ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Trenčiansky kraj - Prievidza

Počet volených poslancov: 10

1 Ľuboš Áč, 54, podnikateľ, Nitrianske Pravno, T.G.Masaryka 711/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Ladislav Babiak, MUDr., 53, chirurg, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 315/27, Sloboda a Solidarita

3 Ján Belanský, MUDr., MPH, 43, lekár, Prievidza, Ľ.Ondrejova 845/18/1, Nezávislý kandidát

4 Miloš Beseda, Ing., 46, štátny zamestnanec, Prievidza, Clementisa 49/2, Slovenská národná strana

5 Jozef Bizoň, Ing., 49, technik, Prievidza, A.Žarnova 13/8, NOVÁ DEMOKRACIA

6 Peter Blaho, Ing., 37, konateľ spoločnosti, Bojnice, M.Rázusa 33, Sloboda a Solidarita

7 Karol Boško, 58, starosta obce Lazany, Lazany, Nová 235/3, Nezávislý kandidát

8 Martin Bugár, Ing., 34, manažér spoločnosti, Prievidza, Červeňa 32, Strana občianskej solidarity

9 Vladimír Buzalka, Ing., 59, vedúci úradu, Handlová, Kremnická 2, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

10 Valéria Cechová, JUDr., 60, advokátka, Prievidza, Koceľová 4/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

11 Ján Cipov, RSDr., 76, starosta obce, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradská 105/99, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

12 Helena Čavojská, Ing., 54, starostka obce, Poruba, 99, Nezávislý kandidát

13 Vojtech Čičmanec, Ing., 46, starosta obce, Kocurany, 162, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

14 Helena Dadíková, 56, riaditeľka kultúrneho centra, Prievidza, Š. Králika 7/15, Demokratická strana

15 Jaroslav Daniš, 59, invalidný dôchodca, Prievidza, Krajná 10/4, Zjednotená Slovenská národná strana

16 Ladislav Debnár, Ing., 57, štátny zamestnanec, Bojnice, Svätoplukova 684/13, Slovenská národná strana

17 Karol Deli, 65, dôchodca, Prievidza, Sv.Cyrila 35/8, Komunistická strana Slovenska

18 Milan Dérer, Ing., 50, zástupca primátora, Prievidza, Koncová 50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

19 Michal Dobiaš, 32, manažér, Prievidza, Cesta V.Clementisa 18/4, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

20 Ján Dobrovodský, 53, podnikateľ, Prievidza, Bednára 1/12, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

21 František Fábrik, 54, podnikateľ, Opatovce nad Nitrou, 525, MOST - HÍD

22 Ľudovít Fábry, Mgr., 41, prednosta MsÚ v Prievidzi, Cigeľ, 292, Nezávislý kandidát

23 Vladimír Galanský, Ing., 43, informatik, Prievidza, Urbanková 13/14, Združenie robotníkov Slovenska

24 Štefan Gaman, PaedDr., 52, riaditeľ školy, Diviaky nad Nitricou, Banky 541, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

25 Róbert Géczy, PhDr., 52, hlavný kontrolór obcí, Diviacka Nová Ves, 546, Nezávislý kandidát

26 Ladislav Gerlich, MUDr., MPH, 54, lekár, Prievidza, M.Rázusa 884/46/3, Nezávislý kandidát

27 Mária Grmanová, PaedDr., 57, zamestnanec školského úradu, Nováky, Lehotská 371/24, Nezávislý kandidát

28 Roman Henčel, JUDr., 39, advokát, Prievidza, Hradecká 575/4, Nezávislý kandidát

29 Miroslav Holček, PhDr., 54, pedagóg, Handlová, Morovnianska cesta 39/3, Slovenská národná strana

30 Dana Horná, Mgr., 41, riaditeľka, Nováky, Bernolákova 632/13, Nezávislý kandidát

31 Ivana Hromádková, Mgr., 38, špeciálny pedagóg, Handlová, Školská 6, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

32 Jaroslav Izák, Ing.arch., 54, poslanec NR SR, Handlová, Ľ.Štúra 9, Slovenská národná strana

33 Ján Ižo, MUDr., 57, lekár, Bojnice, Lúčky 1252/11, Nezávislý kandidát

34 Marian Jakubis, MUDr., 56, lekár, Prievidza, Björnsona 6/8, Slovenská národná strana

35 Ľuboš Jelačič, Ing., 43, učiteľ, Prievidza, S.Chalupku 5/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

36 Patrik Juríček, Ing.arch., 35, architekt, Handlová, Ul.SNP 18, Sloboda a Solidarita

37 Ján Kabina, 31, podnikateľ, Lehota pod Vtáčnikom, Hviezdoslavova 9, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

38 Dušan Klas, 51, zástupca primátora, Handlová, Mierové námestie 7/2, Slovenská národná strana

39 Arpád Koszta, 55, ekológ, Handlová, Partizánska 35/5, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

40 Margita Kršková, 53, pedagóg, Prievidza, Na Karasiny 9/12, Strana občianskej solidarity

41 Ernest Lányi, doc.,MUDr.,CSc., 63, lekár, Bojnice, Podzámocká 21, Nezávislý kandidát

42 Jozef Loja, MUDr., CSc., 63, lekár, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 41/23, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Ľubomír Macek, Mgr., 42, súkromný podnikateľ, Čereňany, Priehonská 85/4, Sloboda a Solidarita

44 Dušan Magdin, MUDr., 64, lekár, Prievidza, Nám. Hronského 14/1, Nezávislý kandidát

45 Katarína Macháčková, JUDr., 39, advokátka, Prievidza, B.Björnsona 128/22, Nezávislý kandidát

46 Martin Majdan, 31, živnostník, Prievidza, Lúčna 161/28, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

47 Katarína Majdlenová, Mgr., 26, právna a personálna poradkyňa, Handlová, Morovnianska cesta 1716/26, Sloboda a Solidarita

48 Ján Martiček, JUDr., 46, konateľ spoločnosti, Prievidza, Pod Horou 3, Strana občianskej solidarity

49 Pavol Matlovič, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, Urbánkova 903/31, Sloboda a Solidarita

50 Jaroslav Matuška, 46, technik, Handlová, Okružná 30/8, Združenie robotníkov Slovenska

51 Ľuboš Maxina, JUDr., Ing., 44, právnik - finančník, Prievidza, Poľná 39, Strana občianskej solidarity

52 Emil Mendel, 56, starosta obce, Kanianka, Bojnická cesta 33/10, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

53 Marián Mikula, JUDr., 51, náčelník Mestskej polície Prievidza, Prievidza, Mojmírova 2/4, Nezávislý kandidát

54 Peter Mišeje, Bc., 41, technik, Nováky, Partizánska 1502/50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

55 Štefan Mjartan, 56, starosta obce, Cigeľ, 324, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

56 Ján Mokrý, 53, podnikateľ, Čereňany, Záhradná 501/8, Slovenská národná strana

57 Libor Mokrý, Mgr., 55, štátny zamestnanec, Prievidza, Ľ.Ondrejova 24/10, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

58 Martin Mokrý, JUDr., 28, starosta obce, Nedožery - Brezany, 428, Slovenská národná strana

59 Ondrej Molnár, Ing., 54, ekonóm, Handlová, Šmeralova 1431/29, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

60 Silvia Nemcová, Bc., 35, riaditeľka spoločnosti, Prievidza, Benedikta 212/23, Sloboda a Solidarita

61 Vladislav Oravec, Ing., 49, technik, Bojnice, Sama Chalupku 670/18, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

62 Anton Páleš, 65, živnostník, Prievidza, Borová 32, Zjednotená Slovenská národná strana

63 Katarína Pápežová, 37, čašníčka, Prievidza, Clementisa 29/4, Komunistická strana Slovenska

64 Miroslav Pastucha, MUDr., 52, lekár, manažér, Handlová, Mládežnícka 1844/8, Nezávislý kandidát

65 Anton Paučin, 51, elektrotechnik, Prievidza, I. Krasku 16/6, Zjednotená Slovenská národná strana

66 Alena Pillarová, MUDr., 53, lekárka, Prievidza, Dlhá 44/21, Nezávislý kandidát

67 Eleonóra Porubcová, PaedDr., 43, riaditeľka gymnázia, Prievidza, Veterná 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

68 Vladimír Revický, 54, manažér digitálnych sietí, Prievidza, Koncová 48, Strana občianskej solidarity

69 Miroslav Samiec, PhDr., 62, invalidný dôchodca, Prievidza, Ondrejova 16/12, Komunistická strana Slovenska

70 Gustáv Schnierer, Ing., 62, banský inžinier, Bojnice, A.Hlinku 474/3, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

71 Milan Smaho, Ing., 34, geodet, Prievidza, A.Sládkoviča 21, Sloboda a Solidarita

72 Jozef Stopka, Ing., Mgr., 42, riaditeľ úradu, Handlová, Hviezdoslavova 30, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

73 Dušan Šimka, Ing., 48, primátor mesta, Nováky, Duklianska 1501/26, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

74 Gabriel Šimko, MUDr., MPH, 55, lekár, Prievidza, P.J.Šafárika 839/4, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

75 Ján Škraban, PhDr., 68, učiteľ, Nitrianske Rudno, Mladých Budovateľov 207, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

76 Štefan Škríp, Ing., 60, poradca ministra, Prievidza, Kukučínova 813/2, Slovenská národná strana

77 Ján Šlapák, MUDr., 62, lekár, Prievidza, Andreja Sládkoviča 14, Nezávislý kandidát

78 Iveta Šluchová, 48, farmaceutická laborantka, Prievidza, M.Rázusa 879/23/12, Nezávislý kandidát

79 Pavol Šovčík, Ing., 61, programátor, Ráztočno, Hôrky 137/5, Komunistická strana Slovenska

80 Vojtech Šovčík, Ing., 48, technik, Lazany, Družstevná 390/48, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

81 Anton Špeťko, Ing., 58, stredoškolský učiteľ, Prievidza, Dlhá 367/20, Nezávislý kandidát

82 Vladislav Šúr, Mgr., 54, prednosta ObÚ, Handlová, M.Krššákovej 2/4, Slovenská národná strana

83 František Tám, 53, primátor mesta, Bojnice, SNP 1233/6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Mária Tkáčová, Bc., 52, fyzioterapeutka, Diviaky nad Nitricou, Mačov 413, Nezávislý kandidát

85 Peter Toma, Bc., 23, študent, Prievidza, Bórova 446/36, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

86 Samuel Uhliar, 21, študent, Lehota pod Vtáčnikom, Jesenského 826/2, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

87 Patrik Uhliarik, MBA, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, P.J.Šafárika 902/11, Sloboda a Solidarita

88 Vladimír Urbanec, Bc., 42, rádiologický asistent, Bojnice, Krátka 6/3, Nezávislý kandidát

89 Peter Valach, 50, dispečer, Prievidza, Viničná 2, Nezávislý kandidát

90 Ivan Vaňo, Ing., 64, živnostník, Prievidza, I.Krasku 672/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

91 Ľubomír Vida, Mgr., 55, riaditeľ obchodnej akadémie, Prievidza, Bukovčana 29/3, Strana občianskej solidarity

92 Štefan Závadinka, Ing., 56, starosta obce, Koš, Okružná 792/39, Strana občianskej solidarity

93 Jozef Zubák, Ing., 62, riaditeľ charity, Prievidza, Energetikov 9/7, Zjednotená Slovenská národná strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 2. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 3. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 4. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 824
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 7 061
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 6 260
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 152
 5. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 068
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 698
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 169
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 735
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 531
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 938

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

DOMOV

Profily, ktoré posielali sexuálne správy vymazali. Pribúdajú ďalšie

Polícia preveruje obťažovanie na pokeci.

KOMENTÁRE

Čo sa stane, keď krajinu ovládnu svorky pedofilov

Nezvládame chrániť ani deti, nieto sa ešte nachystať na zložitejšie výzvy.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

Neprehliadnite tiež

Ministerstvo školstva chce postupne zvyšovať zaškolenosť detí od štyroch rokov

Zvýšiť zaškolenosť chce ministerstvo zriaďovaním jasieľ pre deti do troch rokov, čím sa uvoľnia kapacity v škôlkach.

Slovensko sa zapojí do vojenskej operácie Sophia v Stredozemnom mori

Vojenskí policajti majú pôsobiť na nemeckej lodi, ich úlohou bude kontrola plavidiel.

Na horách pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo

Nebezpečné sú hlavne miesta na záveterných stranách hrebeňov a žľabov v najvyšších polohách pohorí.

Psychologička: Dieťa môže mať pocit, že obťažujúce správy sú normálne

Deti vo veku okolo dvanásť rokov dajú najmä na názor vrstovníkov a sociálnej skupiny, s ktorou sú v kontakte.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop