Historický kalendár na 5. apríla

1797
- zomrel v Budapešti-Pešti (Maďarsko) piarista, stredoškolský
pedagóg, odborný spisovateľ, autor prvej uhorskej učebnice
o podvojnom účtovníctve a matematik JOZEF KÖNIGSACKER, predstavený
rehoľných domov v Banskej Štiavnici, pričom patril k priekopníkom
modernizácie vyučovania na rehoľných gymnáziách. Narodil sa 17.12.1933

1847
- zomrel v Ostrihome (Maďarsko) polyhistor, pedagóg a básnik KAROL
JURAJ RUMI, významný predstaviteľ neskorého osvietenstva v Uhorsku.
Narodil sa 18.11.1780

1877
- zomrel v Sabinove evanjelický kňaz, úradník, básnik, prozaik
a prekladateľ TIMOTEJ IGNÁC BOHUSLAV NOSÁK, spoluredaktor Slovenských
novín, ktorý bol jedným z najhorlivejších zástancov Štúrovej
slovenčiny, pričom sa aktívne zapájal do národného a verejného
života. Narodil sa 3.2.1818

1902
- zišlo sa vo Viedni mimoriadne valné zhromaždenie slovenského
literárneho spolku Národ

1912
- narodil sa sochár FRANTIŠEK GIBALA. Zomrel 8.9.1987

1927
- narodil sa v Hlohovci herec OTTO LACKOVIČ, člen divadla v Nitre,
Michalovciach, Prešove, Žiline a Prahe
- zomrel v Trnave kovolejár TEODOR FISCHER, ktorý s bratom zriadil
v Trnave železolejáreň a továreň na stroje (fa Bratia Fischer).
Narodil sa 4.11.1859

1932
- narodil sa ALEXANDER ŠEBEJ, člen Spolku architektov Slovenska

1937
- narodil sa v Pruskom vysokoškolský pedagóg KAMIL RUŽIČKA

1947
- zomrel v Paríži (Francúzsko) diplomat, advokát a publicista GEJZA
RÁCZ. Narodil sa 19.11.1907

1952
- založili Čs. spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých
poznatkov

1967
- vymenovali Štefana Gašparíka za predsedu Ústrednej komisie ľudovej
kontroly
- začala sa trojdňová 14. plenárna schôdza Národného zhromaždenia,
pričom prijali zákon o zriadení a pôsobnosti ministerstva
poľnohospodárstva a výživy, schválili zákon o znalcoch a tlmočníkoch,
opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, zvolili novú 30-člennú
Ústrednú komisiu ľudovej kontroly a súhlasili s medzinárodnými
dohodami s Poľskom a NDR

1977
- začal sa v Bratislave dvojdňový slovenský zjazd ROH

1987
- zomrel v Bratislave vynikajúci vedec nevšedne erudovaný v oblasti
teórie grafov a matematik JURAJ BOSÁK, jeden z organizátorov
medzinárodnej konferencie o teórii grafov v Smoleniciach, ktorá bola
vlastne prvou väčšou konferenciou o teórii grafov vôbec na svete,
pričom sa podieľal sa na príprave slovenskej šachovej terminológie.
Narodil sa 6.4.1933

---------------------------------------------------------------------

1167
- zničil požiar rakúske mesto Salzburg, údajne ho založil gróf von
Plain na príkaz cisára Friedricha I. Barbarossu

1242
- porazil v bitke na Čudskom jazere Alexander Nevský vojsko rádu
nemeckých rytierov, pričom tzv. ľadová bitka zastavila nápor
nemeckých rytierov na ruské krajiny

1717
- zomrel francúzsky maliar JEAN BAPTISTE JOUVENET. Narodil sa v roku
1644

1732
- narodil sa francúzsky maliar a rytec JEAN HONORÉ FRAGONARD. Zomrel
roku 1806

1777
- narodil sa maliar skla a vynálezca lithyalinového skla BEDŘICH
EGERMANN. Zomrel roku 1864

1827
- narodil sa britský chirurg, pedagóg, priekopník antiseptického
ošetrovania rán a objaviteľ viacerých operačných metód JOSEPH LISTER.
Zomrel roku 1912

1832
- narodil sa francúzsky politik a štátnik JULES FRANCOIS CAMILLE
FERRY. Zomrel roku 1893

1837
- narodil sa britský básnik ALGERNON CHARLES SWINBURNE. Zomrel roku
1909

1852
- zomrel rakúsky štátnik a diplomat FELIX ZO SCHWARZENBERGU. Narodil
sa roku 1800
- prevzal po smrti rakúskeho premiéra Felixa zo Schwarzenbergu cisár
František Jozef priamo vedenie krajiny

1877
- zomrel český geodet FRANTIŠEK HORSKÝ. Narodil sa roku 1811

1887
- zomrel ruský maliar, teoretik a kritik IVAN NIKOLAJEVIČ KRAMSKOJ,
jeden zo zakladateľov skupiny peredvižnikov. Narodil sa roku 1837

- vyšli Badeniho jazykové nariadenia pre Čechy a Moravu, ktoré
zavádzali čiastočne češtinu ako vnútorný úradný jazyk, pričom
vyvolali prudké nacionálne zrážky v Čechách a na Morave

1902
- zomrel nemecký bakteriológ a vysokoškolský pedagóg HANS BUCHNER,
priekopník vo výskume gamaglobínu. Narodil sa roku 1850
- zrútila sa na glasgowskom futbalovom štadióne tribúna, pričom
zahynulo 25 a zranilo sa vyše 200 osôb
- narodil sa taliansky spisovateľ GIUSEPPE MAROTTA. Zomrel roku 1963
- konali sa vo Fínsku masové demonštrácie na protest proti ruskému
zákonu, ktorý mal výrazne obmedziť samostatné postavenie fínskej
armády

1907
- uzavreli po ťažkých študentských nepokojoch Moskovskú univerzitu
- zomrel český divadelný pracovník, herec a spevák JAN PIŠTĚK.
Narodil sa roku 1847

1912

- narodil sa maďarský prozaik a dramatik ISTVÁN ÖRKÉNYI. Zomrel roku
1979

1917
- zomrel český jazykový fenomén, autor učebníc, filozof a polyhistor
FRANTIŠEK VYMAZAL. Narodil sa roku 1841
- uskutočnila sa v Petrohrade miliónová manifestácia pri príležitosti
obetí februárovej revolúcie, pričom minister zahraničných vecí
dočasnej vlády Pavel Nikolajevič Miľukov vyhlásil, že vojnovým cieľom
vlády je oslobodenie národov Rakúsko-Uhorska, zjednotenie talianskych
a rumunských území, pripojenie ukrajinských oblastí Rakúsko-Uhorska
k Rusku, zabratie Konštantinopolu a neutralizácia čiernomorských úžin
- narodil sa americký spisovateľ ROBERT ALBERT BLOCH. Zomrel v roku
1994

1927
- podpísali v Ríme zmluvu o priateľstve medzi Talianskom a Maďarskom,
pričom talianska vlády vyhlásila, že zmluva nie je namierená proti
žiadnemu štátu
- narodil sa český prekladateľ, básnik a dramatik PETR KOPTA. Zomrel
roku 1983
- dosiahol americký plavec Johnny Weissmüller v jeden deň tri svetové
rekordy

1932
- začali po jedenástich rokoch prohibície vo Fínsku opäť legálne
predávať alkohol, pričom rozhodlo o tom už v decembri 1931 ľudové
referendum

1937
- dosiahol francúzsky osobný parník Normandie pri plavbe cez
Atlantický oceán rýchlosť 57,37 kilometrov za hodinu a stal sa už
druhý raz držiteľom vyznamenania za najrýchlejšie preplávanie
Atlantiku - Modrej stuhy
- narodil sa český sólista opery OTAKAR DUBSKÝ - vydali v Nemecku
prvú poštovú známu s vyobrazením nacistického vodcu Adolfa Hitlera
- začala sa letecká premávka na ruzynskom letisku v Prahe, pričom
prvé lietadlo Čs. štátnych aerolínií DC-2 pristálo po lete na linke
Piešťany - Zlín - Brno - Praha
- narodil sa generál COLIN POWELL, ktorý bol v čase vojny v Perzskom
zálive predsedom Zboru náčelníkov štábov armády USA a je v súčasnosti
americkým ministrom zahraničných vecí

1942
- vydal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler smernicu číslo 41
o letnom útoku na južnom úseku sovietsko-nemeckého frontu, ktorého
cieľom bolo preniknúť k Baku a iránskym hraniciam (operácie sa mali
zúčastniť aj maďarské, talianske a rumunské vojská)
- uskutočnili Briti nálet na Paríž a Kolín nad Rýnom
- uskutočnili Japonci nálet na Port Moresby, Kolambu a východné
pobrežie Cejlónu

1947
- vzdala sa na ostrove Peleliu jednotka japonských vojakov, ktorá až
dovtedy nevedela o konci vojny a porážke Japonska

1952
- prerušil ZSSR diplomatické styky s Kubou, keď jej úrady nepovolili
sovietskym kuriérom vstup do krajiny

1962
- ustanovil Národný front oslobodenia Angoly (FNLA) v zairskej
Kinshase dočasnú vládu Angolskej republiky na čele s predsedom
Alvarom Holdenom Robertom

1967
- zomrel popredný robotnícky autor nórskej literatúry JOHAN
FALKBERGET. Narodil sa roku 1879
- vypukli nepokoje na hraniciach demilitarizovaného pásma s Kórejskou
ľudovodemokratickou republikou, ktoré údajne vyprovokovali americkí
a juhokórejskí vojaci a 13.4. sa provokácia opakovala
- zomrel český operný spevák (tenor) OLDŘICH KOVÁŘ. Narodil sa roku
1907
- uverejnili v Moskve memorandum sovietskej vlády proti revízii
ustanovenia Charty OSN o použití ozbrojených síl v mene OSN
- zomrel americký genetik HERMANN JOSEPH MULLER, laureát Nobelovej
ceny (1946) za objav umelo získaných mutácií. Narodil sa roku 1890

1977
- objavili vo Varšave originály partitúr k operám Figarova svadba
a Čarovná flauta rakúskeho hudobného skladateľa Wolfganga Amadea
Mozarta
- podpísali Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada
spoločnú deklaráciu o rešpektovaní základných práv a slobôd
- prerušila zairská vláda podľa oznámenia diplomatické styky s Kubou
pre jej údajné zasahovanie do vnútorných záležitostí Zairu

1982
- ostreľovali podľa oznámenia vietnamskej Komisie na vyšetrovanie
čínskych vojnových zločinov v prvom štvrťroku 1982 čínske jednotky
43-krát z diel pohraničné provincie Vietnamskej socialistickej
republiky, pokúsili sa 29-krát o ozbrojené výpady na vietnamské
územie, čínske letectvo veľakrát narušilo vzdušný priestor Vietnamu
a čínske lode vyše 1000 ráz vnikli do vietnamských teritoriálnych
vôd, pričom zahynulo niekoľko osôb a boli značné materiálne škody
- vyplávala z Portsmouthu k Falklandským ostrovom flotila 40
britských vojnových lodí, ktorú neskôr posilnili na vyše 70 plavidiel
na čele s kontraadmirálom Johnom Woodwardom

1987
- uskutočnila sa v belgickom Tornhoute neoficiálna schôdzka ministrov
zahraničných vecí EHS, pričom sa vyslovili za likvidáciu všetkých
amerických a sovietskych rakiet stredného doletu v Európe
- žiadalo 3500 účastníkov mierovej demonštrácie pri americkej
námornej základni v španielskej Rote odstrániť americké vojenské
základne zo španielskeho územia, pričom polícia použila slzný plyn
a streľbu plastovými projektilmi

1992
- oznámil peruánsky prezident Alberto Fujimori rozpustenie oboch
komôr Kongresu a zrušenie ústavných slobôd
- napadli príslušníci skupín iránskej exilovej opozície iránske
veľvyslanectvá v Bonne, Paríži, Haagu, Londýne, Berne a Štokholme
- začali sa dvojdňové talianske parlamentné voľby, pričom štyri
strany vládnej koalície získali len 48,8 percent hlasov do
Poslaneckej snemovne
- rozpustil peruánsky prezident Alberto Fujimori parlament a vyhlásil
výnimočný stav, aby odstránil prekážky, ktoré jeho reformnému úsiliu
kládol nefunkčný parlament, pričom ohlásil prípravu novej ústavy
- zomrel vo veku 74 rokov americký podnikateľ SAM WALTON, jeden
z najbohatších ľudí na svete a zakladateľ obchodnej siete Wal-Mart
- stala sa 24-ročná chorvátska študentka medicíny Suada Diberičová,
ktorú zastrelil ostreľovač na sarajevskom moste Vrbanja, prvou
ženskou obeťou vojny v Bosne
- začal vychádzať rakúsky denník Täglich Alles, avšak roku 2000
zanikol a pokračoval iba v internetovej podobe
- zomrel český psychológ a pedagóg JOSEF LINHART. Narodil sa roku 1917
- začali sa v Taliansku dvojdňové parlamentné voľby, ktoré potvrdili
rozdrobenosť talianskej politickej scény

1997
- zomrel básnik, spisovateľ a profesor ALLEN GINSBERG, jeden z otcov
Beat Generation, ktorý patril spolu s ďalšími bítnikmi - Jackom
Kerouacom a Williamom S. Burroughsom medzi popredných amerických
zástupcov avantgardnej literatúry, odmietajúcich tradičné hodnoty
a pracovné metódy. Narodil sa roku 1926
- zišli sa predstavitelia zairskej vlády a povstaleckých síl vedených
Laurentom Kabilom za prítomnosti zástupcov OSN prvýkrát za rokovacím
stolom v juhoafrickej Pretórii, aby prispeli k ukončeniu šesťmesačnej
občianskej vojny v krajine
- zomrel český prozaik, prekladateľ, filmový scenárista, rozhlasový
a filmový dramaturg FRANTIŠEK KOŽÍK, pričom najviac sa preslávil ako
beletrista, špecializujúci sa na historický a biografický román.
Narodil sa roku 1909
- zomrel mexický politik, inžinier a docent prírodných vied HEBERTO
CASTILLO, popredná osobnosť ľavicovej politickej scény krajiny
a jeden zo zakladateľov Mexickej robotníckej strany (PMT), ktorá sa
neskôr pripojila k Socialistickej strane Mexika (PMS). Narodil sa
roku 1928

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 10. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 715
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 988
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 256
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 049
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 084
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 063
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 936
 8. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 926
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 710
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 289

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

Domov

Slovenská polícia nezaznamenala zvýšenú mieru migrácie

Rakúsko začala s náhodnými kontrolami na hraniciach so Slovenskom.

Domov

Most navrhne znížiť požiadavky na terénnych sociálnych pracovníkov

Za terénneho pracovníka by sa mohol prihlásiť aj človek, ktorý to ešte nevyštudoval.

Domov

SaS žiada Fica, aby zakročil pri odklade nákupu stíhačiek

Slovensko by malo do roku 2030 získať spolu štrnásť viacúčelových taktických lietadiel.

Domov

Fico chce opäť bojovať s korupciou, založí nový úrad

Fico zvažuje aj prijatie nového ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku