ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Nitriansky kraj - Nitra

Počet volených poslancov: 13

1 Beáta Áčová, Mgr., 42, vedúca zariadenia sociálnych služieb, Branč, 429, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Róbert Balkó, Ing., 38, starosta, Kolíňany, Brathovský rad 586, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

3 Jozef Belica, Ing., PhD., 64, výskumný a vývojový pracovník, Nitra, Gemerská 4, Sloboda a Solidarita

4 Vladislav Borík, Ing., PhD., 39, ekonóm, Veľká Dolina, Krížna 138, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

5 Viliam Búcora, 56, starosta, Šurianky, 188, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

6 Stanislav Cebo, 54, dispečer, Alekšince, 109, Komunistická strana Slovenska

7 Zoltán Daniš, Ing., 65, prednosta KSÚ, Nitra, Podhájska 2102/29, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

8 Jaroslav Dobiš, Ing., Mgr., PhD., 41, podnikateľ, Nitra, Pánska dolina 47, Agrárna strana vidieka

9 Jozef Dobiš, Akad. maliar, 54, výtvarník, Nitra, Vinohradnícka 40, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

10 Jozef Dvonč, Doc.Ing., CSc., 55, primátor, Nitra, Hodžova 430/36, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

11 Vladimír Ďuga, PaedDr., 59, prednosta KŠÚ, Nitra, Oravská 8, Slovenská národná strana

12 Lýdia Forrová, Ing., 53, manažér, Nitra, Petzvalova 6, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

13 Anton Friedl, 48, vychovávateľ, Vráble, Hliníková 1328/20, Komunistická strana Slovenska

14 Vladimír Gozora, Dr.h.c.,prof.mpx.h.c.,Ing.CSc., 60, vysokošk.učiteľ, Nitra, Mudrochova 16, Agrárna strana vidieka

15 Miloš Greguš, MUDr., 48, lekár, Nitra, Radová 44, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

16 Egon Gyarmathy, Doc.Ing., CSc., 75, dôchodca, Nitra, Bernolákova 16, Agrárna strana vidieka

17 Miroslav Habán, Ing., PhD., 40, vysokoškolský učiteľ, Nitra, Schurmannova 9, Agrárna strana vidieka

18 Ivan Habiňák, Ing., 40, starosta, Zbehy, 330, Slovenská národná strana

19 Lenka Haburajová Ilavská, Doc.PhDr., PhD., 30, vysokoškolský pedagóg, Nitra, Potravinárska 10, NOVÁ DEMOKRACIA

20 Jozef Hasilla, MUDr., PhD., 49, lekár, Nitra, Komenského 20, Nezávislý kandidát

21 Eva Hlaváčová, JUDr., 61, advokátka, Nitra, Farská 12A, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

22 František Horník, Ing., 68, kontrolór obce, Rumanová, 143, Komunistická strana Slovenska

23 Juraj Horváth, Ing., CSc., 59, manažér, Nitra, Ružová 105, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

24 Tibor Jakubík, 54, manažér, Nitra, Novomeského 43, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

25 Anna Jakubíková, 77, dôchodkyňa, Nitra, Rázusova 19, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

26 Peter Kalmár, Ing., 57, technik, Nitra, Dolnohorská 94, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

27 Alexander Kečkeméthy, Ing., PhD., 60, dôchodca, Nitra, Bizetova 39, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

28 Ľuboš Kolárik, Mgr., 43, starosta obce Golianovo, Golianovo, 490, Nezávislý kandidát

29 Renáta Kolenčíková, Mgr., 44, asistentka poslanca NR SR, Nitra, Hornozoborská 101, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

30 Eduard Kolesár, Ing., 32, obchodný riaditeľ, Nitra, Novomeského 63, Agrárna strana vidieka

31 Oto Koppan, JUDr., 47, notár, Cabaj - Čápor, Cabaj 167, Sloboda a Solidarita

32 Anton Kováč, Ing., 56, dôchodca, Malý Cetín, 101, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

33 Ľubomír Kováč, MUDr., 51, zubný lekár, Nitra, Radová 40, Sloboda a Solidarita

34 Helena Kováčová, MUDr., 55, lekárka, Vráble, Kollárova 1054/6, Slovenská národná strana

35 Róbert Kupeček, 42, koordinátor, Čechynce, Nitrianska 361, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

36 Lajos Ladányi, 51, informatik, Klasov, 310, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

37 Juraj Lazarčík, Doc.Ing., CSc., 60, VŠ učiteľ, ekonóm, Nitra, Rázusová 8/2, Komunistická strana Slovenska

38 Michal Lazarčík, Ing., 26, študent, Nitra, Rázusová 8/2, Komunistická strana Slovenska

39 Pavol Leštinský, 51, predseda OV KSS,ved.obj. SBS, Nitra, Jedlíková 3, Komunistická strana Slovenska

40 Jaroslav Lopata, Ing., 52, inv.dôchodca, Dolné Lefantovce, 171, Komunistická strana Slovenska

41 Miloš Macho, Ing., 49, poľnohosp. inžinier, Nitra, Trieda A.Hlinku 28, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

42 Peter Marič, Mgr., 25, štátny zamestnanec, Nitra, Dolnohorská 66, Sloboda a Solidarita

43 Andrea Maťová, 35, zdravotná sestra, Nitra, Ďumbierska 53, Slovenská národná jednota

44 Pavol Meňky, Ing., PhD., 47, ekonóm, Nitra, Clementisova 37, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

45 František Mészáros, Ing., 47, starosta, Veľký Cetín, Za humnami 485, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

46 Stanislav Michalík, Ing., 43, súkromný podnikateľ, Nitra, Hany Meličkovej 2, Sloboda a Solidarita

47 Marta Miklošková, MUDr., 35, lekár, Nitra, Tajovského 4, Konzervatívni demokrati Slovenska

48 Katarína Miškovičová, Ing., 50, ekonómka, Nitrianske Hrnčiarovce, Na strelnici 9, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

49 Viliam Mokráň, Ing., 51, stavebný inžinier, Nitra, Petzwalová 550/34, Kresťanská ľudová strana

50 Zoltán Molnár, Ing., 56, súkromný podnikateľ, Štitáre, Fábryho 42, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

51 Ondrej Ňorba, JUDr., 59, konateľ, Nitra, Na Hôrke 28, Komunistická strana Slovenska

52 Ján Petráš, 62, podnikateľ, Nitra, Strmá 11, Slovenská národná jednota

53 Ján Petruška, MUDr., PhD., 62, lekár, Nitra, Pánska dolina 24, Zjednotená Slovenská národná strana

54 Anna Preťová, Doc.RNDr., DrSc., 64, vedúci vedecký pracovník, Nitra, Dunajská 18, Agrárna strana vidieka

55 Ladislav Púchovský, 54, starosta, Jelenec, 159, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

56 Ľudmila Račeková, 59, technik, Nitra, Dvorčianska 4, Slovenská národná strana

57 Marián Radošovský, Ing., 49, agronóm, Mojmírovce, A.Hlinku 1514/19, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

58 Peter Rudický, Ing., 52, ekonóm, Nitra, Dolnohorská 110, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

59 Dagmar Skačanová, Ing., 30, živnostníčka, Vráble, Štúrova 1189/98, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

60 Štefan Slováčik, 59, SZČO, Malý Lapáš, 12, Slovenská národná strana

61 Pavol Szabó, Bc., 24, študent VŠ, Nitra, Kláštorská 107, Sloboda a Solidarita

62 Dagmar Szabóová, Mgr., 53, pedagóg, Ivanka pri Nitre, Gergeľova 654/7, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

63 Vendelín Száraz, 59, starosta, Čechynce, 262, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

64 Ondrej Ščurka, Ing., 44, riaditeľ spoločnosti, Nitra, Pod Hájom 28, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

65 Vojtech Šugár, Ing., 56, dôchodca, Nitra, Černicová 18, Sloboda a Solidarita

66 Mário Šušek, 31, informatik, Mojmírovce, Za parkom 844/49, Strana občianskej solidarity

67 Miroslav Timko, 56, robotník, Nitra, Kremnická 1, Komunistická strana Slovenska

68 Tibor Tóth, Ing., 52, primátor, Vráble, sídl.Žitava 1401/14, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

69 Ján Vančo, PhDr., PhD., 34, vysokoškolský pedagóg, Nitra, Kasalova 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

70 Juraj Varga, Mgr., 43, pedagóg, Žirany, 259, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

71 Vladimír Vondrák, MUDr., 58, lekár, Nitra, Sv.Beňadika 1, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

72 Viliam Zverina, Mgr., 50, pedagóg, Alekšince, 494, Slovenská národná strana

73 Anton Žikla, Prof.Ing., CSc., 64, VŠ učiteľ, Nitra, Štiavnická 9, Komunistická strana Slovenska

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 177
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 267
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 579
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 904
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 740
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 192
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 484
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 057
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 175
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 175

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop