Pozemky v Tatrách predávali opäť lacno

Firma Trend Tatry pred 5 rokmi pomohla predsedovi HZDS vysvetliť jeho majetkové pomery. Dnes je bohatšia vďaka pozemkovému fondu. Kupuje lacno pôdu v Tatrách.

Pozemky v Tatrách lacno získala spoločnosť, ktorá pomáhala Mečiarovi.(Zdroj: SME – JÁN KROŠLÁK)

Spoločnosť Trend Tatry pred piatimi rokmi pomohla predsedovi HZDS vysvetliť jeho majetkové pomery. Dnes je bohatšia vďaka pozemkovému fondu. Kupuje lacno pôdu v Tatrách.

STARÁ LESNÁ. Šťastie asi nestačí na to, aby Slovenský pozemkový fond predával lukratívne pozemky v Tatrách komukoľvek len za šesť eur za štvorcový meter.

Minulý rok sa však takáto málo pravdepodobná vec stala. Šťastným kupcom je firma Trend Tatry, ktorá v roku 2005 pomohla predsedovi HZDS Vladimírovi Mečiarovi vysvetliť, ako mohol legálne financovať rekonštrukciu jeho sídla v Trenčianskych Tepliciach asi za 40 miliónov korún.

Väčšina z asi 115­tisíc štvorcových metrov, ktoré Trend Tatry kúpila od pozemkového fondu, sa nachádza v chátrajúcom areáli kúpaliska Tatra-Thermál v obci Stará Lesná. Podľa starostu obce Viliama Regitka sú na ne vydané stavebné povolenia, sú tam dotiahnuté aj inžinierske siete. Trend Tatry za pozemky zaplatila 687-tisíc eur. Trhová cena pritom mohla byť až desaťnásobná.

Podľa zistení denníka SME na niektoré pozemky boli v minulosti uplatnené reštitučné nároky, ktoré nie sú dodnes vyrovnané. Pozemky teda nemal fond predávať.

Za zlomok trhovej ceny

Pôda v Starej Lesnej sa predala v rámci štyroch zmlúv. V prvej, podpísanej 8. apríla 2009, je napísané, že zmluva bola uzatvorená z dôvodu „majetkovoprávneho vyrovnania“.

Trend Tatry už v roku 2003 kúpila asi 50 hektárov pozemkov v areáli Tatra-Thermálu v rámci konzorcia, ale niektoré pozemky vlastnil pozemkový fond. Trend Tatry chcela pozemky najskôr sceliť a potom predať.

Hovorca pozemkového fondu Ľudovít Kavjak povedal, že fond nemal veľa iných možností, ako predať pozemky práve Trend Tatry, keďže firma už vlastnila zvyšok areálu Tatra-Thermál. „Nie je možné pozemky odpredávať akýmkoľvek záujemcom,“ vysvetlil.

Vladimír Mečiar má vlastnú jednotku vďačnosti, komentuje Marián Leško.

„Pozemkový fond predával tieto pozemky výlučne na základe preukázania vlastníctva susedných pozemkov kupujúcim, ktorým pre kupujúceho vzniká ucelenejší a využiteľný územný prvok s bezproblémovým prístupom,“ povedal Kavjak.

Znalecký posudok k pozemkom z prvej zmluvy – dokopy 13-tisíc štvorcových metrov – bol vypracovaný 7. marca 2008. Znalec Ľubomír Kovaľ stanovil cenu 5,32 eura za štvorcový meter, zmluvné strany sa dohodli na 6 eur. Tá istá cena sa uplatnila na zvyšných troch zmluvách, kde išlo o 100-tisíc štvorcových metrov. Kovaľ nereagoval na žiadosť o rozhovor.

„Cena je zo strany SPF stanovená vždy dohodou. Znalecká cena slúži len na vnútorné potreby fondu a je najnižšou cenou, za ktorú možno pozemky odpredať,“ povedal Kavjak.

tatry.jpg

Podľa realitných maklérov, ktorí sa zaoberajú pôdou vo Vysokých Tatrách, trhová cena stavebných pozemkov v obci Stará Lesná je minimálne 20 eur za štvorcový meter a aspoň 50 eur, ak sú tam dotiahnuté inžinierske siete. Inými slovami, fond predal pozemky za tretinu až desatinu ich hodnoty.

„My ponúkame pozemky pri ceste oproti Tatra-Thermálu za 50 eur za štvorcový meter,“ povedal Ľubomír Dutko z realitnej kancelárie Tatra Real Invest. Ponúkané pozemky sú určené na stavbu, tak ako tie, čo kúpila Trend Tatry, ale nemajú inžinierske siete.

Podľa Kavjaka fond predáva nehnuteľnosti „tak, aby to bolo výhodné pre štát, to znamená, že cena odpredávaných nehnuteľností nemôže byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom“.

Nevedeli hospodáriť

Na zvyšných troch zmluvách bol dôvod predaja zo strany fondu uvedený ako „lepšie hospodárske využitie“.
V rámci zásad, podľa ktorých sa riadi fond pri predaji štátnych pozemkov, sa píše, že fond môže predať pozemky inému z dôvodu „lepšieho hospodárskeho využitia nehnuteľnosti iným vlastníkom, ak sa pozemky vo vlastníctve štátu nedajú samostatne využiť (napríklad záhrady pri rodinných a bytových domoch)“.

Medzi pozemkami, ktoré vlani od fondu kúpila Trend Tatry, sú naozaj aj také, ktoré boli obklopené pôdou, ktorú vlastnil kupec, a tak boli ťažko využiteľné iným majiteľom. Boli tam však aj také, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej ceste medzi Starou Lesnou a Veľkou Lomnicou, kde nič nebráni ich samostatnému využitiu.

Predseda predstavenstva Trend Tatry Peter Kuba bol na dovolenke, na otázky SME neodpovedal. Ani člen predstavenstva firmy Milan Špak, ktorý zmluvy podpísal za Trend Tatry, nereagoval na otázky.

Nemali ich vôbec predať

Podľa informácií SME na niektoré pozemky, ktoré fond predal Trend Tatry – parcely 1836/1, 1839/1 a 1840 – dokopy 24-tisíc štvorcových metrov – boli uplatnené reštitučné nároky. Podľa zásady fondu pri predaji štátnych pozemkov má fond skúmať najmä to, či „je takýto pozemok potrebný na uspokojenie reštitučných nárokov“. Teda nemali byť predané firme Trend Tatry.

Edita Čongvová z dediny Ľubice má už 18 rokov reštitučný nárok na horeuvedené pozemky. Podľa rozhodnutia, ktoré vydal Obvodný pozemkový úrad v Kežmarku koncom roku 2008, vydali niektoré pozemky Čongvovej a jej bratovi Františkovi Mačákovi. „O ostatných parcelách uvedených v identifikácii bude rozhodnuté ďalším samostatným rozhodnutím,“ napísal riaditeľ úradu Vladimír Harabin, ktorý je synovcom predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Potom niektoré z nich fond predal firme Trend Tatry.

„Podľa vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu v Kežmarku zo dňa 19. februára 2009 nebol na predmetné nehnuteľnosti uplatnený reštitučný nárok,“ povedal hovorca pozemkového fondu Kavjak.

Čongvová povedala, že stále bojujú za svoje práva. Zatiaľ neúspešne. „Už sme písali na ministerstvo pôdohospodárstva, ale vždy to stojí na pozemkovom úrade v Kežmarku. Neviem, aký má byť postup, my sme len zistili, že pozemky už má Trend Tatry. Neviem, ako je to možne.“

Takáto cena, no...

Zhovárali sme sa so starostom Starej Lesnej VILIAMOM REGITKOM.

Viaceré pozemky, ktoré kúpil minulý rok Trend Tatry od pozemkového fondu, sú situované len niekoľko stoviek metrov od dediny Stará Lesná. Čo sú to za pozemky?
„Sú v rámci územného plánu. Sú to kúpaliská."

Takže sú určené na stavbu?
„Áno, v rámci areálu Tatra-Thermál. V územnom pláne sú to stavebné pozemky."

Kúpna cena týchto pozemkov bola šesť eur za štvorcový meter. Mohol by si obyčajný občan, napríklad zo Starej Lesnej, kúpil takéto pozemky pri hlavnej ceste za takú sumu?
„Možno aj áno."

Aká je bežná, trhová cena takých pozemkov vo vašej obci?
„To sa mi ťažko hovorí, ja nemôžem hovoriť za niečie vlastníctvo."

Pýtam sa len na cenu, za akú sa tu zvyčajne pozemky predávajú.
„Pozrite sa, keď sa dávalo, napríklad zo strany štátu, súdnoznaleckým maximom bolo nejakých 300 korún (10 eur)."

Každý vie, že súdnoznalecký posudok a trhová cena sú dve rozdielne veci.
„Jasné, ale trhové ceny neviem povedať."

Realitní makléri, ktorí sa zaoberajú tatranskou pôdou, hovoria o cene 500 - 600 korún za štvorcový meter pre stavebné pozemky, a 1500 korún a vyššie, ak tie pozemky majú dotiahnuté siete.
„Pozrite sa, táto časť má stavebné povolenie, určité inžinierske siete sú natiahnuté, napríklad je tam voda. Pozemky so sieťami sa predávajú v Tatrách okolo 3000 korún za 'štvorák'. Takáto cena, no..."

tom
Firma Trend Tatry pomohla Mečiarovi

Firma bola personálne prepojená na spoločnosť GVM, ktorá sa tiež dostala k pozemkom v Tatrách.

BRATISLAVA. Firma Trend Tatry nie je neznáma. Predseda HZDS Vladimír Mečiar vďaka nej zmazal dlh za vilu Elektra v Trenčianskych Tepliciach.

V roku 2005 jeho manželka Margita Mečiarová kúpila 10-percentný podiel v Trend Tatry od akcionára Júliusa Rezeša. Za 100 akcií zaplatila milión korún, nominálnu hodnotu akcií. O tri mesiace ich predala spoločnosti Paola Properties z Gibraltaru za 60 miliónov korún.

Väčšina, 48 miliónov, bola zápočtom na pôžičku, ktorú Mečiar dlhoval za Elektru firme Paola Properties a jej majiteľovi, Petrovi Zieglerovi. Ďalších 12 miliónov vyplatili v hotovosti, aby bol Mečiar schopný platiť dane z lukratívneho predaja akcií.

Vzťah medzi Trend Tatry a stranou HZDS zrejme trvá dodnes. V roku 2009 sa firme podarilo od pozemkového fondu kúpiť vyše 100-tisíc štvorcových metrov pozemkov vo Vysokých Tatrách za možno desatinu ich trhovej hodnoty. A to po tom, ako sa firma GVM dostala k vyše 100 hektárom pozemkov v Starej Lesnej a vo Veľkej Lomnici.

Do roku 2004 spolumajitelia GVM Milan Bališ a Gabriel Vysaník figurovali aj v Trend Tatry, kde bol Vysaník predsedom predstavenstva a Bališ predsedom dozornej rady. Obaja sú blízki Mečiarovi. Do roku 2008 bol fond v réžii HZDS, po prvom škandále s pozemkami prebrala vedenie strana Smer premiéra Roberta Fica.

tom
Ako vláda plní sľub bojovať proti korupcii a veľkej ekonomickej kriminalite

Čo sľúbili: (SMER si kladie za cieľ) Trpezlivo a razantne odhaľovať a postihovať veľké prípady ekonomickej kriminality a politickej korupcie, aby sa ľuďom vrátila dôvera v spravodlivosť a rovnosť pred zákonom.

Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005


Znižovaním byrokracie, skvalitnením legislatívy v oblasti verejnej správy a správneho konania bude (vláda) vytvárať podmienky na obmedzovanie priestoru pre korupciu.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Obmedzenie priestoru pre korupciu a boj proti veľkej ekonomickej kriminalite podporia dôveru ľudí v právny štát a zefektívnia tak fungovanie spoločnosti.

Aká je realita? Sľub nebol splnený. Na Slovensku sa podľa vnímania ľudí i medzinárodných hodnotení korupcia rozmáha. Podľa Svetového ekonomického fóra (WEF) sa Slovensko vo vládnej korupcii prepadlo zo 76. miesta v roku 2006 na 127. miesto v roku 2009, čím sa zaradilo medzi najhoršie hodnotené štáty sveta. Index Transparency International ukázal, že po mierne pozitívnom vývoji sa v roku 2009 vnímanie korupcie dramaticky zhoršilo. Slovensko dnes dosahuje skóre 4,5 (na stupnici od 1 do 7), čo je horšie ako 4,7 v roku 2006. O tom, že vláda nevytvorila podmienky pre obmedzovanie priestoru pre korupciu, svedčia aj desiatky medializovaných káuz korupcie a klientelizmu vo verejnej sfére. V reakcii na sériu škandálov vláda dvakrát novelizovala zákon o verejnom obstarávaní a vymenila viacerých ministrov.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 7. Inteligencia vo všetkom
 8. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 10. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 1. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 2. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 3. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 4. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 7. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 10. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 183
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 784
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 052
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 764
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 581
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 926
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 923
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 803
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 613
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa 1 521

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Francúzsky analytik: Le Penová je v pozícii, z ktorej sa nevyhráva

Veriť, že Rusko je za všetkým zlé, je nesprávne, rovnako ako veriť tomu, že Rusko nemá vplyv, hovorí pre SME analytik FLORENT PARMENTIER.

SVET

Kremeľ smúti. Jeho favoritka Le Penová vo voľbách nevyhrala

Macron je kandidátom Bruselu a Merkelovej, Le Penová je z ľudu, opakujú ruské štátne médiá.

KOMENTÁRE

V čom majú Mihál s Beblavým výhodu

Môžu sa stať rozhodujúcou silou.

KOMENTÁRE

Moskvu zbavia jedného z jej symbolov

Chruščovky zbúrajú, milióny ľudí sa presťahujú.

Neprehliadnite tiež

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Ak prejdú povinné minimálne počty členov, o ktorých hovorí SNS, Igor Matovič hovorí, že sa zariadi tak, aby bol Andrej Danko nešťastný.

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

Lehota na rozhodnutie súdu o amnestiách sa kráti. Parlament spísal argumenty

Rozhodovať budú aj dvaja sudcovia, ktorí sa cítia zaujatí. Súdu zostáva posledných 43 dní

Kucherenka poslal súd na jedenásť rokov za mreže, odvolal sa

Súd ho uznal za vinného zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop