SME
Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky
ROZHOVOR KAROLA SUDORA

Stanislav Cigánek: Ján Pavol II. nás urazil pobozkaním Koránu

Arcibiskup Zvolenský a jeho ľudia nás na stretnutí urážali a zosmiešňovali, tvrdia v rozsiahlom rozhovore exkomunikovaní kňazi.

Narodil sa v roku 1981 v Prahe. Maturoval v Prahe, na Slovensku vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 bol vysvätený za kňaza. Medzi jeho záujmy patrí najmä literatúra.Narodil sa v roku 1981 v Prahe. Maturoval v Prahe, na Slovensku vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 bol vysvätený za kňaza. Medzi jeho záujmy patrí najmä literatúra. (Zdroj: Dana Sudorová)

O jedenástej dopoludnia sme im zavolali, o druhej sme už s nimi sedeli v Nitre. Prišli všetci traja. Keď k nám prichádzali po tamojšej pešej zóne, pôsobili dojmom bežných mladých ľudí. Ruky vo vreckách, civilné oblečenie... Nevedieť, čo za búrku spôsobili v oficiálnych katolíckych kruhoch, človek by neveril, že tými buričmi sú práve oni.

Dohodli sa, že partnerom pre rozhovor bude Stanislav Cigánek. S tým, že ostatní ho budú v prípade potreby priebežne dopĺňať. Tak sa aj stalo. Ich názory sa totiž evidentne zhodujú. Hovorili pomaly, potichu, skoro nad všetkým najskôr chvíľu premýšľali. Ako kňazi. Akurát nimi nie sú, pretože sú exkomunikovaní. Oni si to nemyslia.

Viedli vás k viere rodičia?

Čiastočne oni, z veľkej časti som k nej však dospel sám. Rozhodnutie, že chcem v živote slúžiť Ježišovi Kristovi, som musel urobiť ja osobne. Usilujem sa totiž o svoju spásu, aj o spásu ľudí, ktorí sú okolo mňa.

Nikdy ste nezapochybovali?

O viere ako takej ani nie. O ceste k samotnému povolaniu... to už je iná vec.

Znamená to, že už v seminári sa vyskytovali veci, s ktorými ste mali vnútorný problém?

Nepochybne. Človek má nejaké predstavy, ale nie všetky sa zvyknú naplniť. Bohužiaľ, realita počas školy bola iná, než som čakal.

Konkrétne?

Určite by sa tam dalo zmeniť množstvo vecí. Človek by očakával napríklad iný prístup a iné vzory kňazov, s ktorými sa tam musí stretávať.

Znamená to, že ľudia, od ktorých ste čakali, že budú morálnymi autoritami, nimi v skutočnosti neboli?

Dalo by sa to tak povedať. Profesori tam však prezentovali aj správanie a názory, s ktorými sa nedalo súhlasiť. Diskusia mohla ísť len po určitú hranicu. Platilo to aj vtedy, ak prednášajúci nepredložil argumenty, ktoré by zdôvodnili jeho postoje. Diskusia sa na jeho pokyn jednoducho skončila a hotovo.

Niektorí profesori na teológii popierajú zmŕtvychvstanie Krista

To nie je špecifikum štúdia teológie, to je problém vysokých škôl ako takých.

Na teológii je taký prístup oveľa citlivejší. Človek sa pripravuje na to, že bude kňazom, preto potrebuje poznať odpovede na svoje otázky. Ak nie sú zdôvodnené a platia len z dôvodu, že dotyčný je v hierarchii vyššie ako vy, nemôže to byť dobré. O istých veciach sa tam jednoducho nesmie diskutovať. Kto si trúfol prekročiť hranicu, bol označený za extrémistu. Na tej škole je lepšie nevystrkovať rožky, inak máte problém.

Stále hovoríte nekonkrétne. Skúste menovať príklady, v ktorých pedagógovia na teológii reálne zlyhávali.

Prakticky všetky tie príklady úzko súvisia s tým, čo sme formulovali v decembrovej výzve biskupom.

Konkrétne?

Jedna z otázok, ktorú biskupom kladieme, znie, či sa odriekajú historicko-kritickej teológie a ducha, ktorý je za ňou.

Čo to znamená?

Na teológii fungujú niektorí profesori, raziaci práve tento prúd. Sú to ľudia, ktorí popierajú napríklad reálne a historické zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tým idú proti podstate samotnej viery. Apoštol Pavol hovorí, že „ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera". Viete, čo by to znamenalo? Že všetka naša snaha žiť v duchu katolíckej náuky je de facto zbytočná.

Čím tí učitelia argumentujú?

Že pri zmŕtvychvstaní nikto nebol a nikto tak Ježiša nevidel. Úplne zabúdajú, že apoštoli ho potom videli. Pre nich to jednoducho nie je historická udalosť.

Ak tomu dobre rozumiem, budúcich kňazov na svoje povolanie pripravujú aj ľudia, ktorí tvrdia, že zmŕtvychvstanie Krista je rozprávka.

Nie všetci, iba niektorí. Neoznačujú to priamo za rozprávku, ale za iný literárny žáner, ktorý je rozprávke dosť podobný. Okrem toho tí ľudia pokojne spochybňujú zázraky, uvedené v evanjeliu. Keď sa na to bohoslovec začne pýtať, tak kľučkujú a operujú rôznymi termínmi, len aby nemuseli odpovedať priamo.

Čo je však zlé na kritických pedagógoch? Prečo by mali všetci veriť, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych?

V otázkach viery sa nemá čo kľučkovať, isté veci sú predsa jasné. Ježiš Kristus historicky vstal z mŕtvych, a ak to profesor na fakulte popiera, útočí na podstatu viery. V našej cirkvi je predsa fakt o vzkriesení najzákladnejšou vecou.

O ktorých učiteľov ide?

Radšej ich nebudeme menovať, vyskytuje sa to však aj v niektorých skriptách. Takéto bludy však nie sú ničím novým, existujú sto rokov, proti tomuto modernizmu bojoval už Pius X. Tézy, ktoré vtedy odsúdil, sa však dnes do teológie postupne vracajú.

Ktoré zázraky sa spochybňujú na fakulte?

Prechod cez Červené more, pád Jericha, popieranie existencie Jonáša a tak ďalej. Pritom ide o veci, s ktorými sa veriaci stretáva od začiatku svojej duchovnej cesty. Všetky takéto názory spochybňujú všemohúcnosť Boha, Božie slovo sa tak stavia na roveň obyčajným bájkam. Nemožno predsa popierať všetko nadprirodzené, všetko, čo odporuje našej vlastnej skúsenosti z bežného života. Tí ľudia sa pritom tvária, akoby tie veci vymyslel niekto až neskôr a doplnil ich do evanjelií so zámerom spraviť ich zaujímavejšími. To je však ateistický, nie katolícky prístup. Kresťanstvo je predsa náboženstvo, zjavené Bohom. Ak spochybníme jeho činnosť a zázraky, celé kresťanstvo padne.

2.jpg

Vyhadzovanie zo skúšok za názor je na fakulte bežné

Hovoríte o tom, čo sa dialo na teológii, potom mi však nie je jasné, prečo ste sa vôbec nechali vysvätiť. Najskôr počas štúdia mlčíte, potom sa stanete kňazmi, až nakoniec vystúpite proti svojim nadriadeným. Pôsobí to pokrytecky.

Snahy niečo zmeniť a prejaviť svoj názor existovali zo strany mnohých bohoslovcov. Opakovane reagovali na viaceré veci, ktoré im nesedeli.

Vy traja ste patrili k nim?

Viac menej áno. Bolo však jasné, že preraziť sa nedá a také snahy človeku skôr uškodia. Vyhadzovanie zo skúšok bolo úplne bežné. Stačilo mať iný názor ako profesor, prípadne trvať na tom, čo hovorí Božie slovo. Ak bohoslovec na skúške povedal, že prechod cez Červené more je samozrejmosťou, že nemá dôvod na pochybnosti, pedagóg mu oponoval, že historicko-kritická teológia tvrdí niečo iné, takže si to má ísť doštudovať. Študenti sa potom logicky zmierujú s tým, že nech robia čo chcú, aj tak nič nezmôžu. Jednoducho ich zlomia.

Stále nerozumiem, čo je zlé na kritickom pohľade na historické udalosti, tobôž, ak sú naozaj ťažko uveriteľné.

Už sme to spomínali - ak spochybníme činnosť a zázraky Boha, celé kresťanstvo predsa padne.

Prečo ste sa potom nechali vysvätiť za kňazov?

Bol to určitý proces. Až v decembri 2009 v nás všetko dozrelo natoľko, že sme prišli s výzvou biskupom. Vôbec sme pritom nepočítali, že ich reakcia bude taká, aká bola. Podľa nás je úplne normálne, že každý kresťan urobí to, čo sme v tej výzve žiadali.

Biskupom ste predsa nedali na výber, dostali od vás ultimátum. Citujem: „...ak odmietnete vyznať základné pravdy kresťanskej viery, ak sa neoddelíte od súčasných heréz a od ducha, ktorý je za slobodomurármi, už viac nie ste pastierom Kristovho stáda! Ste už apostatom, ktorý za zriekol svojho Pána a sám seba vylúčil z cirkvi." Dvanásteho decembra ste im oznámili, že sa majú vyjadriť do 25. decembra.

Bolo to tak preto, aby bolo jasné, že sa nemajú vyjadrovať hocikedy, ale k jasne stanovenému termínu. Vedeli predsa, dokedy majú čas. To, či je tam ultimátum, je druhoradá vec.

Hierarchov ste zasiahli aj po inej stránke. Muselo byť pre nich šokom, že proti nim „vybehli" traja mladí, nedávno vysvätení kňazi. Ultimátum obvykle nie je cesta k dialógu.

Podľa nás je logické, že ak ste niekomu podriadený, chcete vedieť, kto je kto. Sme kňazi a našimi nadriadenými boli biskupi. Koho iného sme mali vyzvať?

Možno ste mali zvoliť diskusiu, nie pritlačiť ich k múru.

Keď vidíme rozklad v cirkvi a všetky tie šíriace sa bludy, musíme konať. Nemecký arcibiskup Zollitsch napríklad verejne povedal, že Ježiš nezomrel za naše hriechy, ale iba zo súcitu s trpiacimi. Ide o absolútny blud, ktorý netvrdí hocikto, ale predseda nemeckej biskupskej konferencie. Nikto naň pritom nereaguje. V súvislosti s nami sa v médiách vyskytujú reči o upaľovaní na hranici, keby sme tu však mali stredovek, horel by práve Zollitsch.

Iné základné pravdy viery spochybňuje ukrajinský kardinál Huzar. Vyslovene spochybňuje Božstvo Kristovo, Panenstvo Bohorodičky, večnosť pekla a reálnosť zavrhnutia, k tomu propaguje veštenie kyvadlom a dovoľuje homosexualitu.

3.jpg

Českí biskupi kryjú bludy Tomáša Halíka

Za heretikov ste označili aj biskupov z Indie a z Česka. Čo vyviedli tí indickí?

V Indii vyšla takzvaná indická Biblia, ktorú schválili tamojší biskupi. Je však zjavným synkretizmom s pohanským hinduizmom.

Synkretizmus je zmiešavanie.

Presne tak. Ide o popretie základných princípov našej viery.

Vy ste tú Bibliu čítali?

Nie, vieme o nej z internetu.

Zdroje na internete delíme na dôveryhodné a nedôveryhodné.

Bolo to na oficiálnych stránkach katolíckych médií. Tu, u nás na Slovensku. Tá Biblia je nevyhovujúca.

Prečo sú heretikmi aj českí biskupi?

Pretože kryjú bludy katolíckeho kňaza, profesora Tomáša Halíka. Bol obvinený z viacerých heréz. Biskupi aj tamojší kardinál Vlk boli jasne vyzvaní, aby ho exkomunikovali. Neurobili tak, sami sa teda stali heretikmi.

Halík je v Česku mimoriadne obľúbeným duchovným, mnohí ho poznajú aj na Slovensku.

Hlása bludy, napríklad čo sa týka vzkriesenia Ježiša Krista. Podáva o tom výklad, odporujúci tradičnej viere. Konkrétne ide o jeho knihu Noc zpovědníka.

Ten človek je veľkou autoritou a vaši odporcovia môžu kedykoľvek povedať, že on sám, ale trebárs aj Václav Malý, spravili pre pozdvihnutie viery a pre duchovno viac, ako vy všetci dokopy.

Pán Halík nehlása evanjelium, ktoré hlásali apoštoli. Ľudia, ktorí veria jeho bludom, podľa mňa v skutočnosti nie sú katolíkmi. Oslovuje mnohých ľudí, ale je to tak preto, lebo jeho slová „šteklia uši", sú ľúbivé, hoci v istých veciach nepravdivé.

Nie je práve toto cesta k ľuďom? Prístup, oprostený od všetkej tej spupnosti, arogancie a bigotnosti, ktorá od vašej cirkvi mnohých odrádza?

Halík predsa hlása, že Kristus nie je jedinou cestou k spáse, uznáva aj názory iných náboženstiev. Popiera teda našu vlastnú vieru, našu podstatu. Plnosť pravdy má len katolícke učenie. Českí biskupi verejne odpadli od katolíckej viery tým, že tolerujú práve takéto pomýlené názory Halíka.

4.jpg

V základných otázkach viery nie je čo diskutovať, biskupi sa mali vyjadriť

Čo s tým majú naši biskupi?

Normálny človek vníma, čo sa deje vo svete a vidí, že naši hierarchovia mlčia. Naša výzva smerovala len k tomu, či je ich viera katolícka, alebo taká, akú majú odpadlí biskupi, ktorých sme spomínali.

To ste k tomu mohli rovno vyzvať aj pápeža. Neviem o tom, že by spochybňoval konanie Zollitscha, Huzara, či indickú Bibliu.

Možno o tých výrokoch nevie, možno sa to k nemu nedostalo. Vieme však o nich my. Na internete je toho plno, môže sa na to pozrieť každý.

Ak pápež vie o výroku Zollitscha, a napriek tomu nezasiahol, znamená to, že zlyhal aj on?

Nevieme, či je o tom informovaný. Vychádzajme z toho, čo hovorí Božie slovo - ak je váš spolubrat mimo, ak nejako zhrešil, ste povinní ho napomenúť. A keďže Zollitschov výrok bol aj v tamojších médiách, nemeckí biskupi o ňom nepochybne vedia. Mali teda zasiahnuť. Miesto toho mlčali. A to napriek tomu, že boli vyzvaní, aby toho arcibiskupa napomenuli.

Kým boli vyzvaní?

Je to zverejnené na internete.

Kým konkrétne boli vyzvaní?

Pravovernými gréckokatolíckymi biskupmi na Ukrajine. Tí vyzývali aj indických a českých biskupov. Odvtedy vie o týchto prípadoch celý svet a nič sa nedeje.

Vráťme sa k pápežovi.

Pápež je najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi. Celá cirkev, a teda aj on, stoja na Božom zjavení. Ak my obhajujeme základy kresťanskej viery, znamená to, že podporujeme aj Svätého otca. Vieme predsa, čo kardinál Ratzinger písal ešte predtým, než sa stal pápežom. Jeho vtedajšie výroky sú dosť podobné našim názorom, pretože kritizoval práve liberálnu teológiu.

Nezlyhali ste v tom, že ste biskupom nedali priestor na diskusiu? Problémy sa nedajú vyriešiť štýlom „buď spravíš, čo chcem, alebo si odpadlík", lebo tým automaticky popudíte druhú stranu.

Považovali sme za potrebné, aby biskupi prejavili svoj názor verejne.

Veď o tom hovorím - postavili ste ich pozície „buď - alebo". Odmietli ste diskusiu.

V základných vyznaniach viery nie je o čom diskutovať. O čom by ste tam chceli debatovať? Keď sme poslali biskupom svoju výzvu, mňa a kolegu Chlebeka si pritom arcibiskup Zvolenský zavolal k sebe.

6.jpg

Arcibiskup Zvolenský a jeho ľudia nás na stretnutí urážali a zosmiešňovali

Médiá o tom písali - údajne ste mu dali podmienku, že sa s ním budete baviť, len ak pristúpi na vaše vyznanie viery. Dal vám preto jeden deň na ospravedlnenie, a keďže ste tak nespravili, exkomunikovali vás.

Pán Zvolenský len tvrdí, že vyhlásil našu exkomunikáciu, v skutočnosti je odpadlíkom od cirkvi on. My sme určitú snahu o diskusiu s ním prejavili. Vyjadrili sme sa však, že k tomu je potrebné, aby vyhlásil to, čo sme mu predložili. Odpovedal, že nemáme právo pýtať sa na také veci.

V čom spočíva vaša legitimita spochybňovať vieru arcibiskupa?

Kánonické právo nikomu nezakazuje pýtať sa. Pán Ježiš povedal apoštolovi Petrovi: „Keď ma budú mučiť, trikrát ma zaprieš." Peter mu odpovedal: „Pôjdem s tebou aj na smrť." Keď Ježiša začali bičovať, prišla obyčajná slúžka, a povedala Petrovi: „Aj ty si bol s ním." A Peter povedal: „Nepoznám ho." Peter jej pritom vôbec nevyčítal, čo si to dovoľuje, hoci ho k vyznaniu viery vyzvala len obyčajná slúžka. A my, kňazi, ani nie sme slúžky.

Mali ste právo pýtať sa, on mal právo neodpovedať na vaše ultimátum.

Jednalo sa o najzákladnejšie pravdy kresťanskej viery. Jeho neodpovedanie považujeme za zapretie viery.

To nemá logiku.

Má. Tie otázky sa týkajú podstaty kresťanstva. A všetky tie veci sú verejne spochybňované aj na teologickej fakulte, za ktorú Zvolenský nesie zodpovednosť ako biskup a kancelár fakulty. Je snáď povinný vyjadriť sa k bludom, ktoré sa tam vyučujú, nie? Ja som mu o tom na stretnutí hovoril s tým, že môžem vysloviť aj mená profesorov, ktorí útočia na našu vieru.

Ako reagoval?

Jeho poradcovia povedali, že mená nie je treba spomínať.

Na stretnutí boli aj ďalší ľudia?

Áno, okrem nás dvoch a arcibiskupa tam boli aj traja jeho poradcovia. Oboch nás tam vyslovene zosmiešňovali a urážali. Vraj na svoje postoje nemáme právo. (do debaty vstúpil Martin Chlebek: „Pán Zvolenský sa dotýkal aj osobných vecí, napríklad mojich zosnulých rodičov, vraj čo by na moje konanie povedali. Bolo to dosť urážlivé.") My sme sa pritom ich osôb nedotýkali, veď v tom nebolo nič osobné. Vyslúžili sme si ponižovanie a útočenie.

Mlčanie biskupov sa nám nepáči aj preto, že v minulosti znamenalo akýsi súhlas s herézami. Pápež Honorius I. v tomto mlčal, a nasledujúci pápež ho po smrti práve preto exkomunikoval. Biskup v takých chvíľach nemá čo mlčať, je pastierom, ktorý sa má starať o čistotu viery, nie byť alibistom.

Možno sa rozchádzate v názore, čo ešte nie je, a čo už je herézou.

Výhodou katolíckej cirkvi je, že základné pravdy sú dogmaticky definované, existujú na to aj úradné dokumenty cirkvi. Mať na to dva výklady je nemožné.

1.jpg

Biskupi kryli zločiny a mlčali pri škandáloch

Hovorca Konferencie biskupov za vašimi aktivitami vidí Pravovernú synodu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Je to tak?

Realita je taká, že sme sa nimi v niektorých veciach inšpirovali.

Čím konkrétne?

Ich listami, ktoré sú zverejnené v štyroch jazykoch na celom svete.

Ste s nimi v priamom kontakte?

Sledujeme ich na internete.

S ich predstaviteľmi nekomunikujete?

Nie sme na nich napojení, sme rímsko-katolícki kňazi.

Pýtam sa, či s nimi priamo komunikujete - telefonicky, e-mailami, osobne a podobne.

Inšpirovali sme sa ich vyjadreniami. (úsmev)

Kedy ste sa rozhodli vyjsť s tou výzvou? Určite to nebola otázka pár dní.

Bola to vec asi jedného mesiaca. Vidíme predsa, že isté veci v cirkvi nie sú v poriadku. Benedikt XVI. sa v Amerike a Austrálii ospravedlňuje za rôzne škandály, aktuálne sa prevalili strašné veci v Írsku, a tak sme jednoducho chceli ukázať, že koreňom všetkého morálneho rozkladu v cirkvi je práve odpad od viery. Ak sa dejú škandály a biskupi ich roky kryjú, treba niečo robiť. Tí biskupi predsa vedeli, čo sa deje v USA, Írsku, aj inde. Čo pritom robili? Kryli zločiny a mlčali.

9.jpg

Naši biskupi nemajú katolícku vieru, sú to odpadlíci

Ututlávanie problémov je neoddeliteľnou súčasťou katolíckej cirkvi, na tom nie je nič nové. Je to priamo v pravidlách hry - ak sa dozvieš niečo, čo by mohlo cirkev pošpiniť, rieš to v jej vnútri a nevychádzaj s tým na verejnosť. Potvrdilo mi to množstvo kňazov.

Preto sme nemohli mlčať. Nehovoríme, že podobné škandály sa dejú aj na Slovensku, ale dá sa predpokladať, že áno.

Potom vyznieva komicky, že ste sa nechali vysvätiť tými, ktorých dnes považujete za odpadlíkov, teda apostatov.

To, že naši biskupi nemajú katolícku vieru, sa ukázalo až po našej výzve. Predtým sme to mohli len predpokladať. Od Krista verejne odpadli a verejne sa ho zriekli až potom, čo sme ich vyzvali, aby sa zriekli heréz.

Odpadlíkmi sú len podľa vás.

Nie, to je zakotvené priamo v cirkevnom práve. Ak nevyznali katolícku vieru a verejne sa nezriekli heréz, má to svoje právne dôsledky.

Laikom môže napadnúť aj nasledovné - kto ste vy, že si dovolíte napádať vysokú hierarchiu a spochybňovať tak milióny veriacich vo svete, ktorí ich akceptujú?

Kým my poukazujeme na podstatu katolíckej viery, hierarchia nás odsudzuje v zmysle cirkevných predpisov. Tie však strácajú význam vo chvíli, ak nestoja na Kristovom základe.

8.jpg

Pápež Ján Pavol II. nás urazil pobozkaním Koránu

V médiách sa objavilo, že žiadate exkomunikáciu pápeža Jána Pavla II., vraj viedol cirkev k pohanstvu. Siahli ste tak na mimoriadne obľúbeného pápeža, ktorý bol autoritou aj pre mnohých nekatolíkov.

Nikde netvrdíme, že žiadame jeho exkomunikáciu, to za nás tvrdil hovorca KBS Kováčik. Jednoducho verejne klamal. V našich výzvach nič také nenájdete.

A viedol cirkev k pohanstvu?

Keď nás z takých slov obviňoval pán Kováčik, také vyjadrenie sme nemali. Náš postoj k Jánovi Pavlovi II. sa týka skôr procesu jeho blahorečenia.

Máte s ním problém?

Mnohí majú proti blahorečeniu pravdivé argumenty, my ich len zverejňujeme. Zatiaľ ich je šesť.

Napríklad?

Počas 26 rokoch jeho pontifikátu nastal vnútorný rozklad cirkvi. Za tento stav nesie určitú vinu a zodpovednosť. Ďalším problémom je, že si nechal na čelo urobiť magické znamenie od kňažky Boha Šivy.

Nebolo to gesto zmierenia, snaha ukázať, že si váži inú vieru? To hrá skôr v prospech Jána Pavla II.

Tak sa to, samozrejme, vykladá, vďaka tomuto kroku však mnohí hovoria, že kresťanstvo a pohanstvo sú rovnocenné cesty k spáse, čo nie je pravda. Argumentujú, že to pápež týmto gestom schválil.

To je pritiahnuté za vlasy. Čo ďalšie mu vyčítate?

V roku 1983 bola zrušená exkomunikácia slobodomurárov. Mnohí sa pýtajú, či to bolo k dobru alebo na škodu cirkvi.

Vy na to poznáte odpoveď?

Prebieha príprava blahorečenia, takže ju treba nájsť.

Ok, tak inak - máte dôvod myslieť si, že to bol zlý krok vtedajšieho pápeža?

Je známe, že slobodomurárske lóže popierajú základné pravdy kresťanskej viery a bojujú proti tomu, čo obhajuje katolícka cirkev. Okrem toho Ján Pavol II. verejne pobozkal korán. To bola chyba.

Prejavil úctu voči moslimom. To je skôr oceneniahodné gesto, v dnešnej dobe ešte hodnotnejšie vzhľadom na to, čo sa deje vo svete. Keby významný moslimský duchovný z Iránu pobozkal Bibliu, neprotestovali by ste.

My nie, ale jeho veriaci by protestovali.

Hovorím o vás.

Dalo by sa diskutovať o tom, či by také niečo nebolo pokrytecké... Navyše by za to dotyčnému hrozila smrť. Gesto Jána Pavla II. však v každom prípade mnohí vnímajú ako pohoršujúce.

Nepredpokladám, že ho podozrievate zo zlého úmyslu.

To je práve potrebné vysvetliť. Nepoznáme odpoveď na všetko, preto sa pýtame a spochybňujeme.

Čo je zlé na tom, že pobozkal Korán?

V Koráne sa hovorí, že Ježiš Kristus nie je Božím synom, len prorokom. Popiera teda našu najzákladnejšiu pravdu viery. Ak ho pápež pobozká, čosi to znamená. Verejne si predsa uctil knihu, ktorá spochybňuje našu vieru. Už nehovorím o tom, že Korán hlása násilie proti inovercom. V mnohých moslimských krajinách kresťanov mučia, prenasledujú, a pápež potom urobí takéto gesto?

Možno je to o tom kameni a chlebe. Jánovi Pavlovi II. šlo o prejavenie úcty, o akt zmierenia.

A myslíte si, že sa po jeho geste niečo zmenilo?

Na to sa nedá odpovedať, ale mnohí moslimovia nepochybne zaregistrovali, že hlava katolíckej cirkvi neurazila ich vieru, ale naopak - uctila si ju.

Internet je plný informácií o tom, ako kresťania v takých krajinách trpia.

Vás to gesto urazilo?

Áno. V každom prípade ho treba preskúmať.

Ako chcete skúmať gesto človeka, ktorý už nežije? Kto dokáže vysvetliť jeho vtedajšie pohnútky?

Má sa to riešiť v rámci procesu blahorečenia. To však nie je všetko. Najviac je Jánovi Pavlovi II. dávané za vinu, že dvakrát zorganizoval takzvané mierové stretnutia v Assisi. Nikdy pritom nevyvrátil námietky, že tam ide o náboženský synkretizmus.

Čo sa tým myslí v tomto prípade?

Že sa tam zmiešavali rôzne náuky, teda kresťanstvo s pohanskými náboženstvami.

V čom je problém?

V roku 1986 bolo prvé stretnutie, pričom sa tam konali spoločné modlitby všetkých predstaviteľov svetových náboženstiev za mier. Stalo sa aj to, že z hlavného oltára bol v prítomnosti Jána Pavla II. sňatý kríž a miesto neho tam bola socha Budhu. Existujú o tom fotografie. Toto gesto vtedajší pápež nikdy nevysvetlil. Mnoho kresťanov si odvtedy myslí, že iné náboženstvá sú v ceste k spáse rovnocenné s kresťanstvom. To je falošný výklad, pretože popiera podstatu kresťanstva ako takého.

5.jpg

V iných náboženstvách sú len zrnká pravdy

Katolícky kňaz Pavel Pakoš sa kedysi vyjadril, že katolícka cirkev je perla a ostatné bižutéria. Vyzerá to tak, že s ním súhlasíte.

Druhý vatikánsky koncil povedal, že aj v nekresťanských náboženstvách možno nájsť nejaké zrnká pravdy. Pre vašu spásu je lepšie byť tam, kde je celá pravda, nie len jej zrnká.

V iných náboženstvách sú len zrnká pravdy? Z toho až kričí spupnosť katolíckej cirkvi.

V porovnaní s postojmi pred týmto koncilom to bol veľký posun vpred. Vývoj potom negatívne pokračoval, až mnohí kresťania začali vzhliadať k iným náboženstvám a stali sa odpadlíkmi od našej viery.

Nemôžu byť spasení?

Cesta k spáse je jasne definovaná Ježišom Kristom, vedie len cez kresťanstvo.

Keby ste sa narodili v Afganistane alebo v nejakom africkom kmeni, zrejme by ste ani vy neboli kresťanmi. Prišli by ste tak o možnosť spásy.

To sú len také hypotézy, že čo by bolo, keby bolo...

Ak sa raz niekto narodí v oblasti, kde nie sú kresťania, a teda ho k vašej viere nikto nevedie, má smolu a nebude spasený?

Každý človek v každom náboženstve môže dôjsť k Bohu a spoznať Ježiša Krista, ak bude žiť podľa svojho svedomia. Ak mu nebolo ohlasované evanjelium, môže v Spasiteľa uveriť aspoň implicitne.

10.jpg

Rocková hudba stojí na pohanských základoch a vedie k vzdoru

Obviňujete františkánov, že zamorili mladých heavymetalom a rockovou hudbou, ktorá má vraj korene v pohanskom woodoo. Skúste to vysvetliť. A tiež to, prečo ste k tomu nepridali muziku skinheadov, rap, techno alebo punk. Tieto hudobné štýly sú už v poriadku?

To bol len príklad. Rocková hudba vedie ľudí k vzdoru a popretiu autority.

Rap, často plný nadávok, je kóšer?

Iste, mohli sme tam dať aj rap. Nesledujeme všetko. Na internete sme videli populárne rockové koncerty a vieme, že tá hudba stojí na pohanských základoch.

Čo je zlé na rockovej, respektíve populárnej hudbe? V kostoloch zaznieva čoraz častejšie. Tí ľudia pritom spievajú o Bohu, o láske k nemu. Stačí si vziať trebárs Michaela W. Smitha.

Je to tak, ale... to je na dlhé vysvetľovanie. Nemáme tu pripravené všetky argumenty.

Schválne, akú hudbu radi počúvate?

Nie som na to odborník. Skôr niečo pokojné.

Konkrétne?

Je tie skupiny nepoznám. Názvy neviem. (obracia sa na Martina Chlebeka a ten odpovedá: „Počúvam napríklad Michaela W. Smitha.")

Veď ten má aj rockové veci. A rock má podľa vás korene v pohanstve.

Michael vydal možno 30 albumov a z toho asi sto pesničiek je pekných. Má však nielen rockové, ale aj diskotékové skladby, ktoré sú tiež mimo.

Poďme ďalej - tvrdíte, že rehole sa stali semeniskom ducha New Age. Čo pod tým myslíte?

Rehole majú byť centrom duchovna. Realita je taká, že v mnohých prípadoch je to duchovno nekresťanské. Napríklad sa tam vykonávajú zenbudhistické meditácie.

Ktorej rehole sa to týka?

V Bratislave u jezuitov bol na návšteve indický kňaz a predvádzal im hinduistické tance. Existuje o tom fotografia.

Možno si len rozširovali obzory. Čo je na tom zlé?

Oni tomu hovoria inkulturácia, podľa nás to je nesprávny príklad výchovy.

Dominikánsky rád ste označili rovno za Sodomu-Gomoru. To je už pomaly na žalobu. Čo sa tam deje, ak používate také tvrdé slová?

Ide o to, čo si kto predstavuje pod Sodomou-Gomorou.

Nič morálne to nebude.

Dá sa to predsa chápať aj tak, že je tam rozklad, že sa tam nežije podľa príkladu svätého Dominika. Kto tam vstúpi, totiž zažíva presný opak toho, čo sa hovorí a píše.

Konkrétne?

Existujú výpovede ľudí o tom, čo sa tam deje.

Ak to nepoviete, vyznieva celé obvinenie falošne a alibisticky.

Ak to prezradíme, môžu na to doplatiť ľudia, ktorí nám o tom povedali, lebo by mohli byť odhalení. Nech si pod Sodomou-Gomorou v radoch dominikánov predstavuje každý, čo chce.

Po tom, čo vás katolícka cirkev exkomunikovala, ste založili Spoločenstvo svätého Bazila Veľkého. Kto to bol?

Východný cirkevný otec a biskup, žil v 4. storočí. Významný bol v tom, že bojoval proti bludu arianizmu. Ariáni totiž tvrdili, že Ježiš Kristus nie je pravým Bohom.

11.jpg

Ak nám pápež neodpíše, znamená to, že nás schvaľuje

Čo budete robiť ďalej? Sídlite v obci Jarok pri Nitre, od cirkvi už však nebudete dostávať žiadne peniaze. Z niečoho ale žiť musíte. Pôjdete do práce?

Naďalej sme kňazmi rímskokatolíckej cirkvi.

Oficiálne ste exkomunikovaní, ako kňazi teda pôsobiť nemôžete. Oficiálna hierarchia odporúča brať vás ako sektu.

Založili sme vyššie spomínanú societu, zložili večné sľuby a zaslali ich pápežovi. Zatiaľ nás neodmietol.

Neodpovedal, alebo neodmietol?

Zatiaľ sa nevyjadril.

Na základe čoho tvrdíte, že teraz spadáte priamo pod neho?

Logicky už nespadáme pod jurisdikciu našich biskupov, takže sme prešli pod jurisdikciu a poslušnosť Benedikta XVI.

To si myslíte vy. Musíte predsa vedieť, že pápež kvôli vám štyrom určite nespochybní katolícke hierarchie celého sveta. Čo ak vám ani neodpovie?

Ak nám neodpíše, budeme to brať tak, že nás schvaľuje. V liste, ktorý sme mu adresovali, sme sa vyjadrili, že ak neodpovie, budeme sa považovať za katolícku rehoľu, ktorá bude naďalej existovať v cirkvi.

V cirkvi, ktorá vás exkomunikovala.

Exkomunikovaní sme len podľa slovenských biskupov. Reálne je to inak - oni sú odpadlíci a ich stolce sú uprázdnené.

Ak s vami pápež nebude súhlasiť, vyhlásite za odpadlíka aj jeho.

Žiadame u neho osobnú audienciu. Chceme sa s ním osobne stretnúť a povedať mu, aký je skutočný stav v cirkvi.

Ak vás neprijme?

Pravdepodobne bude musieť. Situácia v cirkvi je taká vážna, že to bude musieť riešiť.

Aj Ježiša Krista mali za blázna

Vráťme sa k tomu, z čoho budete žiť.

Z Božej prozreteľnosti. Chceme žiť život v modlitbe a pokání, v duchu evanjelia podľa pravidiel svätého Bazila Veľkého. Chceme chrániť čistotu katolíckej viery a vyprosovať modlitbou a osvetovou činnosťou znovuzrodenie katolíckej cirkvi na Slovensku.

Z toho nevyžijete. Modlitbou si na chlieb nezarobíte. Musíte sa obliekať, platiť energie, stravovať sa, mať peniaze na bežné výdavky.

Existuje dosť ľudí, ktorí žijú z darov, zo svojej služby Bohu. Včera sme mali telefonát z jednej veľkej firmy. Ten pán tvrdil, že tamojší zamestnanci nám dosť fandia a sú ochotní na nás urobiť zbierku. A keď bude Boh chcieť, pôjdeme aj pracovať, ruky na to máme. Vo všetkom sa snažíme hľadať Božiu vôľu a teraz vnímame, že Boh chce od nás v súčasnosti práve to, čo konáme.

Na verejnosti sa vie, že dokopy ste štyria. To je dosť málo. Bude vás viac?

Povedzme, že zatiaľ sme štyria. My sme, naopak, povzbudení, že je nás až toľko.

Pribudnú ďalší? Takí, ktorí budú považovať súčasných biskupov za odpadlíkov?

Súčasných biskupov má za odpadlíkov viery množstvo kňazov u nás.

Prečo potom naďalej poberajú plat a tvária sa poslušne?

To už je na ich svedomí.

Mnohí vás nazývajú psychopatmi. Čo na toto všetko hovoria vaše rodiny a známi?

Na to nemôžeme reagovať, aby za svoje postoje nepykali. Len všeobecne skonštatujem, že nás vnímajú skôr pozitívne. To, že nás niektorí označujú sa psychopatov, je síce nepríjemné, ale dovolím si pripomenúť, že aj Ježiša Krista opakovane označovali za posadnutého blázna, dokonca aj jeho vlastná rodina. Keď mu po zbičovaní dali šarlátový plášť a tŕňovú korunu, v podstate ho vyhlásili za kráľa bláznov.

Prirovnávate sa k Ježišovi?

Nie, my sme len slabí ľudia. Ježišove slová sú: „Keď mňa prenasledovali, o čo skôr budú prenasledovať vás."

Rozhovor bol autorizovaný, Stanislav Cigánek v prepise nič nezmenil.

Z dôvodu objektivity sme s ponukou na rozhovor oslovili aj arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Podľa vyjadrenia hovorcu KBS sa definitívne rozhodnú po publikovaní tohto rozhovoru.

Medzititulky: redakcia

Predchádzajúce rozhovory si môžete prečítať tu - kliknite.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 304
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 187
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 974
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 979
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 341
 6. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 979
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 9 279
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 164
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 911
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 707
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Trnku funkcie nezbavili, znížili mu plat

Disciplinárka ho uznala vinným, ale prokurátorom naďalej zostáva.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania

Ministerstvo obrany identifikovalo päťtisíc odberných miest.

Testovanie obyvateľov na Covid-19 v odberovom centre v Košiciach.
Premiér Matovič s testom na Covid-19.

Koronavírus na Slovensku: Máme nedeľný rekord, nákaza sa šíri v rodinách a práci (minúta po minúte)

Na Slovensku pribudlo za nedeľu 860 ľudí pozitívne testovaných na nový koronavírus. Laboratóriá otestovali 5 025 vzoriek. Pribudli aj štyri úmrtia pacientov s Covid-19, celkovo si pandémia vyžiadala 92 obetí. Vyliečilo sa ďalších 177 osôb. Aktívnych prípadov nákazy je 23 067.

Testovanie na nový koronavírus.

Neprehliadnite tiež

Dobré ráno

Dobré ráno: Testovanie nám dá pár týždňov, a potom čo?

Má to byť najväčšie operácia v moderných dejinách Slovenska.

Podcast Dobré Ráno.

Trnku funkcie nezbavili, znížili mu plat

Disciplinárka ho uznala vinným, ale prokurátorom naďalej zostáva.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.
Premiér Matovič s testom na Covid-19.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).