Historický kalendár na 23. apríla

Svetový deň knihy a autorského práva - prijalo 28. zasadnutie generálnej konferencie UNESCO a 25. kongres Medzinárodnej únie nakladateľov (IPA, 1996): Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Gacilas de la Vega - všetci zomreli 23.4.1616, tiež má výročie Maurice Druon, Vladimir Nabokov, laureát Nobelovej ceny Kiljan Laxness
Svätý Vojtech - zomrel druhý pražský biskup a misionár mučeníckou
smrťou 23.4.997, pápež Silvester II. ho vyhlásil za svätého roku 999

1722
- narodil sa v Banskej Bystrici jezuita, náboženský spisovateľ
a kazateľ VOJTECH ROYS, autor cirkevno-historických prác a zbierok
latinských modlitieb, ktorý sa stal obeťou moru. Zomrel 6.5.1755

1812
- narodil sa v Grazi (Rakúsko) banský lekár, autor spisu o cholere
a prvej pomoci pre baníkov FRANTIŠEK SCHILLINGER. Zomrel 2.11.1892

1852
- narodil sa v Beckove významný krajinomaliar 19. storočia
a figuralista LADISLAV MEDŇANSKÝ, ktorý vo svojej tvorbe často
stvárňoval Slovensko a jeho ľud. Zomrel 17.4.1919

1872
- začal sa v Budapešti tzv. vlastizradný proces proti funkcionárom
Všeobecného robotníckeho spolku

1882
- narodil sa v Dolnom Kubíne evanjelický farár, vysokoškolský
pedagóg, jazykovedec, prekladateľ, estetik, literárny historik
a kritik PAVEL BUJNÁK, reprezentant pozitivistickej metódy, ktorý sa
zaslúžil o vydanie trojzväzkového Slovenského náučného slovníka.
Zomrel 13.11.1933

1897
- narodil sa v Mažhirji-Volovom (Ukrajina) básnik, redaktor a úradník
VASIĽ GRENDŽA-DONSKÝ. Zomrel 25.11.1974

1907
- narodil sa v Polichne vysokoškolský pedagóg a odborný publicista
JURAJ ČEČETKA, autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc
pedagogiky. Zomrel 24.6.1983
- zomrel v Oradei (Rumunsko) historik a stredoškolský profesor KORNÉL
NÁTALFALUŠI. Narodil sa 17.11.1841
- narodil sa v Senici kníhtlačiar DUŠAN TYRŠEL, ktorý tlačil práce
regionálnych autorov, drobné tlače a časopisy. Zomrel 6.6.1961

1932
- zakázal Krajinský úrad v Bratislave činnosť niektorých organizácií,
ktoré boli zložkami KSČ

1937
- narodil sa v Zvolenskej Slatine architekt, televízny a filmový
scénograf ROMAN RJACHOVSKÝ
- narodil sa zvukový majster MILAN STROJNÝ
- narodil sa publicista JURAJ HILVERT, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1942
- narodil sa v Žaškove filmový publicista a historik ŠTEFAN VRAŠTIAK,
člen Slovenského syndikátu novinárov, ktorý je významnou osobnosťou
slovenskej filmovej dokumentácie a historiografie
- popravili v Mauthausene (Rakúsko) českého lekára-neurológa,
psychiatra, odborného publicistu a vysokoškolského učiteľa MIROSLAVA
KŘIVÉHO, vedúceho Psychiatrickej a neurologickej kliniky Lekárskej
fakulty UK v Bratislave. Narodil sa 23.1.1896
- narodila sa v Bratislave maliarka OĽGA JOHANIDESOVÁ, členka
Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska

1947
- narodil sa filmový teoretik a dramaturg SLAVOMÍR ROSENBERG

1972
- uviedlo SND premiéru inscenácie Prvý deň karnevalu od Ivana
Bukovčana

1977
- zomrel v Prahe (Česko) zakladateľ slovenskej profesionálnej
hudobnej publicistiky a kritiky IVAN BALLO. Narodil sa 7.4.1909

1987
- zomrela v Bratislave maliarka MÁRIA MEDVECKÁ, národná umelkyňa,
ktorýá sa zamerala na tvorbu figurálnych kompozícií a krajín z Oravy,
avšak stvárňovala aj udalosti SNP a budovateľské nadšenie oravského
ľudu. Narodila sa 11.10.1914
- začala sa návšteva fínskeho prezidenta Mauna Koivistu
- prijali zákon SNR o štátnej pamiatkovej starostlivosti

1992
- schválila federálna vláda nariadenie o platoch zamestnancov orgánov
štátnej správy v pôsobnosti federácie a navrhla zákon o federálnej
asociácii rozhlasového a televízneho vysielania
- zomrel v Nitre archeológ-amatér ANTON RIZMAN, svojrázna osobnosť
Archeologického ústavu SAV, ktorý sa natrvalo zapísal do análov
slovenskej archeológie, pričom v záchrane archeologických pamiatok
našiel zmysel svojho života. Narodil sa 22.12.1916
- schválila vláda SR nariadenie o platoch zamestnancov v rozpočtových
organizáciách

1997
- vykonal minister zahraničných vecí Pavol Hamžík oficiálnu návštevu
USA, kde mal rad rokovaní - vo Washingtone aj s ministerkou
zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovou a New Yorku
i s generálnym tajomníkom OSN Kofim Annanom
- zomrel vo veku 79 rokov bývalý hokejista Slávie Prešov, OAP, VŠ
Bratislava, ŠK Bratislava a reprezentácie Slovenska JURAJ KOČAN
- začala sa trojdňová návšteva delegácie NR SR na čele s predsedom
Ivanom Gašparovičom v Portugalsku

------------------------------------------------------------------

997
- zavraždili české knieža, mučeníka a druhého pražského biskupa sv.
VOJTECHA (krajinský patrón Čiech). Narodil sa asi roku 956

1147
- vysvätil vo Viedni prvú románsku baziliku svätého Štefana pasovský
biskup Reginbert

1697
- narodil sa britský admirál George Anson. Zomrel roku 1762


1822
- narodil sa český architekt obdobia historizmu VOJTĚCH IGNÁC ULLMAN.
Zomrel roku 1897

1857
- narodil sa taliansky operný skladateľ RUGGIERO LEONCAVALLO. Zomrel
roku 1919

1867
- narodil sa dánsky lekár, patológ a profesor JOHANNES ANDREAS GRIB
FIBIGER, laureát Nobelovej ceny (1926) za objav experimentálne
vyvolaného nádorového bujnenia. Zomrel roku 1928

1877

- narodil sa český maliar a ilustrátor FRANTIŠEK ŽENÍŠEK. Zomrel
roku 1935

1897
- narodil sa kanadský politik a štátnik LESTER BOWLES PEARSON,
laureát Nobelovej ceny (1957). Zomrel roku 1972
- narodil sa americký generál Lucius Dubignon Clay. Zomrel v roku 1978


1902

- narodil sa islandský prozaik, dramatik a esejista HALLDÓR KILJAN
LAXNESS (vlastným menom Halldór Gudjónsson), laureát Nobelovej ceny
(1955). Zomrel roku 1998

1907

- narodil sa rakúsky sochár a grafik FRITZ WOTRUBA. Zomrel roku 1975

1917
- začali premietať v USA prvý film s komikom Busterom Keatonom pod
názvom Fatty učňom, ktorý dosiahol veľký úspech


1922
- narodil sa český filmový herec, režisér a scenárista JIŘÍ SEQUENS
- narodil sa juhoslovanský režisér FADIL HADŽIČ


1932
- stali sa na príkaz ÚV KSSZ princípy socialistického realizmu
v literatúre záväznými pre sovietskych spisovateľov, pričom
reorganizovali umelecké a literárne organizácie, avšak rozpustili
Ruskú asociáciu proletárskych spisovateľov (RAPP), pretože tzv. mal
monopol na literárnu činnosť v ZSSR a ľavičiarskym, diktátorských
spôsobom obmedzoval viacerých sovietskych spisovateľov

1937
- konala sa v Berlíne premiéra filmu Madame Bovaryová s Polou
Negriovou v hlavnej úlohe

1942
- zomrel ruský fyzik PIOTR PETROVIČ LAZAREV. Narodil sa roku 1878

1947
- narodila sa severoírska bojovníčka za ľudské práva BERNADETTE
DEVLINOVÁ
- narodil sa český básnik, prozaik, literárny a výtvarný kritik JIŘÍ
OLIČ

1952
- zomrela americká speváčka (soprán) nemeckého pôvodu ELISABETH
SCHUMANNOVÁ. Narodila sa roku 1891

1957
- žiadal dôrazne lekár a humanista Albert Schweitzer svetovú
verejnosť o zastavenie pokusov s atómovými zbraňami, ktoré podľa jeho
názoru povedú k rádioaktívnemu zamoreniu

1962
- vypustili USA kozmické teleso - mesačnú sondu Ranger 4, ktorá
uskutočnila prvý úspešný americký pokus o dosiahnutie povrchu Mesiaca

1967

- vypustili v ZSSR na obežnú dráhu nad Zem kozmickú loď nového typu
s manévrovacou schopnosťou Sojuz 1 s kozmonautom Vladimírom
Michajlovičom Komarovom
- vytvorili po demisii kabinetu Amíra Husajna bin Násira novú
jordánsku vládu na čele s bývalým ministrom pre záležitosti dvora
a súčasne ministrom obrany Saádom Džumáom
- začali sa v 50 volebných obvodoch Hanoja voľby do ľudových rád

1972
- uskutočnilo sa vo Francúzsku referendum o pripojení Dánska, Írska,
Nórska a Veľkej Británie k EHS, pričom pre vládny návrh odovzdali
67,8 percent platných hlasov a proti bolo 32,1 percent
- získala opozičná Kresťanskodemokratická únia v krajinských voľbách
v BADENSKU-VIRTEMBERSKU absolútnu väčšinu hlasov
- uskutočnila sa druhá etapa parlamentných volieb v Libanone

1977
- zomrel vo veku 69 rokov operný a koncertný umelec ANTONÍN JEŔÁBEK
- postihla severnú oblasť Bangladéša vlna cyklónov, ktorá sa
opakovala aj nasledujúci deň, pričom zahynulo 30 osôb, 600 bolo
zranených a 25 000 osôb zostalo bez prístrešia

1982
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1353

1987
- uskutočnili sa indonézske parlamentné voľby, v ktorých zvíťazila
vládnuca strana Golkar, pričom získala takmer 73 percent hlasov
- zabil William Cruse v obchodnom stredisku v americkom Palm Bay na
Floride osem osôb a 12 bolo zranených
- začalo sa v Ženeve ďalšie kolo rozhovorov skupiny pre rakety
stredného doletu v rámci americko-sovietskych rokovaní o jadrových
a kozmických zbraniach

1992
- skončilo sa po štvorminútovom rozvodovom konaní 19-ročné manželstvo
britskej princezny Anny s majorom Markom Phillipsom
- predložil rumunsky premiér Theodor Stolojan v parlamente návrh
programu stabilizácie a oživenia hospodárstva prostredníctvom
zníženia inflácie a obnovenia devízovej rovnováhy
- zomrel český mysliteľ, filozof a esejista JOSEF ŠAFAŘÍK. Narodil sa
roku 1907
- dosiahli dohodu vodcovia Moslimov, Srbov a Chorvátov po rozhovoroch
v Sarajeve s predsedom konferencie o Juhoslávii lordom Carringtonom
o zastavení bojov, pričom podľa Srbského červeného kríža bolo na
území Srbska 58 000 utečencov z Bosny a Hercegoviny
- uskutočnilo sa v etiópskej Addis Abebe zasadnutie 51 ministrov
hospodárstva z Afriky, pričom výkonný tajomník pre Afriku Issa Diallo
predložil plán, ktorý by mal vyviesť africké krajiny z chronickej
biedy
- vyslovili sa na summite v kirgizskom Biškeku predstavitelia
bývalých sovietskych stredoázijských republík a Kazachstanu pre
zachovanie Spoločenstva nezávislých štátov a nezasahovanie do
vnútorných záležitostí susedov, pričom podpísali niekoľko dokumentov
o zlepšení spolupráce a na žiadosť Turkménska odložili dohody
o hospodárskej integrácii
- schválil bulharský parlament zákon o privatizácii
- zomrel indický filmový režisér SATJÁDŽIT RÁJ. Narodil sa roku 1921
- podal barmský predseda vlády So Maun demisiu zo zdravotných
dôvodov, pričom do funkcie nastúpil jeho námestník Than Schwei
- vyhlásil Jicchak Rabin, že Izrael sa nikdy nevzdá Golanských výšin
a môže si ich tzv. prenajať od Sýrie
- navrhol prezident Frederik Willem de Klerk vytvoriť belochom aj
černochom JAR päťčlennú radu, ktorá mala vládnuť pri prechode
k demokracii
- oznámili úmrtie ruského vojenského činiteľa a armádneho generála
PETRA NIKOLAJEVIČA LAŠČENKA
- schválilo predsedníctvo ruského parlamentu návrh zákona o vytvorení
vlastných ozbrojených síl
- obnovili sa diplomatické styky medzi Mauretániou a Senegalom, ktoré
prerušili pred tromi rokmi

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 2. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 3. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 4. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 5. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 6. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 7. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 8. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 9. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 10. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 779
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 8 619
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 314
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 120
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 574
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 597
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 248
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 012
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 3 805
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 726

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Spasí nás univerzálny základný príjem?

Stroje a automatizácia prinesú v budúcnosti stratu polovice pracovných miest. Spolu s tým príde ešte väčší hnev ľudí bez práce. Bude to znamenať pád demokracie?

AUTO

Nie v každej hmle treba zapnúť hmlovky

Predné a zadné hmlové svetlá plnia rôzne funkcie.

ROZHOVOR

Zosnulá Jaroslava Blažková: V Kanade som žila náhradný život

V tomto smutnom svete treba vyhľadávať jagavé momenty.

Neprehliadnite tiež

Zvýšenú radiáciu vo vzduchu nemáme, hovoria meteorológovia i hygienici

Namerané hodnoty v niektorých európskych krajinách boli nízke, na hranici detekčného limitu.

Slovensko každoročne navýši výdavky na rozvojovú pomoc, hovorí Lajčák

Udržateľnosť projektov je podľa šéfa diplomacie v Južnom Sudáne veľmi nízka pre našu neprítomnosť.

Šéfku bytovej mafie Znamenákovú poslali za mreže na 25 rokov

Najvyšší súd rozhodoval v prípade úkladnej vraždy majiteľa domu v bratislavskom Prievoze Viliama Andrášika.

Matečná: Slovensko je jedinou krajinou EÚ bez vtáčej chrípky v komerčných chovoch

S príchodom teplejšieho počasia by mala podľa nej prísť aj znížená migrácia voľne žijúcich vtákov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop