SME
Streda, 12. máj, 2021 | Meniny má PankrácKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 4. apríla

Štátny sviatok Senegalskej republiky - Deň nezávislosti (1960)
Deň oslobodenia Bratislavy - (1945)
Svätý Izidor, biskup, ktorý je národným svätcom španielskej cirkvi, pričom jeho sviatok je v Rímskom kalendári od roku 1722, keď mu pápež Inocent XIII. udelil titul učiteľa cirkvi

1562
- odohrala sa bitka pri Sečanoch, v ktorej Turci zvíťazili nad
vojskom (vrátane oddielov slovenských stolíc a stredoslovenských
banských miest) hlavného kapitána banských miest Jána Balašu

1782
- zomrel estetik a básnik KAROL ONDREJ BEL. Narodil sa 13.7.1717

Skryť Vypnúť reklamu

1787
- zomrel v Skalici keramikár MIKULÁŠ GERMAIN, ktorému sa pripisuje
zavedenie muflových pecí, pričom holíčska manufaktúra dosiahla počas
jeho vedenia vrchol svojej činnosti. Narodil sa okolo roku 1720

1812
- zomrel v Kláštore pod Znievom katolícky kňaz, prírodovedec, básnik
a historik JÁN VALENTINI, príslušník staršej generácie národne
uvedomelej slovenskej inteligencie v bernolákovskom hnutí. Narodil sa
11.11.1756

1827
- zomrel (niekde 3.4.) vo Vratislavi (Poľsko) vedec, fyzik,
prírodovedec, vynálezca hudobného nástroja eufónia, zakladateľ
akustiky a meteoritiky ERNEST (Florence Friedrich) CHLADNÝ, objaviteľ
zvukových obrazcov nazvaných podľa neho. Narodil sa 30.11.1756

1842
- narodil sa v Štítniku publicista, stenograf, právnik a hudobný
kritik KAROL ANTALÍK. zomrel 5.5.1918

Skryť Vypnúť reklamu


1847
- narodil sa poľnohospodársky odborník a konštruktér patentovaného
v cudzine trojradového sádzača zemiakov EDUARD ŠKORPIL. Zomrel
28.12.1909

1867
- zomrel v Trnave historik a právnik DANIEL SONTÁG, ktorý sa zaslúžil
o prevezenie, usporiadanie a sprístupnenie Čaplovičovej knižnice
pričom sa venoval regionálnym dejinám a genealógii Oravskej stolice.
Narodil sa 3.1.1809

1892
- narodil sa v Prahe (Česko) český architekt JURAJ GROSSMANN. Zomrel
9.4.1957

1912
- narodil sa v Muránskej Dlhej Lúke lekár-ftizeológ ONDREJ HAĽÁK

1917

- narodila sa v Žakarovciach učiteľka, speváčka a vynikajúca
interpretka slovenských ľudových piesní JANKA GUZOVÁ-BECKOVÁ,
zberateľka východoslovenských ľudových piesní. Zomrela 20.2.1993

1922

- narodil sa v Hybiach pedagóg, autor a spoluautor vysokoškolských
učebníc, odborný publicista a námestník predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie DANIEL LENKO, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
geodézie a kartografie na Slovensku

Skryť Vypnúť reklamu

1927
- narodil sa v Hornej Strehovej akademik SAV vo vednom odbore
normálna a patologická fyziológia hospodárskych zvierat,
vysokoškolský pedagóg, veterinár a verejný pracovník KOLOMAN BOĎA

1932
- narodila sa strihačka a režisérka STANISLAVA JENDRAŠŠÁKOVÁ
- narodil sa choreograf JOZEF STAROSTA
- narodil sa v Naháči geodet a vysokoškolský pedagóg JAROSLAV
ABELOVIČ. Zomrel 18.5.1996


1937
- narodil sa v Dubovanoch hospodársky pracovník a odborný poradca
STANISLAV STREČANSKÝ

1942
- narodila sa publicistka IDA MALÁRIKOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

1947
- vyhlásili tzv. hradecký program, ktorý žiadal najmä vyvlastnenie
majetku vlastníkov nad 50 hektárov pôdy a pôdu špekulantov aj pod
túto výmeru

1952
- narodila sa v Nových Zámkoch kostýmová výtvarníčka ĽUBICA JARJABKOVÁ

Skryť Vypnúť reklamu

1962
- zomrel v Soproni (Maďarsko) pedagóg a lesný inžinier ZOLTÁN FEKETE.
Narodil sa 18.4.1877
- zomrel v Novom Meste nad Váhom lekár ADOLF HUBER. Narodil sa
28.10.1869

1967
- začalo sa v Prahe štvordňové 6. zasadnutie rady Medzinárodného
ústredia informácií v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve pre
členské štáty RVHP

1982
- začal sa v Bratislave dvojdňový 4. zjazd Zväzu slovenských
dramatických umelcov, pričom za predsedu zvolili Mikuláša Hubu

---------------------------------------------------------------------


397
- zomrel jeden z popredných predstaviteľov latinskej patristickej
teológie a milánsky biskup AMBRÓZ, ktorý ovplyvnil liturgiu
a cirkevný spev. Narodil sa roku 339


1617
- zomrel škótsky matematik a jeden z tvorcov logaritmov JOHN NAPIER.
Narodil sa roku 1550

Skryť Vypnúť reklamu


1687
- prikázal anglický kráľ Jakub II. čítať vo všetkých kostoloch jeho
prokatolícku Deklaráciu náboženských slobôd, avšak anglikánski
biskupi odmietli a kríza kulminovala v slávnej revolúcii roku 1688

1807
- zomrel francúzsky astronóm, riaditeľ parížskej hvezdárne, autor
učebnice astronómie, rozsiahleho hviezdneho katalógu a zdokonaliteľ
tabuliek planét JOSEPH JEROME DE LALANDE. Narodil sa roku 1732
- narodil sa nemecký chemik a zakladateľ stechiometrie JEREMIAS
BENJAMIN RICHTER. Zomrel roku 1762

1817
- zomrel francúzsky maršal ANDRÉ MASSÉNA, VOJVODA Z RIVOLI. Narodil
sa roku 1758

1832
- narodil sa český architekt a staviteľ pražského Národného divadla
JOSEF ZÍTEK. Zomrel roku 1909

1837
- narodil sa brazílsky básnik CASIMIRO JOSÉ DE ABREU. Zomrel roku 1860

Skryť Vypnúť reklamu


1862
- začala sa bitka o Yorktown v americkej občianskej vojne, pričom
postup federálnej armády (45 000 vojakov) zastavili jednotky
južanskej Konfederácie (12 000 vojakov)

1872
- narodil sa francúzsky dramatik HENRY BATAILLE. Zomrel roku 1922

1877
- zriadili medzi kanceláriou bostonského elektrotechnika Charlesa
Williamsa na Court Street číslo 109 a jeho bytom v Sommerville (asi
6 kilometrov) prvú stálu linku Bellovho telefónu

1882
- narodil sa český maliar, grafik, sochár a výtvarný teoretik EMIL
FILLA. Zomrel roku 1953

1887
- zvolili obyvatelia mesta Argonia v americkom štáte Kansas za prvú
starostku v dejinách USA a vlastne aj na svete, Susannu Medoru
Saltorovú
- narodil sa český spevák, herec a režisér BEDŘICH BOZDĚCH. Zomrel
roku 1969

Skryť Vypnúť reklamu

1892
- narodil sa český pracovník telovýchovného hnutia VILÉM MUCHA.
Zomrel roku 1973

1897
- narodil sa francúzsky herec a režisér PIERRE FRESNAY. Zomrel roku
1975
- založili Radikálno-pokrokovú stranu, ktorá združovala časť
radikálnej mládeže odštiepenej od mladočechov

1902
- zomrel český architekt a reštaurátor FRANTIŠEK SCHMORANZ. Narodil
sa roku 1814
- zriadili štipendijný fond Cecila Rhodesa vo výške 10 miliónov
dolárov
- narodila sa francúzska spisovateľka LOUISE LEVEQUE DE VILMORIN.
Zomrela roku 1969


1907
- narodil sa NATHAN (Marsh) PUSEY, ktorý bol v rokoch 1953-1971
rektorom Harvardskej univerzity

1912
- mala v Berlíne premiéru hra Judith nemeckého dramatika Friedricha
Hebbela
- narodil sa belgický spisovateľ PAUL WILLEMS

1922
- začal Albert Einstein na parížskej College de France sériu
prednášok o teórii relativity, no skončila sa v polovici, pretože
vedec nesúhlasil s ohláseným protestom nacionalistických členov
francúzskej Akadémie vied, ktorí mu vyčítali, že v roku 1920 si
namiesto švajčiarskeho zvolil nemecké štátne občianstvo
- narodil sa český architekt ZDENĚK ŠPAČEK
- odsúdili v Bruseli Armanda Jeannsa, ktorý prezradil hrdinskú
zdravotnú sestru Edith Cavellovú Nemcom, na trest smrti

Skryť Vypnúť reklamu

1927
- narodila sa česká lekárka-imunologička VĚRA HAŠKOVÁ

1932
- predstavila americká firma Eastman-Kodak vo Washingtone metódu
umožňujúcu pomocou infračervených lúčov fotografovať v tme
- podarilo sa americkému vedcovi Charlesovi Glenovi Kingovi izolovať
vitamín C
- narodil sa americký filmový herec ANTHONY PERKINS. Zomrel roku 1992
- narodil sa ruský filmový režisér a scenárista ANDREJ ARSENJEVIČ
TARKOVSKIJ. Zomrel roku 1986
- zomrel nemecký pedagóg, fyzikálny chemik a idealistický filozof
WILHELM OSTWALD, laureát Nobelovej ceny (1909) za práce v odbore
katalýzy. Narodil sa roku 1853
- narodila sa česká herečka ALENA TOMÁNKOVÁ

1937
- zomrel český publicista, prozaik, básnik, dramatik a literárny
kritik FRANTIŠEK XAVER ŠALDA. Narodil sa roku 1867

Skryť Vypnúť reklamu

1942
- uskutočnili Japonci nálet na Darwin
- zomrel ruský spisovateľ a novinár MICHAIL JEFIMOVIČ KOLCOV. Narodil
sa roku 1898
- ukončil generál Wladyslaw Anders odsun poľských vojakov (30 000)
z Iránu do ZSSR
- konal sa v Moskve II. všeslovanský kongres a vyzval všetky
slovanské národy na národnooslobodzovaciu vojnu
- zaznamenali najväčší počet slnečných škvŕn

1947

- založili Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo pri OSN,
keď nadobudla platnosť medzinárodná dohoda o civilnom letectve, ktorú
prijali na medzinárodnej konferencii v Chicagu 7.12.1944

1952
- odsúdili východnemeckí pedagógovia na vedeckom sneme vo východnom
Berlíne čokoládových zajacov a hľadanie veľkonočných vajíčok ako
buržoázny zlozvyk
- zomrel nemecký spisovateľ HERMANN KESSER. Narodil sa roku 1880

Skryť Vypnúť reklamu

1957
- vznikla spojením Air Austria a Austrian Airways rakúska letecká
spoločnosť Austrian Airlines, národný letecký prepravca krajiny

1962
- založili kubánsky Zväz mladých komunistov

1967
- začalo sa v Ríme dvojdňové rokovanie Rady ministrov Západoeurópskej
únie o vzťahoch medzi Východom a Západom a problémoch NATO a EHS
- nastal výbuch v uholnej bani v kanadskej dedine Natal (provincia
Britská Kolumbia), pričom zahynulo 16 osôb
- začala sa 18-dňová návšteva generálneho tajomníka OSN U Thanta
v Ázii (Cejlón, India, Nepál, Afganistan a Pakistan)

1972
- skončil sa päťdňový 23. zjazd Komunistickej strany Austrálie
- začalo sa v Yaoundé päťdňové zasadnutie Medziparlamentnej únie,
pričom v novembri sa mala uskutočniť v Helsinkách medziparlamentná
konferencia o spolupráci a bezpečnosti v Európe
- obsadili podľa oznámenia juhovietnamské oslobodzovacie jednotky za
päť dní nepriateľské postavenia na ceste číslo deväť pozdĺž
demilitarizovaného pásma a ceste číslo jedna k meste Hue, pričom
vyradili 6500 nepriateľov a približne 100 000 civilných obyvateľov sa
vzbúrilo proti saigonským úradom a prešlo na stranu oslobodzovacích
síl
- nadviazali sa podľa oznámenia ministerskej predsedníčky Indiry
Gándhiovej prvé priame kontakty medzi indickou a pakistanskou vládou
- uznali USA Bangladéš
- začali sa trojdňové pouličné zrážky medzi obyvateľstvom
robotníckych štvrtí argentínskej Mendozy a políciou, pričom dve osoby
zahynuli a veľa bolo ranených
- vypustil ZSSR jednou nosnou raketou telekomunikačnú družicu typu
Molnija 1 a francúzsku družicu MAS
- ocitlo sa Turecko po vnútropolitických nepokojoch na ceste
k vojenskej diktatúre
- odmietol ZSSR vydať vízum tajomníkovi Švédskej akadémie vied, ktorý
chcel odovzdať Alexandrovi Solženicynovi Nobelovu cenu za literatúru
- vypustili v ZSSR telekomunikačnú družicu typu Molnija 1

Skryť Vypnúť reklamu

1977
- zhoršila sa situácia v južnom Libanone, keď v oblasti mesta Tajbí
vypukli prestrelky medzi pravicovými silami a palestínskymi
jednotkami
- obnovilo Španielsko diplomatické styky s NDR
- narazilo pri pokuse o vynútené pristátie lietadlo DC 9 spoločnosti
Southern Airways do budovy severne od Atlanty (USA), pričom lietadlo
vybuchlo a zahynulo najmenej 72 osôb

1982
- zmizlo v Stredozemnom mori americké vojenské lietadlo typu C 1A
s 11 osobami na palube
- zomrel tadžický politický činiteľ a štátnik DŽABAR RASULOV. Narodil
sa roku 1913

1987
- začali sa dvojdňové mierové demonštrácie pri amerických základniach
a vojenských objektoch vo Veľkej Británii (základňa v Alconbury,
radarová stanica v Fylingdales, letecké spojovacie stredisko
v Menwyth Hill, námorná základňa St. Mawgan na Cornwallskom
polostrove a závod na obohacovanie uránu v Capenhurste)
- nastal výbuch v skladisku poľnohospodárskych látok s 52 druhmi
chemikálií v Severnej Dakote (USA), pričom 17 osôb bolo zranených
a 10 000 muselo opustiť domovy
- začalo sa v Moskve dvojdňové rokovanie troch palestínskych
organizácií (Al-Fatah, Demokratický front pre oslobodenie Palestíny
a ÚV Palestínskej komunistickej strany) so sovietskymi činiteľmi
o situácii v palestínskom hnutí odporu a obnove jeho jednoty
- zahynulo 26 osôb a 19 bolo zranených pri havárii dopravného
lietadla DC 8 indonézskej štátnej spoločnosti s 45 cestujúcimi na
palube
- začalo sa v Tunise trojdňové 87. zasadnutie Ligy arabských štátov
s účasťou 20 členských krajín, ktoré vyjadrili podporu medzinárodnej
konferencii o mieri na Blízkom východe s plánovanou účasťou všetkých
zainteresovaných strán (vrátane OOP a piatich stálych členov
Bezpečnostnej rady OSN), pričom vyzvali iránsku vládu pristúpiť na
rokovanie s Irakom na základe rezolúcií OSN

Skryť Vypnúť reklamu

1992
- pristálo vo vojnou zmietanom Chorvátsku vyše 1200 francúzskych
vojakov ako prvý významný kontingent mierovej misie OSN, kým
bosnianska vláda pre rozsiahle boje zmobilizovala národnú gardu
- zomrel vo veku 34 rokov bolívijský hudobník ULISES HERMOSA, autor
hitu La Lambada
- stretli sa indické bezpečnostné jednotky v niekoľkých miestach
štátu Džammú a Kašmír s ozbrojenými separatistami, ktorí
zintenzívnili svoju kampaň za pripojenie k susednému moslimskému
Pakistanu, pričom zahynulo 16 osôb
- zomrel šachový veľmajster poľského pôvodu SAMUEL RESHEVSKY. Narodil
sa roku 1911
- začali dvojdňové prudké boje najmä na juhozápade Bosny
a Hercegoviny a v Sarajeve, pričom vláda vyzvala k jednote
- odsúdila Bezpečnostná rada OSN násilie v pásme Gazy
- zaútočilo iránske letectvo na základňu iránskej opozičnej skupiny
Ľudoví mudžahídovia na území severného Iraku, pričom išlo o odpoveď
za útok mudžahídov proti dedinám ležiacim v blízkosti iránskeho
pohraničného mesta Kasre Šírín

Skryť Vypnúť reklamu

1997
- zahynulo najmenej 21 osôb a 11 bolo zranených pri zrážke autobusu
s nákladným automobilom v južnej provincii Choluteca (približne 85
kilometrov od honduraskej metropoly Tegucigalpa)
- odštartoval americký raketoplán Columbia so siedmimi astronautmi z
Kennedyho vesmírneho centra na Floride
- nastala porucha chladiaceho a ventilačného systému orbitálnej
stanice Mir

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Toto je budúcnosť dopravy. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 2. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 3. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 4. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 5. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 6. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 8. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 9. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 10. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 1. Tretia generácia očných špecialistov prichádza do Košíc
 2. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 3. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 4. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov
 5. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 6. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 7. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 8. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 9. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 10. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 16 063
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 13 802
 3. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 11 343
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 192
 5. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 9 418
 6. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 955
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 7 137
 8. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 6 599
 9. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 6 538
 10. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy 5 923
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Polícia kontroluje nočný zákaz vychádzania.

Vláda uvažuje, ako udržať zdravotníkov v práci aj bez núdzového stavu.

2 h

Falošné registre sú problémom už roky.

3 h