Historický kalendár na 4. mája

Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1919) - Pamätný deň SR
Deň požiarnikov - patrón sv. Florián

1712
- narodil sa v Banskej Štiavnici teológ, vysokoškolský pedagóg,
filozof, prekladateľ a jezuita FRANTIŠEK HALVAX, predstavený kláštora
v Trnave. Zomrel roku 1774

1777
- narodil sa vo Vysokej piarista, pedagóg a literárny pracovník
MARTIN TEODOR KLAČKO. Zomrel 17.9.1854

1802
- zrušili v Rakúsko-Uhorsku doživotnú vojenskú službu, pričom
zaviedli tzv. kapituláciu na určitý počet rokov

1837
- narodil sa v Lešti evanjelický farár, vychovávateľ, redaktor
a cirkevný spisovateľ JÁN THÉBUS, jeden z vedúcich predstaviteľov
šovinistického hnutia zameraného proti tzv. panslavizmu, voči ktorému
bojoval publicisticky a knižne. Zomrel 21.6.1896

1842
- narodil sa v Revúcej obchodník GUSTÁV FLORIÁN NANDRÁSSY, ktorý stál
pri zrode dobrovoľného hasičského spolku v Revúcej roku 1878, keď ho
zvolili za zástupcu hlavného veliteľa, pričom patril medzi členov
prvého ochotníckeho divadelného súboru v Revúcej založeného roku
1866. Zomrel 18.6.1922

1862
- zomrel v Miskolci (Maďarsko) spisovateľ a učiteľ ONDREJ KÁLNICKÝ,
autor denníka zachytávajúceho spoločenský život v Novohrade
v polovici 19. storočia, pedagogických kníh v maďarčine, básní
a prekladov. Narodil sa 18.12.1815

1872
- narodil sa v Prahe (Česko) vysokoškolský pedagóg, odborný
publicista, lekár a biológ JOZEF FLORIÁN BABOR, priekopník
malakozoológie (náuka o mäkkýšoch) a rádiobiológie na Slovensku.
Zomrel 11.1.1951


1882
- narodil sa v Kutnej Hore (Česko) český botanik, spoluzakladateľ Čs.
botanickej spoločnosti, odborný publicista a ochranár prírody KAREL
DOMIN, ktorý sa zaslúžil o botanický (najmä floristický a sčasti
geobotanický) výskum Slovenska a vyhlásenie TANAP-u. Zomrel 10.6.1953

1887
- narodil sa v Ružomberku telovýchovný pedagóg, tréner a celoštátne
uznávaný odborník v ľahkej atletike JÁN HAJDÓCZY, jeden
z priekopníkov modernej telesnej výchovy a športu na Slovensku.
Zomrel 17.10.1950

1912
- narodil sa vo Vyšnej Boci generál Čs. ľudovej armády a pracovník
Ministerstva národnej obrany v Prahe JÁN STRCULA

1919
- zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri
Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a zdokonaliteľ
astronomických prístrojov MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, jedna
z najvýznamnejších osobností moderných čs. dejín v oblasti politickej
diplomacie a vedy. Narodil sa 21.7.1880

1922
- narodil sa redaktor PAVEL DUBOVSKÝ

1942
- narodil sa v Komárne herec GÉZA VAVRECZKY
- narodil sa JOZEF THUMA, člen Slovenského syndikátu novinárov

1947
- narodil sa v Bobrovci maliar a ilustrátor JOZEF JAŇÁK
- narodil sa JURAJ ŽADANSKÝ, člen Umeleckej besedy slovenskej

1952
- zomrel v Trnave sochár a tvorca monumentálnych diel JÁN KONIAREK,
zakladateľ moderného slovenského sochárstva, ktorý stvárnil početné
pomníky predstaviteľov slovenského národného života, pričom v Trnave
je zriadená Galéria Jána Koniarka. Narodil sa 30.1.1878

1967
- uskutočnilo sa v Prahe zasadnutie generálnej rady Medzinárodnej
kremačnej federácie (IFC)
- zomrel v Bratislave spisovateľ a učiteľ LADISLAV HADRI, autor
občianskej, prírodnej a reflexívnej lyriky s náboženskou tendenciou.
Narodil sa 15.10.1907

1972
- zomrel v Bratislave právnik a odborný publicista JOZEF HORÁK.
Narodil sa 13.2.1944
- vyrobili vo VSŽ prvú špirálovo zváranú rúru pre ZSSR

1977
- zomrel v Bratislave novinár a publicista AUREL STYK. Narodil sa
15.2.1900

1987
- začala sa oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava
Chňoupka v Španielsku

--------------------------------------------------------------

1652
- narodil sa český katolícky teológ, historik a básnik JAN FLORIÁN
HAMMERSCHMIDT. Zomrel roku 1735

1702
- vyhlásilo vo vojne o španielske dedičstvo Anglicko vojnu Francúzsku

1772
- narodil sa nemecký vydavateľ FRIEDRICH ARNOLD BROCKHAUS, po ktorom
nazvali viacdielnu encyklopédiu. Zomrel roku 1823

1777
- narodil sa francúzsky chemik, autor metódy analýzy organických
látok, spoluautor spôsobu získavania draslíka a sodíka, prvý získateľ
alkalických kovov čisto chemickým spôsobom, objaviteľ peroxidu vodíka
a bária LOUIS-JACQUES THÉNARD, vynálezca modrej farby nazvanej po
ňom. Zomrel roku 1857


1807
- zomrel nemecký chemik a zakladateľ stechiometrie JEREMIAS BENJAMIN
RICHTER. Narodil sa roku 1762

1852
- narodila sa ALICE LIDDELLOVÁ, dcéra britského vedca Henry Liddella,
ktorá sa stal inšpiráciou pre vznik románu Alenka v krajine zázrakov.
Zomrela roku 1934

1882
- narodil sa nemecký lyrik a rozprávač WILHELM HEINRICH LEHMANN.
Zomrel roku 1968

1912
- narodil sa český akademik a fyzik JINDŘICH BAČKOVSKÝ
- vylodili sa talianske jednotky na tureckom ostrove Rodos
- narodil sa sovietsky chirurg-onkológ NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ BLOCHIN

1917
- vyšlo deň po zverejnení nóty ministra zahraničných vecí Pavla
Nikolajeviča Miľukova, ktorá uisťovala spojencov o úmysle dočasnej
vlády pokračovať vo vojne až do konečného víťazstva, na výzvu
boľševikov do petrohradských ulíc asi 100 000 robotníkov a časť
vojakov, pričom demonštranti žiadali uzavrieť mier a moc odovzdať do
rúk sovietom, avšak opozícia na čele s kadetmi organizovala
demonštrácie na podporu dočasnej vlády - vypukli krvavé zrážky a na
nátlak revolučných síl podali ministri zahraničných vecí a vojenstva
dočasnej vlády demisiu (tzv. aprílová kríza)

1922
- narodil sa český biochemik IVAN RYCHLÍK
- zomrel estónsky revolucionár VIKTOR EDUARDOVIČ KINGISEPP, jeden
z vodcov a organizátorov Komunistickej strany Estónska. Narodil sa
roku 1888

1927
- začal nikaragujský generál Augusto César Sandino boj za oslobodenie
krajiny

1927
- zomrel rakúsky mineralóg, petrograf, odborný spisovateľ
a vysokoškolský pedagóg moravského pôvodu GUSTAV VON
TSCHERMAK-SEYSENEGG, ktorý sa zaslúžil o mineralogické zbierky
viedenského prírodovedného múzea. Narodil sa roku 1836

1932
- uzavrel ZSSR zmluvu o neútočení a zmierlivom riešení vzájomných
sporov s Estónskom
- narodila sa česká operná speváčka (soprán) EVA ZIKMUNDOVÁ
- nastúpil trest väzenia za neplatenie daní nepriateľ americkej
verejnosti číslo jeden chicagský gangster Al Capone

1937
- zomrel ruský operný spevák VASILIJ RODIONOVIČ PETROV. Narodil sa
roku 1875
- narodil sa americký džezový basista, violončelista a skladateľ RON
CARTER


1942
- začali Nemci v koncentračnom tábore Osvienčim - Brzezinka (Poľsko)
s vraždením ľudí v plynových komorách, pričom obeťami boli hlavne
Židia
- obsadila britská armáda ostrov Madagaskar, ktorý bol predtým pod
francúzskou správou
- vydalo vrchné veliteľstvo nemeckej brannej moci smernicu k operácii
Herkules (dobytie Malty)
- uskutočnili Briti nálet na Stuttgart, Nantes a Cowes
- prerušil Uruguaj diplomatické styky s Maďarskom
- začala sa päťdňová námorná a letecká bitka pri Šalamúnových
ostrovoch, v ktorej Japonci stratili lietadlovú loď Šoho, Šokaku,
pričom americká lietadlová loď Lexington bola ťažko poškodená,
potopili im jeden torpédoborec a jednu tankovú loď
- bombardovali Spojenci barmské mestá Mingaladon a Lae
- pokúsili sa Japonci neúspešne vylodiť pri novoguinejskom Port
Moresby


1947
- vylúčil francúzsky socialistický premiér Paul Ramadier z vlády
štyroch ministrov Francúzskej komunistickej strany, ktorí sa dostali
do sporu so zvyškom vlády najskôr tým, že sa nepripojili k návrhu na
zbavenie imunity malgašských poslancov po povstaní na Madagaskare,
potom podporou štrajku v štátnej automobilke Renault a napokon
odmietnutím vládneho nariadenia o zmrazení miezd
- oslobodila extrémistická židovská ilegálna organizácia Irgun Zvai
Leumi (Národná vojenská organizácia) pod vedením Menachema Begina
z britskej väznice v palestínskom meste Akko 189 židovských väzňov

1952
- zomrel český hudobný vedec a organizátor hudobného života JAN
BRANBERGER. Narodil sa roku 1877

1967
- vypustili v USA mesačnú sondu Orbiter 4
- podpísali v ghanskom meste Akkra zástupcovia Dahome, Ghany, Hornej
Volty, Libérie, Mali, Mauretánie, Nigeru, Nigérie, Pobrežia
slonoviny, Senegalu, Sierry Leone a Toga protokol o pridružení
k africkému spoločnému trhu
- zakázala Grécka vojenská vláda 260 odborárskych, kultúrnych
a športových organizácií, ktoré obvinila z komunizmu

1972
- postrelili v Ankare veliteľa polície generála Ekena, pričom uviedli
turecké ozbrojené sily do stavu pohotovosti v súvislosti s únosom
lietadla a atentátom na generála Ekena
- zomrel americký lekár, biochemik, objaviteľ kortizónu a tyroxínu
EDWARD CALVIN KENDALL, laureát Nobelovej ceny (1950) za objav
hormónov kôry nadobličky, ich štruktúry a biologických účinkov.
Narodil sa roku 1886
- začal sa 16-dňový 25. medzinárodný filmový festival v Cannes

- prerušili delegácie USA a saigonského režimu znovu tzv. na neurčito
účasť na parížskej konferencii o Indočíne
- prevrhol sa v blízkosti Kréty výletný čln, pričom zahynulo 21
dievčat


1977
- zomrel herec KAREL HÖGER, jedna z najvýraznejších osobností českého
divadla a filmu. Narodil sa roku 1909
- začala sa päťdňová návšteva etiópskej delegácie na čele s predsedom
dočasnej vojenskej správnej rady Mengistom Hailom Mariamom, pričom
podpísali spoločné komuniké
- zomrela česká operná speváčka RŮŽENA JANČOVÁ

1982
- získalo politické zoskupenie Golkar vyše 67 percent hlasov
v indonézskych parlamentných voľbách
- zrútilo sa v blízkosti iránskeho mestečka Kotur alžírske lietadlo,
pričom zahynulo všetkých 14 osôb, vrátane alžírskeho ministra
zahraničných vecí MUHAMMADA SÁDIKA BIN JAHJU (narodil sa roku 1932)
- zasiahla vo vojne o Falklandské ostrovy argentínska raketa Exocet
britský krížnik Sheffield, na ktorom vznikol požiar a zničil ho
- stalo sa Maďarsko členom Medzinárodného menového fondu (MMF)
- skončili sa dvojdňové zasadnutie poľského Sejmu, ktorý rokoval
najmä o politike v oblasti vedy a kultúry, pričom prijali uznesenie
o kultúre a schválili návrh vyhlásenia o národnej dohode
- zastrelili izraelské jednotky podľa oznámenia za posledné dva
mesiace pri demonštráciách na okupovaných arabských územiach 11
Palestínčanov (väčšinou deti a mladistvých od 11 do 18 rokov) a 91
osôb zranili
- začali sa dvojdňové gambijské prezidentské a parlamentné voľby,
pričom za prezidenta znovu zvolili Dawdu Kairabu Jawaru a Ľudová
pokroková strana získala nadpolovičnú väčšinu v parlamente
- uskutočnili v Číne najrozsiahlejšie vládne zmeny v posledných
rokoch, pričom zrušili funkcie 11 z 13 námestníkov predsedu Štátnej
rady ČĽR, zlúčili 13 ministerstiev, štátnych komisií a 18 ďalších
inštitúcií do siedmich nových ministerstiev a štátnych komisií
a vymenovali 23 nových ministrov

1987
- začalo sa vo Viedni štvrté stretnutie generálov z krajín
Severoatlantického paktu a Varšavskej zmluvy pod heslom Nové vojenské
myslenie v atómovom veku
- ukončili výstavbu vyše 3000-kilometrového plynovodu Jamburg - Jelec
2 v ZSSR
- oznámil libanonský premiér Rašid Karámí svoju rezignáciu
- usporiadal v alžírskom Akíd Luftí saudskoarabský kráľ Fahd schôdzku
marockého kráľa Hasana II. a alžírskeho prezidenta Šadlího
Bendžedída, pričom rokovali o konflikte v Západnej Sahare, ktorý bol
dôvodom napätia medzi Alžírskom a Marokom
- skončilo sa v Ženeve americko-sovietske rokovanie na úrovni
expertov o vytvorení stredísk pre zníženie jadrového nebezpečenstva,
pričom delegácie pripravili spoločné návrhy dohody medzi USA a ZSSR
o vytvorení stredísk a dvoch protokolov k nej

1992
- odstránila rumunská vláda dotácie na základné potraviny, služby
a elektrickú energiu, pričom ceny elektriny sa zvýšili šesťkrát
- zomrel jeden z bývalých vodcov nikaragujských contras ISRAEL
GALEANO, známy ako comandante Franklin

- odsúdil alžírsky vojenský súd na trest smrti 12 stúpencov
zakázaného Islámskeho frontu spásy
- vypukli v egyptskej dedine Sanabu prudké boje medzi moslimami
a kresťanmi, pričom zahynuli desiatky osôb
- podpísali v Dillí dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci
medzi Indiou a ZSSR
- zomrel český filmový kritik, režisér, pedagóg a dokumentarista
FRANTIŠEK ALAN ŠULC. Narodil sa roku 1909
- zahynulo 13 osôb a 77 bolo ranených pri raketových útokoch
opozičných povstalcov na afganský Kábul
- zomrel vo veku 89 rokov francúzsky historik a literárny kritik
HENRI GUILLEMIN
- odovzdala Kórejská ľudovodemokratická republika správu o svojich
jadrových zariadeniach a rádioaktívnych materiáloch Medzinárodnej
agentúre pre atómovú energiu

1997
- zomrel srílanský politik a štátnik WILLIAM DAHANÁJAKA. Narodil sa
roku 1902
- začali zairský prezident Mobutu Sese Seko a vodca povstalcov
Laurent-Désiré Kabila na palube juhoafrickej vojenskej lode SAS
Outeniqua kotviacej v konžskom prístave Pointe Noire priame rokovania
o ukončení občianskej vojny v krajine

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 22 045
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 051
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 854
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 489
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 394
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 173
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 546
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 413
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 368
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 110

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

PLUS

Angela Merkelová: Krízová manažérka, ktorá ochránila Nemcov

Má dobré nervy a zvláda krízové situácie.

BLOG TRANSPARENCY

Ako Pellegrini svojim rodákom k zákazke pomohol

Už platí zníženie transparentnosti vo verejných zákazkách.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.