ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Nitriansky kraj - Nitra

Počet volených poslancov: 13

1 Beáta Áčová, Mgr., 42, vedúca zariadenia sociálnych služieb, Branč, 429, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Róbert Balkó, Ing., 38, starosta, Kolíňany, Brathovský rad 586, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

3 Jozef Belica, Ing., PhD., 64, výskumný a vývojový pracovník, Nitra, Gemerská 4, Sloboda a Solidarita

4 Vladislav Borík, Ing., PhD., 39, ekonóm, Veľká Dolina, Krížna 138, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

5 Viliam Búcora, 56, starosta, Šurianky, 188, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

6 Stanislav Cebo, 54, dispečer, Alekšince, 109, Komunistická strana Slovenska

7 Zoltán Daniš, Ing., 65, prednosta KSÚ, Nitra, Podhájska 2102/29, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

8 Jaroslav Dobiš, Ing., Mgr., PhD., 41, podnikateľ, Nitra, Pánska dolina 47, Agrárna strana vidieka

9 Jozef Dobiš, Akad. maliar, 54, výtvarník, Nitra, Vinohradnícka 40, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

10 Jozef Dvonč, Doc.Ing., CSc., 55, primátor, Nitra, Hodžova 430/36, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

11 Vladimír Ďuga, PaedDr., 59, prednosta KŠÚ, Nitra, Oravská 8, Slovenská národná strana

12 Lýdia Forrová, Ing., 53, manažér, Nitra, Petzvalova 6, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

13 Anton Friedl, 48, vychovávateľ, Vráble, Hliníková 1328/20, Komunistická strana Slovenska

14 Vladimír Gozora, Dr.h.c.,prof.mpx.h.c.,Ing.CSc., 60, vysokošk.učiteľ, Nitra, Mudrochova 16, Agrárna strana vidieka

15 Miloš Greguš, MUDr., 48, lekár, Nitra, Radová 44, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

16 Egon Gyarmathy, Doc.Ing., CSc., 75, dôchodca, Nitra, Bernolákova 16, Agrárna strana vidieka

17 Miroslav Habán, Ing., PhD., 40, vysokoškolský učiteľ, Nitra, Schurmannova 9, Agrárna strana vidieka

18 Ivan Habiňák, Ing., 40, starosta, Zbehy, 330, Slovenská národná strana

19 Lenka Haburajová Ilavská, Doc.PhDr., PhD., 30, vysokoškolský pedagóg, Nitra, Potravinárska 10, NOVÁ DEMOKRACIA

20 Jozef Hasilla, MUDr., PhD., 49, lekár, Nitra, Komenského 20, Nezávislý kandidát

21 Eva Hlaváčová, JUDr., 61, advokátka, Nitra, Farská 12A, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

22 František Horník, Ing., 68, kontrolór obce, Rumanová, 143, Komunistická strana Slovenska

23 Juraj Horváth, Ing., CSc., 59, manažér, Nitra, Ružová 105, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

24 Tibor Jakubík, 54, manažér, Nitra, Novomeského 43, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

25 Anna Jakubíková, 77, dôchodkyňa, Nitra, Rázusova 19, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

26 Peter Kalmár, Ing., 57, technik, Nitra, Dolnohorská 94, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

27 Alexander Kečkeméthy, Ing., PhD., 60, dôchodca, Nitra, Bizetova 39, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

28 Ľuboš Kolárik, Mgr., 43, starosta obce Golianovo, Golianovo, 490, Nezávislý kandidát

29 Renáta Kolenčíková, Mgr., 44, asistentka poslanca NR SR, Nitra, Hornozoborská 101, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

30 Eduard Kolesár, Ing., 32, obchodný riaditeľ, Nitra, Novomeského 63, Agrárna strana vidieka

31 Oto Koppan, JUDr., 47, notár, Cabaj - Čápor, Cabaj 167, Sloboda a Solidarita

32 Anton Kováč, Ing., 56, dôchodca, Malý Cetín, 101, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

33 Ľubomír Kováč, MUDr., 51, zubný lekár, Nitra, Radová 40, Sloboda a Solidarita

34 Helena Kováčová, MUDr., 55, lekárka, Vráble, Kollárova 1054/6, Slovenská národná strana

35 Róbert Kupeček, 42, koordinátor, Čechynce, Nitrianska 361, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

36 Lajos Ladányi, 51, informatik, Klasov, 310, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

37 Juraj Lazarčík, Doc.Ing., CSc., 60, VŠ učiteľ, ekonóm, Nitra, Rázusová 8/2, Komunistická strana Slovenska

38 Michal Lazarčík, Ing., 26, študent, Nitra, Rázusová 8/2, Komunistická strana Slovenska

39 Pavol Leštinský, 51, predseda OV KSS,ved.obj. SBS, Nitra, Jedlíková 3, Komunistická strana Slovenska

40 Jaroslav Lopata, Ing., 52, inv.dôchodca, Dolné Lefantovce, 171, Komunistická strana Slovenska

41 Miloš Macho, Ing., 49, poľnohosp. inžinier, Nitra, Trieda A.Hlinku 28, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

42 Peter Marič, Mgr., 25, štátny zamestnanec, Nitra, Dolnohorská 66, Sloboda a Solidarita

43 Andrea Maťová, 35, zdravotná sestra, Nitra, Ďumbierska 53, Slovenská národná jednota

44 Pavol Meňky, Ing., PhD., 47, ekonóm, Nitra, Clementisova 37, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

45 František Mészáros, Ing., 47, starosta, Veľký Cetín, Za humnami 485, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

46 Stanislav Michalík, Ing., 43, súkromný podnikateľ, Nitra, Hany Meličkovej 2, Sloboda a Solidarita

47 Marta Miklošková, MUDr., 35, lekár, Nitra, Tajovského 4, Konzervatívni demokrati Slovenska

48 Katarína Miškovičová, Ing., 50, ekonómka, Nitrianske Hrnčiarovce, Na strelnici 9, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

49 Viliam Mokráň, Ing., 51, stavebný inžinier, Nitra, Petzwalová 550/34, Kresťanská ľudová strana

50 Zoltán Molnár, Ing., 56, súkromný podnikateľ, Štitáre, Fábryho 42, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

51 Ondrej Ňorba, JUDr., 59, konateľ, Nitra, Na Hôrke 28, Komunistická strana Slovenska

52 Ján Petráš, 62, podnikateľ, Nitra, Strmá 11, Slovenská národná jednota

53 Ján Petruška, MUDr., PhD., 62, lekár, Nitra, Pánska dolina 24, Zjednotená Slovenská národná strana

54 Anna Preťová, Doc.RNDr., DrSc., 64, vedúci vedecký pracovník, Nitra, Dunajská 18, Agrárna strana vidieka

55 Ladislav Púchovský, 54, starosta, Jelenec, 159, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

56 Ľudmila Račeková, 59, technik, Nitra, Dvorčianska 4, Slovenská národná strana

57 Marián Radošovský, Ing., 49, agronóm, Mojmírovce, A.Hlinku 1514/19, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

58 Peter Rudický, Ing., 52, ekonóm, Nitra, Dolnohorská 110, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

59 Dagmar Skačanová, Ing., 30, živnostníčka, Vráble, Štúrova 1189/98, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

60 Štefan Slováčik, 59, SZČO, Malý Lapáš, 12, Slovenská národná strana

61 Pavol Szabó, Bc., 24, študent VŠ, Nitra, Kláštorská 107, Sloboda a Solidarita

62 Dagmar Szabóová, Mgr., 53, pedagóg, Ivanka pri Nitre, Gergeľova 654/7, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

63 Vendelín Száraz, 59, starosta, Čechynce, 262, LIGA, občiansko-liberálna strana, MOST - HÍD, Občianska konzervatívna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených

64 Ondrej Ščurka, Ing., 44, riaditeľ spoločnosti, Nitra, Pod Hájom 28, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

65 Vojtech Šugár, Ing., 56, dôchodca, Nitra, Černicová 18, Sloboda a Solidarita

66 Mário Šušek, 31, informatik, Mojmírovce, Za parkom 844/49, Strana občianskej solidarity

67 Miroslav Timko, 56, robotník, Nitra, Kremnická 1, Komunistická strana Slovenska

68 Tibor Tóth, Ing., 52, primátor, Vráble, sídl.Žitava 1401/14, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

69 Ján Vančo, PhDr., PhD., 34, vysokoškolský pedagóg, Nitra, Kasalova 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia

70 Juraj Varga, Mgr., 43, pedagóg, Žirany, 259, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

71 Vladimír Vondrák, MUDr., 58, lekár, Nitra, Sv.Beňadika 1, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

72 Viliam Zverina, Mgr., 50, pedagóg, Alekšince, 494, Slovenská národná strana

73 Anton Žikla, Prof.Ing., CSc., 64, VŠ učiteľ, Nitra, Štiavnická 9, Komunistická strana Slovenska

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 743
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 492
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 343
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 503
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 177
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 713
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 620
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 203
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 415
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 2 843

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Zelenina z Lidla pohorela v amatérskom teste. Dá sa veriť domácim meračom?

Internetom sa šíri video, v ktorom niekto meria dusičnany v zelenine a ovocí.

SVET

Minúta po minúte: Polícia má meno podozrivého

Útočníkom mal byť len dvadsaťdva ročný Brit s líbyjským pôvodom.

KULTÚRA

Dominik Dán o knižnom trhu: S mafiánskymi praktikami som sa nestretol

Spisovateľ má s podnikateľmi zlú skúsenosť.

KULTÚRA

Existoval len jeden James Bond, ktorý mohol hrať sám seba

Roger Moore stvárňoval agenta 007 najdlhšie.

Neprehliadnite tiež

Americký veľvyslanec udelil ceny za ľudské práva a transparentnosť

Dodržiavanie ľudských práv na celom svete je podľa Adama Sterlinga jednou z najvyšších priorít USA.

Lipšicova advokátka: S takým postupom prokuratúry som sa ešte nestretla

Exposlanec zrazil 72-ročného chodca v septembri. Hrozí mu za to trest na dva až päť rokov väzenia.

Film Únos, ktorý prispel k zrušeniu amnestií, prekonal očakávania

Premietanie filmu v kinách sa v týchto dňoch končí. Od marca ho videlo vyše 275-tisíc divákov.

SNS chce brannou výchovou pripravovať na obranu vlasti a krízové situácie

Jej zavedenie ako školského predmetu podľa Ľubomíra Galka opozičná strana SaS nepodporuje.