Historický kalendár na 4. apríla

Štátny sviatok Senegalskej republiky - Deň nezávislosti (1960)
Deň oslobodenia Bratislavy - (1945)
Svätý Izidor, biskup, ktorý je národným svätcom španielskej cirkvi, pričom jeho sviatok je v Rímskom kalendári od roku 1722, keď mu pápež Inocent XIII. udelil titul učiteľa cirkvi

1562
- odohrala sa bitka pri Sečanoch, v ktorej Turci zvíťazili nad
vojskom (vrátane oddielov slovenských stolíc a stredoslovenských
banských miest) hlavného kapitána banských miest Jána Balašu

1782
- zomrel estetik a básnik KAROL ONDREJ BEL. Narodil sa 13.7.1717

1787
- zomrel v Skalici keramikár MIKULÁŠ GERMAIN, ktorému sa pripisuje
zavedenie muflových pecí, pričom holíčska manufaktúra dosiahla počas
jeho vedenia vrchol svojej činnosti. Narodil sa okolo roku 1720

1812
- zomrel v Kláštore pod Znievom katolícky kňaz, prírodovedec, básnik
a historik JÁN VALENTINI, príslušník staršej generácie národne
uvedomelej slovenskej inteligencie v bernolákovskom hnutí. Narodil sa
11.11.1756

1827
- zomrel (niekde 3.4.) vo Vratislavi (Poľsko) vedec, fyzik,
prírodovedec, vynálezca hudobného nástroja eufónia, zakladateľ
akustiky a meteoritiky ERNEST (Florence Friedrich) CHLADNÝ, objaviteľ
zvukových obrazcov nazvaných podľa neho. Narodil sa 30.11.1756

1842
- narodil sa v Štítniku publicista, stenograf, právnik a hudobný
kritik KAROL ANTALÍK. zomrel 5.5.1918


1847
- narodil sa poľnohospodársky odborník a konštruktér patentovaného
v cudzine trojradového sádzača zemiakov EDUARD ŠKORPIL. Zomrel
28.12.1909

1867
- zomrel v Trnave historik a právnik DANIEL SONTÁG, ktorý sa zaslúžil
o prevezenie, usporiadanie a sprístupnenie Čaplovičovej knižnice
pričom sa venoval regionálnym dejinám a genealógii Oravskej stolice.
Narodil sa 3.1.1809

1892
- narodil sa v Prahe (Česko) český architekt JURAJ GROSSMANN. Zomrel
9.4.1957

1912
- narodil sa v Muránskej Dlhej Lúke lekár-ftizeológ ONDREJ HAĽÁK

1917

- narodila sa v Žakarovciach učiteľka, speváčka a vynikajúca
interpretka slovenských ľudových piesní JANKA GUZOVÁ-BECKOVÁ,
zberateľka východoslovenských ľudových piesní. Zomrela 20.2.1993

1922

- narodil sa v Hybiach pedagóg, autor a spoluautor vysokoškolských
učebníc, odborný publicista a námestník predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie DANIEL LENKO, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
geodézie a kartografie na Slovensku

1927
- narodil sa v Hornej Strehovej akademik SAV vo vednom odbore
normálna a patologická fyziológia hospodárskych zvierat,
vysokoškolský pedagóg, veterinár a verejný pracovník KOLOMAN BOĎA

1932
- narodila sa strihačka a režisérka STANISLAVA JENDRAŠŠÁKOVÁ
- narodil sa choreograf JOZEF STAROSTA
- narodil sa v Naháči geodet a vysokoškolský pedagóg JAROSLAV
ABELOVIČ. Zomrel 18.5.1996


1937
- narodil sa v Dubovanoch hospodársky pracovník a odborný poradca
STANISLAV STREČANSKÝ

1942
- narodila sa publicistka IDA MALÁRIKOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

1947
- vyhlásili tzv. hradecký program, ktorý žiadal najmä vyvlastnenie
majetku vlastníkov nad 50 hektárov pôdy a pôdu špekulantov aj pod
túto výmeru

1952
- narodila sa v Nových Zámkoch kostýmová výtvarníčka ĽUBICA JARJABKOVÁ

1962
- zomrel v Soproni (Maďarsko) pedagóg a lesný inžinier ZOLTÁN FEKETE.
Narodil sa 18.4.1877
- zomrel v Novom Meste nad Váhom lekár ADOLF HUBER. Narodil sa
28.10.1869

1967
- začalo sa v Prahe štvordňové 6. zasadnutie rady Medzinárodného
ústredia informácií v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve pre
členské štáty RVHP

1982
- začal sa v Bratislave dvojdňový 4. zjazd Zväzu slovenských
dramatických umelcov, pričom za predsedu zvolili Mikuláša Hubu

---------------------------------------------------------------------


397
- zomrel jeden z popredných predstaviteľov latinskej patristickej
teológie a milánsky biskup AMBRÓZ, ktorý ovplyvnil liturgiu
a cirkevný spev. Narodil sa roku 339


1617
- zomrel škótsky matematik a jeden z tvorcov logaritmov JOHN NAPIER.
Narodil sa roku 1550


1687
- prikázal anglický kráľ Jakub II. čítať vo všetkých kostoloch jeho
prokatolícku Deklaráciu náboženských slobôd, avšak anglikánski
biskupi odmietli a kríza kulminovala v slávnej revolúcii roku 1688

1807
- zomrel francúzsky astronóm, riaditeľ parížskej hvezdárne, autor
učebnice astronómie, rozsiahleho hviezdneho katalógu a zdokonaliteľ
tabuliek planét JOSEPH JEROME DE LALANDE. Narodil sa roku 1732
- narodil sa nemecký chemik a zakladateľ stechiometrie JEREMIAS
BENJAMIN RICHTER. Zomrel roku 1762

1817
- zomrel francúzsky maršal ANDRÉ MASSÉNA, VOJVODA Z RIVOLI. Narodil
sa roku 1758

1832
- narodil sa český architekt a staviteľ pražského Národného divadla
JOSEF ZÍTEK. Zomrel roku 1909

1837
- narodil sa brazílsky básnik CASIMIRO JOSÉ DE ABREU. Zomrel roku 1860


1862
- začala sa bitka o Yorktown v americkej občianskej vojne, pričom
postup federálnej armády (45 000 vojakov) zastavili jednotky
južanskej Konfederácie (12 000 vojakov)

1872
- narodil sa francúzsky dramatik HENRY BATAILLE. Zomrel roku 1922

1877
- zriadili medzi kanceláriou bostonského elektrotechnika Charlesa
Williamsa na Court Street číslo 109 a jeho bytom v Sommerville (asi
6 kilometrov) prvú stálu linku Bellovho telefónu

1882
- narodil sa český maliar, grafik, sochár a výtvarný teoretik EMIL
FILLA. Zomrel roku 1953

1887
- zvolili obyvatelia mesta Argonia v americkom štáte Kansas za prvú
starostku v dejinách USA a vlastne aj na svete, Susannu Medoru
Saltorovú
- narodil sa český spevák, herec a režisér BEDŘICH BOZDĚCH. Zomrel
roku 1969

1892
- narodil sa český pracovník telovýchovného hnutia VILÉM MUCHA.
Zomrel roku 1973

1897
- narodil sa francúzsky herec a režisér PIERRE FRESNAY. Zomrel roku
1975
- založili Radikálno-pokrokovú stranu, ktorá združovala časť
radikálnej mládeže odštiepenej od mladočechov

1902
- zomrel český architekt a reštaurátor FRANTIŠEK SCHMORANZ. Narodil
sa roku 1814
- zriadili štipendijný fond Cecila Rhodesa vo výške 10 miliónov
dolárov
- narodila sa francúzska spisovateľka LOUISE LEVEQUE DE VILMORIN.
Zomrela roku 1969


1907
- narodil sa NATHAN (Marsh) PUSEY, ktorý bol v rokoch 1953-1971
rektorom Harvardskej univerzity

1912
- mala v Berlíne premiéru hra Judith nemeckého dramatika Friedricha
Hebbela
- narodil sa belgický spisovateľ PAUL WILLEMS

1922
- začal Albert Einstein na parížskej College de France sériu
prednášok o teórii relativity, no skončila sa v polovici, pretože
vedec nesúhlasil s ohláseným protestom nacionalistických členov
francúzskej Akadémie vied, ktorí mu vyčítali, že v roku 1920 si
namiesto švajčiarskeho zvolil nemecké štátne občianstvo
- narodil sa český architekt ZDENĚK ŠPAČEK
- odsúdili v Bruseli Armanda Jeannsa, ktorý prezradil hrdinskú
zdravotnú sestru Edith Cavellovú Nemcom, na trest smrti

1927
- narodila sa česká lekárka-imunologička VĚRA HAŠKOVÁ

1932
- predstavila americká firma Eastman-Kodak vo Washingtone metódu
umožňujúcu pomocou infračervených lúčov fotografovať v tme
- podarilo sa americkému vedcovi Charlesovi Glenovi Kingovi izolovať
vitamín C
- narodil sa americký filmový herec ANTHONY PERKINS. Zomrel roku 1992
- narodil sa ruský filmový režisér a scenárista ANDREJ ARSENJEVIČ
TARKOVSKIJ. Zomrel roku 1986
- zomrel nemecký pedagóg, fyzikálny chemik a idealistický filozof
WILHELM OSTWALD, laureát Nobelovej ceny (1909) za práce v odbore
katalýzy. Narodil sa roku 1853
- narodila sa česká herečka ALENA TOMÁNKOVÁ

1937
- zomrel český publicista, prozaik, básnik, dramatik a literárny
kritik FRANTIŠEK XAVER ŠALDA. Narodil sa roku 1867

1942
- uskutočnili Japonci nálet na Darwin
- zomrel ruský spisovateľ a novinár MICHAIL JEFIMOVIČ KOLCOV. Narodil
sa roku 1898
- ukončil generál Wladyslaw Anders odsun poľských vojakov (30 000)
z Iránu do ZSSR
- konal sa v Moskve II. všeslovanský kongres a vyzval všetky
slovanské národy na národnooslobodzovaciu vojnu
- zaznamenali najväčší počet slnečných škvŕn

1947

- založili Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo pri OSN,
keď nadobudla platnosť medzinárodná dohoda o civilnom letectve, ktorú
prijali na medzinárodnej konferencii v Chicagu 7.12.1944

1952
- odsúdili východnemeckí pedagógovia na vedeckom sneme vo východnom
Berlíne čokoládových zajacov a hľadanie veľkonočných vajíčok ako
buržoázny zlozvyk
- zomrel nemecký spisovateľ HERMANN KESSER. Narodil sa roku 1880

1957
- vznikla spojením Air Austria a Austrian Airways rakúska letecká
spoločnosť Austrian Airlines, národný letecký prepravca krajiny

1962
- založili kubánsky Zväz mladých komunistov

1967
- začalo sa v Ríme dvojdňové rokovanie Rady ministrov Západoeurópskej
únie o vzťahoch medzi Východom a Západom a problémoch NATO a EHS
- nastal výbuch v uholnej bani v kanadskej dedine Natal (provincia
Britská Kolumbia), pričom zahynulo 16 osôb
- začala sa 18-dňová návšteva generálneho tajomníka OSN U Thanta
v Ázii (Cejlón, India, Nepál, Afganistan a Pakistan)

1972
- skončil sa päťdňový 23. zjazd Komunistickej strany Austrálie
- začalo sa v Yaoundé päťdňové zasadnutie Medziparlamentnej únie,
pričom v novembri sa mala uskutočniť v Helsinkách medziparlamentná
konferencia o spolupráci a bezpečnosti v Európe
- obsadili podľa oznámenia juhovietnamské oslobodzovacie jednotky za
päť dní nepriateľské postavenia na ceste číslo deväť pozdĺž
demilitarizovaného pásma a ceste číslo jedna k meste Hue, pričom
vyradili 6500 nepriateľov a približne 100 000 civilných obyvateľov sa
vzbúrilo proti saigonským úradom a prešlo na stranu oslobodzovacích
síl
- nadviazali sa podľa oznámenia ministerskej predsedníčky Indiry
Gándhiovej prvé priame kontakty medzi indickou a pakistanskou vládou
- uznali USA Bangladéš
- začali sa trojdňové pouličné zrážky medzi obyvateľstvom
robotníckych štvrtí argentínskej Mendozy a políciou, pričom dve osoby
zahynuli a veľa bolo ranených
- vypustil ZSSR jednou nosnou raketou telekomunikačnú družicu typu
Molnija 1 a francúzsku družicu MAS
- ocitlo sa Turecko po vnútropolitických nepokojoch na ceste
k vojenskej diktatúre
- odmietol ZSSR vydať vízum tajomníkovi Švédskej akadémie vied, ktorý
chcel odovzdať Alexandrovi Solženicynovi Nobelovu cenu za literatúru
- vypustili v ZSSR telekomunikačnú družicu typu Molnija 1

1977
- zhoršila sa situácia v južnom Libanone, keď v oblasti mesta Tajbí
vypukli prestrelky medzi pravicovými silami a palestínskymi
jednotkami
- obnovilo Španielsko diplomatické styky s NDR
- narazilo pri pokuse o vynútené pristátie lietadlo DC 9 spoločnosti
Southern Airways do budovy severne od Atlanty (USA), pričom lietadlo
vybuchlo a zahynulo najmenej 72 osôb

1982
- zmizlo v Stredozemnom mori americké vojenské lietadlo typu C 1A
s 11 osobami na palube
- zomrel tadžický politický činiteľ a štátnik DŽABAR RASULOV. Narodil
sa roku 1913

1987
- začali sa dvojdňové mierové demonštrácie pri amerických základniach
a vojenských objektoch vo Veľkej Británii (základňa v Alconbury,
radarová stanica v Fylingdales, letecké spojovacie stredisko
v Menwyth Hill, námorná základňa St. Mawgan na Cornwallskom
polostrove a závod na obohacovanie uránu v Capenhurste)
- nastal výbuch v skladisku poľnohospodárskych látok s 52 druhmi
chemikálií v Severnej Dakote (USA), pričom 17 osôb bolo zranených
a 10 000 muselo opustiť domovy
- začalo sa v Moskve dvojdňové rokovanie troch palestínskych
organizácií (Al-Fatah, Demokratický front pre oslobodenie Palestíny
a ÚV Palestínskej komunistickej strany) so sovietskymi činiteľmi
o situácii v palestínskom hnutí odporu a obnove jeho jednoty
- zahynulo 26 osôb a 19 bolo zranených pri havárii dopravného
lietadla DC 8 indonézskej štátnej spoločnosti s 45 cestujúcimi na
palube
- začalo sa v Tunise trojdňové 87. zasadnutie Ligy arabských štátov
s účasťou 20 členských krajín, ktoré vyjadrili podporu medzinárodnej
konferencii o mieri na Blízkom východe s plánovanou účasťou všetkých
zainteresovaných strán (vrátane OOP a piatich stálych členov
Bezpečnostnej rady OSN), pričom vyzvali iránsku vládu pristúpiť na
rokovanie s Irakom na základe rezolúcií OSN

1992
- pristálo vo vojnou zmietanom Chorvátsku vyše 1200 francúzskych
vojakov ako prvý významný kontingent mierovej misie OSN, kým
bosnianska vláda pre rozsiahle boje zmobilizovala národnú gardu
- zomrel vo veku 34 rokov bolívijský hudobník ULISES HERMOSA, autor
hitu La Lambada
- stretli sa indické bezpečnostné jednotky v niekoľkých miestach
štátu Džammú a Kašmír s ozbrojenými separatistami, ktorí
zintenzívnili svoju kampaň za pripojenie k susednému moslimskému
Pakistanu, pričom zahynulo 16 osôb
- zomrel šachový veľmajster poľského pôvodu SAMUEL RESHEVSKY. Narodil
sa roku 1911
- začali dvojdňové prudké boje najmä na juhozápade Bosny
a Hercegoviny a v Sarajeve, pričom vláda vyzvala k jednote
- odsúdila Bezpečnostná rada OSN násilie v pásme Gazy
- zaútočilo iránske letectvo na základňu iránskej opozičnej skupiny
Ľudoví mudžahídovia na území severného Iraku, pričom išlo o odpoveď
za útok mudžahídov proti dedinám ležiacim v blízkosti iránskeho
pohraničného mesta Kasre Šírín

1997
- zahynulo najmenej 21 osôb a 11 bolo zranených pri zrážke autobusu
s nákladným automobilom v južnej provincii Choluteca (približne 85
kilometrov od honduraskej metropoly Tegucigalpa)
- odštartoval americký raketoplán Columbia so siedmimi astronautmi z
Kennedyho vesmírneho centra na Floride
- nastala porucha chladiaceho a ventilačného systému orbitálnej
stanice Mir

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 410
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 132
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 687
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 071
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 234
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 219
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 077
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 984
 9. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 837
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 795

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kažimír prezidentovi Kiskovi odporučil, aby sa vzdal daňového tajomstva

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac.

DOMOV

Ľudí “na konci sveta“ župan v Prešove nezaujíma

Ľudí v Prešovskom samosprávnom kraji trápia cesty a nezamestnanosť.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

SVET

Merkelová nebude mať na Úniu čas, doma ju čaká veľa problémov

Francúzsko-nemecký motor Európy sa môže po voľbách zaseknúť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.