Slováci už pre Haiti vyzbierali takmer dva milióny eur

ž takmer dva milióny eur vytiahli Slováci zo svojich peňaženiek na pomoc pre Haiti. Prostredníctvom jedenástich zbierok sa doposiaľ vyzbieralo asi 1 967 000 eur.

BRATISLAVA. U Priamo do krajiny už odišla pätina z týchto prostriedkov. Zbierky vyhlásili Evanjelická cirkev augsburského vyznania spolu s Evanjelickou diakoniou UNICEF Slovensko, Slovenský Červený kríž, Človek v ohrození, ADRA Slovensko, Magna Deti v núdzi, Slovenský skauting a Komplexná centrálna záchranná služba. Najviac, vyše milióna, sa podarilo vyzbierať Konferencii biskupov Slovenska v katolíckych kostoloch. Tieto peniaze podporia konkrétne projekty Slovenskej katolíckej charity, ktorá organizovala aj samostatnú zbierku.

K 19. februáru bolo no účte UNICEF Slovensko bezmála 112-tisíc eur. Do krajiny už zo slovenskej organizácie UNICEF odišlo vyše 101-tisíc eur na humanitárnu pomoc. Primárne budú použité na pomoc deťom vo veku do päť rokov. Prostriedky pre krajinu bude UNICEF Slovensko zbierať počas celého roka, zrejme katastrofe zasvätia aj zbierku Modrý gombík. Tieto peniaze už pôjdu na konkrétne projekty pre siroty. Ich počet zatiaľ nie je známy, UNICEF bude čísla poznať najskôr o mesiac, vyhlásila pre agentúru SITA tlačová tajomníčka UNICEF Slovensko Anna Beňová. Zbierka UNICEF Slovensko na pomoc deťom z Haiti je stále aktuálna - peniaze možno posielať na číslo účtu 2629726297/1100, variabilný symbol 0110. Okamžite po katastrofe uvoľnil UNICEF na pomoc v núdzi 3,4 milióna dolárov. Potrebuje však ďalšie zdroje na zabezpečenie zdravotných a sanitárnych potrieb, prikrývok a provizórnych prístreškov.

Zbierku ukončil Slovenský Červený kríž, ktorý od 15. januára do 5. februára vyzbieral pre Haiti 99 752,84 eura, ktoré už aj poslali na účet Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve. "Výška jednotlivých vkladov bola rôzna, pohybovala sa od jedného eura až po dvetisíc eur, pričom najvyšší vklad bol pätnásťtisíc eur," informovala agentúru SITA Jana Petrová zo Slovenského Červeného kríža. Medzinárodná federácia vyhlásila trojročnú výzvu pre všetky národné spoločnosti, aby sa vyzbieralo 105,7 milióna švajčiarskych frankov (73 miliónov eur), ktoré by mali pomôcť tristotisíc ľuďom. Finančné prostriedky sa budú čerpať postupne, podľa toho, ako bude napredovať obnova na Haiti. Doteraz federácia zabezpečila nákup pitnej vody a jedla, v najbližších mesiacoch finančné prostriedky použijú na kúpu stanov a prikrývok, keďže sa očakáva obdobie dažďov a bude potrebné zabezpečiť pre ľudí postihnutých zemetrasením dočasné ubytovanie.

Združenie Človek v ohrození už vyzbieralo takmer 97,5-tisíca eur, informovala agentúru SITA PR manažérka združenia Ivana Kullová. Združenie vyhlásilo verejnú zbierku 13. januára. Dvadsaťpäťtisíc eur - 23-tisíc zo zbierky a dvetisíc z Klubu darcov - združenie poslalo 19. januára medzinárodným partnerom - českej organizácii Člověk v tísni a írskej organizácii Concern, ktorí už vtedy mali v krajine svojich humanitárnych pracovníkov a začali s distribúciou urgentnej humanitárnej pomoci. Združenie plánuje použiť vyzbierané prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb ľudí postihnutých katastrofou v spolupráci s medzinárodnými partnermi, ktorí majú v krajine dlhodobé terénne misie. V marci by chceli rozbehnúť väčšiu posthumanitárnu misiu. Prostredníctvom združenia Človek v ohrození možno prispieť na účet 266 052 0502/1100, variabilný symbol 1119. Združenie zbiera peniaze aj prostredníctvom darcovských SMS. V systéme DMS im už prišlo 158 881 SMS, výnos však bude asi 135-tisíc eur, pretože výnos ovplyvňuje to, či DMS zaslali prostredníctvom predplateného paušálu alebo kreditu.

Peniaze zbiera aj občianske združenie Magna Deti v núdzi. K dnešku na zbierkovom účte Pomoc pre Haiti zaznamenali výnos 17 360 eur, Magna Deti v núdzi zároveň zatiaľ vyčlenila na pomoc pre Haiti 19,5-tisíc eur zo svojho fondu pre humanitárnu pomoc Magna Positive, informovala SITA Nikola Endrychová Dudová z Magny. Peniaze majú zabezpečiť terapeutickú stravu pre hladujúcich a podvyživených a pitnú vodu. Verejnosť môže naďalej prispieť zaslaním príspevku na účet 1331793003/1111, variabilný symbol 12012010 alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 804 v sieti T-Mobile a Orange. Verejná zbierka trvá od 15. januára počas troch mesiacov. Na Haiti pôsobil dva týždne zdravotnícky tím Magna Deti v núdzi, ktorý pozostával z dvoch skúsených chirurgov, dvoch zdravotných sestier a koordinátora misie. Pracovali v lokálnej nemocnici v Port-au-Prince. Okrem toho poskytla Magna vyše 230 kilogramov zdravotníckeho materiálu na pomoc raneným, ktorí potrebovali akútnu pomoc. "Naše ďalšie aktivity na Haiti budú smerovať k reštrukturalizácii zdravotníckych zariadení poskytujúcich starostlivosť HIV/AIDS pacientom. Haiti je najviac postihnutou krajinou vo výskyte tohto ochorenia na západnej pologuli," vyhlásila Dudová.

V nedeľu 24. januára zbierali "do zvončekov" peniaze pre Haiti vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku. Farské úrady poslali na účet Konferencie biskupov Slovenska (KBS) 1 057 000 eur. Ako pre SITA uviedol Jozef Kováčik z KBS, biskupi zafinancujú projekty Slovenskej katolíckej charity pre Haiti (SKCH). "SKCH predloží konkrétne projekty a biskupi rozhodnú, ktoré z nich podporia. Ich priebeh budeme kontrolovať a informovať verejnosť," dodal Kováčik. Okrem toho poskytla bratislavská arcidiecéza zdevastovanej krajine okamžitú pomoc 50-tisíc eur.

Tri dni po zemetrasení spustila verejnú zbierku Slovenská katolícka charita (SKCH). Ku štvrtku 18. februára mala na účte približne 300-tisíc eur. "Predpokladáme, že zbierka potrvá do mája alebo júna," uviedla pre agentúru SITA Andrea Topoľská zo SKCH. Charita sa zapojí aj do druhej fázy obnovy krajiny, prioritne v oblasti vzdelávania a zdravotníctva. Obyvateľov chce podľa Topoľskej naučiť pestovať plodiny či loviť ryby, čo by im pomohlo v každodennom živote. Približne 50-tisíc až 70-tisíc eur už SKCH použila prostredníctvom Caritas Internationalis, časťou peňazí podporila slovenských lekárov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. "Zhromaždíme projekty a spoločne s naším partnerom, Konferenciou biskupov Slovenska, vyberieme tie najlepšie," povedala o osude ďalších peňazí Topoľská. Slováci môžu naďalej prispievať na číslo účtu 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 168. Názov účtu je Slovenská katolícka charita.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku zbierali v evanjelických cirkevných zboroch peniaze pre Haiti počas nedieľ 24. januára, 31. januára a 7. februára. Na tento účel na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku zriadili účet 1368756257/0200 s variabilným symbolom 662018. Ako povedal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, vyzbierali vyše 32-tisíc eur, no peniaze im ešte stále chodia. Zbierku sa však už chystajú uzavrieť, aby mohli vyzbierané prostriedky odísť na Haiti. Akurát dnes bude Klátik rokovať so zástupcami nemeckej evanjelickej cirkvi, ktorí na ostrove pôsobia. Chceli by sa spojiť v jednom projekte. "Chceli by sme dodať niečo zmysluplné k ich projektu, aby bol väčší a nevznikla žiadna pochybnosť," vyhlásil Klátik. Najskôr sa sústredia na zabezpečenie základných potrieb, ak vyjdú peniaze, pôjdu aj na rozvoj a obnovu.

Dnes ráno bol stav na účte Medzinárodnej siete Adventistických agentúr pre pomoc a rozvoj ADRA takmer 36,5-tisíca eur. Na začiatku mesiaca mali veľké zbierky v zboroch po celom Slovensku. Hodnota finančných darov, ktoré prichádzajú na zbierkový účet ako pomoc pre Haiti, sa pohybuje od dvadsať do dvetisíc eur. Počas niekoľkých sobôt prebehla zbierka na Haiti aj v zboroch Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Rekordnú sumu sa podarilo vyzbierať cirkevnému zboru v Martine, ktorý zaslal na účet zbierky takmer jedenásťtisíc eur. Ako informoval riaditeľ organizácie Daniel Dräxler, vláda im schválila ďalších desaťtisíc eur z prostriedkov Slovak Aid. Na tieto však stále čakajú. Rozbehla sa príprava projektu v spolupráci s ADRA International na využitie 45-tisíc eur zo zbierky. Peniaze pôjdu na humanitárne účely, tvrdí Dräxler. Slováci môžu ďalej prispieť priamym finančným príspevkom na zbierkový účet ADRA Slovensko 4975241312/0200, variabilný symbol 110, do poznámky treba uviesť Haiti. Tieto financie už potom pôjdu na obnovu zničenej krajiny.

Slovenskému skautingu možno príspevky pre ľudí v postihnutých častiach Haiti posielať na špeciálne vytvorený účet 2650080419/1100. Peniaze použijú na zmiernenie následkov živelnej pohromy a na priamu pomoc obyvateľom Haiti. Od ministerstva vnútra majú povolenie na zbierku od 22. januára do 31. marca. Doposiaľ vyzbierali 250 eur. "Zatiaľ to nie je tak veľa, ako by sme chceli," povedala Lucia Jakubíková zo Slovenského skautingu. Výťažok pôjde národnej skautskej organizácii na Haiti, ktorá s financiami naloží podľa vlastného uváženia.

Od 22. januára až do 1. mája zbierajú peniaze pre Haiti aj záchranári. Príspevky môžu ľudia posielať na číslo účtu 2694321456/0200. Komplexná centrálna záchranná služba použije peniaze na financovanie ďalšej misie v zemetrasením postihnutej krajine. Z Haiti sa už 31. januára vrátil 16-členný záchranný tím. Vybudovali tam tri poľné nemocnice a asistovali pri pomoci v nich. Cez deň dezinfikovali nemocnice, zberné tábory a ošetrovali zranených so Slovenským lekárskym tímom. Vo večerných hodinách hľadali v ruinách a zrúcaninách živých ľudí a vyslobodzovali mŕtve telá spod trosiek. Na Hati potrebujú pomoc aj naďalej. Majú akútny nedostatok pitnej vody, stále sa zväčšuje riziko šírenia epidémií. Výťažok zbierky bude v ďalšej misii určený na nákup dezinfekčných prostriedkov a čistiarne pitnej vody. Koľko peňazí sa doposiaľ vyzbieralo, skompletizuje Komplexná centrálna záchranná služba v najbližších dňoch.

Ostrovný štát v Karibiku zasiahlo ničivé zemetrasenie s magnitúdom 7,3 v noci 12. januára. Hlavné mesto Port-au-Prince je úplne zničené, vládne tam panika a chaos. Zemetrasenie si podľa oficiálnych informácií vyžiadalo najmenej 217-tisíc mŕtvych. Haitský prezident René Préval však hovorí až o tristotisíc mŕtvych. Štvrť milióna ľudí utrpelo zranenia a milión ostal bez strechy nad hlavou. Nové slabšie otrasy postihli Haiti počas nasledujúcich týždňov, ďalšie obete nehlásili. V štáte Haiti je zničená infraštruktúra, vrátane zdrojov pitnej vody, je tu nedostatok jedla, liekov aj zdravotníkov. Haiti navyše aktuálne čelí novému nebezpečenstvu. S príchodom pravidelného obdobia dažďov hrozí, že sa na ostrove rozšíria rôzne epidémie. Panamerická rozvojová banka tvrdí, že zemetrasenie sa pravdepodobne stane najničivejšou katastrofou v modernej histórii. Rekonštrukcia postihnutých oblastí by totiž podľa odhadov banky mala stáť až 14 miliárd dolárov (v prepočte 10 miliárd eur).

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 963
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 324
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 695
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 176
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 334
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 258
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 007
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 006
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 841
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 727

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.