Halecký: Kríza nahrala tejto vláde v plnej kráse

Vláda Roberta Fica urobila viacero opatrení, ktoré sa nedajú nazvať sociálnymi. Pre ľúbivé zase zanechá budúcej generácii veľký dlh.

Jozef Halecký je predsedom parlamentného výboru pre sociálne veci a bývanie, mestským poslancom v Bardejove a primárom Centra pre srdcovocievnu rehabilitáciu v Bardejovských Kúpeľoch.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Ministerka práce Viera Tomanová rozhovor odmietla, štátny tajomník Peter Sika z HZDS sa ani neozval. Jeho stranícky kolega Jozef Halecký s tým problém nemal. Kandiduje až zo 17. miesta, aj keď patrí k najviditeľnejším tváram HZDS.

Nezamestnanosť v marci prestala rásť, ale až na tri mesiace rástla celý minulý rok. Čo táto vládna koalícia urobila proti tomu?
„Všetky tie opatrenia, ktoré sa robia na Slovensku, majú len čiastočný charakter. V zásade, myslím si, nezamestnanosť neovplyvnia, možnože niektoré skupiny ľudí. Je potrebné, aby kríza mala svoj prirodzený priebeh, aby prípadne zanikli neživotaschopné podniky. Vláda urobila dosť opatrení, aby znížila nezamestnanosť, vytvorila podmienky, aby bol sociálny zmier v krajine. Postupne prijala 60 opatrení, takže sa snažila. Opatrenia hodnotím ako primerané a dobré."

Napriek tomu, že väčšina z nich sa neprejavila?
„Väčšina sa skutočne neprejavila, účinných opatrení je tak do desiatky. Tie ostatné boli málo využívané, ale to neznamená, že neboli potrebné. Nezamestnaní sa ešte nenaučili, aby chodili za prácou aj desiatky kilometrov alebo sa presťahovali."

Ľuďom s nízkou kvalifikáciou sa neoplatí pracovať, nieto cestovať, lebo by nezarobili viac, ako by dostali bez práce - formou sociálnych dávok. Nie je to nesystémové?
„Skutočne, ak berú sociálne dávky a majú k tomu pripočítať životné náklady v mieste prechodného bydliska, zdá sa, že to je minimálne toľko, ako keby tam necestovali."

Dávky zvyšovala vláda.
„Áno, celý problém sociálneho systému je nájsť rovnováhu. Vláda sa zaviazala, že udrží sociálny štandard. A zdá sa, že táto tendencia bude pretrvávať."

Nevyjadrujete sa pozitívne.
„Vychádzam z volebných programov koaličných strán - zvýšiť príspevky, pomoc pre nezamestnaných, chudobných."

Je to podľa vás správne?
„Disproporcie medzi sociálnou ochranou a rastom hospodárstva môžu nadobúdať charakter, ktorý nebude dobrý pre rast hospodárstva v krajine."

Kam by ste zaradili sociálne podniky?
„Sociálne podniky mali byť hitom aktívnej politiky trhu práce. Už krátky čas ukázal, že niečo tam nefunguje. Hlavne médiá poukázali na to, že výber neziskových organizácií nebol transparentný, aj na stranícku previazanosť, čo ja ako predseda výboru nemám možnosť preskúmavať."

Poukazovalo sa aj na previazanosť s HZDS pri niektorých obstarávaniach.
„Boli to možno výnimky. Možno tam bol nejaký člen, ktorý bol niekde v obecnom zastupiteľstve. Myslím si, že médiá v tom boli dosť aktívne a účinné. Čo je dôležité, ministerstvo malo vedieť už na začiatku, koľko má prispieť štát a koľko Európska únia. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže táto otázka vyvstať po troch rokoch. Mám dojem, že na jeden podnik sa dávalo veľa peňazí - malo sa radšej vytvoriť viacej podnikov."

Nebolo to pripravené tak, aby na tom niekto zarobil?
„Ťažko sa mi vyjadruje ku koaličným partnerom, ktorí môžu byť aj budúcimi koaličnými partnermi. Ale myslím si, že novinári vykonali veľmi dobrú a záslužnú prácu. Neboli to dobre vynaložené peniaze a vzbudilo to toľko otáznikov, že aj bez toho, aby sme čakali na výsledky kontroly Európskej únie alebo ministerstva financií, môžeme konštatovať, že pilotné sociálne podniky neskončili s takým výsledkom, ktorý sme čakali."

HZDS má štátneho tajomníka ministerstva práce (Peter Sika), ktorý má na starosti sociálne podniky.
„Hovoril som s ním o tom. Povedal: Rozhodnúť som nemohol o ničom. Mohol som sa zúčastniť na rokovaní, prípadne mať pripomienku, ale rozhodovala pani ministerka."

Priamo?
„Priamo."

Ministerka často nechodila na výbor. Nepotrebovala vás?
„Spomínam si na jeden zákon, ktorý enormne skrátil lehotu zhodnocovania penzijných úspor dôchodkových správcovských spoločností. O tomto návrhu sme ani netušili. Predložil ho poslanec Smeru. My sme ako členovia sociálneho výboru nemohli ani odhadnúť, aký dosah môže mať. Dozvedeli sme sa po niekoľkých dňoch, že to má veľmi negatívny dosah na hospodárenie „déesesiek" a zúročovanie financií sporiteľov. Koaličného partnera podporíte."

Keby ste vedeli, čo návrh spôsobí, hlasovali by ste proti?
„Bez mihnutia oka."

Ako hodnotíte zásahy vlády do druhého piliera?
„V koalícii sme neboli jednotní, ako naprávať chyby predchádzajúcej vlády. My sme navrhovali zníženie odvodov do druhého piliera. Smer hovoril: Uznávame to, ale počkáme."

Nebolo by lepšie jedno takéto riešenie ako všetky čiastkové zásahy?
„Nie je šanca, aby si polovica ľudí, ktorí vkročili do druhého piliera, nasporila na dôchodok. Títo ľudia by si poškodili. My sme chceli len ukázať: Druhý pilier je potrebný, ale urobme korekcie tak, aby tam nebolo toľko ľudí, ktorí budú sklamaní."

Na to stačilo jedno otvorenie druhého piliera.
„Nestačilo, pretože vystúpilo málo ľudí. My sme očakávali, že vystúpi 300-tisíc - 400-tisíc. Dôchodkový systém je nestabilný a bude si vyžadovať zásadné zmeny. Predchádzajúca vláda urobila zásadnú chybu v tom, že pomer odvodov do prvého a druhého piliera nastavila na deväť percent k deviatim. Do druhého piliera malo ísť menej - postupne sa to mohlo zvýšiť aj na 12 percent. A prvý pilier je príliš zásluhový."

Prečo to nezmenila táto vláda? Mala na to štyri roky.
„Nebola politická dohoda. Takáto vláda to ani nezmení, pretože by zhoršila postavenie terajších dôchodcov. Ale Dzurindova vláda zle nastavila aj vek odchodu do dôchodku. Mohla uzákoniť postupný rast na 65 - 67 rokov, v priebehu 20, 30 rokov."

Mohla to vláda urobiť teraz.
„Mohla, ale ona to neurobí. Táto koalícia má väčší počet starších voličov. Ani v ďalšom volebnom období sa nezvýši vek odchodu do dôchodku."

Robíte len páčivé zmeny?
„Každá koalícia robí ľúbivé zmeny."

Ešte raz, prečo táto vláda neopravila chyby predchádzajúcej vlády?
„Aby udržala sociálny štandard, aby si nepohoršila volebné preferencie a neznepriatelila starších ľudí v prvom pilieri. Neurobila by to v ďalšom ani v treťom funkčnom období, ak by mala takéto zloženie. Je to veľká chyba bývalej vlády."

Nemáte z toho schizofréniu?
„Je to skutočne trošku schizofrénia. Ale nie sme schopní dohodnúť sa, aby sme niečo urobili. Dôchodkový systém bude čakať roky."

Prečo nebola vôľa na dobré zmeny v prvom pilieri a na zásahy do druhého piliera áno?
„Urobili sa aj dobré kroky. Znížili sa poplatky za správu majetku. Finančná ochrana sporiteľa sa podstatne zvýšila. A predĺžilo sa minimálne obdobie sporenia (z 10 na 15 rokov)."

Zmenili sa pravidlá počas hry.
„Je to pravda, ale inak to nešlo. Na slušný dôchodok treba pracovať celý život."

Nebola chyba, že DSS museli na základe vládneho zákona predať akcie?
„Tento zákon bol urobený nepremyslene. Je zlý, škodlivý aj pre DSS, aj pre sporiteľov. Mali sme ho zmeniť už v tomto funkčnom období."

Predpokladáte, že nasledujúca vláda to zmení?
„Ináč by konala nezodpovedne."

Páčivé je aj zvýšenie príplatku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa.
„Pre tých, čo začínajú, je to veľmi vítané a potrebné. Táto vláda žiadny príspevok nezrušila, neznížila, všetky zvýšila a zaviedla nové."

Pre nich bolo veľmi vítané, že popri rodičovskej dovolenke môžu pracovať. Žena, ktorá si platila odvody, môže dostávať rodičovský príspevok 256 eur mesačne, ale nesmie pracovať ani na dohodu.
„Príspevok sme zvýšili, ale urobili sme aj chybu, že niektoré rodiny s deťmi môžu mať dojem, že ich diskriminujeme. Myslím si, že toto je tiež súce na korekciu."

Hlasovali ste za takýto návrh ministerstva.

„Presvedčili nás, že je to dobré."

Nemal premiér odvolať pani Tomanovú za kauzu Privilégium či sociálne podniky?
„To si nemôžem dovoliť povedať a myslím si, že by to ani nebolo odôvodnené. Urobila niektoré chyby, ale výsledky rezortu ľuďom zlepšili život. Nakoniec je dlhoročnou odborníčkou vo svojom rezorte."

Myslíte si, že by mala byť ministerkou aj v budúcom volebnom období?
„Keď spočítate ľudí zo Smeru, ktorí sa vyjadrujú k sociálnej politike, kto tam vlastne je? Zdá sa, že je jediná zodpovedná aj politicky agresívna."

Nie je to zvláštne, keď Smer nemá náhradu za pani Tomanovú?
„Je to zvláštne."

Nechceli by ste jej kreslo?
„Toto kreslo nikomu neodovzdajú. Leitmotívom politiky Smeru je sociálny štát, sociálna politika."

Chceli by ste mať väčší vplyv na ministerstve?
„Chceli by sme, lenže to neznamená štátny tajomník, to znamená minister."

Zaskočili ste ministerku návrhom, aby na podporu v nezamestnanosti stačili namiesto troch rokov poistenia dva. Smer nakoniec návrh podporil - s podmienkou, že účinnosť sa posunie na 1. september. Aký to má zmysel?
„Celý čas som sa snažil správať ako predseda sociálneho výboru. Nedehonestoval som ministerstvo návrhmi, ktoré by ukazovali, že v niektorých veciach zlyhalo. Viem, že by som to dosiahol s opozíciou, ale to sa nerobí. Toto opatrenie, priznám sa, mal som nervy - je to taká jednoduchá a akútna vec a my nedáme ďalším ľuďom peniaze? Koalíciou by to neprešlo, ak to neposunieme na 1. september - tak mi povedali určití ľudia z určitej politickej strany."

Aj to zaťaží rozpočet Sociálnej poisťovne.
„Máte pravdu, ale sú to prechodné finančné nároky. Sú to kroky na rok, na dva, možno tri. Teraz je to čiastočne zdôvodniteľné krízou."

Kríza vlastne tejto vláde nahrala.
„Kríza tejto sociálnej vláde nahrala. Mohla uplatniť svoju sociálnu politiku - v plnej kráse a v plnom rozsahu."

Na kandidátke HZDS ste na 17. mieste napriek tomu, že ste jedným z najviditeľnejších poslancov. Nie ste príliš nízko?
„Najhoršie je, že sa ma to pýtajú všetci. Ja som spokojný. Musím preukázať, že svojou prácou sa prekrúžkujem do parlamentu. Kto je v parlamente štyri roky a nedokáže sa prekrúžkovať, je vhodný na to, aby ho niekto vymenil."

Ako vláda plní sľub stabilizovať prvý dôchodkový pilier

Čo sľúbili: Prioritou vlády bude zabezpečenie finančnej stability priebežne financovaného dôchodkového systému tak, aby spolu so systémom starobného dôchodkového sporenia poskytovali primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Prvý pilier treba predovšetkým pripraviť na očakávané starnutie obyvateľstva v nasledujúcich desaťročiach. Potrebné je stabilizovať prvý pilier tak, aby vyplácanie dôchodkov nezvyšovalo deficit verejných financií a tým nezaťažovalo budúce generácie.

Aká je realita? Sľub nebol splnený. Vláda neprijala žiadne kroky, ktoré by dlhodobo stabilizovali prvý dôchodkový pilier. Krátkodobo naň majú pozitívny finančný účinok opatrenia zamerané na oslabenie druhého piliera (dvojnásobné otvorenie, zrušenie povinného vstupu mladých), dlhodobo je však účinok týchto zmien negatívny.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.
Ako vláda plní sľub zachovať druhý pilier dôchodkového zabezpečenia

Čo sľúbili: Starobné dôchodkové sporenie ako súčasť dôchodkového systému založené na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti vláda aj naďalej zachová.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Druhý pilier posilňuje dlhodobú stabilitu dôchodkového systému tým, že rozkladá zodpovednosť za budúce dôchodky medzi slovenský trh práce a svetové finančné trhy. Pomáha tak Slovensku vyrovnať sa so starnutím obyvateľstva, v dôsledku ktorého priebežný systém financovania v budúcnosti nebude schopný pokryť dôchodky pre všetkých ľudí.

Aká je realita? Sľub je prevažne splnený. Druhý pilier síce ostáva zachovaný, vláda však viacerými aj neférovými krokmi významne ohrozila jeho existenciu.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 057
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 149
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 6 118
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 274
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 099
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 790
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 111
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 3 044
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 023

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SME naživo: Mať na poste Kaliňáka, to je maškaráda a nie hrádza proti extrémizmu

Diskutujú Zuzana Kepplová, Peter Tkačenko a Martin Hanus.

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg by bol nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

Neprehliadnite tiež

Drucker: Ozdravný plán štátnej poisťovne nejde proti pacientovi, také návrhy by neprešli

Návrhy o možnom odopretí liečby pre niektoré skupiny obyvateľov rezort dementoval.

Česká NOVA odchádza zo Slovenska a vyhráža sa žalobami

České stanice Novy by mali na Slovensku skončiť, Prima ešte rokuje.

Žitňanská nechce, aby sa protiextrémistická novela zneužívala v boji o voliča Kotlebu

Sulík chce dať pre hlasovanie poslancov SaS podanie na ústavný súd, ministerka hovorí o účelovosti.

Dubovcovej posledná správa. Chce lepšiu ochranu pred mučením, pitnú vodu všetkým

Opäť odporučila, aby politici zabezpečili nezávislosť úradu aj z hľadiska finančných, organizačných i personálnych otázok.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop