ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Banskobytrický kraj - Banská Bystrica

Počet volených poslancov: 8

1 Ihsan Al Khouri, MUDr., PhD., 49, lekár, Banská Bystrica, Na Karlove 5, Nezávislý kandidát

2 Stanislava Auxtová, Bc., 31, SZČO, Banská Bystrica, Rudohorská 30, Liberálna strana

3 Juraj Ballek, Ing., 43, št. zamestnanec, Banská Bystrica, Lipová 4, Slovenská národná jednota

4 Miroslav Bancík, Ing., 54, hlavný radca, Banská Bystrica, Kalinčiakova 5, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

5 Roman Bezemek, 28, podnikateľ, Banská Bystrica, Tulská 35, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

6 Pavol Bielik, 55, manažér, Banská Bystrica, Partizánska cesta 1687/12, Sloboda a Solidarita

7 Peter Bielik, MUDr., PhD.h.doc., 47, lekár, Banská Bystrica, Pod Stráňou 35, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

8 Patrik Bočkaj, JUDr., 39, výkonný riaditeľ, Banská Bystrica, Rudohorská 23, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

9 Dušan Boháčik, 52, živnostník, Banská Bystrica, Železničiarska 7, Združenie robotníkov Slovenska

10 Jozef Budaj, MUDr., 56, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

11 Vladimír Buzák, Ing., 50, ekonóm, Banská Bystrica, Jazmínová 11, Liberálna strana

12 Marcel Cabala, 43, technik, Banská Bystrica, Rakytovská cesta 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

13 Ernest Caban, MUDr., 59, lekár, Králiky, Dzurova 469, MOST - HÍD, Strana zelených

14 Jozef Čuha, PhDr., 55, psychológ, Banská Bystrica, Starohorská 10, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

15 Ján Dianiška, MUDr., 61, zubný lekár, Banská Bystrica, Moskovská 34, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

16 Marián Divok, Mgr., 42, podnikateľ, Hronsek, Hronsecká cesta 92, MOST - HÍD, Strana zelených

17 Ján Donoval, Ing., 59, ekonóm, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Liberálna strana

18 Igor Ďurana, 46, živnostník, Banská Bystrica, Tatranská 4, Slovenská ľudová strana

19 Martin Ďuriančik, Mgr., 34, konateľ firmy, Banská Bystrica, Sloboda a Solidarita

20 Ján Fakla, MgA., 49, manažér kultúry, Banská Bystrica, Bernolákova 6129/43, Nezávislý kandidát

21 Beáta Filipovská, 21, telefonistka, Banská Bystrica, Bernolákova 38, ÚSVIT

22 Ján Gereg, JUDr., 59, advokát, Banská Bystrica, Tulská 83, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

23 Štefan Grom, MUDr., 66, lekár, Banská Bystrica, Internátna 65, Nezávislý kandidát

24 Peter Hudec, MUDr., 63, lekár - primár, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

25 Petra Hudecová, Ing., Mgr., 29, ekonomický poradca, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 7, Sloboda a Solidarita

26 Martin Husárik, Mgr., 30, manager, Banská Bystrica, Starohorská 25, MOST - HÍD, Strana zelených

27 Ján Chladný, PaedDr., 56, riaditeľ školy, Banská Bystrica, Kalinčiakova 21, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

28 Karol Jadaš, Mgr., 35, manažér, Banská Bystrica, Moskovská 24, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

29 Ján Jambrich, 51, technik, Banská Bystrica, Trieda SNP 56, Slovenská ľudová strana

30 Magda Jaňovková, JUDr., 58, advokát, Banská Bystrica, Poľná 65, NOVÁ DEMOKRACIA

31 Jana Kantorová, 27, agropodnikateľka, Povrazník, 6, Slovenská národná jednota

32 Róbert Kazík, 62, viceprimátor, Banská Bystrica, Gerlachovská 4, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

33 Ľubica Kleniarová, Mgr., 52, ekonómka, Banská Bystrica, Bagarova 7, Komunistická strana Slovenska

34 Viera Klimentová, RSDr., 58, personalistka, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 3, Komunistická strana Slovenska

35 Martin Klus, doc., PhDr., PhD., 29, univerzitný pedagóg, Banská Bystrica, Mládežnícka 1896/12, Sloboda a Solidarita

36 Milan Koco, Ing., 42, zamestnanec, Banská Bystrica, Inovecká 16, Slovenská národná jednota

37 Ľubomír Kopál, Mgr., 40, stredoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Šalgotarjánska 1, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

38 Viera Krakovská, 57, starostka, Brusno, Zámlynie 786/38, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

39 Ján Králik, doc., Ing., CSc., 60, vysokoškolský učiteľ, Banská Bystrica, Mičinská cesta 32, Nezávislý kandidát

40 Martina Kubišová, Ing., PhD., 30, starostka, Kynceľová, 30, Sloboda a Solidarita

41 Jaroslav Kuracina, 38, konateľ výrobnej firmy, Banská Bystrica, Spojová 1, Sloboda a Solidarita

42 Peter Lačný, Ing., 53, živnostník, Banská Bystrica, Javornícka 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

43 Peter Lakomčík, Ing., 50, starosta, Slovenská Ľupča, Školská 8, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

44 Ľubica Laššáková, PhDr., 49, redaktorka, Banská Bystrica, Podlavická 32, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

45 Pavol Legíň, MUDr., 62, lekár - primár, Banská Bystrica, Gerlachovská 5, Hnutie za demokraciu, Slovenská národná strana

46 Milan Lichý, Ing., 48, lesný inžinier, Banská Bystrica, Sitnianska 6593/12, Nezávislý kandidát

47 Marcel Lopušník, 48, remeselník, Banská Bystrica, Beskydská 1, Slovenská národná jednota

48 Ján Ľupták, 63, technik, Banská Bystrica, Na Karlove 35, Združenie robotníkov Slovenska

49 Miroslav Macák, Ing., 56, živnostník, Slovenská Ľupča, Za Nožiarňou 8, Nezávislý kandidát

50 Viera Marková, prof., Ing., PhD., 56, vysokoškolská učiteľka, Badín, Laurínska 57, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

51 Peter Mečiar, MUDr., 54, lekár, Banská Bystrica, Na Čiertolí 8, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

52 Juraj Mesík, MUDr., 47, konzultant, Banská Bystrica, Československej armády 19, MOST - HÍD, Strana zelených

53 Martin Michalik, 21, pracovník obchodu, Banská Bystrica, 29. augusta 5, Slovenská národná jednota

54 Marcel Mojžiš, Bc., 31, manažér, Banská Bystrica, Majerská cesta 9, Sloboda a Solidarita

55 Petra Molentová, 28, referentka, Banská Bystrica, Ľuda Ondrejova 43, ÚSVIT

56 Ján Nosko, MUDr., 48, lekár kardiológ, Banská Bystrica, Nám. Š. Moyzesa 2B, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

57 Ján Novák, 59, starosta, Králiky, Kostolná 154/24, Nezávislý kandidát

58 Marcel Pecník, PhDr., 26, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica, Magurská 6145/59, Nezávislý kandidát

59 Dáša Peniaková, 32, predajca, Tajov, 43, ÚSVIT

60 Ján Petrík, 57, živnostník, Banská Bystrica, Jakubská cesta 1, Slovenská ľudová strana

61 Peter Peuker, 56, pracovník SBS, Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 2, Slovenská národná jednota

62 Monika Pohleová, 31, zdravotná sestra, Vlkanová, Továrenská 32, ÚSVIT

63 Milan Prašovský, 33, CBS, Banská Bystrica, Tatranská 68, Slovenská ľudová strana

64 Dušan Príč, Ing., 64, kontrolór, Banská Bystrica, Strážovská 4, Nezávislý kandidát

65 Ondrej Purgat, 56, vodič, Nemce, 19, Združenie robotníkov Slovenska

66 Ján Rončák, 41, vodič, Banská Bystrica, Orenburská 9, Slovenská ľudová strana

67 Vladimír Rosinský, 49, obchodník, Banská Bystrica, Gerlachovská 6, Slovenská ľudová strana

68 Ľubomír Ryša, Ing., PhD., 53, tech. prac., Banská Bystrica, Moskovská 48, MOST - HÍD, Strana zelených

69 Jozef Sásik, Ing., 51, znalec - lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporova 1, Slovenská ľudová strana

70 Mária Seková, doc., Ing., PhD., 58, vysokoškolská učiteľka, Banská Bystrica, Radvanská 11, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

71 Vladimír Sklenka, PhDr., 32, historik, Banská Bystrica, Okružná 12 1863/12, Nezávislý kandidát

72 Stanislav Slačka, Mgr., 47, riaditeľ vzdelávacieho strediska, Banská Bystrica, Trieda SNP 1700/72, Sloboda a Solidarita

73 Tatiana Stančíková, 43, potravinárka, Banská Bystrica, Okružná 1, ÚSVIT

74 Jaroslav Stráňavský, 49, hudobný režisér, Tajov, 242, Nezávislý kandidát

75 Mária Strečková, 52, stavebná technička, Priechod, 296, Združenie robotníkov Slovenska

76 Ivan Šabo, Mgr., 44, riaditeľ organizácie, Banská Bystrica, Tulská 105, Nezávislý kandidát

77 Ján Šabo, Ing., 47, ekonóm, Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

78 Roman Štrba, 43, manažér, Banská Bystrica, Družby 8, Slovenská ľudová strana

79 Ján Šulaj, MUDr., PhD., 48, lekár, Banská Bystrica, Starohorská 40, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

80 Peter Šuna, Bc., 38, colný úradník, Banská Bystrica, Na Uhlisku 7, Nezávislý kandidát

81 Juraj Šváč, MUDr., PhD., 47, lekár, Tajov, 71, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

82 Vojtech Švantner, 57, technik, Banská Bystrica, Nálepkova 8, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

83 Ladislav Topoľský, RNDr., 59, učiteľ, Banská Bystrica, Internátna 27, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Pavel Túroci, Ing., 71, poľnohospodársky inžinier, Banská Bystrica, Smreková 21, Agrárna strana vidieka, Demokratická strana, Slobodné Fórum

85 Dušan Tury, Ing., 47, ekonóm, Selce, Ku strelnici 2, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

86 Dušan Vajs, Ing., 38, konateľ spoločnosti, Priechod, 264, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

87 Peter Valach, Ing., 46, podnikateľ, Banská Bystrica, Malachitová 13, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

88 Rudolf Veselovský, Mgr., 58, kultúrno - osvetový a pedagogický pracovník, Banská Bystrica, Spojová 12, Nezávislý kandidát

89 Martin Vrábeľ, Ing., 54, projektový manažér, Banská Bystrica, Na Čiertolí 26, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

90 Iveta Záremská, 61, kontrolór, Banská Bystrica, Tulská 27, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 970
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 016
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 611
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 231
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 799
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 694
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 466
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 865
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 856
 10. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 848

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Únava či zmena lyží. Čo malo vplyv na zranenie Velez-Zuzulovej?

Lyžiarka sa nevzdáva sna o olympijskej medaile.

KULTÚRA

V súťaži Anasoft litera zvíťazil príbeh zo súčasnosti Som Paula

Román Som Paula presvedčil porotu túžbou po autentickosti.

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.