ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Trenčiansky kraj - Prievidza

Počet volených poslancov: 10

1 Ľuboš Áč, 54, podnikateľ, Nitrianske Pravno, T.G.Masaryka 711/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Ladislav Babiak, MUDr., 53, chirurg, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 315/27, Sloboda a Solidarita

3 Ján Belanský, MUDr., MPH, 43, lekár, Prievidza, Ľ.Ondrejova 845/18/1, Nezávislý kandidát

4 Miloš Beseda, Ing., 46, štátny zamestnanec, Prievidza, Clementisa 49/2, Slovenská národná strana

5 Jozef Bizoň, Ing., 49, technik, Prievidza, A.Žarnova 13/8, NOVÁ DEMOKRACIA

6 Peter Blaho, Ing., 37, konateľ spoločnosti, Bojnice, M.Rázusa 33, Sloboda a Solidarita

7 Karol Boško, 58, starosta obce Lazany, Lazany, Nová 235/3, Nezávislý kandidát

8 Martin Bugár, Ing., 34, manažér spoločnosti, Prievidza, Červeňa 32, Strana občianskej solidarity

9 Vladimír Buzalka, Ing., 59, vedúci úradu, Handlová, Kremnická 2, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

10 Valéria Cechová, JUDr., 60, advokátka, Prievidza, Koceľová 4/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

11 Ján Cipov, RSDr., 76, starosta obce, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradská 105/99, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

12 Helena Čavojská, Ing., 54, starostka obce, Poruba, 99, Nezávislý kandidát

13 Vojtech Čičmanec, Ing., 46, starosta obce, Kocurany, 162, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

14 Helena Dadíková, 56, riaditeľka kultúrneho centra, Prievidza, Š. Králika 7/15, Demokratická strana

15 Jaroslav Daniš, 59, invalidný dôchodca, Prievidza, Krajná 10/4, Zjednotená Slovenská národná strana

16 Ladislav Debnár, Ing., 57, štátny zamestnanec, Bojnice, Svätoplukova 684/13, Slovenská národná strana

17 Karol Deli, 65, dôchodca, Prievidza, Sv.Cyrila 35/8, Komunistická strana Slovenska

18 Milan Dérer, Ing., 50, zástupca primátora, Prievidza, Koncová 50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

19 Michal Dobiaš, 32, manažér, Prievidza, Cesta V.Clementisa 18/4, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

20 Ján Dobrovodský, 53, podnikateľ, Prievidza, Bednára 1/12, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

21 František Fábrik, 54, podnikateľ, Opatovce nad Nitrou, 525, MOST - HÍD

22 Ľudovít Fábry, Mgr., 41, prednosta MsÚ v Prievidzi, Cigeľ, 292, Nezávislý kandidát

23 Vladimír Galanský, Ing., 43, informatik, Prievidza, Urbanková 13/14, Združenie robotníkov Slovenska

24 Štefan Gaman, PaedDr., 52, riaditeľ školy, Diviaky nad Nitricou, Banky 541, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

25 Róbert Géczy, PhDr., 52, hlavný kontrolór obcí, Diviacka Nová Ves, 546, Nezávislý kandidát

26 Ladislav Gerlich, MUDr., MPH, 54, lekár, Prievidza, M.Rázusa 884/46/3, Nezávislý kandidát

27 Mária Grmanová, PaedDr., 57, zamestnanec školského úradu, Nováky, Lehotská 371/24, Nezávislý kandidát

28 Roman Henčel, JUDr., 39, advokát, Prievidza, Hradecká 575/4, Nezávislý kandidát

29 Miroslav Holček, PhDr., 54, pedagóg, Handlová, Morovnianska cesta 39/3, Slovenská národná strana

30 Dana Horná, Mgr., 41, riaditeľka, Nováky, Bernolákova 632/13, Nezávislý kandidát

31 Ivana Hromádková, Mgr., 38, špeciálny pedagóg, Handlová, Školská 6, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

32 Jaroslav Izák, Ing.arch., 54, poslanec NR SR, Handlová, Ľ.Štúra 9, Slovenská národná strana

33 Ján Ižo, MUDr., 57, lekár, Bojnice, Lúčky 1252/11, Nezávislý kandidát

34 Marian Jakubis, MUDr., 56, lekár, Prievidza, Björnsona 6/8, Slovenská národná strana

35 Ľuboš Jelačič, Ing., 43, učiteľ, Prievidza, S.Chalupku 5/2, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

36 Patrik Juríček, Ing.arch., 35, architekt, Handlová, Ul.SNP 18, Sloboda a Solidarita

37 Ján Kabina, 31, podnikateľ, Lehota pod Vtáčnikom, Hviezdoslavova 9, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

38 Dušan Klas, 51, zástupca primátora, Handlová, Mierové námestie 7/2, Slovenská národná strana

39 Arpád Koszta, 55, ekológ, Handlová, Partizánska 35/5, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

40 Margita Kršková, 53, pedagóg, Prievidza, Na Karasiny 9/12, Strana občianskej solidarity

41 Ernest Lányi, doc.,MUDr.,CSc., 63, lekár, Bojnice, Podzámocká 21, Nezávislý kandidát

42 Jozef Loja, MUDr., CSc., 63, lekár, Prievidza, Nábrežie sv.Cyrila 41/23, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Ľubomír Macek, Mgr., 42, súkromný podnikateľ, Čereňany, Priehonská 85/4, Sloboda a Solidarita

44 Dušan Magdin, MUDr., 64, lekár, Prievidza, Nám. Hronského 14/1, Nezávislý kandidát

45 Katarína Macháčková, JUDr., 39, advokátka, Prievidza, B.Björnsona 128/22, Nezávislý kandidát

46 Martin Majdan, 31, živnostník, Prievidza, Lúčna 161/28, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

47 Katarína Majdlenová, Mgr., 26, právna a personálna poradkyňa, Handlová, Morovnianska cesta 1716/26, Sloboda a Solidarita

48 Ján Martiček, JUDr., 46, konateľ spoločnosti, Prievidza, Pod Horou 3, Strana občianskej solidarity

49 Pavol Matlovič, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, Urbánkova 903/31, Sloboda a Solidarita

50 Jaroslav Matuška, 46, technik, Handlová, Okružná 30/8, Združenie robotníkov Slovenska

51 Ľuboš Maxina, JUDr., Ing., 44, právnik - finančník, Prievidza, Poľná 39, Strana občianskej solidarity

52 Emil Mendel, 56, starosta obce, Kanianka, Bojnická cesta 33/10, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

53 Marián Mikula, JUDr., 51, náčelník Mestskej polície Prievidza, Prievidza, Mojmírova 2/4, Nezávislý kandidát

54 Peter Mišeje, Bc., 41, technik, Nováky, Partizánska 1502/50, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

55 Štefan Mjartan, 56, starosta obce, Cigeľ, 324, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

56 Ján Mokrý, 53, podnikateľ, Čereňany, Záhradná 501/8, Slovenská národná strana

57 Libor Mokrý, Mgr., 55, štátny zamestnanec, Prievidza, Ľ.Ondrejova 24/10, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

58 Martin Mokrý, JUDr., 28, starosta obce, Nedožery - Brezany, 428, Slovenská národná strana

59 Ondrej Molnár, Ing., 54, ekonóm, Handlová, Šmeralova 1431/29, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

60 Silvia Nemcová, Bc., 35, riaditeľka spoločnosti, Prievidza, Benedikta 212/23, Sloboda a Solidarita

61 Vladislav Oravec, Ing., 49, technik, Bojnice, Sama Chalupku 670/18, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

62 Anton Páleš, 65, živnostník, Prievidza, Borová 32, Zjednotená Slovenská národná strana

63 Katarína Pápežová, 37, čašníčka, Prievidza, Clementisa 29/4, Komunistická strana Slovenska

64 Miroslav Pastucha, MUDr., 52, lekár, manažér, Handlová, Mládežnícka 1844/8, Nezávislý kandidát

65 Anton Paučin, 51, elektrotechnik, Prievidza, I. Krasku 16/6, Zjednotená Slovenská národná strana

66 Alena Pillarová, MUDr., 53, lekárka, Prievidza, Dlhá 44/21, Nezávislý kandidát

67 Eleonóra Porubcová, PaedDr., 43, riaditeľka gymnázia, Prievidza, Veterná 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

68 Vladimír Revický, 54, manažér digitálnych sietí, Prievidza, Koncová 48, Strana občianskej solidarity

69 Miroslav Samiec, PhDr., 62, invalidný dôchodca, Prievidza, Ondrejova 16/12, Komunistická strana Slovenska

70 Gustáv Schnierer, Ing., 62, banský inžinier, Bojnice, A.Hlinku 474/3, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

71 Milan Smaho, Ing., 34, geodet, Prievidza, A.Sládkoviča 21, Sloboda a Solidarita

72 Jozef Stopka, Ing., Mgr., 42, riaditeľ úradu, Handlová, Hviezdoslavova 30, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

73 Dušan Šimka, Ing., 48, primátor mesta, Nováky, Duklianska 1501/26, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

74 Gabriel Šimko, MUDr., MPH, 55, lekár, Prievidza, P.J.Šafárika 839/4, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

75 Ján Škraban, PhDr., 68, učiteľ, Nitrianske Rudno, Mladých Budovateľov 207, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

76 Štefan Škríp, Ing., 60, poradca ministra, Prievidza, Kukučínova 813/2, Slovenská národná strana

77 Ján Šlapák, MUDr., 62, lekár, Prievidza, Andreja Sládkoviča 14, Nezávislý kandidát

78 Iveta Šluchová, 48, farmaceutická laborantka, Prievidza, M.Rázusa 879/23/12, Nezávislý kandidát

79 Pavol Šovčík, Ing., 61, programátor, Ráztočno, Hôrky 137/5, Komunistická strana Slovenska

80 Vojtech Šovčík, Ing., 48, technik, Lazany, Družstevná 390/48, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

81 Anton Špeťko, Ing., 58, stredoškolský učiteľ, Prievidza, Dlhá 367/20, Nezávislý kandidát

82 Vladislav Šúr, Mgr., 54, prednosta ObÚ, Handlová, M.Krššákovej 2/4, Slovenská národná strana

83 František Tám, 53, primátor mesta, Bojnice, SNP 1233/6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Mária Tkáčová, Bc., 52, fyzioterapeutka, Diviaky nad Nitricou, Mačov 413, Nezávislý kandidát

85 Peter Toma, Bc., 23, študent, Prievidza, Bórova 446/36, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

86 Samuel Uhliar, 21, študent, Lehota pod Vtáčnikom, Jesenského 826/2, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

87 Patrik Uhliarik, MBA, 34, konateľ spoločnosti, Prievidza, P.J.Šafárika 902/11, Sloboda a Solidarita

88 Vladimír Urbanec, Bc., 42, rádiologický asistent, Bojnice, Krátka 6/3, Nezávislý kandidát

89 Peter Valach, 50, dispečer, Prievidza, Viničná 2, Nezávislý kandidát

90 Ivan Vaňo, Ing., 64, živnostník, Prievidza, I.Krasku 672/3, LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

91 Ľubomír Vida, Mgr., 55, riaditeľ obchodnej akadémie, Prievidza, Bukovčana 29/3, Strana občianskej solidarity

92 Štefan Závadinka, Ing., 56, starosta obce, Koš, Okružná 792/39, Strana občianskej solidarity

93 Jozef Zubák, Ing., 62, riaditeľ charity, Prievidza, Energetikov 9/7, Zjednotená Slovenská národná strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 8 442
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 690
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 688
 4. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 213
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 2 026
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 582
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 340
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 300
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 187
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 929

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

ŠPORT

Fotografka z Tour: Sagan má výraznú tvár, je fotogenický

Češka bola roky jedinou ženou, ktorá fotila Tour z motorky.

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Za dva roky dali prácu 80 ľuďom.

Neprehliadnite tiež

Domov

V Bratislave bol Dúhový pochod. Pozrite si, ako vyzeral

V približne rovnakom čase sa konal v hlavnom meste aj pochod Hrdí na rodinu.

Domov

Na Dúhový Pride prišla aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave je aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.

Domov

Obžalovali muža zo Stupavy, ktorého psy mali zabíjať

V prípade preukázania viny hrozí majiteľovi psov trest odňatia slobody na dva až päť rokov.