Historický kalendár na 12. apríla

Svetový deň letectva a kozmonautiky - oslavuje sa od roku 1969 na
základe rozhodnutia Medzinárodnej leteckej federácie (FAI, 1968):
let Jurija Alexejeviča Gagarina do vesmíru (1961)

1822
- narodil sa v Lovinobani študentský pracovník a dôverník Ľudovíta
Štúra JÁN KVETOSLAV KRASOMIL GÁBER, ktorý sa zúčastnil 14.2.1843 na
tzv. dni skriesenia štúrovskej slovenčiny, pričom prispel povesťami
do zbierky Slovenských povestí. Dátum úmrtia neznámy

1827
- narodil sa v Brezovej pod Bradlom notár, národný buditeľ,
spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenských gymnázií JURAJ
JURKOVIČ, organizátor družstevníctva. Zomrel 28.3.1903

1867
- narodil sa v Rakovej publicista a katolícky kňaz ANDREJ BIELEK,
ktorý uverejňoval najmä v Katolíckych novinách a jeho články sa
vyznačovali pokrokovým zmýšľaním. Zomrel 15.12.1925

1882
- zomrel v Soproni (Maďarsko) literárny teoretik a učiteľ EDUARD
MOLLER. Narodil sa 12.2.1853

1892
- narodil sa v Zákopčí stredoškolský pedagóg, zoológ, prekladateľ
(Brehmov Život zvierat 1-4), editor, redaktor a autor učebníc RUDOLF
KLAČKO, tajomník Matice slovenskej, ktorý sa aktívne zapájal do
formovania a rozvíjania slovenského kultúrneho života, pričom jeho
prekladateľská a ostatná publikačná činnosť je veľmi bohatá. Zomrel
16.2.1975

1917
- narodil sa v Humennom odborný spisovateľ, publicista, pracovník
Matice slovenskej, historik a zakladateľ slovenskej historickej
archeológie BELO POLLA, člen Spolku slovenských spisovateľov, ktorý
sa vo významnej miere zaslúžil o výskum slovenských dejín a kultúry.
Zomrel 16.8.2000

1922
- narodil sa v Brezničke exilový pracovník MARTIN MORHÁČ, ktorý po
roku 1945 pôsobil v slovenskom vysielaní Viedenského rozhlasu, pričom
roku 1949 odišiel do Argentíny, kde sa zapojil do činnosti
Slovenského oslobodzovacieho výboru. Zomrel roku 1999


1927
- narodil sa v Košiciach herec a operný spevák (tenor) LADISLAV
FECKO, bývalý sólista spevohry Novej scény v Bratislave
- založili Dobrovoľný hasičský zbor Dubnica

1932
- bolo v Košiciach zakladajúce zhromaždenie Prírodovedeckého klubu

1937
- zomrel politik, právnik a redaktor Slováka ĽUDOVÍT LABAJ,
prívrženec klerikálneho hnutia na čele s Andrejom Hlinkom, ktorý bol
členom najvyšších orgánov HSĽS. Narodil sa 11.4.1886

1947
- narodila sa v Poprade poetka, prozaička a redaktorka MÁRIA
FAZEKAŠOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej
literatúry (umeleckí) a Spolku slovenských spisovateľov
- začala v Čiernej pri Čope pracovať prvá dopravná služba v histórii
železničnej stanice, kde prišiel prvý vlak číslo 304 a do služby
nastúpil aj prvý prednosta stanice inšpektor Emil Driečny
- zomrel v Banskej Bystrici stredoškolský pedagóg, knihovník
a múzejník KAROL IVAN KISZELY, všestranný kultúrny pracovník
a budovateľ múzea v Banskej Bystrici v prvom období jeho činnosti,
ktorý bol pôvodcom myšlienky zriadiť v meste vedeckú knižnicu.
Narodil sa 12.10.1881

1957
- zomrel v Banskej Štiavnici umelecký zámočník ŠTEFAN HORNICKÝ.
Narodil sa 8.12.1890

1967
- odovzdal nový švajčiarsky veľvyslanec Samel Campiche poverovacie
listiny
- vymenovali Karla Mesteka za ministra a poverili ho riadením
ministerstva poľnohospodárstva a výživy


1992
- oznámil americký prezident George Bush, že ČSFR sa automaticky
predlžuje doložka najvyšších výhod
- zomrel botanik a fytogeograf EDUARD KRIPPEL. Narodil sa 25.11.1929

---------------------------------------------------------------------

1577
- narodil sa dánsky a nórsky kráľ CHRISTIAN IV. Zomrel roku 1648

1777
- narodil sa americký konzervatívny politik HENRY CLAY, ktorý sa
podieľal na riešení problému otroctva. Zomrel roku 1852

1782
- zomrel taliansky básnik a libretista PIETRO METASTASIO. Narodil sa
roku 1698

1787
- vytvorili vo Filadelfii Slobodnú africkú spoločnosť

1842
- prinútil hladomor vo Viedni mnohých nezamestnaných rabovať obchody
s potravinami

1852
- narodil sa nemecký matematik, autor matematickej teórie
spektrálnych čiar, historik vývoja čísiel a váhových sústav FERDINAND
VON LINDEMANN. Zomrel roku 1939

1872
- narodil sa francúzsky chemik, pedagóg a objaviteľ lutécia GEORGES
URBAIN. Zomrel roku 1938

1877
- anektovala Veľká Británia juhoafrickú republiku Transvaal
a pripojila ju ku Kapsku

1882
- napojili v Londýne prvých 30 súkromných domov vrátane obchodov,
reštaurácií a barov na elektrickú sieť
- narodil sa český pedagóg, spisovateľ a organizátor hudobného života
ADOLF CMÍRAL. Zomrel roku 1963
- vytvoril pruský kráľ Wilhelm I. dekrétom Evanjelickú reformovanú
cirkev v severovýchodnom Nemecku

1892
- narodil sa americký popredný reprezentant neworleánskej
klarinetovej školy JOHNY DODDS. Zomrel roku 1940
- udelili prvý americký patent na kufríkový písací stroj

1897
- zomrel americký paleontológ a vysokoškolský pedagóg EDWARD DRINKER
COPE, ktorý pracoval najmä v regionálnej geológii USA, paleontológii,
zoológii, stratigrafii, recentnej faunistike a iných prírodovedných
disciplínach, pričom spracoval všetky triedy fosílnych živočíchov.
Narodil sa roku 1840

1912
- narodil sa francúzsky filmový režisér GEORGES FRANJU. Zomrel roku
1987
- narodil sa rumunsky komunista a španielsky interbrigadista
CONSTANTIN BURCA. Zomrel roku 1937

1917
- narodil sa (niekde 22.4.) juhoslovanský politik a premiér DŽEMAL
BIJEDIČ. Zahynul pri leteckom nešťastí roku 1977

1922
- otvorili dovtedy najväčšie kino v Nemecku: kolínsky Schaburg mal až
2000 miest pre divákov
- zomrel český husľový virtuóz, pedagóg a hudobný skladateľ FRANTIŠEK
ONDŘÍČEK. Narodil sa roku 1857

1927
- uskutočnil Čankajšek v Šanghaji pravicový prevrat a začal
protikomunistickú čistku na území pod svojou kontrolou (Kanton
a Nanking)
- narodil sa český sólista opery JIŘÍ MIEGL

1932
- narodila sa česká operná a koncertná speváčka (mezzosoprán, alt)
VĚRA SOUKUPOVÁ

1937
- potvrdil Najvyšší súd USA právo odborov organizačne pôsobiť
v priemysle a uzatvárať tarifné zmluvy
- narodil sa český sólista baletu a choreograf JIŘÍ OUŘADA
- uskutočnil sa prvý skúšobný let prvého prúdového lietadla Whittle
Unit (spoločnosť British Power Jets ltd.), ktorého reaktívny motor
vyvinul britský inžinier Frank Whittle

1942
- uskutočnili Briti nálet na Turín a Janov
- narodil sa český folkový spevák a publicista MIKI RYVOLA
- prerušil Irán diplomatické styky s Japonskom


1947
- ponúkol čínsky nacionalistický vodca Kuomintangu Čankajšek
komunistom vytvorenie koaličnej vlády
- zomrel juhoafrický spisovateľ CHRISTIAAN FREDERICK LOUIS LEIPOLDT.
Narodil sa roku 1880

1952
- odstúpil americký generál Dwight Eisenhower z postu najvyššieho
veliteľa ozbrojených síl NATO v Európe, pretože sa chcel uchádzať
o republikánsku nomináciu na úrad prezidenta
- skončila sa v Moskve deväťdňová medzinárodná hospodárska
konferencia, na ktorej sa zúčastnili početné delegácie z Východu aj
Západu, pričom ukázala, že aj napriek napätiu majú obe strany záujem
o spoločný obchod

1957
- vydalo 18 popredných západonemeckých fyzikov tzv. Göttlingenskú
výzvu proti vyzbrojeniu Bundeswehru jadrovými zbraňami

1962
- zomrel francúzsky maliar a sochár ruského pôvodu ANTOINE PEVSNER.
Narodil sa roku 1886
- zomrel nemecký spisovateľ ERWIN GUIDO KOLBENHEYER. Narodil sa roku
1878

1967
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 155
- začala sa v Moskve štvordňová medzinárodná vedecká konferencia
o leninizme a medzinárodnom komunistickom hnutí, ktorú usporiadali
k 30. výročiu smrti predstaviteľa Komunistickej strany Talianska
Antonia Gramsciho
- vymenovali jamajského ministra zahraničných vecí Hugha Shearera za
nového ministerského predsedu za zomretého Donalda Sangstera
- zomrel (niekde 13.4.) americký džezový hudobník BUSTER BAILEY
(vlastným menom William Bailey). Narodil sa roku 1902
- vymenovali maršala Andreja Grečka za ministra obrany ZSSR
- začala sa v uruguajskom Punta del Este trojdňová konferencia
prezidentov amerických krajín, pričom na záver podpísali Deklaráciu
amerických prezidentov, ktorej najdôležitejším bodom bolo vytvorenie
latinskoamerického spoločného trhu
- vytvorili nové maďarské ministerstvo poľnohospodárstva
a potravinárskeho priemyslu
- uskutočnili Američania prvý nálet z thajskej základne Uttapao na
severnú časť južného Vietnamu
- zomrel generálny tajomník Vietnamského výboru na obranu mieru
a Vietnamského výboru afroázijskej solidarity Nguyen-duy-Tinh

1972
- odmietli USA kategoricky výzvu Vietnamskej demokratickej republiky
a francúzskej vlády na okamžité obnovenie rokovania parížskej
konferencie
- zomrel nemecký spisovateľ C. W. CERAM (vlastným menom Kurt W.
Marek), autor niekoľkých publikácií o archeológii. Narodil sa roku
1915
- vymenovali novú marockú vládu, ktorá mala pripraviť všeobecné voľby
- požiadala Jemenská ľudová demokratická republika arabské štáty
o sprostredkovanie medzi oboma jemenskými štátmi, pričom na ich
spoločnej hranici došlo v posledných týždňoch k niekoľkým vážnym
ozbrojeným incidentom
- havarovalo brazílske civilné lietadlo v blízkosti Ria de Janeiro,
pričom zahynulo 25 osôb
- začala sa štvordňová návšteva afganského prezidenta Muhammada Dáúda
v ZSSR, pričom podpísali zmluvu o rozvoji hospodárskej spolupráce

1977
- vybuchla tanková loď Golden Crane v Indickom oceáne, pričom celá
posádka zahynula


1982
- ozvalo sa nezávislé poľské odborové hnutie Solidarita po zákaze
poľskou vládou prostredníctvom tajného vysielača
- zomrel český hospodársky a štátny činiteľ LADISLAV HRUZÍK. Narodil
sa roku 1922

1987
- zomrel francúzsky spisovateľ a účastník hnutia odporu RENÉ HARDY.
Narodil sa roku 1911
- vyhlásila americká petrochemická spoločnosť Texaco bankrot
- zomrel sovietsky výtvarník NIKOLAJ ROMADIN. Narodil sa roku 1903
- demonštrovalo na mierových pochodoch v mnohých austrálskych mestách
vyše 300 000 Austrálčanov za mier, jadrové odzbrojenie a medzinárodnú
bezpečnosť
- zomrel americký prozaik ERSKINE CALDWELL. Narodil sa roku 1903

1992
- dohodli sa vodcovia Moslimov, Srbov a Chorvátov na zastavení
všetkých ozbrojených zrážok na území celej Bosny a Hercegoviny, avšak
prímerie sa nedodržovalo
- otvorili v Marne-la-Valleé, 32 kilometrov od Paríža, prvý európsky
Disneyland, pričom v niekoľkostohektárovom parku sú rozložené
atrakcie známe z krajiny ich pôvodu, avšak časť verejnosti sa proti
zábavnému parku postavila, pretože ho považovala za ohrozenie
národnej identity Francúzov amerikanizáciou
- oznámila OSN, že plánuje do vojnou zmietanej Bosny a Hercegoviny
vyslať 100 vojenských pozorovateľov
- rokovali v rumunskej Suceave prezidenti Moldavska a Rumunska Mircea
Snegur a Ion Iliescu o možnostiach riešenia konfliktu v Podnestersku,
pričom sa vyjadrili za rešpektovanie zásady zvrchovanosti a územnej
celistvosti Moldavska
- začalo sa v štáte Džammú a Kašmír dvojdňové ozbrojené stretnutie
medzi indickými bezpečnostnými silami a moslimskými separatistami,
pričom zahynulo 31 osôb

1997
- privítalo albánskeho kráľa Leku I., žijúceho v exile, pri príchode
do Albánska v Tirane vyše tisíc ľudí - v roku 1939, len niekoľko dní
po narodení Leku, sa musel jeho otec, kráľ Zogu, spolu s rodinou
vysťahovať z Albánska
- vzplanuli plamene rozsiahleho požiaru v katedrále Sv. Jána
Krstiteľa v talianskom meste Turín, kde je umiestnené slávne turínske
plátno, relikvia dlho pokladaná kresťanskými veriacimi za časť
rubáša, v ktorom bol pochovaný Ježiš Kristus, no nepoškodil ho
- vyzval počas svojej 25-hodinovej návštevy Sarajeva pápež Ján Pavol
II. na zmierenie a vzájomné spolužitie katolíckych Chorvátov,
Moslimov a ortodoxných Srbov
- zomrel americký biochemik, pedagóg a nositeľ Nobelovej ceny za
fyziológiu a medicínu GEORGE WALD, ktorý bol popredným odborníkom na
poli zmyslového vnímania, predovšetkým zrakového, pričom Nobelovu
cenu dostal v roku 1967 za práce o chemických reakciách v očných
bunkách, ktoré umožňujú videnie. Narodil sa roku 1906
- uskutočnili sa voľby do hornej komory a miestne voľby v Chorvátsku,
pričom Chorvátske demokratické spoločenstvo prezidenta Franja
Tudjmana získalo v hornej komore 42 zo 68 kresiel a najviac mandátov
v zastupiteľstvách 19 z 21 regiónov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 3. Cíťte sa v priestore príjemne
 4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 809
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 763
 3. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 604
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 561
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 207
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 036
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 853
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 000
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 019
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 872

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.