Historický kalendár na 5. mája

Deň Európy - podpísali v Londýne Stanovy Rady Európy (1949)
Deň Cinco de Mayo - oslavuje sa v Mexiku a mexickými Američanmi, ktorí si pripomínajú bitku pri Pueble roku 1862, kde mexické oddiely odrazili intervenčné oddiely francúzskeho cisára Napoleona III.
Pascha Christova-Svetlé Christovo vzkriesenie - pohyblivý sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1747
- narodil sa rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ LEOPOLD II.
Zomrel 1.3.1792

1807
- narodil sa v Pöttelsdorfe (Rakúsko) jeden z najznámejších
európskych mykológov a evanjelický cirkevný hodnostár KAROL
KALCHBRENNER. Zomrel 5.6.1886

1822
- narodil sa v Hornej Mičinej archeológ, právnik a publicista
ALEXANDER HAVAS, priekopník bádania na rímskej lokalite Aquincum,
ktorý bol funkcionárom lesníckych a poľovníckych spolkov. Zomrel
2.11.1894

1887
- narodil sa v Kunove verejný činiteľ a právnik VIKTOR RAVASZ,
predseda Štátnej rady Slovenskej republiky. Zomrel 18.9.1957

1902
- narodil sa v Sebedraží etnograf, múzejník, odborný publicista
a vysokoškolský pedagóg JÁN MJARTAN, ktorý je v dejinách národopisnej
vedy na Slovensku osobnosťou prvoradého významu. Zomrel 16.12.1996


1907
- narodil sa v Čadci vysokoškolský pedagóg a lesný odborník IMRICH
JANOTA, pričom jeho publikačná činnosť bola zameraná na oblasť
rozvoja lesného priemyslu. Zomrel 21.3.1987

1912
- konala sa v Bratislave konferencia slovenskej Sociálnej demokracie
- zomrel v Dolných Strhároch maliar ĽUDOVÍT KUBÁNI, ktorý sa vo
svojej tvorbe inšpiroval životom dedinského ľudu Novohradu, pričom
vytvoril aj oltárne obrazy. Narodil sa 5.5.1855

1917
- narodil sa vo Velykom Bereznom (Ukrajina) letec a účastník
protifašistického odboja FRANTIŠEK KRÄHENBIEL. Zomrel 21.2.1977

1922
- narodil sa v Hybiach etnograf, významný slovenský výtvarný
teoretik, vysokoškolský pedagóg ilustrátor detskej a mládežníckej
literatúry PAVOL MICHALIDES, ktorý sa pôvodne zaoberal štúdiom vývoja
slovenského ľudového hrnčiarstva a neskôr sa zaujímal aj o iné
oblasti ľudového výtvarného umenia a úžitkového umenia. Zomrel
26.11.1999

1927
- založili Dobrovoľný hasičský zbor v Kostiviarskej

1947
- narodil sa v Cabaji operný spevák (tenor) EMIL MERHEIM
- skončila sa platnosť retribučného dekrétu, pričom mimoriadne ľudové
súdy a Národný súd v Prahe a Bratislave skončili svoju činnosť

1967
- zaoberala sa vláda koncepciou ďalšieho rozvoja štatistiky
a účtovníctva, pričom schválila niektoré úpravy pravidiel
ekonomických vzťahov k zahraničnému obchodu
- zomrel v Žiline odborný publicista, archeológ a múzejník ANTON
PETROVSKÝ-ŠICHMAN. Narodil sa 7.7.1919

1972
- zomrel v Bratislave klavirista, hudobný pedagóg a zbormajster
LADISLAV LACKNER, organizátor hudobného života na strednom Slovensku,
ktorý bol autorom príručiek a učebných pomôcok Narodil sa 1.8.1903

1997
- udelil generálny riaditeľ sekcie umenia Ministerstva kultúry Jozef
Gerbóc poprednej slovenskej poetke Lýdii Vadkertiovej- Gavorníkovej
pri príležitosti životného jubilea Prémiu Jána Smreka


---------------------------------------------------------------

1762
- uzavreli ruská cárovná Katarína II. Veľká a pruský kráľ Fridrich
II. Veľký po sedemročnej vojne separátny mier v Sankt Peterburgu
a Rusko sa stiahlo z pruských území

1817
- narodil sa poľský obrodenec, filológ a regionálny spisovateľ
FLORIAN STANISLAW CENOWA. Zomrel roku 1881

1837
- narodil sa rakúsky sochár a medailér JOSEF TAUTENHAYN. Zomrel roku
1911

1847
- založili vo Filadelfii Americké lekárske združenie


1862
- zvíťazili počas americkej občianskej vojny oddiely Konfederácie
južanských štátov (32.000 mužov) nad federálnymi oddielmi severskej
Únie v bitke pri Williamsburgu
- narodil sa belgický básnik píšuci francúzsky MAX ELSKAMP. Zomrel
roku 1931

1867
- narodila sa americká novinárka NELLIE BLYOVÁ, ktorá bola
priekopníčkou tzv. vyšetrovacej žurnalistiky. Zomrela roku 1922
- odrazili mexické oddiely intervenčné vojská 7.000 Francúzov cisára
Napoleona III. na čele s vikomtom de Lorencez v bitke pri Pueble
(Mexiko)

1877
- narodil sa ruský hydrograf a polárny bádateľ GEORGIJ JAKOVLEVIČ
SEDOV. Zomrel roku 1914
- zomrel francúzsky farmakológ, spoluobjaviteľ chinínu, strychnínu
a kofeínu JOSEPH-NIENAIMÉ CAVENTOU, zakladateľ chémie alkaloidov.
Narodil sa roku 1795

1882
- narodil sa austrálsky geológ, geograf a polárny bádateľ-objaviteľ
DOUGLAS MAWSON, ktorý ako prvý dosiahol južný magnetický pól. Zomrel
roku 1958

1892
- zomrel český hudobný skladateľ a dirigent JAN NEPOMUK ŠKROUP.
Narodil sa roku 1811
- narodila sa britská archeologička DOROTHY ANNIE ELIZABETH
GARRODOVÁ. Zomrela roku 1968
- zomrel nemecký chemik, konštruktér prístroja na elektrolytické
rozloženie vody, vynálezca trifenylmetánovej fialovej farby nazvanej
podľa neho a profesor AUGUST WILHELM VON HOFMANN, ktorý položil
vedecké základy syntetických organických farieb. Narodil sa roku 1818

1902
- zomrel americký žurnalista a prozaik FRANCIS BRET HARTE. Narodil sa
roku 1836

1912
- narodil sa panamský politik GUILLERMO ENDARA
- začal z podnetu Vladimíra Iľjiča Lenina vychádzať denník
Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska Pravda

1922
- zasadili podľa správy z Číny vojská generála Wu Pchej-fua drvivý
úder mandžuskej armáde generála Čang Cuo-lina, ktorá dovtedy úspešne
obliehala hlavné mesto Číny Peking
- narodil sa český historik a profesor ZDENĚK FIALA. Zomrel roku 1975
- opustila Nemecko Spojenecká komisia pre kontrolu vzdušnej dopravy
a nemecká vláda zrušila obmedzenia na výrobu lietadiel
- narodil sa albánsky politik a štátnik ADIL ČARČANI. Zomrel roku 1997

1927
- uverejnil zakladateľ paneurópskeho hnutia gróf Richard Nicholaus
Coudenhove-Kalergi návrh európskeho bezpečnostného paktu a znížená
číselných stavov vojsk

1932
- narodil sa český divadelný a filmový herec STANISLAV ZINDULKA

1937
- narodil sa politik z Demokratickej republiky Svätého Tomáša
a Princovho ostrova Manuel Pinto da Costa
- narodil sa český herec Stanislav Plecitý

1942
- obsadili Japonci ostrov Guadalcanal na juhu Šalamúnových ostrovoch,
na ktorom začali budovať letisko, pričom ich ďalším cieľom bolo
zmocniť sa prístavu Port Moresby na juhovýchodnom cípe Novej Guiney,
čím by sa ocitli priamo pred bránami Austrálie
- zomrel albánsky národný hrdina TEMAL STAFA, spoluorganizátor
Komunistickej strany Albánska. Narodil sa roku 1921
- vydal japonský cisársky hlavný stan smernicu číslo 18 k útoku na
ostrov Midway (v prvom týždni júna)
- začali predávať v USA cukor na prídel


1947
- spôsobili záplavy na rieke Mississippi škody za 850 miliónov
dolárov a smrť 16 osôb


1952
- stala sa tretia verzia hymnickej piesne Deutschland über alles
západonemeckou národnou hymnou

1957
- zvolili v rakúskych prezidentských voľbách predsedu
Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a vicekancelára Adolfa
Schärfa za prezidenta, keď získal 51,12 percenta hlasov a porazil
spoločného kandidáta Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Slobodnej strany
Rakúska (FPÖ) Wolfanga Denka
- zomrel sovietsky profesor, hudobný skladateľ a pedagóg MICHAIL
FABIANOVIČ GNESIN. Narodil sa roku 1883

1962
- založili Komunistickú stranu Lesotha

1967
- vypustili z americkej základne Vandeberg prvú britskú družicu
Ariel 3
- zrušila NDR všetky kresťanské sviatky s výnimkou Veľkého piatku
a Vianoc

1972
- zahynulo pri havárii talianskeho dopravného lietadla DC
8 v blízkosti Palerma 115 osôb
- zomrel vo veku 92 rokov sovietsky maliar MARTIROS SARJAN
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 488

1977
- začala sa šesťdňová cesta amerického prezidenta Jamesa Earla
Cartera do Európy, pričom navštívil Londýn (hospodársky summit
Francúzska, Japonska, Kanady, NSR, Talianska, USA a Veľkej Británie
a zasadnutie rady NATO) a Ženevu (stretnutie so sýrskym prezidentom
Háfizom Asádom)
- zomrel kresťanskodemokratický politik a ekonóm LUDWIG ERHARD,
spolkový kancelár NSR a tzv. otec nemeckého hospodárskeho zázraku.
Narodil sa roku 1897

1982
- zomrela nemecká spisovateľka IRMGARD KEUNOVÁ. Narodila sa roku 1896
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1356

1987
- nadobudol platnosť reformovaný prisťahovalecký zákon schválený
Kongresom USA v októbri 1986, ktorý zakotvil možnosť hromadnej
deportácie najmä Mexičanov pracujúcich v USA bez potrebných dokumentov
- začalo sa v Ženeve ôsme kolo americko-sovietskeho rokovania
o jadrových a kozmických zbraniach
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1843
- začala sa vo Viedni tretia etapa následnej schôdzky Konferencie
o bezpečnosti a spolupráci v Európe s účasťou zástupcov 33 európskych
štátov, Kanady a USA
- zomrel americký bluesový hráč na fúkaciu harmoniku a spevák PAUL
BUTTERFIELD. Narodil sa roku 1942
- začali sa 10-dňové manévre NATO Bright Horizont v Severnom mori
- podpísali v Kábule znepriatelené afganské frakcie Hekmatjára
a Masúda dočasné prímerie, pričom vymenovali dočasnú vládu na dva
mesiace
- podnikli kambodžskí Červení Kméri sériu útokov, najväčšie od
podpísania mierovej dohody 23.1.1991, pričom boli namierené proti
stredokambodžskej provincii Kompongthom kontrolovanej vládou
- začala sa v Jordánsku trojdňová návšteva egyptských ministrov na
čele s predsedom vlády Azízom Sidkím, pričom sa zhodli na potrebe
zvolať medzinárodnú konferenciu o urovnaní konfliktu na Blízkom
východe s účasťou všetkých zainteresovaných strán (vrátane piatich
stálych členov Bezpečnostnej rady OSN)
- nastal zosuv pôdy po tropických lejakoch pri indonézskom meste
Padangpanjang na Sumatre, pričom zahynulo 35 osôb a 5O bolo ranených
- začala sa šesťdňová návšteva predsedu bulharskej Štátnej rady
Todora Živkova v Číne, pričom podpísali dohodu o dlhodobej
hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

1992
- podpísali v Sarajeve predstavitelia predsedníctva Bosny
a Hercegoviny a velenia 2. okruhu federálnej armády dohodu
o zastavení streľby, ktorú však 14.5. porušili
- schválil krymský parlament akt štátnej nezávislosti Krymu, avšak
21.5. zrušil platnosť rozhodnutia
- zomrel francúzsky herec JEAN-CLAUDE PASCAL. Narodil sa roku 1927
- po zrážke ruského tankeru s nákladnou loďou ohrozilo takmer 15 000
barelov ropy ostrovy Tinos a Andros v Egejskom mori
- zomrel vo veku 81 rokov francúzsky dramatik JEAN VAUTHIER
- začali Kórejská ľudovodemokratická republika a Kórejská republika
historické rokovania o vzájomných vzťahoch
- vypukli v tadžickom Dušanbe zrážky medzi stúpencami vlády
a opozičných síl, pričom prezident Rachman Nabijev vyhlásil v Dušanbe
výnimočný stav


1997
- deportovali politického vodcu islamského hnutia Hamas Músú abú
Marzúka zo Spojených štátov
- vypustili USA kozmické teleso Iridium 4 - 8

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 286
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 250
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 455
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 980
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 6 515
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 377
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 286
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 299
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 184
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 388

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Poľská vláda opäť hnevá ženy, po potratoch útočí na tabletky

Poľskí politici rozhodujú o materniciach, kričia aktivistky.

Neprehliadnite tiež

Krajcer: Najväčšiu podporu v koalícii má Rezník, zaujímavá je kandidatúra Ruttkaya

Bývalý minister kultúry Daniel Krajcer pre SME hovorí, že aj koaliční poslanci ho presviedčali, aby kandidoval na post šéfa RTVS.

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.