Historický kalendár na 24. apríla

Svetový deň skautingu - Deň sv. Juraja

Svetový deň vodiacich psov (posledná aprílová streda) - vyhlásila ho
Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii, ktorej asociovaným členom je od roku 1996 aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), pričom úlohou vodiaceho psa je zabezpečiť samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho (pes po výcviku musí byť schopný bezpečne viesť nevidiaceho v mieste jeho bydliska) a zároveň treba, aby bol aj príjemným spoločníkom - vodiacich psov použili prvýkrát v roku 1819 vo Viedni

Svetový deň laboratórnych zvierat - Spoločnosť proti pokusom na zvieratách (National Antivivisection Society NAVS)

Medzinárodný deň solidarity mládeže - vyhlásený Svetovou federáciou demokratickej mládeže na konferencii ázijských a afrických študentov v Bandungu roku 1956

Medzinárodný deň boja proti hluku - väčšinou vnímame ako nepríjemný
len hluk z výroby, dopravy atď. (technologický hluk), na ktorý sa zameriava hygienická kontrola (limity, zákony a predpisy), avšak jestvuje aj iný hluk - väčšinou z hudby (hudobný huk), ktorý kultúrni pracovníci v estetike nazývajú akustickým smogom (reklama s hudobnými vložkami, rozhlasová a televízna kulisa), pričom ho väčšinou ani nevnímame a napriek tomu nám škodí; v Kanade a USA každoročne vyhlasujú tento deň s cieľom najprv si hluk okolo seba uvedomiť a potom ho znížiť

Deň solidarity s arménskym ľudom - vyhlásil Európsky parlament (1987): turecká genocída miliónov Arménov (1915)

Deň sekretárok

Deň hadov - vyliezajú podľa tradície hady zo svojich zimných skrýš

Svätý Fidél zo Sigmaringenu; Svätý Juraj - rímsky dôstojník a mučeník, pričom sviatok sa začal v Ríme sláviť 23.4.683, u nás sa iba pre sv. Vojtecha prekladá na nasledujúci deň

1222
- vydal uhorský kráľ Ondrej II. svoju Zlatú bulu, ktorou výrazne
zvýšil moc šľachty v krajine

1817
- narodil sa narodil sa v Starých Horách ľudový liečiteľ a katolícky
kňaz FRANTIŠEK BULLA, ktorý sa zaoberal botanikou (najmä zberom
liečivých rastlín), pričom vybudoval bohatú knižnicu, prevažne
s botanickou tematikou. Zomrel 14.8.1900

1822
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši národný buditeľ, predstaviteľ
romantizmu v slovenskej literatúre a jeden z najrevolučnejších
štúrovských básnikov JANKO KRÁĽ, ktorý sa svojím dielom zaraďuje
medzi najväčších autorov slovenskej poézie, pričom v marci 1848 so
svojím priateľom Jánom Rotaridesom burcovali ľud Príbeliec
a Plachtiniec, za to ho uväznili v Šahách a Budapešti. Zomrel
23.5.1876

1857
- narodil sa v Sieu (Rumunsko) literárny historik, básnik, redaktor
regionálnych periodík a učiteľ SAMUEL VERES, autor životopisných prác
a štúdií o historickom a kultúrnom vývoji Gemersko-malohontskej
stolice, ktorý ako literárny vedec sa zaoberal maďarskou ľudovou
poéziou. Zomrel 25.12.1932

1862
- narodil sa v Dolnom Srní hudobník, učiteľ a publicista JURAJ
CHORVÁT, autor Veľkej partitúry. Zomrel 13.6.1934

1887
- narodil sa v Myjave významný slovenský peňažník a národný pracovník
DUŠAN VIEST, autor publikácií o slovenských peňažných ústavoch
a samospráve obcí. Zomrel 28.9.1917

1892
- založili obce Dubková, Záriečie a Mestečko spoločný Dobrovoľný
hasičský zbor Lúky, pretože patrili do tohto notariátu

1907
- zomrel v Horných Bzinciach evanjelický farár a národnokultúrny
pracovník KAROL BOHDAN BORSUK. Narodil sa 14.10.1851

1927
- narodil sa v Dolnom Srní univerzitný profesor a vedúci katedry
JURAJ PRACHÁR. Zomrel 17.10.1993

1937
- narodil sa novinár JOZEF KEZES

1947
- narodila sa korepetítorka MAGDALÉNA FELLMAYEROVÁ
- uskutočnila sa bratislavská premiéra prvého slovenského povojnového
celovečerného filmu Varúj..! režiséra Martina Friča
- narodil sa v Bratislave maliar MILAN HRČKA

1962
- zomrel v Nitre šachista a lekár LEO ZOBEL. Narodil sa 28.1.1895

1967
- začala sa trojdňová konferencia európskych komunistických
a robotníckych strán v Karlových Varoch o otázkach bezpečnosti
v Európe, ktorá vydala vyhlásenie Za mier a bezpečnosť v Európe
a záverečné komuniké

1972
- začala sa výstavba jadrovej elektrárne V1 s dvoma blokmi VVER 440
typu V 230 v Jaslovských Bohuniciach budovaním pomocných objektov
elektrárne v lokalite, kde už boli k dispozícii objekty pre
dodávateľov zo zariadení staveniska vybudovaného v rámci
predchádzajúcej výstavby jadrovej elektrárne A1

1987
- začala sa šesťdňová návšteva premiéra Lubomíra Štrougala v Číne,
pričom podpísali dokumenty o vzájomnej spolupráci

1997
- zomrel nestor slovenského animovaného filmu, karikaturista,
scenárista a režisér VIKTOR KUBAL, ktorý počas 27 rokov pripravil ako
režisér a animátor takmer štyristo krátkometrážnych animovaných
filmov, medzi nimi úspešné seriály Dita - podľa rovnomenného seriálu
v humoristickom týždenníku Roháč, Janko Hraško, Puf a Muf, Panák
z križovatky a veľmi úspešné celovečerné animované filmy - Zbojník
Jurko, Krvavá pani a Marcipánová rozprávka srdcom, pričom bol zároveň
aj autorom kníh pre deti a mládež - Výlet Toma Kilbyho, Otcovia
a deti alebo Ja a môj brat. Narodil sa 20.3.1923

---------------------------------------------------------------------

1547
- porazil rímsko-nemecký cisár Karol V. v rozhodujúcej bitke
šmalkandskej vojny pri Mühlbergu nad Labem protestantské vojská pod
vedením kurfirsta Johanna Friedricha Veľkodušného (zajal ho) a grófa
Filipa Hessenského

1577
- vyhorel švajčiarsky kláštor Einsiedeln

1617
- zabili na príkaz francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII. francúzskeho
maršala CONCINA CONCINIHO, markíza dďAncre, obľúbenca kráľovnej matky
Márie Medicejskej, pričom na čelo vlády sa následne dostal vodca
sprisahania Charles dďAlbert, vojvoda z Luynes

1622
- zabili kalvínski sedliaci nemeckého kňaza a kapucína FIDÉLA ZO
SIGMARINGENU, ktorého Benedikt XIV. vyhlásil za svätého, pričom je
patrónom právnikov. Narodil sa roku 1578

1792
- zložil Claude-Joseph Rouget de Lisle revolučnú pieseň Le
Marseillaise, ktorá sa v roku 1795 stala štátnou hymnou Francúzska

1812
- narodil sa ruský chirurg a fyziológ VASILIJ ALEXANDROVIČ BASOV.
Zomrel roku 1880

1817

- narodil sa švajčiarsky chemik, zistiteľ atómových hmotností
viacerých chemických prvkov, objaviteľ yterbia a gandolínia JEAN
CHARLES GALLISARD DE MARIGNAC. Zomrel roku 1894
- predstavil bádenský lesník Karl Friedrich Drais dvojkolesové
vozidlo, ktoré bolo predchodcom dnešného bicykla

1852
- zomrel ruský romantický básnik VASILIJ ANDREJEVIČ ŽUKOVSKIJ.
Narodil sa roku 1783

1877
- vyhlásilo Rusko vojnu Turecku, pričom mierovú zmluvu podpísali
v San Stefane pri Carihrade 3.3.1878


1882
- narodil sa ruský revolucionár FIODOR NIKITIČ SAMOJLOV. Zomrel roku
1952

1887
- narodil sa český herec JIŘÍ STEIMAR. Zomrel roku 1968

1907
- narodil sa český hudobný skladateľ a pedagóg VÁCLAV TROJAN. Zomrel
roku 1983

1917
- zomrel český spisovateľ, teológ, organista, hudobný skladateľ
a historik KAREL EICHLER. Narodil sa roku 1845
- začala britská armáda veľkoofenzívu pri francúzskom meste Arras

- zomrel maďarský prozaik, archeológ a etnograf ISTVÁN TÖMÖRKÉNY.
Narodil sa roku 1866

1922
- narodila sa talianska politička SUSANNE AGNELLIOVÁ

1927
- zmenšil sa pod druhom kole volieb v Rakúsku náskok kresťanských
sociálov a veľkonemcov oproti opozičným sociálnym demokratom len na
dva mandáty
- narodil sa rakúsky džezový hudobník FATTY GEORGE. Zomrel roku 1982

1932
- znamenali počas posledných krajinských volieb pred nemeckou
okupáciou v rakúskych krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko a Salzburg
prudký nárast hlasov nacisti
- narodil sa sovietsky pästiar a olympijský víťaz VLADIMIR
JENGIBARJAN, jeden z najlepších boxerov 50. rokov 20. storočia

1937
- narodil sa americký trubkár a jeden z popredných predstaviteľov
free džezu JOE HENDERSON (vlastným menom Joseph Henderson)

1942
- uskutočnili Nemci nálet na britský Exeter
- obsadili Japonci barmský Lašou
- narodila sa americká speváčka, filmová a muzikálová herečka,
režisérka a producentka BARBRA (vlastným menom Barbara Joan)
STREISANDOVÁ, ktorá za svoju prvú filmovú rolu v adaptácii muzikálu
Funny Girl získala svojho prvého Oscara
- zakázali Židom v Nemecku používať verejné dopravné prostriedky

