Historický kalendár na 17. apríla

Svetový deň hemofílie - vyhlásila Svetová federácia hemofílie (WFH) s
cieľom upriamiť pozornosť na problematiku hemofílie (vrodená krvácavá choroba, pričom ide o genetickú poruchu, ktorá spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj nedostatočnú zrážavosť krvi a zastavenie krvácania po poranení) a pripomenúť každodenný boj, ktorému čelia hemofilici, pričom včasná diagnóza, primerané znalosti a dobrá lekárska starostlivosť umožňuje viesť
kvalitnejší život

Štátny sviatok Izraela - Deň nezávislosti (Jom haecmaut): pripomína založenie moderného Izraelského štátu (1948)
Štátny sviatok Sýrskej arabskej republiky - Deň evakuácie (odchod posledných francúzskych jednotiek, 1946)

1897
- narodil sa v Holíči akademik SAV vo vednom odbore história,
divadelný kritik, teatralóg a vysokoškolský pedagóg DANIEL RAPANT,
najvýznamnejší novodobý slovenský historik (známy najmä dielom
Slovenské povstanie 1848-1849), ktorý bol znalcom maďarsko-slovenskej
problematiky, pričom zásadne prispel k osvetleniu prelomových období
našich dejín. Zomrel 17.4.1988

1902
- narodil sa v Španej Doline katolícky kňaz, odborný publicista,
historik a vysokoškolský pedagóg PETER VAJCÍK, zakladateľ moderného
historicko-pedagogického bádania na Slovensku v medzivojnovom
a povojnovom období, pričom sa autorsky zúčastnil na spracovaní
celoštátnych učebníc a vysokoškolských učebných textov. Zomrel
5.6.1985

1927
- začalo sa pravidelné rozhlasové vysielanie z Košíc
- narodila sa v Bratislave operná speváčka (soprán) KVETA BELANOVÁ

1932
- narodila sa bibliografka IVANA GROSSOVÁ, ktorá sa zaslúžila
o rozvoj bibliografie z oblasti lesníctva a drevárstva

1937
- narodil sa v Pavlanoch výsadkár, politik, bývalý predseda
branno-bezpečnostného výboru snemovne ľudu Federálneho
zhromaždenia ČSFR, zakladateľ a bývalý predseda Asociácie
slovenských vojakov, nestor Armády SR a spoluzakladateľ
slovenskej štátnosti JÁN REPASKÝ, vedúci úradu Ministerstva obrany
SR. Zomrel 18.9.1998


1947
- narodil sa v Novom Meste nad Váhom maliar PETER ONDREIČKA. Zomrel
16.10.1990
- narodil sa novinár MILOSLAV KONČOK

1952
- narodila sa v Martine herečka ZUZANA KRONEROVÁ

1957
- začala sa premiérou O psíčkovi a mačičke činnosť Štátneho bábkového
divadla v Bratislave

1972
- zomrel v Galante-Hodoch kníhviazač, rytec a maliar ŽIGMUND HUBÁČEK,
ktorý bol výtvarníkom v Novohradskej textilke, pričom sa pokúsil
o maľbu akvarelov. Narodil sa 8.8.1906

1987
- zomrel hudobný skladateľ a klavirista JOZEF GREŠÁK, ktorý sa
venoval predovšetkým symfonickej, vokálno-inštrumentálnej a organovej
tvorbe, pričom pôsobil na východnom Slovensku. Narodil sa 30.12.1907
- dohodli sa ministri Vladimír Dlouhý (ČSFR), Béla Kádár (Maďarsko)
a Adam Glapiäski (Poľsko) na vytvorení Výboru pre spoluprácu
v strednej Európe

1997
- potvrdil v Bruseli v záverečnom kole individuálneho dialógu medzi
SR a NATO minister zahraničných vecí Pavol Hamžík záujem SR o vstup
do Severoatlantickej aliancie ako zahraničnopolitickej priority SR
- uzniesla sa 15-členná (8 zástupcov opozície) Ústredná komisia pre
referendum SR na svojom prvom zasadnutí, že pri referende sa vydá
jeden hlasovací lístok so štyrmi otázkami a platný bude pri
obsahovaní odpovede na aspoň jednu otázku, pričom nárok na
zastúpenie v komisii nepriznali tým politickým subjektom, ktorých
predstavitelia sa do NR SR dostali na kandidátkach iných strán (išlo
o DS, Slovenskú zelenú alternatívu a o Zjednotenú stranu práce)
- uskutočnil sa poslanecký prieskum na Ministerstve kultúry za účasti
poslancov NR SR Pavla Halabrína, Milana Ftáčnika, Ľudmily Muškovej,
Ľuba Romana a Idy Rapaičovej

---------------------------------------------------------------------

1492
- súhlasil španielsky kráľovský pár Ferdinand II. Aragónsky a Izabela
I. Kastílska s financovaním objavnej cesty Krištofa Kolumba

1622

- narodil sa anglický barokový básnik waleského pôvodu HENRY
VAUGHAN. Zomrel roku 1695

1772
- narodil sa český kňaz a básnik národného obrodenia VOJTĚCH NEJEDLÝ.
Zomrel roku 1844

1807
- narodil sa český maliar JOSEF VOJTĚCH HELLICH. Zomrel roku 1880

1817

- narodil sa český prozaik FRANTIŠEK PRAVDA (vlastným menom Vojtěch
Hlinka). Zomrel roku 1904
- otvorili v Hartforde (štát Connecticut) prvú americkú školu pre
nepočujúcich

1837

- narodil sa americký finančník JOHN PIERPONT MORGAN. Zomrel roku
1913

1847
- narodil sa český divadelný pracovník, spevák a herec JAN PIŠTĚK.
Zomrel roku 1907


1882
- narodil sa rakúsky klavirista, hudobný skladateľ a pedagóg ARTUR
SCHNABEL. Zomrel roku 1951
- narodil sa brazílsky spisovateľ JOSÉ BENTO MONTEIRO LABATO. Zomrel
roku 1948

1897
- narodil sa holandský prozaik katolíckeho zamerania a novinár ANTOON
COOLEN. Zomrel roku 1961

- narodil sa americký prozaik a dramatik THORNTON WILDER. Zomrel
roku 1975

1907
- narodil sa fínsky politik a štátnik MARTTI JOHANNES MIETTUNEN.
Zomrel roku 2002

1912
- narodila sa americká herečka rakúsko-maďarského pôvodu MARTA
EGGERTHOVÁ
- došlo k masakru na sibírskej rieke Lene, keď pri štrajku
robotníkov-zlatokopov strieľalo cárske vojsko do štrajkujúcich,
pričom 270 osôb zahynulo, 250 bolo zranených a udalosť vyvolala ohlas
v celom Rusku i na svete
- prepuklo v marockom prístave Fás protifrancúzske povstanie
- mohli v strednej Európe pozorovať úplné zatmenie Slnka

1917
- predniesol Vladimír Iľjič Lenin na schôdzi boľševikov v Petrohrade
a toho istého dňa tiež na spoločnej schôdzi boľševikov a menševikov
referát O úlohách proletariátu v súčasnej revolúcii (tzv. aprílové
tézy), pričom išlo o plán prechodu od buržoáznodemokratickej
k socialistickej revolúcii

1927
- narodila sa talianska operná speváčka (soprán) GRAZIELLA
SCIUTTIOVÁ, ktorej aplaudovali návštevníci všetkých popredných
operných scén, pričom bola aj úspešnou opernou režisérkou a uznávanou
učiteľkou spevu. Zomrela zomrel 2001

1932
- narodil sa nemecký spisovateľ a režisér ROLF SCHNEIDER

1942

- zomrel francúzsky chemik, fyzik, vysokoškolský pedagóg,
konštruktér prístroja na pozorovanie elektroosmózy, skúmateľ
röntgenového a katódového žiarenia JEAN-BAPTISTE PERRIN, laureát
Nobelovej ceny (1926) za práce o diskontinuitnej štruktúre látok
a špeciálne a objav sedimentačnej rovnováhy. Narodil sa roku 1870
- uskutočnili Briti nálet na Augsburg
- unikol Nemcami zajatý francúzsky generál Henri-Honoré Giraud
z nemeckej pevnosti Königstein, kde bol v zajatí od roku 1940), do
neobsadenej zóny Francúzska, pričom už 28.4. ho vo Vichy prijal
maršal Henri-Philippe Pétain

1962
- odmietol na konferencii ministrov zahraničných vecí EHS v Paríži
zástupca Belgicka Paul-Henri Spaak pokračovať v rokovaní
o Fouchetovom návrhu európskej politickej únie, pokiaľ nebude Veľká
Británia účinne zapojená do spoločného trhu

1967
- vypustili americkú umelú družicu Surveyor 3 s pomocou rakety
Atlas-Centaur, ktorá vykonala prvé práce na Mesiaci - diaľkovo
riadená mechanická lopatka rozryla mesačný povrch a uskutočnila
skúšku pevnosti
- vyradili sily Národného frontu oslobodenia z boja v provincii
Tay-ninh od 18.3. do 10.4 4806 nepriateľských vojakov (väčšinou
Američanov)
- oznámili plagáty v pekinských uliciach obvinenie Liu-Šao-čchiho
a Teng Siao-pchinga z prípravy vojenského štátneho prevratu vo
februári 1966
- začal sa šesťdňový 7. zjazd Jednotnej socialistickej strany Nemecka
(SED), na ktorom konštatovali, že zjednotenie NDR s imperialistickým
západným Nemeckom je nereálne, preto historickým poslaním NDR bolo
dovŕšenie výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti a úsilie
o normalizáciu vzťahov s NSR

1972
- odporučili zahraničné výbory oboch komôr Najvyššieho sovietu ZSSR
ratifikáciu zmlúv medzi NSR a ZSSR
- odstúpila turecká vláda premiéra Nihata Erimu
- začali sa dvojdňové pouličné prestrelky v britskom Belfaste
a Londonderry, pričom zabili a zranili 20 osôb
- schválil pakistanský parlament, ktorý sa zišiel prvý raz, od roku
1968, dočasnú ústavu, ktorá mala platiť do augusta 1973
- odsúdili poslankyňu severoírskeho parlamentu a obhajkyňu ľudských
práv Bernadettu Devlinovú na šesťmesačný trest väzenia za účasť na
nepovolených demonštráciách vo februári, avšak už 26. apríla ju
amnestovali

1977
- zomrela vo veku 52 rokov česká sochárka a keramička JANA
HLAVÁČOVÁ-CHODĚROVÁ

1982
- uskutočnila sa v Mníchove mierová manifestácia 80 000 osôb, pričom
Socialistický mládež Nemecka usporiadal (a nasledujúci deň) mierové
akcie v celej krajine, ktoré zakončili veľkou mierovou manifestáciou
v Dachau
- prevrhla sa a potopila na Ismáilíjskom kanále na Níle preťažená
pramica, pričom sa utopilo vyše 60 osôb
- zomrela lotyšská spisovateľka GERTRUD VON BRINCKEN. Narodila sa
roku
1892
- odvolali podľa oznámenia v marci zo štátnych funkcií ďalších 59
osôb, čím počet osôb zbavených v Poľsku od 13.12.1981 stúpol na 1022,
pričom dôvodom bolo väčšinou nedostatočné plnenie povinností,
neschopnosť, porušovanie zákonov a v niekoľkých prípadoch alkoholizmus
- podpísala britské kráľovná Alžbeta II. ako hlava kanadského štátu
ústavu tejto severoamerickej krajiny, pričom sa Kanada stala úplne
nezávislým štátom

1987
- ostreľovali tamilskí povstalci zo samopalov pri srílanskom prístave
Tirikunámalé štyri autobusy so Sinhálcami, pričom zahynulo 122 osôb,
60 bolo zranených a vláda zrušila jednostranné prímerie
- uskutočnil ZSSR podzemný jadrový výbuch (20-150 kiloton)
- začala sa štvordňová veľkonočná akcia západonemeckého mierového
hnutia za jadrové odzbrojenie a proti zbrojeniu v kozme, pričom 300
000 účastníkov vyzvalo USA a krajiny NATO odstrániť jadrové rakety
z Európy a bonnskú vládu zrušiť dohodu o účasti NSR na príprave
amerických plánov kozmického zbrojenia
- zostavili po kríze, ktorá vypukla 3.3., novú taliansku vládu len
z príslušníkov Kresťanskodemokratickej strany a technokratov na čele
s Amintorem Fanfanim, avšak 28.4. podala demisiu
- vyhlásil oficiálne americký prezident Ronald Reagan sankcie na
dovoz japonskej elektroniky, pričom uvalili 100-percentné clá ako
odvetu za nedodržanie dvojstrannej dohody o polovodičoch
a neotvorenie japonského trhu pre americký tovar

1992
- zomrel vo veku 80 rokov londýnsky holič RAYMONDO PIETRO CARLO
(známy ako Teasie Weasie), autor účesového štýlu 60. rokov
- prijala skupina bývalých svetovo známych osobností tzv. tokijskú
deklaráciu s výzvou svetovej verejnosti hľadať cesty k obmedzeniu
hrozby ekologických katastrof
- obsadili Kábul zo severu ozbrojené oddiely Ahmada Šáha Masúda
a z juhu ozbrojenci Islámskej strany, avšak bývalý afgansky premiér
Gulbuddín Hekmatjár neuznal kábulské vojenské vedenie a odmietol
podieľať sa na koalícii, pričom minister zahraničných vecí Abdul
Vakíl a Amad Šáh Masúd uzavreli v Čaríkare dohodu o plnení mierového
plánu OSN
- prijalo Maďarsko podmienky obsiahnuté v liste námestníka predsedu
Komisie Európskeho spoločenstva Fransa Andriessena pre účasť ES na
činnosti trojstrannej komisie odborníkov, ktorá mala posúdiť výstavbu
vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

1997
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2341
- zomrel izraelský historik, diplomat a štátnik CHAIM HERZOG, pričom
na najvyššom poste židovského štátu pôsobil dve funkčné obdobia
v rokoch 1983-1993. Narodil sa roku 1918
- potvrdil juhokórejský Najvyšší súd tresty vynesené súdom nižšej
inštancie proti bývalým prezidentom Čon Du-hwanovi (odsúdený na
doživotie) a Ro Tche-uovi (trest odňatia slobody v dĺžke 17 rokov),
pričom obaja bývalí juhokórejskí prezidenti si odpykávali trest za
podnecovanie vzbury, vlastizradu, zneužívanie právomoci a úplatkárstvo

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 7. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 027
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 735
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 294
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 546
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 914
 6. Moskva alebo Petrohrad? 2 400
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 312
 8. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 110
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 787
 10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 692

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment politológ.

KOMENTÁRE

Srebrenica stále pripomína, že Európa nemusí byť imúnna

Mladič sa pred spravodlivosťou nakoniec neschoval.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Finančné skupiny a korisť, rozdelia si medzi sebou televízie

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.

Domov

Advokát o esbéeskároch: Zákazníka môžu zadržať, ale je to na hrane

Už keď človek vstupuje do obchodu, je uzrozumený s tým, že podlieha kontrole, hovorí pre SME advokát JOZEF HERBULÁK.

Domov

Danko v dume dvoril Rusom, teraz, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.

Domov

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.