Historický kalendár na 12. apríla

Svetový deň letectva a kozmonautiky - oslavuje sa od roku 1969 na
základe rozhodnutia Medzinárodnej leteckej federácie (FAI, 1968):
let Jurija Alexejeviča Gagarina do vesmíru (1961)

1822
- narodil sa v Lovinobani študentský pracovník a dôverník Ľudovíta
Štúra JÁN KVETOSLAV KRASOMIL GÁBER, ktorý sa zúčastnil 14.2.1843 na
tzv. dni skriesenia štúrovskej slovenčiny, pričom prispel povesťami
do zbierky Slovenských povestí. Dátum úmrtia neznámy

1827
- narodil sa v Brezovej pod Bradlom notár, národný buditeľ,
spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenských gymnázií JURAJ
JURKOVIČ, organizátor družstevníctva. Zomrel 28.3.1903

1867
- narodil sa v Rakovej publicista a katolícky kňaz ANDREJ BIELEK,
ktorý uverejňoval najmä v Katolíckych novinách a jeho články sa
vyznačovali pokrokovým zmýšľaním. Zomrel 15.12.1925

1882
- zomrel v Soproni (Maďarsko) literárny teoretik a učiteľ EDUARD
MOLLER. Narodil sa 12.2.1853

1892
- narodil sa v Zákopčí stredoškolský pedagóg, zoológ, prekladateľ
(Brehmov Život zvierat 1-4), editor, redaktor a autor učebníc RUDOLF
KLAČKO, tajomník Matice slovenskej, ktorý sa aktívne zapájal do
formovania a rozvíjania slovenského kultúrneho života, pričom jeho
prekladateľská a ostatná publikačná činnosť je veľmi bohatá. Zomrel
16.2.1975

1917
- narodil sa v Humennom odborný spisovateľ, publicista, pracovník
Matice slovenskej, historik a zakladateľ slovenskej historickej
archeológie BELO POLLA, člen Spolku slovenských spisovateľov, ktorý
sa vo významnej miere zaslúžil o výskum slovenských dejín a kultúry.
Zomrel 16.8.2000

1922
- narodil sa v Brezničke exilový pracovník MARTIN MORHÁČ, ktorý po
roku 1945 pôsobil v slovenskom vysielaní Viedenského rozhlasu, pričom
roku 1949 odišiel do Argentíny, kde sa zapojil do činnosti
Slovenského oslobodzovacieho výboru. Zomrel roku 1999


1927
- narodil sa v Košiciach herec a operný spevák (tenor) LADISLAV
FECKO, bývalý sólista spevohry Novej scény v Bratislave
- založili Dobrovoľný hasičský zbor Dubnica

1932
- bolo v Košiciach zakladajúce zhromaždenie Prírodovedeckého klubu

1937
- zomrel politik, právnik a redaktor Slováka ĽUDOVÍT LABAJ,
prívrženec klerikálneho hnutia na čele s Andrejom Hlinkom, ktorý bol
členom najvyšších orgánov HSĽS. Narodil sa 11.4.1886

1947
- narodila sa v Poprade poetka, prozaička a redaktorka MÁRIA
FAZEKAŠOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej
literatúry (umeleckí) a Spolku slovenských spisovateľov
- začala v Čiernej pri Čope pracovať prvá dopravná služba v histórii
železničnej stanice, kde prišiel prvý vlak číslo 304 a do služby
nastúpil aj prvý prednosta stanice inšpektor Emil Driečny
- zomrel v Banskej Bystrici stredoškolský pedagóg, knihovník
a múzejník KAROL IVAN KISZELY, všestranný kultúrny pracovník
a budovateľ múzea v Banskej Bystrici v prvom období jeho činnosti,
ktorý bol pôvodcom myšlienky zriadiť v meste vedeckú knižnicu.
Narodil sa 12.10.1881

1957
- zomrel v Banskej Štiavnici umelecký zámočník ŠTEFAN HORNICKÝ.
Narodil sa 8.12.1890

1967
- odovzdal nový švajčiarsky veľvyslanec Samel Campiche poverovacie
listiny
- vymenovali Karla Mesteka za ministra a poverili ho riadením
ministerstva poľnohospodárstva a výživy


1992
- oznámil americký prezident George Bush, že ČSFR sa automaticky
predlžuje doložka najvyšších výhod
- zomrel botanik a fytogeograf EDUARD KRIPPEL. Narodil sa 25.11.1929

---------------------------------------------------------------------

1577
- narodil sa dánsky a nórsky kráľ CHRISTIAN IV. Zomrel roku 1648

1777
- narodil sa americký konzervatívny politik HENRY CLAY, ktorý sa
podieľal na riešení problému otroctva. Zomrel roku 1852

1782
- zomrel taliansky básnik a libretista PIETRO METASTASIO. Narodil sa
roku 1698

1787
- vytvorili vo Filadelfii Slobodnú africkú spoločnosť

1842
- prinútil hladomor vo Viedni mnohých nezamestnaných rabovať obchody
s potravinami

1852
- narodil sa nemecký matematik, autor matematickej teórie
spektrálnych čiar, historik vývoja čísiel a váhových sústav FERDINAND
VON LINDEMANN. Zomrel roku 1939

1872
- narodil sa francúzsky chemik, pedagóg a objaviteľ lutécia GEORGES
URBAIN. Zomrel roku 1938

1877
- anektovala Veľká Británia juhoafrickú republiku Transvaal
a pripojila ju ku Kapsku

1882
- napojili v Londýne prvých 30 súkromných domov vrátane obchodov,
reštaurácií a barov na elektrickú sieť
- narodil sa český pedagóg, spisovateľ a organizátor hudobného života
ADOLF CMÍRAL. Zomrel roku 1963
- vytvoril pruský kráľ Wilhelm I. dekrétom Evanjelickú reformovanú
cirkev v severovýchodnom Nemecku

1892
- narodil sa americký popredný reprezentant neworleánskej
klarinetovej školy JOHNY DODDS. Zomrel roku 1940
- udelili prvý americký patent na kufríkový písací stroj

1897
- zomrel americký paleontológ a vysokoškolský pedagóg EDWARD DRINKER
COPE, ktorý pracoval najmä v regionálnej geológii USA, paleontológii,
zoológii, stratigrafii, recentnej faunistike a iných prírodovedných
disciplínach, pričom spracoval všetky triedy fosílnych živočíchov.
Narodil sa roku 1840

1912
- narodil sa francúzsky filmový režisér GEORGES FRANJU. Zomrel roku
1987
- narodil sa rumunsky komunista a španielsky interbrigadista
CONSTANTIN BURCA. Zomrel roku 1937

1917
- narodil sa (niekde 22.4.) juhoslovanský politik a premiér DŽEMAL
BIJEDIČ. Zahynul pri leteckom nešťastí roku 1977

1922
- otvorili dovtedy najväčšie kino v Nemecku: kolínsky Schaburg mal až
2000 miest pre divákov
- zomrel český husľový virtuóz, pedagóg a hudobný skladateľ FRANTIŠEK
ONDŘÍČEK. Narodil sa roku 1857

1927
- uskutočnil Čankajšek v Šanghaji pravicový prevrat a začal
protikomunistickú čistku na území pod svojou kontrolou (Kanton
a Nanking)
- narodil sa český sólista opery JIŘÍ MIEGL

1932
- narodila sa česká operná a koncertná speváčka (mezzosoprán, alt)
VĚRA SOUKUPOVÁ

1937
- potvrdil Najvyšší súd USA právo odborov organizačne pôsobiť
v priemysle a uzatvárať tarifné zmluvy
- narodil sa český sólista baletu a choreograf JIŘÍ OUŘADA
- uskutočnil sa prvý skúšobný let prvého prúdového lietadla Whittle
Unit (spoločnosť British Power Jets ltd.), ktorého reaktívny motor
vyvinul britský inžinier Frank Whittle

1942
- uskutočnili Briti nálet na Turín a Janov
- narodil sa český folkový spevák a publicista MIKI RYVOLA
- prerušil Irán diplomatické styky s Japonskom


1947
- ponúkol čínsky nacionalistický vodca Kuomintangu Čankajšek
komunistom vytvorenie koaličnej vlády
- zomrel juhoafrický spisovateľ CHRISTIAAN FREDERICK LOUIS LEIPOLDT.
Narodil sa roku 1880

1952
- odstúpil americký generál Dwight Eisenhower z postu najvyššieho
veliteľa ozbrojených síl NATO v Európe, pretože sa chcel uchádzať
o republikánsku nomináciu na úrad prezidenta
- skončila sa v Moskve deväťdňová medzinárodná hospodárska
konferencia, na ktorej sa zúčastnili početné delegácie z Východu aj
Západu, pričom ukázala, že aj napriek napätiu majú obe strany záujem
o spoločný obchod

1957
- vydalo 18 popredných západonemeckých fyzikov tzv. Göttlingenskú
výzvu proti vyzbrojeniu Bundeswehru jadrovými zbraňami

1962
- zomrel francúzsky maliar a sochár ruského pôvodu ANTOINE PEVSNER.
Narodil sa roku 1886
- zomrel nemecký spisovateľ ERWIN GUIDO KOLBENHEYER. Narodil sa roku
1878

1967
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 155
- začala sa v Moskve štvordňová medzinárodná vedecká konferencia
o leninizme a medzinárodnom komunistickom hnutí, ktorú usporiadali
k 30. výročiu smrti predstaviteľa Komunistickej strany Talianska
Antonia Gramsciho
- vymenovali jamajského ministra zahraničných vecí Hugha Shearera za
nového ministerského predsedu za zomretého Donalda Sangstera
- zomrel (niekde 13.4.) americký džezový hudobník BUSTER BAILEY
(vlastným menom William Bailey). Narodil sa roku 1902
- vymenovali maršala Andreja Grečka za ministra obrany ZSSR
- začala sa v uruguajskom Punta del Este trojdňová konferencia
prezidentov amerických krajín, pričom na záver podpísali Deklaráciu
amerických prezidentov, ktorej najdôležitejším bodom bolo vytvorenie
latinskoamerického spoločného trhu
- vytvorili nové maďarské ministerstvo poľnohospodárstva
a potravinárskeho priemyslu
- uskutočnili Američania prvý nálet z thajskej základne Uttapao na
severnú časť južného Vietnamu
- zomrel generálny tajomník Vietnamského výboru na obranu mieru
a Vietnamského výboru afroázijskej solidarity Nguyen-duy-Tinh

1972
- odmietli USA kategoricky výzvu Vietnamskej demokratickej republiky
a francúzskej vlády na okamžité obnovenie rokovania parížskej
konferencie
- zomrel nemecký spisovateľ C. W. CERAM (vlastným menom Kurt W.
Marek), autor niekoľkých publikácií o archeológii. Narodil sa roku
1915
- vymenovali novú marockú vládu, ktorá mala pripraviť všeobecné voľby
- požiadala Jemenská ľudová demokratická republika arabské štáty
o sprostredkovanie medzi oboma jemenskými štátmi, pričom na ich
spoločnej hranici došlo v posledných týždňoch k niekoľkým vážnym
ozbrojeným incidentom
- havarovalo brazílske civilné lietadlo v blízkosti Ria de Janeiro,
pričom zahynulo 25 osôb
- začala sa štvordňová návšteva afganského prezidenta Muhammada Dáúda
v ZSSR, pričom podpísali zmluvu o rozvoji hospodárskej spolupráce

1977
- vybuchla tanková loď Golden Crane v Indickom oceáne, pričom celá
posádka zahynula


1982
- ozvalo sa nezávislé poľské odborové hnutie Solidarita po zákaze
poľskou vládou prostredníctvom tajného vysielača
- zomrel český hospodársky a štátny činiteľ LADISLAV HRUZÍK. Narodil
sa roku 1922

1987
- zomrel francúzsky spisovateľ a účastník hnutia odporu RENÉ HARDY.
Narodil sa roku 1911
- vyhlásila americká petrochemická spoločnosť Texaco bankrot
- zomrel sovietsky výtvarník NIKOLAJ ROMADIN. Narodil sa roku 1903
- demonštrovalo na mierových pochodoch v mnohých austrálskych mestách
vyše 300 000 Austrálčanov za mier, jadrové odzbrojenie a medzinárodnú
bezpečnosť
- zomrel americký prozaik ERSKINE CALDWELL. Narodil sa roku 1903

1992
- dohodli sa vodcovia Moslimov, Srbov a Chorvátov na zastavení
všetkých ozbrojených zrážok na území celej Bosny a Hercegoviny, avšak
prímerie sa nedodržovalo
- otvorili v Marne-la-Valleé, 32 kilometrov od Paríža, prvý európsky
Disneyland, pričom v niekoľkostohektárovom parku sú rozložené
atrakcie známe z krajiny ich pôvodu, avšak časť verejnosti sa proti
zábavnému parku postavila, pretože ho považovala za ohrozenie
národnej identity Francúzov amerikanizáciou
- oznámila OSN, že plánuje do vojnou zmietanej Bosny a Hercegoviny
vyslať 100 vojenských pozorovateľov
- rokovali v rumunskej Suceave prezidenti Moldavska a Rumunska Mircea
Snegur a Ion Iliescu o možnostiach riešenia konfliktu v Podnestersku,
pričom sa vyjadrili za rešpektovanie zásady zvrchovanosti a územnej
celistvosti Moldavska
- začalo sa v štáte Džammú a Kašmír dvojdňové ozbrojené stretnutie
medzi indickými bezpečnostnými silami a moslimskými separatistami,
pričom zahynulo 31 osôb

1997
- privítalo albánskeho kráľa Leku I., žijúceho v exile, pri príchode
do Albánska v Tirane vyše tisíc ľudí - v roku 1939, len niekoľko dní
po narodení Leku, sa musel jeho otec, kráľ Zogu, spolu s rodinou
vysťahovať z Albánska
- vzplanuli plamene rozsiahleho požiaru v katedrále Sv. Jána
Krstiteľa v talianskom meste Turín, kde je umiestnené slávne turínske
plátno, relikvia dlho pokladaná kresťanskými veriacimi za časť
rubáša, v ktorom bol pochovaný Ježiš Kristus, no nepoškodil ho
- vyzval počas svojej 25-hodinovej návštevy Sarajeva pápež Ján Pavol
II. na zmierenie a vzájomné spolužitie katolíckych Chorvátov,
Moslimov a ortodoxných Srbov
- zomrel americký biochemik, pedagóg a nositeľ Nobelovej ceny za
fyziológiu a medicínu GEORGE WALD, ktorý bol popredným odborníkom na
poli zmyslového vnímania, predovšetkým zrakového, pričom Nobelovu
cenu dostal v roku 1967 za práce o chemických reakciách v očných
bunkách, ktoré umožňujú videnie. Narodil sa roku 1906
- uskutočnili sa voľby do hornej komory a miestne voľby v Chorvátsku,
pričom Chorvátske demokratické spoločenstvo prezidenta Franja
Tudjmana získalo v hornej komore 42 zo 68 kresiel a najviac mandátov
v zastupiteľstvách 19 z 21 regiónov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 183
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 784
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 052
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 764
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 581
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 926
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 923
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 803
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 613
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 521

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Ak prejdú povinné minimálne počty členov, o ktorých hovorí SNS, Igor Matovič hovorí, že sa zariadi tak, aby bol Andrej Danko nešťastný.

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

Lehota na rozhodnutie súdu o amnestiách sa kráti. Parlament spísal argumenty

Rozhodovať budú aj dvaja sudcovia, ktorí sa cítia zaujatí. Súdu zostáva posledných 43 dní

Kucherenka poslal súd na jedenásť rokov za mreže, odvolal sa

Súd ho uznal za vinného zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop