

madona_meno_zakovic.jpg

Meno Mária má pôvod v egyptskom Mirjam, ktoré znamená Bohom milovaná.

V lingvistike hebrejského a aramejského prostredia meno Mária znamená pani, vznešená.

Kresťania uctievajú Máriu, matku Ježiša Krista, od počiatkov cirkvi, pretože podľa tradície porodila, vychovávala a sprevádzala Ježiša až po smrť na kríži na Kalvárii.

Bola tiež pri zrode cirkvi v Efeze.

Púte, mariánske spolky, modlitebné skupiny, procesie, kult úcty k mariánskym obrazom a sochám, ľudové mariánske piesne a modlitby. V tom všetkom sa odráža hlboký vzťah Slovákov k Panne Márii.

Na miesta zjavení prichádzajú pravidelne tisícky pútnikov túžiacich po dotyku so zázrakom. Ako píše etnologička Katarína Nádaská z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK „púte na sväté miesta tak v minulosti, ako aj dnes sú pre veriaceho miestom, kde môže dúfať vo vyslyšanie svojich prosieb.

Mirakulárne zážitky pomáhajú pútnikom zlepšiť ich vzťah k ľuďom a hodnotám v každodennom živote. Mnohí veriaci hovoria o svojej vnútornej premene".

Cirkev prijíma zjavenia opatrne

No pri uctievaní Panny Márie môže dôjsť aj k názorovým rozporom, pretože zjavenia sú často považované za nepravé či neortodoxné cesty viery. To je jeden z dôvodov, prečo cirkev prijíma zázračné zjavenia opatrne.

Naším najstarším mariánskym pútnickým miestom je už od 12. storočia Levoča, významnými miestami tohto kultu sú aj Staré Hory pri Banskej Bystrici, Litmanová či Marianka pri Bratislave .

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej panny Márie pochádza ešte z roku 1412, jeho slávenie však ustanovil až pápež Benedikt XIII. v roku 1727. Ostrihomský arcibiskup následne povolil verejné uctievanie sochy Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, v roku 1964 povýšil pápež Pavol VI. šaštínsky kostol na baziliku minor.

Na Slovensku je jej zasvätených až štyridsaťpäť kostolov.

Zvláštnosťou šaštínskej piety, ktorej sa pripisuje zázračnosť, je z ikonografického hľadiska to, že na nej nielen Panna Mária, ale aj ukrižovaný Kristus majú na hlave korunu. Pre niektorých ide o symbolické znázornenie toho, že aj utrpenie môže byť korunované odmenou.

Slováci však nie sú jediným národom na svete, pre ktorý je Panna Mária nielen náboženským, ale aj národným symbolom. Tmavá Vladimírska Panna Mária z 12. storočia je ochrankyňou Ruska. Pre Južnú Ameriku má zas obrovský význam Mária Guadalupská.

Hlavný rozpor

Uctievanie Panny Márie, rozšírené najmä v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, protestantské denominácie odmietajú, respektíve považujú jeho formy za nepatričné. Tvrdia, že podľa slov svätého Pavla je len jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš Kristus.

Mariánski ctitelia argumentujú, že síce Boha a človeka môže zmieriť naozaj len Boží Syn, ale to nebráni tomu, aby mu pomáhali aj ľudia. A spomedzi nich najviac pomáhala a pomáha Panna Mária, ktorá bola prostrednicou k Ježišovi už v okamihu, keď dala svoj súhlas na jeho počatie a narodenie.

Toho vyjadrením je vraj aj známa katolícka modlitba Zdravas Mária, ktorá má základ v Biblii. Prvá časť modlitby sa skladá z pozdravenia anjela pri zvestovaní: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." Ďalšia časť je z pozdravu príbuznej Alžbety: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života." A záverečná časť je prosbou cirkvi, aby za ľudí orodovala u Boha: "Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej."

Desaťtisíce pútnikov

Kde všade ju videli

Vo svete existuje takmer sedemdesiat miest, na ktorých sa údajne zjavila Panna Mária. Katolícka cirkev oficiálne uznala asi tretinu. Pri ich posudzovaní skúma aj psychickú rovnováhu ľudí, ktorí mali zjavenie, ich mravný život, úprimnosť či poslušnosť cirkevnej autorite. Ak aj cirkev zjavenia uzná, neukladá veriacim povinnosť veriť v ne.

zjavenia1.jpg

Foto: Panna Mária Guadalupská.

Uznané zjavenia

Guadalupe, Mexiko
2. decembra 1531 sa chudobnému Indiánovi Juanovi Diegovi zjavila žena, ktorá sa predstavila ako Panna Mária a Božia Matka.

Vzala si podobu mesticky, mala na sebe tuniku prepásanú pod prsiami čiernymi stuhami, ktoré v indiánskej kultúre označovali tehotné ženy. Aztékovia po zjavení hromadne prijímali kresťanskú vieru, za sedem rokov sa ich dalo pokrstiť osem miliónov.

Guadalupe je dnes najväčším mariánskym pútnickým miestom na svete, ročne ho navštívi dvadsať miliónov ľudí.

Lurdy, pohorie Pyreneje, Francúzsko
11. februára 1858 sa v skalnom výklenku Massabiellskej jaskyne zjavila 14-ročnej Bernadette Soubirousovej „Krásna Pani", ktorá sa neskôr predstavila ako „Nepoškvrnené Počatie". Mala biely odev, biely závoj, belasý pás a na každej nohe zlatú ružu. V ruke mala ruženec.

Uskutočnilo sa spolu osemnásť zjavení, pri ôsmom Panna Mária predniesla naliehavú výzvu: "Pokánie! Pokánie! Pokánie!" Zjavenia vyhlásila cirkev za pravé dňa 18. januára 1862 a dala súhlas na to, aby sa Lurdy stali pútnickým miestom.

Ročne sem prichádza päť- až šesť miliónov pútnikov, ktorí sa umývajú v prameni, čo vytryskol na mieste zjavenie. Uzdravených malo byť asi dvetisíc ľudí, cirkev uznala šesťdesiatsedem zázračných uzdravení.

Fatima, Portugalsko
13. mája 1917 Panna Mária sa zjavuje trom deťom - Františkovi, Hyacinte a Lucii - oblečená v bielom, žiarivá ako slnko, s jagavým ružencom v ruke. Predstavila sa ako Kráľovná Posvätného Ruženca.

Udialo sa šesť zjavení vždy 13. dňa každého nasledujúceho mesiaca. Lucii boli zverené tri tajomstvá, prvé dve o vojne a o Rusku, ktoré rozšíri svoje bludy do celého sveta, no potom sa obráti a zasvätí Márii.

Tretie tajomstvo Lucia tajila. Jeho obsahom bol vraj atentát na pápeža, Ján Pavol II. veril, že sa týkalo jeho.

zjavenia2.jpg

Foto: Mária Medugorská

Zatiaľ neuznané zjavenia
Garabandal, severné Španielsko
Panna Mária sa štyrom španielskym dievčatám zjavovala od roku 1961 do 1965. Hovorila im o varovaní od Boha, veľkom zázraku a prísnom treste, ktorý závisí od odpovede ľudstva na tieto proroctvá.

Dievčatá v extáze ustavične porušovali všetky zákony fyziky, čo je aj zdokumentované. Časť posolstva Panny Márie z Garabandalu hovorí: "Mnohí kardináli, biskupi a kňazi sú na ceste k zatrateniu a berú so sebou mnoho duší."

Hrušiv, Ukrajina
26. apríla 1987, v deň prvého výročia černobyľskej katastrofy sa tu Mária začala zjavovať v čiernom oblečení s dieťatkom na rukách (ako slávna Madona z Kyjeva) nad kupolou malého dreveného kostolíka Najsvätejšej Trojice.

Tri týždne mal byť kostolík obklopený striebornou žiarou, ktorá dosahovala výšku až dvesto metrov. Ešte za ZSSR sem začalo prichádzať denne asi 70-tisíc pútnikov.

Medžugorje, Hercegovina
24. júna 1981 šesť mladých ľudí nad miestom Podbrdo videlo mladú ženu s dieťaťom v náručí. Zo strachu sa k nej nepriblížili. Deň na to sa na miesto vrátili a s Pannou Máriou sa modlili a rozprávali.

Od tohto dňa mali každodenné zjavenia, kdekoľvek sa nachádzali. Mária vizionárom hovorila o pokoji, ktorý musí zavládnuť medzi ľuďmi.

Turzovka, Slovensko
1. júna 1958 sa tu Mária zjavila ako "lurdská" horárovi Matúšovi Lašútovi a vyjavila mu budúcnosť sveta.

Na turzovských zjaveniach je zvláštne, že Panna Mária komunikovala s viacerými ľuďmi, a nie priamo na hore, ale vždy sa im predstavila ako Kráľovná Turzovky.

Litmanová, Slovensko
od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 sa tu zjavovala Panna Mária dvom dievčatám - Ivetke Korčákovej a Katke Češelkovej.

Predstavila sa ako Nepoškvrnená čistota, najčastejšie sa zjavovala v bielom rúchu a bosá.
Zuzana Uličianska

Šaštín a Marianka pri Bratislave sú len dve z mnohých pútnickych miest na Slovensku, kam sa každoročne prichádza modliť niekoľko desiatok tisícok pútnikov. Ľudia veria sile, ktorú vysiela Panna Mária a vravia, že kto jej dôveruje, vidí zázraky.

Ulice Šaštína sú zatiaľ prázdne a tiché, ozývajú sa len zvony, zvolávajúce na večernú omšu. Onedlho sa vynorí dvojica veží a potom celá bazilika. V lúčoch zapadajúceho slnka je obrovská a impozantná.

Vnútri sa čosi deje. Pred oltárom s legendárnou sochou Sedembolestnej panny Márie z roku 1564 je nastúpený spevácky zbor a priestorom sa nesú posledné takty oslavnej piesne. To spevácky súbor Adoremus nakrúca program Ave Maria pre Slovenskú televíziu. Zastavujem manažéra súboru Jozefa Vrábela. „Chceme prispieť k šíreniu mariánskeho kultu. V repertoári máme mariánske spevy z rôznych období, od čias gregoriánskeho chorálu až dodnes. Tieto piesne budú ilustrované zábermi z najvýznamnejších pútnických miest ako Marianka, Trnava, Nitra, Staré Hory, Levoča, Gaboltov, Ľutina, Rajecká Lesná a samozrejme Šaštín."

Pýtam sa na čisto osobný vzťah k Panne Márii. „Je to naša Matka, Božia rodička. A ako spievame v piesni Ty si mať dobrotivá, k nej sa utiekali naši otcovia a k nej sa utiekame aj dnes a stále u nej nachádzame posilu aj pomoc. Postava Márie dáva viere materský rozmer, poľudšťuje, zmäkčuje ju."

Ochrankyňa

Šaštínčania „svojej" Márii veria. Aj Katarína, mladá žena, ktorá čaká pred kostolom na kamarátku, vďačí Panne Márii za veľa.

„Bola som účastníčkou dopravnej nehody. Keby pri mne nestála Panna Mária Sedembolestná, tak by som určite skončila v nemocnici a možno by som tu ani nebola. Druhýkrát mi pomohla, keď bol môj starý otec na tom veľmi zle. Objednala som si knihu o Márii a začala som sa veľmi modliť. Počas dvoch týždňov sa jeho stav prudko zlepšil. Tretíkrát mi pomohla, keď bol môj otec v zahraničí. Takmer tri dni sa neozval. Začala som sa báť a súčasne modliť k Panne Márii. Do hodiny mi prišla správa, že je všetko v poriadku."

Katka mi rozpráva aj o zvláštnych veciach, ktoré sa dejú v okolí. Panna Mária sa vraj pravidelne osobne objavuje pri kaplnke, pomohla aj chlapcovi, ktorý sa topil v rieke. Nikto neveril, že má ešte šancu, a vtom vystrčil spod hladiny ruku a vďaka tomu ho zachránili.

Intimita

Zrazu je živo, kostol sa plní, vonku ešte postávajú ľudia a debatujú. Pani Viktória pracovala u Saleziánov, ktorí spravujú baziliku a vedú cirkevnú školu priamo v jej objekte. „Don Bosco, zakladateľ rádu Saleziánov, hovoril, že kto dôveruje Panne Márii, vidí, čo sú to zázraky. Panna Mária je sprostredkovateľka Božích milostí, účinne pomáha a ja sa tu s ňou stretávam veľmi rada."

Bavíme sa aj o pútiach, s ktorými má každý obyvateľ Šaštína bohaté skúsenosti. „Som prítomná na každej, ale mne osobne takéto masové akcie nevyhovujú," hovorí Viktória. „Je to o vzťahu k Bohu a na to stačí bohostánok a Panna Mária."

Pred kostolom sedí asi päťdesiatročná pani. Chválim mestečko, baziliku. „My to tak nevnímame," hovorí. „Máme to tu a zvykli sme si." Pýtam sa, či púte nejako zasahujú do života mestečka. „Vôbec," vraví. „Je tu síce veľa ľudí, ale všetko funguje. Mladí chodia už večer, rozložia si v parkoch stany, hrajú na gitarách náboženské pesničky, kostol je otvorený celú noc."

Omša sa skončila, z kostola vychádzajú ľudia. „Mladý pán, ale veď Panna Mária je Bohorodička," dôrazne pripomína starenka, ktorá spočiatku vôbec nerozumela otázke a pozrela sa na mňa zvláštnym spôsobom. „Pomáha nám, všetkým. Keď je zle, ale aj keď je dobre, lebo s Pannou Máriou je život krajší," dodáva.

Salezián

Vzťah ku Márii nie je a nebol historicky úplne jednoznačný. Hlavne protestanti odmietajú dve mariánske dogmy - o nepoškvrnenom počatí a nanebovzatí. Držiac sa ortodoxne Biblie tvrdia, že Sväté písmo hovorí o Panne Márii veľmi stručne a cieľom apoštolov nebolo rozvíjať úctu voči nej.

„Ak by som to mal vyjadriť stručne, tak v kresťanstve ide o vzťah k Bohu cez Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý si vzal ľudskú prirodzenosť, aby nám mohol ukázať, že napriek našim zlyhaniam, dá sa žiť bez hriechu," vysvetľuje kňaz - salezián Marián Valábek a vysvetľuje, že biblické texty sa vyjadrujú v skratkách.

„Evanjelium nezvestuje Máriu, ale Ježiša a všetko, čo s ním súvisí - a teda primerane hovorí aj o Márii, o apoštoloch aj o ostatných ľuďoch tej doby. Pre apoštolov bol vždy podstatným cieľom Ježiš a ich vzťah k Márii vždy súvisel s Ježišom. A rovnako to je aj v našom prípade - usilujeme sa o taký vzťah k nej, aký k nej mal Ježiš a apoštolovia."

Valábek hovorí aj o dôležitej biblickej situácii na svadbe v Káne Galilejskej, keď povedala obsluhujúcim na svadbe: „Urobte všetko, čo vám (Ježiš) povie." „Oni to urobili veľmi dôsledne, a preto sa mohli stať aj svedkami zázraku pomoci Ježiša tejto mladej rodine. Preto sa na Máriu pozeráme so všetkou vážnosťou, úctou, odvahou i dôverou, lebo ona je ochotná sa vždy za naše problémy a potreby obracať aj za nás, na svojho Syna. A ten ju nikdy neodmietne."

Kult

Bavíme sa aj o špecifikách mariánskeho kultu na Slovensku. Vzťah k Márii prichádzal podľa Mariána Valábka na Slovensko spolu s kresťanstvom a objavujú sa v ňom východné a západné prístupy. Prístup, ktorý dal do popredia Sedembolestnú Pannu Máriu, prichádza postupne so vzrastajúcimi ťažkosťami vpádov Tatárov i Turkov, rozličných spôsobov utláčania jednoduchého veriaceho ľudu.

sastinska_pieta.jpg

Šaštínska pieta.

„Keď sa objavila socha Sedembolestnej v Šaštíne, došlo pri nej k mnohým telesným i duševným uzdraveniam na príhovor Sedembolestnej. Výzvy, ktoré prichádzali zo Slovenska, potom podnietili pápeža Pia XI. v roku 1927 vyhlásiť Sedembolestnú za patrónku Slovenska," uzatvára. „Ona je vzorom v prekonávaní ťažkostí. A viem, že jej môžem zverovať svoje ťažkosti a trápenia, aby mi ich umožnila vidieť v Božom svetle a pomohla riešiť. A o to isté ju prosievam aj pre iných."

Je naša

Zotmelo sa. Po ulici si vykračuje veselý Róm, asi štyridsiatnik. V jednej ruke igelitka, v druhej plechovka piva. „Ja mám Panenku Máriu strašne rád," nadšene vracia opatrne prihranú loptičku. „My ju tu všetci máme strašne radi, aj do kostola chodíme pravidelne. Veď ona je naša patrónka," usmieva sa a znie to familiárne, akoby hovoril o svojej sesternici. V Šaštíne je naozaj panna Mária doma.

Opäť na stanici. Čakáreň je už zhasnutá. Len okienko so Sedembolestnou žiari. Čakajúc na posledný vlak sa dávam do reči so železničiarom v seniorskom veku. „Mária? Je naša. Práve včera som bol kupovať žiarovky, aby sme ju mali pekne vysvietenú," usmieva sa. „Peknú stanicu máme, že?"

madona_foto.jpg

Na miestach zasvätených Márii nechávajú veriaci odkazy i kvety.

Marianka je pomenovaná po Márii

V utorok bolo v obci Mariánka dvadsaťtisíc pútnikov, na druhý deň je však v okolí kostola božský pokoj. Vnútri je skupina seniorov, spievajú, prihovára sa im kňaz. „Nie sme odtiaľto, ale z Kátloviec pri Trnave a sme tu v rámci zájazdu Jednoty dôchodcov," hovorí mi pani Mária. Postupne organizujú zájazdy do všetkých miest mariánskych pútí. Úmyselne si vybrali termín po oficiálnej púti, keď už nie je v Mariánke taký nával. Minulý rok boli v Žarošiciach na Morave, kde je aj kaplnka, ktorú dala postaviť na vlastné náklady šťastná matka - jej dcére totiž Panna Mária pomohla dokončiť vysokú školu.

K mariánskemu kultu patria aj sošky, oltáriky, sväté obrázky, tak sa pýtam pani Márie, či ich majú aj doma. „Obrázky a sošky máme," hovorí pani Mária. „U nás sa dodržiavajú aj také súkromné pobožnosti, po domoch koluje socha Panny Márie, ktorú má zakaždým niekto iný. Keď ju nosíme, vždy sa stretneme a modlíme."

Do debaty vstupuje 83-ročná Anna, ktorá doteraz pokojne obedovala. „Ja som bola deväťkrát na pútiach v zahraničí," hovorí. „Aj lurdskú, fatimskú, hocaké. Sošiek mám doma plnú izbu," vymenúva a v jednom súvislom prúde reči rozpráva o tom, ako ešte všetko vládze, ale už poriadne nepočuje, o tom, ako pečie koláče na omše, ako sú moravskí kňazi lepší a tak. Je bystrá a vtipná. Mária jej pomáhala celý život. A o tom to je.

Dvanásť mariánskych sviatkov

Mariánske sviatky sú pamätné dni zasvätené Panne Márii. V priebehu storočí ich najmä vo východných cirkvách vzniklo toľko, že Druhý vatikánsky koncil zredukoval ich počet na dvanásť.

1. januára
Bohorodička Mária

V čase tvrdých sporov týkajúcich sa osoby Ježiša Krista - či bol Bohom, človekom, alebo spájal v sebe obe tieto podstaty - cirkev v roku 431 na koncile v Efeze predstavila svoje učenie o Ježišovi Kristovi. V rámci neho nazvala Máriu Theotokos - Bohorodička, teda ju uznala za matku Krista ako človeka i Boha súčasne.

11. februára
Lurdská Panna Mária

Spomienka bola ustanovená na základe uznania zjavení Panny Márie vo francúzskej dedinke Lurdy. Spomienka bola zaradená do rímskeho kalendára v roku 1907.

31. mája (2. júla na Slovensku)
Navštívenie Panny Márie

Sviatok má podklad v udalosti opísanej evanjelistom Lukášom. Mária potom, ako jej anjel zvestoval, že bude matkou Spasiteľa, išla navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorej sa mal o tri mesiace narodiť Ján Krstiteľ. Ako záväzný sviatok pre celú cirkev platil od roku 1389. Nový liturgický kalendár tomuto dňu určil dátum 31. máj, no Slovensko má výnimku vzhľadom na to, že táto udalosť zo života Panny Márie sa v Levoči slávila 2. júla už od 16. storočia.

16. júla
Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)

Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. V súčasnosti sa volá Džébel Már Aljás, je v ňom veľa jaskýň a v jednej z nich žil prorok Eliáš. Tu sa usadili aj prví kresťanskí pustovníci. Na mieste, kde sa pohorie kolmo spúšťa do mora, stojí kláštor karmelitánov. Je tam mramorový chrám zasvätený Panne Márii. V Anglicku sa predstaveným karmelitánov stal sv. Šimon Stock. Podľa tradície sa mu 16. júla 1251 zjavila v Cambridgei Panna Mária z Karmelu, ku ktorej sa vždy utiekal a dala mu rúcho (latinsky scapulae) ako znamenie mimoriadnej milosti. "Škapuliar", teda vrchný odev, ktorý splýva vpredu i vzadu z ramien, nosia okrem karmelitánov aj dominikáni, františkáni, augustiniáni či iní rehoľníci.

5. augusta
Panna Mária Snežná

Sviatok Panny Márie Snežnej je dňom výročia posviacky najstaršieho chrámu západnej cirkvi zasväteného Márii, rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore. Pre Slovákov je táto bazilika významná aj tým, že práve tu sa v roku 868 prvýkrát slávila liturgia v jazyku našich predkov. Svedčí o tom aj umelecký reliéf znázorňujúci svätých Cyrila a Metoda v krstiteľnici chrámu.

15. augusta
Nanebovzatie Panny Márie

Slávnosť je podľa všetkého najstarším mariánskym sviatkom v cirkvi a dokladá vývoj uctievania v priebehu storočí. V 5. storočí sa v Jeruzaleme slávil 15. augusta sviatok svätej Bohorodičky. V 6. storočí sa rozšíril aj v západnej cirkvi, ale pod názvom Usnutie Panny Márie, teda prechod do večného života. Od polovice 7. storočia ho pod týmto názvom prijal aj Rím a od 8. storočia bol zmenený na Nanebovzatie Panny Márie. Myšlienku, že matka Božieho Syna nemohla po smrti zostať na zemi ako hociktorý smrteľník, Pápež Pius XII. v roku 1950 povýšil na dogmu - Panna Mária bola telom i dušou vzatá do neba.

22. augusta
Korunovanie Panny Márie

Cirkev prijala učenie, že po vzatí do neba bola Mária korunovaná za Kráľovnú nebies samotným Ježišom.

8. septembra
Narodenie Panny Márie

Koncom 5. storočia bola v Jeruzaleme postavená Bazilika Narodenia Panny Márie, dnes sa nazýva Bazilika sv. Anny. Od 7. storočia sa Narodenie Panny Márie slávilo v Byzancii a Ríme, odtiaľ sa rozšírilo na celú západnú cirkev.

12. septembra
Meno Panny Márie

Sviatok Máriinho mena zaviedli v 16. storočí v Španielsku, v roku 1683 ho pápež Inocent XI. ustanovil pre celú západnú cirkev na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni. V rímskom kalendári už nie je, lebo sa pociťoval ako duplicita so sviatkom Narodenia Panny Márie. Z historických príčin sa v regionálnych kalendároch, aj v slovenskom, zachováva.

15. septembra
Sedembolestná Panna Mária

Číslo sedem sa v biblickej reči chápe symbolicky a znamená plnosť. Preto sa aj upriamuje pozornosť na sedem konkrétnych bolestí Márie, ktoré musela prežiť spojená s udalosťami v živote svojho syna.

Sú to: Simeonovo proroctvo o meči, ktorý prenikne jej srdce ako Matky Božej; útek s Ježišom do Egypta, keď dal Herodes vraždiť neviniatka; hľadanie strateného 12-ročného Ježiša pri púti do Jeruzalema; Ježišovo zajatie a odsúdenie; ukrižovanie; sňatie z kríža a položenie mŕtveho tela do Máriinho lona; ukladanie do hrobu.

Počiatky úcty Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku siahajú do polovice 16. storočia. Strediskom úcty sa stal kostol v Šaštíne. Dňa 22. mája 1927 pápež Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.

7. októbra
Ružencová Panna Mária

Spomienka bola ustanovená roku 1572 ako prejav vďačnosti za víťazstvo nad Turkami v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Pápež Pius V. prikázal všetkým ružencovým spolkom, aby sa denne modlili ruženec za odvrátenie tureckého nebezpečenstva.

8. decembra
Nepoškvrnené počatie

Sviatok siaha až do 8. storočia, na východe sa nazýval Conceptio Annae. Od roku 1854 po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí sa tento sviatok stal prikázaným sviatkom pre celú cirkev. Má pripomínať, že Mária ako Matka Božia bola narozdiel od ostatných ľudí pri počatí uchránená od dedičného hriechu prarodičov Adama a Evy.

Zuzana Uličianska
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 569
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 4 640
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 4 201
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 3 742
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 894
 6. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 412
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 186
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 003
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu