SME
Utorok, 18. máj, 2021 | Meniny má ViolaKrížovkyKrížovky
VIERA

Cirkevných sobášov je polovica. Už roky ich nepribúda

Záujem o svadbu v kostole stúpol po páde komunizmu. Posledné roky stagnuje.

ilustračné fotoilustračné foto (Zdroj: sxc.hu)

Náboženské presvedčenie, prianie partnera, tlak rodiny, či túžba po pekných fotografiách. Dôvodov pre cirkevný sobáš, ktorý u nás môžu vykonávať všetky štátom registrované cirkvi, je mnoho. Bez ohľadu na motiváciu ľudí však záujem o cirkevné obrady už dlhšie stagnuje.

Po revolúcii v roku 1989 počet sobášov v kostoloch podľa duchovných rástol, neskôr poklesol, až sa nakoniec ustálil. Boom po Novembri mal svoju logiku, a netýkal sa len sobášov, ale aj krstov a ostatných sviatostí. Absolvovali ich mnohí, ktorí to počas socializmu z rôznych príčin nechceli alebo nemohli urobiť. Presnými štatistikami sobášov z tých čias však podľa vyjadrenia hovorcu Jozefa Kováčika Konferencia biskupov Slovenska nedisponuje, a podľa tlačovej tajomníčky Evy Kelemenovej ich nevedie ani Štatistický úrad. V rokoch 2003 až 2008 sa súčet rímskokatolíckych a gréckokatolíckych sobášov na Slovensku podľa Kováčika pohyboval na úrovni približne 14 tisíc ročne, čo bolo tesne nad 50 percent celkového počtu obradov. Hovorkyňa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Edita Škodová zase udáva, že čísla evanjelických sobášov sa od roku 1995 dlhodobo pohybovali okolo tisícky ročne, posledné štyri roky klesli pod ňu.

Niekde počty stúpajú

Kým celoslovenské čísla katolíckych sobášov stagnujú, v jednotlivých regiónoch môže byť situácia odlišná. Katolícky kňaz Miroslav Lettrich z hornooravskej farnosti Rabča tvrdí, že mierny pokles nastal začiatkom 21. storočia, aktuálne čísla však pomaly rastú. „Obec je katolícka, a teda manželstvá sa uzatvárajú takmer výlučne v katolíckom obrade." Rovnaký trend potvrdzuje kaplán z farnosti Marianka Marek Vadrna: „Sme malá farnosť s niečo vyše tisíc ľuďmi. Keďže ide zároveň o pútnické miesto v atraktívnom prostredí, väčšinou sobášime páry z iných farností. Počet sobášov za posledné roky mierne narástol." Evanjelická farárka z Veľkého Krtíša Martina Rumanová pokles počtu tamojších obradov v kostole spája aj s ekonomickou silou regiónu: „Mnohí mladí sa jednoducho sťahujú za lepšími podmienkami, a tam sa aj vezmú." Škodová ako možnú príčinu udáva celkový trend v spoločnosti, keď sa mladí so svadbou príliš neponáhľajú.

Prečo kostol?

SOBÁŠE PODĽA CIRKVÍ
Rímskokatolícky:

  Na farnosť treba zájsť minimálne tri mesiace pred sobášom, nasledovať bude takzvaná predmanželská príprava. Priniesť treba občianske preukazy (podľa vyjadrení viacerých kňazov však nie sú požadované všade), údaje o svedkoch (najlepšie prefotené občianske preukazy z oboch strán), a v prípade, že snúbenci boli krstení v inej farnosti, tak aj krstné listy - najviac pol roka staré. Na svedkov nie sú kladené žiadne špeciálne podmienky, môže ísť aj o nepokrstené osoby. Katolícka stránka páru musí mať absolvovaný krst a sväté prijímanie (birmovka nie je nevyhnutná). Ak je jeden zo snúbencov inej viery, prípadne nepokrstený, treba od príslušného biskupa získať takzvaný dišpenz alebo povolenie. Za obrad sa neplatia žiadne poplatky, je možné obetovať milodary.

Gréckokatolícky

Farára treba navštíviť minimálne tri mesiace pred sobášom kvôli predmanželskej príprave. Minimálne jeden zo snúbencov musí byť grékokatolík (musí mať absolvovaný krst a birmovku, eucharistia nie je nevyhnutná). V prípade, že partner/ka nie sú katolíci, je potrebné získať dišpenz. Priniesť si treba občianske preukazy, údaje o svedkoch, a v prípade absolvovania krstu v inej farnosti aj krstné listy (najviac pol roka staré). Poplatky sa neplatia, snúbenci môžu poskytnúť milodary. Absolvovať sobáš bez špeciálneho povolenia je možné aj mimo trvalého bydliska, stačí prehlásiť, že v dotyčnej farnosti žijete aspoň tri mesiace (tzv. kánonické bydlisko).

Evanjelický

Navštíviť farára alebo farárku treba aspoň jeden mesiac pred obradom. Minimálne jeden zo snúbencov musí byť evanjelik, a teda mať za sebou krst aj konfirmáciu. V prípade, že druhý partner je katolík, nie je potrebný jeho prestup k evanjelickej cirkvi, môže byť tiež ateista. Partneri chodia pred sobášom na pohovory s kňazom, presný počet stretnutí nie je stanovený. Svedkovia musia spĺňať isté podmienky - minimálne jeden z nich musí byť evanjelik, druhý musí byť aspoň členom inej kresťanskej cirkvi, čiže nesmie byť ateista, moslim a pod. Evanjelický sobáš môžu za istých okolností (potrebné je povolenie biskupa) absolvovať aj rozvedení, hoci prvý sobáš mali v kostole, ale aj ľudia, ktorí majú nemanželské deti. Poplatky za obrad sa neplatia, možno obetovať milodary.

Odhaliť motiváciu snúbencov absolvovať sobáš v kostole môžu pomôcť takzvané predmanželské prípravy u katolíkov, respektíve duchovné prípravy a rozhovory u evanjelikov. Prevažujú úprimní veriaci, alebo skôr tí, ktorí podľahli tlaku okolia, či pokušeniu mať svadobné fotografie z chrámu? Rumanová tvrdí, že viac je skutočných veriacich, gréckokatolícky farár Rastislav Čížik z bratislavského Starého mesta odhaduje, že neúprimný záujem prejavujú približne dvaja z desiatich. Dodáva však, že „každý motív absolvovať sobáš v kostole je dobrý, ak potom človek pri viere ostane." Lettrich vníma rôzne motivácie snúbencov, ale dodáva, že nie je ich sudcom. „Katolík má povinnosť manželstvo uzavrieť v katolíckom obrade, a pokiaľ spĺňa základné predpoklady, niet dôvodu sviatosť nevyslúžiť."

Rovnaké zážitky má aj Vadrna, ktorý dodáva, že veľa záleží priamo na kňazovi: „Mám vyskúšané, že ak nezostávam len pri formálnej stránke veci, dá sa pracovať aj s takými ľuďmi". Vysvetľuje, že tí často trpia predsudkami voči kňazom, napríklad vďaka zlej skúsenosti. „Vyžaduje si to osobný prístup, hoci nie vždy to ide. Viem si predstaviť, že kňazi vo väčších farnostiach, ktorí pripravujú niekoľko párov naraz, to majú ťažšie." Vlastný pohľad prezentuje kňaz Juraj Drobný, ktorý dnes pôsobí v kresťanskej televízii Lux: „Kým som bol vo farskej pastorácii, stretával som sa s oboma postojmi snúbencov, a mal som pocit, že tých s reálnym záujmom o vieru bolo menej. Rozoznať sa to dalo už pri prvom stretnutí."

Záujem o sobáš v kostole úzko súvisí s mierou religióznosti konkrétneho regiónu. Babky pred kostolom v evanjelickej obci Príbelce iba krútili hlavou nad tým, ako možno spochybňovať takú samozrejmosť, pričom 79-ročná Zuzana Chovanová vysvetľovala, že „Pánbožko musí svadbu potvrdiť, inak to nejde." Mladí ľudia, ktorých sme oslovili na ulici v neďalekom Veľkom Krtíši, to brali voľnejšie: „V kostole som sa ženil, lebo si to priala manželkina rodina. Keby bolo na mne, vezmeme sa na úrade," vysvetľuje 32-ročný Ivan. Bratislavčan Michal svadbu v kostole odmieta úplne, pretože „je to trápne divadlo", jeho partnerka Jana z Bardejova dúfa, že svoj názor ešte zmení: „Nejde o krajšie prostredie, ale spečatenie lásky pred Bohom."

sobas.jpg

Plánovať treba vopred

Kto túži po katolíckom obrade, mal by si na všetko rezervovať aspoň tri mesiace. Treba totiž absolvovať už spomínanú predmanželskú prípravu. Témami sú zvyčajne vierouka, morálka, manželská etika, sviatosti, manželstvo a rodičovstvo. Vadrna vysvetľuje, že bezprostredná príprava na manželstvo spočíva vo vedení rozhovorov kňaza so snúbencami, Lettrich dopĺňa, že „niekde je súčasťou predmanželskej prípravy aj debata s lekárom či psychológom. V súčasnosti prebieha na Slovensku snaha o zjednotenie prípravy snúbencov na manželstvo." Evanjelická farárka Rumanová odporúča, aby pár svojho duchovného navštívil aspoň mesiac pred obradom, hoci dĺžka prípravy na sobáš nie je striktne časovo určená.

Koľko záujemcov si pred sobášom narýchlo „dorába" sviatosti, teda krst, sväté prijímanie či birmovku u rímskokatolíkov, krst, birmovku či eucharistiu u gréckokatolíkov, prípadne krst alebo konfirmáciu u evanjelikov? Podľa Lettricha to závisí od prostredia: „Na Hornej Orave je takých ľudí minimum, pretože základné sviatosti už prijali. V nábožensky rôznorodom prostredí to môže byť iné, ale aj keď som pôsobil v Liptovskom Mikuláši, čo je nábožensky dosť ľahostajné prostredie s významnou prítomnosťou evanjelikov, nebolo takých prípadov mnoho." Duchovní sa zhodujú, že je to individuálne a závisí to aj od toho, či ide o farnosti vo veľkých mestách alebo v dedinách. V mestách a liberálnejších podmienkach je takých prípadov viac.

Klikni na graf pre zväčšenie

sob2.jpg

Zdroj: KBS, ECAV, ŠÚ SR

S nevercom len s výnimkou

Na časté otázky o katolíckej svadbe odpovedá hovorca KBS Jozef Kováčik.

Čo ak snúbenci patria do farnosti A, ale chcú sa brať vo farnosti B?

Aspoň jeden zo snúbencov by mal byť z farnosti, kde sa koná sobáš. V opačnom prípade je potrebné povolenie vlastného farára na uzavretie manželstva v inej farnosti.

Je možný rímskokatolícky sobáš, ak je jeden zo snúbencov trebárs evanjelik, vyznáva iné náboženstvo, prípadne je ateista?

V týchto prípadoch je potrebný úkon autority, ktorým je buď povolenie asistovať pri uzatváraní manželstva pre kňaza alebo takzvaný dišpenz. Oba tieto úkony udeľuje miestny ordinár - diecézny biskup, prípadne generálny vikár. Ak by katolícka stránka nepožiadala o udelenie dišpenzu, sobáš medzi ňou a nepokrstenou stránkou by bol neplatný.

Aký postoj k takýmto zmiešaným manželstvám zaujíma katolícka cirkev?

Cirkev si vysoko cení hodnotu manželstva. V prípade zmiešaných manželstiev apeluje na katolícku stránku, aby sa snažila vyhýbať nebezpečenstvu straty viery, a aby sa snažila vychovávať deti v katolíckej viere.

Môže mať v kostole sobáš aj vdovec či vdova, ktorí mali prvú svadbu v kostole?

Samozrejme, smrťou sa končí platný manželský zväzok a po smrti partnera je možné uzavrieť ďalšie manželstvo.

Čo ak chce absolvovať sobáš v kostole človek, ktorý je rozvedený a prvú svadbu mal civilnú?

Na túto otázku nemožno odpovedať áno alebo nie. Ak osoba uzatvorila civilné manželstvo, ktoré bolo následne rozvedené, treba skúmať, či toto bolo platne uzatvorené alebo nie. Ak bolo uzatvorené platne (za také považujeme napríklad manželstvo dvoch nepokrstených osôb, ktoré sa sobášia civilným obradom), po rozvode tohto manželstva nie je možné sláviť iné cirkevné manželstvo. Ak by však bolo uzatvorené neplatne (napríklad manželstvo pokrstenej katolíckej stránky s inou pokrstenou katolíckou stránkou uzatvorené civilným obradom), po rozvode je možné sláviť cirkevné manželstvo.

Aké podmienky musia spĺňať svedkovia?

Cirkevné právo nepredpisuje podmienky, ktoré by sa vzťahovali na svedkov pri slávení manželstva. Svedkom môže byť i nepokrstený človek.

Platia snúbenci za sobáš v kostole nejaké poplatky?

Za vysluhovanie sviatostí sa v katolíckej cirkvi neplatí. Je možné obetovať milodar. V prípade, že si snúbenci želajú osobitnú výzdobu, hru na organe, spev a podobne, je možné stretnúť sa s požiadavkou kompenzácie nákladov, respektíve odmeny pre umelcov.

ks
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 spôsobov, ako Wi-Fi 6 pomáha biznisu
 2. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 3. Čo som sa naučila o mužskom holení a o mužoch
 4. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 5. Ako správne nalepiť obklady v kúpeľni?
 6. SYNLAB je v Európe jednotkou v laboratórnej diagnostike
 7. Začala sezóna bicyklov aj ich zlodejov: Dajte si na svoj pozor!
 8. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 9. Mooncity: prvá expozícia elektromobility na Slovensku
 10. Prekvapia hokejový svet? Slovensko ide na šampionát s mladíkmi
 1. SYNLAB je v Európe jednotkou v laboratórnej diagnostike
 2. Mooncity: prvá expozícia elektromobility na Slovensku
 3. Čo som sa naučila o mužskom holení a o mužoch
 4. Na elektromobile môžete prerobiť, ale aj ušetriť
 5. Prekvapia hokejový svet? Slovensko ide na šampionát s mladíkmi
 6. Začala sezóna bicyklov aj ich zlodejov: Dajte si na svoj pozor!
 7. Ceny nehnuteľností stále rastú. Je čas investovať
 8. 5 spôsobov, ako Wi-Fi 6 pomáha biznisu
 9. Bakalárske študijné programy na FVT
 10. Ako správne nalepiť obklady v kúpeľni?
 1. Tajná komunita, v ktorej nakupujete so zľavami až do 80% 14 410
 2. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 11 359
 3. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 8 878
 4. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel 8 546
 5. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 8 491
 6. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 7 460
 7. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 7 149
 8. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 6 908
 9. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite 5 633
 10. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur 4 627
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ústavný súd sídli v Košiciach.

Ústavný súd nariadil prepustenie z väzby po štrnástich rokoch.

13 h

Parlament čaká hlasovanie o skrátení kolúznej väzby.

8 h

Neprehliadnite tiež

Ampulka vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 387-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 238 obetí.

47m
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

8 h