Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 3.5.2002 až z 5.5.2002

Londýn 3. mája (TASR) - Zdá sa, že prípad troch Írov, ktorých slovenská polícia zadržala vlani v Piešťanoch pri pokuse o nákup zbraní, robí Slovensku v Británii reklamu

Zatknutie príslušníkov Pravej IRA zviditeľnilo Slovensko (monitor)

Londýn 3. mája (TASR) - Zdá sa, že prípad troch Írov, ktorých
slovenská polícia zadržala vlani v Piešťanoch pri pokuse o nákup
zbraní, robí Slovensku v Británii reklamu. Väčšina serióznych
londýnskych denníkov totiž prináša v súvislosti so začiatkom procesu
s Írmi podrobný opis celej operácie a vyzdvihuje spoluprácu
slovenskej polície s britskej tajnej služby MI-5.

Daily Telegraph píše, že trojica si na svoj obchod vybrala
kúpeľné mesto Piešťany, pretože je to obľúbené miesto bohatých
Arabov. Times zase pripomínajú, že britskí agenti, ktorí sa vydávali
za obchodníkov so zbraňami, si vybrali na záver akcie práve
Slovensko, lebo to má s Britániou dohodu o vydávaní podozrivých.

Všetci traja obvinení Michael McDonald (44), Fintan OďFarrell
(35) a Declan Rafferty (41) vo štvrtok pred súdom v Londýne
prekvapujúco zmenili svoje výpovede a priznali, že sa na Slovensku
pokúšali kúpiť zbrane a materiál na výrobu bomby, a tiež že sa
zúčastnili na príprave bombového atentátu. Až doposiaľ tieto
obvinenia popierali. Rozsudok bude vynesený na budúci utorok.

Írov po zadržaní v Piešťanoch previezli do väznice v Leopoldove
a potom na základe žiadosti Londýna ich slovenské úrady vydali
Británii.

Kým Írska republikánska armáda (IRA) dodržiava už niekoľko
rokov prímerie, disidentské skupiny ako Pravá IRA a Pokračovanie IRA
zostávajú naďalej aktívne a snažia sa podkopať mierový proces
v Severnom Írsku. Pravá IRA si za minulý rok pripísala na svoje
konto niekoľko bombových atentátov v Londýne.

Predpokladá sa, že tieto odštiepenecké skupiny si už niekoľko
rokov zaobstarávajú zbrane v strednej a východnej Európe. Mnohé
pochádzajú z arzenálov armád bývalej Juhoslávie a republík
niekdajšieho Sovietskeho zväzu.


Népszabadság: O vstupe Slovenska do EÚ rozhodnú jesenné voľby
(monitor)

Budapešť 3. mája (TASR) - Slovensko dosiahlo významné výsledky
v prístupovom procese, medzi kandidátskymi krajinami je na poprednom
mieste. O tom, či sa v roku 2004 dostane do Európskej únie, rozhodnú
septembrové parlamentné voľby, cituje dnešný maďarský denník
Népszabadság slová komisára Európskej komisie pre rozširovanie EÚ
Güntera Verheugena.

Komisár vo štvrtok v Bratislave podľa denníka ďalej uviedol, že
EÚ sa zo zásady nevmiešava do volebnej kampane žiadnej z krajín, ale
záleží jej na tom, aby na Slovensku na jeseň vznikla taká vláda,
ktorá bude zárukou politickej stability a pokračovania spoločenskej
a hospodárskej reformy, ako aj úspešného ukončenia prístupových
rokovaní.

Ak vzniknú pochybnosti čo i len v jednej súvislosti
s povolebnou vnútropolitickou situáciou a s hodnotovým rebríčkom
novej vlády, tak Slovensko sa o dva roky nedostane do EÚ, zdôraznil
podľa Népszabadságu Verheugen.

Ako dodal, v členských krajinách únie by nenašli pochopenie
viackrát avizované snahy Vladimíra Mečiara, podľa ktorého v prípade
ním vytvorenej vlády by viacero už uzatvorených kapitol znovu
prerokoval s Bruselom. Takéto kroky by spomalili ukončenie rokovaní,
preto je ďaleko účelnejšie už prijaté kompromisy vziať na vedomie.

Komisár uviedol v Bratislave aj program rozširovania. Podľa
tohto programu oznámi EÚ v decembri v Kodani mená desiatich štátov,
ktoré sa v v roku 2004 môžu dostať do únie.

Na otázku Népszabadságu o činnosti Strany maďarskej koalície na
Slovensku a Zväzu maďarských demokratov Rumunska Verheugen odpovedal,
že tieto sú dôležitými faktormi politickej stability a úspešného
prístupového rokovania. V dlhodobom horizonte sa však
v demokratických podmienkach stanú pravdepodobne zbytočnými politické
strany založené na etnických základoch.


Jozef Migaš rokoval s maltským premiérom Adamim

Valletta 3. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Jozef Migaš sa
dnes vo Vallette stretol s maltským premiérom Edwardom Fenechom
Adamim. Konštatovali, že vzájomné vzťahy sa v ostatných dvoch rokoch
veľmi zintenzívnili - Slovensko už navštívili všetci traja ústavní
činitelia Malty a aj premiér SR bol na Malte.

Malta aj SR majú rovnaký strategický cieľ, členstvo v Európskej
únii, ktorého sa dotkli aj rozhovory J. Migaša s premiérom Adamim.
Vymenili si informácie o situácii v prístupových rokovaniach. Malta
uzatvorila doteraz 21 prístupových kapitol a po zavŕšení negociačného
procesu je vzhľadom na nejednotnosť politickej scény pripravená
vyhlásiť na budúci rok referendum o vstupe do EÚ.

"Na Slovensku je situácia o čosi jednoduchšia. Parlamentné
strany jednoznačne podporujú vstup do EÚ rovnako ako obyvateľstvo.
Vývoj po septembrových voľbách by mal jednoznačne podporiť kurz
politicky dôveryhodnej proreformnej a prointegračnej vlády," uviedol
predseda NR SR.

Jozef Migaš vyjadril potešenie nad rastúcim exportom zo
Slovenska na Maltu, ktorý predstavuje päťnásobný nárast za obdobie
ostatných dvoch rokov. Slovensko má záujem o maltské investície,
predovšetkým do oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.

Spokojnosť s vývojom hospodárskej spolupráce vyjadril i maltský
premiér, k čomu prispeli najmä dohody o ochrane investícií
a zamedzení dvojitého zdanenia. Napriek tomu existujú rezervy
v oblasti maltských investícií na Slovensko, predovšetkým v cestovnom
ruchu. Podľa vyjadrenia Adamiho maltskí hoteliéri vytvárajú sieť
hotelov v Európe, vrátane Prahy či Budapešti, a je jednoznačne
potrebné vytvoriť podmienky pre ich skorý príchod a investície na
Slovensku.


Na svetovom kongrese Rómov v Lodži boli aj Slováci

Lodž 3. mája (TASR) - V poľskom meste Lodž sa dnes skončil II.
Svetový kongres Rómov, na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia
rómskych organizácií zo Slovenska. V aule katedry práva a verejnej
správy Univerzity v Lodži sa po 65 rokoch stretli predstavitelia
a zástupcovia Rómov z celého sveta, vrátane Slovenska, informoval
Rádio Slovensko a TASR Andrzej Wisniewski z lodžského Centra
poradenstva a informácií pre Rómov.

Vyše 100 reprezentantov rómskej komunity z rôznych častí
predovšetkým Európy diskutovalo počas troch dní o súčasnom postavení
a životných podmienkach Rómov, väčšinou odsunutých na pokraj
spoločnosti. Zároveň sa sústredili na otázky diskriminácie
i integrovania a pozdvihnutia Rómov pomocou komplexných programov zo
strany centrálnych inštitúcií Európskej únie i vlád jednotlivých
krajín. Tomu zodpovedalo i ústredné heslo celého podujatia
- "Existujeme, registrujte nás!"

Účastníci kongresu si zvolili orgány a vymenovali zástupcov,
ktorí budú Rómov reprezentovať v Rade Európy, pod ktorej záštitou sa
akcia uskutočnila. Pred záverom kongresu navštívili pamätník geta
v Lodži, kde Rómov spolu so židmi nacisti internovali pred
transportmi do koncentračných a vyhladzovacích táborov.


Figeľ rokoval s litovskými partnermi

Vilnius 3. mája (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí a hlavný vyjednávač SR s EÚ Ján Figeľ, ktorý vo Vilniuse
zastupuje SR na rokovaní Výboru ministrov Rady Európy, absolvoval
tiež dvojstranné slovensko-litovské konzultácie.

S námestníkom litovského ministra zahraničných vecí pre otázky
európskej integrácie Rytisom Martikonisom sa dnes vzájomne
informovali o aktuálnych otázkach prístupového procesu oboch krajín
do EÚ, najmä tých, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej politiky,
finančno-rozpočtových ustanovení, ale aj jadrovej energetiky.
Zdôraznili pritom význam spolupráce kandidátskych krajín a vymenili
si predstavy o budúcom fungovaní Konventu o budúcnosti Európy.
Litovská strana informovala o vzťahoch s Ruskom a jeho
Kaliningradskou oblasťou.

Bilaterálne rozhovory J. Figeľa budú popoludní pokračovať na
pôde litovského Európskeho výboru, ktorý je orgánom hlavného
vyjednávača s EÚ pri vláde Litovskej republiky.


Výbor ministrov EÚ prijal deklaráciu o upevnení demokratickej
stability v Európe

Vilnius 3. mája (TASR) - Predstavitelia členských štátov Rady Európy
zdôraznili dnes na 110. zasadnutí Výboru ministrov RE v litovskom
Vilniuse význam aktivít tejto najstaršej paneurópskej organizácie
v boji proti terorizmu, v oblasti právnej spolupráce a pri
posilňovaní multikultúrneho dialógu.

Účastníci prijali deklaráciu o regionálnej spolupráci
a upevnení demokratickej stability v širšej Európe, v ktorej ministri
zdôraznili význam regionálnej spolupráce pri uplatňovaní princípov
a noriem RE na regionálnej úrovni a pri spoločnom úsilí členských
štátov o stabilitu a bezpečnosť v Európe.

V diskusii vstúpil s prejavom štátny tajomník MZV SR Ján Figeľ,
ktorý vyzdvihol pozitívny vplyv regionálnej spolupráce na upevňovanie
stability a demokracie v strednej Európe. Osobitne zdôraznil
pozitívnu úlohu, ktorú zohráva Slovenská republika v rámci
existujúcich regionálnych zoskupení v stredoeurópskom priestore,
najmä V4, CEFTA, SEI a rôznych cezhraničných iniciatív. Figeľ zároveň
vyjadril presvedčenie, že snahy o revíziu európskej histórie by
nemali tvoriť súčasť modernej politickej agendy.

V rámci zasadnutia Výboru ministrov bol otvorený na podpísanie
nový protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach o absolútnom
zákaze trestu smrti. V nasledujúcich šiestich mesiacoch prevezme po
Litve predsedníctvo vo Výbore ministrov Rady Európy Luxembursko.


EÚ vyzýva kandidátske krajiny, aby neotvárali už uzavreté kapitoly
(analýza)

Brusel 3. mája (TASR) - Európsku úniu čoraz viac znervózňujú náznaky
zo strany niektorých kandidátskych krajín, ktoré opätovne plánujú
otvoriť rokovania v problémových kapitolách. Únia sa obáva, že to by
mohlo rozšírenie EÚ skomplikovať.

Desať väčšinou postkomunistických kandidátskych krajín sa snaží
uzavrieť 31 kapitol prístupových rokovaní v rôznych oblastiach
politiky do konca tohto roku, čo by im umožnilo vstup do EÚ v roku
2004, konštatuje v svojej analýze agentúra Reuters.

Najmenej dve kandidátske krajiny - Maďarsko a Poľsko
- naznačili, že nie sú spokojné s dohodami v uzavretých kapitolách
a chceli by v EÚ presadiť lepšie podmienky. "Kandidátske krajiny by
mali pochopiť, že postoj ďvytiahnime staré sporyď je veľmi
nebezpečný," vyhlásil nemenovaný diplomat z EÚ. Opätovným otváraním
kapitol by sme mohli stratiť vzácny čas a ohroziť tak rozšírenie
únie, upozornil diplomat.

Budúca maďarská centristicko-ľavicová vláda kritizovala svoju
predchodkyňu za dohodu, že občania EÚ žijúci a obrábajúci pôdu na
území krajiny tri roky si túto pôdu budú môcť kúpiť a sedem rokov po
vstupe Maďarska do únie na to bude mať právo každý jej obyvateľ.

Poľsku sa podarilo dojednať dlhšie prechodné obdobie - nákup
pozemkov cudzincami tam bude možný až po 12 rokoch.

Odchádzajúca pravicová vláda premiéra Viktora Orbána už
vyjadrila strach z nerovného zaobchádzania a do Bruselu zaslala
žiadosť o modifikáciu dohody uzavretej ešte pred poľskou, pripomína
agentúra Reuters.

Poľsko tento týždeň oznámilo, že chce opäť otvoriť rokovania
o daňovom systéme a dohovoriť sa o výhodnejšej dani z pridanej
hodnoty na konštrukčné materiály, čo sa podarilo dosiahnuť Českej
republike a Slovinsku.

Práve otázka predaja pôdy cudzincom, ktorá súvisí s kapitolou
s názvom "voľný pohyb kapitálu", však medzi kandidátskymi krajinami
vyvolala vlnu nespokojnosti. Najcitlivejšou oblasťou je stredná
a východná Európa, región, ktorý si ešte živo pamätá dominanciu
silných susedov, stavanie hraníc a hromadné deportácie.

V Litve zasa poslanci kritizovali vládu za ukončenie rokovaní
o predaji pôdy cudzincom bez dočasných obmedzení. Litva o opätovné
otvorenie tejto kapitoly zatiaľ nepožiadala, niektorí sa však
dožadujú sedemročného zákazu pre zahraničné spoločnosti, nie však pre
súkromníkov.

Maďarsko tvrdí, že chce "bezpečnostný mechanizmus" umožňujúci
predĺžiť sedemročné prechodné obdobie v prípade, že ceny pozemkov tam
i naďalej zostanú hlboko pod európskym priemerom.

Európska komisia, výkonný orgán EÚ vedúci prístupové rokovania,
tvrdí, že Poľsko - najväčšia z kandidátskych krajín - je špeciálny
prípad. Generálny riaditeľ EK pre záležitosti rozšírenia Eneko
Landaburu označil požiadavky ostatných krajín, ktoré chcú to isté, čo
Poľsko, za nereálne.

V Poľsku je predaj pozemkov cudzincom politickou rozbuškou:
miestna farmárska lobby ráta so strachom z Nemcov, ktorí krajinu
okupovali v rokoch 1939-45.

Európsky komisár pre rozšírenie Günter Verheugen počas návštevy
Slovenska v odpovedi na otázku pripustil, že žiadosti o prerokúvanie
uzavretých kapitol v EÚ starostlivo zvážia, no slovenských
predstaviteľov varoval, aby sa nová vláda po septembrových voľbách
nepokúšala otvárať už uzavreté kapitoly.

Do konca tohto roku by malo prístupové rokovania do EÚ ukončiť
desať štátov: Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko,
Slovinsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Cyprus a Malta. Bulharsko
a Rumunsko by sa mali k EÚ pričleniť do konca desaťročia, uzatvára
svoju analýzu Reuters.


Pietny akt v Prahe pripomenul výročie úmrtia M.R. Štefánika

Praha 3. mája (TASR) - Účastníci spomienkovej akcie si dnes na
pražskom Petříne pripomenuli 83. výročie úmrtia generála Milana
Rastislava Štefánika.

V predvečer výročia úmrtia významnej osobnosti slovenskej
histórie účastníci, medzi ktorými nechýbal slovenský veľvyslanec
Ladislav Ballek či veliteľ vzdušných síl ČR František Padělek,
položili kvety k soche M.R. Štefánika. Spomienkovú akciu v petřínskej
Štefánikovej hvezdárni usporiadali slovenské veľvyslanectvo v Prahe,
slovenské spolky v ČR, Združenie československých zahraničných letcov
- Východ, Spoločnosť generála M.R. Štefánika, české ministerstvo
obrany a generálny štáb českej armády.

"Ide o veľkú osobnosť československej histórie. Je to osobnosť
vskutku nevšedná, aká sa nerodí ani raz za storočie," zdôraznil
Ladislav Ballek pre TASR. Pripomenul, že Štefánik, ktorého možno
považovať za zakladateľa československej diplomacie, už vo svojej
dobe vedel, že ak sa neusporiadajú potreby národov v strednej
a východnej Európe a Balkánu, tak Európa bude zakaždým stáť pred
problémami.

Slovenský veľvyslanec zároveň skonštatoval, že mladšie
generácie už nemajú dostatok informácií o jedinečnej osobnosti
slovenskej histórie. "Myslím si, že treba urobiť všetko pre to, aby
sa o ňom najmladšia generácia dozvedela, pretože ako človek, ako
osobnosť je veľkou výzvou pre každého mladého človeka," dodal.


Verheugen: Nie každý môže byť členom EÚ

Berlín 4. mája (TASR) - Európska únoa (EÚ) pravdepodobne nebude môcť
po nasledujúcom kole rozširovania pribrať ďalších členov. Už o nových
členov rozšírená únia bude totiž musieť dbať o to, aby nepreťažila
svoje integračné sily, uviedol v rozhovore pre nemecký denník Die
Welt komisár únie pre rozšírenie Günter Verheugen.

V uplynulých dvoch rokoch sa EÚ podarilo vyvinúť jasnú
a strategickú koncepciu rozširovania únie. Jediné, čo sa jej podľa
Verheugena za tie dva roky nepodarilo, je mobilizovať skutočne silnú
verejnú mienku a súhlas s projektom rozširovania. "Rozširovanie je
ešte stále projektom elít. V tejto oblasti musíme ešte zreteľne
pridať," dodal Verheugen.

Prijatie najmenej desiatich nových členov v roku 2004 nepreťaží
podľa neho inštitúcie EÚ. Ak by únia prijala iba šesť pôvodne
navrhovaných krajín, vstúpi do únie 63 miliónov ľudí. Pri desiatich
krajinách pôjde o 75 miliónov ľudí a tento rozdiel nie je podľa jeho
slov taký priťažujúci ani z finančného hľadiska.

Rozhodujúce podľa Verheugena je, či únia dosiahne v roku 2004
jeden väčší asimilačný proces, alebo či sa budú konať najmenej tri
takéto rozširovacie kolá.

"To by sa však musela únia nanovo usporadúvať každé dva roky.
A to by bolo nezvládnuteľné", vyhlásil Verheugen.

Podľa komisára sa taktiež nedá odoprieť ekonomická výhoda
rozšírenia únie, keďže sa musí počítať s enormnou dynamikou v nových
krajinách.

Čím viac sa únia zrastá, tým ťažšie bude každé nové
rozširovanie, keďže požiadavky na nových členov budú stúpať. Podľa
Verheugena to však neznamená, že to nebude možné, ale iba
náročnejšie.

Krajiny, ktoré chcú do únie vstúpiť, sú podľa neho integrácii
prevažne pozitívne naklonené a chcú rovnako ako aj starí členovia
v určitých oblastiach "viac Európy", ako napríklad v zahraničnej
a bezpečnostnej politike, vo vnútropolitickej oblasti a justícií.
"Reformný tlak na európske inštitúcie nespočíva iba na tomto kole
rozširovania, ale má svoje príčiny už v predchádzajúcich kolách,"
dodal komisár.

V súvislosti s otázkou Benešových dekrétov sa Vergheugen
vyjadril, že dekréty hrajú pri rozširovaní istú rolu, keďže celkový
český právny systém musí byť kompatibilný so spoločným európskym
právom.

"Nemôže však byť úlohou EÚ riešiť v rámci prístupových rokovaní
ťarchy minulosti medzi Nemeckom a ČR, medzi Rakúskom a ČR. Ide totiž
o historisko-morálne otázky...Mojou starosťou však je, že sa teraz
táto diskusia až príliš rozhýbala. V ČR panuje predvolebný boj
a každá tamojšia zmienka o Benešových dekrétoch bude mať následky
v Nemecku a Rakúsku, a tým aj v Európskom parlamente. Môžem len
povedať: Ľudia, zostaňte na zemi. Potrebujeme čas, aby sme túto ranu
zahojili", povedal Verheugen pre Die Welt.

Na otázku denníka, či EÚ nezaobchádza príliš inflačne s možným
prijatím nových krajín, Balkánom a neskôr aj Ruskom, Verheugen
vyhlásil, že únia potrebuje v 21. storočí niečo viac, ako iba
prístupové sľuby.

"Rusko a Ukrajina však ešte na dlhý čas preťažujú integračné
sily EÚ. Musí byť jasné, že popri rozširovaní únie existujú aj ďalšie
formy spolupráce", dodal komisár.

Hranice Európy budú podľa Verheugena ešte veľmi dlho také, ako
ich teraz môžeme rozoznať na budúcej východnej hranici - to znamená
približne od Severného mysu až po Bospor. Na tomto relatívne
uzavretom priestore sa nachádza "ostrov nestability" - západný Balkán
a tento problém musí EÚ podľa Verheugena ešte vyriešiť.

Pre krajiny Balkánu zostane podľa jeho slov v EÚ miesto aj po
rozšírení v roku 2004, tým však únia prišla na koniec svojich
integračných možností "Nemôžeme prisľúbiť členstvo v EÚ každej
krajine, ktorej chceme dobre", uviedol Verheugen pre Die Welt.


Medgyessy by sa chcel stretnúť s predstaviteľmi Maďarov žijúcich za
hranicami

Budapešť 4. mája (TASR) - Kandidát Maďarskej socialistickej strany
(MSZP) Péter Medgyessy by sa chcel čo najskôr stretnúť
s predstaviteľmi strán a organizácií Maďarov žijúcich za hranicami.

Podľa Medgyessyho by bolo žiaduce vytvoriť podmienky na to, aby
na stretnutí premiérov Visegrádskej štvorky a štátov Beneluxu 24.
a 25. mája v Trenčíne mohla svoje predstavy prezentovať už nová
maďarská vláda. Uviedla to dnes z rozhovoru kandidáta na šéfa
maďarského kabinetu pre denník Új Szó maďarská tlačová agentúra MTI.

Péter Medgyessy sa vyjadril pre sobotňajšie vydanie denníka aj
k vyhláseniu bývalého predsedu vlády Maďarskej republiky Jószefa
Antala o tom, že sa cíti byť premiérom 15 miliónov Maďarov. Ako
povedal rozdiel v jeho ponímaní oproti Antalovmu je v tom, že on sa
bude považovať za premiéra 10 miliónov Maďarov, ktorý cíti
zodpovednosť za osud 15 miliónov svojich krajanov.

Medgyessy zdôraznil, že si Antalovo politické životné dielo
veľmi vážil, zároveň však vyjadril presvedčenie, že niekdajšie
vyhlásenie sa dalo zle pochopiť. Ako dodal, v politike, "najmä
v tomto našom priestore, to nebolo najšťastnejšie".

O zodpovednosti za Maďarov žijúcich za hranicami Medgyessy
povedal, že tá znamená životaschopnými a účinnými prostriedkami
pomáhať zachovávať a rozširovať ich vedomie národnej identity.
Cieľavedome im pomáhať k tomu, aby sa im darilo na tom mieste, kde sa
narodili, duchovne sa zveľaďovali a aby žili v prosperite.


Slovensko sa predstavilo na dni otvorených dverí v EP

Brusel 4. mája (TASR) - Tradičnou štrúdľou, modranskou keramikou,
informačnými materiálmi a CD-romom sa dnes predstavilo Slovensko
tisícom návštevníkov počas dňa otvorených dverí v bruselskom sídle
Európskeho parlamentu.

Európske inštitúcie už tradične otvárajú svoje brány
návštevníkom vždy víkend pred oslavami Dňa Európy, ktorý pripadá na
9. mája. Európania si vtedy pripomínajú výročie Schumanovej
deklarácie z roku 1950.

Návrhom vtedajšieho francúzskeho ministra zahraničných vecí
Roberta Schumana na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
sa vtedy začala písať história európskej integrácie, ktorá vyústila
až do dnešnej podoby Európskej únie.

Európsky parlament počas dňa otvorených dverí dnes prvýkrát
poskytol veľký priestor kandidátskym krajinám, ktoré vo vlastných
stánkoch mali možnosť predstaviť svoju históriu, kultúru, tradície či
kuchyňu.

Estónsko sa dnes predstavilo hudbou džezového dua, Maďarsko
výstavou fotografií, Bulharsko ponúkalo vynikajúce víno a v českom
stánku si návštevníci zasúťažili o dve letenky do Prahy.

Tisíce zvedavcov dnes v Bruseli prúdili okrem parlamentu aj do
budovy Európskej komisie a Rady ministrov EÚ.


Mládežnícke hnutie 64 žúp demonštrovalo v Budapešti za 15 miliónov
Maďarov

Budapešť 4. mája - Viac ako tisíc účastníkov demonštrovalo dnes
v Budapešti pred budovou parlamentu na protestnej akcii, ktorú
zorganizovalo Mládežnícke hnutie 64 žúp. Demonštranti s maďarskými
vlajkami vyjadrili svojou účasťou podporu všetkým 15 miliónom Maďarov
po tom, ako kandidát socialistov Péter Medgyessy vyhlásil, že mieni
byť premiérom 10 miliónov Maďarov, teda Maďarov žijúcich vo vnútri
hraníc.

Na podujatí hnutia, ktoré sa otvorene hlási k revízii
Trianonskej mierovej zmluvy, vystúpil s pozdravným listom biskupa
reformovanej cirkvi na Slovensku Gézu Erdélya aj predseda
komárňanskej organizácie Mládežníckeho hnutia 64 žúp Dániel
Skrivanek.

Biskup, ktorý je zároveň predsedom synody reformovaných Maďarov
žijúcich v Karpatskej kotline, v liste uviedol, že národy Európy si
svoju budúcnosť predstavujú v jednote. "Môžeme si byť istí, že
napriek rôznorodosti jazykov a kultúr jednota Európy sa stane
skutočnosťou. Nebude to však samozrejmé, bude to výsledkom
cieľavedomej a vytrvalej práce," napísal biskup. Maďarov podľa jeho
vyjadrenia spája minulosť, kultúra, jazyk a symboly, tisíce svetiel,
javov, snáh a pevná vôľa spojiť sa, jedna maďarská vízia, ktorá
v neustále sa vyvíjajúcej histórii raz oblečie konkrétnu formu.
"Dosiahnuť to mierovou cestou na európskej úrovni je našou spoločnou
úlohou. Pozdravujem tých, ktorí rozmýšľajú v 15-miliónovej
budúcnosti," uviedol v závere listu Erdélyi.

Skrivanek pre TASR povedal, že cieľom demonštrácie je
pripomenúť Péterovi Medgyesymu, že aj Maďari žijúci za hranicami sú
Maďarmi a treba aj ich podporovať.

Na margo kontroverzného vyhlásenia Miklósa Duraya na masovom
zhromaždení Zväzu mladých demokratov (FIDESZ) medzi dvoma kolami
parlamentných volieb, kde politik vyjadril podporu "Felvidéku"
Orbánovmu zväzu predstaviteľ slovenskej organizácie Mládežníckeho
hnutia 64 žúp uviedol, že históriu nemožno ignorovať, preto hnutie
nechápe spochybnenie pojmu Felvidék.

Účastníci demonštrácie protestovali aj proti pripravovanej
základnej zmluve medzi Maďarskom a Srbskom a pripomínajú, že územie
Délvidék v Trianonskej zmluve nedostalo Srbsko, ale niekdajšia, teraz
už neexistujúca Juhoslávia.


IPI kritizuje Slovensko za obmedzovanie slobody tlače

Viedeň 4. mája (TASR) - Kvôli členstvu v Európskej únii vláda
prezidenta SR Rudolfa Schustera preskúmala mnoho problémov týkajúcich
sa základných požiadaviek pre vstup. Prvým a najdôležitejším z nich
je neschopnosť kabinetu prijať kritiku zo strany médií, konštatoval
Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) so sídlom vo Viedni v správe
o stave slobody médií na svete v roku 2001.

Prezident Schuster v minulom roku trval na trestnom stíhaní
novinára Aleša Krátkeho, odmietol podporiť odstránenie paragrafov
o hanobení a zdráhavo sa vyjadroval k budúcnosti štátom financovanej
Tlačovej agentúry SR, uvádza s v správe IPI.

Všetky tieto problémy IPI upevnili v názore, že slovenská vláda
zastáva k slobode tlače netolerantný postoj a v súčasnosti musí
podniknúť výrazné kroky k náprave ešte pred prijatím do EÚ.

Jedným z najvážnejších zásahov do slobody tlače na Slovensku
v minulom roku bolo stíhanie Aleša Krátkeho za zhanobenie dobrého
mena prezidenta. Tento krok IPI utvrdil v presvedčení, že vládnuci
slovenskí politici nie sú schopní prijať kritiku a dokonca sú
pripravení poškodiť reputáciu svojej krajiny v snahe získať náhradu
za ich zneváženie.

V liste z 25. júna IPI uviedol: Podľa rozhodnutia Európskeho
súdu pre ľudské práva majú byť verejní činitelia otvorení väčšej
kritike ako súkromné osoby a musia byť voči tejto kritike oveľa
tolerantnejší. Zákony o hanobení a nactiutŕhaní - ktoré majú chrániť
"česť a dôstojnosť" verejných činiteľov - sú využívané na
obmedzovanie legitímnej kritiky vlády, ktorá je súčasťou verejných
debát v každej demokracii. Takéto zákony chránia verejných činiteľov
pred kritikou a zároveň zbavujú verejnosť práva na plnú
informovanosť, konštatuje sa v liste IPI.

Koncom júna prezidentov poradca Ján Bílek informoval, že
obvinenia voči Krátkemu prezident nestiahne - prípad mal údajne
slúžiť "ako varovanie pre ostaných novinárov". IPI reagoval 5. júla
ďalším listom, v ktorom prezidenta SR upozornil, že takýto postoj
odráža pochybnú pozíciu právneho systému v slovenskej demokracii.

IPI ďalej v správe kritizoval slovenskú vládu za nepodporenie
odstránenia paragrafov o hanobení z Trestného zákonníka. Návrh
predložil do parlamentu poslanec za SDK Tomáš Galbavý. Podľa jeho
návrhu by sa zákonom vylúčilo trestné stíhanie za hanobenie
inštitúcií vlády, parlamentu a Ústavného súdu ako aj prezidenta SR.

Neodstránením týchto zákonov, píše sa v liste IPI z 15.
novembra, sa slovenská vláda identifikovala so zosadeným
komunistickým režimom práve v čase, keď by malo rozširovanie slobody
jednotlivca byť v súlade s princípmi Európskej komisie a EÚ. IPI
Schustera upozornila, že "Slovensko sa uchádza o vstup do EÚ
a perzekúcia novinárov za ich názory na inštitúcie a zvolených
politikov nie je v súlade s kandidatúrou".

Tlačová agentúra Reuters 17. septembra 2001 zverejnila správu
o diskusiách o budúcnosti TASR. Uviedla v nej, že parlamentný výbor
pre médiá vyzval slovenský kabinet na začatie transformácie agentúry
financovanej z daní. Výbor dospel k presvedčeniu, že vláda svoje
povinnosti týkajúce sa transformačného procesu TASR zanedbáva
a požiadal ministrov o presný dátum a spôsob zmeny statusu agentúry,
uzatvára IPI výročnú správu pri príležitosti Svetového dňa slobody
tlače.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 3. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 4. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 5. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 6. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 7. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 8. Leto nekončí!
 9. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 10. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 884
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 262
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 153
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 805
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 298
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 256
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 156
 8. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 1 113
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 103
 10. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 797

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že si to urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

DOMOV

Plavčan zostane ministrom do konca augusta

SNS neodpovedala, či je za otáľaním vyčkávanie na koaličnú radu.

BRATISLAVA

Už je známe, čo všetko vyrastie na mieste bývalého PKO

Na Dvořákovom nábreží bude pokračovanie River Parku.

KOMENTÁRE

Danko vzburu inscenuje ako cirkusové číslo

Bude to extrémne drahá kríza.

Neprehliadnite tiež

Domov

V kauze eurofondov sú podľa Viskupiča namočení aj ľudia z okolia Smeru

Viskupič reagoval na schválenie eurofondov pre Paneurópsku vysokú školu.

Domov

Slovenskí europoslanci: Novela zákona Ústav pamäti národa paralyzuje

Slovenskí europoslanci vyzývajú na nepodporenie novely o ÚPN.

Domov

Lunter preskočil v prieskume Kotlebu

Voľby v banskobystrickej župe by vyhral Ján Lunter.

Domov

Na Dunaji vo Viedni prebehlo protiteroristické cvičenie, zúčastnili sa ho aj Slováci

Išlo o prvé spoločné cvičenie za účasti rakúskych a zahraničných plavidiel i vrtuľníkov na rakúskom území.