Halecký: Kríza nahrala tejto vláde v plnej kráse

Vláda Roberta Fica urobila viacero opatrení, ktoré sa nedajú nazvať sociálnymi. Pre ľúbivé zase zanechá budúcej generácii veľký dlh.

Jozef Halecký je predsedom parlamentného výboru pre sociálne veci a bývanie, mestským poslancom v Bardejove a primárom Centra pre srdcovocievnu rehabilitáciu v Bardejovských Kúpeľoch.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Ministerka práce Viera Tomanová rozhovor odmietla, štátny tajomník Peter Sika z HZDS sa ani neozval. Jeho stranícky kolega Jozef Halecký s tým problém nemal. Kandiduje až zo 17. miesta, aj keď patrí k najviditeľnejším tváram HZDS.

Nezamestnanosť v marci prestala rásť, ale až na tri mesiace rástla celý minulý rok. Čo táto vládna koalícia urobila proti tomu?
„Všetky tie opatrenia, ktoré sa robia na Slovensku, majú len čiastočný charakter. V zásade, myslím si, nezamestnanosť neovplyvnia, možnože niektoré skupiny ľudí. Je potrebné, aby kríza mala svoj prirodzený priebeh, aby prípadne zanikli neživotaschopné podniky. Vláda urobila dosť opatrení, aby znížila nezamestnanosť, vytvorila podmienky, aby bol sociálny zmier v krajine. Postupne prijala 60 opatrení, takže sa snažila. Opatrenia hodnotím ako primerané a dobré."

Napriek tomu, že väčšina z nich sa neprejavila?
„Väčšina sa skutočne neprejavila, účinných opatrení je tak do desiatky. Tie ostatné boli málo využívané, ale to neznamená, že neboli potrebné. Nezamestnaní sa ešte nenaučili, aby chodili za prácou aj desiatky kilometrov alebo sa presťahovali."

Ľuďom s nízkou kvalifikáciou sa neoplatí pracovať, nieto cestovať, lebo by nezarobili viac, ako by dostali bez práce - formou sociálnych dávok. Nie je to nesystémové?
„Skutočne, ak berú sociálne dávky a majú k tomu pripočítať životné náklady v mieste prechodného bydliska, zdá sa, že to je minimálne toľko, ako keby tam necestovali."

Dávky zvyšovala vláda.
„Áno, celý problém sociálneho systému je nájsť rovnováhu. Vláda sa zaviazala, že udrží sociálny štandard. A zdá sa, že táto tendencia bude pretrvávať."

Nevyjadrujete sa pozitívne.
„Vychádzam z volebných programov koaličných strán - zvýšiť príspevky, pomoc pre nezamestnaných, chudobných."

Je to podľa vás správne?
„Disproporcie medzi sociálnou ochranou a rastom hospodárstva môžu nadobúdať charakter, ktorý nebude dobrý pre rast hospodárstva v krajine."

Kam by ste zaradili sociálne podniky?
„Sociálne podniky mali byť hitom aktívnej politiky trhu práce. Už krátky čas ukázal, že niečo tam nefunguje. Hlavne médiá poukázali na to, že výber neziskových organizácií nebol transparentný, aj na stranícku previazanosť, čo ja ako predseda výboru nemám možnosť preskúmavať."

Poukazovalo sa aj na previazanosť s HZDS pri niektorých obstarávaniach.
„Boli to možno výnimky. Možno tam bol nejaký člen, ktorý bol niekde v obecnom zastupiteľstve. Myslím si, že médiá v tom boli dosť aktívne a účinné. Čo je dôležité, ministerstvo malo vedieť už na začiatku, koľko má prispieť štát a koľko Európska únia. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže táto otázka vyvstať po troch rokoch. Mám dojem, že na jeden podnik sa dávalo veľa peňazí - malo sa radšej vytvoriť viacej podnikov."

Nebolo to pripravené tak, aby na tom niekto zarobil?
„Ťažko sa mi vyjadruje ku koaličným partnerom, ktorí môžu byť aj budúcimi koaličnými partnermi. Ale myslím si, že novinári vykonali veľmi dobrú a záslužnú prácu. Neboli to dobre vynaložené peniaze a vzbudilo to toľko otáznikov, že aj bez toho, aby sme čakali na výsledky kontroly Európskej únie alebo ministerstva financií, môžeme konštatovať, že pilotné sociálne podniky neskončili s takým výsledkom, ktorý sme čakali."

HZDS má štátneho tajomníka ministerstva práce (Peter Sika), ktorý má na starosti sociálne podniky.
„Hovoril som s ním o tom. Povedal: Rozhodnúť som nemohol o ničom. Mohol som sa zúčastniť na rokovaní, prípadne mať pripomienku, ale rozhodovala pani ministerka."

Priamo?
„Priamo."

Ministerka často nechodila na výbor. Nepotrebovala vás?
„Spomínam si na jeden zákon, ktorý enormne skrátil lehotu zhodnocovania penzijných úspor dôchodkových správcovských spoločností. O tomto návrhu sme ani netušili. Predložil ho poslanec Smeru. My sme ako členovia sociálneho výboru nemohli ani odhadnúť, aký dosah môže mať. Dozvedeli sme sa po niekoľkých dňoch, že to má veľmi negatívny dosah na hospodárenie „déesesiek" a zúročovanie financií sporiteľov. Koaličného partnera podporíte."

Keby ste vedeli, čo návrh spôsobí, hlasovali by ste proti?
„Bez mihnutia oka."

Ako hodnotíte zásahy vlády do druhého piliera?
„V koalícii sme neboli jednotní, ako naprávať chyby predchádzajúcej vlády. My sme navrhovali zníženie odvodov do druhého piliera. Smer hovoril: Uznávame to, ale počkáme."

Nebolo by lepšie jedno takéto riešenie ako všetky čiastkové zásahy?
„Nie je šanca, aby si polovica ľudí, ktorí vkročili do druhého piliera, nasporila na dôchodok. Títo ľudia by si poškodili. My sme chceli len ukázať: Druhý pilier je potrebný, ale urobme korekcie tak, aby tam nebolo toľko ľudí, ktorí budú sklamaní."

Na to stačilo jedno otvorenie druhého piliera.
„Nestačilo, pretože vystúpilo málo ľudí. My sme očakávali, že vystúpi 300-tisíc - 400-tisíc. Dôchodkový systém je nestabilný a bude si vyžadovať zásadné zmeny. Predchádzajúca vláda urobila zásadnú chybu v tom, že pomer odvodov do prvého a druhého piliera nastavila na deväť percent k deviatim. Do druhého piliera malo ísť menej - postupne sa to mohlo zvýšiť aj na 12 percent. A prvý pilier je príliš zásluhový."

Prečo to nezmenila táto vláda? Mala na to štyri roky.
„Nebola politická dohoda. Takáto vláda to ani nezmení, pretože by zhoršila postavenie terajších dôchodcov. Ale Dzurindova vláda zle nastavila aj vek odchodu do dôchodku. Mohla uzákoniť postupný rast na 65 - 67 rokov, v priebehu 20, 30 rokov."

Mohla to vláda urobiť teraz.
„Mohla, ale ona to neurobí. Táto koalícia má väčší počet starších voličov. Ani v ďalšom volebnom období sa nezvýši vek odchodu do dôchodku."

Robíte len páčivé zmeny?
„Každá koalícia robí ľúbivé zmeny."

Ešte raz, prečo táto vláda neopravila chyby predchádzajúcej vlády?
„Aby udržala sociálny štandard, aby si nepohoršila volebné preferencie a neznepriatelila starších ľudí v prvom pilieri. Neurobila by to v ďalšom ani v treťom funkčnom období, ak by mala takéto zloženie. Je to veľká chyba bývalej vlády."

Nemáte z toho schizofréniu?
„Je to skutočne trošku schizofrénia. Ale nie sme schopní dohodnúť sa, aby sme niečo urobili. Dôchodkový systém bude čakať roky."

Prečo nebola vôľa na dobré zmeny v prvom pilieri a na zásahy do druhého piliera áno?
„Urobili sa aj dobré kroky. Znížili sa poplatky za správu majetku. Finančná ochrana sporiteľa sa podstatne zvýšila. A predĺžilo sa minimálne obdobie sporenia (z 10 na 15 rokov)."

Zmenili sa pravidlá počas hry.
„Je to pravda, ale inak to nešlo. Na slušný dôchodok treba pracovať celý život."

Nebola chyba, že DSS museli na základe vládneho zákona predať akcie?
„Tento zákon bol urobený nepremyslene. Je zlý, škodlivý aj pre DSS, aj pre sporiteľov. Mali sme ho zmeniť už v tomto funkčnom období."

Predpokladáte, že nasledujúca vláda to zmení?
„Ináč by konala nezodpovedne."

Páčivé je aj zvýšenie príplatku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa.
„Pre tých, čo začínajú, je to veľmi vítané a potrebné. Táto vláda žiadny príspevok nezrušila, neznížila, všetky zvýšila a zaviedla nové."

Pre nich bolo veľmi vítané, že popri rodičovskej dovolenke môžu pracovať. Žena, ktorá si platila odvody, môže dostávať rodičovský príspevok 256 eur mesačne, ale nesmie pracovať ani na dohodu.
„Príspevok sme zvýšili, ale urobili sme aj chybu, že niektoré rodiny s deťmi môžu mať dojem, že ich diskriminujeme. Myslím si, že toto je tiež súce na korekciu."

Hlasovali ste za takýto návrh ministerstva.

„Presvedčili nás, že je to dobré."

Nemal premiér odvolať pani Tomanovú za kauzu Privilégium či sociálne podniky?
„To si nemôžem dovoliť povedať a myslím si, že by to ani nebolo odôvodnené. Urobila niektoré chyby, ale výsledky rezortu ľuďom zlepšili život. Nakoniec je dlhoročnou odborníčkou vo svojom rezorte."

Myslíte si, že by mala byť ministerkou aj v budúcom volebnom období?
„Keď spočítate ľudí zo Smeru, ktorí sa vyjadrujú k sociálnej politike, kto tam vlastne je? Zdá sa, že je jediná zodpovedná aj politicky agresívna."

Nie je to zvláštne, keď Smer nemá náhradu za pani Tomanovú?
„Je to zvláštne."

Nechceli by ste jej kreslo?
„Toto kreslo nikomu neodovzdajú. Leitmotívom politiky Smeru je sociálny štát, sociálna politika."

Chceli by ste mať väčší vplyv na ministerstve?
„Chceli by sme, lenže to neznamená štátny tajomník, to znamená minister."

Zaskočili ste ministerku návrhom, aby na podporu v nezamestnanosti stačili namiesto troch rokov poistenia dva. Smer nakoniec návrh podporil - s podmienkou, že účinnosť sa posunie na 1. september. Aký to má zmysel?
„Celý čas som sa snažil správať ako predseda sociálneho výboru. Nedehonestoval som ministerstvo návrhmi, ktoré by ukazovali, že v niektorých veciach zlyhalo. Viem, že by som to dosiahol s opozíciou, ale to sa nerobí. Toto opatrenie, priznám sa, mal som nervy - je to taká jednoduchá a akútna vec a my nedáme ďalším ľuďom peniaze? Koalíciou by to neprešlo, ak to neposunieme na 1. september - tak mi povedali určití ľudia z určitej politickej strany."

Aj to zaťaží rozpočet Sociálnej poisťovne.
„Máte pravdu, ale sú to prechodné finančné nároky. Sú to kroky na rok, na dva, možno tri. Teraz je to čiastočne zdôvodniteľné krízou."

Kríza vlastne tejto vláde nahrala.
„Kríza tejto sociálnej vláde nahrala. Mohla uplatniť svoju sociálnu politiku - v plnej kráse a v plnom rozsahu."

Na kandidátke HZDS ste na 17. mieste napriek tomu, že ste jedným z najviditeľnejších poslancov. Nie ste príliš nízko?
„Najhoršie je, že sa ma to pýtajú všetci. Ja som spokojný. Musím preukázať, že svojou prácou sa prekrúžkujem do parlamentu. Kto je v parlamente štyri roky a nedokáže sa prekrúžkovať, je vhodný na to, aby ho niekto vymenil."

Ako vláda plní sľub stabilizovať prvý dôchodkový pilier

Čo sľúbili: Prioritou vlády bude zabezpečenie finančnej stability priebežne financovaného dôchodkového systému tak, aby spolu so systémom starobného dôchodkového sporenia poskytovali primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Prvý pilier treba predovšetkým pripraviť na očakávané starnutie obyvateľstva v nasledujúcich desaťročiach. Potrebné je stabilizovať prvý pilier tak, aby vyplácanie dôchodkov nezvyšovalo deficit verejných financií a tým nezaťažovalo budúce generácie.

Aká je realita? Sľub nebol splnený. Vláda neprijala žiadne kroky, ktoré by dlhodobo stabilizovali prvý dôchodkový pilier. Krátkodobo naň majú pozitívny finančný účinok opatrenia zamerané na oslabenie druhého piliera (dvojnásobné otvorenie, zrušenie povinného vstupu mladých), dlhodobo je však účinok týchto zmien negatívny.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.
Ako vláda plní sľub zachovať druhý pilier dôchodkového zabezpečenia

Čo sľúbili: Starobné dôchodkové sporenie ako súčasť dôchodkového systému založené na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti vláda aj naďalej zachová.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006


Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Druhý pilier posilňuje dlhodobú stabilitu dôchodkového systému tým, že rozkladá zodpovednosť za budúce dôchodky medzi slovenský trh práce a svetové finančné trhy. Pomáha tak Slovensku vyrovnať sa so starnutím obyvateľstva, v dôsledku ktorého priebežný systém financovania v budúcnosti nebude schopný pokryť dôchodky pre všetkých ľudí.

Aká je realita? Sľub je prevažne splnený. Druhý pilier síce ostáva zachovaný, vláda však viacerými aj neférovými krokmi významne ohrozila jeho existenciu.

Zdroj: INEKO

Viac informácií o plnení tohto sľubu a o plnení ostatných sľubov vlády 2006 - 2010.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 378
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 867
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 211
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 722
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 278
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 060
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 023
 8. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 979
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 928
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 627

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Bojkot zasadania vlády vracia Dankovi v hre vážnosť

Tromfom Danka je teraz jeho nevypočítateľnosť, náladovosť.

PRIMÁR

Strachu sa bude dať zbaviť. Vedci ho zničia pomocou svetla

Objav pomôže obetiam traumatizujúcich zážitkov.

Neprehliadnite tiež

Domov

Na letisku v Bratislave nahlásil anonym bombu, išlo o falošný poplach

Letisko prezreli policajti aj pyrotechnici.

Domov

Nechcú dať očkovať svoje deti. Na nete sa radia, ktorý lekár ich za to nenahlási

Za odmietnutie očkovania je pokuta 331 eur. Vlani ich hygienici udelili 690 za vyše 39-tisíc eur.

Domov

Dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že to si urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

Domov

Klus sa s Focusom nedohodol, prieskum preverí asociácia agentúr

Kandidát na župana Martin Klus a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik si vymieňajú odkazy na facebooku.