SME
Štvrtok, 13. máj, 2021 | Meniny má ServácKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 14. apríla

Panamerický deň: uskutočnila sa prvá konferencia amerických štátov (1910), pričom každoročne sa začal roku 1931 oslavovať 21 americkými republikami na počesť priateľských zväzkov medzi USA a národmi Latinskej Ameriky

1762
- zomrel v Szarvasi (Maďarsko) ľudovýchovný pracovník, osvietenský
filozof a veršovec MATEJ MARKOVIČ, jeden z priekopníkov nášho
osvietenstva, ktorý sa veršovanými učebnicami zemepisu a dejepisu
Uhorska snažil šíriť ideológiu slovanskej vzájomnosti. Narodil sa
27.2.1707

1792
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) vynálezca, fyzik, matematik, pedagóg,
popredný astronóm a vedec 18. storočia MAXIMILIÁN HELL, riaditeľ
observatória Trnavskej univerzity, ktorý sa zaoberal stavbou
a zriaďovaním hvezdární pričom veľký význam pre astronómiu mali jeho
pozorovania prechodu Venuše pred slnečným diskom. Narodil sa 15.5.1720
- narodil sa v Banskej Štiavnici právnik a vysokoškolský učiteľ ANTON
VYROSIL. Zomrel 19.5.1868

Skryť Vypnúť reklamu

1827
- narodil sa v Ústí nad Priehradou básnik, publicista a sudca JURAJ
ZVESTOŇ BULLA, predstaviteľ prouhorského slovenského zemianstva.
Zomrel 7.4.1898

1872
- narodil sa v Nemšovej-Ľuborči prednosta bratislavského Matričného
úradu, hlavný matrikár, ľudový liečiteľ, botanik, zoológ a entomológ
JOZEF LACO, spoluzakladateľ a funkcionár Spoločnosti Slovenského
vlastivedného múzea, ktorý sa pokúsil vytvoriť slovenské odborné
názvoslovie. Zomrel 1.9.1941

1897
- narodila sa v Mosteku (ČR) operná speváčka (alt) a sólistka opery
BOŽENA ŠTĚPÁNOVÁ-KUBÁTOVÁ. Zomrela 17.8.1972


1902
- zomrel v Banskej Štiavnici veršovník a učiteľ DANIEL ALMANN, autor
básnickej zbierky Abeceda zlatá, alebo žartovný slovník
slovenských miest a obcí. Narodil sa 17.8.1818

Skryť Vypnúť reklamu

1907
- narodil sa v Bánovciach nad Bebravou vysokoškolský profesor,
publicista a akademik SAV vo vednom odbore filozofia IGOR HRUŠOVSKÝ,
profesionálne zakladateľská a tvorivo mnohostranná osobnosť
slovenskej filozofie 20. storočia. Zomrel 18.7.1978

1917
- zomrel v Banskej Bystrici dirigent, regenschori, hudobný skladateľ
a stredoškolský pedagóg RUDOLF ADÁMY. Narodil sa 13.12.1843


1932
- narodila sa v Bratislave herečka, bábkoherečka a scenáristka
TERÉZIA KORNOŠOVÁ-SZABOVÁ
- zomrel v Slovenskej Ľupči učiteľ a národovec JÁN BENIAČ, ktorý
študoval a maturoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Narodil
sa 8.2.1850.
- narodil sa režisér, scenárista, publicista a dramaturg MILAN ČERNÁK
- narodila sa v Buclovanoch grafička VIERA BOMBOVÁ

1937
- narodil v Trnave sa chemik, vynálezca a politik JÁN HOLČÍK,
generálny dozorca Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku

Skryť Vypnúť reklamu

1972
- zomrel v Bratislave redaktor, popredný sociálnodemokratický politik
a štátnik JÁN BEČKO, stranícky a odborový funkcionár, ktorý bol
spoluzakladateľom a generálnym tajomníkom Strany práce. Narodil sa
16.11.1889

1977
- zomrel v Bratislave vysokoškolský pedagóg, literárny kritik,
historik, prekladateľ a dramaturg JOZEF FELIX, znalec svetového
písomníctva. Narodil sa 27.5.1913
- začala sa päťdňová návšteva delegácie Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky na čele s Abdalom Fattáhom Ismáílom, pričom prerokovali
možnosti prehĺbenia vzájomných vzťahov na politickom, hospodárskom
a kultúrnom úseku
- zomrela v Bratislave lekárka-ftizeologička a univerzitná profesorka
BOŽENA ŠTÚROVÁ-KUKLOVÁ. Narodila sa 14.12.1893

1987
- začal sa štvordňový 11. celoodborový zjazd, pričom za predsedu ÚRO
zvolili znovu Miroslava Zavadila

Skryť Vypnúť reklamu

1992
- začala sa 17-dňová 22 schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia,
pričom poslanci schválili novelu ústavného zákona o čs. federácii
o spôsobe voľby prezidenta a volebnom období do FZ (skrátilo sa na
štyri roky), zákony o dani z pridanej hodnoty, spotrebnej dani, dani
z príjmu, burzách, policajných vysokých školách a Policajnej
akadémii, novely devízového a colného zákona, zákonníka práce, zákona
o zamestnanosti, stavebného zákona, zákona o politických právach
vojakov, ochrane ovzdušia, územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
zmluvu medzi ČSFR a Nemeckom o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci, odsúhlasili Dohodu o voľnom obchode medzi ČSFR
a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu a Európsku dohodu
zakladajúcu pridruženie medzi ČSFR a Európskym spoločenstvom, prijali
novelu zákona o rokovacom poriadku FZ a zákona o Kancelárii
prezidenta ČSFR a poslancom odovzdali zoznam pozitívne lustrovaných
novinárov, ktorý 30.4. uverejnili niektoré denníky
- zomrel korepetítor KAROL VAIT. Narodil sa 17.10.1914
- oznámil prezident Václav Havel svoju kandidatúru na funkciu
prezidenta

Skryť Vypnúť reklamu

1997
- odvolal prezident Michal Kováč s účinnosťou od 15.4. Alexandra
Rezeša z funkcie člena vlády povereného riadením Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií
- požiadal listom guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár
guvernéra Českej národnej banky Josefa Tošovského o neodkladné
odovzdanie zlata po bývalej Štátnej banke československej, ktoré pri
zániku ČSFR pripadlo do vlastníctva SR


----------------------------------------------------------------


972
- oženil sa nemecký cisár Oto II. s múdrou byzantskou princeznou
Theofanou, ktorá po jeho smrti ako vládla ako regentka

1797
- narodil sa (niekde 18.4. alebo 4.5.) francúzsky politik, štátnik
a historik ADOLPHE THIERS. Zomrel roku 1877

1862
- narodil sa bulharský maliar, výtvarný kritik a historik ANTON
STEFANOV MITOV. Zomrel roku 1930

Skryť Vypnúť reklamu

1882
- narodil sa rakúsky fyzik, filozof a hlavný predstaviteľ skorého
logického pozitivizmu MORITZ SCHLICK, zakladateľ Viedenského kruhu.
Zavraždili ho roku 1936

1877
- narodil sa slovinský filológ, pedagóg a slavista RAJKO NAHTIGAL.
Zomrel roku 1958

1882
- zomrel francúzsky vynálezca, konštruktér prvej riaditeľnej
nevystuženej vzducholode s parným pohonom, staviteľ pripútaných
balónov a vynálezca injektora do parných strojov HENRI JACQUES
GIFFARD. Narodil sa roku 1825
- narodil sa rakúsky filozof a fyzik MORITZ SCHLICK, hlavný
predstaviteľ skorého logického pozitivizmu. Zavraždili ho roku 1936

1892
- narodil sa britský jazykovedec a archeológ austrálskeho pôvodu VERE
GORDON CHILDE. Zomrel roku 1957
- narodil sa jeden z najslávnejších španielskych toreadorov JUAN
BELMONTE. Zomrel roku 1962

Skryť Vypnúť reklamu

1907
- zničilo mexické prístavné mesto Acapulco de Juárez zemetrasenie,
pričom za jeden rok to bola - po San Franciscu, Valparaíse
a Kingstone, pričom išlo o štvrtú prírodnú katastrofu tohto druhu
v Amerike
- narodil sa český režisér, divadelný a filmový herec LADISLAV BOHÁČ.
Zomrel roku 1978

1912
- otriasol štvrťhodiny pred polnocou tupý náraz trupom najväčšej
osobnej lode na svete, nepotopiteľným (vzhľadom na jeho dvojité dno)
Titanikom, keď parník 150 kilometrov od Newfoundlandu narazil na
ľadovec, ktorý hliadka na strážnom mostíku spozorovala až v poslednej
chvíli, pričom pokus o náhlu zmenu smeru 269 metrov dlhej luxusnej
lode sa nevydaril - loď sa odrazila späť a na boku sa otvorila
90-metrová trhlina, ktorá siahala takmer do stredu lode, avšak
záchranné člny mali kapacitu iba 1.100 miest, kým na palube bolo
2 224 osôb, preto do nich nastupovali iba ženy a deti, parník sa
potopil o 2:20 nasledujúceho dňa - osobný parník California vzdialený
32 kilometrov volanie o pomoc nezachytil, vzdialenejšia Carpathia ich
však zachytila a na miesto nešťastia priplávala o 4.00, pričom
zahynulo 1.513 a zachránilo 711 osôb (vrátane multimilionára Johna
Astora Benjamina Guggenheima a konštruktéra lode Thomasa Andrewsa)
- britská poisťovňa Lloydďs vyplatila náhradu 58 miliónov mariek (v
trezoroch lode zostali šperky a diamanty v cene vyše 10 miliárd
korún), vyšetrovanie tragédie ukázalo na nerešpektovanie
bezpečnostných predpisov zo strany kapitána Edwarda Smitha
- NAJVÄČŠIE NEŠŤASTIE V DEJINÁCH NÁMORNEJ PLAVBY
- narodila sa česká herečka JULIE CHARVÁTOVÁ. Zomrela roku 1994

Skryť Vypnúť reklamu

1917
- zomrel poľský lekár, filológ a tvorca esperanta LUDWIK LAZARUS
ZAMENHOF. Narodil sa roku 1859

1922
- narodila sa česká divadelná a filmová herečka STELLA ZÁZVORKOVÁ,
ktorá vo filme stelesňuje veseloherné role, pričom často spolupracuje
s televíziou

1942
- prijali na britsko-amerických rokovaniach americký plán spojeneckej
invázie do severného Francúzska (na rok 1943 respektíve keď bude
treba na rok 1942)
- narodil sa český herec JIŘÍ MUCHA - útočili britské lietadlá na
nemecký Dortmund
- pokarhali detroitského rozhlasového kazateľa Charlesa Coughlina za
šírenie antisemitizmu
- narodil sa sovietsky kozmonaut VALENTIN VITALIEVIČ LEBEDEV


1947
- založili Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo pri OSN
- vrátil sa americký cestovateľ admirál Richard Byrd z veľkej
expedície do Antarktídy, ktorá tam letecky mapovala dovtedy
neprebádané časti kontinentu a informoval, že v oblasti sú
pravdepodobne obrovské ložiská uhlia, ktoré by mohli dlhší čas
zásobovať celý svet, no strategicky považoval túto oblasť za
nezaujímavú
- založil Charles de Gaulle v Paríži vlastnú stranu Združenie
francúzskeho ľudu (Rassemblement du Peuple francais - RPF) a žiadal,
aby mohli Francúzi prezidenta voliť priamo v ľudovom referende
- uskutočnila sa v New Yorku premiéra nového filmu Charlieho Chaplina
nazvaného Monsieur Verdoux

Skryť Vypnúť reklamu

1957
- varoval pápež Pius XII. v posolstve adresovanom predovšetkým vedcom
pred rozširovaní jadrového výskumu na vojenské účely
- debutoval režisér Sidney Lumet v USA filmom Dvanásť rozhnevaných
mužov
- zasiahol jordánsky kráľ Husajn II. osobne pri potláčaní pokusu
o štátny prevrat, ktorý sa mal uskutočniť pod vedením náčelníka
generálneho štábu Abú Nuwára, keď ho kráľ odvolal z funkcie premiéra
Sulajmána Nábulsího, prívrženca zblíženia s Egyptom, Sýriou a ZSSR

1962
- odstúpil francúzsky ministerský predseda Michel Debré, pričom vo
funkcii ho nahradil Georges Pompidou, blízky spolupracovník Charlesa
de Gaulla a riaditeľ Rotschildovej banky

1967
- uzavrelo Rumunsko ako prvý štát východného bloku s Izraelom dohodu
o rozšírení obchodných a vedecko-technických stykov

Skryť Vypnúť reklamu

1967
- začal sa 45. milánsky veľtrh
- zvolili Gyulu Kállaiho za predsedu Národného zhromaždenia, Pála
Losoncziho predsedu prezídia Maďarskej ľudovej republiky, Sándora
Gáspára a Ödöna Kisháziho jeho námestníkov, Jena Focka predsedu
vlády, pričom novými členmi vlády sa stali Péter Vályi (financie),
Imre Dimény (poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel) a Imre
Párdi (predseda Štátneho plánovacieho úradu)
- začali sa vo Washingtone dvojdňové vojenské porady paktu SEATO

1972
- zomrela česká herečka MARIE BUREŠOVÁ. Narodila sa roku 1907
- vypustil ZSSR automatickú stanicu Prognoz 1 na komplexný výskum
slnečnej činnosti a jej vplyvu na zemskú magnetosféru
a medziplanetárny priestor, pričom to bola prvá sovietska družica
vypustená technikou parkovacej dráhy
- schválil právny výbor Spolkového snemu zmluvu NSR s Poľskom
- zabila v uruguajskom Montevideu polícia pri prestrelke vodcu
Tupamaros RAÚLA SENDICA a niekoľko ďalších vodcov hnutia

Skryť Vypnúť reklamu

1977
- oznámili, že pri bankovom škandále filiálky švajčiarskej banky
Schweizerischen Kreditanstalt v Chiasso zistili spreneveru vo výške
250 miliónov frankov

1982
- popravili podľa oznámenia za posledných 10 mesiacov v Iráne vyše 13
000 odporcov režimu, pričom podľa oficiálnych údajov popravili len
2 200 politických odporcov
- utopilo sa podľa oznámenia pri tornáde nad ghanským jazerom Volta
vyše 110 osôb

1987
- začalo sa v zimbabwianskom Harare dvojdňové zasadnutie výboru
ministrov zahraničných vecí Hnutia nezúčastnených krajín pre
palestínsku otázku, pričom vyzvalo k urýchlenému usporiadaniu
medzinárodnej konferencie o Blízkom východe s účasťou všetkých
zainteresovaných strán (vrátane OOP)
- podpísal americký prezident Ronald Reagan nariadenie o zvýšení cla
na japonské technické výrobky
- zomrela česká divadelná teoretička, prozaička, autorka rozhlasových
hier a esejistka OLGA SRBOVÁ-SPALOVÁ. Narodila sa roku 1914
- požiadalo Turecko o vstup do EHS
- objavili sa sýrske vojská na predmestí libanonského prístavného
mesta Sidon, najjužnejšie od čias izraelskej invázie do Libanonu
v roku 1982
- začali sa v Moskve päťdňové sovietsko-čínske konzultácie o otázkach
normalizácie bilaterálnych vzťahov

Skryť Vypnúť reklamu


1992
- zastrelil neznámy páchateľ predsedu parlamentu Náhorného Karabachu
ARTURA MKRTČJANA
- varovala OSN Irak, že premiestnením rakiet do území obývaných
Kurdmi riskuje vojenskú konfrontáciu
- pokúsili sa v Jeruzaleme členovia radikálneho hnutia Kach zabiť
predsedu izraelskej Strany práce Jicchaka Rabina
- zomrel americký džezový klavirista SAMMY PRICE. Narodil sa roku 1908
- parafovali predstavitelia Európskeho spoločenstva a siedmich členov
Európskeho združenia voľného obchodu dohodu o zriadení európskeho
hospodárskeho priestoru, pričom podpis komplikovali námietky Rakúska
pre počet tranzitov nákladných automobilov
- dobyli afganské povstalecké sily najväčšiu leteckú základňu Bagram
50 kilometrov od Kábulu, pričom uviedli vládne jednotky do pohotovosti

Skryť Vypnúť reklamu

1997
- začal sa v Ríme druhý súdny proces s bývalým kapitánom SS Erichom
Priebkem: Osemdesiattriročného Nemca uznali v auguste 1996 vinným
z účasti na masakre 335 ľudí počas druhej svetovej vojny, ale na
základe zákona o premlčacej lehote nariadili jeho prepustenie
- zomrel český divadelný, rozhlasový, televízny, filmový herec
a spevák MILAN NEDĚLA, ktorý účinkoval najmä v komédiách, pričom
v televízii sa uplatnil ako moderátor zábavných programov. Narodil sa
roku 1934

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 2. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 3. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 4. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 5. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 6. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 7. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 8. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 9. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 10. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 1. Prečo Slováci nemajú rezervy?
 2. Union má novinku – Očný balík v hodnote 100 eur pre každého
 3. Čerstvá dvojnásobná mamička porovnáva pôrod v Nemecku
 4. Tretia generácia očných špecialistov prichádza do Košíc
 5. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania
 6. Chcete, aby mali školáci Čerstvé hlavičky? Hlasujte
 7. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov
 8. Najbrutálnejšie preteky sveta? Extreme E je Formulou 1 v teréne
 9. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy?
 10. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér
 1. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 15 566
 2. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 14 231
 3. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 11 552
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 11 526
 5. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 7 774
 6. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 7 164
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 5 877
 8. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 5 702
 9. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 5 672
 10. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné 5 357
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pózuje pri prvej dodávke ruských vakcín Sputnik V na Slovensko.

Podania na Sputnik sú staršie ako mesiac.

5 h

Prečo sme prestali očkovať Astrou a ako na tom s vakcináciou sme.

3 h