Historický kalendár na 15. apríla

Svetový deň biomedicínskej laboratórnej vedy - vyhlásilo 22. valné zhromaždenie IAMLT (International Association of Medical Laboratory Technologists - nezávislá a mimovládna asociácia spoločností 40 krajín, ktorá reprezentuje vyše 180.000 technológov lekárskych laboratórií) v Oslo roku 1996, pričom tohtoročnou témou dňa je: Biomedicínska veda - kľúč k diagnóze chorôb spôsobených potravinami a vodou

1747
- zomrel vo Wittenbergu (Nemecko) významný slovenský literárny
historik a pedagóg MICHAL ROTARIDES, ktorý svoje materiály a výskumy
zanechal v rukopisoch. Narodil sa roku 1715

1862
- narodil sa prekladateľ, študentský a kultúrny pracovník BOHUSLAV
HURBAN. Zomrel 6.7.1889

1877
- narodil sa vo Veľkých Levároch sociológ, politik, redaktor,
publicista, univerzitný profesor, príslušník hlasistickej skupiny
verejný činiteľ a kultúrny činiteľ ANTON ŠTEFÁNEK, ktorý svojou
vedeckou tvorbou patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti nášho
kultúrneho života. Zomrel 29.4.1964

1892
- narodil sa v Levoči rímskokatolícky kňaz, verejný činiteľ, právnik,
hlavný mešťanosta Bratislavy a publicista BELO KOVÁČ, funkcionár
HSĽS. Zomrel 7.10.1963

1927
- narodila sa v Telgárte maliarka, ilustrátorka a grafička ANASTÁZIA
MIERTUŠOVÁ
- narodil sa v Nadlaku (Rumunsko) zootechnik, pedagóg, autor
vedeckých statí a článkov JÁN KRESAN


1937
- narodil sa v Šahách historik a vedecký pracovník VOJTECH DANGL,
člen Spolku slovenských spisovateľov
- zomrel v Devičanoch evanjelický farár, náboženský spisovateľ
a cirkevný historik ŽIGMUND HOLÉCZY. Narodil sa 4.1.1867

1942
- narodil sa vo Vyšných Čabinách sklár a sochár JURAJ GAVULA

1947
- narodil sa pubicista TIBOR KRINICKÝ, člen Slovenského syndikátu
novinárov
- vyniesol Senát Národného súdu v Bratislave rozsudok smrti nad
prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom a ministrom
Ferdinandom Ďurčanským (za neprítomnosti)
- narodila sa v Bolerázi chemička ROZÁLIA SANDTNEROVÁ. Zomrela
11.8.1991
- vydala SNR nariadenie číslo 56 O opatreniach v oblasti filmu na
Slovensku
- narodil sa v Košiciach herec a režisér MIROSLAV KOŠICKÝ, umelecký
šéf Spišského divadla

1982
- začal sa v Prahe štvordňový celoodborový zjazd, pričom za predsedu
ÚRO zvolili Karla Hoffmanna

1992
- odovzdal veľvyslanec ČSFR pri Rade Európy ratifikačné listiny,
ktorými sa ČSFR pripojila k európskej dohode o vydávaní stíhaných
osôb, vzájomnej súdnej pomoci pri trestnom konaní, postúpení súdneho
postihu, proti terorizmu a dohode o odovzdávaní odsúdených osôb
- začala ČSFR uplatňovať sankcie voči Líbyi stanovené rezolúciou
Bezpečnostnej rady OSN
- vyžrebovali volebné čísla kandidujúcich strán, hnutí a koalícií,
pričom do Federálneho zhromaždenia, ČNR a SNR kandidovalo 40 strán

1992
- schválilo Federálne zhromaždenie novelu ústavného zákona o čs.
federácii, ktorá sa týkala spôsobu voľby prezidenta a zákon o sústave
daní

1997
- začala sa v Bratislave trojdňová návšteva vysokého komisára
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre
národnostné menšiny Maxa van der Stoela, pričom ho prijal aj
prezident Michal Kováč

---------------------------------------------------------------

1452
- narodil sa svetoznámy taliansky renesančný sochár, maliar,
architekt, vynálezca, matematik a astronóm LEONARDO DA VINCI, ktorý
svojimi výskumami, objavmi a vynálezmi zasiahol do mnohých vedeckých
odvetví, pričom bol jedným z najvynikajúcejších mysliteľov
renesancie, ktorý spojil stredoveké encyklopedické vedomosti
s exaktnou modernou metódou bádania. Zomrel roku 1519

1632
- zranili ťažko v boji proti švédskym vojskám pri bavorskom Lechu
grófa Johanna Tserclaesa Tillyho, nemeckého veliteľa valónskeho
pôvodu, ktorý neskôr na následky zranenia zomrel

1707
- narodil sa nemecký astronóm-teoretik, matematik, mechanik a fyzik
švajčiarskeho pôvodu LEONHARD EULER, ktorý sa zaoberal aktuálnymi
otázkami nebeskej mechaniky, geodéziou, teóriou prílivu, sférickou
a praktickou astronómiou. Zomrel roku 1783

1772
- narodil sa francúzsky prírodovedec, zoológ, jeden z predchodcov
Charlesa Darwina a zakladateľov embryológie ÉTIENNE GEOFFROY
SAINT-HILAIRE. zomrel roku 1844

1782
- narodil sa peruánsky vojak a účastník bojov proti španielskej
koloniálnej nadvláde TORIBIO DE LUZURIAGA. Zomrel roku 1842

1812
- narodil sa francúzsky maliar PIERRE ÉTIENNE THÉODORE ROUSSEAU.
Zomrel roku 1967

1832
- narodil sa nemecký karikaturista a básnik WILHELM BUSCH. Zomrel
roku 1908

1902
- zavraždil študent anarchista v Petrohrade ruského ministra vnútra
DMITRJA SIPIAGINA

1907
- narodil sa haitský politik a diktátor FRANCOIS DUVALIER. Zomrel
roku 1971
- narodil sa britský zoológ, zoopsychológ a vysokoškolský pedagóg
holandského pôvodu NIKOLAAS TINBERGEN, laureát Nobelovej ceny (1973)
za objavy v oblasti sociálneho a individuálneho chovania živočíchov.
Zomrel roku 1988


1912
- narodil sa politik a zakladateľ Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky KIM IR SEN, pričom najdlhšie vládnuci komunistický štátnik
na svete stál na čele KĽDR od založenia v roku 1948 (tri roky po
oslobodení Kórejského polostrova spod japonskej koloniálnej
nadvlády). Zomrel roku 1994

1927
- narodil sa rumunsky politický a štátny činiteľ GHEORGHE OPREA
- narodil sa český sólista baletu KAREL VRTIŠKA
- narodil sa nemecký zbormajster WALTER HAGEN-GROLL

1932
- odovzdali americkému Kongresu petíciu piatich miliónov občanov USA
za legalizáciu alkoholu

1937
- zakázali na základe norimberských rasových zákonov nemeckým Židom
promovať v odbore medicína a zubné lekárstvo

1942
- začalo japonské delostrelectvo ostreľovať americké postavenia vo
filipínskej pevnosti Corregidor neďaleko Manily
- rozhodol nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler o nasadení
maďarských, talianskych a rumunských vojsk do letného útoku wehrmachtu
- zomrel rakúsky prozaik, dramatik a esejista ROBERT MUSIL. Narodil
sa roku 1880
- útočili Briti na Kolín nad Rýnom
- zaútočili Francúzi vlastenci ručnými granátmi na nemecký hlavný
stan v Arrase
- udelil britský kráľ Juraj VI. maltskému ľudu Jurajov Kríž za jeho
statočnosť v bojoch proti Nemcom a Talianom
- narodila sa česká herečka JIŘINA BARÁŠOVÁ

1952
- vykonalo prvý skúšobný let obrie americké lietadlo B-52
- zomrel nemecký politik a teológ LUDWIG KAAS. Narodil sa roku 1881

1957
- zomrel nemecký architekt, maliar a dizajnér RICHARD RIEMERSCHMID.
Narodil sa roku 1868


1967
- demonštrovalo v New Yorku 125.000 Američanov pod vedením
černošského bojovníka za občianske práva Martina Luthera Kinga proti
vietnamskej vojne (najväčší protest za posledné štyri roky)
- začal sa 40. medzinárodný bruselský veľtrh
- prevzal Étienne Eyadéma funkciu togského prezidenta a ministra
národnej obrany, pričom sa vytvorila nová vláda a rozpustili tzv.
výbor togského uzmierenia
- začal sa medzinárodný záhrebský jarný veľtrh

1972
- oslobodili vlastenecké sily juhovietnamské mesto Anloc
- vyhlásili v Uruguaji vojnový stav na 30 dní ako súčasť boja proti
organizácii Tupamaros
- vyzvali ÚV Národného frontu oslobodenia a dočasná revolučná vláda
Vietnamskej repbliky občanov a vojakov k zosilnenému boju proti
americkej agresii

1982
- spáchal samovraždu francúzsky minister zahraničných vecí LOUIS DE
GUIRINGAUD. Narodil sa roku 1911
- popravili v Egypte päť bývalých dôstojníkov pre vraždu prezidenta
Muhammada Anwara as-Sádáta
- dali na Mohavskej púšti v Kalifornii do prevádzky najväčšiu slnečnú
elektráreň na svete

1982
- predĺžili v Nikarague výnimočný stav o ďalších 30 dní, pretože
krajina bola priamo aj nepriamo ohrozovaná politicky, ideologicky,
hospodársky a vojensky, avšak vláda potvrdila ochotu na rozhovory
s USA o normalizácii vzťahov a 17.4. oficiálne požiadala USA určiť
dátum rokovania
- podpísali v Bonne novú vojennskú dohodu medzi NSR a USA umožňujúcu
zvýšiť stav amerických jednotiek v NSR na vyše dvojnásobok v prípade
krízy alebo vojnového konfliktu

1987
- dosiahli v Moskve pri rokovaní ministra zahraničných vecí George
Schultza so sovietskymi činiteľmi dohodu, že obe strany urýchlia
úsilie o realizáciu reykjavíckych dohôd o raketách stredného doletu,
pričom ZSSR navrhol zlikvidovať všetky operačné taktické rakety
v Európe počas jedného roka, avšak podstatný pokrok nedosiahli
v otázke strategických a kozmických zbraní, napriek tomu George
Schultz 16.4. informoval v Bruseli Radu NATO o pozitívnych výsledkoch
rozhovorov
- začal sa štvordňový 20. zjazd Komsomolu, pričom schválil novú
redakciu stanov, vyslovil sa za prijatie zákona o mládeži, pričom
zvolili Viktora Mironenka za prvého tajomníka

1992
- zomrel vo veku 79 rokov KONSTANTIN BAGRATIONI, potomok rodu
Bagrationovcov v Gruzínsku
- schválil Medzinárodný menový fond členstvo 14 bývalých sovietskych
republík v MMF, avšak žiadosťou Azerbajdžanu sa nezaoberal
- potvrdilo výročné zasadnutie Indického národného kongresu (I), že
India nepodpíše zmluvu o nešírení jadrových zbraní
- zomrela česká prozaička a dramatička ALENA VOSTRÁ. Narodila sa roku
1938
- schválilo vietnamské Národné zhromaždenie zmeny ústavy, ktoré mali
umožniť občanom súkromné podnikanie
- vypršal termín na odovzdanie zbraní v Moldavsku, pričom prestrelky
pokračovali a 17. 4. sa uskutočnilo ďalšie rokovanie ministrov
zahraničných vecí Moldavska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny o situácii
v Podnestersku
- prijali v Moskve na šiestom Zjazde ľudových poslancov deklaráciu
zmierňujúcu dôsledky uznesenia a podporujúce vládu a hospodársku
reformu, pričom vláda stiahla demisiu a Boris Jeľcin jej vyjadril
podporu
- prisľúbil vo Washingtone minister zahraničných vecí USA James Baker
bosnianskemu ministrovi zahraničných vecí Harisovi Siladžičovi pomoc
pri zastavení bojov
- prijali Gruzínsko ako poslednú republiku bývalého ZSSR do
Severoatlantickej rady pre spoluprácu
- odpovedala Líbya na sankcie uplatňované viacerými štátmi voči nej
znížením stavu cudzích diplomatov v Tripolise, pričom vyzvala Arabov
k rozhodným krokom voči nim

1997
- zahynulo 343 osôb (vrátane asi 100 Indov) pri požiari v stanovom
tábore v údolí Miná v blízkosti pútnického mesta moslimov Mekka
v Saudskej Arábii, pričom väčšie či menšie popáleniny utrpelo ďalších
1300 moslimských pútnikov
- zomrel bývalý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany
Československa a jedna z kľúčových postáv Pražskej jari ZDENĚK
MLYNÁŘ, ktorý ako najmladší člen ústredného výboru strany podporoval
reformnú politiku jej šéfa Alexandra Dubčeka a o udalostiach Pražskej
jari napísal v roku 1978 knihu Nočný mráz. Narodil sa roku 1930
- priplávali do albánskeho prístavu Drač prvé vojnové lode, čím sa
začala operácia Alba (Úsvit) s cieľom zaistiť dodávky a distribúciu
humanitárnej pomoci Albánsku

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 6. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 7. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 10. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 14 014
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 063
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 480
 4. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 952
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 749
 6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 737
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 392
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 391
 9. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 462
 10. Jarné prázdniny pri mori? 3 189

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Barometer policajnej korupcie? Ako hladko kúpite drogu

Drogový biznis sa globalizuje a digitalizuje.

ŠPORT

Bratia posielajú väčšinu platu rodičom

Synovia majstra sveta prekonali otca.

Neprehliadnite tiež

Meteorológovia varujú pred hmlou

Horšiu viditeľnosť avizujú najmä v južných častiach Slovenska a v okolí Popradu, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi.

Odborníčka: Drogovo závislých ani po rokoch neubúda

Pomáhať závislým od drog môže byť celkom jednoduché. Niekedy stačí sa porozprávať a dať im najavo, že ich život má zmysel.

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

Štátna poisťovňa chce obmedziť liečbu pre ľudí, ktorí strácajú zrak

Všeobecná zdravotná poisťovňa je v niekoľkomiliónovej strate. Šetriť plánuje aj tak, že bude pacientom liečiť iba jedno oko, aj to neskôr a iba dva roky. Sama sa tak plánuje uzdraviť.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop