Historický kalendár na zajtra, 21. mája

Bratislava 20. mája (TASR) - Deň Jeruzalema (Jom Jerušalajim) - dobytie východnej, arabskej časti

Jeruzalema Izraelom od jeho vtedajšieho správcu Jordánska a

zjednotenie Svätého mesta počas šesťdňovej blízkovýchodnej vojny

(1967) Deň víťazstva v Kanade Prosebné dni - určujú sa tri dni (pondelok, utorok, streda) pred

Nanebovstúpením Pána, pričom záväzný je jeden deň a ich zameraním

sú obrady za úrodu 1271 - prekročili po vyplienení celého juhozápadného Slovenska české vojská na čele s kráľom Přemyslom Otakarom II. po vystavanom moste Dunaj a najväčšia bitka o babenberské dedičstvo sa odohrala pri Mošoni, ktorá sa skončila porážkou uhorského vojska kráľa Štefana V., pričom český panovník hneď po nej odišiel do Viedne 1801 - bola posviacka farského kostola Najsvätejšej Trojice v Chtelnici 1821 - narodil sa v Spišskej Novej Vsi banský inžinier a odborník ADOLF MÜNNICH, riaditeľ baní v Dobšinej. Zomrel 15.2.1899 1886 - narodil sa v Martine novinár, spisovateľ a vydavateľ PETER KOMPIŠ. Zomrel 12.7.1945 1896 - narodil sa v Gelnici geológ a paleontológ JÚLIUS RAKUSZ. Zomrel 3.1.1932 - narodil sa v Letanovciach katolícky kňaz, osvetový pracovník a stredoškolský učiteľ JOZEF BRANDOBUR. Zomrel 2.10.1965 1916 - zomrel vo Visegráde (Maďarsko) šľachtic a generál ARTÚR (Görgey) GÖRGEI, ktorý bol v revolučných rokoch 1848-1849 vrchným veliteľom maďarských vojsk. Narodil sa 30.1.1818

1926 - narodila sa asistentka dabingu ALŽBETA ŠABLATÚROVÁ 11931 - narodil sa v Podbrezovej dramaturg a herec MILAN FABIÁNE 1936 - konalo sa na Konventnej ulici v Bratislave ustanovujúce valné zhromaždenie Štúrovej evanjelickej spoločnosti (pôsobila do roku 1951), ktorému predsedal právny zástupca Tatra banky Ján Spišiak, pričom jej vznik sa viaže k celoslovenským oslavám pri príležitosti 300. výročia vydania Cithary cantorum Jurajom Tranovským a 100. výročia výletu slovenskej mládeže vedenej Ľudovítom Štúrom na Devín - myšlienku založenia kultúrno-náboženskej spoločnosti rozhlasoval vtedajší biskup Západného dištriktu Samuel Štefan Osuský 1941

- zomrel v Bratislave pedagóg, knihovník Univerzitnej knižnice, prekladateľ a upravovateľ učebníc JOZEF BOJSA, ktorý bol metodikom vyučovania zemepisu a vlastivedy na stredných školách. Narodil sa 17.3.1892 1946 - vyniesol Mimoriadny ľudový súd po dvoch mesiacoch trest smrti nad jedným z hlavných predstaviteľov Sudetonemeckej strany Karlovi Hermannovi Frankovi 1966 - uviedlo SND premiéru opery Profesor Mamlock od Ladislava Holoubka 1971 - zapálili slávnostne vo Vítkovických železiarňach Klementa Gottwalda pec, ktorá bola vtedajším najmodernejším hutníckym agregátom v ČSSR 1986 - zomrel dlhoročný vynikajúci odborník požiarnej ochrany VILIAM HOJZÁK, ktorý vynikol najmä v oblasti výcviku, požiarnej taktiky a brannej výchovy 1991 - začala sa deväťdňová návšteva prezidenta Václava Havla v Nórsku, Švédsku, Fínsku a Dánsku, pričom s najvyššími predstaviteľmi rokoval o rozvíjaní spolupráce - rokovala vláda SR o cenách elektrickej energie pre hlinikáreň v Žiari nad Hronom a rozhodla, aby boli investorsky a dodávateľský pripravené možnosti začatia prác na VD Gabčíkovo podľa variantu C - začala sa 14. schôdza SNR, na ktorej hlasovali o odvolaní členov predsedníctva, schválili zákon o pôsobnosti orgánov SR vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby, Fonde národného majetku SR, Slovenskej televízii a o Slovenskom rozhlase - prijalo Federálne zhromaždenie zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku - začala sa návšteva Alexandra Dubčeka v ZSSR, pričom sa zúčastnil na začatí prvého medzinárodného kongresu Mier, pokrok a ľudské práva, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti nedožitých 70. narodenín Andreja Sacharova ---------------------------------------------

996 - korunoval v Ríme pápež Gregor V. nemeckého kráľa Otta III. (samostatne začal vládnuť roku 994) na rímskonemeckého cisára - Gregor bol pôvodne dvorným kaplánom a Otto III. ho dosadil v Ravenne za pápeža 1471 - dal anglický uzurpátor kráľ Eduard IV. z dynastie Yorkovcov v londýnskom väzení Tower zavraždiť po druhýkrát zosadeného kráľa HENRICHA VI. (narodil sa roku 1421) z dynastie Lancasterovcov a jeho syna - skončila sa tak v Anglicku občianska vojna (tzv. vojna dvoch ruží, ktorá sa začala roku 1455) a zvíťazil v nej rod Yorkovcov - narodil sa významný nemecký maliar, kresliar, grafik a teoretik umenia ALBRECHT DÜRER, autor náuky o perspektíve a proporciách, ktorého zaraďujú medzi veľkých tvorcov na rozhraní gotiky a renesancie. Zomrel roku 1528

1671 - umožnil veľký kurfirst Fridrich Wilhelm Brandenburský 50 židovským rodinám vyhnaným z Viedne usadiť sa v Brandenburskej marke a zaručil im slobodu obchodovania na dvadsať rokov, ich práva a povinnosti boli stanovené v Edikte o prijatí do ochrany 50 židovských rodín, Židia nemuseli platiť bežné clo, úžernícke obchody mali však zakázané - Fridrich Wilhelm takto chcel dosiahnuť hustejšie osídlenie Brandenburska a umožniť príchod nových občanov disponujúcich kapitálom, Židia sa však do spoločnosti neintegrovali a zostávali v izolácii 1786 - zomrel švédsky spoluzakladateľ modernej chémie, objaviteľ dusíka, chlóru, molybdénu, glycerínu a viacerých kyselín CARL WILHELM SCHEELE, ktorého menom nazvali jeden minerál a zelenú farbu. Narodil sa roku 1742 1826 - zomrel nemecký optik, mechanik a vynálezca GEORG VON REICHENBACH, konštruktér sústruhov s vodiacimi suportmi na výrobu presných vedeckých prístrojov. Narodil sa roku 1771 - narodil sa nemecký maliar ADOLF LIER. Zomrel roku 1882 1836 - narodil sa český konzervatívny politik a podnikateľ KAREL MATTUŠ. Zomrel roku 1919 1846 - priplával prvý parník na Havajské ostrovy 1851 - narodil sa francúzsky politik LÉON VICTOR AUGUSTE BOURGEOIS, ktorý sa zaslúžil o založenie Spoločnosti národov a laureát Nobelovej ceny za mier (1920). Zomrel roku 1925 1856 - vybojovali si kamenári v austrálskom spolkovom štáte Victoria po štvormesačných protestoch ako prví robotníci na svete osemhodinový pracovný čas 1871 - vtrhla vládna armáda za podpory Prusov do Paríža a po týždňových pouličných bojoch 28.5. Parížsku komúnu potlačila (padlo asi 25 000 komunardov) - spustili vo švajčiarskom kantóne Zug do prevádzky prvú ozubnicovú horskú železnicu v Európe vedúcu z Vitznau na horu Rigi, ktorú vybudoval švajčiarsky technik Nikolaus Riggenbach, pričom vzorom pri výstavbe bola prvá horská železnica na svete, ozubená dráha uvedená do prevádzky roku 1869 na Mount Washington v americkom štáte New Hampshire 1876 - zomrel český právnik JOSEF FRANTIŠEK FRIČ, ktorý sa zaslúžil o zavádzanie češtiny do súdnej praxe. Narodil sa roku 1804 1881 - založila Clara Bartonová organizáciu Americký Červený kríž 1901 - narodil sa sovietsky letecký konštruktér SERGEJ KONSTANTINOVIČ TUMANSKIJ. Zomrel roku 1973 1906 - narodil sa sovietsky filmový režisér, dramatik a teoretik SERGEJ APOLLINARJEVIČ GERASIMOV. Zomrel roku 1985 1916 - zaviedli vo Veľkej Británii prvýkrát letný čas - narodil sa americký spisovateľ HAROLD ROBBINS 1921 - narodil sa jadrový fyzik a spolutvorca ruskej vodíkovej bomby ANDREJ DMITRIJEVIČ SACHAROV, bojovník za ľudské práva a laureát Nobelovej ceny mieru (1975). Zomrel roku 1989 1926 - zomrel ruský hudobný skladateľ, profesor a vedec GEORGIJ LVOVIČ KATUAR. Narodil sa roku 1861 - narodil sa americký lyrik ROBERT WHITE CREELEY 1936 - narodil sa americký výskumník v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie nemeckého pôvodu GÜNTER BLOBEL, laureát Nobelovej ceny (1999) za významnú činnosť v oblasti výskumu bunky 1941 - zomrela bulharská herečka ZLATINA NEDEVOVÁ. Narodila sa roku 1877 - narodil sa americký spevák RONALD ISLEY, člen soulovej skupiny Isley Brothers 1941 - začali sa pri pobreží Kréty veľké námorné a letecké boje, pričom nemeckí výsadkári sa zmocnili letiska v Maleme (boje trvali do 1.6.) - potopila nemecká ponorka americkú obchodnú loď Robin Moor 1956 - prenieslo francúzske Národné zhromaždenie na vládu socialistického premiéra Guyho Molleta s Francoisom Mitterrandom vo funkcii ministra spravodlivosti osobitnú plnú moc na boj proti alžírskym povstalcom - uskutočnili USA prvý úspešný test transportovateľnej vodíkovej bomby, pričom ju zvrhli z lietadla nad tichomorským atolom Bikini 1961 - vytvoril juhokórejský šéf generálneho štábu Čang To-jong po úspešnom vojenskom prevrate zo 16.5. nový kabinet a ponechal si tiež funkciu ministra národnej obrany 1971 - zomrel český hudobný skladateľ a hobojista VÁCLAV KOLÁŘ. Narodil sa roku 1919 - podal minister pozemných vojsk USA Stanley Resor demisiu 1976 - vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 820 - zomrel český sochár KAREL LIDICKÝ. Narodil sa roku 1900 - vydala v Aténach Svetová rada mieru na záver zasadnutia predsedníctva rezolúciu Helsinky, európska bezpečnosť a mier, v ktorej žiadala dôsledné plnenie Záverečného aktu helsinskej konferencie - zomrel nemecký spisovateľ FRIEDRICH BISCHOFF. Narodil sa roku 1896 1981 - inaugurovali socialistu Francoisa Mitterranda po víťazstve vo voľbách za nového prezidenta Francúzska a Mitterrand ustanovil dočasnú vládu Pierra Mauroya 1986 - prehnal sa nad Šalamúnovými ostrovmi cyklón Namu, pričom zahynulo vyše 100 osôb - zahynulo 53 osôb a 150 bolo zranených pri delostreleckej prestrelke medzi kresťanskými a moslimskými milíciami po oboch stranách demarkačnej línie v Bejrúte - uskutočnili sa holandské parlamentné voľby, pričom buržoázne strany vládnej koalície si zachovali nadpolovičnú väčšinu kresiel 1991 - zavraždili počas volebnej kampane v Šríperumpudure (spolkový štát Tamilnádu) pri bombovom atentáte predsedu Indického národného kongresu a bývalého predsedu vlády RÁDŽÍVA GÁNDHÍHO (narodil sa roku 1944), pričom o život prišlo 17 ďalších ľudí, vrátane atentátničky - za atentátom stálo pravdepodobne srílanské hnutie odporu Tigri oslobodenia tamilského ílámu (LTTE), Gándhí mal pritom najväčšie vyhliadky na víťazstvo, čo nebolo pro povstalcov zo susednej Srí Lanky priaznivé - začalo sa päťdňové rokovanie Zjazdu ľudových poslancov RSFSR, pričom vytvorili legislatívne podmienky v súvislosti so zavedením funkcie prezidenta a reformou orgánov štátnej správy - vypustil ZSSR kozmické teleso Resurs F-10 - vzdal sa etiópsky prezident Mengistu Haile Mariam po ofenzíve povstalcov z Revolučného demokratického frontu etiópskeho ľudu svojej funkcie a utiekol z krajiny, pričom vláda ponúkla povstalcom rokovanie o zastavení streľby a vytvorení novej vlády - zahynulo podľa oznámenia od januára 1991 pri národnostných konfliktoch v ZSSR 200 civilistov a 700 bolo zranených 1996 - zomrela česká speváčka a herečka LJUBA HERMANOVÁ, posledná členka slávneho Osvobozeného divadla. Narodila sa roku 1913 - prežilo z približne 1000 osôb na palube prevrátenie a následné potopenie sa prievoznej lode na východoafrickom jazere Ukerewe vo vzdialenosti približne 50 km od mesta Mwanza iba 114 ľudí

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 025
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 120
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 12 992
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 883
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 620
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 758
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 405
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 772
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 604
 10. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 3 494

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus na Námestí slobody architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

ŠPORT

Pálffy kritizoval Lintnera, ten okamžite reagoval

Ďalší spor v slovenskom hokeji?

Neprehliadnite tiež

Nad Slovenskom preletí ruské pozorovacie lietadlo

Rusko vykonáva pozorovacie lety nad Slovenskom raz ročne.

Slovensko zaostáva v získavaní grantov Európskej výskumnej rady

Výročná správa informuje aj o najvýznamnejších výsledkoch vedeckej práce.

Danko odmieta systém kriminalizácie v politike

Opakovane vylúčil svoju vedomosť, ale aj úmysel pracovníkov Národnej rady pri otváraní listov v parlamente.

Lajčákovi chýba platforma, na ktorej by sa dalo s Ruskom pragmaticky debatovať

Otvorená komunikácia s Ruskom aj o témach vyvolávajúcich rozdielne názory je dôležitá, tvrdí minister.