ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Trenčiansky kraj - Prievidza

Počet volených poslancov: 10

1 Ľuboš Áč, 54, podnikateľ, Nitrianske Pravno, T.G.Masaryka 711/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Ladislav Babiak, MUDr., 53, chirurg, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 315/27, Sloboda a Solidarita

3 Ján Belanský, MUDr., MPH, 43, lekár, Prievidza, Ľ.Ondrejova 845/18/1, Nezávislý kandidát

4 Miloš Beseda, Ing., 46, štátny zamestnanec, Prievidza, Clementisa 49/2, Slovenská národná strana

5 Jozef Bizoň, Ing., 49, technik, Prievidza, A.Žarnova 13/8, NOVÁ DEMOKRACIA

6 Peter Blaho, Ing., 37, konateľ spoločnosti, Bojnice, M.Rázusa 33, Sloboda a Solidarita

7 Karol Boško, 58, starosta obce Lazany, Lazany, Nová 235/3, Nezávislý kandidát

8 Martin Bugár, Ing., 34, manažér spoločnosti, Prievidza, Červeňa 32, Strana občianskej solidarity

9 Vladimír Buzalka, Ing., 59, vedúci úradu, Handlová, Kremnická 2, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

10 Valéria Cechová, JUDr., 60, advokátka, Prievidza, Koceľová 4/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

11 Ján Cipov, RSDr., 76, starosta obce, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradská 105/99, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

12 Helena Čavojská, Ing., 54, starostka obce, Poruba, 99, Nezávislý kandidát

13 Vojtech Čičmanec, Ing., 46, starosta obce, Kocurany, 162, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

14 Helena Dadíková, 56, riaditeľka kultúrneho centra, Prievidza, Š. Králika 7/15, Demokratická strana

15 Jaroslav Daniš, 59, invalidný dôchodca, Prievidza, Krajná 10/4, Zjednotená Slovenská národná strana

16 Ladislav Debnár, Ing., 57, štátny zamestnanec, Bojnice, Svätoplukova 684/13, Slovenská národná strana

17 Karol Deli, 65, dôchodca, Prievidza, Sv.Cyrila 35/8, Komunistická strana Slovenska

18 Milan Dérer, Ing., 50, zástupca primátora, Prievidza, Koncová 50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

19 Michal Dobiaš, 32, manažér, Prievidza, Cesta V.Clementisa 18/4, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

20 Ján Dobrovodský, 53, podnikateľ, Prievidza, Bednára 1/12, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

21 František Fábrik, 54, podnikateľ, Opatovce nad Nitrou, 525, MOST - HÍD

22 Ľudovít Fábry, Mgr., 41, prednosta MsÚ v Prievidzi, Cigeľ, 292, Nezávislý kandidát

23 Vladimír Galanský, Ing., 43, informatik, Prievidza, Urbanková 13/14, Združenie robotníkov Slovenska

24 Štefan Gaman, PaedDr., 52, riaditeľ školy, Diviaky nad Nitricou, Banky 541, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

25 Róbert Géczy, PhDr., 52, hlavný kontrolór obcí, Diviacka Nová Ves, 546, Nezávislý kandidát

26 Ladislav Gerlich, MUDr., MPH, 54, lekár, Prievidza, M.Rázusa 884/46/3, Nezávislý kandidát

27 Mária Grmanová, PaedDr., 57, zamestnanec školského úradu, Nováky, Lehotská 371/24, Nezávislý kandidát

28 Roman Henčel, JUDr., 39, advokát, Prievidza, Hradecká 575/4, Nezávislý kandidát

29 Miroslav Holček, PhDr., 54, pedagóg, Handlová, Morovnianska cesta 39/3, Slovenská národná strana

30 Dana Horná, Mgr., 41, riaditeľka, Nováky, Bernolákova 632/13, Nezávislý kandidát

31 Ivana Hromádková, Mgr., 38, špeciálny pedagóg, Handlová, Školská 6, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

32 Jaroslav Izák, Ing.arch., 54, poslanec NR SR, Handlová, Ľ.Štúra 9, Slovenská národná strana

33 Ján Ižo, MUDr., 57, lekár, Bojnice, Lúčky 1252/11, Nezávislý kandidát

34 Marian Jakubis, MUDr., 56, lekár, Prievidza, Björnsona 6/8, Slovenská národná strana

35 Ľuboš Jelačič, Ing., 43, učiteľ, Prievidza, S.Chalupku 5/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

36 Patrik Juríček, Ing.arch., 35, architekt, Handlová, Ul.SNP 18, Sloboda a Solidarita

37 Ján Kabina, 31, podnikateľ, Lehota pod Vtáčnikom, Hviezdoslavova 9, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

38 Dušan Klas, 51, zástupca primátora, Handlová, Mierové námestie 7/2, Slovenská národná strana

39 Arpád Koszta, 55, ekológ, Handlová, Partizánska 35/5, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

40 Margita Kršková, 53, pedagóg, Prievidza, Na Karasiny 9/12, Strana občianskej solidarity

41 Ernest Lányi, doc.,MUDr.,CSc., 63, lekár, Bojnice, Podzámocká 21, Nezávislý kandidát

42 Jozef Loja, MUDr., CSc., 63, lekár, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 41/23, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Ľubomír Macek, Mgr., 42, súkromný podnikateľ, Čereňany, Priehonská 85/4, Sloboda a Solidarita

44 Dušan Magdin, MUDr., 64, lekár, Prievidza, Nám. Hronského 14/1, Nezávislý kandidát

45 Katarína Macháčková, JUDr., 39, advokátka, Prievidza, B.Björnsona 128/22, Nezávislý kandidát

46 Martin Majdan, 31, živnostník, Prievidza, Lúčna 161/28, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

47 Katarína Majdlenová, Mgr., 26, právna a personálna poradkyňa, Handlová, Morovnianska cesta 1716/26, Sloboda a Solidarita

48 Ján Martiček, JUDr., 46, konateľ spoločnosti, Prievidza, Pod Horou 3, Strana občianskej solidarity

49 Pavol Matlovič, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, Urbánkova 903/31, Sloboda a Solidarita

50 Jaroslav Matuška, 46, technik, Handlová, Okružná 30/8, Združenie robotníkov Slovenska

51 Ľuboš Maxina, JUDr., Ing., 44, právnik - finančník, Prievidza, Poľná 39, Strana občianskej solidarity

52 Emil Mendel, 56, starosta obce, Kanianka, Bojnická cesta 33/10, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

53 Marián Mikula, JUDr., 51, náčelník Mestskej polície Prievidza, Prievidza, Mojmírova 2/4, Nezávislý kandidát

54 Peter Mišeje, Bc., 41, technik, Nováky, Partizánska 1502/50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

55 Štefan Mjartan, 56, starosta obce, Cigeľ, 324, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

56 Ján Mokrý, 53, podnikateľ, Čereňany, Záhradná 501/8, Slovenská národná strana

57 Libor Mokrý, Mgr., 55, štátny zamestnanec, Prievidza, Ľ.Ondrejova 24/10, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

58 Martin Mokrý, JUDr., 28, starosta obce, Nedožery - Brezany, 428, Slovenská národná strana

59 Ondrej Molnár, Ing., 54, ekonóm, Handlová, Šmeralova 1431/29, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

60 Silvia Nemcová, Bc., 35, riaditeľka spoločnosti, Prievidza, Benedikta 212/23, Sloboda a Solidarita

61 Vladislav Oravec, Ing., 49, technik, Bojnice, Sama Chalupku 670/18, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

62 Anton Páleš, 65, živnostník, Prievidza, Borová 32, Zjednotená Slovenská národná strana

63 Katarína Pápežová, 37, čašníčka, Prievidza, Clementisa 29/4, Komunistická strana Slovenska

64 Miroslav Pastucha, MUDr., 52, lekár, manažér, Handlová, Mládežnícka 1844/8, Nezávislý kandidát

65 Anton Paučin, 51, elektrotechnik, Prievidza, I. Krasku 16/6, Zjednotená Slovenská národná strana

66 Alena Pillarová, MUDr., 53, lekárka, Prievidza, Dlhá 44/21, Nezávislý kandidát

67 Eleonóra Porubcová, PaedDr., 43, riaditeľka gymnázia, Prievidza, Veterná 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

68 Vladimír Revický, 54, manažér digitálnych sietí, Prievidza, Koncová 48, Strana občianskej solidarity

69 Miroslav Samiec, PhDr., 62, invalidný dôchodca, Prievidza, Ondrejova 16/12, Komunistická strana Slovenska

70 Gustáv Schnierer, Ing., 62, banský inžinier, Bojnice, A.Hlinku 474/3, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

71 Milan Smaho, Ing., 34, geodet, Prievidza, A.Sládkoviča 21, Sloboda a Solidarita

72 Jozef Stopka, Ing., Mgr., 42, riaditeľ úradu, Handlová, Hviezdoslavova 30, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

73 Dušan Šimka, Ing., 48, primátor mesta, Nováky, Duklianska 1501/26, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

74 Gabriel Šimko, MUDr., MPH, 55, lekár, Prievidza, P.J.Šafárika 839/4, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

75 Ján Škraban, PhDr., 68, učiteľ, Nitrianske Rudno, Mladých Budovateľov 207, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

76 Štefan Škríp, Ing., 60, poradca ministra, Prievidza, Kukučínova 813/2, Slovenská národná strana

77 Ján Šlapák, MUDr., 62, lekár, Prievidza, Andreja Sládkoviča 14, Nezávislý kandidát

78 Iveta Šluchová, 48, farmaceutická laborantka, Prievidza, M.Rázusa 879/23/12, Nezávislý kandidát

79 Pavol Šovčík, Ing., 61, programátor, Ráztočno, Hôrky 137/5, Komunistická strana Slovenska

80 Vojtech Šovčík, Ing., 48, technik, Lazany, Družstevná 390/48, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

81 Anton Špeťko, Ing., 58, stredoškolský učiteľ, Prievidza, Dlhá 367/20, Nezávislý kandidát

82 Vladislav Šúr, Mgr., 54, prednosta ObÚ, Handlová, M.Krššákovej 2/4, Slovenská národná strana

83 František Tám, 53, primátor mesta, Bojnice, SNP 1233/6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Mária Tkáčová, Bc., 52, fyzioterapeutka, Diviaky nad Nitricou, Mačov 413, Nezávislý kandidát

85 Peter Toma, Bc., 23, študent, Prievidza, Bórova 446/36, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

86 Samuel Uhliar, 21, študent, Lehota pod Vtáčnikom, Jesenského 826/2, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

87 Patrik Uhliarik, MBA, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, P.J.Šafárika 902/11, Sloboda a Solidarita

88 Vladimír Urbanec, Bc., 42, rádiologický asistent, Bojnice, Krátka 6/3, Nezávislý kandidát

89 Peter Valach, 50, dispečer, Prievidza, Viničná 2, Nezávislý kandidát

90 Ivan Vaňo, Ing., 64, živnostník, Prievidza, I.Krasku 672/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

91 Ľubomír Vida, Mgr., 55, riaditeľ obchodnej akadémie, Prievidza, Bukovčana 29/3, Strana občianskej solidarity

92 Štefan Závadinka, Ing., 56, starosta obce, Koš, Okružná 792/39, Strana občianskej solidarity

93 Jozef Zubák, Ing., 62, riaditeľ charity, Prievidza, Energetikov 9/7, Zjednotená Slovenská národná strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 039
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 558
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 582
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 241
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 913
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 706
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 381
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 308
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 589
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 157

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.

PRIMÁR

S vekom lekára môže stúpať aj počet úmrtí pacientov

Lekárom nad šesťdesiat úmrtnosť pacientov stúpla.

Neprehliadnite tiež

Autá tajnej služby videla celá ulica. Ako sledovali Kováča mladšieho

Ústavný súd má necelé dva týždne na to, aby rozhodol o osude Mečiarových amnestií. Ak ich zruší, pred súd sa postaví aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

Rozvody na dohodu a ústupky homosexuálom Žitňanskej stopla SNS

Ministerka zatiaľ nepovedala, či sa agendu pokúsi pretlačiť aj napriek odporu jednej z koaličných strán. Poslanci chcú pri ťažkých témach radšej status quo.