Historický kalendár na 6. mája

Svetlý pondelok
Svätého veľkomučeníka Juraja
Prosebné dni - určujú sa tri dni (pondelok, utorok, streda) pred Nanebovstúpením Pána, pričom záväzný je jeden deň a ich obsahom sú modlitby za úrodu

1237
- potvrdil kráľ Belo IV. mýtne výsady Trnave, ktorými ju oslobodzoval
od mýta v celom Uhorsku

1632
- narodil sa vo Veľkých Trakanoch jezuita, právnik, pedagóg a autor
právnických spisov LADISLAV SENEI, ktorý sa zaslúžil
o znovuvybudovanie Trnavskej univerzitnej tlačiarne. Zomrel 13.1.1702

1732
- narodil sa v Zborove náboženský spisovateľ, profesor, jezuita
a benediktín ADAM CERVUS. Zomrel 9.12.1814

1772
- zomrel v Žiline rehoľník, františkán, kazateľ, barokový hudobný
skladateľ, organista a básnik EDMUND PASCHA, autor známej Vianočnej
omše, ktorý bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej cirkevnej
hudby 18. storočia. Narodil sa roku 1714

1777
- nariadila cisárovná Mária Terézia presťahovať univerzitu z Trnavy
do hlavného uhorského mesta Budína

1817
- narodil sa v Starej Turej benediktín, básnik a pedagóg CÉZAR JÁN
VAGAČ. Zomrel 29.4.1878

1837
- narodil sa v Kráľovej Lehote banský inžinier a pedagóg JÚLIUS
LEHOCKÝ. Zomrel 13.3.1892

1872
- zomrel v Nitre publicista, katolícky kňaz a františkán METOD JOZEF
GAZDÍK, duchovný správca dalmátskych, bosenských a albánskych
katolíkov v Istanbule. Narodil sa 30.5.1802

1877
- zomrel v Martine evanjelický profesor, spisovateľ, novinár,
redaktor, spoluorganizátor Memorandového zhromaždenia, podpredseda
Matice slovenskej, politický a kultúrnoosvetový činiteľ VILIAM
PAULINY-TÓTH, jeden z vedúcich slovenských politikov, národných
a kultúrnych pracovníkov 2. polovice 19. storočia. Narodil sa 3.6.1826

1922
- narodil sa v Tôni vysokoškolský pedagóg, odborný spisovateľ
a historik ONDREJ BALÁŽ, ktorý sa zaoberal vzdelávaním učiteľov,
poľnohospodárskym školstvom, pracovnou výchovou a profesijnou
orientáciou
- narodila sa v Nitrianskej Blatnici autorka próz pre deti, poetka,
kultúrnopropagačná referentka a redaktorka ZLATA SOLIVAJSOVÁ, členka
Spolku slovenských spisovateľov, ktorá vo februári 1995 získala
výročnú cenu prezidenta Svetového kongresu Slovákov Lea J. Danihelsa
a jeho manželky Mimi za svoju doterajšiu literárnu tvorbu
- narodil sa v Lučenci scenárista a dramaturg MAXIMILIÁN NITRA

1927
- narodil sa v Tuchyni právnik, vysokoškolský pedagóg a verejný
činiteľ JAROSLAV FILO

1937
- narodil sa v Trnave scénograf, televízny a filmový architekt MILOŠ
KALINA. Zomrel 19.3.1986
- narodil sa v Michalovciach básnik, publicista, vysokoškolský
pedagóg a prekladateľ SERGEJ MAKARA, člen Slovenského syndikátu
novinárov, Spolku slovenských spisovateľov a Spolku ukrajinských
spisovateľov na Slovensku
- narodil sa v Topolnej (Česko), vysokoškolský pedagóg, významná
osobnosť slovenskej chémie a chemickej technológie LUBOMÍR LAPČÍK


1942
- narodil sa v Bratislave dramaturg, teatrológ, muzikológ
a publicista JAROSLAV BLAHO

1947
- narodila sa DÁŠA HEČKOVÁ, členka Spolku architektov Slovenska

1962
- zomrel v Trnave maliar a výtvarný pedagóg PAVOL LUKACHICH, autor
množstva obrazov s motívmi trnavskej krajiny a mesta. Narodil sa
14.5.1897

1977
- uskutočnila sa v Bratislave premiéra prvého slovenského
dlhometrážneho kresleného filmu Zbojník Jurko od Viktora Kubalu

1987
- začalo sa v Bonne trojdňové rokovanie spoločnej pracovnej skupiny
odborníkov KSČ a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD)
o životnom prostredí, pričom schválili a pripravili text dohody medzi
vládou ČSSR a NSR o ochrane životného prostredia
- zomrel v Prahe (Česko) filmový režisér, umelecký fotograf,
kameraman a hudobný folklorista KAROL PLICKA, ktorého dielo má vo
folkloristike, fotografii a filme zakladateľské a priekopnícke
hodnoty. Narodil sa 14.10.1894
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSČ opatrenia k prácam na návrhu novej
Ústavy ČSSR a otázky vnútornej i zahraničnej politiky

1992
- uskutočnila sa 4. schôdzka najvyšších predstaviteľov krajín
Visegrádskej trojky v Prahe (Václav Havel, Lech Walesa a J Antall),
pričom vydali spoločnú deklaráciu, posolstvo členom Európskeho
spoločenstva, posolstvo určené G 7, spoločné stanovisko k situácii
v Macedónsku a na úrovni šéfov diplomacie vyhotovili dokumenty
o spolupráci v pohraničných oblastiach, spolupráci s Radou Európy
a spolupráci s krajinami Beneluxu

1997
- zomrel vo veku 61 rokov vedec, vysokoškolský pedagóg a čestný
prezident Slovenskej lekárskej komory JOZEF PECHÁŇ

----------------------------------------------------------------

1012
- vysvätili za prítomnosti budúceho rímsko-nemeckého cisára Henricha
III. katedrálu v nemeckom meste Bamberg

1312
- skončil sa Viedenský koncil, ktorý zvolal pápež Klement V., ktorý
pod nátlakom francúzskeho kráľa Filipa definitívne zrušil rád
templárov a dodatočne tak legalizoval jeho brutálnu likvidáciu


1432
- dokončil nizozemský maliar Jan Van Eyck maľbu oltára v Chráme
svätého Jána v belgickom meste Gent

1527
- dobylo nemecko-španielske vojsko na príkaz rímsko-nemeckého cisára
Karola V. Rím, vyplienilo ho a zavraždilo asi 4000 obyvateľov mesta,
čím sa skončilo renesančné pápežstvo

1742
- narodil sa švajčiarsky prírodovedec a rastlinný fyziológ JEAN
SÉNEBIER, spoluzakladateľ štúdia asimilácie kysličníka uhličitého
rastlinami (fotosyntéza) a minerálnej výživy rastlín. Zomrel roku 1809

1757
- porazil počas sedemročnej vojny pruský kráľ Fridrich II. Veľký
rakúsku armádu pod vedením Karola Lotrinského v bitke pri Prahe
(Štěrboholy), pričom v bitke padol pruský maršal KURT CHRISTOPH
SCHWERIN (narodil sa roku 1684) a ťažko zranili rakúskeho maršala
Maximiliana Ulyssesa Browna

1862
- zomrel americký básnik a filozof HENRI DAVID THOREAU. Narodil sa
roku 1817

1872
- narodil sa holandský astronóm a fyzik WILLEM DE SITTER, ktorý sa
zaoberal pozičnou astronómiou, nebeskou mechanikou, fotometriou
hviezd a kozmológiou. Zomrel roku 1934

1877
- zomrel fínsky národný básnik JOHAN LUDVIG RUNEBERG. Narodil sa roku
1804
- poslala Veľká Británia nótu Rusku, v ktorej ho varovala pred
pokusom blokovať Suezský prieplav alebo okupovať Egypt

1882
- zakázali USA na 10 rokov prisťahovalectvo Číňanom

1902
- narodil sa český zootechnik a poľnohospodársky odborník KAREL
KOUBEK. Zomrel roku 1974
- narodil sa nemecký režisér a divadelný herec MAX OPHÜLS (vlastným
menom Max Oppenheimer). Zomrel roku 1957

1907
- narodil sa český klavirista a hudobný pedagóg ALFRÉD HOLEČEK.
Zomrel roku 1989
- narodil sa sovietsky letec a hrdina NIKOLAJ FRANCEVIČ GASTELLO.
Zahynul roku 1941
- narodil sa japonský prozaik JASUŠI INOUE. Zomrel roku 1991

1912
- narodil sa vietnamský spisovateľ NGUYEN HUY TUONG. Zomrel roku 1960
- narodil sa tadžický básnik a dramatik MÍRSAÍD MÍRŠAKAR

1932
- spáchal ruský emigrant Gorgulov pri otvorení výstavy v Paríži
atentát na francúzskeho prezidenta Paula Doumera, ktorému na druhý
deň podľahol

1937
- zhorela najväčšia a najmodernejšia vzducholoď Hindenburg, ktorá
spadla po prelete Atlantického oceána práve v okamihu pristávania
v americkom meste Lakehurst (štát New Jersey), pričom zahynulo 36
cestujúcich

1942
- vzdala sa posledná americká pevnosť na Filipínskych ostrovoch na
skalnatom ostrove Corregidor neďaleko hlavného mesta Manily

1947
- narodil sa český divadelný, filmový a televízny herec OLDŘICH
VÍZNER

1952
- narodil sa libérijský politik a štátnik SASMUEL KANYON DOE. Zomrel
roku 1990
- zomrela talianska lekárka a pedagogička MARIA MONTESSORIOVÁ,
zakladateľka individuálneho systému predškolskej výchovy. Narodila sa
roku 1870
- narodila sa česká televízna a filmová herečka ANDREA ČUNDERLÍKOVÁ

1962
- zomrel organizátor a hlavný autor literárneho kabaretu Červená
sedma JIŘÍ ČERVENÝ. Narodil sa roku 1887

1967
- zvolili Zakira Husajna za indického prezidenta
- rozpustili s okamžitou platnosťou všetky grécke politické
organizácie mládeže

1972
- popravili troch členov ľavicovej organizácie Turecká
národnooslobodzovacia armáda, ktorých prepustenie žiadali únoscovia
tureckého lietadla
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 489

1977
- podpísali v Moskve deklaráciu o základoch priateľských vzájomných
vzťahov a spoluprácou medzi Socialistickou Etiópiou a ZSSR
- začalo sa vo Varšave päťdňové Svetové zhromaždenie budovateľov
mieru, pričom schválili vyhlásenie k všetkým národom sveta
- zomrel vo veku 93 rokov škótsky operný spevák JOSEPH HISLOP

1982
- podpísali vo Washingtone dohodu o vstupe Maďarska do Medzinárodného
menového fondu
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1357 - 1364
- zlikvidovali podľa oznámenia islamské revolučné gardy vedenie
opozičnej skupiny Pelkar v juhoiránskom prístave Bandar-Abbás, pričom
zatkli asi 40 osôb

1987
- uskutočnilo Francúzsku na atole Mururoa podzemný jadrový pokus
- začali sa na pobreží Dominického spoločenstva v Karibskom mori
vojenské manévre Camile s účasťou jednotiek Jamajky, USA a Veľkej
Británie a siedmich východokaribských štátov, ktoré boli členmi tzv.
karibských bezpečnostných síl
- uskutočnili sa v JAR voľby do Národného zhromaždenia belošskej
komory parlamentu, pričom vládna Nacionalistická strana získala
výraznú väčšinu, avšak voľby sprevádzal protestný štrajk Afričanov,
ktorí nemali v parlamente zastúpenie
- vypukol v severovýchodnom čínskom pohorí Ta-sin-kan (provincia
Chej-lung-ťiang) 20-dňový lesný požiar, pričom zahynulo vyše 200
osôb, 220 bolo zranených, 20-tisícové mesto Sin-ling-ťi ľahlo popolom
a zničených bolo 550.000 hektárov lesa - najväčší požiar v histórii
krajiny
- ostreľovali v Perzskom zálive iránske ozbrojené sily raketami
a guľometmi sovietsku nákladnú loď Ivan Korotejev, pričom ju vážne
poškodili
- poprel americký demokratický senátor Gary Warren Hart aféru
s modelkou Donnou Riceovou
- zahynulo 10 osôb pri izraelskom nálete na palestínsky tábor Ajn
Hilvá pri juholibanonskej Sajde a 28 bolo zranených
- začalo sa dvojdňové zasadnutie poľského Sejmu, pričom schválili
zákon o zmene ústavy, spoločenských konzultáciách a referende
- uskutočnil ZSSR podzemný jadrový výbuch (do 20 kiloton)

1992
- začala sa humanitárna pomoc obyvateľom somálskeho Mogadiša v rámci
pomoci OSN africkým krajinám
- zomrela svetoznáma nemecká filmová herečka a speváčka MARLENE
DIETRICHOVÁ. Narodila sa roku 1901
- stiahli podľa oznámenia z Ukrajiny taktické jadrové zbrane do
Ruska, pričom prezident Leonid Kravčuk na návšteve v USA oznámil
pripravenosť Ukrajiny pripojiť sa k zmluve START
- požiadala Bosna a Hercegovina o vojenskú pomoc KBSE na zastavenie
bojov
- ovládla tadžická opozícia prezidentský palác, pričom získala
kontrolu nad mestom a zahynulo 60 osôb, avšak Ruslan Nabijev sa
schoval v budove parlamentu
- začalo sa v Soule dvojdňové rokovanie predsedov vlád Severnej
a Južnej Kórey, pričom severokórejský premiér Jon Hjong-muk prijal
návrh na zjednotenie rozdelených rodín a predsedovia vlád podpísali
tri protokoly, ktoré mali umožniť naplniť zmluvu o uzmierení
podpísanú roku 1991

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 194
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 617
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 584
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 564
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 929
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 876
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 776
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 602
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 578
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 443

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Zapíše sa Sagan do dejín? Rozhodnúť môže jedna vec

Vlani nebol najväčším favoritom, ale aj tak vyhral.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

SVET

Orbán sa modlí za Merkelovej víťazstvo v nemeckých voľbách

Maďarský premiér sa obáva o eurofondy, ak by voľby vyhralo SPD.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.