ZOZNAM POSLANCOV V JEDNOTLIVÝCH OBVODOCH KRAJSKÝCH VOLIEB

Prešovský kraj - Prešov

Počet volených poslancov: 12

1 Štefánia Andraščíková, Doc.PhDr.PhD,MPH, 46, vysokoškolský pedagóg, Prešov, Karpatská 15, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

2 Ladislav Babuščák, Bc., 53, sociálny poradca, Veľký Šariš, M. R. Štefánika 532/7, Sloboda a Solidarita

3 Marián Bača, Mgr., 32, vedúci odboru sociálnych služieb, Petrovany, 8, Nezávislý kandidát

4 Ivan Baláž, Mgr., PhD., 31, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ a publicista, Prešov, Popradská 8, Nezávislý kandidát

5 Michal Balog, Ing., CSc., 55, súkr. podn., Prešov, Kollárova 25, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

6 Stanislav Baloga, Ing., 55, konateľ, Prešov, Pažica 12565/27, Hnutie za demokraciu

7 Ján Balún, Ing., 61, technik, Ľubotice, Kalinčiakova 8, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

8 Andrej Bega, MUDr., 53, lekár, Prešov, Oravská 6433/2, Hnutie za demokraciu

9 Milan Benč, Ing., 58, manažér vo výstavbe, Prešov, Mirka Nešpora 1, Hnutie za demokraciu

10 Branko Benko, Ing., MBA, 41, manažér, Prešov, Levočská 21, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

11 Ivan Benko, PhDr., 62, dôchodca, dobrovoľník v sociálnej oblasti, Prešov, Tarasa Ševčenka 30, Nezávislý kandidát

12 Miroslav Benko, PaedDr., 35, pedagóg, Prešov, Urxova 25, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

13 Anton Bidovský, JUDr., 49, podnikateľ, Prešov, Okružná 9, Nezávislý kandidát

14 Romana Birošová, Mgr., 40, zástupca riaditeľa školy, Prešov, Soľnobanská 12, Komunistická strana Slovenska

15 Mikuláš Bodnár, Ing., 56, strojný inžinier, Prešov, Kutuzovova 11, Nezávislý kandidát

16 Milan Briešťanský, 68, ekonóm, Prešov, Moyzesova 28, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

17 Peter Bugár, 24, referent, Prešov, Federátov 9, Strana demokratickej ľavice

18 Martin Buranovský, 35, manažér, Prešov, Švábska 78, Nezávislý kandidát

19 Eva Čechová, 35, pekárka, Široké, 342, Slovenská národná jednota

20 Mária Čížiková, Mgr., 42, pedagóg, Prešov, Pod vinicami 15, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

21 Jozef Čorba, Ing., 59, štátny zamestnanec, Prešov, Prostějovská 7025/113, Nezávislý kandidát

22 Ľuboš Čorej, Ing., 38, ekonóm, Prešov, Mudroňova 13A, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

23 Dušan Demčák, PhDr., 45, starosta, Zlatá Baňa, 147, Nezávislý kandidát

24 Ján Dobrovič, Ing., PhD., 48, námestník generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR, Veľký Šariš, Jahodová 1044/32, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

25 Milan Dreveňák, Ing., 51, stavebný manažér, Prešov, Fintická 29, Nezávislý kandidát

26 Richard Drutarovský, Ing., 38, manažér, Prešov, Pod Kalváriou 44, Sloboda a Solidarita

27 Miroslav Duda, JUDr., 51, metodik daní, Fintice, Cintorínska 26, Hnutie za demokraciu

28 Ľubomír Duplák, Ing., 57, podnikateľ, Prešov, Terchovská 23, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

29 Jozef Dušenka, Ing., 42, riaditeľ, Prešov, Antona Prídavku 4, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

30 Igor Dužda, Ing., 41, žurnalista, Prešov, Stará tehelňa 7, Strana rómskej koalície - SRK

31 Marián Estočko, Ing., 46, marketingový manažér, Prešov, Mirka Nešpora 21, Nezávislý kandidát

32 Danica Fazekašová, Doc. Ing., PhD., 53, vysokošk. učiteľ, Veľký Šariš, Prešovská 56, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

33 Dušan Fedoročko, PhDr., 50, súkr. podn., Prešov, Mirka Nešpora 7, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

34 Anton Feník, Doc., Ing., CSc., 57, účtovník a poradca, Prešov, Matúša Trenčianskeho 1, Nezávislý kandidát

35 Martina Fujdová, 35, regionálny manažér, Lemešany, 15, Sloboda a Solidarita

36 Radoslav Gáll, 36, obch. zástupca, Drienov, Jarková 30, Slovenská národná strana

37 Ján Garaj, JUDr., 32, advokát, Prešov, Požiarnická 18, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

38 Mário Garbera, Mgr., 29, pedagóg, Prešov, P. Horova 2, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

39 Anton Gašpár, Ing., 55, starosta obce, Záhradné, Družstevná 235/3, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

40 Štefan Hanigovský, Ing., 56, banský inžinier, Veľký Šariš, Ľ. Štúra 17, Nezávislý kandidát

41 Pavol Herman, 33, odborný referent, Prešov, Mukačevská 17, Nezávislý kandidát

42 Slavomír Hirjak, Ing. arch., 37, architekt, Prešov, M. Čulena 29, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

43 Juraj Hurný, Mgr., 42, geofyzik, Prešov, Októbrová 67, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

44 Richard Hympán, 39, konateľ spoločnosti, Prešov, Francisciho 32, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

45 Emil Chlapeček, Mgr., 51, riaditeľ PKO Prešov, Prešov, Sídl. Duklian. Hrdinov 8210/25, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

46 Stanislav Kahanec, Ing., 54, poslanec NR SR, Prešov, Jurkovičova 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

47 Jozef Kičura, PhDr., 42, riaditeľ, Ruská Nová Ves, 281, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

48 Jozef Kipikaša, 59, starosta, Medzany, 106, Slovenská národná strana

49 Igor Kivader, 39, správca majetku, Prešov, Mukačevská 13, Nezávislý kandidát

50 Mária Klebanová, MUDr., 59, posud. lekárka, Ľubotice, Korabinského 25, Hnutie za demokraciu

51 Marián Kohut, Ing., 39, dopravný inžinier, Prešov, Bernolákova 11, Nezávislý kandidát

52 Mikuláš Komanický, PhDr., 58, tréner futbalu, Prešov, Jiráskova 54, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

53 Martin Komár, 22, študent, Radatice, 227, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

54 Renáta Komárová, Mgr., 40, obchodný zástupca, Prešov, Arm. gen. Svobodu 10, MOST - HÍD

55 Pavol Kopčák, Ing., 55, THP, Prešov, Prostějovská 4819/1, Združenie robotníkov Slovenska

56 Ľuboslav Krajňák, Mgr., 51, samostatný referent, Prešov, Švábska 26, ÚSVIT

57 Peter Krajňák, ThMgr., 28, pedagóg, Prešov, Arm. gen. Svobodu 40, MOST - HÍD

58 Ľuba Kráľová, PhDr., PhD., 50, vysokoškolská učiteľka, Zlatá Baňa, 158, Nezávislý kandidát

59 Igor Kreta, RSDr., 58, učiteľ, Prešov, Exnárova 6, Komunistická strana Slovenska

60 Milan Kručay, PhDr., CSc., 73, VŠ pedagóg, Ľubotice, Tekeľova 4, MOST - HÍD

61 Michal Krupa, Mgr., 25, stredoškolský učiteľ, Prešov, Vansovej 6, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

62 František Ksenzsigh, Ing., 49, elektroinžinier, Prešov, Karpatská 6592/3, Sloboda a Solidarita

63 Viera Kuchárová, Ing., 49, hlavný radca KŠÚ v Prešove, Prešov, Vydumanec 31/a, Nezávislý kandidát

64 František Kurilla, Ing., DrSc., 58, vysokoškolský pedagóg, Prešov, Jurkovičova 13, Nezávislý kandidát

65 Mária Kusendová, JUDr., 58, prednostka, Prešov, Mirka Nešpora 31, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

66 Štefan Kužma, Ing., 51, poslanec NR SR, Prešov, Gorkého 45, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

67 Judita Kyselá, Mgr., 54, SZČO, Prešov, Hlavná 99, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

68 Karol Kyslan, MUDr., PhD., 36, chirurg, Prešov, Mirka Nešpora 20, Sloboda a Solidarita

69 Karol Kyslan, MUDr., PhD., 63, chirurg, Prešov, Pod vinicami 11, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

70 Miroslav Lacko, 41, štátny zamestnanec, Prešov, Vajanského 55, Rómska iniciatíva Slovenska

71 Janette Langová, Mgr., 36, odborná pracovníčka Šarišskej galérie, Prešov, Vajanského 15, Sloboda a Solidarita

72 Radko Lapoš, Ing., 32, projektový manažér, Fintice, Kanašská 89/48, Nezávislý kandidát

73 Cyril Leško, Bc., 57, predseda KR SNS Prešov (pover.), Župčany, 38, Slovenská národná strana

74 Jozef Leško, 42, podnikateľ, Petrovany, 230, Hnutie za demokraciu

75 Ľubomír Ličák, MVDr., 52, veter. lekár, Fintice, Na záhumní 303/49, Hnutie za demokraciu

76 Dušan Lörinc, 57, podnikateľ, Ľubotice, Jána Kostru 12, Hnutie za demokraciu

77 Jozef Lukáč, 51, starosta obce, Chminianske Jakubovany, 43, Hnutie za demokraciu

78 Miroslav Makara, JUDr., 46, konateľ spoločnosti, Ľubotice, Jána Kostru 73, Nezávislý kandidát

79 Dušan Mamrilla, Doc. RNDr., CSc., 56, docent matematickej analýzy, Prešov, Šmeralova 4872/1, Sloboda a Solidarita

80 Michal Mamrilla, Ing., 54, finančný poradca, Prešov, Magurská 12, Komunistická strana Slovenska

81 Gabriela Markovičová, PhDr., 50, psychologička, Prešov, Kollárova 28, Nezávislý kandidát

82 Miloslav Mihok, Ing., 51, elektroinžinier, Prešov, Sibírska 11, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

83 Václav Mihok, Ing., 46, prednosta Krajského úradu životného prostredia, Lada, 12, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

84 Eva Michaeli, prof. RNDr., PhD., 66, vysokošk. prof., Prešov, Volgogradská 86, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

85 Rastislav Mochnacký, Ing., 37, záhradný architekt, Prešov, Majakovského 7, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

86 Ján Molnár, Ing., 57, podnikateľ, Prešov, Sekčovská 61, Hnutie za demokraciu

87 Jana Mýtniková, Ing., 46, regionálny hygienik, Prešov, Tatranská 47, Nezávislý kandidát

88 Róbert Oros, Ing., 48, primátor, Veľký Šariš, Slovenská 38, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

89 Vladimír Palša, Ing., CSc., 60, štátny tajomník, Prešov, Potočná 42, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

90 Ján Pavuk, Ing., 52, starosta obce, Haniska, Lemešianska 34, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

91 Milan Pribula, MVDr., 39, veterinárny lekár, Prešov, Jarková 43, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

92 René Pucher, JUDr., 38, hokejový manager, Prešov, Šmeralova 21, Nezávislý kandidát

93 Jaroslav Remeta, 36, riaditeľ spoločnosti, Prešov, Janouškova 12, Sloboda a Solidarita

94 Miloš Sabol, 40, technik, Prešov, Slovenská 90, Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

95 Ľubomír Safko, Ing., 47, letecký inžinier, pilot, Prešov, Čergovská 22, Sloboda a Solidarita

96 Richard Schneider, Mgr., MPH, 27, manažér, Prešov, Oravská 2, Nezávislý kandidát

97 Rudolf Smik, MUDr., 50, lekár, Prešov, Na Vyhliadke 12, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

98 Igor Smolko, MUDr., 65, prednosta, Prešov, Prostějovská 44, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

99 Miroslava Spodniaková, Mgr., 38, št. zam., Prešov, Odborárska 21, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

100 Ladislav Stredňák, 24, študent vysokej školy, Petrovany, 273, Komunistická strana Slovenska

101 Jaroslav Suchý, PaedDr., 51, riaditeľ, Prešov, Októbrová 16, Nezávislý kandidát

102 Vladislav Ščešňák, Ing., 55, podnikateľ, Dulova Ves, 112, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER - sociálna demokracia

103 Eva Šmalcová, 55, sanitárka, Prešov, Prostějovská 43, Nezávislé fórum

104 Daniela Štieberová, Mgr., 41, riaditeľ ZOC MAX, Prešov, Na brehu 5, Nezávislý kandidát

105 Richard Švihura, PhDr., 32, predseda Mladých liberálov, Prešov, Vranovská 57, Sloboda a Solidarita

106 Peter Švorc, prof. PhDr., CSc., 52, vysokoškolský prof., Prešov, Javorinská 26, Hnutie za demokraciu

107 Andrej Tudor, 55, vodič, Prešov, Padlých hrdinov 8, Komunistická strana Slovenska

108 Andrea Turčanová, Ing., 42, sociálna pracovníčka, Prešov, Magurská 12, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

109 Teťana Ustohalová, Mgr., 49, metodička, Prešov, Švábska 35, Hnutie za demokraciu

110 Jozef Vaľko, PaedDr., 60, pedagóg, Prešov, Prostějovská 105, LIGA, občiansko-liberálna strana, NOVÁ DEMOKRACIA, Slobodné Fórum, Strana zelených

111 Peter Vaščák, Ing., 53, štátny zamestnanec, Chminianska Nová Ves, 77, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

112 Zdenko Velecký, MUDr., 67, lekár, Prešov, Tatranská 30, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

113 Teodor Fedor Vico, 65, karikaturista, Prešov, Weberova 2, MOST - HÍD

114 Rudolf Vlaháč, Ing., 55, ekonóm, Prešov, Mirka Nešpora 65, Nezávislý kandidát

115 Peter Vozár, 47, elektrotechnik, Prešov, Švábska 36, Nezávislé fórum

116 Peter Zakuťanský, Ing., 62, vedúci manažér, Prešov, Alexandra Matušku 5, MOST - HÍD

117 Ľubica Zánová, Ing., 41, SZČO, Prešov, Sabinovská 15, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

118 Mikuláš Žemlička, 64, živnostník, Prešov, Záborského 14, MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 21 668
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 12 375
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 830
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 061
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 111
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 569
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 898
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 790
 9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 720
 10. Inteligencia vo všetkom 1 632

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kedy spoznáme víťaza francúzskych prezidentských volieb?

Návod k sledovaniu francúzskych volieb.

KOMENTÁRE

Francúzi vo voľbách nerozhodujú len o sebe

Tí, ktorí si už Európu vybrali, si teraz hryzú nechty.

Neprehliadnite tiež

Na Najvyššom súde zriaďujú informačné centrum pre verejnosť

Centrum bude poskytovať informácie o stave súdneho konania vedeného na Najvyššom súde SR jeho účastníkom.

Obvinený v kauze podvodu s Nórskymi fondmi zomrel

Bývalý funkcionár futbalového klubu SFM Senec Miroslav Moravský na podvody najskôr upozorňoval. Napokon ho obvinili a mal ísť pred súd.

Drucker: Ficov telefonát šéfovi VšZP sa mi nepáčil

Minister svoj rok v zdravotníctve hodnotí pozitívne.

Nitriansky biskup organizuje seminár o Tisovi, prednášať bude aj kotlebovec

Renomovaných historikov, ktorí o Tisovi publikovali štúdie, na seminár nepozvali.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop