Prehľad domácich udalostí od 4. do 10. mája 2002

4. mája Generál Milan Rastislav Štefánik tak ako pred 83 rokmi zjednocoval Slovákov, zjednocuje ich aj dnes, povedal na pietnej spomienke pri Štefánikovej mohyle na Bradle pred približne 600 prítomnými premiér Mikuláš Dzurinda. Štefánik sa podľa neho r

BRATISLAVA 11. mája (SITA) -
riadil troma princípmi, ktoré sú i dnes potrebné. Boli to práca, láska a poctivosť.
V Bratislave sa konal III. kongres Liberálnodemokratickej únie (LDU). Delegáti kongresu LDU rozhodli o zmene stanov strany, ktorá znamená premenovanie LDU na Demokratickú úniu (DU).

5. mája
Najzávažnejším porušením slobody tlače na Slovensku v uplynulom roku bolo stíhanie novinára Aleša Krátkeho, na ktorého podala žalobu Kancelária prezidenta SR za porušenie paragrafov o hanobení. Uvádza sa to v Správe o stave slobody médií na svete v roku 2001, ktorú vypracoval Medzinárodný tlačový inštitút (IPI). Inštitút kritizoval nielen kanceláriu prezidenta, hlavu štátu, ale aj ostatných slovenských politikov, ktorí podľa neho nie sú schopní tolerovať kritiku napísanú novinármi. Ako píše IPI v správe, prezident Rudolf Schuster sledoval v roku 2001 stíhanie novinára, odmietal podporiť odstránenie paragrafov o hanobení a pokračoval vo váhaní nad budúcnosťou štátom dotovanej tlačovej agentúry. Zároveň dodáva, že na Slovensku by mali nastať úpravy v legislatíve skôr ako bude Slovensko prijaté do Európskej únie.

6. mája
Pri príležitosti znovuzvolenia do funkcie hlavy štátu zaslal prezident Rudolf Schuster blahoprajný telegram prezidentovi Francúzska Jacquovi Chiracovi.
Memorandum o porozumení medzi SR a organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSO) o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia podpísal v Luxembursku štátny tajomník ministerstva obrany Jozef Pivarči a generálny riaditeľ NAMSO Peter D. Merkey. Memorandum vytvára formálny rámec najmä na poskytovanie logistických služieb, vrátane dodávok, údržby, obstarávania tovarov a služieb, dopravy, manažmentu konfigurácie a technickej pomoci.
Predseda NR SR Jozef Migaš požiadal Mandátový a imunitný výbor NR SR, aby preskúmal a rozhodol, či poslanec Miklós Duray svojimi výrokmi a konaním neporušil závažným spôsobom poslanecký sľub. Ak výbor zistí takéto porušenie sľubu, Migaš ho vyzýva, aby voči Durayovi začal disciplinárne konanie. Migaš tiež požiadal Výbor NR SR pre ľudské práva a národnosti, aby posúdil, či po týchto udalostiach môže byť poslanec Duray naďalej jeho členom. Miklós Duray na predvolebnom zhromaždení maďarskej vládnej strany mladých demokratov Fidesz-MPP okrem iného povedal: "Felvidék je s vami, Felvidék vám pomôže."
Nárast podpory slovenských občanov pre vstup SR do NATO nie je iba zásluhou zmeny politiky HZDS, ako to prezentujú niektorí jeho predstavitelia. Svoju úlohu v ovplyvňovaní verejnej mienky zohrali aj aktivity MO SR a najmä "systematická profesionálna kampaň" v slovenských médiách, uviedol MO SR minister Jozef Stank. V tejto súvislosti vyzdvihol fakt, že v otázke vstupu SR do NATO panuje na Slovensku "konsenzus médií", keďže žiadne vplyvné elektronické ani tlačené médium sa nestavia proti integrácii.
Na význam členstva krajín v EÚ upozornil pri otvorení medzinárodnej konferencie Eurocities - Výboru Západ-Východ v bratislavskom Primaciálnom paláci primátor hlavného mesta Jozef Moravčík. Pripomenul, že hoci sú vlády krajín často názorovo rozdelené, ich mestá majú aj prostredníctvom organizácie Eurocities aktívnu spoluprácu a názorovú jednotu.
S prezidentom USA Georgom Bushom a predstaviteľmi Republikánskej strany sa vo Washingtone stretnú predstavitelia KDH. Ako povedal podpredseda KDH Ján Figeľ s americkým prezidentom sa stretnú na konferencii predstaviteľov politických strán združených v Medzinárodnej demokratickej únii (MDÚ). KDH bolo na stretnutie oficiálne pozvané predsedom MDÚ Williamom Haguem. Okrem Figeľa bude KDH zastupovať na konferencii aj predseda kresťanských demokratov Pavol Hrušovský.
Zvýšenie kapacít škôl, o ktoré je najväčší záujem a odstránenie negatívnych dopadov prijímacích skúšok na stredné školy je cieľom Aliancie nového občana (ANO). Ako vyhlásil expert tieňového kabinetu ANO pre školstvo František Tóth, sieť škôl sa musí prispôsobiť potrebám a požiadavkám žiakov a rodičov a nie rozhodnutiam štátnych úradníkov. Keďže najväčší záujem žiakov je o gymnáziá a obchodné akadémie, je potrebné zvýšiť kapacity týchto škôl. Podľa neho totiž je porušovaná Ústava SR v prípade, kedy žiak splní kritériá na prijatie, ale z dôvodu nedostatku voľných miest nie je prijatý na strednú školu.
Prezídium Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) schválilo konečnú podobu kandidačnej listiny pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda je s podobou kandidátky spokojný a považuje ju za kombináciu skúsenosti a novej energie. "Ak nám voliči dajú dôveru, myslím, že SDKÚ bude mať kvalitný poslanecký klub," konštatoval s tým, že oddnes sa všetci kandidáti začínajú pripravovať na parlamentné voľby.
Na Okresnom súde Bratislava I oficiálne spustili projekt Súdny manažment. Tento projekt, ktorého hlavným cieľom je zrýchlenie súdneho konania na slovenských súdov, sa začal ako pilotný realizovať ešte v roku 1999 na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Do konca roka sa plánuje zavedenie tohto projektu v plnej miere postupne minimálne na ďalšie tri súdy - Bratislava V, Žilina a Košice I. Úvodná časť projektu sa už pritom realizuje aj na ďalších okresných súdoch a počíta sa s jeho úplným zavedením postupne na všetky súdy. Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský na tlačovej besede po oficiálnom spustení projektu na Okresnom súde Bratislava I. zdôraznil, že do konca roka sa počíta so zavedením úvodnej časti projektu - elektronickej podateľne, na všetky slovenské okresné súdy.
Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre za rektora opätovne zvolil Daniela Kluvanca. Na voľbách sa z 38 členov akademického senátu zúčastnilo 34 a v prospech staronového rektora hlasovalo 24 z nich. Na zvolenie rektora UKF bolo potrebných minimálne 20 hlasov.
Podnet Generálnej prokuratúre SR na spoločnosť UPC Slovensko podal poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka Juraj Kováč. Prokurátor má prešetriť, či najväčší káblový operátor na Slovensku a jeho riadiace orgány neporušujú záväzné pravidlá hospodárskeho styku, nepoškodzujú spotrebiteľa, či prípadne neporušujú iné ustanovenia Trestného zákona, a či tak naďalej nespôsobujú škodu veľkého rozsahu.
Chatrče a obydlia z kartónov a starých kobercov, ktoré si postavilo a obývalo niekoľko prevažne rómskych rodín v Košiciach v asanačnom pásme nad starým pivovarom v okolí ulíc Zvončeková, Ungárova, Fialková a Robotnícka mesto odstránilo ako nepovolenú skládky z vlastného pozemku. O katastrofálnej hygienickej situácii, v ktorej žili spomínané rodiny aj s deťmi, informovali médiá. Na podstatné zhoršenie životných podmienok sa sťažovali obyvatelia okolitých domov, ktorí si riadne plnia všetky občianskej povinnosti. Mesto sa rozhodlo situáciu radikálne riešiť po konzultáciách so starostom Mestskej časti Západ, s hygienikmi, políciou a prokuratúrou.

7. mája
Vyše 60 000 žiakov z 2406 základných škôl sa zúčastnilo na prijímacích skúškach na vybrané stredné školy pre školský rok 2002/2003. V štúdiu môžu mladí pokračovať na 159 štátnych, 17 súkromných a 41 cirkevných gymnáziách, na 305 štátnych, 30 súkromných a štyroch cirkevných stredných odborných školách, resp. na 358 štátnych, 11 súkromných a piatich cirkevných stredných odborných učilištiach. odľa doterajších skúseností najväčší záujem prejavujú žiaci deviatych ročníkoch základných škôl o gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie, umelecké školy a niektoré stredné priemyselné školy.
Prezident Schuster prijal v Bratislave pri príležitosti štátneho sviatku SR - Dňa víťazstva nad fašizmom, veteránov druhej svetovej vojny. Prezident v súvislosti s 57. výročím skončenia bojov v Európe zdôraznil, že s pojmami fašizmus a nacionalizmus sa žiaľ stretávame aj dnes, a preto by sme sa mali dôslednejšie venovať výchove mladých ľudí, ktorí často z nerozvážnosti podliehajú týmto nebezpečným myšlienkovým prúdom.
Prezident Schuster s manželkou odcestoval na dvojdňovú pracovnú návštevu do Nemeckej spolkovej republiky, počas ktorej sa v Aachene zúčastnil na konferencii Európske fórum.
Na prerokovaní vládneho návrhu o valorizácii dôchodkov na júnovej schôdzi NR SR v skrátenom legislatívnom konaní sa zhodla koaličná rada. Ako zdôraznil predseda SOP Pavol Hamžík, zvýšenie dôchodkov od júla tohto roku vyplýva zo zákona. Preto minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši informoval predstaviteľov koaličných strán, že päťpercentné zvýšenie dôchodkov v tomto roku, ako aj v budúcom roku je vzhľadom na finančné zdroje reálne. V prípade zvýšenia dôchodkov o 7,1 percenta by bolo otázne, odkiaľ zobrať dostatok peňazí na valorizáciu dôchodkov v roku 2003. Koaliční partneri uprednostňujú také zvýšenie dôchodkov, aby na to bol dostatok financií v tomto i budúcom roku.
Príprava SR na vstup do EÚ a NATO, európska integrácia, bezpečnostná politika, slovensko-španielske vzťahy a možnosti ich prehĺbenia v ekonomickej oblasti boli hlavnými témami prvej oficiálnej návštevy SR, na ktorú pricestoval španielsky minister zahraničných vecí Josep Piqué. Stretol sa s predsedom vlády Mikulášom Dzurindom, podpredsedom NR SR Pavlom Hrušovským a podpredsedníčkou vlády pre európsku integráciu Máriou Kadlečíkovou.
Španielsky minister zahraničných vecí Josep Piqué počas návštevy v Bratislave odmietol spájanie rozširovania EÚ s povojnovými dekrétmi československého prezidenta Edvarda Beneša, ako to naznačila nemecká CDU/CSU. EÚ vznikla, aby prekonala historické konflikty a vyhla sa revizionizmu. Bola by chyba podmieňovať negociácie Benešovými dekrétmi, tie by mali patriť minulosti, vyhlásil Piqué po stretnutí so slovenským partnerom E. Kukanom v Bratislave. Piqué varoval kandidátske krajiny pred otváraním predbežne uzavretých rokovaní, čo avizoval napríklad Robert Fico i Vladimír Mečiar. Nič síce nie je definitívne uzavreté, ale otváranie kapitol môže ohroziť harmonogram rozširovania a je preto veľmi riskantné. Či sa nejaký politik rozhodne podstúpiť takýto risk, bude vecou osobnej zodpovednosti jeho i jeho voličov. Kukan sa takýchto pokusov neobáva a Ficove slová považuje za predvolebné výroky s "efemérnym charakterom".
Španielsky minister zahraničných vecí Josep Piqué a minister školstva SR Peter Ponický podpísali dohodu medzi SR a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci.
Ministri zahraničných vecí Eduard Kukan a Josep Piqué podpísali dohody o vzájomnej podpore pri kandidatúre do Bezpečnostnej rady OSN, ako aj pri nominácií nášho veľvyslanca pri OSN v New Yorku Petra Tomku do Medzinárodného súdneho dvora a španielskeho zástupcu do Medzinárodného tribunálu pre morské právo. V záujme zvýšenia obchodnej výmeny sa dohodli na príprave zmlúv o ochrane a podpore investícií a zabránení dvojitému zdaneniu.
Informačné centrum EÚ v Žiline a Delegácia Európskej komisie (EK) v Slovenskej republike (SR) zorganizovali Schumanov deň – Deň Európskej únie v Žiline. Záštitu nad podujatím prebral štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a hlavný vyjednávač SR s EÚ Ján Figeľ a vedúci Delegácie EK v SR Eric van der Linden.
Vyriešiť prípad učiteľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove v Lučenskom okrese Lajosa Jancskára, ktorý už druhý týždeň drží hladovku protestujúc proti svojmu zaradeniu do nižšej platovej triedy, sa pokúsil štátny tajomník Ministerstva školstva (MŠ) SR László Szigeti. Štátny tajomník sa v záujme riešenia vzniknutej situácie okrem učiteľa stretol aj s riaditeľom ZŠ a zástupcom Okresného úradu v Lučenci. Učiteľ Jancskár, ktorý má za sebou už 23-ročnú učiteľskú prax, sa odhodlal na tento krajný druh protestu preto, lebo jeho zamestnávateľ neuznáva pedagogický diplom, ktorý získal v Maďarsku v Jászberényi.
Slovenskí divadelníci sa predstavili v moravskom Zlíne na VII. ročníku česko-slovenského festivalu Setkání 2002 Stretnutie. Podujatie otvorilo v zlínskom Mestskom divadle Slovenské národné divadlo (SND) hrou Portugália. Okrem Národného divadla vystúpili na päťdňovom festivale aj prešovské Divadlo Alexandra Duchnoviča s hrou Počuješ, mama..., Divadlo Astorka Korzo ´90 s Pinterovými Narodeninami, Divadelné združenie GUnaGU s najnovším predstavením Viliama Klimáčka Čechov-Boxer a Radošinské naivné divadlo s hrou Návod na použitie.

8. mája
Problematika Benešovych dekrétov sa nebude v Európskom parlamente (EP) a Konvente otvárať spôsobom, ktorý by viedol k prípadnému vráteniu majetku ľudí odsunutých pod ich vplyvom z územia bývalého Československa. Prezidenta Schustera o tom počas návštevy Slovenska ubezpečil predseda zahraničného výboru EP a členom Konventu Elmar Brok. Spoločne hovorili aj o integračných ambíciách Slovenska a o tom, aký bude mať vplyv vstup do únie na Slovensko.
Hrôzy holokaustu, ktoré museli zažiť slovenskí Židia, ale aj Rómovia a ľudia prenasledovaní pre politický názor, pripomína samostatná Stála slovenská národná expozícia - Tragédia slovenských Židov, ktorú otvorili v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau v poľskom Osvienčime. Súčasne s výstavou SR sprístupnili aj samostatnú expozíciu Českej republiky - Väzni z českých zemí v Osvienčime. Na slávnostnom otvorení listami pozdravili prítomných politikov z ČR, SR a Poľska, bývalých väzňov koncentračného tábora, ako aj zástupcov rôznych náboženských obcí slovenský a český prezident Rudolf Schuster a Václav Havel.
Ubezpečenie o kontinuite politiky nového maďarského kabinetu v Budapešti dostali predstavitelia najsilnejších politických strán Maďarov žijúcich v Rumunsku, Srbsku a na Slovensku od designovaného maďarského premiéra Pétera Medgyessyho a budúceho ministra zahraničných vecí Lászlóa Kovácsa. "Budúca vláda bude podporovať integračné úsilie Slovenska smerom do NATO a EÚ," uviedol predseda SMK Béla Bugár. Kontinuita bude aj smerom k maďarským menšinám žijúcim za hranicami MR, čo znamená, že tak ako doposiaľ sa "nebude rozhodovať o nás bez nás", dodal Bugár.
Demokratická strana (DS) a Demokratická únia (DÚ) pôjdu do nadchádzajúcich parlamentných volieb so spoločnou kandidátkou. Dohodli sa na tom lídri oboch strán Ľudovít Kaník a Ján Budaj. "Blízkosť programov DS a obnovenej DÚ vytvára dokonalé predpoklady na to, aby tieto strany spolupracovali a vytvorili koalíciu a ponúkli voličom alternatívu," poznamenal predseda DS Kaník.
Izrael podporuje integračné snahy Slovenska, pričom dôraz kladie na aktívnu podporu vstupu SR do NATO na blížiacom sa novembrovom summite v Prahe. Na rokovaniach s izraelskými partnermi si tento prísľub niekoľkokrát vypočula skupina poslancov NR SR, ktorí boli na štvordňovej pracovnej návšteve Izraela. Slovenská i izraelská strana si počas otvoreného a priateľského dialógu vymenila názory na súčasný vývoj na Blízkom východe. Delegáciu vedie predseda Ligy slovensko-izraelského priateľstva a predseda Výboru NR SR pre európsku integráciu František Šebej a jej ďalšími členmi sú Peter Osuský, Anna Záborská a László Nagy.
Na programe 60. schôdze NR SR, ktorá sa začne 14. mája, sú dva poslanecké návrhy, ktoré sa zaoberajú účasťou verejnosti na legislatívnom procese. Ide o už medializovaný návrh zákona o účasti verejnosti v legislatívnom procese postavený na tzv. notifikačnom princípe. Ten znamená, že každý legislatívny návrh musí jeho predkladateľ počnúc vládou a končiac obcou zverejniť minimálne 15 dní pred tým, ako sa ním bude zaoberať orgán, ktorý ho bude schvaľovať. Predložená norma pritom počíta predovšetkým s písomnými pripomienkami verejnosti aj prostredníctvom internetu, počíta aj s rozporovým konaním. To by sa uskutočnilo v prípade, ak navrhovateľ normy nevyhovie pripomienke, ktorú uplatnilo aspoň 300 fyzických a právnických osôb. Ide o návrh zákona, ktorý predložila do parlamentu skupina koaličných poslancov na čele s Pavlom Prokopovičom.
Gándhího škola je názov projektu internátneho osemročného gymnázia, ktoré by malo zabezpečiť maturitné vzdelanie pre deti zo sociálne slabých rodín, najmä rómskych, uviedla konzultantka banskobystrickej Krajskej asociácie rómskych iniciatív Martina Slobodníková. Projekt prezentovala aj na seminári Chudoba a Rómovia na Slovensku, ktorý zorganizovali vo Washingtone Svetová banka a Veľvyslanectvo SR v USA. Uviedla, že projekt, inšpirovaný školou v maďarskom Pécsi, Američanov zaujal. Vo Zvolene už získali budovu, ktorú však treba opraviť a celý projekt treba rozpracovať tak, aby škola bola zaradená do siete stredných škôl a vytvorili sa podmienky pre získanie zdrojov zo zahraničných a domácich fondov a sponzorov.

9. mája
Premiér Dzurinda prijal Európskeho parlamentu a bývalého prezidenta Európskej komisie Jacquesa Santera. Témou rozhovoru boli integračné procesy prebiehajúce na európskom kontinente, aktuálne medzinárodnopolitické dianie a ambície Slovenska ukončiť prístupové rokovania s Európskou úniou do konca tohto roka.
Rozšírenie EÚ, pokrok Slovenska v prístupovom procese, ako aj integrácia do NATO dominovali stretnutiu prezidenta Schustera a poslanca Európskeho parlamentu a člena Konventu o budúcnosti EÚ Jacqua Santera. "Som presvedčený o tom, že Slovensko, ktoré v tomto čase už má uzavretých 24 negociačných kapitol, dobre plní všetky kritériá a ak sa nevyskytnú ťažkosti, som optimista pokiaľ ide o ukončenie prístupových rokovaní na konci tohto roka," uviedol Santer.
Prezident SR Rudolf Schuster rozhodoval o 41 prípadoch žiadostí o milosť. Keďže ani v jednom zo 41 prípadov nezistil skutočnosti odôvodňujúce udelenie milosti, nevyhovel ani jednej žiadosti.
Odpočet predvolebných sľubov Slovenskej demokratickej koalície (SDK) pred osobnosťami kultúrneho, umeleckého a akademického života urobil predseda vlády a SDKÚ Mikuláš Dzurinda. Na Jarnom fóre 2002: Summa summarum v Bratislave priznal, že niektoré záväzky, ktoré boli spísané v Zmluve s občanmi sa ukázali ako omyl. "Volebné sľuby dávajú politické strany a zrejme pri nejednom volebnom sľube si treba uvedomiť, že ich stopercentné plnenie je možné, ak strana vládne sama," povedal. To, že sa nepodarili naplniť všetky predsavzatia, súvisí podľa Dzurindu jednak so širokou koalíciou, kde sa museli hľadať kompromisy, ako aj s faktormi, ktoré je niekedy ťažko predvídať. "Nechcem zakrývať, že mnohé výsledky mohli byť lepšie, ak by ten alebo onen člen vlády našiel viac odvahy pustiť sa do reforiem", povedal premiér.
Vláda vzala na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu za prvý štvrťrok 2002. Deficit štátneho rozpočtu SR predstavoval za tri mesiace 15,185 mld. Sk a počas prvého kvartálu tak dosiahol 40 % plánovanej úrovne na celý rok. Bežné hospodárenie vlády z toho v prvom štvrťroku skončilo s deficitom 5,906 mld. Sk, zvyšných 9,279 mld. Sk predstavoval schodok vyplývajúci z výdavkov na reštrukturalizáciu bankového sektora. Celkové príjmy štátu za prvé tri mesiace predstavovali 47,884 mld. Sk a z predpokladanej celoročnej úrovne tvorili 21,8 %. Plnenie plánovaných výdavkov bolo mierne vyššie, keď dosiahlo 24,5 %. Celkové výdavky pritom predstavovali 63,068 mld. Sk.
Vláda rozhodla o posilnení ochrany železníc, pôšt a letísk pred hrozbou terorizmu technikou za 123 miliónov korún. Najviac dostanú letiská, ktoré za 92,8 milióna zabezpečia predovšetkým oplotenie a detekčné a röntgenové prístroje na vybavovanie cestujúcich. Železnice budú vybavené monitorovacím kamerovým systémom za 20,1 milióna v dôležitých uzloch - Bratislave, Žiline, Zvolene, Košiciach, Čiernej nad Tisou a Kútoch. Za 10,1 milióna kúpi ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií pre pošty v Bratislave a Košiciach, ktoré preberajú medzinárodné zásielky, detekčné prístroje na zisťovanie kovov, výbušnín a ďalších rizikových materiálov.
Prevychovať Rómov v časti Šobov v Banskej Štiavnici podporou vzniku rómskeho klubu pre deti a mládež chce ešte v tomto roku za 380 000 korún Dzurindova vláda. Za ďalších 220 000 chce rómskych spoluobčanov na východnom Slovensku vychovávať videofilmami k materstvu a rodičovstvu a oboznámiť ich s predchádzaním infekčným chorobám a parazitom. Z celkovej sumy 3,18 milióna Sk, ktorú dnes schválila na podporu rómskych projektov, bude 210-tisícami riešiť problémy rómskej časti obce Bidovce, a na záchranu základnej školy v Modranoch pred haváriou dá ďalších 440 000 korún.
V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v polovici apríla s 24,3 percentami získaných hlasov by zvíťazilo HZDS-ĽS. Na druhom mieste by sa s 14,9 percenta umiestnil Ficov Smer. Viac než 10 percent by vo voľbách získala SMK (11,4 %) a ANO (10,5 %). Do parlamentu by sa dostala aj SDKÚ s 8,3 percenta, KDH s 7,1 percenta a Malíkovej SNS, ktorá by päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do NR SR prekročila o pol percenta. Podľa aprílového prieskumu Výskumného laboratória Národného osvetového centra (NOC) - Ústavu výskumu kultúry a verejnej mienky by sa tesne pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu ocitla Ftáčnikova SDA, ktorá získala podporu 4,6 percenta respondentov. Táto strana si najviac polepšila v porovnaní s marcovým prieskumom NOC, podľa ktorého by dostala 1,1 percenta hlasov voličov.
Úsilie medzinárodného spoločenstva a dohody prijaté na ochranu práv dieťaťa ocenil vo vystúpení na 27. osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov o deťoch v New Yorku minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši. Magvaši pripomenul, že Slovensko je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa od roku 1991.
KDH sa obáva napĺňania maďarského krajanského zákona na území SR, uviedol v Nitre poslanec NR SR za KDH František Mikloško. Ako spresnil, hnutie má indície, že budúca maďarská vláda využije moment pred vstupom Slovenska do NATO, kedy bude musieť byť naša krajina opatrná a začne napĺňať krajanský zákon a na Slovensko začnú putovať peniaze k nadáciám. Potvrdil to podľa Mikloška aj rozhovor s budúcim maďarským premiérom Péterom Medgyessym pre Pravdu keď povedal, že krajanský zákon je dobrý a niet na ňom čo meniť. Zmenila sa iba rétorika maďarských socialistov ale politika bude taká istá, skonštatoval Mikloško.
O programových cieľoch Sociálnodemokratickej alternatívy (SDA) a budovaní jej krajských a okresných štruktúr informoval v Prešove predseda strany a poslanec NR SR Milan Ftáčnik. Po aprílovom celoštátnom sneme nového politického subjektu sa začali kreovať krajské orgány a zároveň v okresoch vznikajú kluby SDA s minimálnou základňou piatich členov. Z trinástich okresov Prešovského kraja má dnes SDA svoje kluby v desiatich okresných sídlach. Ftáčnik predstavil novinárom krajskú koordinátorku SDA v Prešovskom kraji, ktorou je bývalá členka SDĽ Darina Kapráľová.
O aktuálnych otázkach v rezorte školstva rokoval minister školstva Peter Ponický s vedúcimi odborov školstva, mládeže a telesnej kultúry krajských a okresných úradov v Galante. Ústrednou témou stretnutia bude postup pri realizácii zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na samosprávu, ako aj metodický pokyn na zaraďovanie pedagogických zamestnancov školstva do platových tried v súvislosti s uplatnením zákona o verejnej službe v praxi. Účastníci rokovania sa dotknú aj problematiky financovania škôl a školských zariadení v pôsobnosti krajských a okresných úradov v roku 2002.

10. mája
Slovenských hokejistov vo finálovom stretnutí na majstrovstvách sveta s Ruskom bude v sobotu 11. mája v hale Scandinavium v Göteborgu podporovať aj prezident republiky Rudolf Schuster.
"Želám si, aby sa slovenskí hokejisti stali majstrami sveta, aj keď možno prídem o hlasivky načisto," uviedol počas návštevy spoločnosti Whirlpool predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Sám sa zatiaľ nerozhodol, či poletí na finálový duel Slovensko-Rusko do Göteborgu. "Všetko záleží na tom, ako sa rozhodne pán prezident," dodal Dzurinda. Keď do Švédska pôjde Rudolf Schuster, premiér zostane doma a finálový zápas bude sledovať v televízii. Premiér pri svojich slovách ešte netušil, že si finálový zápas skutočne pozrie doma. Prezident Schuster sa totiž rozhodol, že slovenských hokejistov vo finálovom stretnutí na majstrovstvách sveta s Ruskom bude v hale Scandinavium v Göteborgu podporovať osobne.
Hybnou silou, ktorá naštartovala proces zjednocovania Európy, bola túžba európskych národov povýšiť spoluprácu na vyššiu úroveň. Uviedol vo vystúpení na úvod konferencie Slovensko - jeho bezpečnosť a miesto v Európe v Bratislave minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Sedem opatrení na boj proti korupcii bude po vstupe do vlády presadzovať Ficov Smer. Pod vedením generálneho prokurátora chce vytvoriť osobitný tím kriminalistov, vyšetrovateľov a prokurátorov na odhaľovanie najzávažnejších prípadov korupcie a klientelizmu na najvyšších miestach. Súčasné útvary sú podľa Smer-u nefunkčné a nemajú podmienky, aby sa vyhýbali vplyvu organizovaného zločinu, ekonomických skupín a politických kruhov. Špeciálny tím by mal mať osobitné právomoci, techniku, dostatočný príjem a byť chránený, vrátane rodinných príslušníkov a izolovaného bývania. Zároveň by na jeho činnosť dozeral osobitný kontrolný mechanizmus. Závažnými prípadmi korupcie by sa zaoberal osobitný sudca, ktorý by rozhodoval o obžalobách predložených tímom. Mal by mať rovnakú motiváciu a osobitnú ochranu.
Vytvoriť Slovenský fond rizikového kapitálu za účasti ministerstva hospodárstva, podnikateľských zväzov a Slovenskej konsolidačnej spoločnosti navrhuje SNS. Cieľom fondu má byť reštrukturalizácia podnikovej sféry na Slovensku. Národniari navrhujú v záujme oživenia slovenskej ekonomiky a zníženia nezamestnanosti aj uvoľnenie všetkých štátnych aktív. Ako Oberhauser poznamenal, je nutné zrušiť nepotrebné ministerstvá a koncentrovať hospodárske rozhodovanie do Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 7. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 8. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 9. Detské zúbky sú veda
 10. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 610
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 4 154
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 102
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 603
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 769
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 252
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 191
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 074
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 037
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 990

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Prieskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.

SVET

Vojna sa dnes nedá vyhlásiť. A už vôbec nie cez Twitter

KĽDR považuje tweety prezidenta USA za vyhlásenie vojny. Washington namieta.

SVET

Bez občianstva pre štát neexistujete. Aj na Slovensku

Aj deti, ktoré sa narodia utečencom v Európe, môžu skončiť bez občianstva.

Neprehliadnite tiež

Domov

Rezník pýta od štátu desiatky miliónov eur na obnovu budov RTVS

Stav viacerých budov je podľa šéfa RTVS nevyhovujúci.

Domov

Lekári sa s Dôverou nedohodli, sporia sa o podmienkach spolupráce

Ambulantní lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa s Dôverou stále nedohodli.

Domov

Ministerstvo pripravuje účinnejší model drogovej politiky

Neplnoletí, ktorých prichytia s drogami, budú musieť ísť na vyšetrenie.

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.