ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Banskobytrický kraj - Banská Bystrica

Počet volených poslancov: 8

1 Ihsan Al Khouri, MUDr., PhD., 49, lekár, Banská Bystrica, Na Karlove 5, Nezávislý kandidát

2 Stanislava Auxtová, Bc., 31, SZČO, Banská Bystrica, Rudohorská 30, Liberálna strana

3 Juraj Ballek, Ing., 43, št. zamestnanec, Banská Bystrica, Lipová 4, Slovenská národná jednota

4 Miroslav Bancík, Ing., 54, hlavný radca, Banská Bystrica, Kalinčiakova 5, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

5 Roman Bezemek, 28, podnikateľ, Banská Bystrica, Tulská 35, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

6 Pavol Bielik, 55, manažér, Banská Bystrica, Partizánska cesta 1687/12, Sloboda a Solidarita

7 Peter Bielik, MUDr., PhD.h.doc., 47, lekár, Banská Bystrica, Pod Stráňou 35, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

8 Patrik Bočkaj, JUDr., 39, výkonný riaditeľ, Banská Bystrica, Rudohorská 23, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

9 Dušan Boháčik, 52, živnostník, Banská Bystrica, Železničiarska 7, Združenie robotníkov Slovenska

10 Jozef Budaj, MUDr., 56, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

11 Vladimír Buzák, Ing., 50, ekonóm, Banská Bystrica, Jazmínová 11, Liberálna strana

12 Marcel Cabala, 43, technik, Banská Bystrica, Rakytovská cesta 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

13 Ernest Caban, MUDr., 59, lekár, Králiky, Dzurova 469, MOST - HÍD, Strana zelených

14 Jozef Čuha, PhDr., 55, psychológ, Banská Bystrica, Starohorská 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

15 Ján Dianiška, MUDr., 61, zubný lekár, Banská Bystrica, Moskovská 34, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

16 Marián Divok, Mgr., 42, podnikateľ, Hronsek, Hronsecká cesta 92, MOST - HÍD, Strana zelených

17 Ján Donoval, Ing., 59, ekonóm, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Liberálna strana

18 Igor Ďurana, 46, živnostník, Banská Bystrica, Tatranská 4, Slovenská ľudová strana

19 Martin Ďuriančik, Mgr., 34, konateľ firmy, Banská Bystrica, Sloboda a Solidarita

20 Ján Fakla, MgA., 49, manažér kultúry, Banská Bystrica, Bernolákova 6129/43, Nezávislý kandidát

21 Beáta Filipovská, 21, telefonistka, Banská Bystrica, Bernolákova 38, ÚSVIT

22 Ján Gereg, JUDr., 59, advokát, Banská Bystrica, Tulská 83, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

23 Štefan Grom, MUDr., 66, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, Nezávislý kandidát

24 Peter Hudec, MUDr., 63, lekár - primár, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

25 Petra Hudecová, Ing., Mgr., 29, ekonomický poradca, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Sloboda a Solidarita

26 Martin Husárik, Mgr., 30, manager, Banská Bystrica, Starohorská 25, MOST - HÍD, Strana zelených

27 Ján Chladný, PaedDr., 56, riaditeľ školy, Banská Bystrica, Kalinčiakova 21, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

28 Karol Jadaš, Mgr., 35, manažér, Banská Bystrica, Moskovská 24, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

29 Ján Jambrich, 51, technik, Banská Bystrica, Trieda SNP 56, Slovenská ľudová strana

30 Magda Jaňovková, JUDr., 58, advokát, Banská Bystrica, Poľná 65, NOVÁ DEMOKRACIA

31 Jana Kantorová, 27, agropodnikateľka, Povrazník, 6, Slovenská národná jednota

32 Róbert Kazík, 62, viceprimátor, Banská Bystrica, Gerlachovská 4, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

33 Ľubica Kleniarová, Mgr., 52, ekonómka, Banská Bystrica, Bagarova 7, Komunistická strana Slovenska

34 Viera Klimentová, RSDr., 58, personalistka, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3, Komunistická strana Slovenska

35 Martin Klus, doc., PhDr., PhD., 29, univerzitný pedagóg, Banská Bystrica, Mládežnícka 1896/12, Sloboda a Solidarita

36 Milan Koco, Ing., 42, zamestnanec, Banská Bystrica, Inovecká 16, Slovenská národná jednota

37 Ľubomír Kopál, Mgr., 40, stredoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Šalgotarjánska 1, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

38 Viera Krakovská, 57, starostka, Brusno, Zámlynie 786/38, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

39 Ján Králik, doc., Ing., CSc., 60, vysokoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Mičinská cesta 32, Nezávislý kandidát

40 Martina Kubišová, Ing., PhD., 30, starostka, Kynceľová, 30, Sloboda a Solidarita

41 Jaroslav Kuracina, 38, konateľ výrobnej firmy, Banská Bystrica, Spojová 1, Sloboda a Solidarita

42 Peter Lačný, Ing., 53, živnostník, Banská Bystrica, Javornícka 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Peter Lakomčík, Ing., 50, starosta, Slovenská Ľupča, Školská 8, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

44 Ľubica Laššáková, PhDr., 49, redaktorka, Banská Bystrica, Podlavická 32, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

45 Pavol Legíň, MUDr., 62, lekár - primár, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

46 Milan Lichý, Ing., 48, lesný inžinier, Banská Bystrica, Sitnianska 6593/12, Nezávislý kandidát

47 Marcel Lopušník, 48, remeselník, Banská Bystrica, Beskydská 1, Slovenská národná jednota

48 Ján Ľupták, 63, technik, Banská Bystrica, Na Karlove 35, Združenie robotníkov Slovenska

49 Miroslav Macák, Ing., 56, živnostník, Slovenská Ľupča, Za Nožiarňou 8, Nezávislý kandidát

50 Viera Marková, prof., Ing., PhD., 56, vysokoškolská učiteľka, Badín, Laurínska 57, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

51 Peter Mečiar, MUDr., 54, lekár, Banská Bystrica, Na Čiertolí 8, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

52 Juraj Mesík, MUDr., 47, konzultant, Banská Bystrica, Československej armády 19, MOST - HÍD, Strana zelených

53 Martin Michalik, 21, pracovník obchodu, Banská Bystrica, 29. augusta 5, Slovenská národná jednota

54 Marcel Mojžiš, Bc., 31, manažér, Banská Bystrica, Majerská cesta 9, Sloboda a Solidarita

55 Petra Molentová, 28, referentka, Banská Bystrica, Ľuda Ondrejova 43, ÚSVIT

56 Ján Nosko, MUDr., 48, lekár kardiológ, Banská Bystrica, Nám. Š. Moyzesa 2B, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

57 Ján Novák, 59, starosta, Králiky, Kostolná 154/24, Nezávislý kandidát

58 Marcel Pecník, PhDr., 26, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica, Magurská 6145/59, Nezávislý kandidát

59 Dáša Peniaková, 32, predajca, Tajov, 43, ÚSVIT

60 Ján Petrík, 57, živnostník, Banská Bystrica, Jakubská cesta 1, Slovenská ľudová strana

61 Peter Peuker, 56, pracovník SBS, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 2, Slovenská národná jednota

62 Monika Pohleová, 31, zdravotná sestra, Vlkanová, Továrenská 32, ÚSVIT

63 Milan Prašovský, 33, CBS, Banská Bystrica, Tatranská 68, Slovenská ľudová strana

64 Dušan Príč, Ing., 64, kontrolór, Banská Bystrica, Strážovská 4, Nezávislý kandidát

65 Ondrej Purgat, 56, vodič, Nemce, 19, Združenie robotníkov Slovenska

66 Ján Rončák, 41, vodič, Banská Bystrica, Orenburská 9, Slovenská ľudová strana

67 Vladimír Rosinský, 49, obchodník, Banská Bystrica, Gerlachovská 6, Slovenská ľudová strana

68 Ľubomír Ryša, Ing., PhD., 53, tech. prac., Banská Bystrica, Moskovská 48, MOST - HÍD, Strana zelených

69 Jozef Sásik, Ing., 51, znalec - lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporova 1, Slovenská ľudová strana

70 Mária Seková, doc., Ing., PhD., 58, vysokoškolská učiteľka, Banská Bystrica, Radvanská 11, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

71 Vladimír Sklenka, PhDr., 32, historik, Banská Bystrica, Okružná 12 1863/12, Nezávislý kandidát

72 Stanislav Slačka, Mgr., 47, riaditeľ vzdelávacieho strediska, Banská Bystrica, Trieda SNP 1700/72, Sloboda a Solidarita

73 Tatiana Stančíková, 43, potravinárka, Banská Bystrica, Okružná 1, ÚSVIT

74 Jaroslav Stráňavský, 49, hudobný režisér, Tajov, 242, Nezávislý kandidát

75 Mária Strečková, 52, stavebná technička, Priechod, 296, Združenie robotníkov Slovenska

76 Ivan Šabo, Mgr., 44, riaditeľ organizácie, Banská Bystrica, Tulská 105, Nezávislý kandidát

77 Ján Šabo, Ing., 47, ekonóm, Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

78 Roman Štrba, 43, manažér, Banská Bystrica, Družby 8, Slovenská ľudová strana

79 Ján Šulaj, MUDr., PhD., 48, lekár, Banská Bystrica, Starohorská 40, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

80 Peter Šuna, Bc., 38, colný úradník, Banská Bystrica, Na Uhlisku 7, Nezávislý kandidát

81 Juraj Šváč, MUDr., PhD., 47, lekár, Tajov, 71, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

82 Vojtech Švantner, 57, technik, Banská Bystrica, Nálepkova 8, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

83 Ladislav Topoľský, RNDr., 59, učiteľ, Banská Bystrica, Internátna 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Pavel Túroci, Ing., 71, poľnohospodársky inžinier, Banská Bystrica, Smreková 21, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

85 Dušan Tury, Ing., 47, ekonóm, Selce, Ku strelnici 2, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

86 Dušan Vajs, Ing., 38, konateľ spoločnosti, Priechod, 264, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

87 Peter Valach, Ing., 46, podnikateľ, Banská Bystrica, Malachitová 13, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

88 Rudolf Veselovský, Mgr., 58, kultúrno - osvetový a pedagogický pracovník, Banská Bystrica, Spojová 12, Nezávislý kandidát

89 Martin Vrábeľ, Ing., 54, projektový manažér, Banská Bystrica, Na Čiertolí 26, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

90 Iveta Záremská, 61, kontrolór, Banská Bystrica, Tulská 27, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 229
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 486
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 244
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 196
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 085
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 124
 7. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 064
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 998
 9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 472
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 359

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

KOMENTÁRE

Máme na viac, než zborovičkovaní bliakať Slovenskoooo

Slovensko má potenciál byť jednou z najlepších krajín sveta. Čo sme pre to urobili, aby sa ňou stalo?

DOMOV

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách neuspeli kandidáti reformného združenia.

DOMOV

Lunter: Strava pomohla matke z rakoviny, no šarlatánov neuznávam

Kandidát na župana šarlatánov neuznáva.

Neprehliadnite tiež

Čižnár dal podal podnet na rozpustenie Kotlebovej strany

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

Slovenská populácia starne aj napriek väčšiemu počtu sobášov

V minulom roku na Slovensku podľa Štatistického úradu klesol počet rozvodov.

Beblavý a Mihál navrhujú zavedenie zliav pri zdravotnom poistení

Poisťovne by sa mohli s ľuďmi podeliť o svoj zisk, tvrdia Miroslav Beblavý a Jozef Mihál.

Matovič poukázal na ďalšiu Kaliňákovu budovu. Tentoraz v Žiline

Minister vnútra je podľa lídra OĽaNO najtalentovanejší realitný maklér na svete.