ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Banskobytrický kraj - Banská Bystrica

Počet volených poslancov: 8

1 Ihsan Al Khouri, MUDr., PhD., 49, lekár, Banská Bystrica, Na Karlove 5, Nezávislý kandidát

2 Stanislava Auxtová, Bc., 31, SZČO, Banská Bystrica, Rudohorská 30, Liberálna strana

3 Juraj Ballek, Ing., 43, št. zamestnanec, Banská Bystrica, Lipová 4, Slovenská národná jednota

4 Miroslav Bancík, Ing., 54, hlavný radca, Banská Bystrica, Kalinčiakova 5, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

5 Roman Bezemek, 28, podnikateľ, Banská Bystrica, Tulská 35, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

6 Pavol Bielik, 55, manažér, Banská Bystrica, Partizánska cesta 1687/12, Sloboda a Solidarita

7 Peter Bielik, MUDr., PhD.h.doc., 47, lekár, Banská Bystrica, Pod Stráňou 35, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

8 Patrik Bočkaj, JUDr., 39, výkonný riaditeľ, Banská Bystrica, Rudohorská 23, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

9 Dušan Boháčik, 52, živnostník, Banská Bystrica, Železničiarska 7, Združenie robotníkov Slovenska

10 Jozef Budaj, MUDr., 56, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

11 Vladimír Buzák, Ing., 50, ekonóm, Banská Bystrica, Jazmínová 11, Liberálna strana

12 Marcel Cabala, 43, technik, Banská Bystrica, Rakytovská cesta 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

13 Ernest Caban, MUDr., 59, lekár, Králiky, Dzurova 469, MOST - HÍD, Strana zelených

14 Jozef Čuha, PhDr., 55, psychológ, Banská Bystrica, Starohorská 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

15 Ján Dianiška, MUDr., 61, zubný lekár, Banská Bystrica, Moskovská 34, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

16 Marián Divok, Mgr., 42, podnikateľ, Hronsek, Hronsecká cesta 92, MOST - HÍD, Strana zelených

17 Ján Donoval, Ing., 59, ekonóm, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Liberálna strana

18 Igor Ďurana, 46, živnostník, Banská Bystrica, Tatranská 4, Slovenská ľudová strana

19 Martin Ďuriančik, Mgr., 34, konateľ firmy, Banská Bystrica, Sloboda a Solidarita

20 Ján Fakla, MgA., 49, manažér kultúry, Banská Bystrica, Bernolákova 6129/43, Nezávislý kandidát

21 Beáta Filipovská, 21, telefonistka, Banská Bystrica, Bernolákova 38, ÚSVIT

22 Ján Gereg, JUDr., 59, advokát, Banská Bystrica, Tulská 83, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

23 Štefan Grom, MUDr., 66, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, Nezávislý kandidát

24 Peter Hudec, MUDr., 63, lekár - primár, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

25 Petra Hudecová, Ing., Mgr., 29, ekonomický poradca, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Sloboda a Solidarita

26 Martin Husárik, Mgr., 30, manager, Banská Bystrica, Starohorská 25, MOST - HÍD, Strana zelených

27 Ján Chladný, PaedDr., 56, riaditeľ školy, Banská Bystrica, Kalinčiakova 21, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

28 Karol Jadaš, Mgr., 35, manažér, Banská Bystrica, Moskovská 24, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

29 Ján Jambrich, 51, technik, Banská Bystrica, Trieda SNP 56, Slovenská ľudová strana

30 Magda Jaňovková, JUDr., 58, advokát, Banská Bystrica, Poľná 65, NOVÁ DEMOKRACIA

31 Jana Kantorová, 27, agropodnikateľka, Povrazník, 6, Slovenská národná jednota

32 Róbert Kazík, 62, viceprimátor, Banská Bystrica, Gerlachovská 4, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

33 Ľubica Kleniarová, Mgr., 52, ekonómka, Banská Bystrica, Bagarova 7, Komunistická strana Slovenska

34 Viera Klimentová, RSDr., 58, personalistka, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3, Komunistická strana Slovenska

35 Martin Klus, doc., PhDr., PhD., 29, univerzitný pedagóg, Banská Bystrica, Mládežnícka 1896/12, Sloboda a Solidarita

36 Milan Koco, Ing., 42, zamestnanec, Banská Bystrica, Inovecká 16, Slovenská národná jednota

37 Ľubomír Kopál, Mgr., 40, stredoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Šalgotarjánska 1, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

38 Viera Krakovská, 57, starostka, Brusno, Zámlynie 786/38, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

39 Ján Králik, doc., Ing., CSc., 60, vysokoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Mičinská cesta 32, Nezávislý kandidát

40 Martina Kubišová, Ing., PhD., 30, starostka, Kynceľová, 30, Sloboda a Solidarita

41 Jaroslav Kuracina, 38, konateľ výrobnej firmy, Banská Bystrica, Spojová 1, Sloboda a Solidarita

42 Peter Lačný, Ing., 53, živnostník, Banská Bystrica, Javornícka 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Peter Lakomčík, Ing., 50, starosta, Slovenská Ľupča, Školská 8, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

44 Ľubica Laššáková, PhDr., 49, redaktorka, Banská Bystrica, Podlavická 32, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

45 Pavol Legíň, MUDr., 62, lekár - primár, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

46 Milan Lichý, Ing., 48, lesný inžinier, Banská Bystrica, Sitnianska 6593/12, Nezávislý kandidát

47 Marcel Lopušník, 48, remeselník, Banská Bystrica, Beskydská 1, Slovenská národná jednota

48 Ján Ľupták, 63, technik, Banská Bystrica, Na Karlove 35, Združenie robotníkov Slovenska

49 Miroslav Macák, Ing., 56, živnostník, Slovenská Ľupča, Za Nožiarňou 8, Nezávislý kandidát

50 Viera Marková, prof., Ing., PhD., 56, vysokoškolská učiteľka, Badín, Laurínska 57, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

51 Peter Mečiar, MUDr., 54, lekár, Banská Bystrica, Na Čiertolí 8, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

52 Juraj Mesík, MUDr., 47, konzultant, Banská Bystrica, Československej armády 19, MOST - HÍD, Strana zelených

53 Martin Michalik, 21, pracovník obchodu, Banská Bystrica, 29. augusta 5, Slovenská národná jednota

54 Marcel Mojžiš, Bc., 31, manažér, Banská Bystrica, Majerská cesta 9, Sloboda a Solidarita

55 Petra Molentová, 28, referentka, Banská Bystrica, Ľuda Ondrejova 43, ÚSVIT

56 Ján Nosko, MUDr., 48, lekár kardiológ, Banská Bystrica, Nám. Š. Moyzesa 2B, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

57 Ján Novák, 59, starosta, Králiky, Kostolná 154/24, Nezávislý kandidát

58 Marcel Pecník, PhDr., 26, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica, Magurská 6145/59, Nezávislý kandidát

59 Dáša Peniaková, 32, predajca, Tajov, 43, ÚSVIT

60 Ján Petrík, 57, živnostník, Banská Bystrica, Jakubská cesta 1, Slovenská ľudová strana

61 Peter Peuker, 56, pracovník SBS, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 2, Slovenská národná jednota

62 Monika Pohleová, 31, zdravotná sestra, Vlkanová, Továrenská 32, ÚSVIT

63 Milan Prašovský, 33, CBS, Banská Bystrica, Tatranská 68, Slovenská ľudová strana

64 Dušan Príč, Ing., 64, kontrolór, Banská Bystrica, Strážovská 4, Nezávislý kandidát

65 Ondrej Purgat, 56, vodič, Nemce, 19, Združenie robotníkov Slovenska

66 Ján Rončák, 41, vodič, Banská Bystrica, Orenburská 9, Slovenská ľudová strana

67 Vladimír Rosinský, 49, obchodník, Banská Bystrica, Gerlachovská 6, Slovenská ľudová strana

68 Ľubomír Ryša, Ing., PhD., 53, tech. prac., Banská Bystrica, Moskovská 48, MOST - HÍD, Strana zelených

69 Jozef Sásik, Ing., 51, znalec - lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporova 1, Slovenská ľudová strana

70 Mária Seková, doc., Ing., PhD., 58, vysokoškolská učiteľka, Banská Bystrica, Radvanská 11, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

71 Vladimír Sklenka, PhDr., 32, historik, Banská Bystrica, Okružná 12 1863/12, Nezávislý kandidát

72 Stanislav Slačka, Mgr., 47, riaditeľ vzdelávacieho strediska, Banská Bystrica, Trieda SNP 1700/72, Sloboda a Solidarita

73 Tatiana Stančíková, 43, potravinárka, Banská Bystrica, Okružná 1, ÚSVIT

74 Jaroslav Stráňavský, 49, hudobný režisér, Tajov, 242, Nezávislý kandidát

75 Mária Strečková, 52, stavebná technička, Priechod, 296, Združenie robotníkov Slovenska

76 Ivan Šabo, Mgr., 44, riaditeľ organizácie, Banská Bystrica, Tulská 105, Nezávislý kandidát

77 Ján Šabo, Ing., 47, ekonóm, Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

78 Roman Štrba, 43, manažér, Banská Bystrica, Družby 8, Slovenská ľudová strana

79 Ján Šulaj, MUDr., PhD., 48, lekár, Banská Bystrica, Starohorská 40, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

80 Peter Šuna, Bc., 38, colný úradník, Banská Bystrica, Na Uhlisku 7, Nezávislý kandidát

81 Juraj Šváč, MUDr., PhD., 47, lekár, Tajov, 71, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

82 Vojtech Švantner, 57, technik, Banská Bystrica, Nálepkova 8, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

83 Ladislav Topoľský, RNDr., 59, učiteľ, Banská Bystrica, Internátna 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Pavel Túroci, Ing., 71, poľnohospodársky inžinier, Banská Bystrica, Smreková 21, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

85 Dušan Tury, Ing., 47, ekonóm, Selce, Ku strelnici 2, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

86 Dušan Vajs, Ing., 38, konateľ spoločnosti, Priechod, 264, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

87 Peter Valach, Ing., 46, podnikateľ, Banská Bystrica, Malachitová 13, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

88 Rudolf Veselovský, Mgr., 58, kultúrno - osvetový a pedagogický pracovník, Banská Bystrica, Spojová 12, Nezávislý kandidát

89 Martin Vrábeľ, Ing., 54, projektový manažér, Banská Bystrica, Na Čiertolí 26, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

90 Iveta Záremská, 61, kontrolór, Banská Bystrica, Tulská 27, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 584
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 352
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 991
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 285
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 660
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 772
 7. Jarné prázdniny pri mori? 4 552
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 4 072
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 3 511
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 415

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Bitie opaskom, fackovanie, šliapanie na chrbát, ponižovanie. To bola realita Československej ľudovej armády.

ŠPORT

Drastický šport. Prečo Slovenky nezískali medailu

Velez-Zuzulová aj Vlhová jazdia výborne.

KOMENTÁRE

A zasa sa musíme báť plotov, čo v nás vyrastú

Na obrazovkách denne vídame tupírovaný preparát pseudospasiteľa.

PLUS

Varenie v stredoveku? Kaviár prasatám, miesto vody víno

Páv chrlil oheň a mäsové guľky vyzerali ako pomaranče.

Neprehliadnite tiež

Danko: Ak nedáme energetiku do poriadku, v koalícii radšej nebudem

Šéf parlamentu hovoril v súvislosti s Holjenčíkom o trestnoprávnom dopade.

Rezort školstva chce motivovať žiakov pri výbere študijných odborov

Ministerstvo pripravilo zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.

Niektorí sudcovia z Najvyššieho súdu budú mať výnimku z hodnotenia

Ministerka presadzuje zavedenie profesionálnych hodnotiacich komisií.

Prokurátor podal návrh na vzatie do väzby ženu, ktorá pálila a močila na korán

Zadržanie a obvinenie Sheily Sz. v piatok potvrdila aj polícia.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop