Fico si vybral, ktorými sľubmi sa pochváli

Prápor úspešnosti. Aj také vyjadrenie padlo, keď premiér Robert Fico, predseda parlamentu Pavol Paška a prezident Ivan Gašparovič hodnotili, ako vláda plní sľuby spred štyroch rokov. Všetci traja hovorili v superlatívoch. Realita je iná.

Pri odpočte pôsobenia vlády vládla medzi najvyššími ústavnými činiteľmi zhoda. Šéf parlamentu Pavol Paška povedal, že efektívna spolupráca vlády a parlamentu priniesla stabilitu, prezident Ivan Gašparovič spomenul, že v zahraničí počúva na Slovensko len c(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Dane

Sľub vlády - Pristúpi k reforme daňovej správy tak, aby bola efektívnejšia s cieľom (...) postihovať subjekty, ktoré sa plateniu daní vyhýbajú či páchajú daňové podvody.
Aká je realita - Reformu daňovej správy vláda nespravila. Úspešnosť výberu daní je podobná ako pred jej nástupom.

Sľub vlády - Navrhneme daň z darovania pre tretie osoby tak, aby sa zúžil priestor na špekulatívne prevody majetku a pranie špinavých peňazí.
Aká je realita - Sľub splnený nebol. Daň z darovania vláda nezaviedla.

Sľub vlády - Zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín zvyšovaním nezdaniteľného základu i úpravou jednotnej sadzby DPH vo vybraných komoditách.
Aká je realita - Sľub je z väčšej časti splnený. Vláda zaviedla zamestnaneckú prémiu, ktorá pridala najmenej zarábajúcim pár eur k mesačnému platu. Dočasne na dva roky pre krízu zvýšila nezdaniteľnú časť platu. Zaviedla však aj milionársku daň, ktorá časti strednej vrstvy zvýšila dane. DPH klesla na knihy, lieky a zdravotnícke pomôcky. Postupné zvyšovanie nezdaniteľnej časti platu je však u nás uzákonené už od roku 2004.

Zamestnanosť

Sľub vlády - Podporovať rast trvalo udržateľnej zamestnanosti, znížiť nezamestnanosť.
Aká je realita - Nezamestnanosť rastie najmä pre svetovú krízu, no o dosť rýchlejšie než v susedných krajinách a rýchlejšie, ako je priemer eurozóny a únie.

Spravodlivosť

Sľub vlády - Vláda vytvorí podmienky na naplnenie záruk sudcovskej nezávislosti, ktorá je základom pre nestranné konanie a rozhodovanie. Bude zvyšovať nároky aj na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov aj mimo pracoviska.
Aká je realita - Pochybnosti o nezávislosti súdnej moci začína mať aj zahraničie. Diplomati chodia na disciplinárne konania so sudcami, kritikmi súčasných pomerov v justícii. Príkladom etického správania sa sudcov má byť ich šéf. Predseda Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti Štefan Harabin bol pristihnutý v parlamente pri klamstve, mal antisemitské poznámky, médiá písali, že si tykal s podozrivým z drogovej trestnej činnosti.

ĎALŠIE ÚČTY
Sľuby a lamenty

Najroziahlejšie hodnotenie sľubov vlády a najmä najsilnejšej strany Smer urobil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Sme.sk z tohto hodnotenia pravidelne čerpá.

Oklamali.sk

Strana SDKU zosumarizovala svoj pohľad na porovnania sľubov a reality Ficovej vlády na portál oklamali.sk.

Zdravotníctvo

Sľub vlády - Vláda zabezpečí zachovanie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Súčasne podporí reštrukturalizáciu siete zdravotníckych zariadení, aby došlo k účelnej špecializácii a rastu kvality a produktivity poskytovaných služieb.
Aká je realita - Sľub nebol splnený. Kvalita zdravotníctva sa v porovnaní s inými štátmi Európy v rokoch 2006 a 2009 zhoršila. Vyplýva to z hodnotenia kvality zdravotníckych systémov podľa švédskej organizácie Health Consumer Powerhouse. Slovensko sa v roku 2009 prepadlo o šesť priečok a obsadilo 28. miesto z 33 sledovaných štátov. Príčinou je podľa inštitútu INEKO najmä zaostávanie vo výsledkoch liečby, v rovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti a vo výške neformálnych platieb lekárom.

Dôchodky

Sľub vlády - Popri valorizácii bude riešiť zmierňovanie rozdielov medzi starodôchodcami a dôchodcami, ktorým bol dôchodok vymeraný podľa zákona o sociálnom poistení. Zreformuje systém dôchodkového poistenia.
Aká je realita - Nesplnila to. Chybný krok minulej vlády, že ľudia s podobným počtom odpracovaných rokov, podobným zamestnaním aj príjmom majú rozdiely v dôchodkoch aj v stovkách eur, súčasná vláda nenapravila.

Sľub vlády - Navrhne poskytnutie vianočného príspevku diferencovane podľa výšky dôchodkov.
Aká je realita - Sľub vláda splnila.

Druhý pilier

Sľub vlády - Starobné dôchodkové sporenie založené na kapitalizačnom princípe vláda zachová. Bude presadzovať zavedenie mechanizmov, ktoré zvýšia bezpečnosť nasporených prostriedkov.
Aká je realita - Čiastočne splnený sľub je vážne naštrbený zmenou zákona o porovnávaní hodnôt dôchodkovej jednotky v polročných intervaloch. Obmedzili tak dôchodkovým spoločnostiam možnosť investovať do rizikovejších aktív a obrali sporiteľov o výnosy, čo môže mať dosah na výšku dôchodkov.

Korupcia

Sľub vlády - Vzhľadom na korupciu a klientelizmus vo verejnom sektore bude vláda dôsledne potierať nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.
Aká je realita - Sľub vláda nesplnila. Príkladom je nástenková kauza na ministerstve výstavby, kde veľký tender vyhlásili na neprístupnom mieste a uspeli v ňom firmy blízke Jánovi Slotovi, alebo pre štát nevýhodný predaj emisií neznámej firme, ktorý si všimla aj americká tajná služba FBI. Za nárast korupcie vo verejných obstarávaniach nás kritizovala aj americká vláda a zaoberajú sa tým aj zahraničné obchodné komory u nás.

Eurofondy

Sľub vlády - Vytvorí podmienky na efektívne a transparentné využívanie fondov.
Aká je realita - Cieľ plní nedostatočne. Z približne 12 miliárd eur, ktoré nám Brusel vyčlenil z eurofondov na roky 2007 až 2013, sa doteraz vyčerpalo necelých päť percent.

Školstvo a veda

Sľub vlády - Uplatní viaczdrojové financovanie s cieľom postupného dosiahnutia úrovne päť percent HDP.
Aká je realita - Výdavky postupne zvyšovala, no sľub nesplnila. Tento rok by do školstva z verejných zdrojov mali ísť necelé tri miliardy eur, čo je zhruba 4,4 percenta HDP. Sľub by sa naplnil, ak by vláda dokázala úspešne čerpať zdroje z eurofondov.

Sľub vlády - Dávať čoraz viac na vedu a techniku a dosiahnuť úroveň 0,8 percenta z HDP.
Aká je realita - Dôkaz nesplneného sľubu je priamo v štátnom rozpočte. Na vedu a výskum pôjde tento rok len 0,68 percenta HDP. V Euróskej únii patríme medzi päť krajín, ktoré dávajú na vedu a výskum najmenej.

Diaľnice

Sľub vlády - Vytvorí podmienky na výstavbu a sprevádzkovanie 100 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010
Aká je realita - Sľub je splnený čiastočne. Dnes by malo byť dokončených vyše 143 kilometrov nových ciest. Z toho je zhruba 60 kilometrov zásluha minulej vlády, približne 40 kilometrov je zásluha oboch vlád a zvyšných zhruba 40 kilometrov si môže pripísať Ficova vláda. V roku 2007 premiér sľúbil, že do roku 2010 spoja diaľnicou Košice s Bratislavou. Výstavba sa ešte len rozbieha a na väčšiu časť projektov nie sú peniaze.

shooty

Demokracia a právny štát

Sľub vlády - Bude vytvárať podmienky na skutočnú integráciu rómskeho etnika.
Aká je realita - Namiesto integrácie rómskych detí do škôl navrhuje vláda vytvoriť pre ne internátne školy. Sťažili sa aj podmienky na využívanie rómskych aktivistov a terénnych pracovníkov. Niekoľkokrát boli odložené projekty na pomoc rómskym osadám z eurofondov.

Kultúra

Sľub vlády - Bude dbať na rozvoj a ochranu slovenčiny.
Aká je realita - Novela jazykového zákona zavádza pokuty za nesprávne používanie štátneho jazyka, rozbúrila vzťahy s Maďarskom.

Sľub vlády - Predloží nový tlačový zákon.
Aká je realita - Zmena tlačového zákona zaviedla aj právo na odpoveď, ktoré premiér už využil napriek tvrdeniu, že tak neurobí. Zákon kritizovala aj OBSE.

Verejné financie

Sľub vlády - Obozretná rozpočtová politika, ale aj fiškálna politika, dôsledné dodržiavanie maastrichtských kritérií.
Aká je realita - Sľub dodržaný čiastočne. Ficov kabinet štátny rozpočet nerozvrátil, púšťa sa však do výdavkov, ktoré v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou zvýšia deficit. Sú to pôžičky železničným firmám a nemocniciam, ktoré nie sú schopné dlh splácať a veľkým rizikom sú PPP projekty na výstavbu diaľnic. Tie sa začnú splácať o niekoľko rokov a odčerpajú desiatky miliónov eur ročne.

Euro

Sľub vlády - Zavedie euro k 1. januáru 2009.
Aká je realita - Sľub vláda splnila, prechod na novú meno prebehol úplne hladko.

Nebankové subjekty

Sľub vlády - Podporí čiastočné odškodnenie poškodených klientov nebankových subjektov.
Aká je realita - Vláda nevypracovala žiaden materiál o nebankovkách, návrh na odškodnenie neprešiel parlamentom, poslanci Smeru a SNS ho nepodporili.

Anketa

Bola vláda premiéra Fica vládou dialógu? V programovom vyhlásení garantovala stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia tak, aby zmeny boli výsledkom čo najširších dohôd zainteresovaných strán.

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu
Vláda s nami neviedla dialóg o opatreniach, ktoré boli prijímané proti obchodu. Pri prijímaní eura bol obchod kriminalizovaný, všetci sa obávali, že zneužije svoje postavenie na zvýšenie cien. Ani raz sa toto podozrenie nenaplnilo. Snažili sme sa udržať infláciu a svedkom toho je aj minuloročná deflácia ako taká a deflácia v potravinách. Napriek tomu zákony, ktoré boli prijímané proti obchodu, neboli väčšinou s obchodom konzultované a naše názory neboli vo väčšej miere akceptované.

Vladimír Mojš, viceprezident Konfederácie odborových zväzov
Samozrejme, že bola vládou dialógu, veď dialóg prebiehal pravidelne na hospodárskej sociálnej rade. Aj keď vždy, kde sa pracuje, bez chýb to nie je. Aj súčasný dialóg má svoje chyby ale fungoval a riešili sme, čiže môžem povedať, že určite áno.

Ľuboš Vančo, partner audítorskej spoločnosti KPMG
Možno až tak nie. Keď to porovnám s minulou, tak je to asi niečo podobné, tam zásadný rozdiel nie je. Druhá vec je predvídateľnosť, u predchádzajúcej vlády bolo jasné, čo chcú spraviť, bolo jasné, že ťahajú na euro. V prípade tejto vlády nie je až také jasné, čo presne sa chystá urobiť z dlhodobého hľadiska. Ale dialóg je plus mínus to isté.

Igor Vida, generálny riaditeľ Tatra banky a šéf Slovenskej bankovej asociácie
Nemožno povedať, že by sa vláda nesnažila viesť dialóg najmä v súvislosti s hospodárskou krízou.Viedli sme viaceré diskusie aj na platforme vláda - Slovenská banková asociácia. Viaceré kroky neurobila v rámci dialógu, ale na základe vlastného rozhodnutia bez pripomienkového konania. Príkladom je snaha donútiť banky, aby mať vo svojom portfóliu kontroverzný základný balík služieb.

Marián Jusko, bývalý guvernér NBS a šéf Republikovej únie zamestnávateľov
Z formálneho hľadiska áno. Oficiálne sociálny dialóg bežal, vytvorili sa špeciálne komisie, výbory, rady čo sa týka krízy. Z hľadiska konkrétnej politiky mala vláda určite bližšie k odborom ako k podnikateľom a zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Podnikateľské prostredie sa v tomto volebnom období zhoršilo.

Peter Socha, šéf Asociácie dôchodkových správcovských spoločností
V oblasti dôchodkového sporenia prebiehala dosť intenzívna komunikácia, ale vzhľadom na principiálny rozdiel v chápaní tejto problematiky, to žiaľ bol skôr súboj dvoch monológov ako reálny dialóg.

(ľja)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 12 246
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 281
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 174
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 1 993
 5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 1 925
 6. Kam do tepla v januári? 1 737
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 369
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 095
 9. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 081
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 896

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Čipový génius Rado Danilák: Viem, ako súperiť s Intelom

Počítačový výskumník a podnikateľ so slovenskými koreňmi vysvetľuje, ako sa môže presadiť malý hráč.

KOMENTÁRE

Prečo sa Česi rozhodli vyhodiť vlastnú krajinu do povetria

Voliči Mariana Kotlebu a Miloša Zemana sa hnevajú na 21. storočie.

TECH

Historici sa mýlia, čiernu smrť roznieslo čosi iné

Nový výskum naznačuje, ako sa problém šíril.

Neprehliadnite tiež

Vyššie kompetencie sestier rozdelili lekárov

Slovenská lekárska únia špecialistov sa obáva o zníženie úrovne medicínskych výkonov.

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

Zákon o politických strán by sa mal do parlamentu dostať o niekoľko mesiacov

Zákon avizuje už dlhšiu dobu šéf SNS, podporu má aj od predsedu vlády.

Vedci žiadajú od vlády reformu školstva aj zastavenie odlivu mozgov

Vláda by mala podporiť kritické myslenie už vo výučbe na základných školách.