Regulátor Holjenčík: Vláda nás neriadila

Predseda regulačného úradu hovorí, že ceny sa stabilizovali vďaka tomu, že jeho úrad bol na podniky prísnejší, ale pomohol aj kurz koruny a vývoj na trhu.

(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek rozhovor k téme energetika SME neposkytol. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví JOZEF HOLJENČÍK, ktorého do funkcie poslala súčasná koalícia, v bilancovaní vývoja energetiky za vlády Roberta Fica prísne oddeľoval to, čo robil regulátor, od toho, čo mala na starosti vláda.

Táto vláda verejnosti sľúbila zastaviť prudký rast cien energií. Stotožnili ste sa s týmto sľubom?
„Neprislúcha mi komentovať sľuby vlády ani iné ich rozhodnutia. Akú si politici zvolia rétoriku, je ich slobodná vôľa. My musíme ceny regulovať na základe faktov."

Vyhlásenia vlády sú veľmi razantné. Necítite žiadny, ani nepriamy tlak?
„Absolútne nie. Vláda je 51-percentným akcionárom SPP, podiely má aj v distribučných spoločnostiach. Som presvedčený, že keď vláda sľubovala ovplyvňovať ceny, mala na mysli využívanie akcionárskych práv štátu. Cez regulačný úrad sa vládou nedá ovplyvniť vývoj cien. Navyše, nemáme dosah na vývoj komodity. Všetky kroky, ktoré úrad podnikol, nasledovali po podrobných analýzach. Napríklad distribučkám sme obmedzili tie náklady, ktoré nemôžu byť zahrnuté do ceny. Šlo o vzdelávanie pracovníkov nad rámec ich kompetencií, ich rekondičné pobyty, náklady na reklamu a podobne. Tieto veci nemôžu byť v nákladoch, ktoré platia občania."

Tie náklady ste neuznali z princípu alebo preto, že ste ich považovali za fiktívne?
„Boli v rozpore s právom európskeho spoločenstva. Nikde na svete nenájdete krajinu, kde občan v cene energií platí náklady na reklamu. Keď ste podnikateľský subjekt, reklamu si predsa platíte zo zisku, nie je dôvod, aby sa vám na ňu niekto skladal. Našou úlohou je donútiť podniky k efektívnemu správaniu."

Monopoly opakujú, že často konáte nad rámec vašich kompetencií a že boli poškodené. Ako vám potom vysvetľujú, že okrem spomínanej žaloby elektrární na ministerstvo hospodárstva nejdú na súd? Máme tomu rozumieť tak, že sa dohodli s vládou na inej kompenzácii?
„Takto to nefunguje. Úrad nie je na to, aby sa tu niečo dohadovalo, ale aby sa posúdili fakty, ktoré nám predkladajú regulované subjekty. V platných výnosoch je jasne stanovené, čo je súčasťou cenového návrhu a aké náklady môžu mať v cene zahrnuté. Prečo nejdú na súd? Pretože vidia, že nemali pravdu."

Keď sa dnes pozriete na právne postavenie, ktoré mal váš predchodca a aké máte vy, v čom sa líši a v čom je to dobré pre úrad a pre spotrebiteľov?
„Podnikom, ktoré podnikajú v sieťových odvetviach, musíme vidieť do všetkých nákladov. Všetko musí byť transparentné a jasné. Naši predchodcovia nemali takéto možnosti. My sme mohli ísť do hĺbky hospodárenia firiem."

Ministerstvo hospodárstva dostalo zákonom právo vyjadrovať sa k regulácii cien. To neprispelo povesti nezávislosti vášho úradu.
„Ministerstvo sa stalo účastníkom konania o cenách energií. Nie je to štandardné riešenie, doniesla ho doba. Ministerstvo však nemá posledné slovo. Veľakrát sa stalo, že ministerstvo nesúhlasilo s našim rozhodnutím a my sme rozhodli podľa svojho uváženia."

Napríklad?
„Dialo sa to najmä pri cenách tepla. Napokon, negatívne stanovisko ministerstva sme povinní zakomponovať do nášho rozhodnutia a zverejniť na webovej stránke."

Prečo sa posilňovala úloha ministerstva v cenotvorbe?
„Neviem na to odpovedať, pretože pri tvorbe novely zákona, ktorým sa ministerstvo stalo účastníkom konania, som nebol. Podľa platnej európskej legislatívy vláda nemá čo zasahovať do cenového konania, ktoré vykonáva úrad. Tento princíp sa dodržiava aj na Slovensku. Vláda na nás nevyvíja žiadny tlak. Tlačí len na regulované subjekty, v ktorých vlastní štát určitý podiel akcií."

Preto monopoly hovoria, že rozhodujúce je dohodnúť sa s Ficom?
„To sa spýtajte ich. My sme mimo týchto hier. Tvrdo presadzujem, že k nám môže prísť regulovaný subjekt len v rámci cenového konania."

Slovenská koruna sa v uplynulých rokoch prudko posilňovala oproti doláru a euru, za ktoré nakupujú energetici komodity. Samotné eurové a dolárové ceny stúpali oproti tomu veľmi pomaly. Nemohli ceny pre slovenských spotrebiteľov za posledné štyri roky skôr klesať, ako pomaly stúpať?
„Spomeňte si na rok 2008, kedy ceny komodít - ropy a elektriny na svetových trhoch dosahovali astronomické výšky. Na Slovensku sme pre odberateľov dokázali zachovať stabilitu. Dnes dosahujú ceny komodít úroveň spred štyroch rokov. Vývoj na svetových trhoch, vývoj výmenných kurzov dolára, eura oproti slovenskej korune, ale hlavne razantné zmeny v regulačných metódach a v povoľovaní nákladov na sieťové činnosti sú príčinou toho, že sme mohli zabezpečiť stabilitu."

Keď zvážime rast kurzu koruny, vývoj cien komodít a pridáme váhu komodít na konečnej cene, stále to vyzerá, že ceny energií pre slovenských spotrebiteľov mohli aj klesnúť?
„V cene elektriny má komodita na koncovej cene približne 50-percentný podiel, pri plyne zhruba 58 percent, ostatok sú sieťové poplatky. My regulujeme len tie. Treba myslieť aj na to, že poslaním regulačného úradu nie je len chrániť spotrebiteľov a domácnosti. Musíme vytvárať aj pre podniky priaznivé prostredie, aby mali na obnovu svojich zariadení a na rozvoj. Z hospodárskych výsledkov regulovaných subjektov vidno, že majú efekt zo stability prostredia, že môžu v dlhodobom horizonte plánovať. Prinútili sme ich racionalizovať náklady na svoje činnosti."

Zisky distribučiek za tri roky stúpli?
„Nerástli im zisky, my sme tí poslední, ktorí by im to dovolili. Dôkazom toho sú verejne dostupné údaje o ich hospodárení. Okrem toho segment domácností nie je rozhodujúci pre ich podnikanie, ten je doplnkový."

Áno, samotné monopoly zvyknú hovoriť, že sú pod nákladmi na domácnostiach, čo si musia vyrovnávať na firmách, čo napokon aj tak zaplatia spotrebitelia v produktoch.
„To si už nemôžu dovoliť. Ak by monopoly prenášali marže na firmy, tie by prešli k alternatívnym dodávateľom. Príkladom je plynárenstvo. V roku 2008 tam nebola žiadna konkurencia. Od roku 2009 už máme piatich dodávateľov mimo SPP a 45 podnikov už aj zmenilo dodávateľa. V elektrine už majú alternatívne ponuky aj domácnosti."

Alternatívni dodávatelia elektriny pre domácnosti sa naopak na chvíľu stiahli, pretože si distribučky začali účtovať vysoké poplatky za odpočet pri zmene dodávateľa.
„To sme napravili. V novej právnej úprave je jasne povedané, že zmena dodávateľa musí byť bezplatná."
Elektrárne v spore o reguláciu silovej elektriny vyhrali súd. Bolo rozhodnutie správne?
„To sa musíte spýtať ministerstva hospodárstva, my s tým nemáme absolútne nič. Len sme určili cenu, za ktorú majú elektrinu dodávať."
Tak inak, treba teraz čakať od elektrární žalobu na náhradu škody?
„Keby cítili, že je im spôsobená škoda, tak by okamžite žalovali tento úrad za zlú cenu, a to sa nestalo. Keď sme na jeseň určovali tú cenu, predpokladali sme, že cena elektriny na trhoch klesne. Určili sme cenu, ktorá sa mohla v tom čase javiť ako poškodzujúca Slovenské elektrárne, ale zabezpečovala pre nich pokrytie všetkých nákladov a primeraný zisk tak, ako je to i v iných členských štátoch."

Takže ste zariskovali.
„Tu nejde o riskovanie, je to skutočne výsledok veľmi podrobných analýz."

Skôr sa zdá, že máte problém s analytickými kapacitami. Na veci, ktoré riešia v monopoloch desiatky ľudí, vy ich máte pár.
„Ale my máme tých najlepších."

Neznie to uveriteľne.
„Myslím si, že je to jasne viditeľné vo výsledkoch, v stabilite cien, v tom, že voči úradu nie sú vedené súdne spory, že všetko vieme argumentovať odborne s ich analytickými kapacitami."

Na ceny v blízkej budúcnosti budú tlačiť dražejúce komodity a prírastok drahých obnoviteľných zdrojov. Súhlasíte?
„S oživením hospodárstva treba počítať, že príde hrozba vyšších cien komodít. Vplyv obnoviteľných zdrojov energie netreba dramatizovať. Máme projekciu na pár rokov dopredu a podľa nej bude úrad konať. Pre ceny je dôležité aj to, aký bude mix obnoviteľných zdrojov, či bude prevažovať biomasa, či slnečná energia, či niečo iné. To má v rukách ministerstvo hospodárstva. My len určujeme výšku výkupnej ceny, ktorá sa, samozrejme, premieta do zvýšenia ceny pre konečného spotrebiteľa."

No napríklad výkupné ceny pre biznis s fotovoltickými elektrárňami ste nastavili mimoriadne štedro.
„Výkupná cena bola projektovaná v roku 2009 na rok 2010. Technológie odvtedy výrazne zlacneli, preto budeme okamžite reagovať a vydáme nový výnos, v ktorom budú určené nové výkupné ceny."

Platí to aj pre projekty, ktoré získali licenciu v spornom tendri od Slovenskej energetickej a prenosovej sústavy?
„Keď stihnú stavby skolaudovať a zdroje pripojiť do siete do platnosti novely výnosu, tak pre nich platí súčasná cena, keď nestihnú, tak bude pre nich platiť iná cena."

Stihnú?
„Je medzi nimi veľa špekulantov. V súčasnosti je reálne v prevádzke zatiaľ približne len 4 MW inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární."

Ak mám 15-ročnú zmluvu, koľko si úrad myslí, že je optimum, aby som musel na fotovoltaiku zarábať a koľko rokov z tých 15 si môže podnikateľ užívať zisk?
„Úrad ceny určoval tak, že reálna lehota návratnosti je nastavená zhruba na 8 až 10 rokov."

Ale skončilo to tým, že podnikatelia hovoria, že majú peniaze za 4 roky doma.
„Veď na to ideme reagovať, tak, aby návratnosť bola opäť v horizonte 8 až 10 rokov."

Vždy začiatkom roka vyhlasujete ceny pre daný rok. Potom však zrazu uprostred roka prídu také nečakané správy. Napríklad, že elektrina, ktorú spotrebuje trebárs výťah v bytovkách, skokovo zdražela. Keďže za ňu platím správcovi a ten je braný ako podnikateľ, neplatím ako domácnosť.
„Rovnako platíte aj za odvoz smetí a správca vám to účtuje, platíte za výťah a takisto sa vám to účtuje, rovnako za spoločnú anténu a podobne."

Hovoríme skôr o tom, že niektoré domácnosti zostanú prekvapené, keď uvidia vyúčtovanie. Správcovia nám telefonujú, lebo sú úplne v šoku. Počuli totiž od premiéra, že elektrina má byť na stabilnej úrovni alebo dokonca klesnúť.
„Čo sa týka zmluvy s dodávateľom, tú uzatvára domácnosť alebo správca. O spoločné priestory sa stará spoločenstvo vlastníkov bytov, čiže reálne právnická osoba. Je v rukách správcov, či dokázali správne vyhodnotiť výhodnosť zvolenej tarify. Mali jednoznačne možnosť zmeniť tarifu t. j. veľkosť ističa a pri vhodnej voľbe tarify mohli celkové náklady za elektrinu v spoločných priestoroch dokonca poklesnúť oproti roku 2008."

Toto nie je jediný prípad, keď zostane človek pri cenách energií zaskočený niečím, s čím nepočítal. Podobne to bolo s rozdelením na malé a veľké domácnosti, napríklad voda na západnom Slovensku zrazu zdražela takmer o 8 percent asi mesiac po tom, čo ste oznámili, že nezdražie.
„Úrad vyhlasuje cenu vody na rok dopredu. Konanie v oblasti vodárenstva sa začína v septembri. V októbri sa vyhlasujú ceny na ďalšie obdobie. Firmy si až na konci roka spočítajú, aké mali skutočné náklady a výnosy. Každý regulovaný subjekt má právo kedykoľvek v priebehu roka podať návrh na zmenu ceny. A to sa stalo. Opäť to však nemôžeme zjednodušovať. Nárast ceny v niektorých prípadoch bol spôsobený i dramatickým znížením množstva odoberanej vody."

Čím si vysvetľujete, že napríklad český, ale aj rakúsky regulátor sa verejne vyjadrovali o nepredvídateľnosti nášho trhu pre jeho účastníkov, otvorene hovorili aj o politickom vplyve v úrade.
„Nemajú všetky informácie. V diskusii s českým regulátorom sme si to už aj vysvetlili. Uznal, že asi naozaj prestrelil."

Minulý rok tu bol ešte rakúsky regulátor, ktorý vám tiež všeličo vyčítal.
„Walter Boltz mi nič nevyčítal. Hovoril len, že by regulátor mal umožniť vytvoriť dostatok investícií regulovaným subjektom. Vlani na jeseň sme doložili pánovi Boltzovi, že nemá pravdu, pretože u nás je štandardne zabezpečovaná miera zisku tak, ako je to v Rakúsku. K tejto téme sme vystúpili aj na medzinárodnej investorskej konferencii v Budapešti, kde sme jasne a na konkrétnych číslach uviedli údaje o vývoji disponibilných zdrojov pre regulované subjekty. Sú plne porovnateľné s ostatnými krajinami EÚ."

Čo odpoviete človeku, ktorý sa jednoducho spýta, aké budú ceny energií na budúci rok?
„Môžem vás ubezpečiť, že určite nedôjde k nárastu, pokiaľ sa samozrejme, nepohnú ceny na svetových trhoch."

Čo znamená, že keď sa nepohnú ceny na svetových trhoch? Ony sa asi pohnú, nie?
„To my neovplyvníme."

Čo máme teda čakať?
„Stabilitu."

Čiže premiér má reálne šance, že napríklad udrží aj ďalej stabilné ceny a podobne, budú realitou?
„To sa treba spýtať jeho. On vplýva na monopoly z pozície akcionára."

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 10. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 16 103
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 8 513
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 626
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 783
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 3 097
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 1 980
 7. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 809
 8. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 750
 9. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 713
 10. Moskva alebo Petrohrad? 1 287

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Vianočný dôchodok získa viac ľudí, Slováci v Rakúsku však nie

Najchudobnejší dôchodcovia znovu dostanú sto eur navyše, nemení sa to už štvrtý rok.

EKONOMIKA

Firma, ktorej zadržali kamióny: Hľadáte problém tam, kde nie je

North Sea Express je podozrivá z vykorisťovania.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Revolúcia v autách? Tesla skôr pripomína pyramídový podvod

Autá by mohli v budúcnosti vyzerať úplne inak.

Domov

Svedok vraždy bosa Sýkoru strieľal na pumpe, polícia ho zadržala

Muž zo Štúrova, ktorý vykrikoval, že svedčí v mafiánskych procesoch, skončil v cele.

Domov

Sadiť nové stromy alebo ich nechať napospas osudu? Ako rastie les

Každoročne sa umelo obnoví približne 65 percent lesov. Ochranári takýto postup v národných parkoch kritizujú, lesníci tvrdia, že pomáhajú.

Domov

Danko chce prejav v Rusku vysvetliť, k anexii Krymu uviedol, že nie je historik

Predseda parlamentu tvrdí, že počas návštevy v Rusku videl štát, v ktorom si podávajú ruky svetoví politici.