1947
- odobrila Spojenecká rada v Rakúsku zákon o znárodnení energetiky

1952
- zomrel český spisovateľ, profesor, publicista, redaktor a výtvarný
kritik JAROMÍR JOHN (vlastným menom Bohumil Markalous). Narodil sa
roku 1882

1962
- prijali na bostonskom Massachusettskom technologickom ústave (MIT)
po prvý raz televízny signál vysielaný zo satelitnej družice
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 3

1967
- pokúsili sa o atentát na tožského prezidenta Gnassingbe Eyadému,
ktorý však vyviazol bez zranenie
- začal sa v Sofii zjazd Bulharského poľnohospodárskeho ľudového zväzu
- začala sa trojdňová konferencia Prezídia ÚV Národného frontu
oslobodenia Južného Vietnamu, pričom vydala bojovú výzvu
oslobodzovacím silám a ľudu

- zahynul pri pristávaní kozmickej lode Sojuz 1 kozmonaut VLADIMÍR
MICHAJLOVIČ KOMAROV, keď sa skrútili šnúry padáka a loď dopadla
veľkou rýchlosťou na Zem, pričom bol prvým, ktorý zahynul vo vesmíre.
Narodil sa roku 1927
- pokračovalo masové zatýkanie politických odporcov nového gréckeho
režimu, pričom išlo najmä o členov Jednotnej demokratickej ľavicovej
strany (EDA) a komunistov

1972
- rozhodla sa parlamentná frakciám CDU/CSU podať parlamentu návrh na
hlasovanie o nedôvere sociálnodemokratickému kancelárovi Willy
Brandtovi
- začali ozbrojené sily juhovietnamského Národného frontu oslobodenia
rozsiahlu koordinovanú ofenzívu na Centrálnej vrchovine
- uzavreli dohodu (tzv. had v tuneli) umožňujúcu menám členských
štátov Európskeho spoločenstva úzky rozsah fluktuácie voči doláru
(1,25 percenta na oboch stranách a navzájom medzi menami ES, pričom
predstavovala istú formu mechanizmu výmenných kurzov (hadom bola
fluktuačná línia, ktorú vytváral rast a pokles mien s tunelom bol
1,25 percentný dolárový limit)


1982
- zahynulo v Bruseli 14 osôb pri požiari v ubytovni tureckých
prisťahovalcov

1987
- rozhodla sa japonská vláda odložiť podpísanie oficiálnej dohody
o japonskej účasti na americkom programe tzv. hviezdnych vojen
prisľúbenej v septembri 1986
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1838-1841
- zastrelil v kolumbijskom meste Barrancabermeja ultrapravicový
prepadový oddiel aktivistu tamojšieho výboru Kolumbijskej
komunistickej strany a ľavicovej koalície MIGUELA CASTANEDU
- začal sa trojdňový zjazd Komunistickej strany Nórska, pričom
schválili nový program strany
- havarovali pri nemeckom Würzburgu tri americké vojenské vozidlá so
šiestimi raketami zem-vzduch typu Hawk, avšak nikto nebol zranený

1992
- odmietli krajiny OPEC žiadosť Iránu o zvýšenie kvót ťažby ropy
- vytvorili na zhromaždení v pakistanskom Péšavare predstavitelia
mudžahídov 50-člennú radu, ktorá mala prevziať v Kábule moc a pokúsiť
sa ukončiť občiansku vojnu v Afganistane, pričom vláda dohodu
privítala a ministerský predseda bývalej afganskej vlády a vodca
náboženskej konzervatívnej strany Hezbe Islámí Gulbuddín Hekmatjár
odmietol
- oficiálne oznámili, že 39-ročný pakistanský občan Mohammad Channa
bol vtedy najvyšším žijúcim človekom na svete (230 centimetrov)
- podala talianska vláda Giulia Andreottiho demisiu pre oslabenie
vládnej koalície po voľbách
- zatkli bývalého bulharského predsedu vlády Georgi Atanasova, ktorý
bol obvinený z sprenevery sociálnych fondov

1997
- stretli sa vo Washingtone americký prezident Bill Clinton a jeho
manželka Hillary s tibetským duchovným vodcom dalajlámom, s ktorým
rokovali o situácii na poli dodržiavania ľudských práv v Číne
- podpísali v Moskve prezidenti Ruska Boris Jeľcin, Číny Ťiang
Ce-min, Kazachstanu Nursultan Nazarbajev, Kirgizska Askar Akajev
a Tadžikistanu Imomali Rachmonov zmluvu o znížení počtu vojsk na
spoločných - bývalých sovietsko-čínskych hraniciach.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 371
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 101
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 058
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 389
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 004
 6. Kam do tepla v januári? 1 708
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 451
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 363
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 133
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 928

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Politici neprestanú nepoctivo zavádzať.

KOMENTÁRE

Chceme viac detí v odborných školách? Tak sa o tom bavme

Menej žiakov na osemročných gymnáziách, ale prečo?

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá. Najviac utrpia súkromné a cirkevné. Škola pre mimoriadne deti sa redukcii vyhla.